Followers

President

maandag 24 april 2017

Nederlands -- Matthew, 23 April, 2017Matthew, 23 April, 2017, NL
Met liefhebbende groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Jullie krijgen ontnuchterende retoriek aangaande Noord Korea te horen, en we verzekeren jullie dat er géén oorlog met dat land of enig ander land zal zijn. Jullie kunnen eveneens de mediahype omtrent Rusland’s nieuwe koude oorlog met Europa en de VS negeren – Rusland is één van de “ruggegraat”landen waarvan het doel vrede, economische stabiliteit en milieubescherming is. En de nucleaire rakettesten van Noord Korea vormen geen bedreiging – altijd waakzame bemanningen in jullie hemel zorgen er voor dat raketten  weigeren, zoals ze in de afgelopen jaren al in meer dan een dozijn gevallen hebben gedaan. Handelend volgens de aanbevelingen van collega's op de planeet, heeft één van de bemanningen de recente explosie, seconden na de lancering, van een raket veroorzaakt, als een psychologische terugslag voor het testprogramma en middel waardoor de spierballentaal kon de-escaleren. 
Het energieveld van mogelijkheden van de Aarde  toont dat ontevreden burgers in talloze landen anti-regeringsprotesten zullen initiëren of voortzetten en strijdende terroristengroepen zullen nog een tijdje langer noodzakelijk zijn; communicatielijnen die open zullen gaan zullen de vijandelijkheden tussen alle “vijanden” echter verminderen en uiteindelijk elimineren. Jullie compassie, sympathie en gebeden vloeien op natuurlijke wijze naar de vele millioenen die levensbedreigende ontberingen of andere ernstige moeilijkheden doorstaan, maar raak alsjeblieft niet verwikkeld in het karmische drama dat zichzelf uitspeelt. Jullie volharding in het licht helpt en inspireert de mensen om mede de toekomst te bepalen van de Aarde als vreedzame wereld waar iedereen in de overvloed deelt en in harmonie met de Natuur leeft.
Er werd ons gevraagd of lage trillingen of de woede van demonstranten hun doel niet ondermijnen, en het antwoord is: het doel beslist welke trillingen worden geproduceerd. Zou apartheid geëindigd zijn als de oorspronkelijke bewoners van Zuidafrika hun woede in protesten niet kenbaar hadden gemaakt zodat ze dezelfde civiele en wettelijke vrijheden verkregen als de immigranten die hen regeerden? Zouden vrouwenstemmen via de stemhokjes gehoord zijn als ze in protesten hun woede niet hadden overgebracht vanwege het hen ontzeggen van dezelfde rechten als mannen, waardoor ze daadwerkelijk dezelfde rechten verwierven? Het gebeurt maar zelden dat onrechtvaardigheid wordt gecorrigeerd, totdat de mensen die achtergesteld worden het eisen; woede kan een bondgenoot zijn wanneer actie wordt ondernomen ter ondersteuning van eerlijkheid en billijkheid. Kortom, wanneer er licht is in het doel van demonstranten worden er hoge trillingen geproduceerd; wanneer het doel van een demonstrantengroep is om hun eigen ideologieën op te dringen aan mensen met andere ideologieën, dan worden lage trillingen in overvloed geproduceerd.
“Ik kan mijn woede over iets dat mijn partner, met wie ik al drie jaar samen ben, verscheidene maanden geleden heeft gedaan, niet loslaten. Hij snapt niet hoe diep me dat raakte en hij wordt boos als ik er over wil praten. Ik weet dat woede slechte trillingen heeft en ik wil niet dat dit ons beiden van ascentie afhoudt. Wat kan ik doen?” Ons antwoord is van toepassing op iedereen die met woede over welke situatie dan ook te maken heeft, en eerst zullen we het hierover hebben in de context van een intieme relatie. Wanneer woede een heersende emotie is, zijn de effecten tweeledig: de energie van de woede doordringt de relatie; en de lage trilling van die energie vormt een barriere tussen het licht en het bewustzijn en de cellulaire structuur, waar lichtabsorptie essentieel is voor ascentie. Het wordt tijd om te overwegen of die relatie nog langer het belang van beide personen dient, omdat de karmische vereniging die zij in hun zielscontracten hebben gekozen is voltooid. Tijdens dit ongeëvenaarde tijdperk, met alles in het universum in versnelling, hebben zielen de gelegenheid al hun derde dichtheidskarma in één leven af te wikkelen, in plaats van in vele, en vaak is woede de motivator voor een stel om hun wegen te scheiden, zodat beiden verder kunnen gaan naar een andere gekozen ervaring.
