Followers

President

vrijdag 24 september 2010

Matthew Ward: De Waarheid over 9/11Een Artikel van Steve Beckow op 11 september 2010

http://sbeckow.wordpress.com/2010/09/11/matthew-ward-the-truth-about-911/#comment-3925

Matthew Ward: De Waarheid over 9/11

11 september 2010

tags: Matthew Ward: The Truth About 9/11

(vert: winnyd@stralendetoekomst.nl )

by Steve Beckowi

Quantcast

Steve Beckow: Dit is Matthew op 17 jarige leeftijd in de tijd van zijn overgang. (win: Hij stierf bij een autoongeluk)

In al die jaren heeft Matthew Ward ons geïnformeerd gehouden over wat er feitelijk gebeurde op ‘9/11’, 9 september 2001, over wat de bedoeling van 9/11 was, wie er verantwoordelijk was voor de planning en voor de uitvoering ervan, waar hun fondsen vandaan kwamen, wat de waarschijnlijkheid van hun succes zal worden en andere zaken waar maar weinig andere bronnen zonder autoriteit ons wat over kunnen vertellen. Laten we opnieuw eens bekijken wat hij heeft gezegd over 9/11.

Laten we eerst beginnen met Matthew’s voordracht over wat hij zei wat er feitelijk gebeurde op 11 september 2001.

”Ik zal enkele feiten noemen over 9/11 die wij op deze stations van licht weten als waarheid en dat kan geverifieerd worden door de mensen bij jullie die als experts worden gezien in hun veld.

“De vliegtuigen werden van veraf gecontroleerd/beheerst door maatregelen die ontworpen waren om iedere manuele manoeuvre van piloten opzij te zetten. De torens waren ontworpen om de kracht van de grootste vliegtuigen die hen direct zouden raken, te weerstaan. De torens stortten in elkaar vanwege maatregelen met een gecontroleerde afbraak, door explosiefs die strategisch waren geplaatst en die te juister tijd ritmisch werden gedetoneerd/ontstoken, getuigen rapporteerden dat ze explosies hoorden voordat de gebouwen vielen.”

“Het Pentagon en het vliegtuig dat in het veld crashte werden geraakt door wapentuig met scalaire beams. Wat betreft het Pentagon, de stralen werden op dat deel gericht waar een communicatie groep juist uit was verhuisd.”

“Effecten door een groot lijnvliegtuig dat op topsnelheid het gebouw raakte zou dieper en verwoestender hebben gepenetreerd dan foto’s van de verwoesting lieten zien, verder, niemand zag ooit een vliegtuig op dat gebouw afkomen en er was echt geen manier waarop een vliegtuig dat die schade liet zien, ingeslagen zou zijn zonder gezien te worden op een dichtbij niveau”(1)

In september 2008 onthulde hij wat de diepere bedoeling was van 9/11 en voorspelde dat als dit openbaar zou worden, de Illuminatie zouden vallen:

“De waarheid over wie 9/11 gepland en uitgevoerd had … in de hogere vibraties waarin de Aarde nu haar loop aan het krijgen is… kan niet veel langer meer worden verborgen, als dit opduikt samen met hun net zo hevige bedoeling om de oliebronnen te beheersen in het Midden Oosten, is dat om de gehele planeet te domineren en om de volkeren ervan te doden of tot slaaf te maken, het lange bewind van terreur van de Illuminati zal hun gerechte einde beleven.”(2)

Matthew heeft het leidend alfabet bureau geïdentificeerd binnen de Amerikaanse regering dat hoofdzakelijk verantwoordelijk wordt gehouden voor de zwarte operaties zoals die van 9/11: “De grootste terroristische daden, zoals de bommen in de treinen in Spanje, zijn gepland en worden uitgevoerd door de zogenaamde “Black Op’s” factie (Zwarte Operatie groep) van de CIA.”(3) Bovendien informeert hij ons dat de drugshandel deze operaties financiën bezorgt zoals die van 9/11, HAARP, Area 51, enz. “

“De enorme winstgevende illegale drugindustrie bezorgt fondsen aan twee facties, de ‘black ops’ inclusief terroristische activiteiten waar onschuldigen de schuld van kregen en zeer grote ondergrondse gebieden waar hun wetenschappers gewetenloze experimenten uitvoeren op de mensheid en ruimtetoestellen, wapens, controlesystemen op weer en surveillance ontwikkelen die technologie gebruiken die geïntroduceerd werd door de ‘Little Grays’ de ‘Kleine Grijzen.’ “(4)

Ook in 2004 onthulde hij dat de galactische mensen een plan hebben om die fondsen in beslag te nemen.

