Followers

President

maandag 22 februari 2016

Nederlands -- Matthew Ward - 18 februari 2016Matthew Ward - 18 februari 2016

Noord Korea; President Poetin; Zika virus, microcephaly; vluchtelingen; uitdagingen; “ware zelf”; wat gebeurt er met zielen die talmen bij de Aarde, bij abortus, zelfmoord

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We beginnen met ons te richten op de gedachten die over de hele wereld voorin ons hoofd zitten.
Noord Korea’s recente successen in raket kennis waren niet onverwachts gezien door analisten die deze activiteit hebben gadegeslagen in dat land; desondanks is dit van zorg omdat Kim Jong-un gezien wordt als onstabiel, egoïstisch en ambitieus.

Wat geen van hen weet is dat als Noord Koreaanse wetenschappers probeerden om een raket te lanceren die een nucleaire kop draagt, de bemanningen van ruimtetuigen die rond de Aarde gaan ze er voor zullen zorgen dat ze gaan mislukken, net als ze gedaan hebben in voorbije diverse jaren, bij meer dan een dozijn Illuminati pogingen.

Ons perspectief van “Poetin’s agressie in Oost Europa” is dat dit een door Illuminati uitgevaardigde gevolgtrekking is dat hij Baltische landen en andere met geweld terug wil brengen onder Russische regering en economische controle. Dat is zijn bedoeling niet en als herinnering, de Illuminati voeden zich met energie van angst en nemen hun toevlucht tot elk middel om vrees op te wekken.
Met gepraat over het een bestand, alhoewel tijdelijk, het is niet natuurlijk dat geweld is toegenomen in Syrië, waar energie lang chaotisch naartoe werd gestuurd; en met diverse onzekere gevechten in dat land en in landen dichtbij, zal een blijvend bestand niet komen totdat die energie stromers hun koers hebben uitgelopen.

Omdat Rusland bekritiseerd wordt om zijn luchtaanvallen die het Assad regiem helpen maar ook grondstrijdkrachten leveren die gebieden herwinnen die werden overgenomen door de Islamitische Staat, werken President Poetin en andere invloedrijke individuen achter de schermen om stabiliteit te brengen in het Midden Oosten en Noord Afrika.

Begrijpelijk is er zorg over mensen in door oorlog verscheurde gebieden die doorgaan om risicovolle overtochten maken naar landen die niet in staat zijn om adequate behuizingen, scholing, werk of gezondheidszorg te geven aan miljoenen vluchtelingen die daar al zijn. Op zijn tijd, zal het geweld in dorpen en steden waar mensen uit wegvluchten stoppen en degenen die willen terug keren kunnen hun gemeenschappen en levens opnieuw opbouwen.

Ondertussen zal medeleven en goede wil deels van de gast burgerij met bijdragen van immigranten door talenten, vaardigheden en de opname pogingen resulteren in verenigbaarheid en wederzijds voordeel. Op dit moment en in de toekomst, zal financiële bijstand uit alle welvaartslanden nodig zijn om deze humanitaire crisis eerst te vergemakkelijken en dan doen stoppen. Volgens Nirvana’s monitoren van de Aarde weten onderzoekende wetenschappers dat een giftige scheikundige stof de vele gevallen van microcephaly die hoort bij het Zika virus, veroorzaakt, maar ze weten niet of de bron beten zijn van Aedes muggen die geïnjecteerd werden met die chemicaliën of beten daarvan welke muteerden door het zeer giftige spul dat gebruikt werd om hen te verdelgen, of dat de conditie komt doordat in verwachting zijnde vrouwen water drinken die dat chemisch middel bevatte.

Dus, aan lezers die vroegen of er Illuminati achter deze zich verspreidende uitbraak van Zika en microcephaly zitten, zeggen we ja, maar het kan indirect tegengesteld zijn aan hun samenwerkende maar nutteloze pogingen om pandemieën te creëren door in laboratoria ontworpen virussen los te laten zoals SARS en vogelgriep.

Ze brengen opzettelijk vergiften in chemtrail sprays aan en andere zitten in industriële vervuiling, fossiel energie gebruik, grond en ondergrond water dat besmet is met nucleair afval of chemische zaken in bemesting en insecticiden. Dat deze sterke toename van vergiften nadelig de planeet en al haar levensvormen beïnvloedt wordt schandelijk on-geacht door de chemische industrie die door machtige individuen in regeringen wordt opgehitst. En, het vergaren van weelde in de wereld draagt in grote mate bij aan het wonen in een verarmde conditie waarin ziekte dragende muggen kunnen tieren.

Nee, karma is niet betrokken bij alle gevallen van vluchtende mensen of bij baby’s die geboren zijn met microphaly en hun families. Petities op ziel niveau worden toegestaan bij weergaloze hoeveelheden om voortgang toe te staan in de ontwikkeling status om niet gekozen ervaring te verdragen. Toch wordt dit eren van ziele aanvragen niet bewust geweten door die mensen of door de wereld, en hun situaties worden gezien als afschuwelijke problemen die er op het stoffelijke niveau zijn.

