Followers

President

donderdag 28 mei 2009

MAY 26, 2009

Enkele dagen geleden toen ze daaruit ging en aan hem vroeg of hij klaar was om naar binnen te gaan, zei hij: “Nee, ik ben nog in de Natuur.” Toen ze hem vroeg wat Natuur is, zei hij: “Natuur is God buiten.”...


Memorial Day Verenigde Staten; variabelen in de tijdslijn verkrijgen; Illuminati die Obama’s bedoelingen belemmeren; Cheney; wereldeconomie is niet gestabiliseerd; vibratie niveaus, bewustzijn; Susan Boyle; misvattingen over NESARA; varkensgriep; mentale verstoringen zijn geen barrières voor stoffelijke ascentie; zielen die in hetzelfde land of godsdienst re-incarneren; Aarde’s ascentie1. Namens alle zielen op dit station, dit is Matthew met liefdevolle groeten. Met gemengde gevoelens observeerden we de dagen van de Memorial Day van de Verenigde Staten. We weten dat de krachten van duisternis de ‘zichzelf bedienende mensen’ beïnvloeden om oorlogen te beginnen en hen verder te laten gaan om meer land, meer geld en meer macht te bezitten. Meer doden zegt deze oorlogsheren niets, zij verloren hun geweten en zien de zware tol aan mensenlevens als middel naar het einde. Die mensen erkennen de hypocrisie niet in de jaarlijkse herdenking van de miljoenen wier dood zij zelf veroorzaakten of bij het verdriet dat hun families en vrienden hebben. Dit is allemaal droevig voor ons, inclusief de oorlogstokers die dit in het verborgene stichten. Bij universele wet zullen ze hetzelfde lijden ervaren dat ze veroorzaakten en door goddelijke genade zal hen gelegenheden gegeven worden om in het licht omhoog te rijzen - en dat is de reden om vreugdevol te zijn – als onafscheidelijk deel van God en alle andere zielen, hun acceptatie van licht verheft de Eenheid van Allen. Nog een andere reden om blij te zijn is dat het duister dat deze zielen gevangen nam, slechts nog een nietig stukje is van zijn vroegere kracht op Aarde en deze kan niet langer meer doorzeuren.


2. We zien ook de overlevenden van oorlogen, sommigen met lichamen die zo beschadigd raakten dat hun levens en hun families radicaal zijn veranderd. We zien de veteranen wier psyche verscheurd is, en velen van hen zitten verloren tussen daklozen en we zien de smart van degenen die van hen houden. Maar toch met onze droefenis over al deze zielen is er ook de vreugde te weten dat ze omhoog in hun spirituele groei zijn gestuwd. Degenen wier lichamen sterven zullen in het Nirvana weet hebben van hun sprong in zielenontwikkeling en zij die overleven in het licht zullen geheeld worden als de Aarde de hogere vibraties bereikt op haar ascentie pad. Ja, op de een of andere manier, zullen deze mannen en vrouwen de waarheid leren over de oorlogen die ze vochten “voor vrijheid”, maar in hun hoger begrip zullen ze vergeving voelen en medeleven voor de zielen die geketend werden door hun macht om het doden “patriottisch” te maken en dat degenen die gedood werden en zelf doodden “helden” zijn; en dat al deze verlichte zielen krijgers worden voor vrede.


3. Velen van jullie hebben al tientallen jaren gewacht op de beloofde era van liefde en vrede op Aarde, anderen zijn maar net wakker geworden voor de spirituele en stoffelijke reis in die era, en de meeste willen nu weten: WANNEER: Wanneer zullen oorlogen en geweld eindigen? Wanneer zullen we eindelijk onze ruimtefamilie ontmoeten? Wanneer zal de waarheid over 11 september naar buiten komen? Wanneer zal de planetaire reiniging voltooid zijn? Wanneer zal wreedheid aan dieren en verwoesting van het milieu nu stoppen? Wanneer zal de vervuiling van onze wereld nu ophouden?


