Followers

President

donderdag 22 november 2012

20-11-2012

Matthew’s boodschap door Suzy Ward op 20 november 2012 

Bron:  http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=155&z=2

Geen oorlog tussen Israël en Palestina; effecten van hoge vibraties op lichamen, verlichtingsmaatregelen; VS presidentsverkiezing; trillingsverbinding; Aarde herwint evenwicht; beschavingen helpen anderen via aanvraag; ET bijstand op en buiten de planeet; gebed, effecten van valse informatie; dankzeggen

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Jullie voelen stoffelijk en emotioneel meer de effecten van energiegolven dan dat je hun opmerkelijke resultaten ziet. We voelen en we zien de grote voorwaartse stoten die de golven de planeet en de meeste bewoners hebben gegeven : Gaia, Aarde’s ziel is blij over het dichterbij komen van haar planetaire lichaam bij de drempel van de vierde dichtheid; de hoop voor betere tijden wordt hersteld in de mensen wier leef omstandigheden hopeloos zijn, en pas ontwaakte zielen schieten vonken over de hele Aarde.

2. Een wereld vol wonderbaarlijke gebeurtenissen is op weg, maar in de dagen die komen, hebben de instromende hoge vibraties ook enige onwelkome effecten, zoals de kwaad makende intensiteit aan het negatieve einde van het spectrum van dualiteit. Misschien is het meest merkbare op dit moment bij de spannende Israëlisch-Palestijnse confrontatie. We haasten jullie te verzekeren dat de tijd voor een volledig nieuwe oorlog voorbij is, de vijanden van heden zullen evolueren naar vredige, samenwerkende relaties en een land dat oorlog voert tegen een ander zal ondenkbaar zijn.

3. Op een ander front en ook vanwege toenemende hoge vibraties, beleven velen condities zoals zwakte, desoriëntatie, vergeetachtigheid, ernstig vermoeidheid, plotselinge stemmingswisselingen en andere ongewone sensaties. In gezonde lichamen die licht hebben geabsorbeerd, zijn afwijkingen maar weinig en duren kort omdat de kristallijnen cellen van die lichamen zich makkelijker aanpassen bij energie fluctuaties dan de op koolstof gebaseerde cellen van lichamen met minder licht. 

4. Gebruik alsjeblieft geen van deze symptomen als een barometer om in te schatten hoeveel licht er in je zit! Chronische ziekten en vormen van mentale ziekten beïnvloeden nog steeds lichamen in Aarde’s atmosfeer, en zielen die stralend van licht zijn kunnen doorgaan om deze ongemakken te beleven totdat ze stevig in de sterk helende vibraties van de vierde dichtheid zitten 

5. Om de ernst en tijdsduur van de tijdelijke afwijkingen te verzachten, neem dan voldoende slaap, vermijd stressvolle ontmoetingen, drink veel water, heb zo vaak mogelijk een serene tijd alleen en eet verstandig. Groentes en fruit zijn specifiek gunstig en het minder hebben van  vlees, suiker, zetmeelrijk voedsel en vetten in het dieet zal ook helpen om de energie niveaus op te tillen, om vermoeidheid te verminderen en om een positieve uitzicht/levensopvatting te stabiliseren.

6. Wij stellen jullie sterk voor dat je geen toevlucht neemt tot antidepressie middelen of andere voorgeschreven medicijnen of veel zaken die op de winkelplanken liggen. Specifiek bij overheersende energieën, kunnen chemicaliën in medicijnen de eigen helende mechanismen van het lichaam onderdrukken of verwoesten. Als je in een regiem zit van voorgeschreven medicijnen, vraag dan aan je gezondheids zorger hoe je veilig de dosering kunt verlagen.

7. Nog een effect van Aarde’s nabijheid van de vierde dichtheid is dat de lineaire tijd meer en meer sneller voorbij gaat. Als je aan het eind van de dag komt en je je gefrustreerd voelt omdat er geen tijd was om alle verantwoordelijkheden af te handelen, zet dan prioriteiten neer en irriteer je niet over het voorafgaande dat niet kon worden ingepast. 

