Followers

President

woensdag 17 december 2014

Nederlands -- Boodschappen van Matthew, op 14 december 2014 via Suzy Ward


Boodschappen van Matthew, op 14 december 2014 via Suzy Ward
                                                                                                                     

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. In dit seizoen van heilige en sociale vieringen, is de Aarde stralend, met talloze vonken zoals diegenen welke veel hebben en dit genereus delen met degenen die maar weinig hebben. Sommigen van jullie hebben geschreven dat je je schuldig voelt over het genieten van partijtjes en andere gezelligheden omdat zo veel mensen niet eens de basische benodigdheden hebben. Geliefde familie, wees blij, weesopgewonden en dankbaar voor gelukkige tijden met familie en vrienden! Dit is hoe het leven op Aarde bedoeld is te zijn, en de hoge vlucht van vibraties van deze met licht gevulde gevoelens verbreden de snelweg naar een betere wereld voor alle volkeren.Traditioneel zijn de afnemende dagen van het jaar een tijd om na te denken over iemands tot stand brengingen in de voorgaande maanden. Voor Lichtwerkers houdt dit groei in, van denken en spirit – en hoe bewonderingswaardig zijn jullie gegroeid! Je kunt denken dat dit ondanks de serieuze uitdagingen is, maar het komt juist door die uitdagingen. Als jullie obstakels tegenkomen of achteruitgang, dan verzamelden jullie juist je innerlijke kracht en hielden vol; als een deur wordt gesloten, keek je uit naar een andere om open te gaan; door jullie vastberadenheid om door te gaan, bleven jullie groeien in wijsheid, moed en spirit.

donderdag 20 november 2014

Nederlands -- Matthew via Suzy Ward op 14 november ‘1414 november ‘14

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We zijn blij om over vragen te praten over onze laatste boodschap maar ook het vragen over onze kijk op recente gebeurtenissen en we beginnen met de robot satelliet die op een komeet is geland. Het manoeuvreren van een voorwerp zodat het iets kan ontmoeten dat door de ruimte schiet is geen klein kunststuk, en we zeggen: Dat was een goede show! Duidelijk is de verdienste ervan een viering als een technologische triomf, maar we zien ook zijn grotere betekenis: Jullie beschaving kijkt in vrede naar de sterren – niet lang geleden was de bedoeling van enkele mensen op Aarde om oorlog te voeren in de ruimte. Na een tijdje zal jullie beschaving de wens en het vermogen verkrijgen om verre thuislanden te bezoeken van universele broeders en zusters.
Nu, onze opinie over twee wijd en zijd gepubliceerde verkiezingen – ten eerste, in de orde van wat eerst kwam: stemde het volk in zuid-oost Oekraïne om bij Rusland te horen. We zien deze stem van het grootste deel dat wordt gehoord via een democratische proces als een welkome stap en ook weg bij historische oneerlijkheid. Pertinent is hier ons antwoord op een vraag in een vorige boodschap:
Wat beduiden Poetin’s daden in Oekraïne voor dat gebied? Op korte termijn, algemene verwarring en in sommige delen gevechten. Poetin wil hetzelfde wat andere nationale leiders willen: een sterke economie, een stabiele regering en een kalme burgerij. Hij realiseerde zich niet de breedte van ontevredenheid bij de Oekraïeners of verwachtte geen geschreeuw nadat degenen die in de Krim stemden op samengaan met Rusland, waar het grootste gedeelte van de stemmers een comfortabele bekendheid mee voelen. Door jullie opgeslagen geschiedenis heen werden grenzen heen en weer gezwaaid in overeenstemming met de winnaars van oorlogen die voortkomen uit winst of verlies of door controle, en behoefte aan natuurlijke bronnen. Nooit hebben de enkelen aan de macht gezien hoe dit de bevolking beïnvloedde, wier lot het was om de resultaten van een cultuur te verdragen of in verschillende nationale allianties te splijten of bij het combineren van verschillende culturen onder een vlag. [2 juni 2014]

dinsdag 21 oktober 2014

Matthew via Suzy Ward op 19 okt. 2014


Matthew via Suzy Ward
op 19 okt. 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Bij het meeste deel van de mainstream media is het verslag over Ebola wel eerlijk; maar zoals de meest belangrijke wereldse zaken wordt dit gemarkeerd door politieke vingerwijzingen, specifiek de weinige gevallen in Spanje en de Verenigde Staten. Volgens gegevens van jullie mobiele wereld komt de verschijning van symptomen diverse dagen na het begin van de ziekte en dit lijkt op symptomen van andere ziekten, deze ziekte komt onvermijdelijk tevoorschijn buiten de zwaar getroffen westerse Afrikaanse  landen. Het hartverwarmende aspect is dat de medische gemeenschap een forum heeft gemaakt om angst tot bedaren te brengen of dat de ziekte zich buiten controle kan verspreiden. Natuurlijk kan niemand melden dat het Licht opnieuw zeker maakt dat de bedoeling van de Illuminati om een pandemie en wereldwijde vrees te creëren, een mislukking is.

De politieke neiging om schuld toe te wijzen is heter en zwaarder over ISIS, die het niet zo goed maakt voor zover rapporten om vrees voor hun bedoelingen  tot bedaren te brengen, en dus is dat gerechtvaardigd. Die krachten zullen doorgaan om vaart te maken tot geallieerde regionale pogingen hen stoppen, en dat zal gebeuren. De onderliggende factor, steeds toenemend Licht, zal geconstrueerd worden als zelf dienende belangen van buur naties, en die zullen pragmatisch(zakelijk) het toneel opkomen. Als leiders zich zelf terughouden van actieve betrokkenheid zich realiseren dat ISIS krachten hun op terreur gebaseerde “Islam Staat” over welke grenzen ze maar willen, heen dragen, zullen kwetsbare landen in het gekrakeel springen.

Wij weten dat als die twee situaties hun respectievelijke loop gaan nemen, ze zullen zorgen dat veel zielen de gelegenheid oppakken om door die karmische lessen heen te werken. Toch is het verdrietig voor ons dat sommigen van onze Aarde familie anderen behandelen zonder een zweem van genade.

donderdag 25 september 2014

23.09.2014

MATTHEW


Boodschap van Matthew via Suzy Ward, 23 september 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Door ons te richten op de meest kortgeleden vragen van lezers, zetten we een neer die de essentie is van alles:  Was Schotland’s afwijzing voor onafhankelijkheid een terug zetten voor wereld progressie?  Wij zien het niet op die manier. We zien als progressie dat er een verkiezing was, dat de burgers van Schotland vredig konden doen en deden, hun zaak voor soevereiniteit maken. Alhoewel het resultaat de naar voren kijkende Schotten teleurstelde, maakt hun krachtige oproep naar onafhankelijkheid aan de regering van Engeland duidelijk dat er veranderingen moesten komen in hun relatie, niet alleen met de bevolking van Schotland, maar ook voor Wales en Ierland.

Op het moment blijft het te bezien hoe snel de voorgestelde veranderingen zullen gaan gebeuren en in welke mate ze de burgers van die landen genoegdoening geven. Na langere tijd  zullen door de regering opgestelde regelingen, beperkingen, bestraffingen en belasting heffingen overal stoppen. Alle bevolkingen van de Aarde zullen hun goddelijkheid kennen in de Eenheid van Alles, hun innerlijke kennis en krachten kennen als multidimensionale wezens, en iedereen zal de heiligheid respecteren van alles binnen de Schepping. 