4. Geliefde zielen, als we hier antwoorden op zouden hebben en op al jullie andere “wanneer” vragen, zouden we dat verheugd aan jullie mededelen. Maar totdat er geen oproerigheid meer zit in Aarde’s energieveld van potentie, kan de exacte tijd van specifieke mijlpalen niet precies worden vastgesteld. Als je dit zet naast de bijna zes miljoen zielen die energie sturen via elk van hun gedachte, daad en reactie, kun je zien dat er talloze variabelen constant beïnvloeden wat en waar iets gebeurt. Ja, absoluut alle duister op Aarde zal getransmuteerd worden naar licht of overwonnen zijn aan het eind van jullie jaar 2012 – er is geen kwestie hierover, alleen over de tijd van menselijke vooruitgang terwijl Aarde in de vierde dichtheid gaat. Dus zeggen we dat geduld en standvastigheid in het licht jullie vrede van denken en kracht van spirit geeft in deze overgangsfasen naar de uiteindelijke beloning, het leven in de Gouden Eeuw, waar vibraties van liefde en harmonie met de hele Natuur je grootste verwachtingen overtreffen.


5. Doordat de hogere frequenties van het pad van ascentie een variëteit aan effecten heeft, zal ik die opnoemen die van belang zijn voor lezers: vermoeidheid; slapte; onverklaarbare rusteloosheid; korte concentratie tijd; vergeetachtigheid; fluctuerende emoties van intens verdriet of intense vreugde; ongewoon ongeduld of boosheid uitbarstingen; vlekkerige visie; het van streek zijn van de spijsvertering; en de sensatie dat “insecten op je hoofd zitten”. Als dit zo is, en zonder twijfel nog meer soorten stoffelijke, emotionele en mentale reacties, ze zijn van tijdelijke duur of herhalen zich op vluchtige momenten, ze kunnen inderdaad natuurlijke aanpassingen zijn op energieën die overheersen en daar is geen therapie voor nodig. Hoe je het best met die symptomen kunt omgaan – en om een gezond immuun systeem te handhaven wat de beste verdediging tegen een ziekte is – is gewoon een gezonde levensstijl te hebben: veel slaap te nemen, veel zuiver schoon water te drinken, voedzaam eten te eten, dagelijks te oefenen, zo mogelijk stress vermijden, en om in stilte hersteltijd in te lassen. Maar, als een toestand ernstiger wordt of doorgaat, neem dan niet aan dat dit ligt aan de veranderende frequenties maar ga liever naar een vertrouwde health care specialist.(dokter of alternatief arts). Als er organisch niets aan de hand is, wordt je denken bevrijd; en als een toestand geen medische aandacht nodig heeft, kun je een juiste behandeling krijgen.


6. We gaan naar een ander onderwerp dat in veel hoofden zit, over dat de laatste besluiten van president Obama van de VS ontmoedigend zijn, en weer “gewoon het zelfde”. Denk er alsjeblieft aan hoe vaak mijn boodschappen gezegd hebben dat wij a-politiek zijn, dat we bij geen partij horen en niet veroordelen, dat we slechts rapporteren wat we zien vanaf onze vooruit geschoven post en door informatie van onze vele lichtbronnen. Het is op die basis dat ik zeg, dat de persoon die schreef dat Obama “micro-bekritiseerd” wordt, dit juist benoemde.


7. Terwijl sommige stappen in de richting waarin hij leidt de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft van het congres, is er nog steeds vurige oppositie voor grote veranderingen omdat de druk van Illuminati op de leden van het Congress nog hevig is. En het zelfde is het geval met de militaire krachten en internationale industriële, banking en handel complexen van dit land. Obama kan geen dictator zijn en hij wil dat ook niet, en hij erfde een grote wereldzak met wormen, zogezegd. Wat zijn “flip-flopping” is genoemd (zijn op en neer gaan) is feitelijk een voorzichtig en wijs manoeuvreren omdat hij zich bewust wordt van meer elementen binnen dit verraderlijke web dat de Illuminati strak geweven hebben rond de wereldbol. Maar er zijn pogingen onderweg – sommigen zijn “transparant”, maar nodig, en veel andere gaan achter gesloten deuren verder – en die zullen leiden tot aan het licht komen en de bevrijding van de duistere invloed die de richting heeft ingeslagen van vele vorige regeringen en probeert hetzelfde te doen met de huidige regering.


