Followers

President

maandag 21 januari 2013

19-01-2013Matthew’s boodschap door Suzy Ward op 19 januari 2013 

Bron: www.matthewbooks.com 

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Puzzels en overdenkingen zitten er in de gedachten van sommige lichtwerkers. Nu zijn jullie al bijna drie weken in jullie jaar 2013, niet alleen is er niets gebeurd wat betreft substantiële hervormingen, maar er wordt gesproken over het volgende oorlogsgebied. En een dodelijk gijzelingsdrama in Algerië, het geweld op het wilde weg, gaat door en de toestand van vluchtelingen groeit. Laat  dit niet zien dat de Aarde nog steeds in duisternis zit?

We dachten dat onze laatste boodschap ging over waarom jullie wereld niet zo snel kan veranderen als sommige lichtwerkers hadden gehoopt of verwacht. Maar, die vragende gedachten laten ons zien dat als je de puntjes van informatie verbindt, in veel boodschappen, we dit puntje weg lieten – het verschil tussen duistere krachten, duisternis en duistere mensen.

De duistere krachten, verreweg de meest machtige, zijn een gigantisch krachtveld van negatieve gedachtevormen die meanderen door het universum, op zoek naar minder geëvolueerde beschavingen om hen met duisternis te omhullen. Alhoewel dit grote veld het vermogen heeft om zich te manifesteren in welke individuele vorm ook dat zich voorstelt, doen ze dat zelden omdat hun doel is om een gehele beschaving gevangen te zetten door deze in duisternis te hullen.

Duisternis komt voort uit de bron van duistere krachten, kun je zeggen, en die kun je vergelijken met een wolkendek dat zo dicht is dat de mensen zich verloren voelen in het miasma(moeras). En inderdaad zijn ze verloren voor zover het bewuste besef van hun beginselen, van hun god- en godin-zelven en van hun onafgescheiden verbinding is met de Opperste Heerser van dit universum en alle andere levensvormen daarin. 

De duistere mensen zijn individuen in een omhulde beschaving die een neiging hebben tot hebzucht, wreedheid en lust tot macht. De lage vibraties van die neigingen vormen “scheuren” in de psyche en door de universele wet van aantrekking laten die scheuren net zulke negatieve gedachtevormen binnen welke het maaksel vormen van duisternis.

Van nu af aan beïnvloedt en beheerst het duister uiteindelijk de gedachten van mensen en hun intenties en daden. Het worden puppets van het duister en dragen het doel uit van de duistere krachten om die beschaving tot slavernij te brengen door tirannie, angst, bedrog, corruptie en negeren van waarheden over hun aanvang in de Schepper, over veelvoudige levens, universele wetten of de werkelijkheid van andere beschavingen. 

Dus, waar zijn die drie duistere bronnen nu, met betrekking tot de Aarde? 

De duistere krachten begonnen uit jullie zonnestelsel weg te trekken na de instroming van licht uit beschavingen die zeer ver weg zijn en ze redden het leven van jullie thuis planeet ongeveer een zeventig jaren geleden. Dat krachtveld ging weg omdat licht een gruwel is voor zijn bestaan – net zoals een kaars aansteken in een duistere kamer het duister doordringt, zo doordringt de energie van liefde-licht de energie van welke duisternis ook die nabij is. 

Ook al gingen de duistere krachten weg, de dichte wolk van duisternis bleef op Aarde, die de krachten vergeefs hadden uitgezocht om haar voor eens en altijd gevangen te nemen. Duisternis bleef voortgaan om spiritueel en bewust gewaar zijn in het collectieve bewustzijn te voorkómen, en via de wet van aantrekking bleven de bewoners van Aarde negativiteit produceren die bijna de planeet doodde. 

Dat veranderde toen de intense instraling van licht de dichtheid van de wolk begon te ‘verwateren’ en Aarde de energie gaf die zij nodig had om los te schokken uit de diepten  van de derde dichtheid en om aan haar ascentie reis te beginnen. Slechts in de laatste paar weken transmuteerde de laatste zwakke overblijfselen van de wolk in licht en de planeet ging triomfantelijk door de poort van de vierde dichtheid. 