Wij hebben telkens weer gevraagd waarom sommige bronnen van buiten de planeet een tijdsframe geven voor de een of andere gebeurtenis en wij doen dit niet. Ten eerste dringen we er bij jullie op aan om zeer onderscheidend te zijn over gechannelde informatie, specifiek aankondigingen van NESARA of plotselinge rijkdom. En wees je bewust dat sommige informatie die met opzet wordt gechanneld feitelijk is geschreven en uitgezaaid door individuen om met opzet te mis-informeren, te ontmoedigen of lezers te beangstigen. 
Nu dan, een reden waar we niet comfortabel mee zijn om de tijd te geven is de moeilijkheid om in een lineaire constructie neer te zetten wat bestaat in het continuüm. We zullen daar weer op terugkomen, maar eerst willen we spreken over onze andere reden, omdat die verreweg het meest belangrijk is. Jullie verwachting van een specifiek gebeuren zendt positieve energie uit die vast zit aan een bepaalde tijd; als er dan niets betekenisvol is, draait de energie om in des-illusie, ontmoediging of zelfs boosheid, en die trillingsafname naar beneden vertraagt verder de geprojecteerde gebeurtenis. 

Dat gezegd hebbend vertellen wij jullie blij dat de decade van vertraging in de ontwikkeling van jullie gemeenschap zal eindigen in jullie jaar 2017, inderdaad een zeer gunstige tijdsframe met een hemels ‘raam’ dat gelijk staat aan die van de december 2012 zonnewende die de Aarde in de vierde dichtheid liet gaan. Jullie concept van tijd is feitelijk energie in beweging, en sedert Aarde’s ascentie route opvolgend hoger, of lichter, energie lagen zijn, zullen de paar tussenliggende jaren voorbij gaan met toenemende snelheid. En, de steeds hoger wordende vibraties langs het pad zal de zich uitbreidende realisatie van kennis op zielen niveau en krachten van manifestatie in staat stellen, die jullie warm zullen verwelkomen. 

Dit weggaan van onze gewoonlijke weerzin om een tijd te noemen is slechts maar een klein gedeelte omdat de planetaire verbinding van 2017 een gegeven is. Veel meer, geliefde familie, is dat omdat jullie optimisme en enthousiasme over Aarde’s toekomst een tegenwicht zal zijn voor de negativiteit van de voornaamste rapporten van de media over de Ebola epidemie, Oekraïne, Afghanistan, Irak’s vage nieuwe regering, het lang-lopende Israëlisch-Palestijnse conflict, en specifiek in deze tijd, pogingen om de ontwikkeling van ISIL (IS) krachten in Syrië te stoppen. 

Wij onderschatten de serieusheid niet van die situaties door te zeggen dat de herhaaldelijke films en rapporten met ernstig  klinkende resultaten vrees en pessimisme oproepen die de bevolking gevangen houden in een derde-dichtheid mentaliteit. Bijvoorbeeld, de geprojecteerde drie jaren van langere pogingen om ISIS te elimineren – het zou niet zo’n lange tijd nodig hebben! – en een Ebola epidemie die buiten controle komt – dat is niet zo! 
Ondanks in bepaalde mate verlies van geloofwaardigheid van de media, geloven een groot gedeelte van Aarde’s volkeren de “expert” schattingen  omdat zij niet weten wat jullie weten. Zij weten niet dat de omstandigheden waar ze zorg over hebben hun loop veel sneller zullen laten lopen als positieve energie stromers deze zouden voortstuwen. Zij weten niet dat de wanorde van vandaag veel miljoenen de gelegenheid geven om hun derde dichtheid karma te voltooien, om evenwicht te verkrijgen en om te evolueren. Zij weten niet dat ze kozen om op Aarde te zijn zodat ze aan alles kunnen deelnemen dat er gebeurt of dat het resultaat Aarde’s Gouden Periode zal zijn in volle bloei. 

Wij zeggen niet dat jullie proberen om iemands ‘denken’ te veranderen – om het tempo van groeien in bewustzijn en spiritueel besef het aan de ziel door God gegeven recht is. Het is dat het licht in jullie positieve gedachten en gevoelens de wereld in straalt en het einde verhaast van alle vechten, problemen en lijden. Licht – liefde ! – is de sleutel tot vrede, gezondheid en welzijn. 

Een lezer die “verwijzing bibliotheek” vertaalde in een vorige boodschap waardoor we weten  “dat alles er is om te weten”,  vroeg waarom wij bijdroegen aan colleges in het Nirvana wat we zeiden over het Maleisische vliegtuig dat werd neergeschoten in de Oekraïne. We deden dat omdat zij de bron waren – en onze basis kennis groeit voortdurend. Sommige informatie komt van mensen in het Nirvana, die gebeurtenissen op Aarde monitoren en sommige informatie komt van hoog-ontwikkelde zielen in andere spirit werelden, van God, van leden of van ontwikkelde beschavingen, universele raden en van meester leraren. 

Wij halen ook informatie uit het observeren van het energieveld van potentieel van de Aarde, die het collectieve bewustzijn weerspiegelt van al haar bewoners – mensen, dieren , planten  en het Devische koninkrijk – en wij rapporteren het veld van de meest belangrijke activiteit in de tijd van onze boodschappen. Maar doordat de gedachten van alle bewoners, gevoelens en daden de eb en vloed beïnvloeden van energie, kan een situatie aanzienlijk veranderen voor onze volgende gebeurtenis. 

Energie stromers die een situatie beïnvloeden kunnen versterkt omgekeerd worden in een mogelijk resultaat. Een situatie die ontwikkeld was in een waarschijnlijkheid kan een omgekeerde mogelijkheid hebben omdat zijn stromers verzwakt zijn.  Een golf van energie kan zijn binnen gekomen in een gebied waar beweging nauwelijks waarneembaar was. De geïntensiveerde  stuwkracht achter wat scheen te zijn was een enorm waarschijnlijk resultaat dat totaal misschien geheel werd opgebruist door een sterke uitbarsting van energie die dit aan de kant gooide. Absolute zekerheden – gepredestineerde resultaten – zijn er buitengewoon zelden, en Aarde’s ascentie uit de derde dichtheid en het voortgaan naar haar bestemming in de vijfde zit tussen de paar uitzonderingen in van de kuren van de energie. 
Op het moment is het energie veld vol van activiteit. Nieuwe energie stromers duiken op, sommige veranderen van richting, sommigen krijgen meer stuwkracht, sommigen slinken tot louter sliertjes; en alle voortdurende beweging wordt gemanouvreerd door jullie collectieve gedachten, gevoelens en keuzes van de vrije wil. Dit is waarom dit, zelfs door het uiteindelijke resultaat van alles dat onderweg is, bekend is in het continuüm omdat het voorbeschikt is, het is niet mogelijk om het in lineaire tijd precies te pinnen wanneer een specifiek gebeuren zich zal manifesteren. 

Bij gelegenheid raakt het sterven van iemand het hart van de wereld, en zo is dat ook met Robin Williams. Onze collega’s in het Nirvana vertelden ons dat een menigte van duizenden bijeen kwamen om deze ziel te begroeten die plezier had gegeven aan zovelen in zijn Aardse leven, en we haasten ons te verzekeren aan de lezers die schreven dat zij baden dat hij niet zou worden “gestraft” doordat hij zijn leven zelf had beëindigd – dat zal hij niet. 
Laten wij eerst spreken over het binnengaan in het Nirvana. De ziel is bevrijd van het etherisch lichaam en de psyche, die in dezelfde conditie aankomt als toen de persoon het stoffelijke leven verliet. Robin’s psyche werd omringd met zo’n doordringende, pijnlijke depressie dat die uiteindelijk de controle overnam; hij dacht dat alleen door zijn leven te beëindigen hij kon ontsnappen aan de onverdraaglijke zielenpijn. Zij getraumatiseerde psyche moest worden geheeld en dit kwam door persoonlijke zorg en constante aandacht in een van Nirvana’s gespecialiseerde gebieden die lijken op jullie Intensive Care instellingen. 
Het rapport van onze collega’s zei dat Robins psychische genezing snel gebeurde vanwege de cellulaire patronen van levens in ontwikkelde beschavingen, hij had alle grote contract voorzieningen voltooid en de depressie was geen contract keuze, hij is in het gezelschap van vrienden en familie uit zijn directe verleden en vorige levens, en hij beleeft blij andere schitterende aspecten van het leven in Aarde’s spirit wereld. We voegen onze kennis toe, dat lichtende wezens door het universum heen zijn hoog ontwikkelde ziel eren die hij had gekozen om genereus in spirit, energie en bronnen te zijn en zeer veel meer zelfs die deze buitengewoon grote mate nog te buiten ging. 

