Followers

President

dinsdag 27 april 2010

April 26, 2010

Dit was niet het gevolg van wat Moeder Natuur deed ...Dit waren bedoelde effecten omdat Illuminati ieder middel gebruiken waar ze aan kunnen denken om angst, chaos en verwarring te creëren en een afleiding om de officiële erkenning te voorkomen van de aanwezigheid van buitenaardse beschavingen.
Omdat onthulling de totale uitroeiing inluidt van het boosaardige wereld rijk van Illuminati, zullen ze nergens stoppen om de televisie introductie tegen te houden van onze ruimtefamilie.


SEC(= Security Exchange Commission) versus Goldman Sachs; Iluminati –samenstelling, vroegere en huidige activiteiten; reptilianen; rechtsgeding tegen pedofiele Verkennersleider van jongens; IJslandse vulkaan eruptie; vliegtuig crash en dood van Poolse president en anderen; de beweging van de ‘tea party’; economische zorgen, oplossing; aanwezigheid van spirits; muziek in de Gouden Eeuw; effecten van gebruik van geweer/gun op de zielengroei; levensvormen ontworpen met slechte bedoelingen; genoeg zielen voor foetussen; Wereld Liefdes Dag op 1 mei1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew die zegt: Er is reden voor opgetogenheid! Na maanden van onderzoek, bewijs documentatie en vergaderingen achter gesloten deuren, heeft de Securities and Exchange Commission van de Verenigde Staten wettelijke actie ondernomen tegen de financiële kolos die met opzet bijdroeg aan de financiële ondergang van miljoenen bewoners van dat land en wat leidde tot de internationale economische chaos. Dit rechtsgeding is veel meer dan het lijkt te zijn. De kopstukken van Goldman Sachs en hun zijtakken zitten tussen de spillen van de Illuminati en de wettelijke claim van frauduleuze deals is een enorm grote stap naar de ontmanteling van het wereldwijde financiële netwerk van de Illuminati waar mee zij hun andere boosaardige wereld operaties van fondsen voorzien.

2. De Illuminati is geen organisatie van volwaardige leden maar eerder een “paraplu” naam van afzonderlijke groepen en een groot aantal machtige individuen die in controle waren van de meest belangrijke aspecten van het leven op jullie wereld, en al eeuwen lang. In de afgelopen jaren werden ze ook bekend met andere benamingen, zoals de geheime regering, de Nieuwe Wereld Orde, duistere kliek of de elitairen; en deze houden topfiguren in van financiële instituten, beleggingsmarkten, multinationale corporaties, religies, onderwijs, media, militaire machten, rechtssystemen, entertainment, het medisch “establishment”, regelende en raadgevende lichamen, koninklijke families, Zionisten.

3. Zij hebben regeringen gecontroleerd, begonnen burger- en internationale oorlogen, veroorzaakten honger en wijdverspreide armoe, schiepen tot bloei komende tijden voor industriëlen en depressies voor de armen, lieten virussen vrij die in laboratoria werden ontworpen, vermoordden mensen in de oppositie. Zij zijn de daders van ongerechte wetten, Satanische rituelen, chemtrails en andere giftige vervuiling, verwoesting van dierlijk leven op het land en in de zeeën, van mind control, “illegale” drugsindustrie, erosie van burger rechten en ontkenning van door God gegeven vrijheid/vrijheden, onderdrukking of misgebruik van technologie, van politieke en ideologische verdeling. In het kort: de Illuminati hebben intens nadelig al het leven op Aarde beïnvloed – en inderdaad ook het leven van Aarde zelf!