8. In deze zin, is de regering van de Verenigde Staten niet uniek – de Illuminati hebben de meeste regeringen, instituten, organisaties, corporaties en handel onder beheersing gehad die over jullie hele wereld werden uitgevoerd. Als bewijs hiervan duikt de waarheid in de publieke kennis op, jullie zullen doorslaggevende actie op talloze fronten gaan zien om integriteit en eer aan regeringen te verlenen en aan alle andere lichamen die het leven waar ook op Aarde raken. Op dit moment worden een aantal hot spots van strijdlust gezien die enorme bedreigingen voor de wereld veiligheid vormen. Wapengekletter zal in sommige gebieden doorgaan, maar die situaties zullen niet in een volle schaal van oorlog uitbloeien, en nog minder een totale nucleaire oorlog die sommigen zien als onvermijdelijk. Progressie naar vredige oplossingen in actieve of dreigende oorlogsgebieden zullen in fasen gebeuren terwijl de Aarde doorgaat om in de hogere frequenties te gaan.
In het steeds meer intens wordende licht, zullen leiders die de Illuminati orders volgen gaan tuimelen en vervangen worden door wijze leiders met integriteit en eer. De duistere “ ops” = operaties achter terroristische activiteiten zullen worden onthuld, de oorsprong van “pandemieën” ook onthuld, chemtrails worden gestopt, mind controle maatregelen zullen eindigen. Oplopend, zoals een rij dominostenen die langzaam omvallen, zullen alle bronnen van corruptie, bedrog en gemene bedoelingen worden ontmaskerd.


9. We verwelkomen de vragen over de motieven van de vroegere vice president Cheney van de VS over zijn verdediging van het gebruik van martelingen door de Bush regering omdat er aardig wat meer betekenis zit in zijn uitspraak dan misschien duidelijk is. Als een top Illuminati werker, wil Cheney de angst voor wereld terrorisme nieuw leven in blazen – denk er aan, dat de vergrote energie van angst het meest effectieve instrument is van het duister en tegelijk de brandstof die het sterk moet houden. Door in het denken van de burgers in te druppelen dat een mindere praktijk dan martelen om informatie te verzamelen de VS en de wereld in gevaar zou brengen, probeert hij Obama’s onderhandelingen voor oplossingen van conflicten te aborteren – deze praktijk zou de Illuminati doelen tot ondergang brengen om oude conflicten te laten broeien en om nieuwe aan te zetten. Cheney is publiekelijk het Congress aan het herinneren aan de hefboomwerking voor hen, in de vorm van omkopingen die ze geaccepteerd hebben, of acuut in verlegenheid gebracht zijn wat leidt naar persoonlijke en professionele ondergang via andere soorten van chantage, of doodsbedreigingen voor leden of aan hun families – een sterke waarschuwing dat ze door moeten gaan de Illuminati lijn te volgen. Dit brengt voor het congres tumult over de voorgestelde bevrijding van terroristen verdachten die op Guantanamo gevangen zitten, en laat Cheney aan zijn Illuminati collega’s bewijzen dat hij, zelfs buiten de regering, daar nog steeds een krachtige scepter van invloed over zwaait. En, alhoewel niet opzettelijk, laat hij zijn intense wens zien om te stoppen met meer discussie over marteling. We kennen zijn vrees dat een stevig onderzoek kan leiden naar zijn betrokkenheid van 11 september, en we zeggen je, dat is al bezig te gebeuren.


