Followers

President

vrijdag 24 september 2010

Matthew Ward: De Waarheid over 9/11Een Artikel van Steve Beckow op 11 september 2010

http://sbeckow.wordpress.com/2010/09/11/matthew-ward-the-truth-about-911/#comment-3925

Matthew Ward: De Waarheid over 9/11

11 september 2010

tags: Matthew Ward: The Truth About 9/11

(vert: winnyd@stralendetoekomst.nl )

by Steve Beckowi

Quantcast

Steve Beckow: Dit is Matthew op 17 jarige leeftijd in de tijd van zijn overgang. (win: Hij stierf bij een autoongeluk)

In al die jaren heeft Matthew Ward ons geïnformeerd gehouden over wat er feitelijk gebeurde op ‘9/11’, 9 september 2001, over wat de bedoeling van 9/11 was, wie er verantwoordelijk was voor de planning en voor de uitvoering ervan, waar hun fondsen vandaan kwamen, wat de waarschijnlijkheid van hun succes zal worden en andere zaken waar maar weinig andere bronnen zonder autoriteit ons wat over kunnen vertellen. Laten we opnieuw eens bekijken wat hij heeft gezegd over 9/11.

Laten we eerst beginnen met Matthew’s voordracht over wat hij zei wat er feitelijk gebeurde op 11 september 2001.

”Ik zal enkele feiten noemen over 9/11 die wij op deze stations van licht weten als waarheid en dat kan geverifieerd worden door de mensen bij jullie die als experts worden gezien in hun veld.

“De vliegtuigen werden van veraf gecontroleerd/beheerst door maatregelen die ontworpen waren om iedere manuele manoeuvre van piloten opzij te zetten. De torens waren ontworpen om de kracht van de grootste vliegtuigen die hen direct zouden raken, te weerstaan. De torens stortten in elkaar vanwege maatregelen met een gecontroleerde afbraak, door explosiefs die strategisch waren geplaatst en die te juister tijd ritmisch werden gedetoneerd/ontstoken, getuigen rapporteerden dat ze explosies hoorden voordat de gebouwen vielen.”

“Het Pentagon en het vliegtuig dat in het veld crashte werden geraakt door wapentuig met scalaire beams. Wat betreft het Pentagon, de stralen werden op dat deel gericht waar een communicatie groep juist uit was verhuisd.”

“Effecten door een groot lijnvliegtuig dat op topsnelheid het gebouw raakte zou dieper en verwoestender hebben gepenetreerd dan foto’s van de verwoesting lieten zien, verder, niemand zag ooit een vliegtuig op dat gebouw afkomen en er was echt geen manier waarop een vliegtuig dat die schade liet zien, ingeslagen zou zijn zonder gezien te worden op een dichtbij niveau”(1)

In september 2008 onthulde hij wat de diepere bedoeling was van 9/11 en voorspelde dat als dit openbaar zou worden, de Illuminatie zouden vallen:

“De waarheid over wie 9/11 gepland en uitgevoerd had … in de hogere vibraties waarin de Aarde nu haar loop aan het krijgen is… kan niet veel langer meer worden verborgen, als dit opduikt samen met hun net zo hevige bedoeling om de oliebronnen te beheersen in het Midden Oosten, is dat om de gehele planeet te domineren en om de volkeren ervan te doden of tot slaaf te maken, het lange bewind van terreur van de Illuminati zal hun gerechte einde beleven.”(2)

Matthew heeft het leidend alfabet bureau geïdentificeerd binnen de Amerikaanse regering dat hoofdzakelijk verantwoordelijk wordt gehouden voor de zwarte operaties zoals die van 9/11: “De grootste terroristische daden, zoals de bommen in de treinen in Spanje, zijn gepland en worden uitgevoerd door de zogenaamde “Black Op’s” factie (Zwarte Operatie groep) van de CIA.”(3) Bovendien informeert hij ons dat de drugshandel deze operaties financiën bezorgt zoals die van 9/11, HAARP, Area 51, enz. “

“De enorme winstgevende illegale drugindustrie bezorgt fondsen aan twee facties, de ‘black ops’ inclusief terroristische activiteiten waar onschuldigen de schuld van kregen en zeer grote ondergrondse gebieden waar hun wetenschappers gewetenloze experimenten uitvoeren op de mensheid en ruimtetoestellen, wapens, controlesystemen op weer en surveillance ontwikkelen die technologie gebruiken die geïntroduceerd werd door de ‘Little Grays’ de ‘Kleine Grijzen.’ “(4)

Ook in 2004 onthulde hij dat de galactische mensen een plan hebben om die fondsen in beslag te nemen.

“De ET technologie zal gestuurd worden met elektronische zaken waarin geldbewegingen niet op de manier gaan zoals de duistere krachten dat willen en niet te ontdekken storingen in hun communicatie pogingen zullen verwarring en vergissingen scheppen. Ik klap hier niet ‘uit de school’ omdat de duistere krachten zich al bewust zijn dat dit aan het gebeuren is en ze kunnen de oorsprong ervan niet lokaliseren of opsporen en de gebreken corrigeren. Dit bezorgt hen meer vrees dat ze de controle aan het verliezen zijn en dat hun activiteiten nog onhandiger en in het oog springend zijn totdat alles ‘aan het licht is gebracht’. (5)

Midden september 2008 onthulde hij dat de Illuminati bondgenoten hadden in een mysterieuze groep, die hij niet in detail beschrijft. We weten niet of zij galactisch of geestelijk van natuur zijn. Waren dit Anunnaki? Lucifer geesten? “Gerelateerd aan duistere gedachtevormen, werden zij uit de oudheid aangetrokken door hen met de planning van ‘9/11’, en de kracht van die gecombineerde energie stelde de Illuminati in staat om die tragische dag te manifesteren.”(6)

In mei van 2004 vertelde hij ons dat “daar we jullie niet kunnen verzekeren dat er nooit meer een terroristische aanval succesvol zal zijn, verzekeren we jullie wel dat geen zo groot als op de schaal van 9/11, zoals momenteel gespeculeerd wordt, meer zal gebeuren.” In september 2008 onthulde hij waarom: na 9/11 had Gaia God gevraagd om herhaling van een zwarte operatie in die orde van grootte niet meer toe te staan.