De lezer die schreef dat astrologische lezers en intuïtieve mensen hebben voorspeld: “de rest van deze maand en maart zal buitengewoon delicaat zijn op deze planeet”, vroeg verder: “in welke gebieden zullen dingen “delicaat en uitdagend zijn? “ Zeker zijn de eerder genoemde situaties delicaat en beladen met problemen voor de vele miljoenen die direct worden geraakt en wat zenuwachtig makend is voor de hele gemeenschap.

Kalmte over vluchtigheid op de stockmarkt en rapporten van banken die sluiten zou een uitdaging kunnen zijn voor beleggers, en verwarring over wat er economisch voor ons ligt zal heel waarschijnlijk ook zorgelijk worden voor vele anderen. In talloze landen wedijveren kandidaten voor bureauwerk en burgers zijn bezorgd over stemmingsresultaten. Dan zijn er nieuwe voorspellingen over rampzalige aardbevingen en tsunami’s maar ook dat er een Wereld Oorlog III voor de deur staat, beginnend in het Midden Oosten.

En middenin al die energie stromers met gewelddadige aanhechtingen, kunnen zelfs lichtwerkers het problematisch vinden om consistent hun optimisme te handhaven over Aarde’s toekomst. Dat gezegd hebbend, indien de planetaire verbinding meer bevorderlijk voor verwarring is dan tijdens de perioden van mindere uitwisseling, zullen individuen met minder negatieve houdingen en pessimistische uitzichten meer/mindere? uitdagende omstandigheden voor zichzelf manifesteren – de wet van aantrekking werkt 24 uur per week.24/7

Geliefde familie, ieder gebeuren of dat gezien wordt als progressie of als teruggang, tragedie of triomf, is een weerspiegeling van vibraties die chaos brengt zodat die zijn koers kan uitlopen en tegelijkertijd het succes van de achterban bewegingen uitbreidt over de wereld. Hoe wensen wij dat dit moment het leven op Aarde was wat jullie willen: Vrede, waarheid, vriendelijkheid, wederzijds respect en samenwerking met alle volkeren. Uiteindelijk zal dit zo zijn, en jullie standvastigheid in het licht helpt in de lineaire tijd de wereld scheppen die je wilt en die reeds in het continuüm IS.

Nu dan, we zullen ons nu richten op de - nog overblijvende - ziel-gerelateerde vragen. De eerste van een lezer in de Verenigde Staten is dezelfde als die door anderen is gevraagd die deze ook verbonden hebben aan de presidentiële campagne in dat land, maar de toepasselijkheid van deze zaak is globaal: “Wat gebeurt er met zielen van ongeboren kinderen door een abortus?” Janos een ziel in de achtste dichtheidsbeschaving, sprak hierover met mijn moeder, diverse jaren geleden en ik vroeg haar om dat deel te kopiëren van haar lange conversatie.

{ het volgende uittreksel is uit het Hoofdstuk “Janos” in ‘Stemmen in het Universum’.}

Een ziel heeft zelf geen lichaam nodig omdat dit inherent is aan de essentie van elke ziel. Het gaat alleen om het stoffelijke ervaren wat niet kan zonder een massa om te functioneren die zielen kiezen door een lichaam van een of ander soort te hebben.

Bij jullie mensen is er een groot wanbegrip over “leven” en het verschil tussen een ziel en een lichaam. Jullie hebben een proces dat “abortus” wordt genoemd waarvan sommigen geloven dat dit de vernietiging is van een nieuw leven en er wordt gesproken over wanneer een ziel het lichaam binnengaat dat in de baarmoeder wordt gevormd. Er wordt geen zielenleven vernietigd door de formatie van een ontwikkelend lichaam te beëindigen. Lichamen groeien onafhankelijk van zielen door natuurlijke wetten van stoffelijke mechanismen die zich voortplanten in overeenstemming met de cellulaire programmering van elke beschaving.

Zielen zijn niet beperkt om te incarneren in een specifieke beschaving. De ziel haar spirituele evolutionaire status zet haar automatisch neer in een zeker trillingsniveau en zij kiest een beschaving uit in die sfeer die de ervaring die nodig is voor haar ontwikkeling verzorgt. Hoe groter de spirituele ontwikkeling hoe hoger het lichtstation is waarin een ziel de beschaving kan kiezen om te belichamen, of in te wonen als een vrij spirit lid.

Zielen wier spirituele groei behoeften zitten in de derde dichtheid van de Aarde of van andere plaatsingen van gelijke trilling status hebben een aantal keuzes betreffende lichamen. Ze kunnen wonen rond ouders zelfs voor de conceptie plaats vindt, en na de conceptie kunnen ze de foetus ingaan om die groei sensatie te beleven. Als dat soort ervaring niet nodig is dan kunnen ze “erbuiten” blijven voor andere soorten ervaring voor de geboorte, maar met een ziel contract “claim” voor het ontwikkelende lichaam die andere zielen respecteren.

