Followers

President

maandag 25 november 2013

24.11.2013


Matthew via Suzanne Ward op 22 november 2013
Bron:    
 http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=174&z=2

Tyfoon Haiyan, massale overeenkomst van zielen; de moord op president John F. Kennedy van de VS, zijn boodschap; komeet ISON; ET hulp van de oudheid tot heden; ho ‘oponopono

1.  Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Dit is Matthew. Eerst zullen we spreken over een zaak die harten overal hebben aangeraakt. Tyfoon Haiyan is diep tragisch voor iedereen die dierbare familie, vrienden, huizen en zaken  heeft verloren – zij weten niet dat ze op het zielenniveau instemden om deel te zijn van deze grote daad van planetaire reiniging. Omdat het vrijlaten van het zich vastzettend negativisme essentieel was om de Aarde te laten verder gaan naar evenwicht, omhelsden alle mensen wier stoffelijke levens eindigden en de miljoenen die nu worstelen in de naweeën van de storm de gelegenheid om te evolueren door eraan deel te nemen, zoals ze deden.

2.  Dit soort van enthousiaste massa instemming schijnt zelfs niet mogelijk te zijn in jullie concept van tijd maar in het eeuwige leven van de ziel en de tijdloosheid van het continuüm, worden gelegenheden om naar voren te springen in de zielengroei, ijverig gezocht, en met enige frequentie gebeuren die universum-breed.

3.  Denk alsjeblieft niet dat onze uitleg van een verwoestende situatie onverschillig is of dat wij niet aangeraakt worden door het verdriet van zielen en hun massale herbouw verderop. Wij zitten tussen de myriaden zielen die licht douchten op de Filippijnen tijdens en na de storm om iedereen te helpen die hun overgang maakte en om de innerlijke sterkte te versterken van de overlevenden. Wij voelen hun gebroken harten en schrik en verwarring over hoe ze hun leven, hun dorpen en boerderijen en hun steden moeten weder opbouwen.

4.  Hoe we wensten dat ze zouden weten dat hun geliefde mensen bij hun naam begroet werden en er “Dank je ! “ tegen hen gezegd werd toen zij het Nirvana binnenkwamen. En net zo vurig willen we dat ze zouden weten dat iedereen die stierf en zij zelf collectief hadden ingestemd om de Aarde dat vitale leven te geven dat zij nodig had om op haar koers te blijven richting evenwicht. Als Gaia’s dankbaarheid gezien kon worden, zou jullie wereld in vuur en vlam staan door de straling van haar licht.

5.  Wijdverspreid medeleven voegt licht toe aan de levens die op dit moment somber en verdrietig zijn en de genereusheid van spirit waarbij hulp wordt gegeven voegt ook licht toe.
Wij hebben het overzicht over de medische teams, de leveranciers van voedsel en water en opruimende bemanningen terwijl zij volhouden met hun pogingen om door gebieden heen te manoeuvreren waar wegen weggevaagd werden of gevuld zijn met verwoeste gebouwen. Wij zien de paniek van hongerige mensen die uitkijken naar voedsel, en wij zien degenen die spullen grijpen die niets te maken hebben met overleving maar die nodig zullen zijn als een schijnbare normale situatie is hersteld. Lichtwezens in dit hele universum  doen liefde-licht energie stromen naar al deze zielen.

6. Vijftig jaren geleden schokte de moord op president John F. Kennedy van de VS de wereld maar zelfs heden weten weinig mensen dat zijn dood een veel diepere emotionele inslag had.  Uiteindelijk zal de waarheid opduiken dat een van de redenen waarom hij werd vermoord was, om zijn afschaffing tegen te houden de privé bezittende Federale Reserve System (Belastingen) en om de nationale currency terug te brengen naar zijn dollar status, een beweging die de controle van de Illuminati zou geëindigd hebben  over de economie van dat land en ernstig hun vermogen zou verzwakt hebben om de wereld economie te manipuleren. Een halve eeuw later dan Kennedy bedoelde is pas de ontmanteling onderweg van dat schandelijke systeem.


7.  Ik heb mijn moeder gevraagd om hier de gedachte-uitlokkende boodschap te kopiëren die zij enige jaren geleden kreeg van President Kennedy. [De volgende boodschap die voor een Britse schrijver was voor een boek over Prinses Diana, dat boodschappen inhield van haar en diverse anderen, werd doorgezonden 30 december 2004. Ik weet niet of het boek al was gepubliceerd of als dat zo was, met welke titel. ]

            Voor de wereld die ik veertig jaar geleden achterliet, zeg ik dat mijn spirit van liefde voor mijn land en voor de Aarde nooit wegging. Mijn vertrek kwam niet door een ongeluk evenals dat van Prinses Diana’s dood. Onze zielen waren overeen gekomen om op deze manier dienst te verlenen. Wij wisten dat op een bepaald niveau onze levens op Aarde kort zouden zijn om een goede bedoeling en wij zien dat veel ervan werd bereikt in onze naam – meer dan als we daar waren gebleven.