“Hierdoor [9/11] is het waardoor Aarde verkoos om nooit meer dergelijke dood en verwoesting te willen beleven door de handen van duistere mensen, en door haar vrije wilkeuze te eren stond God helpers van buiten de planeet toe om hun technologie aan te wenden om al zulke gewetenloze daden overal in de wereld te voorkomen. Sedert die tijd hebben ze dat succesvol gedaan bij ongeveer een dozijn gelegenheden.”(8)

Zelfs aan het eind van 2003 werden veel pogingen, zoals een tweede 9/11, verijdeld door de galactische mensen/wezens.

“Veel pogingen die 9/11 naar de kroon steken, werden ondernomen en hebben gefaald vanwege de waakzaamheid en technologische mogelijkheden van de wezens op en buiten de planeet. Dit is geen bemoeienis met jullie zaken of een ontkennen van de vrije wil van duistere geesten, maar het is een antwoord op de massale vrije wil wens naar vrijheid van terroristische activiteit die deze wezens brengen.”(9)

In december 2004 onthulde hij dat meer dan twaalf verdere of tweede 9/11’s toen door hen waren voorkomen.

“Door het eren van de vrije wil van de Aarde om nooit meer zo’n terroristische activiteit zoals die van 9/11 te beleven, heeft God toestemming gegeven aan het tussenbeide komen van buitenaardsen om al zulke pogingen te voorkomen en dat hebben ze succesvol gedaan, meer dan een dozijn keren sedert 11 september 2001, inclusief het neutraliseren van door de mens gemaakte virussen die bedoeld waren om pandemieën te creëren.”(10)

Matthew zei dat de zwarte operaties bedoeld waren om stadions en winkelcentra aan te vallen.

“Als mensen op Aarde eens wisten hoeveel verwoesting van leven en eigendommen werd ondernomen en verijdeld werd, dan zouden ze zich net zo opwinden als de duistere krachten doen om hun controle te vast te houden en zich verwonderen over de waakzaamheid en de mogelijkheden van de buitenaardse lichtkrachten om dat te voorkomen.

“Als jullie grote media geïnstrueerd wordt om gekleurd alarm af te geven en specifiek ‘gemakkelijke doelwitten’ opnoemen zoals sportgebeurtenissen, concerten en winkelcentra waar een massa mensen bijeenkomt, kun je weten dat terrorisme NIET op die schaal plaats vindt, omdat de pogingen daartoe werden voorkomen. Ik volg die gevallen niet dus kan ik jullie geen accuraat aantal geven van die ET interventies – PREventions- maar Nirvana’s [dwz geestelijke vliegtuigen’] monitoren op de Aarde kunnen dat wel doen.”(11)

Hij zei dat dit geen eigenmachtige tussenkomst is door de ET’s noch is het ’t ontkennen van de vrije wil van degenen die aan terroristische plannen en aanslagen deelnemen; het is het collectieve gevoel van Aarde’s bevolking om GEEN terrorisme te wensen wat een uitnodiging is aan de ET’s om te handelen.”(12)

Soms zijn waarschuwingen tegen terrorisme zelf al voldoende om de bevolking genoeg angst aan te jagen en zit er geen werkelijke black operatie achter die nodig was.

“Degenen die het signaal geven voor grotere alarmeringen zijn dezelfden die ook terroriseren. Als het alarm alleen al wijdverspreide angst veroorzaakt, hebben de duistere krachten geen daad nodig om negativiteit te genereren die ze willen hebben en die vrees produceert. Maar ze kunnen dit niet steeds tevoorschijn halen anders worden die alarmeringen routine. Het is als het publiek inschikkelijkheid begint te vertonen nadat een of twee alarmeringen ongegrond zijn, dat onze ruimtefamilie meer op hun hoede is.”(13)

In deze boodschap onthulde hij ook dat de galactische mensen verschalkt waren in het geval van de bommen in Madrid, die zij niet wisten te voorkomen.

“Voor degenen die mijn commentaar niet zagen over de treinbommen in Spanje, wil ik graag zeggen dat het de slimheid van de duistere geesten was die deze inspanning succesvol liet zijn.

“Het duister was het licht bij die gelegenheid te slim af en terwijl het erg verdrietig voor ons was en nog meer voor degenen die de foute plek informatie geloofden wat betreft de detonators, kritisch onderzoek werd versterkt nadat die tragedie had moeten worden voorkomen. Maar zoals gewoonlijk, zij die dat verweten werd waren niet degenen die verantwoordelijk waren.”(14)

In mei 2004 legde hij uit dat “de lichtkrachten die veel grote pogingen tegenwerkten werden beetgenomen door valse informatie van een Illuminati spion (‘mol’) en dus waren ze niet in de positie om die tragedie te verijdelen.”(15) Hij zei meer hierover in juni van dat jaar.

“De hulp van verder dan jullie spiritueel, intellectueel en technologisch ontwikkelde beschavingen is en zal doorgaan met klaar staan om de ernstigste voorspelling te voorkomen, vanaf grote explosies tot aan nucleaire oorlog. Alhoewel observatie zorgvuldig is geweest, valse informatie door een van de duistere krachten misleidde de Aarde teams zodat voorkoming van de treinbommen in Spanje was verijdeld, en sedert die tijd werd kritisch onderzoek nog meer versterkt, op de oppervlakte van en buiten de planeet.

“Er zijn ET’s bijgekomen met buitengewone krachten van perceptie en zelf-bescherming en ze hebben vorm aangenomen op de planeet, surveillance teams in ruimtetoestellen hebben hun bewaking missies vermeerderd en de rapportage stelsels tussen hen en hun collega’s op Aarde zijn uitgebreid.

En niet het minste dit, mensen die eerder overtuigd waren dat ze waarheidsgetrouw werden geïnformeerd, realiseren zich nu dat ze de duistere kant ondersteunden, en zij hebben zich bij de rangen van de actieve lichtwerkers aangesloten..: “16)

Matthew zei aan het eind van juli 2008, dat de structuur van de Illuminati verzwakte en dat ze niet langer meer in staat waren om een aanval op te bouwen die groot genoeg was om een volgende 9/11 te creëren, zelfs als dit was toegestaan.

“In recente jaren erodeerde de intense competitie tussen de beide facties de macht van elke factie, dit breidde zich uit tot onderlinge strijd in elke partij, en verzwakte nog meer alle gebieden van controle. Door het groeiend wantrouwen van elkaar en tussen de facties, door talloze nutteloze pogingen om een volgende ‘9/11’ ten tonele te voeren, een verslappende wurggreep op de wereld economie, en gebrek van leden lager in rang en, de eens zo solide verschanste wereldfundering van Illuminati kan nu vergeleken worden met verstrooide hoopjes puin.”(17)

Aan het eind van augustus 2008, sprongen veel dienaren van de Illuminatie van het schip. Matthew vertelde dat de waarheid niet langer meer onderdrukt kon worden, maar hij was misschien te optimistisch.