10. Is de economie gestabiliseerd zoals sommige statistieken zeggen? Nee, en er is veel meer over die statistieken, over banking en effectenmarkten activiteiten, werkeloosheid, onroerend goed verkoop, faillissementen, verloren pensioengelden en dergelijke. De meest eerlijke en scherpzinnige van jullie economisten zeggen wat wij vaak gesteld hebben: De fundering van de wereldeconomie is gebroken en terugkeren naar vroegere werkzaamheden is niet de oplossing. Alhoewel die economisten niet zeggen wat wij jullie vertelden – de Federale Reserve is het bezit van het Illuminati banksysteem en zal ontmanteld worden met andere middelen die ze verdeeld hebben om de wereld financiën en commercie te beheersen – sommigen spreken zich uit tegen woeker rente maatstaven over hypotheek leningen en credit cards en ook het openlijk afleggen van hebzucht en onethische gedragslijnen die leiden naar de huidige economische crisis. Je kent misschien de sterke statements maar zien jullie ze ook dat ze bewijs leveren van een toegenomen bewustzijn oprijzen dat door de hogere vibraties die heersen op de planeet, gemakkelijker is gemaakt?


11. Laten we even praten over vibraties. Alles in de hele Schepping is energie die vibreert op een of andere frequentie, en de mate waarop dat vibreert bepaalt het bewustzijnsniveau. Als je dit vibratie-bewustzijn schaal naar de Aarde brengt, houdt dit ook alle onbezielde dingen in, zoals keien, zand en alle gemaakte dingen. Veel hoger op de schaal zitten planten – dat is de vibratie van planten, fruit en granen die hen voedingswaarde geeft en dat is hetzelfde met medicinale planten – en bovenaan staan de bomen, wier intelligentie en vibraties helende energie met grote overvloed uitzenden. Het Devisch koninkrijk is stralend met hoge vibraties die alle andere levensvormen op de planeet verhogen. Het zijn de cetaceans (walvissen) niet de mensen, wier vibraties het hoogst zijn in het dierlijke koninkrijk – als soort, zijn de walvissen en dolfijnen het meest spiritueel en intellectueel ontwikkelde zielen in jullie wereld, en zij verankeren het licht dat vanuit verre bronnen naar de Aarde wordt gezonden.


12. Als een hemels lichaam (bijv. de Aarde, planeet of zon. w.) naar hogere niveaus van energie reist, wordt zijn vibratie niveau groter en zo doen ook die niveaus en dus doet dat het bewustzijn van alles dat op dat lichaam bestaat. Dit gebeurt nu op Aarde – communicatie stroomt duidelijk tussen Aarde en al haar levensvormen en zij die met elkaar leven, inclusief energie-gevoelige en helderhorende levensvormen. Ook al kiezen sommige mensen ervoor om te geloven dat dit helemaal niet mogelijk is, de capaciteit van telepathische communicatie is een ingrediënt van elke ziel, en daarom een totaal natuurlijk gebeuren. Ondanks wat men gelooft wordt iedereen op de planeet aangeraakt door de hogere vibraties omdat die alle karakteristieken vergroten en gedragspatronen intensiveren. De verschillen tussen degenen die het licht omarmen en zij die dit niet gedaan hebben, worden schreeuwend duidelijk.


13. Andere lichtbronnen die overvloedig voorkomen. De kracht van wind, vuur en water gaan soms “”de spuigaten uit”, zogezegd maar de aarde vibraties ondersteunen en verrijken voortdurend het leven op de planeet. De uitdrukking: ‘”Neem tijd om de rozen te ruiken” herbergt meer wijsheid dan jullie denken – de vibratie niveaus van bloemen essences zijn therapeutisch en de geur van rozen heeft de hoogste. Specerijen en kruiden hebben ook therapeutische waarde en ook de zuiverheid van wit, de synthese van alle natuurlijke kleuren. Maar het zijn symfonieën en concerten die gecomponeerd zijn in de gebieden die jullie onder klassiek verstaan die de meeste kracht hebben om de snaren van de ziel te beroeren omdat hun vibraties afgestemd zijn op de tonen van het universum. Niet verbazend zitten er aan de andere kant van hun vibratie niveaus geuren die je naar adem laten snakken, troebele kleuren, zoals het kaki van veel militaire uniformen; en de kakafonische muziek samen met andere krassende geluiden die het evenwicht verscheuren.