“De ET technologie zal gestuurd worden met elektronische zaken waarin geldbewegingen niet op de manier gaan zoals de duistere krachten dat willen en niet te ontdekken storingen in hun communicatie pogingen zullen verwarring en vergissingen scheppen. Ik klap hier niet ‘uit de school’ omdat de duistere krachten zich al bewust zijn dat dit aan het gebeuren is en ze kunnen de oorsprong ervan niet lokaliseren of opsporen en de gebreken corrigeren. Dit bezorgt hen meer vrees dat ze de controle aan het verliezen zijn en dat hun activiteiten nog onhandiger en in het oog springend zijn totdat alles ‘aan het licht is gebracht’. (5)

Midden september 2008 onthulde hij dat de Illuminati bondgenoten hadden in een mysterieuze groep, die hij niet in detail beschrijft. We weten niet of zij galactisch of geestelijk van natuur zijn. Waren dit Anunnaki? Lucifer geesten? “Gerelateerd aan duistere gedachtevormen, werden zij uit de oudheid aangetrokken door hen met de planning van ‘9/11’, en de kracht van die gecombineerde energie stelde de Illuminati in staat om die tragische dag te manifesteren.”(6)

In mei van 2004 vertelde hij ons dat “daar we jullie niet kunnen verzekeren dat er nooit meer een terroristische aanval succesvol zal zijn, verzekeren we jullie wel dat geen zo groot als op de schaal van 9/11, zoals momenteel gespeculeerd wordt, meer zal gebeuren.” In september 2008 onthulde hij waarom: na 9/11 had Gaia God gevraagd om herhaling van een zwarte operatie in die orde van grootte niet meer toe te staan.

“Hierdoor [9/11] is het waardoor Aarde verkoos om nooit meer dergelijke dood en verwoesting te willen beleven door de handen van duistere mensen, en door haar vrije wilkeuze te eren stond God helpers van buiten de planeet toe om hun technologie aan te wenden om al zulke gewetenloze daden overal in de wereld te voorkomen. Sedert die tijd hebben ze dat succesvol gedaan bij ongeveer een dozijn gelegenheden.”(8)

Zelfs aan het eind van 2003 werden veel pogingen, zoals een tweede 9/11, verijdeld door de galactische mensen/wezens.

“Veel pogingen die 9/11 naar de kroon steken, werden ondernomen en hebben gefaald vanwege de waakzaamheid en technologische mogelijkheden van de wezens op en buiten de planeet. Dit is geen bemoeienis met jullie zaken of een ontkennen van de vrije wil van duistere geesten, maar het is een antwoord op de massale vrije wil wens naar vrijheid van terroristische activiteit die deze wezens brengen.”(9)

In december 2004 onthulde hij dat meer dan twaalf verdere of tweede 9/11’s toen door hen waren voorkomen.

“Door het eren van de vrije wil van de Aarde om nooit meer zo’n terroristische activiteit zoals die van 9/11 te beleven, heeft God toestemming gegeven aan het tussenbeide komen van buitenaardsen om al zulke pogingen te voorkomen en dat hebben ze succesvol gedaan, meer dan een dozijn keren sedert 11 september 2001, inclusief het neutraliseren van door de mens gemaakte virussen die bedoeld waren om pandemieën te creëren.”(10)

Matthew zei dat de zwarte operaties bedoeld waren om stadions en winkelcentra aan te vallen.

“Als mensen op Aarde eens wisten hoeveel verwoesting van leven en eigendommen werd ondernomen en verijdeld werd, dan zouden ze zich net zo opwinden als de duistere krachten doen om hun controle te vast te houden en zich verwonderen over de waakzaamheid en de mogelijkheden van de buitenaardse lichtkrachten om dat te voorkomen.

