Followers

President

zaterdag 13 april 2013

11:04:2013


Matthew via Suzy Ward op 11 april 2013 

(vertaling winny

Noord Korea; Paus Franciscus; het Vaticaan; visualisatie; homoseksualiteit

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Eerst willen we een eind maken aan alle ongerustheden over Noord Korea’s raketten activiteit. Bouwend op de zelfde aanbidding en onderdanigheid die de Noord Koreanen zijn vader gaven, is Kim Jong Un beroofd van gezond verstand en wat meer is een soort van veiligheid in zijn leiderschapspositie. Het is niet zo dat zijn retoriek bluf is maar zonder te weten hoe hij zijn land moet leiden, laat hij zijn burgers en de wereld de militaire macht zien die onder zijn commando staat.

2.Afhankelijk van de reacties van andere nationale leiders over zijn twijfelachtige motieven om de raketten neer te zetten zoals hij heeft gedaan, kan hij besluiten om een of meer ervan te lanceren. Als hij dat doet zal hij gegeneerd worden door het falen van hun functie, dank zij de tussenkomst van technologie door onze ruimtefamilie. Als dat het resultaat wordt; zal het onbekend zijn hoe hij zijn gezicht zal redden, dus we zeggen dat het in ieders beste belang is om de sancties te vervangen door gesprekken.

3. Veel mensen hebben ons gevraagd om commentaar te geven over Paus Franciscus, die in miljoenen gedachten zit over de hele wereld, en we zijn blij om dat te doen. Nee, zijn bescheidenheid is geen “act – of toneel” en hij kan niet “de redding zijn van de katholieke kerk.” Hij werd niet gekloond en hij zal dat ook niet – de centra van de Illuminati zijn gesloten door vrijwilligers van andere beschavingen die tussen jullie in leven.

4. Net zoals zijn collega’s in het Vaticaan en enkele individuen buiten, weet Paus Franciscus van de situaties die verborgen zijn voor het publieke oog en hij heeft de innerlijke goedheid om zich gedreven te voelen de meest ongoddelijke te beëindigen – de internationale hoofdkwartieren van Satanisme in de ‘ingewanden’ van het Vaticaan. Omdat het licht steeds meer intensiveert, zal dat einde inderdaad komen, maar het blijft te bekijken of de Paus het vermogen heeft om diegenen te trotseren die ten koste van alles tegen alles in aan de wereld laten weten dat deze diabolische situatie ooit bestond binnen de muren van het Vaticaan.

5. Andere informatie die ze niet willen dat wordt onthuld is dat ze de antieke registraties hebben verborgen gehouden die de kruisiging laten zien en de opstanding en nog andere delen van de Bijbel welke werden gefabriceerd en dat andere delen van de registraties strategisch werden weggelaten. Zij willen niet dat de wereld weet dat “God’s regels” werden verzonnen door de vroege kerkleiders om de massa’s te beheersen en om persoonlijke rijkdom te verkrijgen, en later werden andere dogma’s toegevoegd om de weelderige stijl te dienen waarin de bewoners van het Vaticaan geleefd hebben. Zij willen ook hun massale rijkdom verborgen houden van kunstschatten die gestolen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

6. Paus Franciscus heeft de morele moed om die informatie te proberen onthullen, maar opnieuw, gegeven de sterke oppositie, blijft het nog te bezien of hij dat kan klaar krijgen. Als die waarheden opduiken, hopen wij vurig dat de godsdienstige devotie genoeg licht heeft geabsorbeerd om zich te realiseren dat de veelvoud aan goede werken van de kerk gebaseerd zijn op spiritualiteit, en niet op godsdienstig dogma.

7. Een lezeres schreef kortgeleden aan mijn moeder over iets in onze laatste boodschap, en haar commentaar in het kort was:  U zei dat negatieve gedachten en gevoelens over een afschuwelijke situatie deze juist laat doorgaan. Hoe is het mogelijk om hierover zelfs enige positieve gedachten te hebben? Ze schreef over mensenhandel maar ons antwoord gaat over alle afschuwelijke situaties in jullie wereld.