4. Door de lange regering van de Illuminati met bloedvergieten, corruptie en onderdrukking was Aarde, ongeveer zeventig jaren geleden in jullie lineaire tijd, in doodsstrijd. Haar schreeuwen van wanhoop waren een roep om hulp, en God gaf onmiddellijk toestemming voor bijstand van spiritueel, intellectueel en technologisch ontwikkelde beschavingen om haar te komen helpen. Door een zo grote massale instroom van licht en technologieën die jullie je niet eens kunnen voorstellen, stabiliseerden talloze aantallen van jullie universele familie de orbit (de baan) van de planeet en voerden ze andere levensreddende maatregelen uit. Hun onschatbare hulp is tot op deze dag in actie, en sommigen van hen zijn gericht op het voorkomen van plannen van Illuminati om verwezenlijkt te worden.

5. Sommige mensen die zich bewust zijn van het bestaan van Illuminati denken dat ze allemaal reptilianen zijn. En inderdaad zijn sommigen dat, specifiek in de koninklijke families, die hun bloedlijnen in hoge mate zuiver gehouden hebben, maar mensen zitten ook in de topregionen van Illuminati. De meeste reptilianen zijn veel meer ontwikkeld dan de Aardse menselijke beschaving in intelligentie en technologische ontwikkeling en ze hebben een sterke krijgers mentaliteit, maar, het is niet het andere DNA in de twee rassen, maar de vrije wilkeuzen die door een individu van een ras worden gemaakt wat leidt tot duivelse activiteiten. Een ziel kan enorm ontwikkelde intelligentie hebben maar beroofd zijn van licht behalve dan de vonk die zijn levenskracht is.

6. En net zo als er met licht-gevulde menselijke zielen in dit universum zitten, zo zijn er met licht-gevulde reptilianen. De laatste groep die verlangend is het onjuiste denken te verdrijven dat hun ras synoniem is met duisternis, werken zij aan zij met mensen en andere rassen om de inspanningen van hun tot duister geneigde bloedverwanten te verijdelen waar ze ook zijn om ravage aan te richten. En ook, terwijl het licht intenser werd op Aarde, hebben reptilianen en mensen het duistere kamp verlaten en voegden zich bij de rangen van de lichtkrachten.

7. (vraag) Weten de reptilianen op Aarde dat ze reptilianen zijn? Er kan misschien een zeldzame uitzondering zijn maar in ons besef, weten de reptilianen die tussen jullie leven, of ze nu in het licht of in het duister zijn, van welk ras ze zijn gemaakt. Er zijn meer mens-reptiliaan hybriden dan zuivere reptilianen op de planeet en de meeste zijn zich niet bewust van hun voorouderlijke ras. Maar het maakt ook niet uit! Ras is slechts een verschil van DNA en nooit beïnvloedt dat de vrijewil keuzen voor goddelijke daden of duistere werkingen, of respectievelijk spirituele ontwikkeling of een naar beneden afzakken. (devolvement)

8. Nu dan, weer een andere ontwikkeling kortgeleden in de Verenigde Staten is een multimiljoen dollar toewijzing door het hof aan de man die als jongen seksueel werd gemolesteerd door een leider van de Verkenners. Ook dit heeft implicaties ver voorbij dat rechtsgeding. Verdere onderzoeken naar dat duistere aspect van die enorme jeugdorganisatie naast het vervolgen van de al langdurige cover-up van het Vaticaan van bekende pedofiele priesters zal uiteindelijk de top van de lucratieve internationale seksslaven industrie van de Illuminati bereiken maar ook onthullen dat de hoofdkwartieren van het Satanisme in het binnenste van het Vaticaan zit.

9. Ook al zijn die twee wettige overwinningen van kortgeleden tegen het duister nog zo welkom, we weten dat het niet de dramatische onthullingen zijn waar jullie op hebben gewacht. Alle verlichte zielen in dit universum zouden graag de volle toevloed zien van waarheden die naar buiten schieten zoals een eindeloos vuurwerk in plaats van een sporadische stoet van vonken, maar het is noodzakelijk voor de schepping van een vrede-lievende, eerlijke wereldsociëteit dat de waarheid door legale processen tevoorschijn komt die gebaseerd is op onweerlegbaar bewijs. Er is ook de belangrijke zaak van met hoeveel schokkende informatie psyches in een keer om kunnen gaan. .