            Onze levens werden niet in volmaaktheid geleefd, noch waren ze zo bedoeld. Onze menselijke broosheid was zoals vele andere die ook veel deden om de menselijk spirit omhoog te doen gaan en die de waarde van elk leven wilden promoten.

            Ik gebruik mijn woorden weer die nog steeds publiekelijk worden herinnerd:  Vraag niet wat jouw land voor jou kan doen. Vraag wat jij voor je land kan doen.  Maar nu wijzig ik dat in dit:  Vraag niet wat je wereld voor jou kan doen. Vraag wat je voor jullie wereld kan doen. LIEFDE is het antwoord.  Het enige antwoord om boven de ellende uit te stijgen de zoveel van de mensheid overkomt.

            De geest waarin Diana en ik beiden poogden om in onze respectievelijke posities te dienen is sterker dan ooit in ons. Meer dan ooit in de geschiedenis van de Aarde is er gelegenheid om liefde door de wereld  te verspreiden met gevoelens en met daden. Meer dan ooit eerder is hier de noodzaak voor! Het moment van de grote overgang is dichtbij. Draag  hieraan bij ter wille van alle leven op Aarde en voor jullie ziel haar goddelijke koestering. 

            Wij zijn nooit gescheiden van elkaar. Wij zijn Een met het Universum.

Dank je Moeder, en nu zullen we over wat zaken praten waar lezers naar hebben gevraagd.

8.   Als komeet Ison explodeert , zullen dan grote delen Aarde’s zwaartekracht in worden getrokken in een positie die ons in gevaar kan brengen? Nee. Ruimtetuigen die rondzwerven aan de hemelen staan op de uitkijk voor kometen zoals Ison en andere grote hemelse lichamen die mogelijk gevaar konden brengen aan de Aarde en als dat bij een zo zou zijn, dan gebruiken zij hun technologie om diens koers te verleggen. In het geval van kleinere objecten, manoeuvreren ze die naar een gebied waar dan geen zware schade het resultaat kan zijn of ze slaan die neer in gruzelementen, wat veiliger is voor jullie en de planeet.

9.  Nee, er is geen tijd gezet voor een officiële erkenning van de aanwezigheid van andere beschavingen, de landing van schepen en introductie van familieleden die tussen jullie in wonen. God heeft de leiding van de tijd want alleen op die hoogte van besef kan gekend worden wanneer de Aardse mensheid klaar is om “aliens” (“vreemdelingen”) te verwelkomen. Jullie filmindustrie heeft een ‘goed’ werk geleverd om mensen uit andere beschavingen te schetsen als wangedrochten die jullie willen vernietigen of als knappe, sluwe wezens die jullie tot slaaf willen maken – beelden van groteske creaturen en verhalen van meedogenloosheid die in vele, vele geesten zitten vast gebrand. 

10.  Enkele lezers voelen dat geen opmerkelijke toestand  kan gebeuren totdat jullie ruimtefamilie samen met jullie werkt, en dat is niet waar. Want dit is jullie wereld, het is aan jullie om te besluiten hoe jullie je sociale, politieke en economische hervormingen willen hebben en proberen die te bereiken; en in talloze boodschappen hebben wij de vele manieren geschetst waarop jullie stappen voorwaarts hebben gemaakt naar die betekenisvolle doelen. Wat jullie familie uit andere beschavingen zullen doen is milieu zaken tackelen die verder liggen dan jullie vermogens – hun technologieën kunnen nucleair afval en verarmd uranium dé materialiseren en vervuilde rivieren en zeeën zuiveren en woestijnen herstellen tot een conditie om bouwland van te maken. Ook, zijn hun vrije energie stelsels verder ontwikkeld dan die van jullie, die in het algemeen nog steeds onder Illuminati onderdrukking staan.

11.  Anderen vragen of gechannelde rapporten waarheid zijn dat goedwillende ET’s ontmoedigd werden en door jullie in de steek gelaten waren en dat de enigen die nog bij de Aarde komen, als veroveraars zullen komen. Dat is klinkklare onwaarheid die zijn voortgebracht door lage entiteiten die weten dat alleen goedwillende leden van jullie universele familie in jullie zonnestelsel zitten en die hebben jullie al de hele tijd geholpen.

12. We voerden een situatie hierboven aan; maar andere beschavingen hebben de Aarde en haar opeenvolgende generaties door haar hele geschiedenis heen geholpen. Moeder kopieer aub het deel van het boek dat die vele soorten hulp beschrijft.