Dus nu de Aarde in die dichtheid zit, hoe kan het zijn dat geweld en onrechtvaardigheid nog steeds doorgaan? Dat komt omdat de locatie van een planeet één soort van dichtheid is en de status van zielen ontwikkeling van ieder van de bewoners nogal een andere is. Moeder zet hier alsjeblieft de datum van de boodschap bij die deze twee dichtheden uitlegt. [11 september 2011]  (vraag naar Matthew11sept11 als je die moet hebben) 

Dank je. Want waar het allemaal op leek dat de lang-verwachte 21 december 2012 als een sisser afliep omdat jullie geen diepe veranderingen zagen, maar de overvloed aan liefde-licht die jullie in die tijd in jullie wereld doordrong was een zicht om nooit meer te vergeten!

Die energie golf bleef het collectieve bewustzijn ophelderen totdat die op de middagzon leek die Aarde’s warmhartige wensen vervulde dat minstens de meeste van haar bewoners haar kunnen vergezellen op haar ascentie pad. Vele, vele mensen die vroeger het licht niet hadden dat hen in staat zou stellen om met de planeet mee te gaan, absorberen nu genoeg om dat minstens een tijdje langer wel te doen. 

Nu praten we opnieuw over de duistere mensen. Op Aarde waren dat de mensen die ongeveer tien jaren geleden weigerden om hun overeenkomst op zielen niveau te eren om bij de lichtkrachten te komen nadat zij de massa’s hadden voorzien van de gelegenheid om hun karma van de derde dichtheid te voltooien. Ze gingen door met ravages aan te brengen door jullie wereld door middelen zoals het controleren van regeringen en de wereld economie, om virussen vrij te laten die in laboratoria werden ontworpen, om het weer te manipuleren en om aardbevingen op gang te brengen, oorlogen te beginnen of om tirannieke regimes te regeren.

Tijdens die instroming van liefde-licht energie, absorbeerden die paar individuen die nog tussen jullie in zijn iets meer licht dan ze hadden, en dat is slechts de vonk die hun levenskracht is. Maar het was genoeg extra voor hun lichaam om stoffelijk te overleven bij de eerste sliertjes van de vierde dichtheid waar Aarde op dit moment is. Als zij niet meer schittering van licht absorberen die op de planeet de ascentie koers blijft intensiveren, dan zullen hun lichamen niet langer meer levensvatbaar zijn.

Het grootste deel die van die energiegolf voordeel kreeg zijn “goede mensen” die enorm betrokken zijn bij de wereld zaken zoals die wordt voorgesteld in jullie mainstream media en de angstige desinformatie op het internet. Zij hebben “nog niet het licht gezien” om even die uitdrukking te gebruiken – zij leven op goddelijke manieren maar zien jullie wereld nog op een 3 D  niveau, mentaal en spiritueel.

Anderen die nog “in het duister zitten” wat dat betreft en die orders van autoriteiten volgen, die hebben nog niet genoeg licht geabsorbeerd om boven hun indoctrinatie, om zonder kwestie te gehoorzamen, uit te stijgen. Sommigen zijn ingeprent geworden met het geloof dat het hun verantwoordelijkheid is om wraak te nemen voor aanvallen op hun voorvaderen, gemeenschappen en landen. 

En dan zijn er degenen die in conflict zijn – zij realiseren zich dat wat ze doen tegen het gemeenschappelijke welzijn is, maar zij hangen af van hun bronnen van inkomsten om hun families te verzorgen.

De diverse staten van denken samen met massale milieu schade is het natuurlijke “naspel van millennia van duisternis”, zoals gesteld is in onze laatste boodschap. 

Het blijft te bezien hoeveel licht de hiervoor genoemde mensen ontvankelijk zullen maken  voor wat hun vrije wilskeuzen zullen zijn, en de mate van licht zal bepalen hoe ver ieder in staat zal zijn om met de planeet te reizen naar opeenvolgende hogere vibraties. Maar denk er aan wat wij eerder hebben gezegd: Om een gevarieerd aantal redenen die slechts bekend zullen zijn op het zielenniveau, zullen vele met licht gevulde mensen er in de meeste gevallen voor kiezen om de Aarde te verlaten, liever dan doorgaan om stoffelijk verder te ascenderen. 

Nu zullen we uitleggen waarom we vaak gezegd hebben waarom de snelheid en de omvang van Aarde’s ascentie uit de diepe derde dichtheid, weergaloos! is in dit universum. 