10. Jullie kunnen verwachten dat de Illuminati venijnig zullen vechten de hele tijd, maar dat hun duistere activiteiten publiek worden kan niet worden omgeleid, en nog minder gestopt worden. De deur heeft een scheur geopend er is niets wat ze kunnen doen om te weerhouden dat het verder en verder zal gaan openen totdat de vibraties van het instromend licht zo krachtig zijn dat ze iedere jota van duisternis op de planeet zullen doen verdwijnen. Dus twijfel geen moment dat het licht aan de winnende hand is – in het continuüm, waar Aarde snel naar toe gaat, heeft het licht reeds GEWONNEN!

11. We zijn blij te zien dat de eruptie van de vulkaan op IJsland door sommigen werd toegeschreven aan door mensen gemaakte technologie, en zo is het. Dit was niet het gevolg van wat Moeder Natuur deed, noch was het de richting van de winden die het luchtverkeer verstoorde, duizenden reizigers liet stranden en talloze financiële verliezen veroorzaakte in de vele aangedane naties. Dit waren bedoelde effecten omdat Illuminati ieder middel gebruiken waar ze aan kunnen denken om angst, chaos en verwarring te creëren en een afleiding om de officiële erkenning te voorkomen van de aanwezigheid van buitenaardse beschavingen. Omdat onthulling de totale uitroeiing inluidt van het boosaardige wereld rijk van Illuminati, zullen ze nergens stoppen om de televisie introductie tegen te houden van onze ruimtefamilie.

12. Maar, zo waarschijnlijk het schijnt dat Illuminati achter het vliegtuigongeluk zaten en achter de dood van de Poolse president en andere regering- militaire- en nationale leiders, dat was niet het geval. De overeenkomsten van voor de geboorte van al deze mensen hielden hun en masse vertrek in, in deze tijd. Er waren twee redenen: Dit tragische verlies voor de mensen van Polen zal hen inspireren om hun inzichten omhoog te tillen voor de koers van hun land; en onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk zal leiden naar wegen waar corruptie, bedrog en verraad bestaan zodat die aan het licht kunnen worden gebracht.

13. Hierin zit een verschil en een gelijkenis met de dood van Prinses Diana. Het auto ongeluk en de omslachtige route van de ambulance naar het hospitaal was het werk van de top van Illuminati, Engelands koninklijke familie; en Diana’s stoffelijke vertrek was ook een voorziening in het zielencontract met twee doelstellingen: Niet alleen zouden velen worden geïnspireerd de hervormingen die zij omhelsde in die mate uit te dragen wat zijzelf, als ze nog had geleefd, nooit had kunnen doen; maar ook het jarenlang mijden van de koninklijke familie van Diana en hun koude reactie naar de wereldse uitstorting van verdriet en liefde en de door haar wakker geschudde twijfels over de integriteit van de Britse royalty en de verdenkingen van hun betrokkenheid bij haar dood – het je afvragen van wat er zich voordeed is de eerste stap naar een open geest.

14. Wat belooft de tea-party beweging voor de politieke toekomst van de VS? Net als ieder rand element van een gemeenschap, of ze nu godsdienstig, etnisch, cultureel of een politieke achtergrond hebben, deze mensen zijn bijeen getrokken door vrees voor verandering en ontkenning van de waarheid. Mensen met radicaal gedrag in elke groep maken de hoofdopschriften en achterban bewegingen die rustig positieve veranderingen brengen doen dat niet, maar het zijn de laatste die de steeds groeiende kracht is achter spirituele vernieuwing van de bewoners van de Aarde en de transformatie van jullie wereld.

