Followers

President

zaterdag 23 februari 2013

HomoseksualiteitUittreksel uit:  ‘Relaties’ van Suzy Wards hoofdstuk in “Matthew, tell me about Heaven”…  


Winny:  Ik hoorde dat veel mensen gedachten hebben gehad bij de boodschap van Matthew door het zinnetje:  “Uiteindelijk zal iedereen weten dat homoseksualiteit een ontwikkelde fase is van spirituele groei waarin vrouwelijke en mannelijk energieën  meer in evenwicht zijn dan in heteroseksuele mensen.”  
Vanuit de hele wereld komt commentaar over meer gegevens, en over:  wat betekent dit? 

Dit schreef Suzy Ward hierover en gaf een hoofdstuk door van een eerder boek:  

“Het onderwerp waar Matthew over sprak ging over de burgerlijke- en door God gegeven- rechten die ontkend werden voor vrouwen en homo koppels.  Dat was waarom hij homoseksualiteit neerlegde in juist dat ene zinnetje, wat hij vond dat nodig was. 

Maar het is begrijpelijk dat zijn korte uitleg tot vragen zou leiden. Ik hecht hieraan het deel vast uit een hoofdstuk van  ‘Matthew, Vertel me Over de Hemel’  dat zijn zinnetje makkelijker te begrijpen maakt. ….” 

Uittreksel van het hoofdstuk  ‘Relaties’ in  Matthew, Vertel me Over de Hemel)

Suzy:  Kunnen homoseksuele partners van hier, hun vereniging in het Nirvana voortzetten, als ze dat willen? 

Matthew:  Ja, moeder, homoseksualiteit wordt op Aarde niet begrepen, en dit is een goede context om dat uit te leggen. Homoseksualiteit is een evolutionaire fase van de spirit, en zelfs meer dan een aspect van het stoffelijke wezen, en dat moet niet meer veroordeeld of geëerd worden dan iedere andere stoffelijke of spirituele fase van ontwikkeling. 

Denk eraan dat we hier te maken hebben met aangroeiende(cumulatieve) zielen, niet van  enkele personages. In ieder zich opbouwende ziel (cumulatieve ziel) zitten misschien zo veel als duizenden levens met ervaringen van mannelijke, vrouwelijke en androgyne wezens van in en uit de stof geïncarneerde lichamen.  Maar, het is het onmiddellijk voorgaande leven dat hier het meest nadrukkelijk de beginfase beïnvloedt.  Als dat Aarde leven homoseksueel was van oriëntatie, zal het hier op dezelfde manier binnengaan. Daar onze lichamen hier niet ontworpen zijn voor seksuele activiteiten, vergezelt slechts het mentale aspect van die oriëntatie de komende ziel.

Het direct hier aan voorafgaande Aardeleven heeft weer een andere inslag op die zaak. De mensen daar die heftig uitvaren tegen homoseksualiteit zijn degenen wier zielen een direct vorig leven hebben beleefd als personage met die richting.

Suzy: Daar snap ik niks van, Matthew. Ik denk dat begrijpen en accepteren veel waarschijnlijker zou zijn.

Matthew: Het is een complexe en verwarrende psychische situatie, moeder. De energie van die personages is nog gebroken door hun direct vooraf gaande levenservaringen.  Tot aan het extreme werden homoseksuelen fysiek gemarteld en zelfs gedood en minstens werden ze kwaadaardig behandeld, zelfs vaak door hun families, in die mate, dat hun psyches ernstig beschadigd werden. Misschien leefden ze met de pijn van ontkenning of van schaamte of met een schuld van bedrog. Welke ervaring ook, hun energie is niet genoeg voor hen geheeld om dezelfde soort traumatische situaties te zien die ze zelf ervoeren en dus voelen ze empathie. Eerder zien ze ook nog wraak gelegenheden.

De cyclus van ervaring gebeurt zo snel dat de pijn van herinneringen die het meest dichtbij ligt, maar verborgen zit voor het bewustzijn, te dichtbij hen zit om te helen en dat zal in volgende levens komen. De pijn die blijft hangen in onderdrukte herinneringen van die zielen, wier heteroseksuele aard buitengewoon vijandige houdingen veroorzaakt jegens homoseksuelen. Die pijnlijke gevoelens komen niet aan de oppervlakte in de vorm van herinneringen van hun homoseksuele levenservaringen, maar in houdingen om die herinneringen te smoren.

Dit is het universele: het gelijke trekt het gelijke aan, principe. Als de gevoelens die resulteren uit wrede of ongerechte behandeling in een of andere situatie van kortgeleden en die intens zijn, dan trekken gelijksoortige gevoelens naar die ziel. Onderdrukte herinneringen die onderbewust zijn kennen de bron en herinneren zich dat, en dus trekken ze “het gelijke” aan. Maar, de psyche van het huidige leven kan niet bewust weten dat die aantrekking uit gedeelde gevoelens komt en de pijnlijke sensaties van die onderdrukte herinneringen nemen dit dan over.

Het vanaf dat moment verdergaan in het psychische labyrint komt met het proces van het her-bekijken van de levensafdruk, de identificatie van karmische lessen die nog moeten worden geleerd, en die het volgende leven kiezen, en met een progressie in spiritueel besef. 

Suzy: Gaan mensen die in hun directe vorige leven homoseksueel waren, altijd door wat jij beschreef, wat me toe lijkt dat het juist die dingen vereeuwigt of is het meer een niveau verhogen waarbij ieder van ons elkaar accepteert, zoals we zijn.

Matthew: Het punt om “het niveau te verhogen” is zeker deel van het goddelijke plan, omdat gevoelens van vooroordeel en haat en het toedienen van emotionele en stoffelijke wreedheid belemmeringen zijn voor spirituele groei. Maar, zelfs met de versnelling van licht dat naar jullie planeet wordt gestraald om negativiteit dat overvloedig in de mensheid optreedt, te verdrijven, verwacht maar niet dat deze verandering compleet wordt in de volgende generatie. 

Suzy:  Is homoseksualiteit nu meer heersend dan vroeger in de geschiedenis van de Aarde? 

Matthew:  Nee, maar er zijn nu wel meer mensen dan eerder in jullie opgetekende geschiedenis,  dus eenzelfde percentage schept grotere aantallen. In jullie opgetekende geschiedenis zijn goed bekend staande en hogelijk gerespecteerde meesters in een of ander veld, homoseksueel geweest en velen produceerden hun schitterende en inspirerende creaties vanwege/via hun geplaagde denken, betreffende dit aspect van hun natuur. Je kunt zeggen dat zonder dit element van hun personage, ze misschien niet zo gedreven waren om de pracht en schittering te scheppen die ze schiepen.

Suzy: Waarom is homoseksualiteit een noodzakelijke ervaring? 

Matthew: Hoe kun je beter leren om balans te krijgen in die twee extremen van mannelijke en vrouwelijke energie dan op een geïntegreerde basis? Het ideale is androgynheid en dat heeft dan ook niets te maken met de menselijke seksuele aard, maar eerder met twee tegengesteldheden van menselijke seksuele energie attributen. Androgyne zielen zijn veel verder spiritueel ontwikkeld door de mannelijke en vrouwelijk seksuele energiebalans die ze bereikt hebben. 

Net als mannelijke energie niet het gebied is van alleen mannelijke mensen, is vrouwelijke energie niet beperkt tot vrouwelijke mensen. Mannelijke energie is streng, ruw, vaak productief door meedogenloze middelen, altijd nodig om een punt te bewijzen of om succes in een onderneming te krijgen. Vrouwelijke energie is zacht/vriendelijk, maar toch met grotere, een rustige kracht  zoals de fundering. 
Onderlinge verbondenheid, die het ultieme is van bewustzijnsbereiking, is een vrouwelijke energie. 

In relaties waarbij een partner alleen mannelijke energietrekken heeft en de andere alleen vrouwelijke energietrekken, kan de vrouwelijke energiepartner de onbalans van een levenlang niet weerstaan, of het leven zal niet lang zijn. In mijn besef van zo’n relatie, eindigde dit voor hen die in die onbalans zaten in een vroege overgang van de vrouwelijk energieziel. De overlevende had vaak geen idee van zijn of haar betrokkenheid bij de dood van de partner. 

Je zegt: “die persoon – of ‘jij’ – wordt mijn dood nog.” Net als veel van die gewone uitdrukkingen die jullie gebruiken, kan dit een juiste verklaring zijn, maar weinigen begrijpen de waarheid van hun woorden. Er wordt hier geen schuld gelegd bij een van beide partners in zo’n relatie, zoals in vele gevallen is dit niet meer dan karma die wordt vervuld volgens de overeenkomst van voor de geboorte. De oplossing van zulke partnerschappen door scheiding kan ook een overeenstemming zijn met de gekozen lessen van hun overeenkomsten. 