14. Met vreugde bekijken we de interesses van de wereld voor Susan Boyle, (de prachtig zingende niet-mooie vrouw op de Engelse tv. w.) en aan de lezers die naar onze gedachten vroegen over haar plotselinge populariteit, dit: wij zien dit als het rijzen van het bewustzijn op twee fronten. Ten eerste, energiestromingen met duistere aanhechtingen, die lang, lang geleden het denken van de derde dichtheid modellen/patronen bracht om schoonheid als de perfecte stoffelijke vorm en kenmerken te zien en om verminderde interesse te hebben in mensen wier verschijning deze criteria niet heeft. Geholpen in recentere jaren door meedogenloze reclame en de bedoelde invloed daarvan op de gemeenschap, is dat patroon de standaard gebleven voor wie wel of niet mooi is, voor wie wel of niet een waardevolle recensie heeft. Ten tweede, melodieuze tonen en lyrische muziek met hoge vibraties verloren hun gunst bij de massa’s en rauw geluid en afschuwelijke expressie wonnen de gunst. Dit is niet kritisch naar de componisten, instrumentalisten en vocalisten toe – allen antwoordden op de lage vibraties toen Aarde zwoegde en kortgeleden, het om zich heen slaan van restanten duistere energiestromingen. En opeens is daar Susan! De uitstorting van echte zorg en interesse naar haar weerspiegelt de groeiende erkenning van de wereld en van waardering van ware schoonheid – haar zingen douchet de wereld met hoge vibraties en, wat meer is, de schoonheid die uit haar ziel straalt.


15. Ik dwaal af, ik weet het, om mijn voordeel te doen met de gelegenheid om de vitale aard van vibraties uit te leggen en nu kom ik terug op jullie vragen over de economie. Zoals mijn mening over welke investering in onroerend goed nu wijs is, begrijp alsjeblieft dat ik niet goed ingelichte adviezen hieromtrent kan geven, maar als ik het wel zou kunnen, het is mijn terrein niet om dat te doen. Onze bedoeling op dit station is om jullie voor te lichten over universele wetten en dat in verbinding te brengen met alles dat aan het gebeuren is op aarde, en om jullie raad te geven om spiritueel te groeien. Wij begrijpen dat de economische wanorde grote verwarringen heeft bereid over veilig investeren en in deze verbijsterende situatie kunnen we alleen adviseren wat geschikt is voor ieder gebied van onzekerheid in deze tijd: Vraag binnenin je en let op de antwoorden die als intuïtie komen. In acht nemen van deze boodschappen uit je ziel is altijd de beste koers.


16. De meeste vragen over geld hebben betrekking op NESARA. Een acronisme voor National Economic Security and Reformation Act, en daar kan ik veel over zeggen. Er zijn serieuze misvattingen over deze coöperatieve gewaagde onderneming tussen zielen op de planeet en zielen van de planeet vandaag, en er wordt om duidelijkheid geroepen. Bondig gezegd is NESARA de stichting van Aarde’s Gouden Eeuw. Gelovend dat je voor je geboorte verkoos te helpen iets te creëren zo wonderlijk als een wereld van liefde, vrede en harmonie, heeft een enorme sprong nodig in bewustzijn en spirituele helderheid. Verlichting in die mate kan niet in de derde dichtheid worden voorgesteld en door de universele wet, kan die niet worden opgelegd; dus de gedachte van specifieke hervormingen moesten in jullie bewustzijn “gezaaid” worden op een manier die kon worden bevat en het werd geïntroduceerd in de vorm van een wetgeving van de VS op de juiste tijd in dit evolutionaire proces van onverwachte grootheid en snelheid.


17. Alhoewel de deelname van ieder mens op Aarde en talloze zielen buiten de planeet in spirit werelden en in stoffelijke beschavingen gekend wordt door iedereen op zielenniveau, zijn het de bewuste gedachten over het gewenste resultaat die dit produceren. Omdat Aarde jullie huidig thuisland is, was de energie van jullie gedachten over de wettelijke regeling over de hervormingen nodig om de actie te starten op de planeet die deze wereldwijde reformatie en spirituele vernieuwing zou manifesteren en dat is de bedoeling van NESARA.