15. We willen verder zeggen dat het licht in ieder van jullie, wat wordt aangetoond door je leven, een essentieel aspect is van dit weergaloze era op Aarde – en inderdaad, in het universum. Jullie licht stroomt naar buiten en raakt anderen aan die dan weer ontwaken en zich hun eigen potentieel realiseren als een kracht voor godsvrucht en reformatie. Ieder mens die dit bewustzijn krijgt wordt niet alleen weer een baken voor andere nog sluimerende zielen, maar ieder geopend hart en geest voegt toe aan het licht in het collectieve bewustzijn van de bewoners van Aarde en beïnvloedt gunstig het gehele universum. Zo machtig is ieder van jullie!

16. Mijn zorg is dat de regering van de VS uiteindelijk zal moeten toegeven dat de nationale schuld zo monsterachtig is dat het nooit kan worden terugbetaald. Wat is de waarschijnlijkheid dat dit gebeurt, en als het gebeurt, wat dan? Werkloosheid is de doorkruisende economische zaak die de meeste naties onder ogen zien; hoe kun je dit helen als er niet genoeg banen in de wereld zijn voor iedereen die er een nodig heeft? De economie van mijn land werd zo ernstig geraakt door wat in de Verenigde Staten gebeurde; het leek dat wie er ook een zetje nodig had naar de VS moest kijken voor hulp – waar kunnen we nu naar toe gaan? Ik neem aan dat de wereld economie weer terug zal gaan naar een vaste positie, hoe kan dit die landen helpen waar enkele corrupte mensen veroorzaken dat massa’s mensen leven in volstrekte armoede? Hoe veel langer zullen financiële moeilijkheden nog duren die miljarden mensen beïnvloeden?

17. Deze zaken van ernstige zorg zullen in mogelijk mate worden verlicht door de inspanningen van voorzichtige leiders met spirituele en morele integriteit en ervaring, maar ze kunnen niet geheel worden opgelost voordat Aarde in de vierde dichtheid zit, waar de verschillen tussen jullie wereld van vandaag en het leven in de Gouden Eeuw zo verbijsterend zijn dat ze voor jullie niet te bevatten zijn. Dus op dit moment kunnen we je alleen vertellen dat economische problemen die mensen wereldwijd confronteren langzamerhand zullen verminderen totdat Aarde’s bewoners hun gekozen karmische ervaringen hebben voltooid en mensen die aan duistere wegen vastzitten de planeet toenemend verlaten. Als deze voortdurende processen hun koers lopen – en dat zal aan het eind van 2012 zijn – zal de bevolking van de Aarde het spiritueel besef hebben en hun bewustzijn opgetild hebben wat de fundering is voor een gezond, blij, samenwerkend, vredig leven met overvloed voor iedereen.

18. Lezers hebben gevraagd naar mensen die innig geliefd werden of in grote ere werden gehouden, ze noemden Moeder Maria, Martin Luther King, Moeder Teresa, Michael Jackson en specifieke familieleden, in essentie dit: Voelen wij hun feitelijke spirituele aanwezigheid? Communiceren zij met ons door dromen? Echt, deze situaties van dichtbijheid zijn mogelijk, zelfs nogal waarschijnlijk in deze tijd als meer en meer kennis op zielenniveau van de Eenheid van Allen bewuste niveaus bereikt. De krachtige energie van Moeder Maria omvat allen op Aarde in een deken van liefde; en de liefdesbanden tussen mensen op Aarde en hun geliefde zielen in het Nirvana is een etherische verbinding- een sterk gevoelde aanwezigheid van hen is volmaakt natuurlijk. Het aantrekken van de energie van zielen in de geest wie jullie niet persoonlijk kenden maar enorm bewonderden en vaak aan denken is het “gelijke trekt het gelijke aan” dat in werking is.