Elk evenwicht in een leven is wenselijk. Maar, daar seksuele energie een van de meest essentiële aspecten is van de menselijke psyche, is een evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke energieën waarschijnlijk het meest wenselijk. In dit rijk is er het samensmelten van mannelijke en vrouwelijk energieën, in zo verre neigingen, gevoeligheden en sensitiviteit.  Die ideale staat van gebalanceerde werkelijkheid die eenmaal op Aarde bestond, maar die werd gecorrumpeerd. 

Gedrag dat voortkomt uit perversie van de seksuele energiestroom hebben op Aarde de negativiteit sterk laten toenemen in zulke proporties dat het bijna onvoorstelbaar is. In geen geval is seksuele energie beperkt tot wat jullie gewoonlijk noemen “seks willen” of “seks hebben” . Alhoewel buiten de oorspronkelijke bedoeling van de seksdrang te gaan, wat voortplanting was, een voldoening gevende seksuele relatie brengt harmonie in de levens van liefdevolle maatjes, en ik zal zeker NIET spreken tegen een wederzijdse, plezierige, zegenrijke seksuele vereniging. En verder, het is mogelijk om seksuele energie in andere productieve mogelijkheden(straatjes) te krijgen en velen die nooit liefdevolle kameraden hadden of ze hadden verloren, doen dat ook. Maar ik praat hier niet over het positieve gebruik van deze energie, maar alleen over de buitensporige negativiteit die door perversie van de gehele seksuele energiestroom wordt gecreëerd.

Dit is de wortel van de oorzaak van alles dat jullie denken dat een slecht attribuut is in de menselijke aard. Er is geen misdaad in jullie  burgerlijke, godsdienstige of filosofische standaarden die niet wordt toegewezen aan de worteloorzaak perversie vanuit de seksuele energie. 

Als voorbeeld, Satanische verering die marteling en opoffering inhoudt van menselijk en dierlijk leven en wrede seksuele activiteiten heersen op een schaal die om ongeloof vraagt, maar die is werkelijk. Dit zit gemaskeerd onder het mom van “godsdienst”, en jullie regering herkent dit als zodanig! Jullie verbinden elk van die ongoddelijke praktijken of hun godsdienstige status niet met het geperverteerde gebruik van seksuele energie die het eigenlijk is. 
Het zou je niet moeten verbazen dat moord vaak een seksuele energie is die gericht is door  grof afwijkend gedrag, of dat verkrachting en incest andere voorbeelden zijn. Promiscue seksuele ontmoetingen of obsessie voor seks hebben of rigide weerhouding van natuurlijke drang zijn meer goedaardig, maar nog steeds destructief voor de psyche.

De duistere krachten zitten achter al deze gedragingen die resulteren uit geperverteerde seksuele energie. Het is niet ongewoon voor de meest corrupte activiteiten om tot de laagste of dichtste energie te voeren, en geen ander aspect van de menselijke aard is zo centraal om een mens van God de vervreemden.

Op zielenniveau is er onafscheidelijkheid, maar in het stoffelijke leven, hoe meer corrupt en afwijkend de seksuele energie is, hoe meer de mensen zich met deze activiteiten inlaten, ze van God afstand nemen. Verdrietig voor jullie en de Aarde, deze keuzes van de vrije wil zijn woekerend in jullie beschaving en ver van de gekozen missies in de meeste voor de geboorte overeenkomsten van zielen.

Moeder, hoe het ook gezien wordt door velen op Aarde, een liefdevol homoseksueel partnerschap is GEEN perversie van seksuele energie, en dat brengt ons terug bij je vraag over homoseksuele verenigingen in dit rijk.  Daar er hier geen veroordeling is in de vroegere seksuele oriëntatie, is er kennelijk geen oordeel betreffende welke zielen naar elkaar toe worden aangetrokken als maat. De ervaring hier op elk niveau is ontworpen voor de spirituele ontwikkeling van zielen, en dat houdt alle verenigingen in.
Of het nu heteroseksueel of homoseksueel van aard is, het energieniveau van de ziel en de band waarin alle koppels verbonden zijn, wordt totaal gerespecteerd.  Vertaling: Winnyvrijdag 22 februari 2013

Klonen 1998 - 2013Suzy Ward: Menselijke Klonen, door Hugo en Matthew in het jaar 1998 

Suzy:  Misschien… nou,  waarschijnlijk weet jij dat er pas geleden een schaap werd gekloond en dat sommige mensen zeggen dat dit kan leiden tot pogingen om mensen te klonen. Wat vind jij daarvan?  


Matthew:  Moeder, je zou verbaasd staan over alles dat ik er van kan zeggen! Klonen (een kloon maken) is een relatief nieuw proces op Aarde, maar ergens anders in het universum werd dit al eeuwen gebruikt om beschavingen te stoppen uit te sterven. En wat meer, klonen is niet zo nieuw in jullie wereld als publiek werd aangegeven – volwassen mensen werden al enige tijd gereproduceerd via dit proces. 

Suzy: Matthew, ben je hier nou echt helemaal zeker van? 

Matth: Ja, moeder, dat ben ik. Ik heb gesproken over mijn vriend Hugo. Door zijn werk met het planten en dierenleven op Jupiter, is hij zeer bekend met het klonen. Ik bedoel niet dat hij de bron van mijn kennis is – de echtheid van het klonen is wijdverspreid bekend, behalve op Aarde dan – maar als je een gedegen uitleg wilt van het menselijk kloon proces dan vraag ik hem om je daarover te vertellen.

Suzy:  Ja, graag, doe dat. 

Matth: Moeder, hier is Hugo als antwoord op mijn energie blieb. Ga verder, Hugo.

Hugo:  Hallo, mevrouw Suzy!  Ik ben blij om op dit moment naar je toe te komen. Ik begrijp dat u gevraagd hebt naar het klonen van volwassen mensen of dat al op Aarde is gedaan. En ja, werkelijk dat is een feit en dat is al een tijdje zo geweest, zoals Matthew u vertelde. Ik zal direct beginnen bij de start van het kloon proces, als ik mag. Dank u. 

Menselijk klonen is een proces waarbij het cellulaire materiaal van een levend wezen wordt afgenomen met de bedoeling om precies dezelfde gedaante/gelijkenis te reproduceren maar dan in een nieuwe entiteit. Het cellulaire materiaal wordt in een steriele glazen pot gedaan in een vloeibaar spul dat bevorderlijk is voor de groei van dat materiaal, in zuiverheid en zonder dat onvolmaaktheden de substantie kunnen binnenkomen. Nadat dit zich verdeelt en onderverdeelt, wordt het spul overgebracht naar een grotere laboratorium container, onder dezelfde steriele condities met de juiste temperatuur en licht beheersing.

De vorm van het embryo wordt snel duidelijk en spoedig is de scherpe vorm van een foetus makkelijk te herkennen. Als de foetus de fase van ongeveer zes maanden heeft bereikt van een normale leeftijd van een zwangerschap, dan wordt die weer overgebracht, naar een holding-tank (zeg maar een bewaar tank) waarin de vloeistof de amniotische (vruchtwater)vloeistof benadert van de baarmoeder tijdens een zwangerschap. In deze vloeistof blijft de foetus zich normaal ontwikkelen zoals in een baarmoeder. Als de foetus de ontwikkelingsperiode daarvoor heeft bereikt, wordt die uit de vloeistof gehaald en wordt dan behandeld alsof de geboorte op een natuurlijke manier is gebeurd. Behalve dan natuurlijk, er is niets te doen met een navelstreng. Een kleine cosmetische operatie herstelt de afwezigheid van de normale verschijning. 

Het proces van een menselijke kopie neemt géén negen maanden in beslag. Dit wordt versneld door middel van chemische toevoegingen en ideale omstandigheden door het laboratorium gemaakt. Het eerste proces kan tussen zes en zeven van jullie weken duren, voor de zekerheid van een volmaakt foetus ontwikkeling en nog acht tot tien weken zijn nodig voor de volle groei. Daar niets hiervan door natuurlijke geboorteprocessen gedaan wordt, heeft de normale draagtijd geen enkele betekenis. 

Klonen wordt niet beperkt door het reproduceren van kinderen die naar een normale groei worden gelaten vanaf de geboorte tot aan volwassenheid. Als het om de kloon van een specifieke volwassene gaat, is de periode van verouderen van kind tot aan volwassene in zijn eerste jaren, zeg tussen de 30 en 35 jaren oud, slechts tussen 350 tot 400 dagen. Ongeveer een toegevoegde maand van ouder worden is nodig om een kloon van een 65 jaar oude persoon te produceren. Dat is ongeveer de leeftijd van de meeste mensen die in deze tijd op Aarde worden gekloond. 