Als een ziel een zich ontwikkelend lichaam binnengaat, dan dat besluit terugdraait, dan beleeft de vrouw een misgeboorte/misdracht. Een ziel kan een ontwikkelend lichaam bewonen tot aan een komende geboorte, en dan beslissen om niet in dat lichaam verder te gaan en dan resulteert dat in de geboorte van een dood kind. Ook kan een ziel een van die beslissingen maken, ervaren wat dit emotioneel bewerkt, en in overeenkomst met een andere ziel, zal ze eruit gaan en de tweede ziel gaat naar binnen tot aan een mis-dracht, dode geboorte of een levende geboorte gebeurt.

Een ziel met een “claim” op een zich ontwikkelend lichaam kan een andere ziel toestaan om in het lichaam te wonen om een groei en geboorte sensatie te beleven, dan vertrekt die ziel en de eerste neem het stoffelijke leven over.

Deze diverse situaties zijn altijd door overeenkomst met alle betrokken zielen, die natuurlijk ook de ouders inhouden en andere familieleden, en de bedoeling is om gekozen ervaringen voor diverse zielen toe te staan op het niveau dat ze nodig hebben. Abortus, zoals alle andere fasen van voor de conceptie door een levensvatbare geboorte, zorgt voor gelegenheden voor deelnemende zielen om de bijbehorende emoties bij te wonen die leegten in hun ervaring opvullen voor dat moment.

Lichamen hebben een levenskracht die afhankelijk is van een ziel, en daar het een ongewone situatie is dat een lichaam leeft zonder een ziel, kan dit gebeuren. Zielen hebben de keuze om een gekloond lichaam binnen te gaan of niet, en als dat niet zo is, schijnt de kloon net als andere te zijn omdat de hersenen en alle zintuigen en beweegvermogens functioneren. Nog een voorbeeld is als er een gewonde of een zieke mens comateus is. De ziel kan kiezen om bij het lichaam te blijven, of niet en als dat niet zo is, zo lang als er voeding wordt gegeven, gaat dat lichaam door met leven in een vegetatieve staat totdat het sterft door verslechtering van de cellen.

Dank je Moeder. Als alle mensen van de Aarde konden weten dat ieder van jullie een ziel is die een stoffelijke ervaring beleeft en de vele keuzen die zielen hebben, zou abortus geen politieke, sociale of godsdienstige zaak zijn. Als je in de volheid leeft van Aarde’s Gouden Periode, dan zullen er geen abortussen of verdeeldheid zijn van enerlei soort – leven zal liefdevol, vredig en in harmonie zijn met de gehele Natuur.

“Is de ‘ziel’ de essentie van een persoon of werd die geschapen om de ‘fundamentele essentie’ als opslag eenheid voor ervaringen? Met andere woorden, zijn wij werkelijk de ‘essentie’ … met een ‘ziel’… ‘denken’ en ‘lichaam’ als functionele instrumenten alleen om ons ware zelf te ondersteunen, die de ‘essentie’ is – wat zou suggereren dat de ‘ziel’ een spirituele functie is die gelokaliseerd is tussen-in onze ‘fundamentele essentie’ en ons ‘denken’.. “
Je ware zelf is een ziel – een onafhankelijk, ongeschonden, eeuwig Wezen, of het in een stoffelijke of een spirit wereld leeft of als een vrije spirit ergens in dit universum. Je essentie, of samenstelling, is de zuivere liefde-licht energie van de Schepper – de bron van alles, in het bestaan door de kosmos heen – en die in dit universum is en van God is.

Door de energie van de Schepper te gebruiken en Zijn geschenken van de vrije wil met zijn component kracht van manifestatie, ontwerp je een denken en een lichaam dat je in staat zal stellen om in overeenstemming te functioneren met wat je wilt ervaren nadat je incarneert. Je begiftigt deze persoon met een bewaarplaats of opslag eenheid van zielen niveau kennis van de Beginselen in de Schepper en collectieve wijsheid en herinneringen van je andere levens. Het kan nuttig zijn om een vorige boodschap te lezen die meer uitgebreide informatie geeft over de voorbereiding voor een nieuw stoffelijke leven. [ 3 februari, 2014 ]

Dank je Moeder, om de datum eraan toe te voegen en wij voegen een leven toe als vrije spirit die hoe dan ook niets te maken heeft met persoonlijkheid trekjes of gedrag. Het is een speciaal soort beleven dat wel of niet een lichaam nodig heeft, zelfs geen etherisch lichaam, waarbij de ziel direct communiceert met God en goed ingelicht is en de vóór de geboorte gekozen missie voltooit. Jezus en andere boodschappers van God zijn voorbeelden van zielen die een lichaam nodig hadden om hun vrije spirit levenstijd missie te voltooien.

“Waarom is het dat sommige overleden zielen vast blijven zitten aan de Aarde-laag en niet opstijgen naar het licht? Hoe komt het dat ze dat gekozen hebben? Moeten we niet allemaal naar het Nirvana gaan of naar een ander rijk om rekening te houden met onze levens hier en te boeten of we nu wel of niet terugkeren?”