19. Wat jullie denken dat een droom communicatie is kunnen fragmenten van herinnering zijn van je bezoeken aan deze zielen; maar sedert het geloof van de derde dichtheid geen feitelijke bezoeken inhouden van levenden aan “doden”, is een aanvaardbare interpretatie dat jullie over hen dromen. Terwijl Aarde naar hogere en nog hogere vibraties stijgt zal jullie bewustzijn doorgaan zich te verbreden totdat jullie je duidelijk bezoeken herinneren aan veel zielen in astrale levels waar de energie verenigbaar is met die van jullie zelf.

20. Hoe zal muziek zijn in de Gouden Eeuw? Of je die nu zult maken, er naar luisteren of er op dansen, muziek zal zo optillend, divers, spannend, te zingen, melodisch, blij nostalgisch of majestueus in draagwijdte zijn zoals die nu is. Wat niet mee gaat naar de Gouden Eeuw zijn Heavy Metal instrumentale, lyrische die van verwoestende aard zijn, en neoklassieke werken gevuld met dissonanten. Deze genres hebben hun plek in het moment, maar ze hebben veel lagere frequenties dan de vibraties van de Gouden Eeuw waarin alles harmonieus is.

21. De selectie van onderwerpen in deze boodschappen is gebaseerd op ons besef van wijdverspreide overdenkingen en interesse of voor een vraag die blijft ronddraaien in iemands denken of misschien in een paar mensen, maar het geeft ons de gelegenheid om over iets te spreken dat misschien gedachten ontlokt bij velen. De laatste categorie behoort bij de twee volgende vragen.

22. Als ik iemand was die een geweer had, kan mijn ziel dan nog evolueren of zorgt dat er voor dat mijn ziel achteruit gaat. Het bezitten van een geweer is niet anders dan het bezitten van een auto of een telefoon, een strandbal of een fles met brandy – geen van die objecten zelf beïnvloedt zielengroei op de een of andere manier, maar het gebruik ervan wel. Als een wapen gebruikt wordt door een persoon in een overeenkomst van voor de geboorte om iemand te doden in die zelfde overeenkomst en dat dit een vorig leven in evenwicht brengt voor beiden en hun zielencontract vervult door daarmee hun derde dichtheidskarma te voltooien, evolueren de twee zielen naar de vierde dichtheid. Het schieten van een levensvorm louter voor het plezier of de dood veroorzaken door het schieten van dieren “voor de sport” veroorzaakt achteruitgang van de ziel, en dat doet dus ook het martelen van een levensvorm.

23. Elk leven, domweg hoe onbetekenend je dit acht, is een ziel. Haar levenskracht komt van het Opperste Wezen van dit universum, wiens energie de liefde-licht essentie is van de Schepper Bron, het Opperste Wezen van de kosmos, waarin alle leven in de vorm zijn goddelijke Begin heeft.

24. Dit zegt niet dat iedere levensvorm ontworpen is met goddelijke bedoeling – zeker is dat niet zo! Eonen geleden was de opzet van duistere krachten om leven ziek te maken, te verzwakken en uiteindelijk om leven te vernietigen en voor dat doel schiepen ze microben. Ze wilden hogere levensvormen om nog hogere vormen te pesten, dus maakten ze ziekte-veroorzakende en ziekte-dragende insecten en knaagdieren om besmettelijke ziekten te verspreiden die zij ook maakten. Ze maakten dierenvormen die dodelijke vergiften bevatten en introduceerden woestheid in sommige dieren die vroeger in vrede leefden tussen alle anderen, en dus vestigden zij hiermee de roofdier-prooi keten.

25. Als een van die diverse levensvormen een risico werd voor doodsgevaar,voor een mens of een dier zonder verdediging en in de zorg van een mens, dat deze dat leven in risico redde door de andere te doden. Deze daad heeft geen tegengestelde invloed op die mens zijn spirituele evolutie, en afhankelijk van omstandigheden kan zielengroei verhaasten. Als de enige weg om een mens te stoppen een ander te doden is, om de would-be doder te doden, dan is het resultaat voor de schieter grotendeels afhankelijk van zijn emotionele na-reactie.