13.  [Het volgende zijn delen van het hoofdstuk “Hulp uit andere Beschavingen” in Aarde’s Gouden Periode – Leven verder dan 2012.]
        
            Hulp door buitenaardsen begon lang voor hun infusie van licht dat Aarde’s leven meer dan zeventig jaren geleden, redde.
            Door de geschiedenis van Aarde heen heeft onze universele familie haar met de ene of andere ondersteunende rol gediend. Leden van soms hoog ontwikkelde beschavingen hadden de hand in het ontwerpen en vestigen van de flora en fauna, en menselijk leven op de planeet dat werd afgeleid van zaaiprogramma’s van diverse beschavingen. Tussen de hedendaagse bevolking zijn afstammelingen van die antieke bewoners, sommigen ervan waren goden en godinnen.
            De Akasha registratie, die de levensprint bevat van ieder stoffelijk leven waar dat ook in dit universum allemaal beleefd was, worden gehandhaafd en veilig bewaard door sommigen krachten van Ashtar.
            Lange eeuwen hebben enige van Hatonn’s Plejadische bemanningen bij toerbeurt meegedraaid om de veiligheid van het lichtrooster te handhaven rond het Nirvana die het  binnengaan verbiedt door boeven entiteiten…
            Nadat jullie luchtreis begon, bogen de bemanningen het traject van puin af of dématerialiseerde het als het mogelijk gevaar bracht voor vliegtuigen op hun vlucht. Zij redden  ook mensen die gedacht waren verloren te zijn in schepen of op zee of in vliegtuigen die waren verdwenen; de geredde partijen gingen stoffelijk een andere energielaag binnen, waarna zij niet meer gezien of gehoord werden.
            Buitenaardse hulp met weergaloze snelheid en intensheid begon meer dan 70 jaren geleden, toen de Aarde om hulp riep om haar verzwakte planetaire lichaam te bewaren. Door God’s autorisatie antwoordden beschavingen met een massale instroom van licht om te voorkomen dat de planeet uit zijn omloop ging draaien en naar een zekere dood ging. Natuurlijk werd de instorting van licht ook beschikbaar door alle Aardse bewoners, en zij die antwoordden begonnen hun eigen licht te regenereren met een grotere kracht.
            Bij het licht gevoegd dat naar de planeet werd gestraald, en dat zal blijven doorgaan totdat hij goed in de vierde dichtheid zit, gebruiken diverse beschavingen hun technologieën op een aantal manieren in overeenstemming met Aarde’s wensen. Bijvoorbeeld, als de Illuminati een geofysisch gebeuren veroorzaken, leggen bemanningen een elektromagnetisch rooster neer dat aardbeving of vulkanische activiteit distribueert en die verwoesting en het aantal doden vermindert, zonder de hoeveelheid negativiteit te verminderen die bij dergelijke gebeurtenissen worden vrijgelaten. In het geval van weer dat door Illuminati wordt gecreëerd, verminderen de bemanningen de windsnelheid van gewelddadige stormen en sturen die weg bij zwaar bevolkte gebieden langs de kustlijnen. [Opmerking: Die informatie werd doorgezonden voor de verwijdering van weer-manipulerende wetenschappers door de ruimte familieleden die tussen jullie inleven. Moeder Natuur is weer terug in de beheersing van stormen, aardbevingen en woeste branden, haar middelen om negativiteit los te laten.]
            Herinner je je nog de virussen die SARS genoemd werden, aziatische griep, varkenspest en H1N1 die abrupt verschenen op het scherm tegelijk met het media gezwam dat van iedere ziekte op zijn beurt  “er gevreesd werd dat het een pandemie zou worden”? Geen pandemie kwam er omdat leden van onze universele familie de in laboratoria ontworpen virussen neutraliseerden, dus om de dubbele intentie van de duistere mensen om ze te ontwikkelen – om echte pandemieën met groot verlies aan leven en om wereld chaos en angst te creëren.
            Bemanningen aan jullie hemelen, die er met duizenden en duizenden zijn, gebruiken hun technologieën om zoveel mogelijk straling te verminderen van Japan’s beschadigde nucleaire reactors, en zij maakten de olie die in de Golf van Mexico bleef gutsen minder schadelijk voor het zeeleven.  Zij verbeterden de giftige effecten van wapentuig en andere vervuiling en een beschaving die als wolken formaties verschijnt gaat voor op het pad om de atmosfeer van de Aarde te reinigen.
            Zo belangrijk als al die soorten hulp zijn, is misschien de meest betekenisvolle hulp sedert ‘9/11”(9 september) het tegenhouden van de Illuminati met het gebruik van nucleaire atoomkoppen om gelijkaardige verwoestende terroristische aanvallen uit te voeren. Een dozijn pogingen zijn verijdeld door de atoomkoppen krachteloos te maken, soms in combinatie met defecte raketten.  Dit is geen geweld doen aan de wet van de vrije wil van de Schepper – het is het eren van de vrije wils keuze van de Aarde  -  dat er geen terrorisme meer zal komen zoals “9/11”
            Sommigen van jullie sterksten, de meest ervaren lichtwezens in dit universum zijn hier tussen jullie in, die achter de schermen werken om de essentiële verandering te leiden zodat zo veel mogelijk Aardse bewoners die haar wilden vergezellen naar de hogere lagen, dat ook kunnen doen. Dit is hoe universeel geliefd en betekenisvol de Aarde is en hoe geliefd en belangrijk JULLIE zijn!...
            Deze vrijwilligers uit spiritueel geëvolueerde beschavingen namen menselijke lichamen aan zodat ze onontdekt konden leven en werken tussen jullie. Alhoewel ze elkaar wel herkennen door de aparte aura’s die het evolutionaire station van hun ziel weerspiegelen, maar slechts enkelen van jullie zijn voldoende  energie-gevoelig om hen anders te zien anders  dan een ander.
            De bedoeling van hun aanwezigheid stamt uit hun superieure intelligentie die hen toegang geeft tot velden waar ze gunstig hun daden en handelingen kunnen beïnvloeden in deze kritieke tijd van Aarde’s overgangsproces. 
            Wat deze goedwillende bezoekers doen is niet een zeldzaamheid in het universum – zielen evolueren voortdurend door dienst aan minder ontwikkelde beschavingen. Terwijl jullie doorgaan om spiritueel en intellectueel te groeien, zullen jullie uiteindelijk in staat zijn om minder geëvolueerde zielen te helpen verlichten en op te heffen.