De substantie die dit snelle verouderen laat gebeuren is nog niet ontdekt voor een dergelijke doel, behalve door die paar wetenschappers die bezig zijn met het kloningsproces. Enkele mensen op Aarde werden geteisterd door een chemische onbalans die veroorzaakte dat hun lichamen veel sneller verouderden dan wat daar normaal voor stond. Een tien jaar oud kind kan de verouderde verschijning krijgen en de orgaan functies en de processen van een zeer oud persoon. Oud voor jullie standaarden is dat, niet voor ergens anders. De chemie die de onbalans veroorzaakt in het ziekelijke stelsel van dat kind, is wat er tot bijna volmaaktheid wordt gebruikt in het proces van snel verouderende kind-klonen tot volwassenen.

Dit versnellingsproces van ouder worden heeft ook toevoeging nodig van diverse sleutel voedingsmiddelen voor het dieet en ideale laboratorium condities van temperatuur en beheerste graden zuurstof en kooldioxide. Het nadeel is dat als de verschijning identiek moet zijn aan de oorspronkelijke persoon die ongeveer 60 tot 65 jaren oud is,  dan moet het gehele gekloonde wezen verouderd worden totdat die identieke verschijning wordt bereikt. Er is geen manier waarop men het verouderen van de organen kan stoppen en nog steeds die nodige gedaante kan krijgen, dus zijn de organen onderhevig/onderworpen aan alle stress van het versnelde verouderen maar ook van alle gebreken die horen bij de familie genen. Zelfs als het pas gekloonde individu eerst frisser en jonger lijkt dan de oorspronkelijke persoon of de voorgaande kloon, breekt die sneller af en begint meer ontwikkelde tekenen te vertonen van veroudering in allerlei opzichten. 

Tot nu sprak ik alleen over het lichaam van een gekloond persoon. Het brein, de hersenen zijn weer een andere zaak. Dit is het meest ingewikkelde aspect van de groei procedure, eerst in vitro en later in het vlees. De menselijke hersenen zijn een computer en de download functie van de oorspronkelijke hersenen naar die van de kloon, werkt precies als jullie computers bij een zelfde soort proces.

Het dupliceren van de oorspronkelijke hersenen kan gedaan worden met de perfectie van een kinderkloon. Onderwijs wordt voortdurend toegevoegd aan de kloon via de verouder periode vanaf de geboorte tot in de volwassenheid en het brein werkt zo normaal als je zou verwachten bij de versnelde leerinstituten. Omdat het brein zo enorm groot is van vermogen, is de absorptie van informatie van de kloon tijdens het leer proces niet alleen makkelijk, het is zeer interessant voor de mensen om betrokken te raken om zulke enorme stappen in het leren te zien. Wij observeren dit van hieraf en zien dit als het enige aspect op jullie planeet, dat van wetenschappelijke aard is, dat begint verlicht te worden wat betreft de capaciteit van het functionele menselijke brein. 

Mevrouw, het verbrede onderwijs proces is nodig omdat een abrupte inbrengen van intelligentie en van kennis op een “onbeschreven blad” een neurologische schok zou betekenen. 

De klonen worden geïnstrueerd vanaf de kindertijd door leraren die specifiek getraind zijn en gedragswetenschappers zijn. Dit aspect van het proces is precies wat jullie doen met jullie kinderen, hen leren beseffen, alert zijn, verantwoordelijke kleine individuen te worden met persoonlijkheid, vaardigheden, een zin van verantwoordelijkheid en innemende hebbelijkheden. De leraren, wier studenten eigenlijk meer dan uniek zijn dan de meeste studenten, worden zelf getraind door persoonlijke films van de familie en krijgen andere intieme stukken familie geschiedenis te zien, dus zijn ze bekend met alle spreek en bewegingshebbelijkheden van het gekloonde individu. 

Het is weer geheel een andere zaak als een snel geproduceerde volwassen kloon het object is. Een grote reden van veroudering die versneld kan worden is het vermogen van de hersenen om informatie te absorberen en om functies uit te voeren met grotere snelheid en met een groter bevattingsvermogen dan de meeste Aarde mensen zich realiseren. In feite, als dit niet zo was, zou het volwassen menselijk klonen daar niet eens mogelijk zijn.

Een kloon die snel is verouderd, en die de integriteit van alle kennis die is vergaard, vasthoudt tijdens het leven van het oorspronkelijke wezen tot op dat moment, is de inzet. De eerste  herinneringsmogelijkheid van de kloon van de volwassene wordt vergeleken in de mate dat de kloon misschien de kluts kan kwijt zijn of tijdelijk woorden kwijt is heeft totdat de herinnering binnenkomt of dat het eigen denkaspect  van de kloon de aarzeling overneemt en het dan aankleedt, zogezegd. Daar dit niet zeer ongewoon is bij “echte” mensen, wordt dit in het algemeen niet als verdacht opgemerkt bij gekloonde wezens, maar wordt dit eerder gezien als slechts een menselijke onvolmaaktheid. 

Het downloaden van alle informatie die in het brein zit van de oorspronkelijke persoon of van de kloon die moet worden vervangen, moet gedaan worden op het moment van behoefte aan de nieuwe kloon. Dit kan heel succesvol gedaan worden vanuit het brein van de persoon naar de eerste kloon. Lichte verslechtering  is er bij ieder opvolgende download procedure vanuit de verstoten kloon naar zijn vervanger. Nee, het oorspronkelijke brein kan niet worden gebruikt om die verslechtering te voorkomen., zelfs als dat individu nog leeft, omdat die oorspronkelijke hersenen niet dezelfde opgestapelde kennis hebben zoals de meest recente kloon entiteit dat wel heeft. Je kunt zien dat identieke opslag van die laatste informatie essentieel is als de vervangende kloon geaccepteerd moet worden als de ware persoon. 

Daar wij blij zijn deze ontwikkeling in technologie op jullie planeet te zien, neutraliseert het misgebruik ervan onze opgetogenheid voor jullie ontdekking. Machtige mensen worden nu gekloond en werden al vele jaren  gekloond, en niets hiervan begon met een goede bedoeling. Altijd is dit voor beheersingsdoeleinden gebeurd. Sommige van jullie wereldleiders werden vele jaren in het verleden al gekloond en nu zitten ze in de dertigste of nog meer versie van de originele persoon. De bedoeling van het klonen van mensen is om zekerheid te creëren van hun lange levenstijd en het handhaven van hun invloed.

Je kunt de abruptheid merken en de aanzienlijke verandering van verschijning naar de levende gezondheid en de jeugdigheid van sommige wereldleiders zoals je die ziet in tv films of op foto’s. Gewoonlijk volgt deze sterke robuustheid en uithoudingsvermogen een dag of enkele dagen na afwezigheid voor het publieke oog, na een periode van een toenemend kennelijke  verouderingsoptreden. Jullie schrijven die opmerkelijke verschillen toe aan de korte vakantie van de persoon of na een herstel uit een vermelde ziekte, maar hier is het dan gewoon bekend, dat een nieuwe kloon de oude heeft vervangen. 

Ja, diverse klonen worden tegelijkertijd geproduceerd, onderwezen zoals ik eerder uitlegde, en op diverse plekken op jullie planeet bewaard om ooit klaar ter staan als het nodig is voor het op dat moment invoeg proces. Veel versies van de klonen zijn nodig omdat de kunst van wetenschap nog niet is volmaakt op Aarde.  De gekloonde volwassen lichamen desintegreren veel sneller dan de lichamen van dezelfde leeftijd die op een natuurlijke manier oud zijn gegroeid. Dit komt deels vanwege het versnelde verouderingsproces van kind tot volwassen lichaam en deels door het gebrek aan vaardigheid van de wetenschappers die de diverse procedures uitvoeren. Aarde’s derde dichtheidsatmosfeer is ook een factor. 

Suzy:  Hugo, sorry. Nou, dank je dat je die vragen beantwoordt die in mijn denken omhoog kwamen. Maar worden klonen geaccepteerd door de familie van de persoon? Zeker moeten die zich gewaar zijn van wat er bezig is?

Hugo: De familieleden van de gekloonde mens weten natuurlijk van het bestaan van de kloon of de klonen af en ze nemen zelf deel aan het opleidingsproces en aan de ‘cover-up’ (bedekken ervan). Als ze weigeren, worden ze zelf gekloond, gewoonlijk tegen hun wil en hun klonen gaan dan verder met publieke functies. In sommige gevallen zijn de oorspronkelijke personen al gestorven, of werden ze gedood als dit het doel heiligde van nog meer machtige mensen. Anderen leven nog, alhoewel ze nooit in het openbaar gezien worden. Alleen klonen worden in het openbaar gezien. 