Wat betreft de zelfdoding voor alle zielen, vroeg ik mijn moeder om jullie de informatie te geven die ik haar vele jaren geleden gaf.  [Het volgende komt uit het “zelfdoding” hoofdstuik in : Matthew, Vertel me Over de Hemel.] 

Matthew, worden mensen die sterven door zelfdoding verschillend behandeld dan anderen? 
<<<    Ja en nee. Hen wordt dezelfde persoonlijke, liefdevolle ontvangst gegeven als alle andere komers, en iedere inspanning wordt uitgebreid om bij hun healing en aanpassing te helpen, net zo als dat is bij alle andere getraumatiseerde zielen die persoonlijke behandeling behoeven. Maar, ze komen in een specifiek behandelingsstation omdat hun trauma’s een uniek soort van maximale zorg nodig hebben. 
Ik weet dat jullie gehoord hebben dat mensen die hun eigen leven nemen een soort straffende vorm krijgen vanuit het spiritleven, maar instinctief betwijfelen jullie of dit zo is. Je hebt gelijk, dat is niet zo. Het is niet eerlijk of redelijk om alle zelfdodingen in een categorie te stoppen (over één kam te scheren) met een precies oordeel voor iedereen om onder ogen te zien. 

In sommige gevallen is de oorzaak van zelfdoding ernstige onbalans door chemie die beschadigt door geluid besluit-making (impairs sound decision-making.). In andere gevallen leidt wat jullie krankzinnigheid noemen tot zelfmoord. Sommige mensen handelen door extreme depressie, misschien vanwege het verlies van iemand die zij als vitaal zagen voor hun leven en depressie neemt dan hun rationele denken over. Sommigen nemen hun leven door gekkigheid en gedurfde daden, niet gelovend dat het risico zou resulteren in de dood. Anderen handelen uit wanhoop in het moment, liever dan dat zij spirit de tijd geven om te worden gesterkt. Sommigen beëindigen hun leven vanwege onhandelbare pijn. Geen van heeft meer reden voor een scherp oordeel dan als de dood bijdroeg aan een hartkwaal of een gebroken nek. 

Sommige mensen met een relatief gezondere conditie besluiten bewust om hun leven te beëindigen. Voor sommigen is dit een totale capitulatie voor een serie ongunstige gebeurtenissen, soms om voor hun families te zorgen op de enige wijze waarvan zij voelen dat aan het is overgebleven, verzekeringsgeld. Andere mensen concluderen dat ze niet met de situaties kunnen omgaan die zij te problematisch vinden of onveilig. – misschien is hun burgerlijke ontrouw of financiële of politieke corruptie ontdekt, of zijn ze in diskrediet gebracht door hun familieleden. Die gecalculeerde gevallen zijn ook zeer verdrietig omdat die mensen niet echt hun Aarde leven helemaal willen verlaten, maar bij alleen de aspecten die zij als overweldigend zien in hun opinie, is de dood de enige remedie. 

Wat hun reden ook is, mensen die zichzelf doden her-bekijken hun Akasha opnames met dezelfde inslag voor zichzelf en plannen het volgende leven als elke andere ziel. Het is waar dat ze een opgestapelde les op de hals halen door alle lessen die zij kozen te herhalen maar die niet voltooiden, maar er is geen bestraffing of er wordt geen zwaar karma geëist vanwege die zelf aangedane dood.  Intentie of motief,  is de basis voor alle bepaling van zelf oordeel en die mensen hoeven zichzelf niet ernstiger te beoordelen dan anderen in dit rijk.  >>>  

Dank je, moeder. Nu dan, lezers in Europa hebben geschreven dat zij zorgen hebben over de Moslim bevolking in een aantal van hun steden. Lieve mensen, die zijn daar niet om jullie onrust te geven ! Zij hebben geantwoord op leiding van het zielen niveau om bekend te raken met nieuwe geografische gebieden, culturen en filosofieën; en doordat ze zich aanpassen aan dramatische nieuwe dingen is het een prestatie van zomaar ineens, hun vasthouden aan dat wat bekend is – hun verwanten, houding en godsdienstige tradities – is natuurlijk. Dit zijn niet de enigen die verkozen te verhuizen/migreren, maar zij kunnen wel het meest duidelijk zijn. En, net als in elke bevolking, gedragen sommige individuen zich slecht en bewoners die lange tijd in het gebied zijn kunnen foutief dat gedrag toeschrijven aan alle personen in de nieuwe bevolking.

Aan lezers die alle Moslims dezelfde radicale godsdienstige kijk toedichten als ISIS, of aan ISIL, zeggen we:  Doe dat alsjeblieft niet ! Sommigen van jullie citeerden passages uit de Koran die toestaan, zelfs voorstander zijn, van het doden van jullie vijanden. De Bijbel heeft een plethora/overvloed van datzelfde soort materiaal, en beide boeken vervormen vreselijk de oorspronkelijke leerstellingen van het geloof.

Bijvoorbeeld, de bijbelse aanwijzing om “tot zonde geboren te zijn”- en zelfs ook de claim te noemen dat Jezus stierf om zondaars te redden! – is een ernstige vertrek uit antieke op-schrijvingen van Jezus’ leringen. Hij leerde dat “zonde” maar een vergissing van oordeel is, en de enige vergissing is het je te bemoeien met de groei van de ziel, die van zichzelf of van een ander. 

Het ingrediënt van elke ziel is de zuivere liefdes energie essentie van de Schepper en dit is het maaksel van alle nieuw geborenen. Indien individuen vanaf hun jeugd worden geïndoctrineerd met haat, wraak en het doden in de naam van een godsdienst, worden ze getrokken naar groepen zoals ISIS. Dus, ook als militante krachten misschien denken dat het handelen is uit godsdienstige principes, dat is niet zo. Het is handelen door het resultaat van denk-geesten die met  recht en verantwoordelijkheid bewerkt worden om wreed hun geloof te verdedigen en te verbreiden, alhoewel zij zich vergissen. 

Hetzelfde was ook het geval met het Christendom. Kijk maar naar de Inquisitie, de Kruisvaarders, de vervolging van inheemse volkeren in Latijns Amerika door de Katholieke conquistadores. Later in het land dat de Verenigde Staten werd, moordden Christenen bizon kuddes uit om de inheemse bevolking te beroven van hun bron van leven en zij verminderden de bevolking door slachtingen en ziektes.

Geliefde familie, al jullie godsdiensten die in de zuiverheid begonnen van spirituele waarheden vertrokken in bepaalde mate vanuit hun beginselen, en de grootste dwalingen zitten in de Islam en in het Christendom. De meeste karmische lessen die generatie na generatie op de hals werden gehaald, stamden uit dat wat gedaan werd in de naam van godsdienst, het meest verdeeldheid zaaiende, vernietigende aspect van het leven op Aarde. 