8. De diverse situaties waarover we spraken in onze laatste boodschap zijn van controversiële (betwistbare) aard – er is geen controversie van wat dan ook over situaties zoals mensenhandel, seks slavernij!  Alhoewel zielencontracten en karma erbij zijn betrokken betreft  het punt waarover wij spreken de vraag van de schrijfster.

 9. Vorige boodschappen hebben onze raad ingesloten om de Aarde in goud-wit licht te visualiseren omdat dit letterlijk verschrikkelijke verstorend condities “aan het licht kunnen brengen” die vroeger voor het publiek waren verborgen. Alleen als die worden blootgesteld kan er actie worden ondernomen om er een eind aan te maken en om de trauma’s beginnen te helen die ze hebben veroorzaakt.

10. Jullie kunnen niet je kennis van verachtelijke condities “tot on-weten” brengen , en nooit zouden we voorstellen dat je dat probeert te begraven – uiteindelijk kan dat lichaam, geest en spirit nadelig beïnvloeden. We raden jullie liever aan om de Aarde te visualiseren die ondergedompeld is in goud-wit licht en om dan te zien dat ze langzaam begint te roteren met blije gezichten die verschijnen, en om er gevoelens van liefde naar toe te zenden. De energie van jullie beeld, van liefdevolle sensaties en bedoelingen, zal de wereld in gaan.  

11. God’s energie distributie systemen, zo kun je ze noemen, verzekeren dat licht-liefde energie uit alle bronnen van op en van de planeet af, de zielen bereikt die dit het meeste nodig hebben, zij die onderdrukt zijn en hun onderdrukkers. Jullie energie met licht uit myriaden bronnen is wat alle soorten onderdrukking in jullie gemeenschap zal beëindigen.

12. Nu dan, we willen praten over een verklaring in een recente boodschap:  Uiteindelijk zal iedereen weten dat homoseksualiteit een ontwikkelde fase is van spirituele groei waar de  vrouwelijke en mannelijke energieën meer in balans zijn dan in heteroseksuele mensen.

13. Een complexe situatie in een dergelijke beknoptheid, vraagt om een uitleg – specifiek daar homoseksualiteit een van de verdeling zaaiende zaken is die jullie wereld plagen – en ik heb mijn moeder gevraagd om het deel uit een boek te kopiëren dat er bij hoort. Alhoewel dit ook informatie inhoudt  die hoort bij de bewoners van het Nirvana, die Aarde’s spirit wereld is, denken we dat jullie dit allemaal verlichtend zullen vinden.

14.  [Het volgende uittreksel uit het hoofdstuk “Relaties” in het boek: ‘Matthew Vertel Me Over de Hemel’, werd doorgegeven vroeg in 1994.]

 Suzy:  Matthew, kunnen homoseksuele partners van hier hun vereniging in het Nirvana verder doorzetten, als zij dat willen?
Matthew: Ja. Moeder, homoseksualiteit wordt op Aarde niet begrepen, en dit is een goede omgeving waarin ik dit kan uitleggen. Homoseksualiteit is een evolutionaire fase van de spirit, nog meer dan een aspect van een stoffelijk wezens, en die moet niet veroordeeld of meer geëerd worden dan elke andere stoffelijke of spirituele fase van ontwikkeling.

Denk eraan, dat we hier te maken hebben met  opgestapelde (of een stapel van meer) zielen, geen aparte personages. In iedere opgestapelde ziel zitten misschien wel duizenden levens met  ervaring als mannelijke, vrouwelijke en androgyne wezens in geïncarneerde en uit de stof gegane lichamen.  Maar het is het onmiddellijkevorige leven dat het meest krachtig het begin van de groeistaat hier beïnvloedt.

Als dat leven op Aarde homoseksueel was van richting, zal het hier op dezelfde manier binnenkomen. Daar onze lichamen niet ontworpen zijn voor seksuele activiteiten, kan alleen het mentale aspect van die oriëntatie de binnenkomende ziel vergezellen.