Wanneer woede de relatie tussen ouders en kinderen of broers en zussen betreedt, en in overeenstemming is met hun overeenkomst van vóór de geboorte, geeft het ook groeikansen voor allen; maar nogmaals, dat deel van de overeenkomst voltooien hoeft geen jaren en jaren te duren. Wanneer langlopende verschillen niet opgelost kunnen worden, is de meest wijze koers die je voor jezelf kunt volgen, het volgen van je sterke intuïtieve gevoel – het vertrouwen van je intuïtie is onderdeel van je zielsontwikkeling, en dat is het doel van elke ziel in elk leven. 
Woede als voortvloeisel van een smeulende ontevredenheid kan het signaal zijn dat je ziel je bewustzijn een por geeft om een verandering aan te brengen in het gebied dat de sensatie oproept, wellicht het soort dienstbetrekking of een specifieke baan, een beroepsmatige betrokkenheid, de locatie waar je woont, of een cursus of studie. We hebben het niet over het handelen in een vlaag van woede of het impulsief volgen van een gril, maar juist weloverwogen stappen zetten in de richting die jou in sterke mate roept.
Laat ons jullie vertellen waarom woede zo sterk aanwezig is op deze wereld. De Aarde is een school waar studenten de ongeëvenaarde kracht en vreugde van liefde kunnen leren, evenals de consequenties van angst en woede – woede is een bijprodukt van angst en vaak gaan de twee hand in hand.  Via de Wet van Aantrekking zijn emotionele situaties zelf-bestendigend, en omdat woede en/of angst kunnen leiden tot gewelddadige handelingen of reacties, is het overwinnen van die emoties doorslaggevend in de evolutionaire reis van de ziel. Het is geen klas van hoogbegaafden, en velen moeten het keer op keer overdoen voordat ze kunnen slagen. Met het oog op de unieke kans de resterende karmische lessen tijdens één leven te kunnen voltooien en de uitgebalanceerde ervaring die ze nodig hebben om te evolueren, zijn massa’s zielen specifiek naar de Aarde gegaan voor nog een poging om de woede/angst-les onder ogen te zien.
Jullie hebben tijdperken in de geschiedenis namen gegeven als Ijstijd, Ijzertijd, Bronstijd enzovoort - misschien zou deze periode van planetaire turbulentie het Tijdperk van de Woede kunnen worden genoemd. Terwijl de Aarde naar steeds hogere trillingsniveau's stijgt, zullen mensen die voorheen hun energie hebben besteed aan woede in plaats daarvan hun energie op positieve paden richten die het Gouden Tijdperk van de Aarde zullen manifesteren.
" Mij werd verteld dat de wereld voor ons allemaal een school is om een beter inzicht en begrip te krijgen van kwaad en wat kwaad kan doen en wat we kunnen doen om dit kwaad te overwinnen. Als de Aarde bezig is te veranderen in een plek van Liefde en Licht, waar zullen we dan terecht kunnen om te leren over de effecten van kwaad aangezien we het nodig hebben om te leren over het evenwicht van goed en kwaad?” De Aarde is inderdaad een leerschool, zoals hierboven al werd gezegd, en van de overvloed aan dergelijke leercentra in dit universum staat de Aarde bekend als de beste - dat is de reden waarom zielen zo gedreven zijn om daar een lichaam aan te nemen. Onderdeel van het proces van jullie wereld in het worden van een plek van liefde en licht, is het gedeelte waarin individuen die zich bezighouden met kwaadaardige activiteiten kunnen zien wat het effect van hun daden op anderen is - en in sommige gevallen op de wereld - en zij kunnen leren hun neiging om op een dergelijke manier te handelen te overwinnen. Alleen zij die zich deze les eigen maken zullen met de Aarde opgaan terwijl ze haar ascentiereis vervolgt; degenen die dat niet doen zullen de geestenwereld van een beschaving van diepe derde-dichtheid betreden en in die wereld incarneren voor een nieuwe kans om deze essentiële les te leren. We voegen daaraan nog toe dat God niemand van Zijn kinderen als bbosdoeners beschouwt, maar eerder als "de minder goed functionerende leden van mijn kudde."   