Het is niet echt accuraat om een “keuze” te beschrijven voor de zelden gelegenheden als mensen niet naar het Nirvana gaan of naar een andere spirit wereld direct na de stoffelijke dood. De ziel die zuivere liefde-licht energie is, is bevrijd van het etherische lichaam van de persoon en ook van de psyche en het is de psyche die weigert om te vertrekken.

De macht van geloof is machtig, inderdaad en sommige van die mensen geloven dat ze nog steeds levend zijn en gaan door, misschien door zich voor te bereiden op de terugkeer van een geliefde of die zorg hebben voor hun jonge kinderen of een nieuwe zaak onderneming voltooien. Anderen weten dat ze zijn gestorven maar willen blijven op Aarde totdat ze iets voltooid hebben van uiterst belang – misschien om aan families uit te leggen hoe ze met hun persoonlijke zaak moeten omgaan of doorgaan vechten met hun kameraden of om de politie te laten weten wie hen doodde.

Welke reden er ook is, het is van zo’n vitale betekenis voor mensen in een van die categorieën dat de energie hen in staat stelt om hun etherische lichaam aan te wenden om dichtbij te blijven hangen. Uiteindelijk vaak met behulp van engelen, spirit gidsen of een bekwame energiewerker, al die zielen realiseren zich dat ze niet kunnen doen wat ze wensen en graag naar een spirit wereld willen verhuizen. Als dat het Nirvana is, dan beleven ze een terug blik van het leven en doen hun voordeel met alle gelegenheden die dat verwonderlijke rijk biedt als ze hun volgende belichaming plannen.

Dan is er een aanzienlijk andere situatie die jullie “bezit” (bezetting door geest) noemen, wat ook een zeer zeldzame gelegenheid is op Aarde. Een tot het duister geneigde ziel talmt om te zoeken naar een lichaam in de slaaptijd en blijft daar dan voortaan. Als die een lichaam binnenkomt, volgt er een worsteling totdat een van de zielen het klaar speelt om de ander te verdringen.

Als de binnendringer er zich ‘meester’ van maakt kan een ervaren energiewerker, wat jullie exorcisme noemen, uitvoeren; als dat succesvol is, wordt de binnendringer naar het licht geholpen en de oorspronkelijke bezetter keert terug. Als er geen exorcisme wordt gedaan of het is zonder succes, gaat de oorspronkelijke ziel naar het Nirvana of naar de spiritwereld of naar zijn beschaving terug en de indringer blijft in het lichaam en veroorzaakt aanzienlijke veranderingen in het gedrag van die persoon.

“Wat gebeurt er met de Ziel als iemand zelfmoord pleegt?” Eerst zeggen we dat er GEEN straf staat op zelfmoord zoals sommige godsdiensten leren. Net als in gevallen waar stoffelijke dood door een andere oorzaak komt, wordt de ziel bevrijd van het etherische lichaam en psyche. Iemand die zijn of haar leven neemt doet dat in mentale en emotionele smart/angst en de psyche gaat het Nirvana binnen in die getraumatiseerde staat. Na een healingsproces van tedere, persoonlijke zorg en constante aandacht, voegt die persoon zich bij het rijk van die bevolking en beleeft de levensterugblik net als alle anderen doen. Als er nog een incarnatie wordt gepland, dan houdt die de karmische lessen in die gekozen werden maar niet beleefd werden in het leven dat werd afgebroken. Moeder, zet hier de datum van de boodschap bij die dit onderwerp uitgebreider brengt. [ 23 september, 2014 ]
Dank u en ja, ik zie dat we hierbij onze ruimte beperking hebben bereikt. Ik zie ook meer vragen over de ziel op je lijst, maar ik voel dat de informatie die we gebracht hebben het meest relevante is voor het grootste aantal lezers.

Dus, met de verzekering dat jullie nooit alleen zijn op je Aarde reis, wensen we je een liefdevol tot ziens voor dit moment.


______________________________________
LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books
Email: 
suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny


[Opmerking van Suzy Ward: Ik wilde dat ik tijd had om ieder apart te bedanken die de waardering heeft geschreven voor de boodschappen om hen te vertellen hoe betekenisvol hun briefjes voor mij zijn. Ik doe dat niet, maar accepteer allemaal mijn innige dank en wensen voor jullie nieuwe jaar om met zegeningen te worden gevuld.]


dinsdag 2 februari 2016

Nederlands -- Matthew Ward, 18 jan 2016


Matthew Ward
18 jan 2016Met liefdevolle groeten van alle zielen in dit station, dit is Matthew. We verheugden ons samen met jullie toen tijdens de laatste dagen van 2015 gejuich opklonk omdat een internationale overeenkomst was goedgekeurd die als leidraad zal dienen in jullie door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het is zo dat Moeder Aarde op mondiaal niveau geleidelijk aan naar een meer gemiddeld klimaat gaat; de economische maatregelen zijn echter essentieel voor jullie gezondheid, die van de planeet en die van toekomstige generaties, en de hoge trillingen van hoop aangaande deze in samenwerking bereikte mijlpaal versterken de wil om de gestelde doelen te bereiken. De afgevaardigden van de ongeveer 200 landen ondertekenden, na lang te hebben vergaderd over de voorwaarden, de overeenkomst en dit is op zichzelf al een bewijs van de positieve effecten van de trillingen.