“Als jullie grote media geïnstrueerd wordt om gekleurd alarm af te geven en specifiek ‘gemakkelijke doelwitten’ opnoemen zoals sportgebeurtenissen, concerten en winkelcentra waar een massa mensen bijeenkomt, kun je weten dat terrorisme NIET op die schaal plaats vindt, omdat de pogingen daartoe werden voorkomen. Ik volg die gevallen niet dus kan ik jullie geen accuraat aantal geven van die ET interventies – PREventions- maar Nirvana’s [dwz geestelijke vliegtuigen’] monitoren op de Aarde kunnen dat wel doen.”(11)

Hij zei dat dit geen eigenmachtige tussenkomst is door de ET’s noch is het ’t ontkennen van de vrije wil van degenen die aan terroristische plannen en aanslagen deelnemen; het is het collectieve gevoel van Aarde’s bevolking om GEEN terrorisme te wensen wat een uitnodiging is aan de ET’s om te handelen.”(12)

Soms zijn waarschuwingen tegen terrorisme zelf al voldoende om de bevolking genoeg angst aan te jagen en zit er geen werkelijke black operatie achter die nodig was.

“Degenen die het signaal geven voor grotere alarmeringen zijn dezelfden die ook terroriseren. Als het alarm alleen al wijdverspreide angst veroorzaakt, hebben de duistere krachten geen daad nodig om negativiteit te genereren die ze willen hebben en die vrees produceert. Maar ze kunnen dit niet steeds tevoorschijn halen anders worden die alarmeringen routine. Het is als het publiek inschikkelijkheid begint te vertonen nadat een of twee alarmeringen ongegrond zijn, dat onze ruimtefamilie meer op hun hoede is.”(13)

In deze boodschap onthulde hij ook dat de galactische mensen verschalkt waren in het geval van de bommen in Madrid, die zij niet wisten te voorkomen.

“Voor degenen die mijn commentaar niet zagen over de treinbommen in Spanje, wil ik graag zeggen dat het de slimheid van de duistere geesten was die deze inspanning succesvol liet zijn.

“Het duister was het licht bij die gelegenheid te slim af en terwijl het erg verdrietig voor ons was en nog meer voor degenen die de foute plek informatie geloofden wat betreft de detonators, kritisch onderzoek werd versterkt nadat die tragedie had moeten worden voorkomen. Maar zoals gewoonlijk, zij die dat verweten werd waren niet degenen die verantwoordelijk waren.”(14)

In mei 2004 legde hij uit dat “de lichtkrachten die veel grote pogingen tegenwerkten werden beetgenomen door valse informatie van een Illuminati spion (‘mol’) en dus waren ze niet in de positie om die tragedie te verijdelen.”(15) Hij zei meer hierover in juni van dat jaar.

“De hulp van verder dan jullie spiritueel, intellectueel en technologisch ontwikkelde beschavingen is en zal doorgaan met klaar staan om de ernstigste voorspelling te voorkomen, vanaf grote explosies tot aan nucleaire oorlog. Alhoewel observatie zorgvuldig is geweest, valse informatie door een van de duistere krachten misleidde de Aarde teams zodat voorkoming van de treinbommen in Spanje was verijdeld, en sedert die tijd werd kritisch onderzoek nog meer versterkt, op de oppervlakte van en buiten de planeet.

“Er zijn ET’s bijgekomen met buitengewone krachten van perceptie en zelf-bescherming en ze hebben vorm aangenomen op de planeet, surveillance teams in ruimtetoestellen hebben hun bewaking missies vermeerderd en de rapportage stelsels tussen hen en hun collega’s op Aarde zijn uitgebreid.

En niet het minste dit, mensen die eerder overtuigd waren dat ze waarheidsgetrouw werden geïnformeerd, realiseren zich nu dat ze de duistere kant ondersteunden, en zij hebben zich bij de rangen van de actieve lichtwerkers aangesloten..: “16)

Matthew zei aan het eind van juli 2008, dat de structuur van de Illuminati verzwakte en dat ze niet langer meer in staat waren om een aanval op te bouwen die groot genoeg was om een volgende 9/11 te creëren, zelfs als dit was toegestaan.

“In recente jaren erodeerde de intense competitie tussen de beide facties de macht van elke factie, dit breidde zich uit tot onderlinge strijd in elke partij, en verzwakte nog meer alle gebieden van controle. Door het groeiend wantrouwen van elkaar en tussen de facties, door talloze nutteloze pogingen om een volgende ‘9/11’ ten tonele te voeren, een verslappende wurggreep op de wereld economie, en gebrek van leden lager in rang en, de eens zo solide verschanste wereldfundering van Illuminati kan nu vergeleken worden met verstrooide hoopjes puin.”(17)

Aan het eind van augustus 2008, sprongen veel dienaren van de Illuminatie van het schip. Matthew vertelde dat de waarheid niet langer meer onderdrukt kon worden, maar hij was misschien te optimistisch.