Met uitzondering van haar ervaring is het door de dichtheid heentrekken waar duisternis zo diep is verschanst, een buitengewone, lange en moeilijke doortocht. 
We citeren een andere ervaring van een wereld. Zoals Aarde’s antieke bevolking, die beschaving daalde ook af uit een hogere dichtheid in spiritueel en bewust gewaar zijn naar de rand van de planetaire verwoesting vanwege de aanval en het doorgaan met oorlog voeren. Zij hadden geen hulp van onze universele familie en elkaar opvolgende generaties brachten bijna 50.000 jaren door om uit de diepe derde dichtheid op te stijgen voordat ze de vierde dichtheid bereikten. Dit had zoveel tijd nodig voordat er genoeg licht in het collectieve bewustzijn zat om de beschaving en hun planeet naar die hogere dichtheid op te heffen. 

Moeder, voor de lezers die meer willen weten over de geschiedenis van die beschaving, hun stoffelijke verschijning, cultuur, regering en zo voorts, noem dan het boek met de lange titel door een vertegenwoordiger van zijn huidige populatie. [“Aeschyles” hoofdstuk in Illuminations for a New Era].  (winny: komt ook een hoofdstuk van, dat in Suzy’s boek staat, waar ik nog mee bezig ben.) 

Dank je. Aarde en  haar levensvormen hebben een niet te vergelijken hoeveelheid van hulp sedert de Ascentie begon in de late 1930 er jaren. Het begon met de levensreddende instroom van licht vanuit vele machtige beschavingen en is doorgegaan met diverse middelen van hulp die we opgenoemd hebben in vorige boodschappen. 

Alleen een betrekkelijk handjevol van jullie bevolking weet van die bijstand, maar andere tot stand brengingen van het licht zijn inderdaad ook duidelijk. Terwijl dit bleef toenemen op Aarde, genereerden meer en meer van jullie je eigen licht met grotere kracht, en jullie lichtwerkers hebben enorme schreden gemaakt om de effecten van het duister te temperen door de activiteiten van deze duistere mensen aan het licht te brengen.

Bij jullie grote tot standbrengingen die wij eerder hebben uitgeroepen voegen we het wereld spotlicht toe dat jullie werpen op de behoefte om de status van vrouwen op te tillen en voor het einde van de vermeerdering van wapens. Deze sterke negatieve aspecten voor jullie gemeenschap die lang dominant zijn geweest in het collectieve bewustzijn, staan nu vooraan in de publieke ogen. 

Generatie na generatie, na generatie tolereerden onrechtvaardige culturele wetten en praktijken die vrouwen vernederen en eeuwigdurende oorlog en geweld accepteerden als “dat is nou eenmaal het leven” . Nu zegt jullie stem van de wereldwijde gemeenschap: Stop! 

Lichtwezens door dit hele universum heen eren de myriaden zielen die toestemden om deel te nemen aan de veelvoudige tragische situaties die de mensen hebben bewogen om stoutmoedige stappen voorwaarts te zetten op die twee gebieden en alle andere meer die zo pijnlijk nodig waren. De zielen die deze buitengewone wrede missies accepteerden deden dat met onvoorwaardelijke liefde en zij sprongen naar voren door zielengroei.  

Net als jullie, willen wij dat al die nodige veranderingen in een nacht konden gebeuren. Maar dit heeft vele onderhandelingen, vele discussies nodig en sommige impasses voordat alle harten en alle denken het daarover eens zijn. De meester planners van de Gouden Periode wisten dat jullie je wereld niet konden transformeren, niet anders dan stap voor stap en op zielen niveau weten jullie en ieder ander op Aarde dit ook. 

Zelfs met buitenaardse hulp is een beschaving in de derde dichtheid die evolueert naar een vredig leven voor mensen in harmonie met de Natuur, een overgangsproces. Maar aldoor zijn onze boodschappen en antwoorden aan lezers die zich dat afvroegen, hetzelfde –veranderingen zullen sterker worden en komen. 

Het volgende uittreksel van de boodschap 2 juni 2007 werd pas geleden naar mijn moeder gemaild door een nieuwe lezer die “dat toevallig zag”.  Hij schreef ook dat deze informatie in meer boodschappen moest staan, wij zouden niet moeten verwachten dat mensen zich herinneren wat er in de oude boodschappen staat: 

“Is 2012 het einde van de Ascentie van de Aarde en de voltooiing van alle overgangsfasen in de Gouden Eeuw?”