“Meer en meer zielen ‘zien het licht’ en nemen U-bochten weg van hun duistere neigingen inclusief deserteurs uit de rangen van Illuminati. Aarde’s ascentie koers wordt, zoals alles, versneld, en stormen, overstromingen, branden en aardbevingen zullen doorgaan om de druk van negativiteit op de planeet los te maken. Jullie zullen meer eerlijke rapportage zien terwijl de greep van controleurs op de media steeds vager wordt; het deksel dat op de waarheid over ‘9/11’ lag kan niet veilig nog langer op zijn plek worden gehouden.”(18)

In april 2009 legde Matthew de strategie uit achter het vrijlaten van de pandemie virussen, die een afleidende aandacht bevatten om de pogingen van 9/11 te onthullen:

”Behalve de autorisatie voor de schepping van een virus en de bedoelde wereldwijde angst ervoor, is het doel van de tot het duister geneigde mensen om de aandacht af te leiden van de bevolking voor hun groeiende eisen voor vredige onderhandelingen; om verantwoordelijke mensen aan te wijzen in de US regering die marteling toestonden; voor de waarheid over de daders van ‘9/11’ ; wat de ineenstorting veroorzaakte van de wereldeconomie; de tientallen jaren doofpot van de regering over de aanwezigheid van buitenaardsen; wie de illegale drugindustrie in werking zetten; de werkelijke bedoeling van chemtrails en de controle op het weer; de doelen van de wereldwijde Zionisten beweging; en de zwarte operaties achter het terrorisme rond jullie wereld.”(19)

In juli 2008 legde Matthew uit dat de Illuminati niet willen dat wij de waarheid uitzoeken:

“De Illuminati willen NIET dat jullie over deze dingen nadenken! Hoe meer je nadenkt, hoe meer jullie je afvragen en de waarheid willen weten; en hun intentie om alle mensen te controleren door onwetendheid en bedrog ontvouwt zich steeds meer. Dat hun vroegere mediacontrole enorm gebarsten is, is een verwoestende slag op de Illuminatie en meer bewijs dat het licht zegenrijk is!”(20)

Aan het eind van augustus 2008 zei hij opnieuw dat de waarheid niet langer onderdrukt kan worden: “Het deksel dat op de waarheid over ‘9/11’ is gehouden kan niet langer zeker op zijn plek worden gehouden.”(21). Maar op 11 september 2010, op de 9/11 dag vorige week, zei hij dat de waarheid nog niet met volle kracht door de barrières van de Illuminati heen is gebroken. Hij zette de onderdrukking van waarheid in een historisch perspectief.

“Waarheid golft nog niet door jullie belangrijkste informatie voorzieningen heen, maar het sijpelt nu wel steeds sterker omdat de vinger uit de dijk is gehaald, zogezegd. Met deze mediagrens die serieus is gecompromitteerd, kunnen de duistere mensen niet langer meer het massale bedrog verbergen dat op dit moment nog maar nauwelijks aan het publiek is blootgelegd, iets meer dan het topje van een ijsberg is zichtbaar terwijl het immense deel met potentieel dodelijk verwoestende kracht nog uit het zicht ligt.

“Er zijn pogingen gedaan om de waarheid te verstikken sedert de dageraad van communicatie op Gaia-Terra-Shan-Aarde, en de pogingen waren succesvol toen de tot het duister geneigde mensen de uitzaaiingen van informatie controleerden. In de moderne tijd verwachtten ze hun web van controle te verbreden door het internet, maar in de plaats hiervan richtte het hen ten gronde.

“ Nu bereikt feitelijk bewijs, dat tot kortgeleden hoofdzakelijk beperkt bleef tot aan die bron, het publiek, door vasthoudendheid van moedige, onderzoekende journalisten, andere reporters, ooggetuigen en mensen die persoonlijke belevingen onthullen. Niet alleen is er een toenemende uitstalling van leugens en corruptie, maar ook worden er innovatieve manieren gepubliceerd van mensen die zich aanpassen aan de economische situatie. Het afbreken van de mind control (het beheersen van het denken) door de media komt tot stand door het steeds intensiverende licht.”(22)

Klaarblijkelijk heeft Gaia’s wens om van negativiteit zoals dat van 9/11 te worden verlost, de verkiezing beïnvloed van een spiritueel figuur zoals president Obama, door de Wet van Aantrekking.

“Aarde, een voelende ziel, schreeuwde ongeveer meer dan zestig jaar geleden in haar doodsnood uit naar andere beschavingen om haar planetaire lichaam te helpen redden; ze koos ervoor om niet meer terrorisme zoals dat van ‘9/11’ te verduren; zij heeft zichzelf van negativisme afgeholpen zodat ze nu omhoog kan stijgen naar trillingsniveaus waar haar oorspronkelijke gezondheid en levendigheid zal worden hersteld en het hoger bewustzijn van haar mensheid zich in een spirituele vernieuwing kan verheugen. De energiekracht die haar ascentie uit het duister van de derde dichtheid omhoog heeft gestuwd, heeft natuurlijk geleid naar een spiritueel-ontwikkelde visionair als president van wat jullie beschouwen als jullie wereld’s meest machtige natie.”(23)

Matthew heeft ons dus geïnformeerd dat de “Black Ops” (zwarte operaties) sectie van de CIA de zogenaamde terroristische aanvallen aan het plannen is, die zij historisch gezien financierden door hun winsten uit de beheersing van de internationale drugshandel. Hij heeft ons verteld dat de galactische mensen alle toekomstige aanvallen kunnen voorkomen die op de schaal zijn van 9/11, maar niet noodzakelijkerwijs de kleine terroristische aanvallen zoals die van de zelfmoordbommen.

Hij vertelt ons dat de structuur van de Illuminati aan het verzwakken is en uiteen aan het vallen is en dat de waarheid van 9/11 en andere gelijkaardige black operations uiteindelijk zal opduiken. We zien hoe lang het heeft geduurd voor de waarheid over 9/11 om te beginnen al tevoorschijn kwam. Op een meer dichtbije toekomstige datum zal de dam barsten en zal de waarheid van 9/11 en van alle andere snode activiteiten opduiken, en zal de ondergang brengen van de Illuminati.