14. Dank je, Moeder. Laten we nu weer even spreken over negativiteit. Een tijdje geleden vertelden we je dat de negativiteit die diep verschanst zat vanwege millennia menselijke wreedheid tegen elkaar en dieren, was losgelaten. Dus, waar komt de negativiteit nu vandaan? Zoals altijd eerder, uit de bewoners van de Aarde.

15. In vorige boodschappen hebben we gezegd dat alles in het bestaan energie is. Wij spraken over de macht van gedachten, gevoelens en door geschreven en gesproken woorden, en we hebben benadrukt hoe cruciaal het is om je te richten op wat je wenst, niet op wat je niet wenst. Ook hebben we uitgelegd waarom vergeving en dankbaarheid zo belangrijk zijn. Bewijs van deze universele waarheden zit in de oude praktijk van ho‘oponopono, die dit alles samenbindt in een “elixir van goddelijke genade,” kun je zeggen. 

16. Wat Dr. Hew Len bewerkstelligde, een vroegere psycholoog in een hospitaal voor  misdadige krankzinnigen in Hawaii, is een verbijsterend voorbeeld van ho’oponopono’s werkzaamheid. In plaats van een aantal jaren patiënten te ontmoeten/ zien, bleef hij in zijn bureau, keek soms naar hun dossiers en herhaalde steeds maar weer:  “Het spijt mij. Vergeef me alsjeblieft. Dank u!  Door zijn accepterende verantwoordelijkheid voor de status van de patiënt – in essentie, de onafscheidelijke verbinding erkennend van alle zielen en dat wat alle anderen beïnvloed, iedereen beïnvloed – begonnen zij te verbeteren en gingen daar mee door totdat ze waren geheeld en bevrijd.

17: Dit opmerkelijk bewijs van de kracht van gedachten en gevoelens kan verlichtend en inspirerend zijn voor iedereen. Dat verhaal meedelend samen met een dankbaar gevoel voor de ijver van onze universele familie, voor hun hulp en onvoorwaardelijke liefde, zal de dag versnellen waarop het leven in jullie wereld vredig en harmonieus is.


18. Onze geliefde familie, wij zijn ieder moment bij jullie op je reis naar je rechtmatige plaats als burgers  van dit universum. 
______________________________

LOVE and PEACE  - LIEFDE en VREDE 

Suzanne Ward


If you received this message as a forward and would like to receive future messages directly, please follow instructions at the top of “Matthew’s Messages” page on www.matthewbooks.com.

Always you may post on-line or publish in print an entire message with appropriate credit. If you want to use only an excerpt, please contact me—thank you.] Vertaling: Winnyzondag 3 november 2013

01.11.2013


Matthew’s boodschap door Suzy Ward op 1 november 2013

Bron:    
www.matthewbooks.com   http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

(Opmerking van Suzy:  Toen deze boodschap klaar was om weg te sturen, ontdekte ik dat ik geen internet verbinding had -  het probleem kon niet on-line worden verbeterd en de technicus van Comcast kon niet eerder dan vandaag komen. Ik veranderde de originele datum van de boodschap van 27 oktober in die van 1 november, de datum van doorsturing.)