Het onmiddellijke vorige leven op Aarde heeft nog een impact op deze zaak. De mensen daar die homoseksualiteit het meest vurig veroordelen zijn degenen wier zielen een onmiddellijk voorgaand leven hebben beleefd als personage met die oriëntatie.

Suzy: Matthew, dat kan ik niet begrijpen. Ik dacht dat begrip en aanvaarding veel meer hetzelfde zouden zijn.

Matth: Dit is een complexe en verwarrende psychische situatie, moeder. De energie van de personages is nog gebroken door hun onmiddellijk voorgaande levenservaring. In het extreme geval werden homoseksuele mensen fysiek gemarteld en zelfs gedood, en ten minsten werden ze belasterd, vaak door hun eigen familie, in zo’n mate dat hun psyches ernstig werden beschadigd. Misschien leefden ze met de pijn van ontkenning of schaamte of de schuld van misleiding.

Wat hun ervaring ook was, hun energie werd niet genoeg geheeld in hen om de zelfde soort traumatische ervaringen te zien die ze zelf ervoeren en er dus empathie voor zouden voelen.  Ze zien liever gelegenheden voor wraak.

De cyclus van ervaring gebeurt zo snel dat de pijn van de herinneringen die ze recent nog kenden, verborgen werd voor hun bewustzijn en dat is nog te dichtbij hen om te helen wat dus in volgende levens zal komen.

De slepende pijn in de onderdrukte herinneringen van die zielen die in dit leven kozen om een heteroseksuele aard te hebben, veroorzaakt hun buitengewone vijandige houdingen naar homoseksuelen. Die pijnlijke gevoelens zullen niet aan de oppervlakte komen in de vorm van herinneringen van hun homoseksuele levenservaringen, maar inhoudingen om de herinneringen te smoren.

 Dit is dus het universele: het gelijke trekt het gelijke aan principe. Als de gevoelens recent en intens zijn die komen uit een wrede of onrechtvaardige behandeling in elke situatie, dan worden gelijke gevoelens aangetrokken naar die ziel. Onderdrukte herinneringen die onderbewust zijn kennen de bron en roepen die op, en trekken aldus ‘hetzelfde’ aan.  Maar, de psyche van het huidige leven kan niet bewust weten dat de aantrekking van gedeeldegevoelens is, en de pijnlijke sensaties van de onderdrukte herinneringen nemen dat over.

Vanaf dat punt naar voren gaande in het psychische labyrint komt het proces naar binnen van het terugkijken naar een levenskijk, een identificatie met karmische lessen die nog moeten worden geleerd, die het volgende leven uitkiezen en een progressie in spiritueel besef.

Suzy:  Gaan  mensen die homoseksueel waren in hun directe voorgaande leven altijd door dat heen, wat jij beschreef, dat weer precies lijkt om de dingen te vereeuwigen, of is er een punt van gelijkmaking waar wij allemaal elkaar zullen accepteren, zoals we zijn?

Matth: Het “gelijkmaken” is heel zeker deel van het goddelijke plan omdat gevoelens van vooroordeel en haat en het toedienen  van emotionele en stoffelijke wreedheid belemmerend zijn voor spirituele groei. Maar, zelfs met de versnelling van licht die naar jullie planeet wordt gestraald om de negatieve overvloed in de mensheid te verdrijven, verwacht maar niet dat deze verandering kan voltooid worden binnen de volgende generatie.

Suzy: Is homoseksualiteit nu meer voorkomend dan vroeger in de geschiedenis van de Aarde?

Matth: Nee, maar er zijn  meer mensen nu dan eerder in jullie opgetekende geschiedenis, dus hetzelfde percentage schept een groter aantal. Door jullie opgetekende geschiedenis heen waren goed bekendstaande en hoog gerespecteerde meesters in een of ander veld, homoseksueel, en velen produceerden hun schitterende en inspirerende scheppingen door hun gekwelde geest, juist wat betreft dit aspect van hun aard.

