Followers

President

dinsdag 18 december 2012

15-12-2012Matthew’s boodschap door Suzy Ward op 15 december 2012 

Bron: www.matthewbooks.com 

Een korte boodschap van Matthew

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew om te spreken over de recente schiet partij op een school in de Verenigde Staten. Als je dit ziet als een apart verschrikkelijk gebeuren dan mis je de bedoeling van al die mensen die toestemden om hierbij betrokken te worden – de schieter, de kleine kinderen en de volwassenen die stierven, hun families, de gehele gemeenschap.

Hun instemming op zielenniveau om deel te nemen aan hun respectievelijke rollen was voor het hoogste goed voor de hele mensheid, de deelnemers die in het Nirvana zijn verheugden zich over het succes van die overeenkomst. De diepe boodschap van het bloedbad, dat nu in het collectieve bewustzijn is ingeslepen, is dat het menselijke hart en geest niet langer kan wennen aan doden, doden, doden, niet langer wil de mensheid dit verdragen! De schok en het verdriet in Newtown in Connecticut, schokte de wereld en verenigde mensen met een uitstorting van gebeden voor iedereen die door die tragedie werd aangeraakt. 

In vele jaren zijn de gruwel van dezelfde soort onverklaarbare geweldsdaden met toenemende kracht geregistreerd in het collectieve bewustzijn. Een krachtig gebeuren – het schieten van jonge kinderen in een school – was nodig om de collectieve wens te laten hard worden met de intentie om deze zinloze moorden overal te stoppen. En de intensiteit van hoge vibraties die iedereen in jullie wereld aanraken zijn die intentie aan het verbreden om alle te voorkomen doden hierbij in te sluiten – in internationale oorlogen, bij genocide, “wettelijke” executie, en door verhongering en ziekte bij verarmde bevolking. 

Jullie buitenaardse helpers worden toegestaan om licht te zenden naar alle zielen op Aarde, wat bewustzijn en spiritueel besef doet toenemen van degenen die er ontvankelijk voor zijn, maar ze kunnen niet tussenbeide komen in situaties die in jullie vermogen liggen om te veranderen als jullie dat willen.  Jullie hebben het vermogen en de wens om doden te voorkomen in de hiervoor opgenoemde gevallen. Nu er ook de collectieve intentie voor is, moeten moorden en levensberoving stoppen en vredelievendheid en overvloed wereldwijd tot verwezenlijking komen.

Wij en andere lichtwezens in dit universum voegen liefde-licht aan jullie toe om allen wier hart is gebroken te troosten, niet alleen in Newton, maar overal op aarde waar families verdriet hebben over geliefden die werden vermoord/gedood.
Liefde is de sleutel om jullie hele wereld te healen.

LOVE and PEACE LIEFDE  en VREDE     Suzanne Ward 


www.matthewbooks.com 

[Opmerking van Suzy:  Liefdevolle wensen voor gelukkige feestdagen en gezondheid, vreugde en welzijn in ons nieuwe jaar] 

[If you received this message as a forward and you’d like to receive future messages directly, instructions for joining the Yahoo group are at the top of Matthew’s Messages page on www.matthewbooks.com.]        
 Vertaling: Winny
dinsdag 11 december 2012

10-12-2012Matthew’s boodschap door Suzy Ward op 10 december 2012 

Bron:  http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=156&z=2    

Seizoen’s emoties; gunstige oplossing voor huidige onrust; effecten van 12 en 21 december; Aarde’s Ascentie proces; zielen die een partnerschap aangaan met hun afstammelingen; zaken die tot stand gebracht worden richting de Gouden Periode

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Altijd komt dit seizoen van jullie wereld uit diverse godsdienstige oogpunten en vieringen, met geïntensiveerde en gemengde emoties. Degenen die gedijen door dank te voelen voor de zegeningen in hun leven en die genieten van het samen feesten met familie en vrienden; en zij die alleen zijn en treuren of hongerig zijn en geen geld hebben voelen scherper hun lot in het leven. Het is verheugend voor ons te zien dat in dit seizoen van “goede berichten voor iedereen” dat er zoveel zorgende, warmhartige zielen zijn die naar buiten reiken om degenen te helpen die er behoefte aan hebben. 

2. Dit jaar is niet anders in dat verheffend respect, maar, de energieën zijn wel verbazend anders in dit seizoen dan in vorige jaren. De hoogste vibraties die jullie wereld heeft gekend in eonen, raken iedereen aan, en terwijl velen daar voordeel van hebben, zitten er massa’s daarvoor niet in een gunstige positie. Terwijl de dagen van 2012 afnemen, snakt het negatieve extreme van de dualiteit met zijn laatste ademhaling om zijn ophanden zijnde einde te ontmoeten. 

3. Van opperst belang is de onrust in het Midden Oosten door een bedreiging van chemisch oorlogvoeren in Syrië, een plutonium ontwikkeling in Iran, opstanden in Egypte, en een  voortgaande vijandschap tussen Israël en Palestina. Er is actie tegen een raket lancering in Noord Korea, de ernstige staat van diverse economieën, stijgende aantallen vluchtelingen en hun toestand, oorlogvoeren en onderdrukking in sommige Afrikaanse naties, willekeurige daden van geweld over de hele wereld, corruptie in regeringen en multinationale corporaties.