“Meer en meer zielen ‘zien het licht’ en nemen U-bochten weg van hun duistere neigingen inclusief deserteurs uit de rangen van Illuminati. Aarde’s ascentie koers wordt, zoals alles, versneld, en stormen, overstromingen, branden en aardbevingen zullen doorgaan om de druk van negativiteit op de planeet los te maken. Jullie zullen meer eerlijke rapportage zien terwijl de greep van controleurs op de media steeds vager wordt; het deksel dat op de waarheid over ‘9/11’ lag kan niet veilig nog langer op zijn plek worden gehouden.”(18)

In april 2009 legde Matthew de strategie uit achter het vrijlaten van de pandemie virussen, die een afleidende aandacht bevatten om de pogingen van 9/11 te onthullen:

”Behalve de autorisatie voor de schepping van een virus en de bedoelde wereldwijde angst ervoor, is het doel van de tot het duister geneigde mensen om de aandacht af te leiden van de bevolking voor hun groeiende eisen voor vredige onderhandelingen; om verantwoordelijke mensen aan te wijzen in de US regering die marteling toestonden; voor de waarheid over de daders van ‘9/11’ ; wat de ineenstorting veroorzaakte van de wereldeconomie; de tientallen jaren doofpot van de regering over de aanwezigheid van buitenaardsen; wie de illegale drugindustrie in werking zetten; de werkelijke bedoeling van chemtrails en de controle op het weer; de doelen van de wereldwijde Zionisten beweging; en de zwarte operaties achter het terrorisme rond jullie wereld.”(19)

In juli 2008 legde Matthew uit dat de Illuminati niet willen dat wij de waarheid uitzoeken:

“De Illuminati willen NIET dat jullie over deze dingen nadenken! Hoe meer je nadenkt, hoe meer jullie je afvragen en de waarheid willen weten; en hun intentie om alle mensen te controleren door onwetendheid en bedrog ontvouwt zich steeds meer. Dat hun vroegere mediacontrole enorm gebarsten is, is een verwoestende slag op de Illuminatie en meer bewijs dat het licht zegenrijk is!”(20)

Aan het eind van augustus 2008 zei hij opnieuw dat de waarheid niet langer onderdrukt kan worden: “Het deksel dat op de waarheid over ‘9/11’ is gehouden kan niet langer zeker op zijn plek worden gehouden.”(21). Maar op 11 september 2010, op de 9/11 dag vorige week, zei hij dat de waarheid nog niet met volle kracht door de barrières van de Illuminati heen is gebroken. Hij zette de onderdrukking van waarheid in een historisch perspectief.

“Waarheid golft nog niet door jullie belangrijkste informatie voorzieningen heen, maar het sijpelt nu wel steeds sterker omdat de vinger uit de dijk is gehaald, zogezegd. Met deze mediagrens die serieus is gecompromitteerd, kunnen de duistere mensen niet langer meer het massale bedrog verbergen dat op dit moment nog maar nauwelijks aan het publiek is blootgelegd, iets meer dan het topje van een ijsberg is zichtbaar terwijl het immense deel met potentieel dodelijk verwoestende kracht nog uit het zicht ligt.

“Er zijn pogingen gedaan om de waarheid te verstikken sedert de dageraad van communicatie op Gaia-Terra-Shan-Aarde, en de pogingen waren succesvol toen de tot het duister geneigde mensen de uitzaaiingen van informatie controleerden. In de moderne tijd verwachtten ze hun web van controle te verbreden door het internet, maar in de plaats hiervan richtte het hen ten gronde.

“ Nu bereikt feitelijk bewijs, dat tot kortgeleden hoofdzakelijk beperkt bleef tot aan die bron, het publiek, door vasthoudendheid van moedige, onderzoekende journalisten, andere reporters, ooggetuigen en mensen die persoonlijke belevingen onthullen. Niet alleen is er een toenemende uitstalling van leugens en corruptie, maar ook worden er innovatieve manieren gepubliceerd van mensen die zich aanpassen aan de economische situatie. Het afbreken van de mind control (het beheersen van het denken) door de media komt tot stand door het steeds intensiverende licht.”(22)

Klaarblijkelijk heeft Gaia’s wens om van negativiteit zoals dat van 9/11 te worden verlost, de verkiezing beïnvloed van een spiritueel figuur zoals president Obama, door de Wet van Aantrekking.