Het proces van wereld transformatie en spirituele vernieuwing brengt tot zijn eind wat lange eeuwen geleden het duister oplegde op harten en geesten: Vrees of veracht wat anders is – vernietig wat je vreest, heb geen respect en discrimineer tegen verschillen die je ziet als inferieur. Om veilig te stellen dat dit stevig vast kan houden in de mensheid, implanteerde het duister het idee van etiketten om verschillen aan te geven. Aldus kwam de gemeenschap tot het besef – en oordeelde vaak – mensen in overeenstemming met hun godsdienstige, nationale, culturele, etnische, politieke, regerings of ideologische, raciale, professionele, traditionele, financiële of sociale status. 

Wij noemen jullie lichtwerkers – is dat ook niet een etiket dat een verschil aangeeft met hen die dat niet zijn? Dat is zo, maar het is nooit de bedoeling om scheiding aan te brengen tussen andere zielen, en nog minder een verheffing boven een ander. Lichtwerker is het weten wie jij bent – een onafscheidelijk deel van God en van alle andere zielen – en wat jullie doen – licht door zenden die de Aardse mensen bevrijden van die verdeeldheid zaaiende beperkingen zodat iedereen vredig, respectvol, samenwerkend en harmonieus kan samenleven. Alle zielen op de planeet zullen in het licht leven, waarin die etiketten geen plaats meer hebben.

Met onvoorwaardelijke liefde, zijn wij aan jullie zijde samen op het pad naar jullie ascentie. 

                       ________________________

LOVE and PEACE                LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward

 [Opmerking:   De volgende boodschap zal aan het eind van September komen. In die tussentijd heb ik een aantal bezoekers en ga ik naar Panama voor het huwelijk van mijn kleinzoon en een familie reünie.


Vraag me alsjeblieft niet om me jou op een boodschap distributie lijst te zetten. De enige manier waarop je de boodschappen direct kunt krijgen is via de Yahoo groep en ik kan je e-mailadres niet toevoegen - het adres dat hoort bij de ondertekenaar’s computer wordt geregistreerd op de Yahoo lijst. De link om tot die groep toegang te krijgen is boven aan Matthew’s Messages pagina op     www.matthewbooks.com.]      

 Vertaling: Winny 

woensdag 13 augustus 2014

12.08.2014

MATTHEW


Boodschap van Matthew via Suzy Ward, 12 augustus 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Een divers aantal lezers vraagt naar de Ebola uitbraak waar naar wordt verwezen als de “Ebola angst” en precies zo, omdat angst een van de redenen is dat het virus kortgeleden weer werd losgelaten. Toen dit in een laboratorium werd ontwikkeld door wetenschappers van de Illuminati, bijna 40 jaren geleden, waren de bedoelingen tweevoudig: om een pandemie te creëren en om in mensen een vrees te brengen die een virulent, besmettelijke ziekte begeleidt.

Wij minimaliseren Ebola’s ernst vandaag niet door te zeggen dat het inderdaad toen een ziekte was om te duchten. Het verspreidde zich snel en eiste veel levens voordat het onder controle kon worden gebracht; en de uitbraak resulteerde in een teugelloze negativiteit vanwege het hoge aantal doden, verdriet, chaos en angst. Nu, gezonde mensen die de ziekte contracteren en de juiste behandeling krijgen kunnen herstellen, en net zoals het met andere serieuze ziektes gaat, mensen die sterven hadden een zwak immuun stelsel voordat ze blootgesteld werden aan Ebola of hun stelsel kwam onder druk te staan door vermoeidheid voor het zorgen voor patiënten. Rond deze tijd zullen de Illuminati niet dichter bij iets komen dan de mate van opzettelijke negativiteit, noch produceren hun relatief kortgeleden pogingen de bevolking van de Aarde te verwoesten.

Jullie kunnen je herinneren dat nog maar een paar jaar geleden SARS, de vogelgriep, varkensgriep en zijn nieuwe uitgifte N1H1 op zijn beurt plaatsvond, met een wereld publiciteit over “een gevreesde pandemie” na de eerste diagnose van elke ziekte; en de tevens zo handige vaccines waren al klaar. De intense publiciteit en luid geschreeuw om vaccinaties bleven maar kort omdat het duidelijk werd dat er sedertdien maar enkele doden waren geweest, geen pandemie had plaats gehad op jullie wereld. Wetenschappers in de rangen van lichtwerkers neutraliseerden de virussen in de vaccines die waren ontworpen om die ziekten te verspreiden, niet om ze te voorkomen, en het bleken allemaal missers te zijn in zoverre om hun doel te bereiken: het doen verwijderen van miljarden mensen van de mensheid waar Henry Kissinger, de top van Illuminati op wees als “nutteloze eters”.

AIDS, die ontwikkeld werd in laboratoria, ongeveer vijf jaren na het Ebola virus, is veel meer succesvol in de ogen van de Illuminati. Terwijl symptomen  bijna onmiddellijk zijn in Ebola en de meer recente vier ziekten die we noemden, AIDS die deels wordt verspreid door contact en deels door de zogenaamde “behandeling” voor HIV, ontwikkelt zich erg langzaam en wordt overgebracht door schijnbaar gezonde mensen.

Dus sedert die in de bevolking werd geïntroduceerd, liep die zijn natuurlijke loop door de jaren heen. Door dit te doen heeft het miljoenen die er aan bezweken in staat gesteld en iedereen die van hen hield en voor hen zorgde om keuzes in hun zielencontract te ervaren.

Toch is het logisch je af te vragen waarom die ziekte en de dodelijke Ebola aanval uit de controle waren en als paddenstoelen oprezen en virussen die veel later werden ontwikkeld, dat niet deden. Er zijn twee redenen voor. De AID’s en Ebola virussen werden gemaakt en losgelaten vóór Gaia’s vrije wilskeuze dat haar menselijke bevolking niet en masse zou worden geëlimineerd door welke reden ook; met God die haar aanvraag toestond, werd er inspiratie gegeven aan verlichte zielen om de plannen van de Illuminatie tot ondergang te brengen. En, omdat er veel minder licht was op de planeet en in de bevolking, zeg maar 30 jaren geleden, waren lichamen veel kwetsbaarder voor ziekte.

Mogelijke media focus die zich richt op Ebola, zit achter het aantal e-mails over andere gezondheidszaken en we zullen praten over de meeste frequente vragen.

Hoe kunnen we weten welke symptomen bij de ascentie horen en welke niet; in welke mate is GMO voedsel nadelig als ze de gezondheid beïnvloeden; hoeveel giften zitten er in chemtrails die ons benadelen; wat kunnen we doen om het immuun stelsel te versterken; wat veroorzaakt een chronische lage energie en vermoeidheid; wanneer zullen ziekten van allerlei soort gaan verdwijnen?

Bij al die situaties is het antwoord licht – het “enige dat bij alles past” - en we geven blij informatie die nuttig kan zijn voor het absorberen van licht. De bedoeling van onze boodschappen is altijd geweest om verlichting, leiding en bemoediging te bieden in deze transformatie fases waar de planeet en al haar bewoners doorheen gaan; en specifiek in de overheersende vibraties waar “goed” beter wordt en “slecht” erger, is de juiste zorg voor jezelf in denken, lichaam en geest vitaal! Gezonde gezondheid maakt het makkelijker voor boodschappen uit de ziel om het bewustzijn te bereiken en jullie zielen vertellen je om verder dan de illusie te kijken, om je denken en hart te openen voor de werkelijkheid van wie jullie zijn – dit is nou net waar ascentie over gaat!