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew.  Jullie zouden je enorm opgetild voelen over de staat van jullie wereld als je de Aarde zou zien zoals wij dat doen, sprankelend en gloeiend en steeds stralender omdat haar evenwicht met elke loslating van negativiteit verbetert. Alhoewel de extremen van de dualiteit zich nog op de planeet aan het afspelen zijn, ontvouwen zich al veel positieve scenario’s.

De voornaamste media maakt rampen, onenigheid en schandalen nog steeds sensationeel; maar jullie hebben hen ook al constructieve gebeurtenissen zien rapporteren. Terwijl discussies over het onschadelijk maken van de oorlog in Syrië doorgaan, zijn er voortdurend inspecties gaande van de voorraad chemische wapens van dat land, en zo zijn er ook gesprekken over de nucleaire ontwikkelingsprogramma’s van Iran. Paus Franciscus maakt het huis schoon in het Vaticaan en onderzoekingen van corrupte corporaties en criminele activiteiten in de financiële wereld zijn zich aan het verbreden. We zien de jonge Britse royals – William, Catherine en hun kindje zoon George – licht binnenbrengen in die monarchie, en met vervuiling houden sommige regeringen en corporaties zich serieus bezig.

De draad die deze kennelijk ongerelateerde gebieden en ontelbare andere verbindt, inclusief de myriaden veelbelovende ontwikkelingen van de achterban niveaus, is de toenemende krachtige energiebeweging van in en rond de planeet. Alles in jullie wereld dat met die beweging in overeenstemming is wint aan stuwkracht en alles dat deze stroom weigert gaat uit zijn voegen. De geneigdheid voor oorlog en onderdrukkende gedragslijnen en praktijken die van oude datum zijn, verzwakken steeds meer terwijl de collectieve gedachten, gevoelens en daden voor vrede, vrijheid en waarheid steeds meer intensiveren.

Het is een vreugde voor ons om deze wonderbaarlijke effecten te observeren van liefde-licht energie! Er zal wel een serie van passen en meten zijn in de meest uitgebreide gebieden van verandering, maar er is geen aanwijzing dat er betekenisvolle omleidingen zijn, en niets kan de progressie van jullie gemeenschap doen ontsporen.

Een aspect van deze monumentale, unieke ascentie reis zijn de variërende maten van stoffelijke, mentale of emotionele ongemakken die velen voelen terwijl de op koolstof gebaseerde cellen licht absorberen en getransformeerd worden in kristallijnen structuren. In vorige boodschappen hebben we leiding aangeboden om die op ascentie gerelateerde condities te verlichten en we vragen lezers die hun zorgen uitdrukken over die diverse gezondheidsonregelmatigheden om die boodschappen alsjeblieft te lezen. [in die van  4  juli 2013 staat het meeste hierover]
Een email die naar mijn moeder werd gezonden, laat zien dat de gezondheidszaak in verbinding met ascentie smeekt om verduidelijking. Moeder, stop die email hiertussen.

            Kunt u mij zeggen wat Matthew zegt over de verbetering van de gezondheid van mensen? Wat ik bedoel is, er zijn zoveel (meestal oudere) mensen in diverse stadia van slechte gezondheid – sommigen zeer ernstig – het schijnt niet mogelijk te zijn dat zij kunnen  ascenderen of zich spiritueel verder kunnen ontwikkelen zonder relatief gezond te worden – of zullen zij gewoon sterven en zullen alleen de gezonde mensen de stoffelijke 5D Aarde erven? 

Dank je. Ten eerste zijn planetaire ascentie en persoonlijke ascentie niet hetzelfde, en het kan nuttig zijn om opnieuw uit te leggen dat dichtheid twee definities heeft in de universele context:  massa  en/of de plaats van een massa en de status van zielen ontwikkeling, of een station, in spiritueel en bewust besef, en die twee dichtheden kunnen aanzienlijk verschillen.

De planeet heeft ongeveer 75 jaren op een ascentiekoers gezeten, langer dan de meeste van haar bewoners in deze tijd hebben geleefd in deze tijd, maar door deze jaren van reizen door de derde dichtheid plaats-gewijs,( hij bedoelt dus wat de locatie betreft.w), Gaia, de ziel die incarneerde als de planeet die nu Aarde wordt genoemd, zat in de vijfde dichtheid ontwikkeling. Gaia en haar planetaire lichaam kwamen oorspronkelijk uit deze dichtheid, en in de millennia waarin haar bewoners wreedheid uitoefenden naar elkaar, veroorzaakte dit de planeet om naar beneden te spiralen, Gaia bleef echter in haar originele ontwikkeling status.