Jullie kunnen zeggen dat zonder dit element van hun personage, ze misschien niet zo gedreven waren geweest om te scheppen met hun grootsheid van schittering.

Suzy: Waarom is homoseksualiteit een noodzakelijke ervaring?

Matth:  Hoe kan men beter leren in de twee extremen van de mannelijke en vrouwelijke  seksuele energie dan op een geïntegreerde basis? Het ideaal is androgynheid, en dat heeft niets te maken met de menselijke seksuele aard, maar eerder met de twee tegengesteldheden van menselijke seksuele energie attributen. 

Androgyne zielen zijn veel meer spiritueel ontwikkeld door de mannelijke en vrouwelijke seksuele energiebalans die ze bereikt hebben.

Net als mannelijke energie niet het terrein is van alleen mannelijke mensen, wordt vrouwelijke energie niet beperkt tot vrouwelijke mensen. Mannelijke energie is ruw, vaak productief door meedogenloze middelen, om altijd een punt te moeten bewijzen of succes te moeten hebben in een onderneming. Vrouwelijke energie is zacht, maar met grotere, rustige kracht als fundering. Onderlinge verbondenheid, die het uiteindelijke is van een bewuste bereiking, is vrouwelijke energie.

In relaties waarin een partner slechts mannelijke energietrekken en de andere alleen vrouwelijke energietrekken heeft, kan de partner met vrouwelijke energie de onbalans niet levenslang weerstaan  of het leven zal niet lang zijn. In mijn besef van zulke relaties, die in die onbalans bleven, eindigden zij die in die onbalans bleven in een vroege overgang van de vrouwelijke energieziel. De overlevende heeft geen referentiekader van zijn of haar betrokkenheid bij de dood van de partner.

Je zegt : “Die mens – of jij – zult mijn dood worden.” Zoals veel andere algemene uitdrukkingen die jullie gebruiken, kan dit een juiste stelling zijn, maar weinigen begrijpen de waarheid van die woorden. Er is geen schuld hier voor de ene of andere partner in zulke relaties, omdat in veel gevallen dit niet anders is dan karma die vervuld wordt volgens overeenkomsten van voor de geboorte. De ontbinding van die partnerschappen door scheiding kan ook in overeenstemming zijn met de gekozen lessen van hun overeenkomsten.

Elke balans in een leven is wenselijk. Maar, sedert seksuele energie een van de meest essentiële aspecten is van de menselijke psyche, is balans van mannelijke en vrouwelijke energieën waarschijnlijk het meest wenselijk. In dit rijk(dus van Matthew, winny) is er  samensmelting van mannelijke en vrouwelijke energieën voor zover neigingen, ontvankelijkheden en gevoeligheden. Die ideële staat van gebalanceerde werkelijkheid die eens op Aarde bestond, maar die werd gecorrumpeerd. 

Gedrag dat uit de perversie voortkomt van de seksuele energiestroom hebben negativiteit laten toenemen op Aarde in zulke proporties wat bijna onvoorstelbaar is. Op geen enkele manier is seksuele energie beperkt tot wat jullie in het algemeen “seks willen hebben” of “seks hebben”, noemen.

Alhoewel zich verder uitbreidend dan de oorspronkelijke bedoeling van de seks stuwing, die voortplanting was, brengt een voldoening gevende seksuele relatie harmonie in de levens van liefdevolle kameraden, en ik spreek/ben absoluut NIET tegen een wederzijds plezier gevende, zegenende, seksuele vereniging.

Verder is het mogelijk om seksuele energie te transmuteren in andere productieve wegen/ondernemingen, en velen die liefdevolle maatjes hebben verloren of nooit gehad hebben, doen dat. Maar ik praat niet over het positieve gebruik van deze energie, alleen over de buitensporige  negativiteit die gecreëerd wordt door perversie van de gehele seksuele energiestroom.