Nu dan, de toenemende hoge energie niveaus op Aarde produceren een variëteit aan stoffelijke, mentale of emotionele afwijkingen, zoals pijnen, stemmingswisselingen, drang om op impulsen te handelen, zenuwachtigheid, verwarring, vermoeidheid, vergeetachtigheid, borst congestie (= overmatige bloedtoevoer), depressie, misselijkheid, uitslag, zuur hebben, constipatie, diarree of algehele zwakte. Als een systeem van een lichaam zwakker is of minder sterk, dan de andere, is dat systeem vatbaar voor welke verwarrende conditie dan ook dat het meest verwant is. Als die sensaties of condities er zijn door verhoogde vibraties die de cellulaire structuur van op koolstof gebaseerd zijn in die van kristallijn veranderen,  zullen gezonde mensen zich snel weer aanpassen en zullen symptomen verdwijnen tot aan de volgende energie golf, die weer gevolgd wordt door een volgende snelle aanpassing, en zo voorts; en hoe meer licht in een lichaam, hoe minder merkbaar de effecten zijn.

Denk eraan dat de symptomen die horen bij Ascentie ook aanwijzingen kunnen zijn van een zich ontwikkelende gezondheidskwestie. Als dat wat je beleeft blijft of erger wordt, laat je dan consulteren door een gezondheidswerker specialist, bij voorkeur iemand die je “holistisch” noemt of “alternatief”, die weet dat het voorschrijven van medicijnen/drugs een conditie kan doen verergeren terwijl natuurlijk ingrediënten in juiste doseringen verbeterende effecten hebben.

Er is nog een belangrijke factor hier. Om andere levens in evenwicht te brengen of onaf gemaakte karmische lessen te voltooien, kozen sommige zielen een ernstige ziekte, of een chronisch verzwakkende ziekte, diepe depressie of een afwijkend mentaal functioneren. In zulke gevallen kunnen zelfs de meest bedreven medische specialisten niet succesvol die conditie behandelen en noch kunnen energiewerkers dat. Dit betekent niet dat de liefde-licht energie die de werkers channelen de lijdende persoon niet bereiken; het is dat de ziel de activatie niet toestaat van de zelf-helende mechanismen van hun lichaam.

Iedereen kan liefde-licht zenden naar iemand/iedereen, naar mensen over de hele wereld en naar de Aarde zelf, en de energie stromers bereiken de bedoelde bestemmingen omdat er geen scheiding is van elkaar, in het universele bewustzijn – dat bewustzijn is de Eenheid van iedereen. En nooit zal een stoffelijke, mentale of emotionele conditie daarbij vertragen of van de persoonlijke ascentie afhouden van een mens die leeft in overeenstemming met de zielen contract keuzes.

Verder gaand, behalve voor graan dat ontworpen is voor maar een krop/plant – is dit gebaseerd in hebzucht en is met negativiteit geladen – wordt genetisch veranderd voedsel  wijd en zijd gezien meer schadelijk te zijn dan het feitelijk is. Herhaalde publiciteit over elke situatie heeft als resultaat een wijdverspreid geloof en wat mensen ook geloven is hun werkelijkheid.  Daarom is het dat het geloof dat GMO voedsel schadelijk is, dit ziekte effecten produceert die de consumenten daaraan toeschrijven; maar het zijn de chemicaliën in  vervaardigd voedsel, de bemesting, bestrijdingsmiddelen en farmaceutica, en de steroïden en de antibiotica die aan dieren gevoerd worden in de voedsel keten die voor jullie gezondheid gevaarlijk zijn.

De meest met licht gevulde voeding zijn vruchten en groentes en als de prijs betaalbaar is, eet dan organische gegroeide producten; kies vlees van dieren dat vrij is verklaard van toevoegingen en zee-producten die natuurlijk gegroeid zijn of juist gecultiveerd. Als de kosten  je dat belemmeren, heb dan alsjeblieft in plaats daarvan geen negatieve gedachten over wat je eet! In het dieet, zoals bij alle andere zaken, zijn positieve gedachten krachtig en zo zit er licht in dankbaarheid – voel je dankbaar voor je voedsel, vraag dat het je hoogste goed dient, en geloof/denk dat dit zo is!

Tenslotte zal jullie grond, lucht en water weer zuiver zijn en zullen verloren voedingsmiddelen worden hersteld. De kristallijnen cellulaire structuur zal gedijen op vruchten, groenten, noten en granen; vlees en zeedieren zullen niet langer aangenaam zijn, voedsel allergieën zullen verdwijnen en zo zullen ook de hedendaagse overvloedige chemicaliën.

Alhoewel toxinen uit alle bronnen de gezondheid tegengesteld beïnvloeden, zullen de zelf-helende mechanismen weerstand bieden of de meest schadelijke effecten verminderen als het immuun systeem optimaal werkt. Licht is essentieel om die mate van immuniteit te handhaven, en de beste wijze om licht te absorberen zijn positieve gedachten en gevoelens. Wat dat betreft denk er alsjeblieft aan en voel je dankbaar voor dat bemanningen in hun ruimtevoertuigen hun technologieën gebruiken om zo veel mogelijk toxinen te neutraliseren of te verminderen in chemtrails, radioactieve elementen en alle andere vervuiling in jullie aarde, aan je hemelen en in je wateren.

Het opnemen van Licht is natuurlijker voor mensen wier levensstijl in balans is. Samen met aanbevelingen van jullie gezondheidsspecialisten en voedingsdeskundigen, zullen die suggesties helpen bij het verkrijgen of herwinnen van evenwicht:  breng zoveel mogelijk tijd door in rustige eenzaamheid en geniet van de Natuur. Koester je talenten en laat artistieke uitdrukkingen stromen. Wees vriendelijk tegen alle mensen en dieren en reageer rustig op onprettige verrassingen en  confrontaties.  Kies leesvoer dat licht van hart is en ander entertainment en luister naar melodieuze muziek. Glimlach en lach vaak!  Monatomisch goud, dat misschien het best bekend is om de hersenfunctie en spirituele helderheid te vergroten, sterkt ook immuun stelsels.

Chronische, lage energie en vermoeidheid staat niet in betrekking met ascentie, in zoverre dat dit wijst op een mens die op goddelijke manieren leeft; het betekent echter, dat het lichaam serieus licht tekort heeft. Dit gebrek kan afstammen van een of meer niet vastgestelde gezondheidsproblemen – misschien het begin van een ziekte of een verzwakkende ziekte, metabolische of hormonale onbalans, uitdroging of ernstige voedsel allergieën. Intens je zorgen maken, kan de energieniveaus laag houden. Lang aangehouden blootstelling aan uitstraling van computers, tv’s en gsm’s; chemicaliën in voorgeschreven medicijnen; een dieet dat gebrek heeft aan voedingsstoffen; en effecten van vervuiling zijn weer andere mogelijkheden.

Een of meer mogelijke redenen voor vermoeidheid en lage energie kunnen als toevoeging zijn bij – of wat meer waarschijnlijk is, die veroorzaakt worden door emoties welke  beroofd zijn van licht. Of diep onderdrukte of onstuimig uitgedrukte gevoelens zoals vrees, boosheid, wrok, schuld, spijt, bitterheid en jaloersheid die energie trekken; en een gewone drain = onttrekking zit in onevenwichtige relaties – de persoon met een “laag” energetisch  emotioneel stelsel is dominant vrouwelijk en de ander zijn/haar dominantie is mannelijk. Dit heeft niets te maken met wat voor geslacht dit is, slechts met het maaksel van energie van iemand, en de niet evenwichtige relatie kan zitten tussen levenspartners, tussen familieleden, ouder en kind zijn, tussen employé en employé, tussen buren, vrienden, zaken mede-eigenaars, team genoten – twee individuen in elke relatie die een frequent nauw contact inhoudt.