Om je denken tot rust te brengen, madam, vijf landen hebben het kloon proces ontwikkeld met hetzelfde niveau van succes voor de reproducties(w: in 1998 dus al) , en een ander land is nog aan het experimenteren met de vroegere fases. Laboratoriums worden ontworpen rond dezelfde functionele basis, met weinig variatie in het totale  proces. Enige jaren geleden waren er genoeg variaties in procedures zodat verschillen in kwaliteit van de klonen makkelijk op te speuren waren. Het verouderingsproces was het voornaamste verschil in benadering bij de verschillende laboratoria en er waren belangrijke zwaktes in de maximaal bereikbare graad van stoffelijke stabiliteit en het succes van de hersenen download. Met de eventuele prettige uitwisseling van technologie zodat alle gebieden van onvolmaaktheden verbeterd konden worden, verschijnen alle huidige klonen nu bij benadering met dezelfde functionerende vermogens, verschijning en verouder karakteristieken in alle landen waar ze worden geproduceerd. (en dat is dus 15 jaar geleden gezegd, het zal nu nog meer en beter zijn. En nog meer bedrieglijk voor de mensen.w.)

Nu, om door te gaan. Ik zal me richten op de heel belangrijke zaak van een ziel in een gekloond lichaam. Wat betreft een zielwezen of geen wezen in deze door de mens gemaakte lichamen, heel zeker dit: geen ziel wordt “geboren” in een gekloond individu, maar een ziel kan wel kiezen om er een binnen te gaan. Er kan een goede reden voor een ziel zijn om er wel binnen te gaan, net als er een goede reden voor een ziel is om er niet binnen te gaan.

Voor een ziel die erop heeft gewacht om de fysieke vorm te beleven, is het een gelegenheid om dat te doen in de laatste dagen voor de grote veranderingen van God’s plan om het bewustzijn op te tillen van de planeet met ieder van jullie daarop die dat kan ontvangen. Maar, iedere ziel die deze gekloonde lichamen binnengaat, kent de risico’s om gevangen te worden door de duistere krachten die in de psyche van de oorspronkelijke persoon zijn doorgedrongen en in elke voorgaande kloon. Dit is een specifiek belangrijke consideratie omdat de breinfunctie verslechtert bij ieder download proces, zoals ik zei, en daarbij verzwakt een ziel zijn mentale weerstand om gevangen te raken. En ook, in latere versies van de klonen, is een lang leven niet zo lang, dus deze lichamen die er niet uitzien als het paradijselijke leven dat men kan verwachten van een individu met een zeer invloedrijke positie.

Waarom zou een ziel zo’n probleem op zich nemen? De macht van zulk een invloedrijke positie is precies waarom sommige zielen dit niet alleen willen, ze zijn verlangend om die kloon binnen te gaan. Ze doen dat met de bepaling om de genetische structuur te overstijgen, de invloed van de herinnering en met de inherente neiging om het negatieve pad te volgen waar de oorspronkelijk ziel op zat. Als een ziel zeer sterk is, is er de wil om het genetische en morele karakter op te tillen naar het moment dat er een ommekeer schijnt te zijn in de gezondheid van die “persoon”, van zijn houding en daden. In zulke gevallen komt dat omdat de hogere intentie van die ziel het hogere licht aantrekt dat haar in staat stelt om het gekloonde lichaam binnen te stromen met een stoffelijk uithoudingsvermogen dat niet beschikbaar is voor zielen met minder vastberadenheid  en daarom kan de sterkere ziel de levenskracht ondersteunen van het lichaam voor een langere periode dan een zwakkere ziel dat kan. 

Nu denkt u, hoe kan er een lichaam leven zonder een ziel? Het chemische maaksel van een stoffelijk lichaam is zodanig dat het een onafhankelijk functionerende entiteit is. De levenskracht ervan wordt onderhouden door zijn eigen energetische stuwkracht dat verkregen is uit de elementen en de uitwisselingsprocessen van hoe normale organen functioneren. Daarom heeft een kloon zonder een ziel de zelfde beweeglijkheid en denk capaciteit als een normaal lichaam. 

Laten we het hebben over wat er niet in een kloon zonder ziel zit. Ten eerste, de emoties zijn niet die zoals ze in een natuurlijk geschapen mens zitten. Een kloon zonder ziel moet de emoties voor de verschijning nog verkrijgen die in overeenstemming met z’n omgeving zijn, misschien wat er verwacht wordt voor een “normale vent” of misschien een lid van de high society. Het is slechts overeenkomstig de kring waarin de kloon zich beweegt dat het optreden emoties laat krijgen.

Maar het meest essentiële gebrek in een kloon is het spirituele aspect dat inherent is aan een baby die geboren is uit een ei en sperma van zijn ouders. De levenskracht van de ziel omvat de aspecten van zijn die de band met God aangeven – geweten, intuïtie, een zin van het zelf op een hoger plan dan een normaal bewust functioneren. Dus, geen van die banden met God, noch natuurlijke emoties zitten in het zielloze kloon individu. In plaats hiervan is er een mechanisch en mentaal aspect van wat er gepast is om te doen of te zeggen. Als dit eenmaal beheerst wordt, is dat vermogen zo bedreven alsof die “persoon” een levenlang had doorgebracht om wijsheid te vergaren en om zich juist te gedragen.

Uw denken zit zo vol met vragen, Madam! Nee, het maken van “test tube –baby’s”  reageerbuis kinderen is absoluut niet van dezelfde aard als het klonen van individuen, en zeker niet met die bedoeling.

Suzy: Het spijt me om zoveel dingen te denken die ik je wil vragen, Hugo. Daar het al in het weten van de openbaarheid is gekomen dat er een schaap gekloond werd, weet jij waarom mensen helemaal nog niet en masse gevraagd hebben of het zelfde met mensen kan gedaan worden? 

Hugo: Nou, Madam, ik moet zeggen dat ook al is het klonen van een dier bekend, er zal geen langdurige informatie zijn over wat er bereikt werd. De kunst van het klonen werd daar niet volmaakt, en de producten zullen niet ouder worden op dezelfde normale wijze waarop dieren die op een natuurlijk wijze drachtig werden, verouderen. Als dit wel wordt gerealiseerd, dan zullen er nog niet veel rapporten over zijn. Ook zeg ik dat geconcentreerde publiciteit logisch kan veroorzaken dat alle denkende individuen die bereiking zouden extrapoleren naar de mogelijkheid van menselijk klonen.  Dat soort speculatie bestaat daar wel echt, maar om te voorkomen dat het grootste deel van de bevolking zo’n feit met veel minder geldigheid accepteert als mogelijkheid, zijn door door science fiction in boeken en films, dit de meesterlijke middelen waarbij de menselijke kloon technologie beperkt blijft tot entertainment en altijd met een soort van absurditeit. (Onderstreping van vertaler, w: en daarom hebben wij ons daar niks verder bij voorgesteld. DAT is juist waarom we werden tegengehouden om meer te weten van wat er WEL op Aarde werd gedaan. Word wakker, mensen!) 

Suzy: Dank je voor je opinie, Hugo. Wat weet je van de aliens die “kleine grijzen” worden genoemd? 

Hugo: Nou, mevrouw, met respect, we weten alles wat er over hen is te weten. Met pertinentie naar de Aarde, weten we dat zij in ondergrondse laboratoria, voornamelijk in het zuidwesten van jullie Verenigde Staten genetisch materiaal gebruiken om zichzelf te reproduceren. Toen zij op Aarde kwamen, ongeveer een 70-tal jaren geleden, leerden zij de kloon technologie aan jullie, door de regering uitgekozen, wetenschappers, en dat was de introductie van het klonen aan jullie beschaving.

Sinds die tijd hebben de wezens die kwamen weinig meer gedaan dan hun hoge niveau van intellectuele en technologische vermogens misbruiken. Ze hadden geen bedoeling om lang te blijven, maar ze werden gevangen in Aarde’s dichtheid en realiseerden zich dat ze de planeet niet af konden omdat hun systemen niet langer van de hogere dichtheid waren van waaruit zij kwamen.

Om hun ras zuiver te houden en om voldoende aantallen te garanderen om pogingen om hen uit te roeien te overleven, hebben zij zichzelf in grote mate gekloond. Nee, madam, niet net als een leger, want strijden is niet hun onmiddellijke intentie, maar wel een leger in aantallen, ja. Er zijn zeer veel grote leefgebieden onder de grond van de Aarde die burgers ongelooflijk zouden vinden als ze dat zouden beseffen. Maar het is net zo verbazend als ze zouden weten dat wezens die niet van de Aarde zijn, permanente bewoners zijn op de planeet. 

De wezens die jullie “kleine grijzen” noemen zijn aanzienlijk kleiner van lengte dan de Aarde mensen en ze zien er uit als de plaatjes die door individuen werden gemaakt die voor medische experimenten en reproductie bedoelingen werden ontvoerd. Sommigen van hen zijn verantwoordelijk voor ontvoeringen die zoals gezegd werd, plaats vonden, maar met twee enorme en vitale uitzonderingen: waar de gekidnapte mensen mee naar toe werden genomen en door wie. Omdat ze gevangen zaten op de planeet, waren de ontvoerders niet langer meer buitenaards voor de Aarde en hun reisvoertuigen gingen ondergronds en niet meer de ruimte in. 