8. De overheersende trillingsniveaus droegen substantieel bij om ook een ander soort zaak op te geven. De Illuminati, die dachten dat ze niet alleen konden vasthouden aan hun restende controle, en daarom hun vroegere wereldwijde machtsbasis herbouwden, zij weten nu dat hun situatie hopeloos is. Zij hadden hun hoop en hun geld gezet op Mr. Romney die de VS verkiezingen zou gaan winnen.

9. Het volk van dat land en de rest  van de wereld zien president Obama’s herverkiezing als de keus van de stemmers. En zo was het inderdaad, maar zijn zege is meer dan het aantal stemmen – het is een manifestatie van natuurwetenschap, een weerspiegeling van de energetische stroom van het universum. Het visioen van de president voor een vredige wereld werd naar zijn vroegere gezondheid hersteld en schoonheid en hun doel om dit te bereiken zitten op één lijn met Aarde’s trillingsveld. De doelen van Mr. Romney zijn om de wereldse bronnen en grote fortuinen in de zelfde paar handen te houden en dit heeft geen verbinding met Aarde’s trillingsveld. 

10. Zoals alle andere bronnen van negativisme, zijn de lagere trillingen van hebzucht en controle onverenigbaar met de hoge vibraties van liefde die nou nog meer overvloedig stromen door de wereld en de Aarde terugbrengen naar een gezonde status van evenwicht.  De energie in het evenwicht is liefde-licht en niets van lage vibratie kan samen bestaan met deze meest krachtige van alle energieën in het universum.

11. Het feit dat het verkiezingsresultaat in harmonie was met de universele stroom, zoals de Meesterplanners van de Gouden Periode lang geleden wisten dat het zou zijn, verminderde geen jota aan de vrije wils keuzes van de burgers van de Verenigde Staten. Ieder stemde in overeenstemming met zijn of haar reactie op de energie uitstraling van de kandidaten. 

12. Begrijp alsjeblieft dat dit geen kritiek noch oordeel is over de stemmers of de kandidaten – het legt het resultaat uit van een context van wetten die het leven regeren in dit universum. Het zelfde is zo voor de verkiezingen in het congres in dat land en alle verkiezingen in ieder ander land waar burgers een keus hebben naar kandidaten voor hun leiderschapsrol. 

13. De wetten beïnvloeden niet alleen nationale regeringen en regerende lichamen vanaf een dorp tot verder omhoog – waar nog steeds negativiteit een vaste voet heeft, daar zorgen hoge vibraties voor opschuddingen om het kaf van het koren te scheiden, zogezegd. Dit kan zo dichtbij huis zijn als familie, buren en medewerkers maar ook schijnbaar verre multinationale corporaties, de Verenigde Naties, militaire krachten, godsdiensten, onderwijs, wetten en justitie stelsels, en contactpunten voor informatie over de hele wereldbol. 

14. Hoge vibraties overweldigen de lage vibraties van alles dat nadelig het leven in jullie wereld beïnvloedde. Dit moest gebeuren zodat Aarde haar evenwicht kon herwinnen na een bijna doodgaan door lange eeuwen van onbalans door de wreedheid van de mensheid naar elkaar, naar dieren en naar de planeet zelf. De massale infusie van licht uit verre bronnen, zo’n meer dan zeventig jaren geleden stelde de Aarde in staat om opnieuw een reis te ondernemen terug naar levensondersteunend evenwicht – jullie kennen deze reis als ascentie. 

15. Dit is een juiste plek om te praten over een email die kortgeleden naar mijn moeder werd gestuurd: 
“Ik vond pas uw website maar ik heb al een tijdje geweten van Disclosure. Wat worden wij verondersteld te doen totdat onze ET familie hier komt, gewoon doorgaan geduldig te wachten en te hopen dat ze echt zullen komen? Kunnen ze beslissen om dat niet te doen? Als dat zo is, zou dat betekenen dat het onze verantwoordelijkheid is om alle oorlogen en ander geweld te beëindigen, om het milieu te reparen en al het andere te beter maken dat fout is in de wereld? Dat doen zonder enige hulp van ontwikkelde beschavingen, schijnt een onmogelijkheid te zijn.”
Daar is zoveel over te zeggen, het is moeilijk weten waar te beginnen.