Voetnoten

(1) Matthews boodschap van 5 juni 2004 op http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

In het Nederlands http://matthewsindutch.blogspot.com en verder, of je kunt oude vertalingen opvragen bij winnyd@stralendetoekomst.nl

(Alle andere boodschappen van dezelfde bron en webpage.) Merk op dat Matthew niet de theorieën benadrukt dat een buitenaards anti-zwaartekracht platform gebruikt werd om tegen de tegen de twin towers te botsen of dat scalaire wapens daarop werden gebruikt. Hij onderschrijft ook niet de visie dat er raketten werden gebruikt op Vlucht 93 en het Pentagon. Hij heeft de visie dat vliegtuigen waren betrokken bij drie van de vier incidenten.. Zijn opmerkingen lijken tegengesteld te zijn aan Loose change’s opvatting dat Vlucht 93 in Cleveland landde tenzij de vlucht die op Hopkins International Airport landde werkelijke Vlucht 77 was, die zogenaamd het Pentagon had getroffen. Dat zou het enige vliegtuig geweest zijn dat in Matthew’s scenario niet geteld werd.

(2) Matthew’s Message, Sept. 14, 2008

(3) May 7, 2004.

(4) July 27, 2008.

(5) July 16, 2004.

(6) Sept. 14, 2008.

(7) May 7, 2004.

(8) Sept. 14, 2008.

(9) Dec. 31, 2003.

(10) Dec. 21, 2008.

(11) April 20, 2004.

(12) April 20, 2004.

(13) Dec. 31, 2003.

(14) April 20, 2004.

(15) May 7, 2004.

(16) June 5, 2004.

(17) July 27, 2008.

(18) Aug. 30, 2008.

(19) April 28, 2009.

(20) July 27, 2008.

(21) Aug. 30, 2008.

(22) Sept. 11, 2010.

(23) 24 Sept. 2008.

from → "Terrorists", 9/11, 9/11 Truth Movement, Agents of Social Control, Alphabet Agencies, Assassination, Black Operations, Catastrophes, Chemtrails, Cover-ups, Depopulation, Disinformation, False-Flag Operations, Fear, HAARP, New World Order

← This 9/11, It’s Time to Apologize to Muslims

New Scientific Evidence Undermines 9/11 Story →

zondag 12 september 2010

September 11, 2010Matthew’s Message via Suzy Ward

11 september 2010

( vert. winnyd@stralendetoekomst.nl )Controle door de media wordt minder; lichtbron, bedoelingen, ontvangen; ascentie benodigdheden; spirituele voorbereidheid; losmaking; overstroming Pakistan; Orkaan Earl; wet van aantrekking; partijen politiek; ET aanwezigheid, optie voor een tv programma1. Dit is Matthew, met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Waarheid stroomt nog niet uit in jullie voornaamste informatie uitingen, maar het sijpelt nu wel steeds sterker door nu de vinger uit de dijk is, zogezegd. Door die media afsluiting die serieus werd gecompromitteerd, kunnen de duistere mensen niet langer meer het massale bedrog verbergen dat op dit moment nog nauwelijks aan het publiek is vrijgegeven, er is maar een tipje van de ijsberg zichtbaar terwijl het immense deel met mogelijk dodelijk vernietigende kracht uit het zicht ligt.


2. Er zijn pogingen gedaan om de waarheid te verstikken sedert de dageraad van communicatie op Gaia-Terra-Shan-Aarde, en de pogingen waren nog succesvol toen tot het duister geneigde mensen de verspreiding van informatie beheersten. In moderne tijden verwachtten ze hun web van controle op het internet te verbreden, maar in plaats daarvan, richtte het hen te gronde. Nu bereikt feitelijk bewijs, dat tot kortgeleden hoofdzakelijk beperkt bleef tot aan die bron, het publiek door vasthoudendheid van moedige, onderzoekende journalisten, andere reporters, ooggetuigen en mensen die persoonlijke belevingen onthulden. Niet alleen is er een toenemende uitstalling van leugens en corruptie, maar ook worden er vernieuwende manieren gepubliceerd van mensen die zich aanpassen aan de economische situatie. Het afbreken van de mind control (het beheersen van het denken) door de media komt tot stand door het steeds intensiverende licht.


3. Er is verwarring of onzekerheid bij veel denken over wat licht is, waar het vandaan komt, en hoe je het kunt verkrijgen en waardoor je stoffelijk kunt opstijgen met Aarde. Licht is dezelfde energie als liefde, gewoon anders uitgedrukt en het is de meest krachtige energie in de hele Schepping. Licht is de totale essentie van Schepper, de uiteindelijke kracht in de kosmos, en die heeft vele universa; en in dit universum komt licht uit het hoogste zijn die jullie allemaal met verschillende namen benoemen zoals God, Allah en Yahweh.

4. Licht is de samenstelling van levenskracht van alle zielen, of ze nu in een stoffelijke wereld leven of in de spiritwereld. Het is natuurlijk om je af te vragen hoe er dan zielen duister kunnen worden, dus voegen we hier een opmerking bij met uitleg. Als deel van de essentie van Schepper via de God van dit universum, incarneert iedere ziel met licht gevuld en met specifieke opdrachten die zij heeft gekozen voor de geboorte. Het kind kent zijn godzelf en de opdrachten in het zielscontract van dit leven, maar alle herinnering van die kennis is vergeten als de baby zich aanpast aan een dicht lichaam en zich aanpast aan de ouderlijke verwachtingen; als het kind groter wordt ontmoet het ook invloeden van andere autoriteiten, en gelijken. Het vergeten, wat alleen op bewust niveau bestaat, is deel van het grote ontwerp dat de mens leerervaringen geeft; en langs het hele pad stuurt de ziel boodschappen aan het bewustzijn in de vorm van geweten, intuïtie, instinct en andere soorten van leiding, in overeenstemming met keuzes uit het contract. Mensen die deze boodschappen achten leven juist naar hun levensdoel en behouden hun licht. De lichten beginnen te verminderen in degenen die hun zielsboodschappen negeren, en als ze doorgaan met niet op die leiding te letten, dan dwalen ze verder en verder af van hun gekozen opdracht en hun licht wordt steeds kleiner totdat alleen de vonk nog over is die hun levenskracht is. Er is geen manier om te weten of dat gebeurd is met iemand of dat die persoon zijn zielscontract naar de letter volgt door gelegenheden te zorgen voor anderen om hun derde dichtheid karma te voltooien en om door te gaan met hun zielsontwikkeling.