Deze “extraterrestrials of buitenaardsen”, zoals het verkeerd wordt aangehaald, zijn nergens anders geweest dan in de immense stad labyrinten onder Aarde’s oppervlakte sedert hun komst ongeveer vijftig jaren geleden.(nu dus meer dan 60 jr) De enige uitzonderingen van hun ondergronds leven zijn die korte ontvoeringen. Toen, terwijl ze kleine ruimtevoertuigen gebruiken van eigen gebruik of van een ontwerp en maaksel van jullie regering, verkregen ze mensen om mee te nemen naar hun ondergrondse laboratoria die specifiek gebouwd werden voor hun experimenten. Die experimenten hebben de aard een gepast aantal programma’s te maken tussen de twee beschavingen, welke in de ogen van de “kleine grijzen” de kansen van hun overleven op jullie planeet, verder dan hun zuivere ras, zouden her-versterken, door te klonen.

Jullie grootste wereldleiders willen dat iedereen echte buitenaardsen moet vrezen. Zij hebben gezien dat het produceren van “kleine grijzen” in zo’n agressief vertoon dat dit hun instelling zou bewijzen dat publieke angst voor “buitenaardsen” gerechtvaardigd is. Die leiders (dat was toen in Amerika Bush en consorten en daarvoor) weten dat er niets gevreesd hoeft te worden van de buitenaardsen in dit deel van het zonnestelsel! Als het niet zo wanhopig egoïstisch zou zijn en zo negatief voor de Aarde, zou het voor ons amusant zijn dat de regering van de Verenigde Staten deze slecht bedoelende alien beschaving onder jullie grond laat verbergen en experimenteren terwijl ze het zelfde moment de aanwezigheid ontkennen aan de hemel van vertegenwoordigers van beschavingen waarvan zij weten dat die wel weldadig/vrijgevig zijn. (benevolent)

Alle ruimtebroeders in jullie gebied zijn vriendelijk en hebben dit aan jullie regeringsleiders laten weten. De meesten zijn er zelfs nadrukkelijk om jullie planeet te REDDEN!  Samenwerkend zijn ze de Aarde aan het bewaren om de regelmaat van haar omloop niet te verliezen en helpen jullie op myriaden andere manieren. Deze dienst in universele vriendschap is al vele jaren aan de gang en zal doorgaan in de zwaardere reinigingsepisodes die nog komen. (dit dus geschreven rond 2000). Desondanks gaan de officiële verklaringen door met “logische” middelen om de sightings weg te verklaren van authentieke buitenaardse ruimtevoertuigen 
Zulke dwaasheid, zulke kinderlijke spelletjes! Maar de consequenties  zijn tragisch geworden voor ruimtewezens, die enige tijd geleden slechts in vrede kwamen en technologie aanboden en andere hulp om jullie planeet te bewaren. Met die uitwisseling vroegen zij de wereldleiders om te stoppen met het bouwen van nucleaire wapens en om nucleaire oorlog te plannen die de planeet zou verwoesten. De regeringsleiders wilden hun duistere beheersing niet opgeven en ze doodden hen of hielden die vredevolle gezanten gevangen. Ondanks dat, helpen de kameraden van die ruimtewezens jullie NOG STEEDS! 

Suzy:  Hugo, ik weet niet wat ik moet zeggen alleen dat ik bid dat onze huidige leiders beïnvloed zullen worden door het licht. Matthew zei dat veel licht  hier naar toe wordt gestraald. Kunnen we nu verder gaan met het klonen?  -  Weet jij wanneer en waarom dit begon? 

Hugo:  Ik kan je niet vertellen wanneer het klonen voor het eerst gebeurde, maar de technologie zit in de universele geest en daarom is die toegankelijk voor degenen die uit deze uiteindelijke bron van alle kennis tappen. Ik kan je wel vertellen over een beschaving die deze methode van reproductie heeft ingesteld als middel voor het in standhouden van de bevolking, als je dat wilt. 

Ik zie je belangstelling. Goed dan. De reproductieve organen van die beschaving teerden weg vanwege het niet gebruiken in een era door ondergronds te wonen nadat oorlogssituaties hun planetaire atmosfeer verwoestten. Beperkte ruimte onder de oppervlakte van  hun planeet, betekende dat er geen toename van de overlevende bevolking kon worden toegestaan, en na heel veel tijd pasten hun lichamen zich aan deze nieuwe omstandigheid aan.

Hun lichamen hadden geen cellulair verouderingsprogramma, zoals dat bij de Aarde mensen wel is en daarom stierven ze niet, zoals jij je afvraagt. Toen ze ontdekten dat ze ten slotte wel veilig  konden terugkeren in de atmosfeer van hun planeet, realiseerden ze zich ook dat hun weinige aantallen  uiteindelijk tot uitsterven zouden gedoemd zijn als de geboorteprocessen zich niet zouden ontwikkelen om de beschaving te ondersteunen.  Dus, het klonen werd hun redding omdat het een doel diende, zuiver en effectief. 

Suzy: Dat is fascinerend! Dank je, Hugo. Hoe komt het dat je zoveel weet over klonen? 

Hugo: Ik bestudeerde dit met de bedoeling om het op Jupiter te gebruiken. Veel dieren experimenten gebeuren daar voortdurend en het heeft verbinding met mijn wetenschappelijk werk dat ik deze methodes heb geleerd om te reproduceren en dat houdt ook menselijk klonen in.

Ik ben in het Nirvana het meest bekend om de geschiedenis te verhalen van de formatie van Jupiter en de daarna volgende dieren en planten experimenten. Zoals Matthew je vertelde, besteedde ik de meeste van mijn geïncarneerde levens op die planeet. Ik ben niet een van de grote insectachtige wezens die hij beschreef, maar ik incarneer wel op Jupiter in een andere vorm dan dit etherische lichaam dat je nu ziet.

Ik weet dat Matthew gezegd heeft dat die individuen aardig vreemd zijn en hij is daar niet onjuist, maar hij is niet  zo correct over dat ze emotieloos zijn. Hij is zich niet bewust van de emoties die ze diep van binnen verbergen vanwege hun isolatie van andere beschavingen. Het zijn emoties die in jullie termen niet “schokkend zijn”, dus misschien zijn die niet merkbaar voor toeschouwers.

Mijn mensen en ik zijn niet supramenselijk, zoals die andere verzorgers zijn. Ik bezit geen hoge graad van intelligentie ontwikkeling als zij hebben, maar ik ben wel verder gegaan dan zij op andere manieren door in dit rijk te wonen tussen mijn incarnaties op Jupiter, in. Ik leer hier nu meer over de spirituele aard zodat als ik terugkeer – ja, ik wil spoedig terugkeren – en ik dan die toegevoegde kennis heb van spirituele groei om met mijn mensen daar te delen.

De laatste keer dat ik op Jupiter was, was ongeveer 40 jaren geleden in jullie telling, en ik ben hier geweest sedert dat leven. Ja, dit is langer dan de meeste zielen in dit rijk blijven voordat ze nieuwe lessen gaan leren. Ik moest hier heel veel leren zodat niet alleen mijn groei maar ook degenen die ik wat wil leren bijvoorbeeld,  meer en meer naar het licht toe zullen worden verschoven. Zij willen dit, ja, madam, anders zouden mijn pogingen waardeloos zijn.

Suzy:  Hugo, vindt God klonen goed? 

Hugo: Ik ben verbaasd over uw vraag! Ik zou er nooit aan gedacht hebben om me dit af te vragen. Ik denk dat Hij het niet afkeurt, omdat alles dat schept voor het hoogste goed van het universum, door God zeker niet als “slecht” gezien kan worden. Het zit in het misbruik van deze kloon mogelijkheid, zoals in alles, waarin God zeker wordt teleurgesteld, denk ik. 

Madam Suzy, ik vraag met respect dat u terugkomt met mij op deze zaak, op een andere keer. Ik zal direct komen als antwoord op uw vraag of Matthew zal wel contact met me maken,  als u dat liever hebt. Dank u voor uw hoffelijkheid en hiermee zeg ik goedendag voor een korte tijd. 

Suzy: Ik kijk uit naar ons volgende bezoek, Hugo. Dank je voor al je informatie vandaag. Goodbye voor nu.

                                   _____________________________________


De volgende dag:  

Hugo: Madam Suzy, dank u dat u me weer ontvangt. Ik  ben bemoedigd u te vertellen dat klonen niet inherent tegen God is. Nee, helemaal niet. Ik heb hier aanzienlijk over na gedacht sedert u dit vroeg. Ik heb met een van de leden van de meesterraad gepraat, wier wijsheid in spirituele zaken hoger is dan van iemand anders in dit rijk en hij stemde erin toe dat klonen niet tegen God’s wensen ingaat, alleen wel het misbruik van de gekloonde individuen of de egoïstische bedoeling achter die ontwikkeling van hen. 