Iets anders dat de conditie van de Aarde en al haar levensvormen beïnvloedt, alhoewel de leden van jullie ruimtefamilie de toxische effecten hiervan al sinds lange tijd hebben gereduceerd, is de aanwezigheid van chemtrails. Een aantal jaren terug is het geld om te kunnen sproeien opgeraakt, maar jullie luchten waren maar voor korte tijd schoon. De illuminati hebben hun project opnieuw gefinancierd waardoor kon worden doorgegaan  met het opwekken van record-hoge temperaturen, droogte en overstromingen, die gepaard gaan met daardoor veroorzaakte ademhalingsproblemen bij mensen met een zwak immuunsysteem.

We weten niet wanneer de chemtrails zullen stoppen, maar stoppen zullen ze – het publieke besef over hun schadelijkheid neemt toe en de invloed van de illuminati is tanende. Ondertussen wordt het sproeien uitgelegd als een beschermende maatregel om de ozonlaag, die de schadelijke zonnestralen zou verhinderen de Aarde te bereiken, te beschermen. De werkelijkheid is dat millennia terug in jullie tijd, leden van de duistere troepen een raster van ozon-moleculen hebben gecreëerd om zo te voorkomen dat de heilzame zonnestralen de planeet Aarde bereiken en het geleidelijk aan dunner worden van de ozonlaag gebeurt door toedoen van Moeder Aarde om het herstel van de gezondheid van haar milieu te ondersteunen en het welzijn van al haar bewoners te verbeteren.

Al enige jaren hebben we gezegd dat de eeuwen waarin de illuminati de economie, de handel en wereldwijde valuta beheersen, ten einde zouden komen. Lichtzinnigheid op de aandelenbeurs – de transacties zijn sowieso niets anders dan golven van computeractiviteit omdat ze niet door geld geruggensteund worden – zal uiteindelijk leiden tot het einde van de financiële houtgreep door de illuminati, zodat het nieuwe mondiale economische systeem geïmplementeerd kan worden. Dit complexe proces zal zich niet in één dag voltrekken en is opgezet zodat de overgang van het doordringende corrupte systeem naar één dat gebaseerd is op edele metalen zo klein mogelijk zal zijn en maar een tijdelijke verstoring zal veroorzaken.  Verwelkom alle indicaties dat een eerlijk, fair economisch systeem, beheerd door personen met kennis van zaken en morele en spirituele integriteit onderweg is.

Denk alsjeblieft niet dat “niet aflatende onrust en gevechten” in het Midden-Oosten en sommige Noord-Afrikaanse landen een slechte voorbode zijn voor het feit dat in die gebieden ooit vrede zal heersen. Wat jullie zien is het voortduren van energie die lang geleden in gang werd gezet door er “lading” aan te verbinden; negatief geladen gedachtenvormen die vanaf de planeet werden afgevuurd. Energie kan geen U-bocht maken. Wanneer het eenmaal een bepaalde richting is opgestuurd, blijft het op die koers totdat de lading op is, dan kan energie opnieuw zijn neutrale zelf zijn, klaar om nieuwe instructies te ontvangen, en in die regio zijn gevechtsinstructies millennia lang steeds opnieuw bekrachtigd. De tijd om een einde te maken aan deze eindeloze cyclus is op handen en hierin is jullie rol van essentieel belang – door optimistisch te zijn, vol vertrouwen, vriendelijk, dankbaar, vol mededogen en vergevend, worden hoge trillingen uitgezonden die energiegolven voortstuwen naar de vredige wereld waarvoor jij gekomen bent om te helpen die binnen te leiden.

Een aantal lezers heeft geschreven over wat door één omschreven werd als “islamisering van de Westerse wereld”, een ander vroeg zich af of dit een “opzettelijke destabilisatie van Europa” inhoudt, en de ongerustheid van de lezers in de V.S. wordt veroorzaakt door de terroristische daad gepleegd door een Moslim-stel in Californië en het daarop volgende anti-Moslim geweld. Het lijkt logisch om deze gezichtspunten toe te schrijven aan Al Qaeda en de Islamitische Staat maar ten dele is hier sprake van de angst voor ongelijkheid, een veel voorkomende reactie op alles dat als beduidend anders wordt gezien dan wat men gewend is. Om aan deze signalen van bezorgdheid uiting te geven beweren personen binnen of onder invloed van deze groepen dat ze in naam van hun religie handelen, maar hun meedogenloze minachting voor het leven en voor bestuur door terreurdaden te plegen is totaal tegenovergesteld aan de basisprincipes van de Islam. Eeuwen terug handelden de Christenen, die zich lieten meevoeren door de bloedige geschiedenis van deze religie, eveneens op basis van extremistische ideologieën die pijnlijke vervormingen waren van het geloof dat ze bedoeld waren te verspreiden.