5. Terugkerend naar wat Licht is, het is de eeuwige en onafscheidelijke verbinding van de ziel met Schepper en God en met elk ander geschapene in de hele kosmos. Licht is de kracht die Aarde in staat stelt om uit de derde dichtheid op te stijgen, het stuwt haar naar de vierde dichtheid, de aanvang van haar Gouden Tijdperk, en het zal doorgaan om haar mee te nemen naar haar bestemming in de vijfde. Daar kwam haar ziel vandaan en bleef daar terwijl haar planetaire lichaam naar beneden spiraalde in de millennia toen duisternis haar menselijke bewoners zo zwaar beïnvloedde. Licht laat de bewustzijnniveaus stijgen om jullie uit de beperkte percepties te bevrijden en door harten en denken te openen, licht baant jullie spirituele pad.


6. Licht ontvangen is net zo eenvoudig als een “goed leven” leiden. Het vriendelijk zijn, eervol, betrouwbaar, waarheidsgetrouw, behulpzaam, blij, genereus, hoopvol, medelevend, opgeruimd, optimistisch, plezierig en een open geest te hebben – de positieve emoties en karakteristieken die het leven betekenisvol en vervullend maken – dragen de hoge vibraties van licht. Op zielenniveau weten jullie dit – denk aan jullie uitdrukkingen “je licht van hart voelen”, “het licht van mijn leven” en “het licht zien” die opgetilde gevoelens betekenen of een Aha! moment.


7. Daarentegen stralen hebzucht, meedogenloosheid, onderdrukking, corruptie, beestachtigheid, bedrog, verraad van vertrouwen, onrechtvaardigheid, gebrek aan vergeving en machtswellust hele lage vibraties uit. Negatieve emoties die lage trillingen uitzenden inclusief angst, schuld, wroeging, zelftwijfel, jaloersheid, nijd, bitterheid en wrok, welke allemaal onbehagen, tweedracht, en ontevredenheid creëren. De meest krachtige van negatieve gevoelens is wel angst, een zeer vergrote energie verbinding en daarom is het dat we steeds weer jullie aansporen om nooit iets te vrezen. Niet alleen trekken bange mensen meer omstandigheden aan waarvoor je bang kunt zijn, maar de energie van angst is het grootste instrument van het duister – het voedt hun ambities en versterkt hun beheersing over jullie. Als je standvastig in het licht leeft, is er niets te vrezen! Niets van duistere aard kan overleven in het licht!


8. Om stoffelijk met Aarde op te stijgen is er echter meer nodig dan een goed leven, een goddelijk leven. Het heeft ook het achterlaten nodig van misleidende grondslagen van godsdienstig geloof en het aanvaarden van het schitterende licht van spirituele waarheid. De waarheid is, als gelijkwaardige delen van God – welke naam je ook geeft aan de heerser van dit universum – jullie zijn allemaal goden en godinnen met onbeperkte machten om wat ook te manifesteren wat je verkiest te denken, te voelen en te doen. De waarheid is dat godsdiensten werden bedacht om jullie af te houden van het weten wie je werkelijk bent, om je ontwetend te houden van de universele wetten, en om verdeeldheid te creëren binnen de bevolking. De waarheid is, dat mensen die jullie “inlanders” of “aboriginals” noemen nauw afgestemd zijn op het universele bewustzijn, terwijl godsdienstige dogma’s, specifiek in westerse godsdiensten, door de eeuwen heen gemaakt werden door kerkleiders om die natuurlijke afstemming uit te wissen, om de massa’s te beheersen en om rijkdom te verwerven voor zichzelf.


9. De waarheid over Christendom is dat het gebaseerd is op verzinsels over Jezus’ geboorte, kruisiging en opstanding, en dat zijn leringen met opzet werden verdraaid door verwatering en weglatingen. Jezus werd ontvangen en geboren net als ieder andere menselijke baby en hij werd nooit aan het kruis gehangen. Hij werd afgeranseld door het Sanhedrin, die kerk en staat regeerde, en hij werd verbannen – ze wilden hem uit het land hebben, en hem geen martelaar maken wiens dood het aantal van zijn volgers zou doen toenemen. Met zijn vrouw Maria Magdalena die zwanger was, ging Jezus terug naar het Oosten, waar hij in zijn jeugd had verbleven en hij bracht vele jaren door studerend met meester leraren. Van hen had hij de onderling verbondenheid geleerd van alle zielen met elkaar en met God en hoe hij de universele wetten kon gebruiken voor het helen van lichamen, hoe hij vormen kon veranderen of ze verveelvoudigen, om te dé-materialiseren en opnieuw stof te materialiseren en dergelijke – de zogenaamde “wonderen” waartoe iedere ziel de aangeboren capaciteit heeft om die uit te voeren. Dat leerde Jezus aan de menigten. Door die kennis te verspreiden zou dat de ondergang brengen aan de bedoelingen van het op eigen voordeel bedachte Sanhedrin, zij gingen streng met de apostelen om die doorgingen met Jezus’ leringen en maakten hem de “enige zoon van God”, ze verhieven hem naar een status die niemand ooit kon bereiken. Ook waren Jezus en Maria Magdalena van zeer gerespecteerde families bovenaan de Hebreeuwse gemeenschap. Ze lieten hem geboren worden in een nederige stal en beeldden haar af als een prostitué en dat waren weer andere foute delen van het verhaal waarvan de wortelen hebzucht overmoed en machtswellust waren en dit werden door de eeuwen heen doorgegeven.


10. Het punt is bereikt in Aarde’s overgang van de derde naar de vierde dichtheid waar spirituele voorbereidheid van veel groter belang is dan in beslag te worden genomen door huidige gebeurtenissen. In geen geval suggereren we dat je niet geïnformeerd zou moeten worden of niet geïnteresseerd moet zijn voor nationale of internationale ontwikkelingen, maar eerder dat jullie je niet in het drama van de derde dichtheid, dat zichzelf uitspeelt, moeten laten trekken. We weten dat het uitdagend is om twee voeten op de grond te houden en om je denken en je hart naar de hemelen te laten zweven, maar standvastig in het licht blijven zal je in evenwicht houden. Terwijl het tempo van ascentie doorgaat te versnellen, zal de rest van de “ijsberg met waarheden” omhoog stijgen naar het publieke bewustzijn, en door in evenwicht te blijven zul je de kracht en mogelijkheid verkrijgen om het goed te maken als anderen in schok, boosheid en desillusie wankelen terwijl gebeurtenissen zich ontvouwen.