Alle duisternis zal zijn getransmuteerd met het evenwicht van Aarde en van mensen die  verkregen werd, maar het is niet juist dat na het jaar 2012 alles dat op dat moment is bereikt voortaan onveranderd zal blijven. Denk eraan dat de enige constante in het universum verandering IS. Spirituele en intellectuele groei en technologische progressie zal verdergaan – jullie zouden het ook niet op een andere manier willen! 

Onze geliefde Aarde familie, we hebben nooit verwacht jullie te moeten  herinneren aan al die informatie die wij jullie geboden hebben! Niet alleen zijn jullie dagen gevuld met een wijde reeks aan verantwoordelijkheden waar je over moet nadenken, maar lineaire tijd is sneller en sneller voorbij aan het gaan. Dat is waarom wij zo vaak herhaald hebben, wat er essentieel is voor jullie om te weten en dat heeft ingesloten dat de glories van de Gouden Periode niet allemaal op de drempel staan en dat de ene dag niet dramatisch zal veranderen dan de dag daarvoor of de dag die daarop volgt.

Om enige mogelijkheid van misverstaan te vermijden zeggen wij dat we misschien meer precies zouden hebben kunnen zijn over “evenwicht dat bereikt werd”in die juni boodschap. Alhoewel het voorgaande materiaal in de context stond van de condities van de derde dichtheid, we konden hebben gespecificeerd dat evenwicht zal worden verkregen zodat Aarde en haar bewoners uit de derde dichtheid konden ascenderen. Als microkosmos van het universum, die altijd in een evenwichtige modus is, zullen jullie doorgaan met balanceren terwijl jullie spirituele en bewuste besef zich blijft uitbreiden.

Wat jullie wel op wachtte, op de drempel van de Gouden Periode, is het effect van de energiegolf bij de Zonnewende van december (21ste)die het laatste duister in licht transmuteerde. Deze nieuwe overvloed van licht laat de stuwkracht van Aarde’s energieveld van potentieel toenemen in de richting van de manifestatie van wonderen die jullie en jullie universele familie zullen gaan co-creëren op Aarde’s reis door de vierde dichtheid en naar haar bestemming in de vijfde. 

Wij weten niet hoe lang het duurt voordat de Aarde blij thuis is/komt waar de planeet en haar ziel Gaia vandaan komen. Het is logisch om dat te vragen, daar we wisten wanneer de planeet uit de derde dichtheid zou gaan, waarom weten we niet waarom hij zijn bestemming zal bereiken? 

Aarde’s Ascentie tot op dit moment was voorbestemd zodat ze het nauwe hemelse raam zou bereiken waar de planetaire op één lijn stelling haar zou in staat stellen om de vierde dichtheid in te gaan. Nu dat ze in deze dichtheid zit, waar duisternis haar niet meer kan aanvallen met zijn negativiteit, is haar reis vanaf nu in een veilige haven, zogezegd, waar geen “tijd’s”beperkingen zijn. 

Net als eerder hiervoor – altijd – hangen de reizen van haar bewoners af van de keuzes die iedereen zelf maakt, en de opeengestapelde keuzen stellen het collectieve bewustzijn samen. Dus zijn het jullie gedachten, je gepassioneerde gevoelens en daden die het tempo van de Aarde van nu af aan bepalen. Of dat gelukkig gonzend door de vierde dichtheid of zwevend als een arend is, Gaia jubileert – de buitengewone moeilijke toestand van ascentie is voorbij! 

Ook jullie kunnen je jubelend voelen – jullie standvastigheid in het licht heeft onvoorstelbaar  toegevoegd aan dit verbijsterende resultaat. Alhoewel in de lineaire tijd jullie door zullen gaan met je progressie naar je doel van een liefdevolle, harmonieuze en gezonde wereld met overvloed voor iedereen, in het continuüm zijn jullie al zegevierend. Als je volledig begrip hebt hoe uniek deze bereiking is, dan zullen jullie weten dat als er ooit zielen kunnen verklaren “de taak is volbracht”, dan zijn jullie het, Lichtwerkers!

Wij houden jullie in ere met onvoorwaardelijke liefde terwijl we doorgaan om jullie te vergezellen, alhoewel niet zichtbaar, bij iedere stap op het pad. 

LOVE en PEACE                                 LIEFDE en VREDE   

Suzanne Ward 

www.matthewbooks.com 
       
 Vertaling: WinnyPRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3