Nu dan, stoffelijke gezondheid heeft geen jota invloed op een mens zijn spirituele en bewustzijns ascentie en die ascentie is niet beperkt tot levens op Aarde. Veel mensen die net de vierde dichtheid ontwikkeling hadden bereikt, hadden zielencontracten met langleven clausules die “afliepen” zogezegd – toen zij stierven en zij leven nu in hun ontwikkelde status in het Nirvana of, als zij dat wilden, in een of andere gelijkwaardige spiritwereld.  Terwijl de planeet door de vierde dichtheid reist, zullen haar bewoners die zich ontwikkeld hebben tot die dichtheid spiritueel en bewust doorgaan met ascenderen met de Aarde als dat in overeenstemming is met hun contract van hun levenstijdspanne. Als dat niet zo is, zullen hun lichamen sterven en zullen zij doorgaan met hun ascentie reis in een spirit wereld totdat zij besluiten waar ze willen reïncarneren. 

Sommigen van jullie hebben gehoord dat toen de Aarde de derde dichtheid verliet, zij de vijfde binnenging, alsof Nummer Vier helemaal geen deel heeft aan het proces. Wij gebruiken jullie nummers alleen om ontwikkeling aan te geven, of de locatie of de zielen ontwikkeling, en er is geen skipping(overslaan) van een of andere progressieve fase ergens daarin.  Net zo dat het niet redelijk is van een kind te verwachten die de ABC’s heeft geleerd om een woordenboek te lezen, is het niet redelijk een sprong te verwachten van jullie huidige vermogens direct naar meesterschap om telepathisch te communiceren, om voorwerpen te manifesteren of de dématerialiseren, om astraal te reizen of om volmaakte gezondheid in lichaam, geest en spirit te bereiken. Inderdaad heeft iedereen het innerlijke vermogen om al die wonderen uit te voeren, maar het is nodig om het vermogen te ontwikkelen om dat te doen, en iedere ziel zal dat doen in het gemak van zijn eigen timing.

Andere vragen wat de gezondheid betreft over “het radioactieve water” dat stroomt uit de
Japanse Fukushima nucleaire voorziening en de veiligheid van voedsel dat gekweekt wordt in de omgeving ervan. De paar teams van onze ruimtefamilie van vier of vijf leden ieder, die in schepen dichtbij die voorziening zijn, werken tegelijk met bemanningen in schepen die over hun hoofd zweven om het gif van het water in de grootst mogelijke hoeveelheid te verminderen.  Hun technologieën zijn veel verder ontwikkeld dan die van jullie, maar zij zijn niet ontworpen om ieder stukje gif te elimineren uit fruit en groenten uit gebieden van radioactiviteit, dus is het verstandig om geen producten te eten die gekweekt zijn dichtbij die nucleaire fabriek.

Nu zullen we de interesses bespreken van lezers bij een aantal zaken die behoren bij de Verenigde Staten. Niet alleen zijn gebeurtenissen een weerspiegeling van wat er in bepaalde mate gebeurt overal op jullie wereld, maar alles dat ergens gebeurt op Aarde beïnvloedt alles overal in dit universum. 

De boosheid van de burgerij over problemen die velen oplopen door de regering “shutdown” laat een groeiende intolerantie zien over de laksheid van gekozen ambtenaren door halsstarrige verdeeldheid. Mensen in die regering en alle andere democratisch-gekozen lichamen zullen veranderen van zelf-dienst naar het in eenheid werken voor het welzijn van de bevolking van hun land.  Dit zal niet in een felle veeg gebeuren, maar ambtenaren die halsstarrig weigeren om de liefde-licht energie te weigeren zullen het op de een of andere manier gaan verliezen en uiteindelijk zullen alle gekozen openbare dienaren handelen met die energie. Het beëindigen van het regiem van tirannen zal langzamer komen maar dat is ook al voorbestemd.

Geen serieuze gevolgen in buitenlandse relaties zullen resulteren door de NSA (National Security Agency) spionage vergadering – elke verontwaardigde, verraste reactie is gewoon een publieke uitvoering. Niet alleen is het goed bekend dat spioneren alomtegenwoordig is, maar naties die bondgenoten zijn delen de spionage die ze ervan hebben afgeleid  en geen nationale leider is naïef genoeg te denken dat ze persoonlijk zijn uitgesloten van toezicht.  De energie rond dit rumoer is aan het sterker worden, de energie die in beweging is gezet door alle klokkenluiders overal en uiteindelijk zal dit leiden tot multinationaal vertrouwen in harmonieuze samenwerking.