11. Een aspect van voorbereidheid, het loslaten, zal makkelijker komen voor sommigen dan het doet voor anderen. Als je geen baan hebt, je huis hebt verloren, onderbroken onderwijs hebt, slinkende spaartegoeden, uitverkoop van bezittingen of ander verlies of problemen, dan heb je al grote stappen gemaakt in het loslaten van delen van je leven die eens vanzelfsprekend waren. Niet alleen kun je het grote verschil waarderen tussen tastbare bezittingen en wat echte waarde voor je heeft, maar het meester worden over ‘loslaten’ is een belangrijke stap in het afwerpen van de derde dichtheid dus dan kun je een andere wereld omhelzen, een wereld waar alles, van baan en recreatie naar telepathische communicatie tussen mensen en dieren tot aan ruimtereizen en intergalactische vriendschappen, wonderbaarlijke avonturen zullen zijn!


12. En hoe hardvochtig het ook mag lijken, loslaten kan ook familie en vrienden betreffen. Niet door je liefde te onthouden, zeker niet, maar door te accepteren dat sommigen mensen die je heel dierbaar zijn op zielenniveau kunnen kiezen om liever uit dit leven te vertrekken dan met de Aarde mee te reizen. Ze zullen dat niet bewust weten, maar ze zullen een bewuste keuze maken door te weigeren om, wat ze geloven te veranderen wat gebaseerd is op onjuiste leringen of om negatieve houdingen en gedrag te veranderen. Wees getroost door te weten dat deze keuzes GEEN vergissing zijn! Het kan in jullie ogen zo lijken, maar die mensen zijn gewoon niet klaar om dezelfde sprong in spirituele groei te maken als jullie doen. Het kunnen wat jullie noemen “jonge zielen” zijn, zielen die niet in dezelfde mate zijn bijeen gebracht (geaccumuleerd) met spirituele helderheid, universele kennis en aangeboren talenten die jullie hebben. Ze zullen andere gelegenheden krijgen om jullie in te halen en nooit heeft een ziel de schuld om langzamer te zijn dan andere. Verder, het loslaten waarover we spreken geldt alleen voor deze incarnatie, die maar een stipje is van ervaring van jullie aangroeiende zelven in veelvoudige levens op diverse plekken door dit universum. Liefdesbanden zijn eeuwig en veelvoudig, en in het continuüm leven jullie in andere relaties met dezelfde zielen, inclusief “toekomstige” levens, en je meer geëvolueerde zelven herkennen elkaar en kunnen zich gedeelde ervaringen herinneren.


13. We dachten dat onze laatste boodschap het onderwerp van ascentie goed beschreef, maar nieuwe vragen brachten onze hiaten aan het licht. “Zal ik weten hoe ik het licht moet volgen en opstijgen…. Moet ik de ‘ladder’ oprennen met het laatste stukje van mijn energie?”


Mijn moeder denkt aan dit soort van spirituele geestdrift als “op een te snel spoortje zitten” en wij glimlachen daar instemmend bij – het is heel verblijdend voor ons te zien dat meer en meer van Aarde’s bevolking begint te ontwaken en zich opgewonden voelt over hun nieuwe niveau van begrip. Toch, omdat het nieuw is, kan het ook een beetje ontmoedigen, dus zeggen we dat het licht volgen net zo makkelijk is als het volgen van je geweten. Tenzij het geweten is weggekwijnd omdat het steeds werd genegeerd, het “spreekt” niet te missen luid als iemand weg draait bij de keuzes in het licht – en dan is daar dat erg onprettige gevoel dat een “schuldig geweten” geeft.


14. Zullen er nog nudisten zijn op de planeet, na 2012? Deze vraag geeft ons de gelegenheid om uit te leggen dat wat wij in het continuüm zien de aura’s van de zielen daar zijn en deze stralen gezondheid, vreugde en liefde uit. Als jullie in het Gouden Tijdperk leven met jullie idee van de lineaire tijd, zullen we in staat zijn om jullie in onze etherische lichamen te bezoeken of in lichamen met dezelfde substantie als die van jullie die we manifesteren – hoe dan ook, wij zullen jullie voornamelijk zien zoals jullie jezelf zullen zien. Een actuele levensstijl van naaktheid zal iemand niet beletten om daar te zijn als aan de hiervoor genoemde vereisten voor stoffelijke ascentie tegemoet gekomen is en als de lange levensclausule in de zielcontracten dat toestaat.


15. Wat betreft de vraag om de beste DNA activeringsmethode te geven om jullie te helpen je voor te bereiden om te ascenderen met de planeet, het zit niet in onze competentie om dat soort adviezen te geven. Maar, door gewoon in het licht te leven, worden jullie op koolstof gebaseerde cellen van de derde dichtheid in kristallijnen cellen omgezet wat tot stoffelijke overleving in staat stelt naar de hogere dichtheden, en we zeggen opnieuw dat de stoffelijke benodigdheden voor ascentie om toe te passen voor iedereen, hierboven staan.


16. Nu dan, laten we terugkeren naar onderwerpen met wijd verspreide interesse of bekommernis. De overstromingen die de verplaatsing heeft veroorzaakt van vele miljoenen in Pakistan is een combinatie van factoren. De meeste van die zielen voltooien hun karma van de derde dichtheid door naar het spirit leven over te gaan of door in die tijd overmatig moeilijke omstandigheden te beleven, en anderen groeien ook spiritueel door praktische hulp te geven, door anderen van levensbenodigdheden te voorzien of financiële ondersteuning, en door gebeden uit te zenden. En opnieuw, jullie technologie van het weer werd gebruikt om chaos, angst en ernstige problemen te creëren op een zodanis massale schaal dat erkenning van de aanwezigheid van onze ruimtefamilie moest worden verschoven naar een lage prioriteit.


17. We zullen meer daarover szeggen maar laten we nu even doorgaan met “natuurlijke rampen”. Orkaan Earl werd door Moeder Natuur begonnen om meer negativiteit vrij te laten, en ze zou dat hebben voor elkaar gekregen door de storm buiten op zee te hebben gehouden. Maar, nadat jullie wetenschappers de orkaan hadden geïntensiveerd en hem naar het vaste land hadden gestuurd, gebruikten onze naburige broeders en zusters hun technologie om zijn kracht geringer te maken en wendden hem af naar het noorden om zijn impact te verminderen. Misschien heeft gezond verstand jullie dit al verteld – hoe waarschijnlijk is het dat een categorie 4 orkaan op “natuurlijke” wijze zichzelf zou reduceren naar categorie 2 in plaats van meer stoom te verkrijgen door over de oceaan heen te gaan en om in verzwakte conditie in staat te zijn om zijn koersrichting te veranderen?