Dit is de worteloorzaak geweest van alles dat jullie denken als evil/slechte attributen in de menselijke aard. Er is geen misdaad door jullie burger, godsdienstige of filosofische standaarden die niet wordt bedreven uit een worteloorzaak van perversie in seksuele energie.

Als voorbeeld, Satanische verering die marteling inhoudt en opoffering van menselijk en dierlijk leven en wrede seksuele activiteiten heersen op een schaal die om ongeloof smeekt, maar ze zijn werkelijk. Dit is verborgen onder het mom van “godsdienst” en jullie regering erkent dat als zodanig! Je verbindt geen ongoddelijke praktijken of hun godsdienstige status aan het geperverteerde gebruik van seksuele energie die het eigenlijk is.

Het zou jullie niet moeten verrassen dat moord vaak seksuele energie is die op een grove afwijking wordt gericht en dat verkrachting en incest andere voorbeelden zijn. Promiscueuze (Vrij geslachtelijk verkeer) contacten of een obsessie voor seks hebben of  starre onthouding van een natuurlijke  drang zijn goedaardiger maar is nog steeds vernietigend voor de psyche.

De duistere krachten zitten achter al deze gedragingen die resulteren uit geperverteerde seksuele energie. Het is niet ongewoon voor de meest corrupte activiteiten dat die voeren naar de laagste dichte energie en geen ander aspect van de menselijke aard is zo centraal geweest om een persoon te vervreemden van God.

 Op zielenniveau is er onafscheidelijkheid maar in het stoffelijke leven is het, hoe meer corrupt en afwijkend de seksuele energie is, hoe meer de mensen zich met deze activiteiten inlaten, hoe meer ze zichzelf verwijderen van God.  Verdrietig voor jullie en de Aarde, deze vrije wilskeuzen zijn teugelloos in jullie beschaving en verre van de gekozen missies in de meeste ‘voor de geboorte overeenkomsten’ van de zielen.

15.   Moeder, hoe dit ook bij velen op Aarde wordt bekeken, een liefdevolle homoseksuele relatie is GEEN perversie van de seksuele energie, en dat brengt ons terug bij je vraag over homoseksuele verenigingen in dit rijk.

16.  Daar er geen veroordeling is hier voor de vroegere seksuele oriëntatie, is er duidelijk  geen oordeel wat betreft welke zielen tot elkaar worden aangetrokken als maat/kameraad. Ervaringen hier op het energie niveau zijn ontworpen voor de spirituele ontwikkeling van een ziel en dat houdt alle verenigingen in. Of het heteroseksueel of homoseksueel van aard is, de energie en bindingsverplichting van alle koppels wordt totaal gerespecteerd.

 17. Dank je, moeder. Terwijl jullie doorgaan met je reis naar toenemend spiritueel en bewust besef, weet dat jullie worden bijgestaan, al in vele millennia, door de hoogste vibraties van de planeet. En jullie hebben de onvoorwaardelijke liefde, respect en bewondering van alle lichtende wezens in dit universum. 

                                   ___________________________

LOVE and PEACE                             LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward

[If you received this message as a forward and you would like to receive future messages directly, please click on the Yahoo Group link at the top of “Matthew’s Messages” page on www.matthewbooks.com.

Vaak krijg ik aanvragen voor toestemming om een boodschap door te sturen om te posten op een blog of site – dat mag je altijd doen. Wil je een uittreksel posten, email dan een mail naar  suzy@matthewbooks.com.   Dank je!


Often I receive requests for permission to forward a message or post one on a blog or site—always you may forward or post the messages.  If you want to post only an excerpt, please email suzy@matthewbooks.com. Thank you!