In gedachten houden dat energie licht is en dat licht de levenskracht van het lichaam is, de mannelijke energie onttrekt het leven uit de mens wier energie vrouwelijk is. Indien een dergelijke regeling karmisch is, is dit zelden levenslang. De les is voltooid als de “vermoeide” mens stappen zet om de relatie te verhelpen of die verlaat. Als die persoon geen van dergelijke dingen doet en de zaken gaan verder zoals ze waren, dan is jullie uitdrukking: “Hij – of zij – zal mijn dood worden” niet ver van de waarheid.

Sommige zielen-contracten houden een scheiding in van manieren zodat beide mensen de levenslessen kunnen beleven met andere mensen. Dit heeft vaak betrekking op partners die kinderen hebben – ieder in de familie/gezin koos om de les te leren die geboden werd door de eenzijdige relatie van de ouders. Andere contracten roepen beide individuen op om de noodzaak te erkennen om hun relatie te verbeteren en de wens om juiste veranderingen te maken om dat te bereiken. Maar omdat niemand weet wat in haar of zijn contract staat, geeft de ziel sterke boodschappen die lijken op enorme pijlpunten in de richting van de gekozen ervaring. Maar de vrije wil regeert bovenaan en net als bij andere situaties, hebben de mensen in onevenwichtige relaties de keuze om zielenleiding te negeren – als ze dat doen, zullen andere levens meer gelegenheden bieden om te “kijken en te leren”.

Ziekte aan de andere kant van het bord zal niet gaan verdwijnen totdat de bevolking voldoende licht heeft geabsorbeerd om te geloven dat ze ziekte-vrij kan zijn – geloof schept werkelijkheid.  Dit heeft ook betrekking op de verjonging van defecte organen en groeiende missende ledematen – regeneratie en herstel zal niet gebeuren in een felle zwiep omdat die processen ook geloof nodig hebben.

Mensen die ontwijfelbaar geloven dat ze kunnen herstellen van verlamming of dat hun hart volmaakt zal functioneren zonder een pacemaker, bijvoorbeeld, zullen die tot stand brengen en  handelen spoediger dan mensen wier geloof wankelt en nog veel sneller dan zij die twijfelen dat ze wat dat betreft enige capaciteit hebben. Het is een zaak van hoeveel licht in geest, lichaam en spirit is doorgedrongen; en op dat moment, denken de meeste mensen in jullie wereld niet aan de mogelijkheid dat iets dat zo “magisch” is als de herplaatsing van een kunstgebit door feitelijk nieuwe tanden mogelijk is.

Op een dag zal iedereen op jullie wereld weten niet alleen hoe prachtig-ontworpen jullie lichamen zijn, maar welke prachtig krachtige zielen jullie zijn ! Geliefde zusters en broeders, wij zijn verlangend om jullie je innerlijke kennis en jullie vermogens te zien ontdekken en om je rechtmatige plaats in onze universele familie te zien innemen als de multidimensionale zielen die jullie zijn. 
                       ________________________

LOVE and PEACE                LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward

 [Opmerking:   De volgende boodschap zal aan het eind van September komen. In die tussentijd heb ik een aantal bezoekers en ga ik naar Panama voor het huwelijk van mijn kleinzoon en een familie reünie.


Vraag me alsjeblieft niet om me jou op een boodschap distributie lijst te zetten. De enige manier waarop je de boodschappen direct kunt krijgen is via de Yahoo groep en ik kan je e-mailadres niet toevoegen - het adres dat hoort bij de ondertekenaar’s computer wordt geregistreerd op de Yahoo lijst. De link om tot die groep toegang te krijgen is boven aan Matthew’s Messages pagina op     www.matthewbooks.com.]      

 Vertaling: Winny 

dinsdag 5 augustus 2014

03.08.2014

MATTHEW


Boodschap van Matthew via Suzy Ward, 3 augustus 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Ons werd gevraagd naar de speculatie dat de regering van de Verenigde Staten een hand had in het neerhalen van het Maleisische vliegtuig in de Oekraïne en beschuldigingen dat de Russische regering dit deed. Onze collega’s in het Nirvana zeiden dat niemand verantwoordelijk was – het was het werk van de “zwarte ops’” arm van het door Illuminati gecontroleerde deel van de CIA, dezelfde kracht die de pro-Russische separatisten beweging ophitst in de Oekraïne. 

Die factie, die onafhankelijk opereert van alle  regeringsoverzicht, respecteert geen nationale grenzen. Waar sommige burgers ontevreden zijn over hun gekozen leiders, zetten agenten daarvan oproer aan of verergeren die door de spanning te verhogen, betrekken welke nationale leiders ook, erbij die gepast zijn en helpen dissidenten om wapens te verkrijgen en de aanvoer ervan. “Zwarte ops” personeel, zoals de rest van Illuminati, die zich voedt door negativiteit, en hun middelen om zichzelf brandstof te geven, scheppen negatief geladen chaos, dood, gewonden, verdriet en verwoesting.

Het internationale netwerk van Illuminati is zo erg verzwakt dat ze niet langer meer een doorkruisende kracht zijn die ze tientallen jaren eerder wel waren, toen zij gemakkelijk twee wereld oorlogen begonnen en bij iedere oorlog geleidelijk profiteerden van beide zijden met wat er ook maar nodig was om de oorlogsmachine aan de gang te houden. Alhoewel hun vermogen om Wereldoorlog III te beginnen en om meer toe te voegen aan hun oneerlijk verkregen fortuinen, zou dit nooit gaan gebeuren, behalve in hun begoochelde gedachten, ze koesteren zichzelf op het moment in het negatieve door zorgen over waar het vechten in de Oekraïne toe kan leiden met die sterke emoties over de vliegtuig tragedie en de nasleep ervan.

Maar dit alles moet in de context gezet worden van alles dat overal gebeurt, en we vragen jullie om je jullie wereld voor te stellen als een uniek verhaal dat als een film wordt gemaakt. Laten we de ‘tekstschrijver’ toeschrijven aan het universele denken daar die de volledige visie heeft over deze epische film die eindigt midden in de wonderen  van Aarde’s Gouden Periode. En laten wij jullie de ‘publicisten’ noemen – jullie zijn gebriefd(kort ingelicht) over het verhaal en hoe dit eindigt zodat je erover kunt praten tegen iedereen die er voor open staat. 

Jullie zitten ook in de cast(groep spelers) van miljarden, iedereen die de vrije teugel heeft gekregen om te handelen hoe ze maar denken dat het best past in het scenario wat bezig is. Dus, overeenkomstig de respectievelijke persoonlijkheden en karakters, zijn een paar acteurs meedogenloos in hun pogingen om de scene helemaal in beslag te nemen terwijl anderen streven naar een team inspanning om de belangen van iedereen te dienen. Sommige leden worden boos over de manier waarop het verhaal zich ontvouwt, anderen zijn er blij mee, weer anderen zijn ontmoedigd, en velen in de cast(groep spelers) zijn in verwarring. Sommige acteurs gedragen zich onredelijk, anderen dringen aan op samenwerking zodat de zaken gesmeerd zullen verlopen; en terwijl enkelen omhoog rijzen door op de voorgrond te komen, verbleken anderen. Sommige groepsleden voelen dat hun deel te klein is, anderen voelen dat dat van hen te moeilijk is; sommigen denken dat de film een succes zal zijn, anderen zijn bang dat dat niet zo is. Cast leden sterven, er komen pas geboren mensen bij. En sedert het voornaamste focus van iedere acteur in het filmen zijn of haar deel is, is het maar alleen zo dat de gehele cast de totale productie ziet waarin ze kunnen schouwen waarom alle rollen nodig waren om deze bewegende plaatjes van weergaloos kaliber en visie te zijn. 