16. Misschien is het ’t best om te beginnen met de universele wet dat geen beschaving de verantwoordelijkheid heeft – nog minder het recht – om een andere wereld in te gaan en om veranderingen te maken, als zij dit als juist zien, zelfs als het immens gunstig zou zijn voor die wereld en zijn bewoners. Beschavingen met een kern van duisternis hebben deze wet geweld aan gedaan en verwoestten andere volkeren en hun thuislanden, maar dat is nooit met de Aarde gebeurd en slechts alleen lichtende beschavingen zijn ergens dichtbij jullie zonnestelsel.

17. Dus, ja, het is de verantwoordelijkheid van een beschaving om zijn eigen fouten recht te zetten, maar er is hier een achterdeurtje, kun je zeggen. De condities in jullie wereld door een ernstig beschadigd milieu tot aan een staat van eeuwigdurend oorlogvoeren en gewetenloze onevenwichtige distributie van bronnen zijn producten van jullie opeenvolgende generaties met oorlogszuchtig, hun wreedheid, hebzucht, corruptie, bedrog, verwaarlozing en misbruik. Het rechtzetten van alle fouten is inderdaad een formidabele onderneming en voor een derde dichtheid beschaving, zal dit zeker een onmogelijke taak schijnen te zijn.

18. Zonder twijfel is dat waarom God bijstand autoriseert naar beschavingen die dit vragen. Gaia vroeg om hulp zodat haar planetaire lichaam kon overleven en het antwoord was wat wij hierboven noemden, de infusie van levensreddend licht uit vele beschavingen. Maar het is niet alleen door Gaia’s aanvraag dat bijstand liefdevol wordt gegeven. De wens in jullie collectieve bewustzijn om in een wereld van vrede en harmonie te leven met de Natuur, is jullie aanvraag om hulp om dit te bewerkstelligen.

19. Vanaf het eerste moment van intensieve lichtstralen, vele jaren geleden, hebben beschavingen waarvan het grootste deel van Aarde niet eens weten dat zij bestaan, de Aarde en jullie aan het helpen op talloze vitale manieren. Dus is hun hulp duidelijk niet afhankelijk van “Disclosure” (= is ‘Onthulling’), wat een publieke aankondiging is van jullie regeringen over buitenaardse aanwezigheid. 

20. In overeenstemming met de universele wetten en als deel van het meesterplan voor de Gouden Periode –  iedereen in jullie wereld kende voor de geboorte, de details van de plannen en verklaarde om er aan deel te nemen – jullie hele universele familie die jullie aan het helpen zijn, zijn wegwijzers, geen overnemers. 

21. Vele duizenden van hen leven hier bij jullie, werken naast jullie. Ze hebben een verschijning aangenomen die er niet anders dan die van jullie uitziet, en hun superieure intelligente en hoog ontwikkelde vaardigheden hebben hen toegang gegeven naar velden waar duisternis de scepter zwaaide. 

22. Enkelen werken rustig en onderzoeken en documenteren de waarheid die het duister voor jullie heeft verborgen gehouden, en anderen – jullie noemen hen klokkenluiders – vertellen de waarheid aan de wereld. 

23. Anderen beginnen of beïnvloeden hervormingen in diverse gebieden van regeren, in de economie en in wettelijke stelsels, bij energie, transport, gezondheidszorg, sport, onderwijs, mijnbouw, houtkap, landbouw, computer technologie, soorten bescherming, de media, wetenschappelijk onderzoek en metallurgie. 

24. Enkelen zitten in het veld van entertainment, en zelfs terwijl jullie hen als zodanig zien, zijn het hun kunststukken die je verbazen en waardoor je loopt te denken, over wat er achter hun buitengewone vermogens zit. Zij geven je een voorbeeld wat jullie ook kunnen doen, als je je spirituele en bewuste besef uitbreidt. 

25. Veel broeders en zusters kwamen uit andere werelden om met de mensen die hun zelfde oude voorvaderlijke beschavingen deelden, bevriend te worden, om hen te verlichten, te leiden en inspireren. 

26. De bescherming van onzichtbaarheid door een “omhulling” of een niet te penetreren schild van GeChristend licht wordt gegeven aan mensen wier levens een risico lopen door de handen van trawanten van de Illuminati.