Dit is een goed moment om de opmerkingen van deze lezer te bespreken: "Voor mij is het totaal niet logisch dat we vergeten wat er in ons zielscontract staat. Het zou veel verstandiger zijn als we dit wel zouden weten, zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen en niet steeds dezelfde oude 'karmische lessen' hoeven te herhalen totdat we het begrijpen". Wij voelen dat er niets is wat beter de uitleg van de reden waarom we 'vergeten' weer kan geven dan wat God mijn moeder vertelde toen zij hier vele jaren geleden met Hem over sprak: "Als alles volkomen bekend was, als er niets zou zijn dat een onafhankelijk denken of besluit of activiteit nodig had, zou er dan wel een noodzaak zijn voor ervaringen op verschillende niveaus? Wat zou er dan te leren zijn? Waarom zou het leven zelf dan nodig zijn? We zouden ons dan naar het Einde kunnen spoeden, wat weer een Begin is, en alle levens van alle tijden zouden op dat bepaalde punt van Zijn blijven steken."
"Sommige Channelaars zeggen dat wij verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven, maar we hebben geen controle over nucleaire straling; chemicaliën in meststoffen, pesticiden in voedsel; GMOvoedsel; fracking; olielekken; vernietiging van bossen; verplichte vaccinaties; chemtrails en andere vervuiling in lucht en water en al deze giftige substanties beschadigen onze gezondheid. In welke mate heeft dit invloed op ascentie?" De gifstoffen hebben een schadelijk effect op lichamen op dat van jullie, op dat van de Aarde en op dat van haar dieren, maar ze hebben geen enkel effect op de gestage voortgang van de ascentie van deze planeet of op het pad van ascentie van wie dan ook - het is onmogelijk om invloed te hebben op jullie vooruitgang in spiritueel bewustzijn, mits jullie geloven dat dit wel mogelijk is. Onthoud, wat je gelooft, creëert je realiteit! 
Maar laat ons jullie geruststellen over die situaties die jullie hebben genoemd. Universele familieleden leven temidden van jullie en bemanningen in jullie lhemel neutraliseren of verbeteren de effecten van nucleaire straling en welke vorm van gifstof dan ook en wanneer de bemanningen zich met jullie samen kunnen voegen en hun technologieën ter plekke beter in kunnen zetten, zullen jullie verbaasd en bemoedigd zijn hoe snel lucht, aarde en water tot zuiverheid kunnen worden hersteld.
Lezers die mijn moeder schrijven verwijzen gewoonlijk naar leden van beschavingen die jullie helpen, als ET's, en soms verwijzen wij eveneens op die manier naar hen, omdat het korter is en iedereen snapt wie wij bedoelen. Maar denk alsjeblieft aan hen zoals wij dat doen, als wie zij zijn: leden van onze universele familie. Wij zijn op zielsniveau allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden en in veel gevallen zijn deze helpers jullie voorouders - "familie" is de juiste manier om aan hen te denken.  
Velen van degenen die op deze planeet leven wisten, toen ze zich vrijwillig aanmeldden, dat ze te maken zouden krijgen met fysiek gevaar, financiële problemen, onrechtmatige opsluiting, serieuze gezondheidsproblemen of een handicap, een professionele geloofwaardigheid die in twijfel wordt getrokken, het verlies van geliefden, of uitsluiting door familie en vrienden die nog steeds in onbewustheid sluimeren. Wanneer je jezelf in enige van deze omschrijvingen herkent, weet je dat het leven van een lichtwerker niet een gemakkelijk leven is. Maar toch volg je je hart en je ziel en blijf je de mensen op Aarde helpen ontwaken, zodat deze leden van onze familie op hun evolutionaire pad vooruitgang kunnen boeken, net zoals jij dat hebt gedaan.