26. en: Is het mogelijk dat er meer foetussen zijn dan dat er zielen zijn die wachten op incarnatie? Nee. Alhoewel iedere ziel wier laatste stoffelijke leven op Aarde was, naar het Nirvana gaat – of misschien kan doorsnellen op zijn weg naar een andere bestemming – zijn het niet alleen de Nirvana bewoners die misschien op Aarde incarneren. Zielen in het hele universum wier energie vergelijkbaar is met die van jullie wereld kunnen er voor kiezen om daar te incarneren als er een ideale ouder-kind klaar staat en de omgeving een gelegenheid is voor zielengroei.

27. Sommige bewoners van het Nirvana zijn daar om te herstellen van moeilijke levens in andere beschavingen en ze kunnen er voor kiezen om hun volgende leven op Aarde door te brengen. Bezoekers van het Nirvana dat een populair vakantie oord is vanwege zijn schoonheid en diversiteit kunnen dat ook wensen. Ook zielen die vrije spirits zijn – in dit geval, die rond vliegen door het universum zonder zelfs een etherisch lichaam – kunnen beslissen om te incarneren om de voordelen te genieten dat een lichaam biedt wat het leven in de spirit niet brengt. Zielen in sommige hoog spiritueel en intellectueel ontwikkelde beschavingen incarneren niet, maar leven liever in drijvende nevelige, regenboogkleurige stromingen of in een variëteit aan prachtige energiepatronen of in tonen van engelenmuziek.

28. We spraken over menselijke en andere rassen en “ultra” zielbeschavingen, maar voor een gevarieerde ervaring, kunnen zielen ook kiezen om delen van hun energie uit te drukken in andere soorten levensvormen, gewoonlijk dieren die heel veel uitwisseling hebben met mensen.

29. En als het tijd is voor een bewoner van het Nirvana om te reïncarneren, is dat niet noodzakelijk op Aarde. Zielen die een meer derde dichtheidservaring nodig hebben kunnen een andere beschaving uitkiezen in hetzelfde energie dichtheidsplan, zielen die spiritueel geëvolueerd zijn kiezen gewoonlijk om naar meer ontwikkelde beschavingen te gaan en zij die achteruit gingen zullen overnieuw starten in primitieve plaatsingen.

30. De orde van het universum zorgt voor oneindige groeimogelijkheden voor alle zielen!

31. Veel mensen stellen dezelfde vraag als de lezer die schreef: Hoe kan ik voorbij gevoelens van depressie en onbeweeglijkheid komen? Onbeweeglijkheid is een natuurlijk metgezel of component van depressie en alhoewel het algemene reacties zijn op hogere frequenties, kunnen ze voórkomen als gevolg van chemische onbalans van het lichaam. Als het testen van een vertrouwde natuurarts het laatste uitregelt kun je voorbij gevoelens komen van depressie en onbeweeglijkheid door te stoppen met het richten van je gedachten op die onbehaaglijke conditie. Door de wet van aantrekking vereeuwig je een ongewilde situatie door obsederende gedachten erover. En het veranderen van die gedachten kan je bevrijden. Het kost inspanning om te veranderen van negatief denken naar positief denken, dus vraag om “goddelijke” hulp – en werk samen met je helpers!