Om twee redenen werden militaire officieren van hoge rang uit de dienst gezet. De reden down to Earth, (basisreden) is dat zij onder Illuminati bevelen hadden gehandeld, die op massale schaal inhielden door terrorisme gebruikte raketten met nucleaire warheads(koppen). Dank zij de technologie van onze universele familie waren al die pogingen nutteloos; door de Schepper’s voorwaarde dat er geen nucleaire ontploffingen  meer zouden komen in de ruimte, autoriseerde God die tussenbeide komst.  Energetisch gesproken was de verwijdering van die officieren een natuurlijke stap naar voren om jullie wereld te dé-militairiseren – deze immense onderneming kan niet snel worden gedaan, maar die stap is een welkome start.

 Wat betreft de door de Illuminati onder controle staande factie van de CIA, zal die op een  weg naar buiten zijn.  Die mensen zijn verantwoordelijk voor “zwarte operaties”, de meest vernietigende terroristen activiteiten. Jullie kennen de paar die succesvol en met name die van “9/11” zijn geweest (dat waren die van 11 september) maar niet gepubliceerd zijn de vele aanvallen op ‘hot spots’ over de hele wereld die door ET broeders en zusters werden doorkruist die tussen jullie in leven. Zij zijn toegestaan om dit te doen in antwoord op Gaia’s verzoek, maar zij kunnen zich niet bemoeien met de vrije wil van mensen om gruwelijkheden te wreken die bedreven worden aan hun voorouders of om hun radicale geloven te verdedigen.

 Ons is gevraagd naar onze opinie over het legaliseren  van marihuana. We voelen dat dit al lang wereldwijd had moeten worden gedaan om medische redenen vanwege de vele bekende voordelen van deze plant – en dat is waarom het top management van farmaceutische firma’s hun legale beschikbaarheid heeft onderdrukt. Maar wat betreft om “jonge mensen een toestemming te geven om drugs te gebruiken”, zien we dit als jullie sociale zaak net als buitengewoon drinken, gokken, teveel eten, seksuele vrij geslachtelijk verkeer, gang-oorlogen en overdonderen (met  de stem): zaken die roepen om een sterke ouderlijke leiding en zelf discipline van de individuen. En daar het licht in de bevolking toeneemt, zal problematisch gedrag verdwijnen en daarna ophouden.

Aan de talloze lezers die specifieke acties aanvoeren van president Obama en die vragen of hij nog steeds een lichtwezen is: Ja, dat is hij. We staan voor alles in wat wij jullie over hem hebben gezegd want dat is de waarheid. We zeggen ook dat het derde dichtheids bewustzijn  geen licht kan onderscheiden in een mens of in een situatie. Alhoewel de Aarde en al haar bewoners in de vierde dichtheid zitten, wat de plaats betreft, is het grootste deel van de bevolking nog in de derde dichtheid wat het besef betreft. En om een vraag te beantwoorden van een lezer: Nee, een door Illuminati geprogrammeerde kloon van de president heeft de persoon niet vervangen.
  
 Absoluut is er “sabotage” geweest zoals een lezer het uitdrukte, en een andere vroeg: Is die dolle energie en disharmonie rond de Affordable Healthcare Act (de zeg maar ziekenfonds wet van Obama.w.) Illuminati energie?
Sabotage van die Wet die meer bekend staat als de Obamacare (Obamazorg) begon direct nadat president Obama zijn bedoeling aankondigde om een gezondheidszorg verzekering beschikbaar te maken voor mensen die geen noodzakelijke behandelingen kregen omdat zij geen verzekering hadden of dat hun gedragslijnen het niet toestonden. Illuminati leden van het Congres samen met hun tegenhangers in de medische sector en de farmaceutische en verzekeringsindustrieën begonnen openlijke en bedekte campagnes om de pogingen van de president zijn inspanningen te verdoemen – het resultaat is een wettelijke regeling die alleen nog de essentiële dingen heeft van zijn originele plan. De Wet zijn website is niet vrij van sabotage, om zeker te zijn, zijn er “teveel koks in de keuken” die overhaastig werken met complexe technologische kenmerken wat bijdroeg aan de slechte werking van de site.

 Mensen in het Congres die vastbesloten de Wet willen uitroeien zullen langs de kant van de weg vallen of samen gaan met hun collega’s die de gezondheid zien door het bewaren van de positieve aspecten en de beroerde zaken ervan veranderen. Uiteindelijk zal de energie stromen en gezondheidszorg gelijkheid en de beschikbaarheid ervan naar iedereen in jullie wereld brengen. Maatregelen zullen inclusief volledig erkennen wat jullie noemen “alternatieve” behandelingen:  De Natuur haar helende Ingrediënten die de chemische drugsrecepten vervangen, welke meer schade berokkenen dan goed doen; redelijke kosten voor de ziekenhuis kosten, poliklinische patiënten zorg en nuttige medicaties. Op zijn tijd, terwijl jullie gemeenschap verder gaat, zal noch geld noch verzekering in het plaatje zitten van jullie gezondheidszorg.