Alle lichtwezens in dit universum eren jullie onschatbare dienstbaarheid en steunen jullie met onvoorwaardelijke liefde.  
____________________________
Liefde en Vrede
Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com

vertaling: Rob & Marja

maandag 3 april 2017

Nederlands -- Matthew Ward, 2 April, 2017Matthew Ward, 2 April, 2017
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We spreken onze dank uit aan eenieder die zijn/haar waardering heeft uitgesproken over onze uitleg, vanaf deze positie, over ascentie, en we willen jullie de geweldige visie van één onzer lezers niet onthouden:
    "Ascentie is (voor mij) het zijn van de beste versie van jezelf.....wat dat ook maar moge zijn!!! Als je danst; wees de beste danser. Als je zingt, wees de beste zanger. Als je tuiniert, wees de beste tuinier. Als je schildert, wees de beste schilder. Wees de beste versie van jezelf!!! Door het beste uit jezelf te halen, herstel je op die manier je ziel (energie-innerlijke Chi levenskracht) en verhoog je je trillingsfrequentie....Dit kleine lichtje van mij. Ik ga het laten stralen!!!
    "Ik denk dat de belangrijkste inhoud die nog eens benadrukt dient te worden, is: 'Stop antwoorden buiten jezelf te zoeken. Ga naar binnen!!! De antwoorden zijn binnenin je te vinden. Verbind je met je hart, dat een machtig, goddelijk orgaan is."
Inderdaad! We hebben er vaak bij jullie op aangedrongen om naar je intuïtie te luisteren; boodschappen van de ziel aan het bewustzijn, waarin alle waarheid besloten ligt, en in één van de gesprekken van God met mijn moeder vertelde Hij haar: "Het hart is de zetel van de ziel." De ziel bestaat uit energie van liefde en het is het gebied rond het hart waar het gevoel van liefde wordt gevoeld. Het is met een goede reden dat jullie zeggen: "Ik hou van je met heel mijn hart" en dat jullie kleine hartsymbolen toevoegen aan liefdevolle berichtjes en met harten versierde valentijnskaarten sturen naar mensen die je bijzonder dierbaar zijn.
    "Zeer informatief en heel erg bedankt. Wat ik nog niet begrijp is hoe Het Gouden Tijdperk binnen ascentie past. Of is dat niet zo?" O ja, het past er absoluut zeker in. Stel je de ascentie van de Aarde voor als een trein die de aardbol volledig omcirkelt en haar passagiers als zielen die zich allemaal op hun eigen ascentie-reis bevinden. Ongeveer 80 jaar geleden begon deze trein in nagenoeg volkomen duisternis langzaam op gang te komen en iedereen ging aan boord. Door de decennia heen is de trein op stoom gekomen terwijl het steeds opnieuw om de wereld reisde, kinderen gingen aan boord en volwassenen van alle leeftijden verlieten de trein en de Aarde werd steeds lichter en lichter. Deze trein/passagiers-reis zal doorgaan totdat de Aarde helder zal schitteren en de luister van haar Gouden Tijdperk volledig tot bloei is gekomen - dit is de bestemming van de trein. De passagiers die aan boord zijn kunnen kort op het station verblijven, of een eeuw lang of nog langer, maar zij en iedere andere ziel die op de trein meereden terwijl het om de planeet bleef doorstomen zullen hun persoonlijke reis blijven vervolgen om uiteindelijk opnieuw te integreren met het Hoogste Wezen van dit Universum.  