32. Blij bieden we je enige duidelijke suggesties aan die je kunnen helpen om voorbij depressie te komen als zijn oorzaak bijkomstig is: Neem zoveel mogelijk kalmerende slaap als je kunt. Neem geen medicijnen (of drugs) uit de reclame om depressie te behandelen – hun chemie kan misschien tijdelijk de symptomen verlichten evenals ze ook de depressie verdiepen. Drink veel zuiver water en gezonde sappen; vermijd voedsel met chemische toevoegingen. Wandel in gebieden waar de Natuur overvloedig aanwezig is en speciaal herstellend – en uitwisseling met dieren tilt de geest op. Zet de zegeningen op een rijtje van je leven en begin met het leven zelf. In plaats van dat je je naar een argument laat trekken, probeer die situatie te zien vanuit een anders perspectief – je rustige antwoord kan het gevaarlijke karakter ontnemen van iemands boosheid. Vermijd gewelddadig “entertainment”; kijk naar komedies en hartverwarmende shows, lees lichtvoetige lectuur of boeken. Ben vrijwilliger in een van de charitatieve activiteiten van je gemeenschap. Leer elke dag een nieuw woord. Maak kleine veranderingen in je dagelijkse routine. Luister naar kalmerende muziek en als je een talent hebt in het maken van muziek, zing of pak je viool of je mondharmonica op. Glimlach vaak – kijk in een spiegel en glimlach naar jezelf, lach daarna!

33. Is er een speciaal of specifiek gebed dat iedereen kan opzeggen wat meer licht kan brengen? Inderdaad kunnen massa meditaties en gebedscirkels met hetzelfde focus geweldige effecten hebben, en dat kunnen ook mantra’s of woorden doen die een speciale betekenis voor je hebben. Maar het is wat in ieders hart zit wat de “collectieve harten” vormt en licht-gevulde gebeurtenissen manifesteert. Nooit zijn er speciale of specifieke woorden nodig, maar het liefhebbende zelf en anderen erende is er altijd!

34. De grootste macht in de kosmos is de energie van liefde-licht, die zuivere essentie van de Schepper Bron waarin iedere ziel zijn oorsprong heeft – dit is de Eenheid van Alles, het onafscheidelijke van alle zielen in welke vorm ze zijn en waar ze in dit universum zijn. Het is waarom we liefde en verdriet voelen voor onze broeders en zusters bij jullie die pijn veroorzaken aan anderen, net als Aardefamilies hun gezinsleden liefhebben net als ze weeklagen over hun lage daden.

35. Wij eren de stichters van De Liefdes Fundering en de Wereld Liefde Dag, die jaarlijks op 1 mei wordt gevierd en wiens thema dit jaar is: “Liefde Begint Bij Mij.” Met dank aan Harold en John’s toestemming als ons Vaarwel dit keer, delen we met jullie hun prachtig uitgedrukte boodschap:

We erkennen deze dag als een symbolische uitdrukking die we kunnen kiezen om iedere dag lief te hebben terwijl we samen komen en ons verenigen als een collectieve mensheid door niet conditionele liefde.We zijn een mensheid op deze planeet.

Alle leven is onderling verbonden en van elkaar afhankelijk.

Iedereen deelt in de Universele band van liefde.

Liefde begint met zelf aanvaarding en vergeving.

Met respect en medeleven omhelzen wij diversiteit.

Samen maken we een verschil door liefde.

www.thelovefoundation.com

_________________________

Liefde en Vrede, Suzanne Ward.


Vertaler: Winny
Email: winnyd@stralendetoekomst.nl

MATTHEW BY Suzy Ward

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
www.matthewbooks.net - ALL TRANSLATIONS

http://mattthewmessages.blogspot.com/ - ENGLISH
http://matthewdeutsche.blogspot.com/- DEUTSCHE
http://matthewfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://www.lightworker.it – ITALIANO

http://matthewinsweish.blogspot.com/ - SVENSKA
http://matthewsindutch.blogspot.com/ - DUTCH
http://matthewenespanol.blogspot.com/ - ESPAÑOL
http://livrosmatthew.blogspot.com/- PORTUGUÊS
http://mesajedelamattei.blogspot.com/- ROUMANIAN
http://www.selvet.dk/forum/forum.asp?FORUM_ID=460 – DANMARKS
http://matthewinjapanese.blogspot.com/ - JAPANESE
http://matthewlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN
http://matthewinchinese.blogspot.com/ - CHINESE

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/


PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3