Misschien is dat een zwakke analogie, maar het is juist in zoverre terwijl het gebrek aan besef van de vrije wil en karma worden uitgespeeld, planetaire en persoonlijke ascentie, en een wereld in transformatie. Het grootste deel van jullie bevolking heeft er geen idee van dat de vluchtigheid in de Oekraïne en het vlieg ongeluk onderdelen zijn van dit transformatie proces. Het grootste deel van het publiek weet niet dat die hart verscheurende tragedies voor iedereen die geliefde personen verloor, ervaringen zijn die zij en hun geliefden kozen voor hun zielen ontwikkeling – het doel van iedere ziel – en hetzelfde is zo voor degenen die betrokken zijn bij militante aspecten. 

Dit is zo in de meest hartverscheurende situaties en we noemen er nog een waarvoor lezers ons gevraagd hebben om over te spreken: de duizenden kinderen uit Centraal Amerikaanse landen die zonder toezicht naar de Verenigde Staten kwamen. Zij, de families die hen daar naartoe zonden voor hun veiligheid, de mensen die hen over de grens hielpen en de mensen die geweld veroorzaken in hun geboortelanden beleven wat ze kozen in hun zielen contracten. 
Het is ook waar dat niet iedereen die sterft of om verlies rouwt of die gewond is, dakloos en wanhopig is, deze ervaringen koos, en dit is het geval betreffende het bloed vergieten en de verwoesting van Gaza. Daar, net als in alle andere plaatsen waar wreedheid en trauma bestaan en die geen deel zijn van de contracten van die aangedane mensen, daar stapt de goddelijke genade binnen. Iedereen die doorgaat om niet-verkozen omstandigheden te verduren neemt grote sprongen in ontwikkeling en elke persoon wier leven is afgesneden verkrijgt de volle credit voor alle contract voorzieningen. Zij die naar het Nirvana overgaan verheugen zich over het zijn daar en zenden een overvloed aan licht naar hun geliefde zielen op de planeet die moeten omgaan met dezelfde soorten moeilijke ervaringen. 

Wij kennen die waarheden maar het is met diep verdriet dat we zoveel strijd zien, lijden, hartepijn en dood in onze geliefde Aarde familie. We haasten ons erbij te voegen dat de meeste momenten snel voorbij gaan – het negatieve van dat intense voelen kunnen niet in deze hoge vibraties blijven - en wij zijn in staat om snel weer licht te stralen om verder te gaan om jullie te helpen geleidelijk naar de volle schittering van de Gouden Periode te gaan die wacht in het continuüm. 

Omdat zo weinigen van jullie bevolking weten wat wij nu met  jullie hebben gedeeld, gaan de heersende gevoelens verdriet, boosheid, wanhoop en vrees over wat er nog meer komt. De lage vibraties van die natuurlijke reacties zijn uitlopers van een brede mate van licht door hulp, zorg en compassie die uit alle hoeken van de Aarde stromen. Inderdaad, ook andere beschavingen stralen massale hoeveelheden licht naar de planeet, maar jullie aan de kant van licht-dragers zijn een voorbeeld dat liefde-licht de enige manier is om alle conflicten op te lossen en om ontberingen in jullie wereld te beëindigen – specifiek in deze verwarrende tijd, laat jullie licht schijnen!  

Wereldwijd zijn mensen klaar voor het licht ! Zij kennen misschien de vrije wil niet, en karma niet en veelvoudige levens of spirituele en bewuste evoluties of de Illuminati niet; maar zij kennen de geschiedenis van jullie wereld: Nooit heeft doden, de schuld geven en wreken blijvende vrede en samenwerking gebracht tussen landen waar de mensen naar hongeren! 
Dit is een juiste plek om te antwoorden op, Groeien landen toe naar goed of slecht karma?  Nee, alleen mensen doen dat en karma is noch goed noch slecht. Het is een geschenk van goddelijke genade zodat geïncarneerde zielen ervaringen kunnen krijgen die enorm verschillen van andere levens en die evenwicht kunnen verkrijgen wat nodig is voor zielengroei. Maar, zielen kiezen om te worden geboren waar condities de ervaringen bieden die zij uitzochten en dat kan dan eruit zien dat specifieke karmische lessen een heel land beïnvloeden. 
Lezers hebben gevraagd waarom de regering van de Verenigde Staten “tegen het volk werkt van dat land in plaats van voor hen,” en vroegen onze kijk op “het stomme proces tegen de president in plaats van te zorgen voor wat wij het volk nodig hebben,” en de kijk op de partij van de Republikeinen.

De eerste reden van de regering van de Verenigde Staten die niet meer antwoorden geeft op de noden van de burgers is dat sommige leden van het Congress Illuminati zijn en anderen  gefinancierd, omgekocht of afgeperst worden bij het stemmen zoals de Illuminati dat dicteren. Van alle landen die jullie “geïndustrialiseerd” noemen, heeft de Verenigde Staten de meest uiterlijk-gecontroleerde regering – het Federale Reserve Stelsel, multinationale corporaties, de medische beroepen en hun het meest er mee te maken hebbende industrieën en agentschappen die allemaal grote zeggingskracht hebben in wat het Congress doet. 
In talloze boodschappen hebben wij gesproken over sterke zielen die overeenkwamen om ernstige problemen te brengen die massa’s zielen nodig hebben om hun derde dichtheid karma af te wikkelen en dan zouden die sterke zielen zich bij de lichtkrachten voegen; in plaats hiervan werden zij hebzuchtig en werden bekoord door macht en controle en weigerden zij om de hun voor de geboorte overeenkomsten te eren. Die individuen zijn de Illuminati, en hun activiteiten hebben de vooruitgang tien jaren of meer achteruit gebracht. 

Aarde’s ascentie tempo werd niet beïnvloed, maar jullie gemeenschap wel. Het meesterplan van de Gouden Periode werd ontworpen opdat toen Barack Obama in 2008 de president van de VS werd,  jullie wereld vurig zijn pogingen zouden ondersteunen om alle volkeren te verenigen in vrede en harmonie met de Natuur, in overeenstemming met Gaia’s visie. De door het door Illuminati geleide offensief tegen dat doel is meedogenloos geweest. Maar ook heeft het licht hun internationale netwerk verbrijzeld en verminderde de effectiviteit van hun overblijfselen terwijl deze de uitbreiding veroorzaakte van de achterban bewegingen over de wereldbol en die werden toenemend succesvol bij de ‘achter de schermen’ onderhandelingen.
Wat betreft het proces tegen president Obama, zien wij dat als een neon verlichte pijl die wijst op de serieuze zaak van het land dat de Republikeinse partij hun meest conservatieve deel – “The Tea Party”- ook de regering beperkt bij hun antwoord op de noden van het volk. Dit betekent niet dat die mensen in de rangen van de Illuminati zitten; ze willen gewoon het land volgens hun wensen en filosofieën laten lopen. De andere Republikeinen, verlangend om de partij naar verkiezingsoverwinningen te zwiepen in alle staten, gaan met de Tea Party leden mee, om als in ‘een blok’ te stemmen, en hun stemmen aantal laat zien dat dit niet vaak samenvalt met wat voor het merendeel van de burgers nuttig is.

Nu zullen wij ons best doen om aan de vraag te voldoen en geven “een eenvoudige uitleg van licht en hoe die een beschaving beïnvloedt”.  Licht, wat dezelfde energie is als liefde, is de essentie van de Schepper, Bron van alles in het bestaan. Licht is de meest sterke kracht in de kosmos, het geheel van bewustzijn, het ingrediënt van zielen, en de levenskracht van ieder levende entiteit. Zelfs een piek van duistere krachten heeft een vonk van licht; anders zou het niet bestaan. 