En wat betreft de vele vragen over de nationale economie, heb ik mijn moeder gevraagd om een kopie te maken van een specifieke email om te laten zien hoe ver van huis de actualiteit  van informatie werd verspreid. Slechts de naam zal worden weggelaten om de privacy van deze persoon te bewaren.

****** een bron bij het departement van Defensie zegt dat “Ze hebben iets in het water gedaan en in ons voedsel en als zij de cel torens of vlieg drones triggeren, ze kunnen doen ontploffen wat wij hebben gegeten en dat zal ons griepachtige verschijnselen geven binnen twee dagen en dan volgt de dood na 10 dagen. Dit is om de rellen van de mensen te beheersen als de economie totaal crasht, op elke tijd van nu af aan tot in 2014. Zit hier waarheid in?

Dank u moeder. Er zit helemaal geen waarheid in, in deze schandelijke claim, en al die ernstige zorgen over de ineenstorting van de economie van de VS zijn onnodig. Als het Federale Reserve Stelsel en de Internal Revenue Service worden blootgelegd dat de Iluminati agentschappen er geheel eigenaar van zijn, welke de economieën wereldwijd hebben gemanipuleerd, dan zullen hun operaties stoppen. Dan zullen jullie zien dat de schuld van de  Verenigde Staten net zo denkbeeldig is als die van jullie wereld economie.

Lang geleden werd het gehele economische stelsel slechts een gebrom van draad/wire of computer transacties – handel in effectenmarkten, het kopen en verkopen van valuta, hypotheken van leen instellingen, credit kaart rekeningen met woeker rentes. Al die financiële activiteit werd ontworpen om de rijken rijk te laten blijven en niets ervan heeft een solide fundering. Het beëindigen van door Illuminati verzonnen en beheerst netwerk en de terugkeer naar een geld basis van kostbare metalen zal zo soepel mogelijk worden gedaan om verwarring te voorkomen.

 Nu dan, het schijnt dat we de vingers gewezen hebben naar de “slechte jongens” over de wereld die hardnekkig de veranderingen geweigerd hebben die in het beste belang waren van de mensen, en wij herhalen onze aandrang in vorige boodschappen:  Vergeef hen!  Dit betekent niet dat je hun acties moet vergoeilijken. Het betekent je afhouden van oordeel en veroordeling door te begrijpen dat die mensen de zwakste schakels zijn in de onbreekbare universele keten van zielen en het liefde-licht van jullie vergeving heft hen op tegelijkertijd dat het jullie zielengroei doet ontwikkelen.

Het vitale belang van vergeving gaat veel verder dan de voor de geboorte overeenkomsten van deze mensen die iedereen van jullie heeft gemaakt. Doordat overeenkomsten gemaakt werden door zielen met onvoorwaardelijke liefde en die ontworpen zijn om alle deelnemers verder  te ontwikkelen, speelt iedere ziel een rol die gelegenheden biedt voor ontwikkelings mogelijkheid. Personen waar je misschien intens beledigd door bent voor wat je ziet als wrede, onfaire behandeling kan misschien perfect hun overeenkomst vervullen om jou te voorzien van die ervaring.  Verspeel alsjeblieft je groei gelegenheid niet door aan je belediging of bitterheid vast te houden -  begrijp, vergeef en voel je dankbaar dat je de karmische les hebt voltooid die je koos en waar zij je van voorzagen.

 Als je door woorden, daden of door niet-doen een onrechtvaardigheid  gedaan hebt aan een mens, vertel ze dan Het spijt me, vergeef me alsjeblieft. Vergeef dan jezelf!  Het  loslaten van schuld en spijt maar ook bitterheid en verontwaardiging zal vrede, vreugde en opwinding doen stromen in je hart – en zo voelt ascentie!


 Lichtwezens door dit hele universum heen omhelzen jullie met onvoorwaardelijke liefde zoals wij jullie altijd maar verder vooruit juichen. 
______________________________

LOVE and PEACE  - LIEFDE en VREDE 

Suzanne Ward


If you received this message as a forward and would like to receive future messages directly, please follow instructions at the top of “Matthew’s Messages” page on www.matthewbooks.com.

Always you may post on-line or publish in print an entire message with appropriate credit. If you want to use only an excerpt, please contact me—thank you.] Vertaling: WinnyPRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3