Deze geschiedenis deed zich voor in een tijdperk van zeer lage trillingen die niet alleen werden gevoed door, maar eveneens voeding gaven aan barbaarsheid – menigten juichten bijvoorbeeld wanneer mensen, wiens religieuze geloof anders was dan die van hen, in een arena werden gegooid om door leeuwen te worden toegetakeld. Eén gevolg van het hedendaagse toegenomen trillingsniveau, uitvergroting van persoonlijke eigenschappen en gedrag, heeft een vergelijkbaar effect op personen met een sadistische aanleg, van wie de meesten handelen op basis van verdorven inzichten wat betreft hun eigen en andere religies. Behalve die personen – maar een handvol  in vergelijking met de wereldbevolking – leven gelovige Moslims en Christenen naar de zachtmoedige leerstellingen van hun religie en vermijden ze de extreem wrede passages in de Koran en de Bijbel die geen recht van bestaan hebben in het leven van vandaag.

Onze geliefde familie van alle geloven, jullie officiële religieuze zienswijzen en gebruiken verschillen. De grondslag van jullie levens is echter hetzelfde. Jullie hangen een Opperwezen aan; jullie zijn toegewijd aan je familie en jullie brengen je kinderen vaste waarden bij; jullie willen graag een zinvolle bijdrage leveren; in veiligheid leven, in vrede, in goede gezondheid en voorspoed; jullie helpen mensen in nood. Terwijl het bewustzijn zich in jullie gehele wereld blijft vergroten, zullen alle religies zich ontwikkelen naar een pure spiritualiteit waarin mensen van ieder geloof zich volledig zullen kunnen vinden. De samenleving zal ieder persoon respecteren als god-in-persoon, op zielsniveau onverbreekbaar verbonden met iedereen en de angst voor ongelijkheid die ten grondslag ligt aan vijandigheid, onverdraagzaamheid en verdeeldheid zal niet langer op Aarde bestaan.

 “Wat zit er achter, veroorzaakt en bevordert al deze schietpartijen?? Ik geloof niet dat mensen of zielen vrijwillig sterven, etc.” Hoewel deze lezer refereert aan massale schietpartijen in de V.S., betreft het hier een wereldwijde kwestie. Ook hier gaat het om het effect van trillingen die de overhand hebben: personen met geradicaliseerde overtuigingen of mentale waanzin handelen vanuit hun intens negatieve emoties. En sommige sterfgevallen waren aanslagen via één of ander middel  – wetenschappers. Journalisten, professionals uit de gezondheidszorg, mensen binnen de regering die niet om te kopen zijn – een ieder die informatie bezit waarvan de illuminati niet willen dat dit wijd en zijd bekend raakt.

Als er geen karma bij betrokken is, is er een “nivellerende” factor van toepassing. Personen wiens zielscontract niet inhield dat ze zouden sterven op het moment dat het fysieke leven beëindigd wordt, verdienen lof voor het inlossen van karmische lessen in de derde dichtheid als het nodig is; zo niet wordt door een vroegtijdige dood een moeilijke ervaring teniet gedaan die in een andere belichaming gekozen zou zijn. Hoe dan ook zal er vooruitgang in de ontwikkeling van die persoon te zien zijn en dat is het doel van iedere ziel. Het is te vergelijken met mensen die leven-veranderende wonden te verduren krijgen waar in het contract niet voor gekozen was, of als moordenaars die buiten hun contract om handelen en die zichzelf daardoor blootstellen aan een zware karmische last in een andere incarnatie.

Wat betreft de beweringen dat Paus Franciscus en President Obama  zouden hebben deelgenomen aan satanische rituelen en zich schuldig zouden hebben gemaakt aan pedofilie lijkt het erop dat, in de pogingen van de Illuminati om deze uiterst machtige mannen uit de weg te ruimen, dit keer op keer mislukt is waardoor ze zich tot Plan B hebben gewend: Het in diskrediet brengen van de twee meest machtige mannen die bezig zijn hun mondiale netwerk te vergroten. De waarheid is, dat het internationale hoofdkwartier van de Satanische Sekte zich in de binnenvertrekken van het Vaticaan bevindt en Paus Franciscus en enkele kardinalen die zijn vastberadenheid delen, hebben stappen ondernomen om deze duivelse rituelen te onthullen en er een einde aan te maken. Het is eveneens waar dat het Satanisme een stevige basis heeft in de V.S., waaronder de entertainmentindustrie waar “bedrieglijke” films eenvoudig geproduceerd kunnen worden en President Obama werkt met anderen samen om in dat land een einde te maken aan deze rituelen.

Ik spreek nu even louter en alleen als Matthew. Wat ik zal vertellen is bij alle zielen in dit station bekend, maar om twee redenen is het gepast om voor mezelf te spreken. De eerste is omdat ik om zo maar te zeggen een  gast-geest was in een recent gesprek tussen mijn zus, moeder en twee bezoekende vrienden. Ze denken dat de meeste mensen in de V.S. in shock zullen zijn wanneer de waarheid bekend wordt dat ambtsbekleders op het hoogste niveau binnen de regering betrokken waren bij de nationale tragedie die zich op 11 September 2001 voltrok.