4. Zeker is dit niet om jullie vakantie stemming te ontmoedigen dat we die situaties van wereld belang noemen, maar om jullie te verzekeren dat er gunstige oplossingen gaan komen in ALLE gevallen ! Op het gebied van de grootste zorg, als er chemische wapens in het spel zouden komen, zal de technologie van onze universele familie de functie ervan voorkomen. 

5.  Al lang zijn 12 en 21 december gezien als centrale datums voor de planeet. Om er zeker van te zijn: erg grote energiegolven door de planetaire op één lijnstelling, zijn belangrijke stoten voorwaarts, maar de Aarde is al meer dan 70 jaren op ascentiekoers geweest door achtereenvolgende hogere trillingsniveaus en trillingsgolven. Dit zal doorgaan op haar reizen in de vierde dichtheid naar haar bestemming in de vijfde, waar de planeet en Gaia, de ziel die de planeet belichaamt, oorspronkelijk vandaan kwamen.

6. Daarom zien we geen belangrijk gebeuren komen op de 21ste dat net zo intens zal zijn voor iedereen op de hele wereld. Ieder individu is een uniek wezen en zal een uniek persoonlijk antwoord krijgen op die dag zoals iedereen het heeft gedaan bij dat hele ascentie proces van de Aarde. Sommigen individuen kunnen een krachtige energetische reactie krijgen terwijl anderen misschien helemaal niks ongewoons kunnen merken.

7.  Geliefde zielen, voel je niet ontmoedigd als je niet iets dramatisch beleeft! Zoals de Licht intensiteit op Aarde is toegenomen, zo heeft jullie bewustzijn en spiritueel besef toegenomen en hebben jullie lichamen zich aangepast aan de cellulaire veranderingen van koolstof naar kristallijn. Jullie hoeven geen verrassend gebeuren of sensatie te hebben om je verrukt te voelen over de naderende drempel van de Gouden Periode van de Aarde!

8. Verheug je met ons over een recente ontwikkeling in jullie lineaire tijd betreffende de grotere aantallen zielen die de Aarde misschien stoffelijk kunnen vergezellen in die Periode! God willigt de zielenniveau petities in van voorvader zielen om “een partnerschap aan te gaan” met hun afstammelingen die dapper worstelen om zichzelf te ontdoen van emoties welke de hoeveelheid licht verminderen die ze absorberen. 

9.   Hun emoties, die niet in duisternis geworteld zijn en die niemand beschadigen behalve de zielen zelf, zijn intens of verlengd door treurnis/verdriet, wroeging, schuld, oordeel, hopeloosheid en door problemen door in onwaarheid te geloven die hen is aangeleerd. Al die zaken kunnen worden getransmuteerd in licht met de gefocuste energie van de meer spiritueel ontwikkelde partnerzielen. Sommigen leven tussen jullie in en anderen inspireren hun afstammelingen, ze zijn er om liefde-licht te sturen naar degenen ie gewoon die extra stoot nodig hebben om hun pijnlijke gevoelens te overstijgen.

10.  Zo wonderbaarlijk als dit de onvoorwaardelijke liefde beïnvloedt, we weten dat jullie verlangend zijn om lang  beloofde veranderingen tot vervulling te zien komen. Op zielen niveau weten jullie dat de transformatie van jullie wereld aan het gebeuren is met een verbazingwekkende omvang en snelheid, maar in je bewustzijn zijn jullie ongeduldig, zelfs soms twijfelend. Begrijp alsjeblieft dat terwijl lage vibraties die door het duister worden uitgezonden de Gouden Periode niet kunnen binnengaan, dat de resultaten van millennia activiteiten van duistere mensen niet kunnen worden geheeld totdat de Aarde in de vierde dichtheid gaat reizen met licht-gevulde vibraties.

11. Veel grondwerk voor restauratie en reformatie is al gedaan. De voornaamste media hebben al corruptie blootgelegd op veel gebieden en hebben achter de schermen pogingen ondernomen die spoedig openbare kennis zullen worden.  Situaties die vitaal zijn voor vrede worden onderhandeld tussen enkele van jullie leiders en vertegenwoordigers van onze buitenaardse familie. Milieu projecten zullen worden begonnen zo gauw maatregelen van prioriteit zijn genomen die wij opgenoemd hebben in een recente boodschap.[24 september 2012]  En ja, de hoogste universele raad is in afwachting van God’s  “GO!” voor de officiële introductie van onze familie leden. 

12. Lieve mensen, we weten dat jullie graag lineaire tijdsframes willen en als we die aan jullie konden geven, dan zouden we dat doen, met een blij hart, maar we weten het niet. Alles dat we kunnen doen is onze vaak gegeven verzekering herhalen dat in het continuüm, jullie mede-schepping van een liefdevolle, vredige, oorspronkelijke Eden wereld waar iedereen in harmonie leeft met de Natuur en de Eenheid van Alles kent, al een “gedane zaak”is. 

13.  Geliefde familie, jullie zitten ZO dicht bij de eindstreep van de derde dichtheid – een weergaloze triomf in dit universum! Jullie worden geliefd en in de hoogste ere gehouden door alle lichtwezens overal. 
                                  

                                       ________________________
LOVE and PEACE
                                                               LIEFDE en VREDE 
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com 

[Opmerking van Suzy:  Liefdevolle wensen voor gelukkige feestdagen en gezondheid, vreugde en welzijn in ons nieuwe jaar] 

[If you received this message as a forward and you’d like to receive future messages directly, instructions for joining the Yahoo group are at the top of Matthew’s Messages page on www.matthewbooks.com.]        
 Vertaling: Winny

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3