18. Enkele woorden over een zaak die hier dicht mee in verband staat: Ieder beetje energie dat gebruikt wordt om voorspellingen met rampzalige schade te voorspellen voegt meer aan de mogelijkheid toe dat het kan gebeuren. Energie is neutraal en zonder redenerend vermogen – het zijn jullie gedachten en gevoelens die zichzelf vastzetten aan energiestromingen die zij richting en volle kracht geven. Als het collectieve bewustzijn begint angstige gedachten en gevoelens te roeren door zulke voorspellingen, wordt de mogelijkheid van dit gebeuren een waarschijnlijkheid. Ook al staat onze universele familie klaar om tussenbeide te komen in situaties waar ze hun goedkeuring voor gekregen hebben om dat te doen – het verminderen van schadelijke effecten die door jullie manipulators van het weer worden gewenst, zijn altijd toegestaan – denk er alsjeblieft aan dat de onpartijdige wet van aantrekking constant werkt en machtig is.


19. Dit is ook net zo van toepassing op persoonlijke basis. Sommige mensen bekijken leiding om “in het nu te leven” dat dit in conflict is met instructies om te manifesteren wat ze in hun leven willen. We zeggen tegen degenen die denken dat ze niet kunnen omgaan met verantwoordelijkheden van het moment en tegelijkertijd hun toekomstige ontwikkelingen scheppen: Jullie hebben dat al je hele leven gedaan! De wet van aantrekking is in beweging gebracht door jullie “nu” gedachten en gevoelens. Als je positieve of optimistische gedachten hebt en met dankbaarheid je “nu” zegeningen erkent, dan is dat wat gaat vastzitten aan de energiestromingen die uit het massa bewustzijn schieten, die gelijkaardige energiehechtingen aantrekken en nog meer naar je terugvoeren om je dankbaar voor te voelen. Op gelijke wijze, als gedachten en gevoelens gefocust zijn op problematische situaties en beproevingen, manifesteer je nieuwe moeilijkheden en zorgen om mee om te gaan.


20. De natuurlijke wetten die in dit universum het leven regeren, zijn eenvoudig, rechtuit en effectief. Een van de beperkingen van de mentaliteit van de derde dichtheid is de neiging om complexe zaken te zien waar er geen bestaan. Terwijl jullie bewustzijn zich verder uitbreidt, zul je zelf zien hoe eenvoud en zuiverheid in de hogere dichtheden de overhand hebben. Maar, jullie hoeven niet te wachten totdat Aarde de vierde dichtheid bereikt, het begin van haar Gouden Tijdperk, om dit te beleven – jullie kennen de wetten en kunnen die tot je eigen voordeel nu! toepassen.


21. Wat betreft de andere heersende gebeurtenissen in jullie wereld, de economie blijft doorgaan te schommelen totdat het onweerlegbaar duidelijk is dat de mechanieken die haar drijvend houden doorzeefd zijn met dezelfde corruptie die de crash veroorzaakte die de term “recessie” kreeg. Banking, lenen en effectenmarkt handel, wat niets meer is dan computers die bezig zijn met getallen in de miljarden, ondergaan veranderingen die zullen resulteren in een nieuw monetair stelsel dat gebaseerd is op kostbare metalen en gemanaged worden door eerbare, goed ingelichte en betrouwbare mensen. Als het wijd bekend wordt dat de Illuminati de hele tijd met de wereld economie gespeeld hebben als met een jo-jo, is het waarschijnlijk dat er een korte periode zal komen van opwinding terwijl het nieuwe stelsel stevig wordt gevestigd. Dus, samen met toepassingen die praktisch zijn om bij de hand te hebben bij stroomuitval, zeg maar, zou het raadzaam zijn om enig cash geld te hebben. Maar doe dit zonder angst!


22. De laatste pogingen om over een vredesverdrag te onderhandelen tussen Israël en Palestina, zullen uiteindelijk succesvol worden, maar meer heftige redes, vertragingen en dodelijke botsingen tussen individuen zullen vooraf gaan aan een voldoening gevend resultaat. Spanningen door het hele Midden Oosten, die als een tondeldoos worden beschouwd door veel wereldleiders, zullen verminderen als het licht doorgaat zich te intensiveren. Een tijdje langer nog, maar toch met wapengekletter, politieke instabiliteit, schermutselingen tussen tegengestelde kanten en andere uitbarstingen van geweld zullen doorgaan in dat gebied maar ook in Afghanistan en in landen waar burgers vrij willen zijn van onderdrukking door despoten. Al die situaties zullen langzamerhand minder worden totdat vrede jullie hele wereld zachtjes zal overdekken.


23. We weten niet hoe de verkiezingen volgende maand in de Verenigde Staten zullen uitkomen en het is logisch dit te vragen daar we jullie wel te voren bij de voorverkiezingen konden vertellen dat Obama de nieuwe president van dat land zou zijn. Het verschil is dit, zijn presidentschap is deel van met Gouden Tijdperk meesterplan – je zult zien dat zijn formidabele oppositie zijn tactieken en kritiek zullen vertragen maar ze zullen hem niet afhouden om zijn met licht gevulde missie tot stand te brengen – en de komende verkiezing uitslagen zijn dat niet. Het zelfde is het geval bij verkiezingen in andere landen, en ondanks de energie die gestort wordt door kandidaten en hun vastbesloten supporters en rijke sponsors, zullen partij politieken spoedig beginnen te vervagen en gaan de geschiedenis in. Ver van hun belofte om in de beste belangen te regeren van hun burgers, promoten de meeste politici twist en afscheiding, en dezen hebben geen plaats in het Gouden Tijdperk van Aarde. Dus wees niet moedeloos als jullie “partij” of “kandidaat” verliest. Als winnaars van licht zijn, zullen ze hun zetel behouden en als ze dat niet zijn zal hun ambtsbekleding kort van duur zijn. In fasen van overblijvende tijd voor de aanvang van dat glorieuze Tijdperk aan het eind van jullie jaar 2012, zullen regeringen van elke natie lichamen worden die eervol en overvloedig de belangen van hun bevolking dienen. Die transformatie is niet ver meer – door alles dat al is versneld, gaat de lineaire tijd sneller en sneller.