Licht komt in dit universum door zijn/haar Opperste Wezen, die jullie God kunnen noemen, Allah, Jehovah, Yahweh of met een andere naam; en alles is universeel verbonden door en in deze energie. Daarom is spirit, die gezien kan worden als geloof, en wetenschap, die gezien worden als feit, een en het zelfde: licht fluctueert op een of andere frequentie.

Maar laten we terugkeren naar het Begin van alle leven in de kosmos. De eerste uitdrukking die de Schepper van zichzelf creëerde was het Gechristende (Christed) rijk en de eerste zielen, de aartsengelen; het rijk zelf en de aartsengelen zijn zuiver licht. Op een niet bekende tijd, begiftigde de Schepper de aartsengelen met het geschenk van de vrije wil en diens gezel, de macht van manifestatie – wat is, dat ze Scheppers energie konden gebruiken om wat ze zich maar voorstelden, te maken, en in hun eerste mede-scheppende proces, maakten zij het volgende niveau van engelen en goden en godinnen. Die zielen waren ook van zuiver licht.
Op een bepaald moment hadden de aartsengelen het idee om stoffelijke vormen te maken voor zielen die dat wilden – dat was de oorsprong van het DNA en de elementen van lichaams “bouwblokken”. In het DNA zaten fotonen, die voortdurend licht absorberen en uitzenden die lichamen produceren met kristallijnen cellen welke kosmisch bewustzijn bevatten en het vermogen hebben om in vibraties te leven van de hoogste hemelse lagen.

Uiteindelijk gebruikten enkele zielen wier negatieve daden hen uit het licht lieten vallen, hun vrije wil om de DNA naar beneden te laten zakken van nieuwere, minder ervaren beschavingen. De veranderingen maakten dichtere lichamen met DNA die elektronen bevatten en veel minder licht hebben en op veel lagere frequenties vibreren dan fotonen. De vermindering van licht veroorzaakte corresponderende verminderingen in het bewustzijn van die beschavingen, in het hersen functioneren en in de levenstijd. Ze verloren alle kennis uit hun Begin, hun verzwakte lichamen werden kwetsbaar voor ziekte en hun temperament hield vrees in en al die negatieve bijproducten zoals wreedheid, hebzucht, boosheid, machtslust, onrechtvaardigheid, armoede, verdeeldheid en haat – haat is niet het tegengestelde van liefde, het is de afwezigheid van liefde of licht. Dat zijn de condities van de derde dichtheidsbeschavingen.

Het is niet zo dat geen lichamen op Aarde fotonen hebben, en een onvoorstelbare hoeveelheid zit in de atmosfeer. Maar elektronen zijn dominant in het grootste deel van jullie bevolking – dat is waarom zij achterblijven bij het spiritueel en bewuste ontwaken. – en door jullie hele wereld heen – daarom hebben jullie elektrische en elektronische toepassingen en betalen jullie om die te gebruiken in plaats van fotonen te hebben van “vrije” energie. De manier om op te stijgen naar lagen waar fotonen de elektronen overtreffen in aantallen, is door de hoeveelheid licht te laten toenemen in het collectieve bewustzijn.

Energie is neutraal. Het zijn de gedachtevormen die vastraken aan energie-stromers die positief zijn - met licht – of negatief – zonder licht. De vormen worden geschapen door ieder wezen zijn gedachten, gevoelens en daden, en collectief bepalen deze een beschavingsdichtheid of de status van spirituele en bewuste ontwikkeling. Dat is een universele definitie van dichtheid; die anders is als een massa of de plaats van een massa, en die twee gaan niet noodzakelijkerwijs samen. Daarom kan de Aarde, die een vijfde dichtheid ziel is, spiritueel en bewust, in de eerste fase van de vierde dichtheid plaatsgewijs zijn, en de meeste van haar mensen zitten in de derde dichtheid ontwikkelingsstatus.  Dieren en planten absorberen meer licht dan de meesten van de mensheid; op dit moment varieert het licht van schitterend tot net genoeg om lichamen levend te houden. 

Nu dan, ieder mens en alle dingen in jullie wereld stralen vibraties uit overeen stemmend met elke vorm zijn bewustzijnsniveau, en dat wordt bepaald door de hoeveelheid licht in ieder. De atomen in onbezielde objecten – zeg maar een kiezelsteen, voetbal, nagel en stoel – hebben minimaal bewustzijn; uitzonderingen zijn kristallen en goud, die een hoge mate daarvan hebben. Het bewustzijnsniveau van grond is hoger dan dat van voorwerpen en zo is dat ook met slakken, wormen en kortlevende insecten; hoger op de schaal zitten de soorten insecten die een goed ontwikkelde hiërarchie hebben en een duidelijk bepaald werkstelsel daarin hebben. 

Het plantenrijk heeft een zeer hoog niveau van bewustzijn. Bomen hebben intelligentie en emoties waarvan weinig mensen zien dat dit mogelijk is en steken uit ver boven de eikel die weet hoe hij een machtige eik kan worden en het appelzaad dat weet hoe het fruit kan dragen. Kleine bloemzaden kennen hun kleuren en of ze een seizoen bloeien of jaar na jaar floreren. De algemeen niet geziene en daarom onbekende zielen in het Devische koninkrijk, die hand in hand werken met de hele Natuur, zijn ook zeer hoog ontwikkeld, bewust en emotioneel.

Mensen en andere hoge ordes in het dieren koninkrijk hebben het hoogste niveau van bewustzijn – instinct, intuïtie, herinnering, leren en redeneer vermogens en de breedste reeks van gevoelens – maar alleen de mensheid is begiftigd met geweten en het geschenk van de Schepper: de vrije wil. Alhoewel ieder levend wezen en ieder onbezield ding een doel dient in het evolutionaire proces van iedereen, is het de menselijke bevolking die het tempo aangeeft.
Terwijl  alle andere levensvormen op Aarde met hun respectievelijke ingeboren gidslijnen werken die in harmonie werken met de Natuur, kunnen mensen er voor kiezen om op goddelijke wijze wel of niet te handelen, om het geweten te achten of niet; en hun collectieve keuzes bepalen de status van de ontwikkeling van de beschaving. 

Terwijl de mensheid via het licht evolueert in spiritueel en bewust besef, doen alle andere vormen dat op de planeet en de collectieve vibrationele uitstralingen brengen de hele wereld verder. En, terwijl een wereld vooruitgaat, wordt het leven toenemend eenvoudiger en blijer! Het is slechts in de lagere vibraties van de derde dichtheid dat een beschaving alle complexheden schept die geboren zijn uit negativiteit.

Geliefde broeders en zusters, wij weten dat jullie dramatische veranderingen willen ten goede en soms voelt het als er een stap naar voren wordt gezet en dan weer terug. Jullie media benadrukken de “epische” film van het drama naar beneden in plaats van het myriaden succesvolle bereik in dorpen, steden en in landen over de wereld; en verslaggevers kennen de vitale ontwikkelingen niet “buiten de camera”. Als je jullie wereld konden zien zoals wij dat doen, zou je verbijsterd zijn bij de progressie, de obstakels die worden ontmoet en overstegen. het leren – herinnering ! – die jullie al meester zijn geworden! Wij groeten jullie, de voorhoede van lichtdragers op Aarde, en omgeven jullie met onvoorwaardelijke liefde.  
                        __________________________


LOVE and PEACE                                                      
LIEFDE  en VREDE
Suzanne Ward


 Vertaling: Winny 

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3