Aangezien kort na deze gebeurtenis foto’s, wetenschappelijke analyses van puin van de torens, verslagen van bouwkundigen, architecten en personen uit de luchtvaartindustrie, en de talloze afwijkingen van standaard procedures op internet waren te vinden, komt duidelijk naar voren dat het officiële verhaal onjuist is. Toch zouden de meeste mensen die dit bewijs onder ogen krijgen er nog steeds voor kiezen om het niet te geloven. Waarom? Vanaf de kindertijd word je al verteld dat wat de “autoriteiten” zeggen, juist is en dat ze het beste met jullie voor hebben. Eerst zijn het de ouders en andere volwassen familieleden en vervolgens, als kinderen ouder worden, vallen ook leraren, religieuze leiders, artsen, tandartsen en gekozen ambtsbekleders onder de autoriteiten. Ontdekken dat mensen wiens informatie je als evangelie hebt gezien er naast zitten is een grote desillusie. Dat een president en zijn/haar collega’s hun land zo meedogenloos en verraderlijk konden bedriegen en tegen de wereld konden liegen is onvoorstelbaar.

De tweede reden waarom ik voor mezelf spreek heeft eveneens betrekking op 9/11. Een verpleegkundige wiens patiënten soms met haar praten nadat ze worden binnengebracht heeft een e-mail naar mijn moeder gestuurd. Ze schreef dat een afvaardiging van de mensen die in één van de neergestorte torens stierven graag via mij hun bericht de wereld in wilden sturen en hun woorden zijn nu net zo overtuigend als al die jaren geleden:

 “Laat er geen doden meer vallen. Dit is de tijd om liefde boven alles te stellen, ten behoeve van de compassie, om heling te brengen bij degenen die rouwen en die gewond zijn, om heling op Aarde te brengen. Besef alsjeblieft dat de harten die zich versteend hebben in de drang om anderen te vermoorden als hun eerbetoon aan ons, boven alles liefde nodig hebben. We verzoeken jullie vanuit dit gehele Hemelrijk om te spreken vanuit Liefde, om ogen te openen zodat duidelijk gezien kan worden wat er op Aarde gaande is en uit te stijgen boven de tragedie die veroorzaakt is door een duisternis waar je je geen voorstelling van kunt maken, maar die jullie hele wereld zo kan missen. Wij kunnen dit van hieruit zien. We vragen jullie de ontelbare lichtwerkers te helpen door jullie harten te verwarmen en het licht toe te staan binnen te komen, door degenen die nu lijden te troosten. Luister naar onze smeekbede. Wij werken in het licht om jullie bij te staan en we zijn voor eeuwig in liefde met jullie verbonden.”

Alle gevoelige zielen in dit universum zijn bedroefd om het voortduren van het bloedvergieten en op sommige momenten kunnen zelfs jullie lichtwerkers denken dat het nooit zal ophouden. Geliefden, het moorden zal stoppen en ook het zonder vragen accepteren van informatie afkomstig van “autoriteiten” zal ophouden. Jullie zeggen: “De waarheid zal je bevrijden”. Jazeker! Niet alleen zullen lang verborgen waarheden boven komen, maar ook zullen mensen beginnen hun begeleiding te vertrouwen waarin waarheid op zielsniveau gekend wordt en veranderingen die vrede op de wereld tot stand zullen brengen worden opgeëist door verlichte mensen.

In voorgaande boodschappen is het informatie verstrekken omtrent de ziel gegaan door commentaren en vragen voort te brengen, en we verwelkomen deze gelegenheid om meer inzichten te bieden. Maar eerst willen we behandelen wat een lezer in de VS schreef: “Waarom praat Matthew zoveel over al deze ziels-informatie die hij in het verleden al uitgebreid heeft uitgelegd, terwijl er hier zoveel belangrijke dingen gebeuren?”

NIETS van wat er waar dan ook op jullie wereld gebeurt is belangrijker dan de ziel die je bent te kennen. Zonder dat kan er geen begrip zijn van het leven zelf. Niet bewust zijn dat je essentie puur liefde-licht energie is of dat je een multidimensionaal god-zelf bent met onbeperkte capaciteiten tot manifesteren of dat je simultane (=gelijktijdige) levens hebt, elders in het universum, en dit leven hebt ontworpen zodat je kon assisteren bij de transformatie van de Aarde. Je zou je niet realiseren dat, als de ziel die je bent, je DAT allemaal weet en veel, veel meer, maar de dichtheid van de fysicaliteit voorkomt dat het uitgebreide magazijn van universele kennis je bewustzijn bereikt. Het doel van onze boodschappen is altijd geweest verlichting, begeleiding en aanmoediging te bieden tijdens deze unieke moeizame tijden, en het is verheugend dat, volgens de duizenden e-mails en brieven die aan mijn moeder worden geschreven, de boodschappen hun doel dienen.