Dus, mijn antwoord rust nu makkelijker in me, omdat ik niet uw contemplatie wilde verduisteren met mijn eigen opinie, die u misschien meer gewicht toekent dan nodig is. Het is nooit juist om aan te nemen dat woorden die van hier komen onbetwistbaar  zijn. We hebben wel een voordelig uitzichtpunt dat jullie niet hebben met de grote wijsheid van onze meesters voor de uitbreiding van onze kennis.

Ik was blij met uw gezelschap, madam Suzy. Het is mij een genoegen geweest om u op deze wijze te helpen. Als u later nog vragen mocht hebben, dan kunt u direct met me contact maken, als u dat wilt. Nu zeg ik u vaarwel bij het verwijderen van mijzelf naar andere goede werken en ik wens u alle zegen voor uw inspanningen van de boekvoorbereiding.

Suzy:  Goodbye, Hugo. Dank je voor je extra inspanning over die goedkeuring van God en ook voor je goede wensen. Matthew, hallo opnieuw. 

Matthew: Hallo opnieuw u zelf, lieve ziel. Hugo kent je grote waardering zelfs meer dan je woorden, omdat hij je gevoelens oppikt, net zo als ik dat doe. Zijn wens om terug te keren na een meester leraar te hebben geraadpleegd om je dat extra inzicht te geven, was  buitengewoon.

En moeder, zijn geduld met je mentale vragen gisteren, was ook buitengewoon. Ik weet dat jij die spontane reacties niet kunt helpen als je informatie krijgt die jou fascineert, en ik weet dat je niet goed kunt omgaan met de plaag van je gedachtevormen die gewoon omhoog blijven schieten en de concentratie van de doorgever staat af te leiden, maar het is net als te proberen een seminar uit te voeren middenin  het  vuurwerk van de 4de juli!

Suzy: Nou, ik hoop dat Hugo ook weet dat ik het niet kan helpen dat die vragen in mijn hoofd opkomen! Weet jij hoe die mensen zich voelen over hun gekloond zijn? 

Matthew: De weinige mensen die een positie hebben waar het klonen normaal welkom is en die weten dat bij een gebeuren van een uitschakeling of bij een plotselinge dood, hun macht of invloed door zal gaan via klonen van henzelf.  Als de eerste kloon de gedownloade kennis van het brein van de persoon ontvangt, wordt alleen de potentie van het gekloond zijn geregistreerd. Daar de download procedure van de eerste kloon naar de tweede en het zelfde met al die volgende klonen niet de kennis draagt: “Ik ben een kloon,” kennen ze allemaal ook alleen de potentie.

Suzy:  Hoe vaak wordt een kloon veranderd/verwisseld? 

Matthew: Dat hangt van het individu af. Gewoonlijk worden er cellen genomen van een persoon alleen nadat hij of zij een machtige positie heeft gekregen en als dit na aanzienlijk alcohol gebruik of door drugs is of bij het begin van een ziekte, dan is het lichaam al voorbij een optimale conditie om gezonde cellen te verkrijgen, dus de kloon verslechtert snel en heeft frequent vervanging nodig.  
Moeder, jij hebt Bob een commentaar gegeven over het opmerkelijke verschil in optreden van enkele goed bekend staande regeringsambtenaren of diplomaten met gewoon vlak daarvoor, toen die persoon er verwilderd uitzag en veel minder articuleerde – dat verschil is van een nieuwe kloon. 
                                                 ______________


Suzy:  Zoals  Hugo zei,  zond hij me een beeltenis van hemzelf. Het is een zeer aantrekkelijke jonge man met een wijd open glimlach, een gloeiende witte huid, donkere sprankelende ogen en een vracht aan donker bruin haar.

2008:

Hugo:  Madam Suzy, wat fijn dat ik in uw gedachten ben en ik bij u kan komen op uw computer! Hoe kan ik u van dienst zijn op deze prachtige zonnige dag, mogelijk door uw vragen te beantwoorden?

Suzy: Hugo! Wat een leuke verrassing dat je er bent – het is al zo’n 10 jaren geleden sedert we elkaar spraken! Kennelijk weet je dat ik me afvraag of klonen een plek zullen hebben in Aarde’s Gouden Periode.

Hugo: Inderdaad, ik weet dat u zich dat afvraagt, en daarom ben ik tot uw dienst. De noodzaak om klonen te gebruiken voor continuïteit van de macht is snel aan het minderen terwijl Aarde de beloofde era nadert van redding uit het duister. Maar, we zijn blij om te rapporteren dat de weinige gekloonde individuen die door zielen werden binnengegaan, het voorspoedig doen en sterk genoeg zijn om de duistere oriëntatie te overstijgen van de gekloonde personen. Het licht van de zielen en de vastberaden spirit produceerde gezonde geest en lichamen, en die mensen zijn toegewijd om hun leven voor jullie wereld  op een positieve manier te dienen. 

Suzy: Dat is goed nieuws! Dus heb ik dan gelijk om te denken da er geen behoefte meer is aan het klonen als de Aarde in de Gouden Periode is? 

Hugo: Ja, en deel van de onthullingen die naar die era leiden zal de waarheid zijn over de tientallen jaren van gekloonde leiders en de duistere bedoeling daarachter. 

Suzy: Uit internet artikelen lees ik dat sommige mensen zich daar al bewust van zijn.

Hugo: Wij zien dat ook natuurlijk, en uw juiste vermoeden dat dit een bewijs is van een hoger bewustzijn in die mensen, maar voor de bevolking als geheel zal dit nog komen als een schok. 

Suzy:  Ja, samen met andere waarheden! Hugo, ben jij nog in het Nirvana?

Hugo: Nee, madam Suzy. Ik ging twee jaren geleden, in jullie telling, naar Jupiter terug en heb nu overzicht over de ontwikkeling van nieuw plantenleven die jullie werelds vertrouwen vervangt op dieren als voedsel. Zoals Matthew u heeft verteld, het vlees-eten zal niet meer smaken als mensen de heiligheid van dierlijk leven leren te respecteren, en velen zullen andere bronnen van proteïne verwelkomen met dezelfde bekende geuren en consistentie. 

Deze planten zullen worden geïntroduceerd samen met veel andere producten en technologieën, als het veilig is voor jullie astrale broederschap om zichzelf te identificeren en jullie openlijk beginnen te assisteren om snel vooruit te gaan op manieren die jullie zullen verbazen. Dat is misschien niet zo verbazend voor u en andere met licht werkende zielen, maar wel voor de massa’s van de mensen die goddelijke levens leven zonder te begrijpen waar de mammoet veranderingen die onderweg zijn, naar toe leiden. Zij zien dat de oude wijzen afbreken maar weten niet dat als de “phoenix uit de as verrijst”, zogezegd, er een schitterende wereld wacht. 

Suzy: Het zou geweldig zijn om je te ontmoeten, Hugo – zul je me over een tijdje bezoeken? 

Hugo: Dank u, madam Suzy en ja, een bezoek later is inderdaad een mogelijkheid maar niet in deze tijd omdat de dichtheid hier het lichaam dat ik manifesteer, kan gevangen zetten. De vele broeders die nu tussen jullie in leven namen uitgebreide voorzorgsmaatregelen om hun beschavingen te verlaten, en  eens op de planeet ondergingen ze stoffelijke aanpassingen om ‘vol-groeid’ jullie gemeenschap in te gaan. Maar het hier zijn, in deze tijd, is een missie die zij op zich namen. Zoals u weet, is mijn missie aanzienlijk anders, en ik heb geen tijd om een aanpassingsproces te nemen dat nodig zou zijn voor zelfs maar een kort bezoekje. 

Suzy Ja, ik zie het en jouw missie is een hele belangrijke! Dank je zeer om me vandaag in spirit te bezoeken, Hugo. Ik kijk uit naar de tijd waarop we elkaar kunnen ontmoeten.

Hugo: Ik ook, ik kijk ook naar die dag uit, wat een tijd van blijdschapzal zijn, voor ieder  spiritueel wezen in dit universum. En nu, madam Suzy, vertrek ik en zeg u dat ik altijd tot uw dienst ben. 

Suzy: Dank je en goodbye nu, Hugo!  Matthew? 

Matthew: Goede middag, moeder, lieve ziel! Ja, ik weet van Hugo’s bezoek. Toen jij over het klonen nadacht, spraken jij en ik en ik kon zelf je vragen al beantwoorden, maar we voelden dat je zijn verrassende bezoek zou begroeten met vreugde en dat deed je ook.