27. Geen van de hoog gepubliceerde “gevreesde” pandemieën vond plaats omdat familieleden die in jullie laboratoria werken de vergiften neutraliseerden in vaccinaties die ontworpen werden om ziekte en dood te veroorzaken.

28. De schade die aan de Aarde werd toegebracht is veel te ernstig voor jullie om er zelf mee om te gaan. Zelfs als technologieën die lang beheerst werden door Illuminati, zouden worden vrijgegeven, zijn deze niet voldoende om snel met de buitengewone restauratiehulp om te gaan die de planeet nodig heeft en technologieën in ruimtetoestellen die dichtbij zijn, sommigen ervan worden door de geest/mind aangedreven, die hebben die mogelijkheid wel. 

29. Terwijl passagiers en bemanningen gewacht hebben met landen om met jullie ter plaatse te werken, hebben ze de hele tijd vanuit de hemelen/lucht gewerkt. Allermeest is het voorkomen van meer dan een dozijn pogingen van Illuminati om atoomkoppen te gebruiken bij terroristische acties die meer doden en verwoesting zouden hebben veroorzaakt dan die van 9/11, 11 september.

30. Radioactieve uitstoot van Japan’s beschadigde nucleaire voorziening zou miljoenen gedood of ziek gemaakt hebben als de bemanningen niet dramatisch de dodelijke niveaus hadden verminderd. 

31. Geen zeeleven binnen mijlen van de olieplatforms in de Golf van Mexico zou hebben overleefd als de bemanningen de giftige componenten van de gutsende olie niet hadden weggeruimd.

32. Ze hebben ook de giftigheid in wapens, in industrieel afval, in opgeslagen nucleair afval, uit chemtrails verminderd, en van andere vervuiling op het land en in oceaanwateren. 

33. Bemanningen ver weg en dichtbij desintegreren of laten de koers afwijken van hemelse lichamen (bijv.meteoren.w) en door de mens gemaakt puinafval dat serieuze schade kon veroorzaken als die de planeet zouden raken. 

34. Door een elektromagnetisch rooster aan te leggen boven de Aarde, verminderen ze de effecten van aardbevingen in zoverre dodenaantal en verwoesting, maar ze laten wel dezelfde hoeveelheid negativiteit toe om te worden losgelaten. 

35. Zij sturen ernstige stormen bij het land weg behalve als de doelgebieden reiniging en zuivering nodig hebben, waaraan water meedoet.

36. En die grote, machtige, verre beschavingen zullen doorgaan om intensief licht naar Aarde te sturen totdat zij veilig in de vierde dichtheid zal zitten.

37. Kunnen jullie je de staat van jullie wereld voorstellen met allen die erop leven, als geen van deze maatregelen waren ondernomen door talloze aantallen van jullie universele gemeenschap? 

38. Dit brengt ons tot op een punt waarop we iets willen benadrukken over “ga gewoon door om geduldig te wachten” op Disclosure. Geliefde zielen, jullie wachten niet alleen maar! Van binnen weten jullie dat de verantwoordelijkheid voor jullie is, omdat het jullie thuisland is en op een of andere manier, hebben jullie allemaal bijgedragen aan haar conditie. Daarom hebben vele miljoenen van jullie al jaren gediend om gunstige veranderingen teweeg te brengen die licht genereren en jullie wereld opheffen. 

39. Laten we jullie wat voorbeelden geven. Lokale en internationale bijeenkomsten en meditatie diensten voor vrede. Deelname aan een variëteit van milieu beschermingsmaatregelen. Geld ondersteuning naar organisaties die levensbehoeften verzorgen voor vluchtelingen en anderen in verarmde omstandigheden. Gemeenschap en individuele inspanningen om degenen te helpen die dit het meest nodig hebben. Eisen voor gerechtigheid en menselijke behandeling waar die ontkend worden. Pogingen om de levens van huisdieren en wilde dieren te beschermen en op te tillen. Vindingrijkheid, doorzetting en samenwerking om financiële tegenspoed en andere moeilijkheden te overstijgen.