Dat gezegd hebbend, de aangehaalde vragen van de lezer hebben te maken met de politieke situatie die door de media wordt gevoed, en we begrijpen haar zorgen. Andere lezers hebben dezelfde zorgen geuit, en ze zijn in het gezelschap van miljoenen, waarvan velen in andere landen leven die eveneens de impact voelen van beslissingen die in de VS worden genomen. De zielen op dit station zijn a-politiek en niet-veroordelend, en wanneer we over deze zaken spreken, is het om uit te leggen waarom politiek altijd een plaag op de planeet is geweest – vanaf de antieke oudheid was het doel van het duister “verdeel en heers” – en hoe dat verandert.

Zoals al het andere in dit universum, is ieder aspect van politiek – retoriek, intentie en handelingen – energie die fluctueert op één frequentie, of trillingsniveau, of op een andere. Lange tijd geleden begon het trillingsniveau te verminderen en spiraalde het naar beneden totdat de beschaving qua bewustzijn diep in de derde dichtheid vastzat, op spiritueel niveau en qua locatie. Toen Gaia niet langer de kwelling die de politieke leiders aan de mensenmassa’s toebrachten kon accepteren, schreeuwde ze om hulp; meteen straalden machtige bronnen het intensieve licht uit dat het leven van haar planetaire lichaam redde en haar in staat stelde te beginnen met haar ascentie. Vrijwilligers van spiritueel gevorderde werelden begonnen te arriveren om licht op de planeet te genereren, als toevoeging aan de overvloed die toestroomde uit verre bronnen. Daar het licht zich heeft geïntensiveerd, is het trillingsniveau toegenomen.

Het niveau van vandaag zoals dat wereldwijd betrekking heeft op kandidaten die een bestuursfunctie najagen en personen die in een dergelijk bestuur zitten is als volgt: degenen die angst aanstichten; vijandige macht bepleiten of toepassen; burgers onderdrukken op grond van geslacht, ras of religie; of tegen programma’s en beleidsmaatregelen zijn die de planeet en al haar bewoners ten goede zouden komen; ze zwemmen allemaal tegen de stroom in die steeds sterker wordt richting diplomatie, verzoening, samenwerking, onderling respect en milieubescherming.

Aan al degenen die hetzelfde vragen als deze lezer: Wie wordt de volgende president van de VS?”. We kunnen alleen maar herhalen wat we enige tijd geleden al zeiden: we weten het niet. De waarnemers van de Aarde in Nirvana vertellen ons dat de energie rond de kandidaten te chaotisch is om vast te stellen hoeveel door de media wordt gegenereerd en hoeveel door het publiek. Ook zal er veel gebeuren tussen nu en de verkiezing hetgeen de beslissing van de kiezers zal beïnvloeden.

We kunnen je vertellen wat wij vanaf dit waarnemingspunt observeren: activiteiten in het Aardse energieveld van potentieel, het functioneren van universele wetten, hoe andere beschavingen bezig zijn jullie te assisteren, en wonderen van het Gouden Tijdperk in volle bloei. Dat is waarom we jullie met zekerheid konden zeggen dat er geen Derde Wereldoorlog zal komen, geen nucleaire explosies in de ruimte, geen enorme veranderingen in land- en zee-configuratie, geen invasie door een beschaving die jullie tot slaaf zal maken, geen juistheid van eindtijd-profetieën of andere met angst doordrenkte voorspellingen.

Maar omdat vrije wil overal heerst en de talloze beslissingen die jullie samenleving ieder moment neemt elkaar beïnvloeden, weten we niet wie wat zal doen of wanneer precies er iets gebeurt. Wat we wel weten is dat mensen in elk land eerbare, eerlijke, wijze leiders willen die er voor zorgen dat al hun burgers eerlijk en rechtvaardig worden gediend. Geliefde familie, lichtwezens vanuit het hele universum willen we dit voor jullie, en het komt eraan – het is de hoeksteen van de bestemming van de Aarde!

Jawel, Moeder, ik begrijp dat er geen ruimte is voor enige zielenvragen. We zullen die in de volgende boodschap beantwoorden – ik denk dat de lezers speciaal geïnteresseerd zullen zijn in de eerste op je lijst.

Bij het afscheid nemen zeggen we, we eren jullie vastberadenheid in dienstbaarheid aan het licht en we zijn in de geest met jullie op jullie Aardereis.

LIEFDE en VREDE


Suzanne Ward
suzy@…[NOTE from Suzy: I wish I had time to individually thank everyone who has written appreciation for the messages to tell them how meaningful their notes are to me. I don’t, though, so all of you, please accept my heartfelt thanks and wishes for your new year to be filled with blessings.


Opmerking van Suzy Ward: Ik wilde dat ik tijd had om ieder apart te bedanken die de waardering heeft geschreven voor de boodschappen om hen te vertellen hoe betekenisvol hun briefjes voor mij zijn. Ik doe dat niet, maar accepteer allemaal mijn innige dank en wensen voor jullie nieuwe jaar om met zegeningen te worden gevuld.

Vertaling Rob/MarjaPRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3