Suzy: Dan dank ik jou ook,  Mash, dear! 

Matthew: Moeder, laat me deze gelegenheid oppakken om ALLE mensen te verzekeren dat iedere ziel die in hun gedachten en gevoelens zit, maar een ademtocht verder is.   

 Vertaling: Winnywoensdag 20 februari 2013

18.02.2013


Matthew’s boodschap door Suzy Ward op 18 februari 2013 

Bron: http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=160&z=2  

Macht, verantwoordelijkheid voor wereldveranderingen; Aftreding van Paus Benedict; Geschiedenis van het Vaticaan; de nucleaire test van Noord Korea; oorlogskosten, algemeen geweld; emplooi, productiviteit v. overgang naar vrede; status van vrouwen en homo’s; zeven decaden progressie.

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Sedert de december zonnewende is het grootste deel van Aarde’s bevolking bezig geweest met respectievelijke verantwoordelijkheden en met het voortzetten van de normale interesses. Zij die de theorie voor doemdag geloven die verbonden was aan het eind van de Maya kalender voelen zich een beetje dwaas, maar ook opgelucht als de waarheid wordt verteld.

2. Geen van hen weet wat jullie weten, dat in die paar weken geleden, bij dat instromen van licht, de Aarde haar eerste stappen zette in de vierde dichtheid. Velen van jullie voelen zich nog teleurgesteld, zelfs ontmoedigd, omdat niets van de kennelijke verandering plaats vond, en het zijn specifiek deze beste mensen die we willen opheffen en hen hernieuwd vertrouwen willen geven. 

3. Denk aan een pasgeboren baby, die met specifieke talenten, vaardigheden, interesses, onafhankelijke gedachten en doelen komt. Dat “pakketje van vermogen” is helemaal niet duidelijk in de eerste dagen van het kind; maar, terwijl deze kleine mens groeit, beginnen de ingeboren vermogens op te komen en met de juiste voeding, bloeien ze met nog grotere creativiteit en glans.

4. Het is het zelfde proces met Aarde’s Gouden Periode, net geboren, en met haar “pakketje van potentiëlen”. De licht intensiteit in jullie wereld heeft deze jonge era buitengewoon “vruchtbaar” gemaakt, kun je zeggen, en maakt het nu makkelijker dan ooit om te bloeien door de resultaten van jullie werken.

5.  Dit is een tijd om je positief te voelen, optimistisch, enthousiast en onoverwinnelijk – jullie werden de moeilijke fases van Aarde’s ascentie de baas! Het vertrek van haar uit de derde dichtheid, toen ze dat deed, was voorbeschikt, maar de vele miljoenen van jullie die nog slapen op een of andere manier, zouden het misschien niet gemaakt kunnen hebben. 

6. Maar ze deden het wel, en het is met dank aan de instroom van licht bij de zonnewende en door jullie uitstraling. Jullie licht was toen essentieel en het is nu net zo essentieel als het doorgaan van jullie met je co-creërend wereld proces.

7. De hele tijd hadden jullie niet alleen de macht, maar ook de verantwoordelijkheid  om jullie wereld te maken zoals jullie die willen laten zijn. In het continuüm is die wereld al een gedane zaak (fait accompli) maar in de lineaire tijd gaat jullie missie door. En wat er vervolgens komt is steeds meer vervullend en steeds aangenamer – herstellend voor de Aarde en al haar bewoners, vrede, gezondheid en harmonie. Jullie moesten niet “bij je baan neervallen” door je licht te laten dempen met desillusie. 

8. Inderdaad heeft jullie universele familie immens geholpen via het ascentie proces van de Aarde en zij gaan verder dat te doen op de vele wijzen die wij hebben opgenoemd. Net zoals Aarde’s binnengaan in de vierde dichtheid bij de zonnewende, voorbeschikt was, zo was ook alles van buitenaardse hulp voorbeschikt – beiden zijn grote voorzieningen van het meesterplan van de Gouden Periode dat werd ingesteld in harmonie met Gaia’s visioen voor de Aarde. 

9. Omdat het licht van jullie familie intenser is dan dat van jullie en omdat hun technologieën meer ontwikkeld zijn dan die van jullie, gaat hun hulp door en zal doorgaan op manieren die verder zijn dan jullie huidige mogelijkheden. Maar, het tempo van de progressie van de gemeenschap wordt altijd bepaald door de collectieve bewoners van de planeet – het kan niet op een andere wijze, want het is jullie wereld.

10. Laten we even praten over een paar ontwikkelingen, kortgeleden – eerst, paus Benedict. Een allermeest ongewoon gebeuren, inderdaad, een paus die zijn ontslag neemt, en de aangekondigde reden “gevorderde leeftijd”, is op een manier ook feitelijk. 

11. De paus die in de openbaarheid wordt gezien is een kloon. Omdat hij snel veroudert en zijn energie is aan het tanen, de kloon kan niet meer in staat zijn om langer te functioneren, en vervanging van klonen is moeilijk aan te komen, dezer dagen. Daarom is het dat de paus zelf, die gezonder en jonger lijkt dan de kloon, in afzondering zal blijven. Afhankelijk van zijn levenslengte en de timing van de waarheid over klonen die naar buiten zal komen, kan hij later nogal opgefrist worden gezien.  (Meer over klonen volgt in een volgend stuk. winny)

12. De betekenis van deze aftreding is veel verder reikend dan een falende kloon – dit breekt de deur open naar waarheden die al eeuwen werden verborgen, zoals pedofilie in het priesterdom dat al meer dan 1500 jaren buitensporig is geweest. 

13. Het Vaticaan, dat een grote wereldspeler was onder de Illuminati paraplu, is het internationale hoofdkwartier van Satanisme, en zijn onnoemelijke weelde houden gestolen kunstschatten in, die in samenwerking met de Nazi’s tijdens Wereldoorlog II, verkregen werden. Elke paus die een tegenwerking opriep tegen dit mammoet bedrog, tegen gewetenloos gedrag en ophoping van fortuinen, had een kort leven. 

14. Maar, mogelijk zal het meest schokkende een openbaring worden, de onthulling van antieke notaties die zullen laten zien hoe de Bijbel lang geleden strategisch werd veranderd – met name het gefabriceerde verhaal van Jezus’ kruisiging en opstanding – om de kerk de beheersing te geven over de Katholieke bevolking. 

15. Wanneer dit alles publieke kennis wordt, zal het lange bewind van het Vaticaan voorbij zijn. Het ineenstorten zal buitengewoon droevig en moeilijk worden voor de Katholieken, en  alle devote Christenen zullen diep geraakt worden door te leren dat de fundering van hun leven op leugens was gebaseerd. 

16. Compassie voor al die zielen kan hen helpen accepteren dat de waarheid over Jezus’ leven en leringen veel waardevoller is dan wat hen werd verteld. Wat zij geloven en wat meer op spiritualiteit gebaseerd is, dan op dogma, zal in stand blijven en de rituelen die op onwaarheid berustten, zullen verdwijnen. 

17. Media over de hele wereld gonsden ook over de nucleaire test van Noord Korea. Het lanceren van een raket is een ding, het doen exploderen van een atoomkop is nogal een andere, en die test was nauwelijks zo effectief als dat land de wereld wilde laten denken. En, zoals Iran, wordt Noord Korea gezien als een ‘schurk’ en een bedreiging die tot een nucleaire oorlog kan voeren. 

18. Jullie weten dat zo’n oorlog niet zal komen en er zal geen poging om een nucleaire atoomkop in de ruimte te doen ontploffen succesvol zijn, maar dat weten maar weinigen. Dus hoe verminder je de waargenomen ernstige bedreiging die deze twee landen voorstellen op het wereldtoneel, en in de Verenigde Staten deelt dit het spotlicht met het schietgeweld. 

19. …. Meer dan de persoonlijke tragedies van iedereen die er direct bij zijn betrokken, raakt geweld intens het wereld geweten aan. Als bewust en spiritueel besef doorgaat zich uit te breiden, zal iedereen begrijpen dat geweld nog meer geweld uitlokt, en nooit harmonie of samenwerking of respect zal brengen. Er zal een tijdje wat strijdlustig geklets doorgaan, maar toenemende nadruk op het uit de weg ruimen van verschillen zal uiteindelijk resulteren in een internationale ontwapening. 

20. De aansporing om oorlog en willekeurig geweld te stoppen gaat verder dan het beëindigen van wijdverspreid dood en verdriet. De andere schade van de oorlog – verwoesting van land en natuurlijke bronnen, verwoesting van huizen, zaken, infrastructuur – en van willekeurig geweld – wetshandhaving, legale en gerechtelijke handelingen, gevangenissen – zijn  reusachtige collectieve kosten.