40. En kijk niet voorbij aan de macht van jullie gebeden! Gebed is geen reciteren van bekende woorden in de kerk of bij persoonlijk boodschappen aan God, met welke naam je het Opperste Wezen van dit universum ook aanroept. Gebed is de energie die je uitzendt door elke gedachte, gevoel en daad, en jullie hebben met grote overvloed uitgezonden: de energie van vrede, welzijn, gezondheid en harmonie”! 

41. Wij willen nog andere factoren opnoemen die ook behoren bij dat “geduldig wachten op…”. In vorige boodschappen hebben we uitgelegd waarom de massa landingen in de laatste tien jaren of zo werden verhinderd, en het is heel ongelukkig dat veel verwarring en teleurstelling is opgekomen vanwege schaamteloze valse informatie die is gegeven aan kanalen door duistere entiteiten die zeiden welbekende bronnen te zijn. De duisteren doen dit specifiek om negatieve reacties te veroorzaken omdat ze zich voeden met de energie van negativisme en om te overleven, moeten ze doorgaan die te scheppen. 

42. Het hielp niet dat de zeer weinige feitelijke plannen voor een klein aantal ET’s om in het  openbaar  te verschijnen, moesten worden uitgesteld – we verzekeren jullie dat de besluiten van de vloot commandanten zeer wijs waren gemaakt voor jullie veiligheid en voor die van henzelf. 

43. Want daardoor en door de vele ogenblikken van opzettelijke onwaarheden over de aankomst van buitenaardsen en ook de bedoelingen van zoals claims van aanstaande planetaire rampen, heeft Hatonn ons gevraagd om opnieuw zijn uitspraak neer te zetten uit een vorige boodschap:  “Als onze verschijning onmisbaar wordt voor Obama om zijn positie te behouden, dan zullen we dat doen in voldoende tijd voor de verkiezingen. Als we zien dat zijn her-verkiezing zeker is, zullen wij ons spoedig daarna laten zien.”

44: “Wij” wijst op leden van het deel buiten de planeet die aan het onderhandelen zijn met enkele van jullie regeringsleiders en anderen in de voorhoede om het pad te plaveien voor de Gouden Periode. Deze bezoekende groep zou vóór de aankomst van onze familie worden geïntroduceerd en die technologieën zullen brengen en zo lang zullen blijven als jullie hen wensen of nodig hebben om met jullie te werken.

45. Het besluit over de timing van die belangrijke dag is het terrein van de hoogste universele raad, en deze handelt naar God’s opdracht. Alleen op die uiteindelijke piek van bewustzijn kunnen zielencontracten van iedere betrokkene, bij voltooiing van individueel en wereldkarma, en de reacties van jullie bevolking, bekend worden. 

46. Er is nog een ander aspect bij dit “wacht spel”, zoals je wilt. Dieren wier zielencontracten voorzien in een lange leeftijd hebben een vrije rit naar de vierde dichtheid met de planeet, maar de mensheid heeft dat niet – jullie moeten je ticket verdienen, zogezegd. Of het jullie keuze van contract is om in de Gouden Periode van de Aarde te leven of om van het volle panorama te genieten vanuit het Nirvana, het is verstandig om deze tijd te gebruiken om je spiritueel voor te bereiden. Leef vanuit je hart – liefde is de sleutel! 

47. Alleen in de Verenigde Staten is een dag per jaar toegewijd aan Dankzeggen,  Thanksgiving Day. Moet er niet iedere dag over jullie hele wereld een tijd zijn waarop je dankzegt ??

48. Dank aan jullie universele familie die in jullie midden is of aan jullie hemelen, en aan allen die van verre intens licht zenden naar jullie en jullie wereld. 

Dank aan Gaia omdat zij het uitschreeuwde om hulp zodat haar lichaam en alle daar wonende levensvormen konden overleven.

Dank aan God voor Zijn onvoorwaardelijke liefde en om nooit te oordelen over wat jullie wel of niet doen.

En dank aan elkaar om te zorgen voor gelegenheden met ervaringen die jullie nodig hadden om spiritueel en bewust te groeien. 