Dit is de beste analogie die we konden bedenken om jullie de relatie te laten zien tussen dit sublieme Tijdperk en planetaire en persoonlijke ascentie, maar het verhaal houdt daar nog niet op. Sommige passagiers maakten spiritueel gezien en qua bewustzijn vooruitgang van de derde dichtheid naar de vierde voordat zij van boord gingen om Nirvana te betreden; weer anderen deden dit niet, maar de treinreis was maar één van de ontelbare kansen om deze mijlpaal te bereiken. De trein zal haar reis in steeds hogere trillingen blijven vervolgen en alle passagiers die dit in hun eigen voordeel gebruiken hebben de mogelijkheid om na een leven in de geestenwereld te beslissen naar de Aarde terug te keren of naar een andere wonderbaarlijke wereld van hun keuze.    
Wat betreft wat jij kunt doen om te helpen je eigen ascentie en die van de Aarde te “versnellen”, kunnen we zeggen: Leef het licht dat je bent, leef vanuit je hart, LIEFDE is de sleutel. Licht en liefde zijn dezelfde energie en vormen de meest machtige kracht in de kosmos; daarom is het voelen van liefde en het zenden van licht één en hetzelfde en vormen ze het hoogtepunt van de hulp bij ascentie. Door vol compassie te zijn, dankbaar, vergevend, gul, vriendelijk en eerlijk, straal je de hoge trilling uit die je leven verlicht en die licht toevoegt aan jullie wereld. Door vertrouwen te hebben in, en optimistisch te zijn over jullie toekomst en die van de Aarde, help je dat wat correspondeert met de energie die wordt gecreëerd en door de Aarde ondergedompeld in gouden wit licht te visualiseren stuur je dat stralende licht in het collectieve bewustzijn, de zogenoemde "universele soep" van waaruit alles in jullie wereld wordt gematerialiseerd.
"Vraag Matthew alsjeblieft of de doop ook effect heeft op het ascentie-proces."  Geen enkele zier. Het creëren van de gemandateerde religieuze rite van de doop is gedaan door de leiders van de kerk en stelt hen in staat meer controle over het gewone volk te krijgen. Dat gezegd hebbende creëert geloof iemands' werkelijkheid, en als die de doop als een vereiste stelt om "naar de hemel te gaan" en dit kan worden vergeleken met ascentie dan, ja, is de realiteit voor die persoon inderdaad dat de doop een essentieel aspect is voor ascentie.   
Hoe graag we ook zouden willen dat de politiek onze geliefde Aardse familie niet langer in zijn greep houdt, doet het dat nog steeds en we willen de vele verzoeken van lezers van over de hele wereld niet negeren om iets over de Presidenten van de VS, Obama en Trump, evenals de Russische President Poetin te zeggen, wiens handelingen een effect hebben dat hun nationale grenzen ver overschrijdt. Onthoud alsjeblieft, terwijl we jullie vragen en opmerkingen beantwoorden, wat we in voorgaande berichten hebben gezegd: Wij zijn apolitiek, beoordelen niemand, en houden onvoorwaardelijk van al onze broeders en zusters op Aarde.
Barack Obama is vandaag de dag met net zo veel licht vervuld als hij dat was toen Gaia zijn ziel heeft uitgekozen om President van de VS te worden op wat het goede moment zou zijn geweest voor een visionair als leider met spirituele en morele integriteit om ervoor te zorgen dat volken op steeds meer verlichte manieren kunnen leven. De timing, jullie jaar 2008, lag in lijn met dat wat de meesterplanners van het Gouden Tijdperk hadden voorzien dat overeen zou komen met de bereidheid van de beschaving tot spiritueel en bewust besef. Echter in een aantal jaren voor de eeuwwisseling waren er zielen, die ermee hadden ingestemd omstandigheden te creëren zodat door de massa gekozen karmische lessen konden worden gecreëerd alvorens men zich bij de lichttroepen kon voegen, die weigerden het laatste deel van hun overeenkomst te eerbiedigen. Doordat ze vielen voor de teugelloze macht en enorme rijkdommen, bleven ze zulke verwoestingen en dergelijk geweld op hun mars naar werelddominatie creëren zodat het een vertraging van 10 jaar heeft opgeleverd in de vooruitgang van het volk naar de status van bewustzijn die was voorzien.    