24. Klimaat verandering is een serieuze bekommernis, dus voor nieuwkomers van onze boodschappen zijn we blij opnieuw te zeggen dat dit wereldwijd Aarde’s overgang is naar een gematigd klimaat. Records brekende temperaturen, toegenomen zonnevlammen, smeltende gletsjers en poolgebieden, lage eilanden die langzaam worden ondergedompeld en vreemde conjuncties(samenstanden) van planetaire lichamen zijn aspecten van Aarde’s ascentie proces en van haar terugkeer naar haar oorspronkelijke gezondheid en originele schoonheid. In overeenstemming met haar doel, gebruiken onze “ruimte”broeders en zusters hun technologie om de giftige effecten van olie en verspreidingen ervan in de Golf van Mexico, maar ook de giften in andere wateren, chemtrails en wapentuig te verzachten.


25. Illuminati activisten proberen de officiële erkenning van aanwezigheid van andere beschavingen op iedere manier te voorkomen en door de aardbeving in Haïti en de ongewoon heftige sneeuwval in Washington DC tot aan de overstroming in Pakistan en Orkaan Earl, heeft het gebruiken van technologie hun duistere bedoeling gebracht. Maar ook waren die gebeurtenissen grote gelegenheden voor miljoenen zielen om vooruitgang te boeken naar hun karmische voltooiing en ook om massale hoeveelheden negativiteit van de planeet vrij te laten Meer negativisme moet nog vrijgemaakt worden en waar dan ook jullie technologie “natuurlijke rampen” op gang brengt, onze universele familie zal hun technologie gebruiken om vernietiging en het dodenaantal te verminderen.


26. De Illuminati beperken hun duistere pogingen voor dat soort gebeurtenissen niet, en de intelligente units van onze licht familie òp en van de planeet àf monitoren doelbewust iedereen die de middelen heeft om een “valse vlag” operatie te beginnen om wijdverspreid geweld aan te vangen. Doordat God het vrije wilsbesluit eert van Aarde dat moord partijen en verwoesting zullen eindigen,en niet zullen escaleren, hebben de bemanningen toestemming om tussenbeide te komen maar intussen is het ook noodzakelijk om de vrije wil te voorkomen van anderen die weer een volgende oorlog willen beginnen of iets anders om chaos te creëren. Maar de bemanningen kunnen niet tussenbeide komen bij bewoners van de Aarde die met hun vrije wilsbesluiten zelfmoord bommen willen gebruiken of om troepen te stoppen bevelen op te volgen – dit soort activiteiten zullen heel natuurlijk eindigen als de hogere trillingen de harten van mensen raken of als stoffelijke dood resulteert door gebrek aan licht in de lichamen.


27. Wat betreft de aankondiging per tv naar jullie wereld. “Ze zijn hier en ze komen in vrede”, er zijn geen conclusies bereikt over wat het programma moet inhouden, en jullie leiders die enkele maanden geleden betrokken waren bij de planning van sessies zijn beziggehouden sinds die tijd met belangrijke zaken in hun respectievelijke landen. Daarom praten sommige mensen die deelgenomen hebben aan die vroege vergaderingen over het schrappen van het programma en in de plaats hiervan, zouden er enkele kleine toestellen gaan landen in veilige gebieden over de hele wereld. De landingen worden gecoördineerd door collega’s op de grond zodat de begroeting van “buitenaardsen” door mensen die zeer bekend zijn aan jullie, gefilmd kunnen worden en tegelijkertijd, of misschien later op de televisie komen door arrangementen met mensen die in de positie zijn om die te besturen. Er zal voldoende bewijs zijn dat de bezoekers inderdaad uit andere beschavingen komen – vredige beschavingen! – zodat iedere uitroep van “Hoax! Vals alarm, of voor de gek houderij!” of “Invaders! Binnendringers!” door de duistere mensen, geen waarde meer zal hebben bij de bevolking.


28. Andere introductie mogelijkheden worden ook besproken en op dit moment is er nog niets besloten. Maar, dit gaat terug naar de lineaire tijd die sneller en sneller voorbijgaat en de noodzaak om grote hervormingen tot stand te brengen voordat het hemelse window/raam gaat sluiten waardoor heen Aarde de derde dichtheid zal verlaten. Dat de tijd afloopt voordat ze naar de uitgang kan gaan is nooit in vraag gekomen – ze kan en zal naar buiten gaan! De doelstelling van de planners is om snel, maar toch voorzichtig, alle waarheden naar voren te brengen die gekend moeten worden, inclusief de waarheid wat er gebeurde op die datum van negen jaar geleden (9/11). Naar dat doel om alle ontvankelijke zielen te verlichten (voor te lichten) als de finish lijn van het kiezen van hun bestemming, dat doel komt steeds dichterbij, grote krachtige bronnen stralen steeds groter wordende hoeveelheden licht naar Aarde en haar volkeren.


Ga blij voorwaarts en wees zonder angst, weet dat lichtende zielen door dit hele universum heen met jullie zijn en Gods oneindige en eeuwige liefde omvat jullie in geChristend licht.

______________________________

LOVE and PEACE LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward


www.matthewbooks.com

[Opmerking van Suzy: mij werd gevraagd om jullie te vertellen dat vertegenwoordigers uit veel assistentie verlenende beschavingen ons informatie gaven over hun volk, hun thuislanden en geschiedenis. Hun boodschappen zijn in Revelations for a New Era, Illuminations for a New Era en Voices of the Universe, en de laatste twee boeken bevatten ook verlichtende boodschappen van God. (sommige boeken zijn al in het Nederlands vertaald.w) Het is mijn eigen idee om er bij te voegen dat het vandaag de 48ste verjaardag is van Matthews geboortedag. Ieder jaar op deze datum en op 17 april, de verjaardag van zijn Nirvana geboortedag, vieren hij en ik dat door samen een plant of bloemen te kopen – en deze keer kozen we zonnebloemen uit.]


Vertaling: Winny


MATTHEW BY Suzy Ward

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
www.matthewbooks.net - ALL TRANSLATIONS

http://mattthewmessages.blogspot.com/ - ENGLISH
http://matthewdeutsche.blogspot.com/- DEUTSCHE
http://matthewfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://www.lightworker.it – ITALIANO

http://matthewinsweish.blogspot.com/ - SVENSKA
http://matthewsindutch.blogspot.com/ - DUTCH
http://matthewenespanol.blogspot.com/ - ESPAÑOL
http://livrosdemateus.blogspot.com/- PORTUGUÊS – NEW/NOVO
http://mesajedelamattei.blogspot.com/- ROUMANIAN
http://www.selvet.dk/forum/forum.asp?FORUM_ID=460 – DANMARKS
http://matthewinjapanese.blogspot.com/ - JAPANESE
http://matthewlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN
http://matthewinchinese.blogspot.com/ - CHINESE

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com


PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3