Altijd en op alle manieren, zijn het respect en de liefde van lichtende zielen door dit hele universum heen met jullie, onze dierbare Aarde familie.  
                                       ________________________
LOVE and PEACE
                                                               LIEFDE en VREDE  
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com 

[If you received this message as a forward and you’d like to receive future messages directly, instructions for joining the Yahoo group are at the top of Matthew’s Messages page on www.matthewbooks.com.]        
 Vertaling: Winny


zondag 4 november 2012

21:10:2012


Boodschap van Matthew via Suzy Ward een toevoeging aan de boodschap van 21 oktober 2012, op 1 november 201.
(vertaling winny )

De Storm Sandy die het noordoosten van de Verenigde Staten overstroomde, werd niet door mensen veroorzaakt. Moeder Aarde reinigde zichzelf door negativiteit los te laten die specifiek in en rond New York City en Washington,D.C. verschanst zat en zij transmuteerde deze in licht. De Illuminati hebben niet langer toegang tot technologie die zij vele jaren lang misbruikten om aardbevingen en grote stormen opgang te brengen.
                                               ------------------------------------
Matthew’s oktober boodschap gaat laat naar buiten want dit is de eerste dag dat ik weer internetverbindingen had sedert 18 oktober, toen mijn ISP’s area-wijde technische problemen begonnen. Alle verbeteringen faalden, en er was geen technicus beschikbaar die naar mijn huis kon komen vóór 25 oktober, toen ik wegging naar het 2012 Scenario voor de conferentie in Sedona, Arizona.

21 oktober 2012

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Misschien specifiek voor lichtwerkers die weten dat het vertrek van Aarde uit de derde dichtheid aanstaande is, er is een zorg omdat onrust niet vermindert en in sommige gevallen zelfs lijkt toe te nemen. We willen jullie geest op hun gemak stellen hierover door uit te leggen waarom de wereldsituatie is zoals die is, en dat begint bij het Begin.

2. Lieve mensen, wat jullie onderscheiden als wetenschap en spirit, deze zijn een en dezelfde. Er kan geen scheiding zijn want de oorsprong en het maaksel van alles kosmos-breed in het bestaan is energie. Deze energie is de zuivere liefde-licht essentie van Schepper, Opperste Wezen van de kosmos, van de Bron, van Alles-Dat-Is. Totaliteit, IK BEN.

3. Net zo dat ieder van jullie een unieke, onafhankelijke en ongeschonden zielzelf is in de oneindige en eeuwige onderlinge verbondenheid met Alles, zo is iedere bewoner van Aarde een microkosmos van planeet aarde, is die een microkosmos van jullie zonnestelsel, het stelsel is een microkosmos van de Melkweg, en jullie galaxy is weer een microkosmos van dit universum. Ons universum is een microkosmos van de kosmos, en daarvan is het begin wat jullie noemen de “Big Bang”, en vanaf dat moment verder, bestaat er niets alleen op zichzelf en iets datergens gebeurt raakt alles, overal.
4. De laatste diverse tientallen jaren heeft Aarde op het centrumtoneel gezeten in dit universum, door de weergaloze snelheid en uitgebreidheid van veranderingen op de planeet, die worden toegeschreven aan de wetenschap en in de mensen welke worden toegeschreven aan spirit. Toch zijn alle veranderingen die gebeuren op Aarde en in jullie, ongeveer een 70 en nog wat jaren geleden in beweging gezet, toen jullie de energie een nieuwe richting gaven.

5. Energie is neutraal, maar stromen energie kunnen wel worden besstuurd door hun aanhechtingen of gedachtevormen. Die vormen zijn eigenlijk substanties, alhoewel die onzichtbaar zijn voor jullie ogen, en ze worden gecreëerd door elke gedachte, gevoel en daad van ieder leven in het bestaan. Aldus zijn die aanhechtingen positief of negatief van aard en dit universum tiert welig van beide.

6. Hoe dichter mensen zijn bij een energie beweging, hoe dieper ze worden aangeraakt. Want jullie wereld wordt overspoeld door negatieve componenten van de dualiteit – vrees, oorlogvoeren, verdeeldheid, woede, hebzucht, bedrog, corruptie, armoe en willekeurig geweld – jullie zitten in het epicentrum van een dynamisch beven en trillen.