18. Nu dan, terug naar de wettelijke regeling zelf. Toen die werd geschreven waren de president van de VS en zijn nauwste raadgevers zelf Illuminati leden of zaten onder de “paraplu” groepscontrole. Een voorziening van de Act roept hun onmiddellijke ontslagen uit na die televisie reclame van die wettelijke verordening en een gerelateerde voorziening zorgt voor die reclame. Geen van die provisies is nu van toepassing. De bekleder van het presidentsambt is een van de voornaamste in dit meesterplan van de Gouden Eeuw die zijn basis heeft in NESARA; en tussenbeide komst van Illuminati voorkwam de legale vereiste toestemming in het tijdsframe die deze ontslagen dekte. Toen dat raam van gelegenheid verstreek werd er een andere route ondernomen die leidde naar het zelfde uiteindelijk doel in hetzelfde tijdsframe, en ontwikkelingen langs deze route gingen geleidelijk aan verder sedert die tijd.


19. Andere misvattingen over NESARA hebben betrekking op haar economische voorzieningen. Sommigen denken dat kort na de aankondiging er een enorme som geld wordt gedistribueerd naar ieder mens in jullie wereld. Weer anderen denken dat individuen die kleine bedragen betaalden in private investeringsprogramma’s, ruime terugkomsten zullen krijgen als deze Wet formeel wordt aangekondigd. En er zijn er nog die denken dat bij NESARA’S aankondiging, alle hypotheken en credit kaart tegenwichten schoon zullen worden geveegd. Dat zo’n aankondiging er niet zal zijn is niet de reden dat dit soort denken niet wordt gerealiseerd zoals ze begrepen. De bedoeling van NESARA is altijd geweest om de onmogelijke ongelijkheid tussen de werelds rijkste en armste massa’s te beëindigen, en om de unfaire belasting en woeker renteverhoudingen op te ruimen die vele miljoenen mensen met de neus op de grond hebben vastgehouden, net om het leven te rekken. De grote fortuinen die amoreel en illegaal zijn vergaard door diverse Illuminati leden en instituten die ze beheersen zullen worden herwonnen en op een wereldbasis worden gedistribueerd aan degenen onder jullie die dit het meest nodig hebben, de miljarden die het meest zijn uitgebuit en genegeerd door de hebzuchtigen, en eerlijke belasting en leenverhoudingen zullen de huidige vervangen totdat jullie het bewustzijnsniveau bereiken waar geld niet langer een zaak is.


20. We loven de goede bedoeling van mensen die meedelen wat zij denken dat waar is om mensen te verlichten en hoop te geven en zonder ze te veroordelen als ze fouten maken door informatie te evalueren of die misschien niet duidelijk ontvangen, zeggen we dat ze soms incorrecte informatie doorgeven samen met de accurate. Dit is een reden waarom we herhaaldelijk hebben aangedrongen dat jullie onderscheiding moeten ontwikkelen en je intuïtie in ere houden – maak je denken stil en luister met het hart, de zetel van de ziel waarin alle waarheid wordt gekend.
21. Nu dan, laten we jullie zorgen over de verplichte varkensgriep vaccinaties verlichten. Als deze verplichting gaat komen, zullen de effecten onschadelijk zijn omdat het levende virus in de vaccinaties geneutraliseerd is door de technologie van ruimtefamilie leden.


22. Er waren meer doden ten gevolgen van de varkensgriep in delen van Mexico dan ergens anders omdat de levenscondities er lager zijn, de immuun systemen van deze mensen waren serieus in gevaar gebracht; het uitbreken was met opzet in die gebieden tot stand gebracht.
23. We konden het niet laten te lachen bij deze vraag: Waarom is onze regering zo geïnteresseerd in dat iedereen in het land digitale TV heeft? Wel, de interesse komt niet uit de wens dat iedereen in de Verenigde Staten de helderste tv ontvangst tot zijn beschikking heeft. Dit plan was beraamd onder de vorige regering, wat de surveillance over elke kijker mogelijk zou maken maar ook schadelijke straling brengen. Het is onwaarschijnlijk dat de vroegere doelstelling erg lang zou worden gebruikt, en als dat zo zou zijn, en de uitstralingen zouden dan onschadelijk worden gemaakt ook via de technologie van jullie broeders en zusters uit andere beschavingen.