Aldus betrad Obama het Witte Huis toen verdeeldheid, hypocrisie, hebzucht, verraad, corruptie, geweld, armoede en oorlog mentaal nog woekerden. Door die pot van de derde dimensie kokende te houden waren de Illuminati in staat om alles wat hij voor zijn land en voor de wereld wilde doen te laten ontsporen of te verzwakken, en sloot hij, vanwege doodsbedreigingen aan zijn familie en belangrijkste aanhangers, compromissen of gaf hij aan hun eisen gehoor. Voor hem is het triest dat hij niet in staat was meer voor zijn land te doen en te helpen tijdens zijn presidentschap een vredige wereld tot stand te brengen, maar zijn motivatie blijft onverminderd sterk om naar deze doelen van de Aardse mensheid, die de toekomstvisie van Gaia vormen, toe te werken.  
Het was niet door voorbeschikking dat Donald Trump president zou worden, en het was geen karmische ervaring die hij in zijn zielscontract heeft gekozen. Het contract bevat wel positieve eigenschappen - intelligentie, gezondheid, rijkdom, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, ondernemerskwaliteiten, charisma - en zijn keuzes om deze eigenschappen in te zetten hebben hem de roem opgeleverd waarnaar hij op zoek was, maar zij hebben de wijsheid en handelswijze die een nationaal leider nodig heeft om te worden gerespecteerd en vertrouwd, niet tot leven gewekt. Zijn beslissing om president te willen worden kwam voort uit zijn ambitie om te slagen in een nieuw soort avontuur, en ironisch genoeg waren het de handlangers uit het Illuminati-kamp van Hillary Clinton die hem in staat hebben gesteld dit te doen. Hun stembedrog in de voorronden elimineerde Senator Bernie Sanders, wiens stemmen van de aanhangers hem in het Witte Huis hadden gebracht en de fout van de handlangers in het manipuleren van het tellen van de stemmen van de presidents-verkiezing bracht Trump de overwinning die in plaats van aan hem, aan Clinton zou hebben moeten toebehoren. Maar weinig mensen weten dit, dus wordt de vinger om de schuldige aan te wijzen officieel op Rusland gericht als zou zij zich hebben ingemengd in het electorale proces van de VS en er wordt gesuggereerd dat dit werd gedaan met medewerking van de Trump-campagne.    
De manier waarop  de uitkomst van de verkiezingen feitelijk tot stand kwam terzijde schuivend, zouden twee universele wetten die voortdurend in beweging zijn wie er ook in het Witte Huis zou zetelen beïnvloeden, en we spreken allereerst over de wet van aantrekking en hoe deze de presidentiele regering heeft beïnvloed. Door te handelen naar de verkiezingsbeloften stellen ze iedereen tevreden die wil dat het land de richting opgaat waar de beleidsvoornemens haar zouden brengen. Het grootste deel van de burgers wil voortbouwen op de vooruitgang die het land heeft geboekt bij civiele, wettelijke en milieuhervormingen. De wet van aantrekking is neutraal – die brengt simpelweg uit het collectieve bewustzijn terug wat overeenkomt met de energie van de gedachten, de gevoelens en handelingen van de mensen, daarbij datgene brengend wat in overeenstemming is met de vraag, om zo maar te zeggen. Omdat het overwicht van de energie gegenereerd wordt door de grotere aantallen van de burgerij, reageert deze onpartijdige wet in een proportioneel grotere mate op hun weerstand dan op de beleidsmaatregelen die de voorkeur hebben van de president en degenen die hem steunen. 