“Aarde, een voelende ziel, schreeuwde ongeveer meer dan zestig jaar geleden in haar doodsnood uit naar andere beschavingen om haar planetaire lichaam te helpen redden; ze koos ervoor om niet meer terrorisme zoals dat van ‘9/11’ te verduren; zij heeft zichzelf van negativisme afgeholpen zodat ze nu omhoog kan stijgen naar trillingsniveaus waar haar oorspronkelijke gezondheid en levendigheid zal worden hersteld en het hoger bewustzijn van haar mensheid zich in een spirituele vernieuwing kan verheugen. De energiekracht die haar ascentie uit het duister van de derde dichtheid omhoog heeft gestuwd, heeft natuurlijk geleid naar een spiritueel-ontwikkelde visionair als president van wat jullie beschouwen als jullie wereld’s meest machtige natie.”(23)

Matthew heeft ons dus geïnformeerd dat de “Black Ops” (zwarte operaties) sectie van de CIA de zogenaamde terroristische aanvallen aan het plannen is, die zij historisch gezien financierden door hun winsten uit de beheersing van de internationale drugshandel. Hij heeft ons verteld dat de galactische mensen alle toekomstige aanvallen kunnen voorkomen die op de schaal zijn van 9/11, maar niet noodzakelijkerwijs de kleine terroristische aanvallen zoals die van de zelfmoordbommen.

Hij vertelt ons dat de structuur van de Illuminati aan het verzwakken is en uiteen aan het vallen is en dat de waarheid van 9/11 en andere gelijkaardige black operations uiteindelijk zal opduiken. We zien hoe lang het heeft geduurd voor de waarheid over 9/11 om te beginnen al tevoorschijn kwam. Op een meer dichtbije toekomstige datum zal de dam barsten en zal de waarheid van 9/11 en van alle andere snode activiteiten opduiken, en zal de ondergang brengen van de Illuminati.

Voetnoten

(1) Matthews boodschap van 5 juni 2004 op http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

In het Nederlands http://matthewsindutch.blogspot.com en verder, of je kunt oude vertalingen opvragen bij winnyd@stralendetoekomst.nl

(Alle andere boodschappen van dezelfde bron en webpage.) Merk op dat Matthew niet de theorieën benadrukt dat een buitenaards anti-zwaartekracht platform gebruikt werd om tegen de tegen de twin towers te botsen of dat scalaire wapens daarop werden gebruikt. Hij onderschrijft ook niet de visie dat er raketten werden gebruikt op Vlucht 93 en het Pentagon. Hij heeft de visie dat vliegtuigen waren betrokken bij drie van de vier incidenten.. Zijn opmerkingen lijken tegengesteld te zijn aan Loose change’s opvatting dat Vlucht 93 in Cleveland landde tenzij de vlucht die op Hopkins International Airport landde werkelijke Vlucht 77 was, die zogenaamd het Pentagon had getroffen. Dat zou het enige vliegtuig geweest zijn dat in Matthew’s scenario niet geteld werd.

(2) Matthew’s Message, Sept. 14, 2008

(3) May 7, 2004.

(4) July 27, 2008.

(5) July 16, 2004.

(6) Sept. 14, 2008.

(7) May 7, 2004.

(8) Sept. 14, 2008.

(9) Dec. 31, 2003.

(10) Dec. 21, 2008.

(11) April 20, 2004.

(12) April 20, 2004.

(13) Dec. 31, 2003.

(14) April 20, 2004.

(15) May 7, 2004.

(16) June 5, 2004.

(17) July 27, 2008.

(18) Aug. 30, 2008.

(19) April 28, 2009.

(20) July 27, 2008.

(21) Aug. 30, 2008.

(22) Sept. 11, 2010.

(23) 24 Sept. 2008.

from → "Terrorists", 9/11, 9/11 Truth Movement, Agents of Social Control, Alphabet Agencies, Assassination, Black Operations, Catastrophes, Chemtrails, Cover-ups, Depopulation, Disinformation, False-Flag Operations, Fear, HAARP, New World Order

← This 9/11, It’s Time to Apologize to Muslims

New Scientific Evidence Undermines 9/11 Story →

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3