24. Mensen met veelvoudige persoonlijkheden, of een andere mentale verstoring hebben dezelfde gelegenheid als alle andere mensen, in zoverre, ze hebben de mogelijkheid om licht te absorberen en voor een cellulaire herstructurering van cellen die nodig zijn voor stoffelijke overleving langs het pad van ascentie van de Aarde. Met zeldzame uitzondering op dit ogenblik in jullie geschiedenis, kozen deze mensen om deze bezoekingen van geest te ervaren om hun derde dichtheid karma te voltooien, door dit te doen, en als de keus voor hun langleven dat toestaat, zullen ze met de planeet gaan naar de hogere frequenties waar alleen gezondheid van geest, lichaam en spirit bestaat, en waar op dit pad ziekte van elke soort geheeld wordt. Omdat de overeenkomsten van voor de geboorte ontworpen zijn om alle mensen die dit leven delen te nutte te zijn, zullen zij die specifiek dichtbij een mens zijn met mentale, emotionele of stoffelijke problemen ook grote gelegenheden hebben om spiritueel te groeien. En spirituele groei is het doel van iedere ziel in elk leven!
25.Ja, vaak gaan zielen terug naar hetzelfde thuisland en godsdienst van vorige levens. Gewoonlijk kiezen ze voor dezelfde omstandigheden zoals de familiesamenstelling, rijkdom of armoe, gezondheid of ziekte, hoge of lage intelligentie en opvoedkundige gelegenheden om opnieuw te bewerkstelligen wat ze vele keren hebben gekozen maar bij faalden dat te doen. Andere redenen om terug te keren kan zijn om vrijwilliger te zijn om andere hoofdpersonen te helpen in hun overeenkomst van voor de geboorte om hun contract te voltooien of om voor toestanden of situaties te zorgen die ontworpen zijn voor veel zielen om aan hun karmische lessen te werken. Misschien tijdens het leven in de spiritwereld, waar bedrog in regeringen en kerken gekend wordt, kan een ziel daarna terugkeren met een gekozen missie om het verkeerde goed te maken. Of een ziel kan terugkeren naar een geliefd land of naar een bekende godsdienst om van een rustig leven te genieten dat andere levens met veel problemen weer in evenwicht brengt.


26. Niet alleen de Raad voor Buitenlandse Relaties en de Bilderbergers, maar alle duistere clandestiene gezelschappen en organisaties zullen letterlijk van leden worden ontdaan in de hogere frequenties, waar lichamen zonder licht niet kunnen overleven.
27. Nee, de Aarde gaat niet als twee werelden ascenderen, dat de een, een hogere dichtheid bereikt dan de ander. Aarde is een ziel met een planetair lichaam en ze vertrekt snel en gestadig uit de derde dichtheid naar haar bestemming in de vijfde. De stoffelijke lichamen van haar bewoners die licht weigeren dat hen in staat stelt om haar te vergezellen, zullen sterven, en de zielen zullen automatisch naar een aantal verschillende werelden gaan, die eenzelfde energie maaksel hebben als de levensenergie-registratie van iedere ziel.


28. Ik koos ervoor om deze boodschap te beëindigen met een sympathiek en verlichtend verhaaltje. Ongeveer twee jaar geleden adopteerde mijn moeder een 13 jaar oude hond die bijna blind en doof is. Op warme, zonnige dagen neemt ze die lieve kerel mee in de tuin, waar hij het heerlijk vindt om rond te dabberen en op het gras te liggen. Enkele dagen geleden toen ze daaruit ging en aan hem vroeg of hij klaar was om naar binnen te gaan, zei hij: “Nee, ik ben nog in de Natuur.” Toen ze hem vroeg wat Natuur is, zei hij: “Natuur is God buiten.”


29. En nu met mijn vaarwel zeg ik, alle wezens van licht in het hele universum stralen hun liefde naar jullie toe om je bij iedere stap van je spirituele reis bij te staan.
_____________________

LOVE and PEACE
LIEFDE EN VREDE

Suzanne Ward

Original Site:
www.matthewbooks.com
Translator: Winny Dijkstra
( vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3