21. Over jullie hele wereld zijn vele miljoenen mensen aan het smachten in gevangenissen omdat ze gevangen werden in de oorlog of door oneerlijke wetten werden opgesloten, door corrupte rechtsstelsels, buitensporige wrede straffen voor kleine beledigingen, foute veroordeling of door mentale afwijkingen. Deze schaamteloze smet op jullie geschiedenis zal in fasen worden opgeklaard, zoals met het behandelen van mentale ziekten zal worden omgegaan zolang die conditie een aspect van het leven is. 

22. Fondsen die niet langer nodig zijn om ze eeuwig te bewaren of te verdedigen tegen geweld, zullen naar gebieden gestuurd worden met kritieke noodzaak zoals educatie en gezondheidszorg, naar energie technologieën, innovatieve zakengroei, herstel en handhaving van wegen, rails en bruggen, milieueisen (of protesten).

23. Eisen van burgers voor dit soort en andere zaken tot verbetering zullen regeringen dwingen om actie te ondernemen. Industrieën die nu brandstof brengen voor oorlogsmachines zullen hun processen van vervaardiging naar andere soorten productie omzetten, en employees die training nodig hebben in de velden van hun keuze zullen die ontvangen. 

24. In onze laatste boodschap raakten we de gelijke rechten aan voor vrouwen en in talloze boodschappen hebben we gezegd dat zielen in de derde dichtheidsbeschaving een gebalanceerde levenservaring moesten verkrijgen zodat ze naar de vierde dichtheid kunnen evolueren. De degradatie van vrouwen naar een inferieure status was de voornaamste factor van het naar beneden spiralen van de Aarde vanaf de vijfde dichtheid naar de diepe derde en om daar vast te blijven zitten. 

25. De karmische draaimolen bleef vrouwen die mishandeld waren in een leven, de gelegenheid geven om evenwicht te verkrijgen in andere incarnaties door onderdrukkers te worden/zijn.  En zo ging het door millennia na millennia totdat de vrouwen eindelijk permanent begonnen vooruit te gaan in hun gevecht om een opvoeding te krijgen, om te stemmen, om te organiseren, om uit te spreken wat in hun denken zat, ondanks hun sociale stigma. 

26. In de meeste landen worden vrouwen vandaag rechtmatig erkend als onvervangbare bijdragers aan de gemeenschap. Een thuis maken en moederschap is niet langer een veronderstelde rol – de keuze om niet te trouwen of om geen kinderen te krijgen wordt gelijkelijk geëerd.  Miljoenen vrouwen combineren vol succes een gezinsleven met de  aanwezigheid op een universiteit of het hebben van een carrière. 

27. Vrouwen onderscheiden zichzelf in velden die vroeger gezien werden als het terrein van mannen zoals ingenieurskunst, wetenschap, elektronica en onderzoek, en ze zitten ook in politieke bureaus, zijn eigenaar van kleine zaken of die gaan verder naar corporaties.

28. Vele hervormingsbewegingen over de wereld werden door vrouwen begonnen. In landen waar de burger- en door-God-gegeven rechten nog worden ontkend, nemen moedige individuen stoutmoedige stappen om die wrede onrechtvaardigheden te beëindigen en sociale media hebben globale ondersteuning gegeven aan hun vastberaden pogingen.

29. Het zelfde is zo voor homoseksuele mensen, die ook zo lang respect en waardigheid, gelegenheden en rechten ontkend werden die heteroseksuelen wel genieten. In culturen waar die status nog steeds wordt geoorloofd, maar alleen voor mannen, zal het eren van de rechten van homoseksuele mannen langzaam komen, net als voor vrouwen. 
Uiteindelijk zal iedereen weten dat homoseksualiteit een ontwikkelde fase is van spirituele groei waarin  vrouwelijk en mannelijke energieën meer in evenwicht zijn dan in heteroseksuele mensen. 

30. Het bereiken van vrede en alle rechten voor alle burgers zal in de harde kern gebieden van conflict en onderdrukking achterblijven - merkbaar in het Midden Oosten, in sommige Afrikaanse landen, in Afghanistan, Pakistan, India en Noord Korea. Veel van die landen moeten problemen oplossen vanwege verschillen tussen stammen, godsdiensten, kasten, geslachten, culturele en politieke verschillen maar ook omdat de economie van die groepen ongelijk is. 

31. Jullie kunnen denken dat het ironisch is dat het geschreeuw voor vermindering van geweld en de rechten van vrouwen en homokoppels enorm wordt gepubliceerd in de Verenigde Staten, maar de mainstream van dat land laat weg wat er in andere “vrije” landen wordt gerapporteerd. Bijvoorbeeld, er is nog niets gezegd over de arrestaties van de vele bankiers en andere invloedrijke individuen in Europa  en er is nog geen piepje gehoord over de duidelijke aanwezigheid van ruimtetoestellen. 

32. De Rotschild factie van de Illuminati, die zijn rijk regeerde vanuit Londen en het Vaticaan, verloor zijn media steunpunt samen met zijn andere krachten in dat deel van de wereld. Een sectie van de Illuminati Rockefeller factie, die in Washington, DC en in New York City, zijn hoofdkwartieren had, heeft nog steeds invloed op de grote media in de VS maar ook op Wall Street en hun treuzelend steunpunt in het Congress is duidelijk, door de onverzoenlijkheid die alle progressie heeft gestagneerd. 

33. Ja, we weten dat het meeste, waar we over hebben gesproken geen nieuwe informatie is. Dus waarom her-vertelden we die dingen die jullie al goed weten? Omdat jullie moeten denken aan hoe ver jullie al wel zijn gevorderd sedert Aarde haar ascentie begon! 

34. In die zeven decaden geleden (70 jaren) was de overtuiging dat het doden van de “vijand” een patriottische plicht was. Vele, vele miljoenen gingen vurig de strijd in, ze ondersteunden die spirit en de oorlogsmachinerie productie door hun burgertegenhangers. Heden is de wens van overweldigende aantallen over de hele wereld, om bloedvergieten te beëindigen en om in vrede samen te leven.

35. In de late 1930 er jaren, beheerste de zware hand van het duister alles dat op het leven op Aarde invloed had – regeringen, economie, handel en industrie, kerkleringen en scholen, wetten en rechtssystemen, de media, het milieu. Heel weinig mensen vroegen zich besluiten af die door een van die autoritaire lichamen werden gemaakt. 

36. Nu is er een wijdverspreid zich afvragen over de motieven van die autoriteiten en een oppositie tegen besluiten en daden die tegen het algemene welzijn, zijn. Denk aan de massale hoeveelheid corruptie, bedrog, en ontaarding die jullie inspanningen “aan het licht hebben gebracht”. Denk eraan hoe jullie de aandacht van de wereld naar beestachtigheid hebben gebracht en op onrechtvaardigheden die in stilte werden geduld. 

37. Jullie moeten je juist bemoedigd voelen door en dankbaar zijn voor de dramatische ontwikkelingen en jullie zouden moeten vertrouwen op jullie bijdragen hieraan. Het erkennen van wat er bereikt is, is geen overmoed, het is een bron van inspiratie en motivatie om door te gaan totdat de missie is voltooid, Jullie zitten misschien niet op de voorgrond van progressieve momenten, maar vergeet nooit de macht van jullie gedachten en gevoelens!

38: Om iets aan te halen uit onze vorige boodschap:  Net zoals eerder – altijd! – hangen de reizen van Aarde’s bewoners af van de keuzes die iedereen maakt en die opeen gestapelde keuzes stellen het collectieve bewustzijn samen. Dus, zijn het jullie gedachten, gepassioneerde gevoelens en daden die Aarde’s tempo aangeven, vanaf nu. Of dat een gelukkig zoemend door de vierde dichtheid heengaan is of een hoog zweven als van een adelaar, Gaia jubelt – de buitengewone moeilijke poot van de ascentie is voorbij!

39. Het is net zo noodzakelijk nu als eerder om je te richten op wat jullie in je wereld willen, niet op wat jullie niet willen! Klaag niet over condities die mensen  benauwen of kleineer mensen niet die jouw zicht niet delen. In plaats hiervan, laat je gedachten gaan over gedachten en gevoelens over een leven in harmonie met de Natuur en over een overvloed van goedheid voor iedereen. 

40. Standvastigheid in het licht versnelt Aarde’s tempo naar de gezonde, prachtige rustige wereld die al in het continuüm bestaat. Hoe wensen wij dat jullie het schitterende konden zien van jullie co-creatie, net als wij dat doen. 

41. De onvoorwaardelijke liefde en eer van lichtwezens door dit universum, is met jullie voor nu en voor altijd.                        
                      
LOVE en PEACE                                 LIEFDE en VREDE   

Suzanne Ward 

www.matthewbooks.com 

(Het is een ongelooflijk stuk, dat over Klonen op onze wereld  gaat. Maar het zijn veel bladzijden, het komt eraan.)
 Vertaling: WinnyPRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3