De andere wet heeft betrekking op trillingen, en draagt eveneens bij aan de weerstand tegen de koers van de regering. De neveneffecten van de trillingen behelzen wettelijke aanvechtingen tegen de ‘travel ban executive orders’ (inreisverbod-wetgeving) en het onvermogen om de voorgestelde zorgwetgeving tot stemming te brengen, de intenties waarvan jullie analisten terecht denken dat ze angst en discriminatie zullen voeden, en de rijken respectievelijk zullen bevoordelen. De lage trillingen uitgezonden door deze intenties, tezamen met die van de door de Executive Order teruggedraaide milieuveiligheidsmaatregelen, botsen met de hogere trillingen die op de planeet overheersen. Zoals al het andere wat er bestaat, zijn intenties energieën die op de ene of andere frequentie trillen, en het moment van het “dansen” van de twee tegenovergestelde trillingsniveaus ging in een oogwenk voorbij. Wanneer het daaruit voortvloeiende conflict tussen de niveaus niet door een ommekeer in de huidige koers van het land wordt beëindigd, zal het worden beëindigd wanneer eenheid wordt bereikt in de niveaus van lichtere energie, waar de Aarde naar op weg is..
Nu dan, er is binnen de Trump-regering meer gaande dan alleen die effecten van de universele wetten. Activiteiten van de president en zijn staf zijn gaande om publiekelijk leden van “de cabal”- Illuminati te identificeren en voor het gerecht te brengen – binnen en buiten de regering. Trillingen ondersteunen dit plan dat van mondiaal belang is; reacties echter op wat in alle oprechtheid in talloze gevallen alleen maar Trump’s gebrek aan gezond beoordelingsvermogen kan worden genoemd heeft de vraag opgeroepen of personen wiens hulp noodzakelijk is wel met hem willen werken, en dit heeft het slagen van dit plan in het Aardse energieveld van potentie van “waarschijnlijk” naar “mogelijk” verzwakt . Desalniettemin is dit geen reden tot ontsteltenis  - er is nog steeds kans van slagen via het presidentschap, en als dat niet gebeurt zal het via een andere weg komen. De lange periode van de duistere heerschappij van de Illuminati komt ten einde.
Ambtenaren, politiek analisten en mainstream media binnen de “vrije” pers papegaaien informatie die door de illuminati wordt geuit omtrent Vladimir Poetin, die consequent heeft geweigerd zijn krachten met hen te bundelen. Dat is waarom jullie horen dat hij een sluwe, meedogenloze dictator is die zich mengt in de zaken van andere regeringen en die een bedreiging vormt voor Europa, het “nepnieuws” over Hillary Clinton’s betrokkenheid bij een pedofielen-ring naar buiten heeft gebracht en een cyberspace oorlogsvoering heeft geïnitieerd. Terwijl de handen van Poetin mogelijk niet geheel schoon zijn, is dat profiel – zoals alle andere leugens die door de Illuminati worden verkondigd - verre van juist. Ze weten dat hij één van de belangrijkste spelers is, die inspanningen coördineren om de wereld van hun invloed te verlossen; hun duivelse activiteiten ontmaskeren en hen verantwoordelijk stellen; en hun illegaal verkregen fortuin bemachtigen en deze fondsen gebruiken om een einde te maken aan armoede, milieuschade en terroristengroeperingen.
Dat is zeker een zware opdracht, en de bij deze missie betrokken personen komen uit naties waarvan de geschiedenis, de cultuur, religie, bronnen en ideologieën verschillen. Maar hun doel is hetzelfde – een veiligere, gezondere wereld waar iedereen in haar overvloed deelt – en jullie zullen bewijs zien van hun vooruitgang terwijl het intensiverende licht deze mondiale onderneming versterkt.
We weten dat jullie soms moeilijk je geduld kunnen bewaren wanneer jullie wachten op het zichtbaar worden van bewijs en jullie vragen je af of mensen ooit in liefde en vrede samen kunnen leven. Ja, geliefden, dat kunnen ze en dat zullen ze, en we geven jullie deze bemoediging. 1 Mei is de Mondiale Dag van de Liefde, de 14e viering, gesponsord door de Love Foundation, welke is toegewijd aan het inspireren van onvoorwaardelijke liefde en vrede, wereldwijd. Het lezen van de website www.thelovefoundation.com zal jullie hart verblijden.
Alle lichtwezens in dit universum eren jullie dienstbaarheid aan het licht en steunen jullie met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.
                _________________________________

LIEFDE EN VREDE
Suzanne Ward
 Vertaling: Rob & Marja
PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3