All six books are available as eBooks for Kindle at Amazon.com and for Nook on Barnes & Noble’s site.  Only the print editions are available on my site.]dinsdag 2 april 2013

01.04.2013 Matthew / Suzy Ward geeft antwoord op nijpende vragen van lezers


Matthew / Suzy Ward geeft antwoord op nijpende vragen van lezer, april 2013 


Er worden vragen gesteld over teksten van Matthew. Suzy Ward’s hulp wordt hiervoor opgeroepen:

1. Vraag aan Matthew:     Matthew heeft gezegd dat alle leden van de Illuminati verdwenen zijn, of uit hun posities zijn geschopt of hun macht en invloed hebben verloren.
De vraag is:   Waarom zijn er dan nog steeds duistere mensen volledig actief en voeren oorlogen in veel landen, worden vaccinaties geproduceerd en uitgevoerd op onschuldige kinderen enz.
Suzy geeft antwoord:  Sommige vroegere antwoorden hebben verteld hoe onze beschaving een oorlogsvoerende mentaliteit heeft. Oorlogen gaan door omdat beide zijden geloven dat zij met de juiste beweegreden vechten ---  in sommige gevallen is hen geleerd dat het hun verantwoordelijkheid is om te wreken wat hun voorvaderen werd aangedaan. De vechters hebben daarbij geen invloed van Illuminati nodig --- hun overtuigingen zijn hun motivatie om de “vijand” te blijven bestrijden.  Daar de Aarde doorgaat in achtereenvolgende hogere vibraties op te stijgen, zal het vechten beginnen te eindigen omdat de harten van mensen open zullen gaan voor de waarheid dat ieder mens een onafscheidelijk deel van de Eenheid van Allen is. (Matthew heeft ook gezegd dat sommige Illuminati zich bij de lichtkrachten hebben gevoegd.)

2.  Matthew heeft gezegd dat Obama een zeer hoog geëvolueerd lichtwezen is. Ik heb er persoonlijk geen probleem mee, omdat ik een beter gevoel over hem heb dan over Bush en anderen, maar !:
Vraag: Als Obama is wat Matthew zei dat hij is en dat ook duistere mensen weg zijn….  hoe dan ook… waarom heeft Obama een paar dagen geleden dan de wet getekend: “Monsanto Protection Act”?
Suzy:  Tijdens de energiegolf bij de zonnewende van vorige december, hebben sommige Illuminati net genoeg licht geabsorbeerd om hun lichaam levensvatbaar te houden maar met niet voldoende licht voor spiritueel en bewust besef, en ze hebben nog genoeg invloed om druk op Obama te leggen. Maar, Obama weet dat alle wetten, gedragslijnen en regelingen die tegen het welzijn van onze gemeenschap zijn, oplopend  zullen worden geschrapt – die houden ook de Monsanto Protection Act in.

3. Vraag:  Matthew heeft over drones en over terroristen gepraat op dezelfde manier als de Regering van de VS! Maar worden Amerikaanse mensen die bekeken worden, gevolgd en waarschijnlijk gedood worden door drones als terroristen beschouwd?
Suzy:  Dat Matthew het gebruik van drones verdedigde net als de regering van de VS dat doet, is een ernstige misinterpretatie van de boodschap. Hij en andere zielen op dit station verdedigen drones evenmin dan dat ze zeggen dat het goed is om nucleaire wapens te gebruiken.  Ze noemden drones omdat ze weten dat veel mensen Obama beschouwen als “duister”omdat hij goedkeurde om die te gebruiken. Het punt dat ze maken is dat in oorlog, de meest gangbare wapens gebruikt worden en ze gaven de doelstelling weer voor het gebruik van drones. In de boodschap van 11 maart(van ’12.w.) en nog veel meer die gepost zijn op  www.matthewbooks.com  is het duidelijk dat Matthew en alle andere hoog geëvolueerde wezens nooit het doden aanbevelen van iemand, door geen enkel middel door wat dan ook – ze melden eenvoudig de status van onze wereld in de tijd waarop de informatie wordt doorgezonden.
Strijders, vechters die het label “terroristen” krijgen, worden weer door andere mensen “patriotten” genoemd.  Matthew en andere zielen op dit station zien iedereen als zielen en houden van allen onvoorwaardelijk – ze zijn in staat om individuen van hun daden te scheiden, en de meeste mensen op Aarde zijn niet ver genoeg spiritueel gevorderd om dat te doen. 


 Vertaling: WinnyPRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3