7. Niet alleen worden die negatieve stroomaanhechtingen daar opgewekt, ze worden zelfs daar vanuit uitgestraald. Door de fysica die het leven in dit universum regeert, schiet de opgewekte energie van ergens uit de ruimte, trekt aan en hecht zichzelf aan de meest dichtbije gelijksoortige energie en, net als een boemerang, keert deze terug met die versterking. Omdat de stromingen van de Aarde achteraan de negatieve kant in overvloed worden uitgezonden, trekken ze aan en brengen ze precies terug wat ze uitzenden. Deze onveranderlijke wet van aantrekking is het waarom jullie wereld nog in beroering is gedompeld.

8. En dit is waarom we bij jullie hebben aangedrongen om je te focussen op wat jullie in je leven en in je wereldwillen ! De vele mensen die zich bezig houden met denken over wat zij niet willen en hun ongerustheid, ontmoediging, boosheid, verdriet en ongeduld over die situaties scheppen meer hiervan in hun persoonlijke levenen in de wereld. Dat soort gedachten en gevoelens zijn beladen met negativiteit die de situaties verlengen die zij juist willen beëindigen!

9. De enige manier om die draaimolen te stoppen is door liefde, de meest sterke kracht in de kosmos. Liefde – dezelfde energie als licht, alleen anders uitgedrukt - is wat lichtwezens door het hele universum intens naar de Aarde hebben uitgestraald en al meer dan 7 decades. De eerste infusie van licht heeft haar leven gered en gaf haar de kracht die zij nodig had om zich los te schokken uit de diepe derde dichtheid en om te beginnen met haar ascentie koers.

10. Met die instroom van licht had Aarde meer te bieden aan al haar bewoners, de microkosmos van haar Wezen en aan haar bevolking die hun harten en denken opende, zij  ontvingen dit en wekten overvloediger hun eigen licht op, hun eigen levenskracht. Wij hebben ons met en over ieder van hen verheugd! Niet alleen zijn hun levens opgeheven door spirituele en bewuste verlichting, maar hun antwoord creëerde positieve energie stroom- aanhechtingen die voor de Aarde en haar andere ontvankelijke zielen gunstig waren.

11. Omdat wij van iedere ziel in jullie wereld houden, is het verdrietig voor ons dat sommigen nog steeds het licht weigeren die hun angst en smart kon vervangen met healing en blijdschap. Zo lang de duistere mensen jullie wereld beheersten, voelden zij zich machtig. Toen hun controle begon te eroderen, enige jaren geleden, begon de angst op te komen. En nu zijn de  Illuminati wanhopig omdat hun laatste verscheurde overblijfselen van invloed – de media en delen van militaire krachten en de economie – aan het verdwijnen zijn. Tirannieke regeerders worden nu ook bang omdat hun tegenhangers in andere landen door de burgerij werden omver gegooid. En vele miljoenen leven in angst door activiteiten van die duistere mensen.

12. Vrees is een vergrote emotie die een meest krachtig negativisme uitzendt. Alhoewel wat op Aarde is gegenereerd zijn effecten ook universeel heeft, zoals we zeiden, het meest intens beïnvloedt dit alle leven op de planeet. Denk hoe vaak we het belang hebben benadrukt om licht te zenden naar de zwakste schakels in onze familie, zij die gevangen zijn geraakt door het duister.

13. De wet van de vrije wil van de Schepper geeft hen het recht om zichzelf het licht te ontzeggen, maar ze kunnen de kosmische kracht niet stoppen. Aarde’s koers van ascentie heeft een trillingsniveau bereikt van intense energiegolven en zij blokkeren het pad van energie stromingen met onstuimige negativiteit. Daar deze stromingen nooit kunnen omkeren noch verder de vierde dichtheid in kunnen, worden ze gedwongen om snel en furieus uit te woeden.

14. Dit geldt voor de overweldiging die jullie zien, en wij haasten ons jullie gerust te stellen, het huidige gekletter zal niet explosief eindigen! Het licht van onze universele familie gecombineerd met dat van jullie zelf is veel krachtiger dan de negativiteit die rond jullie planeet kolkt! En een duidelijk teken dat Aarde er omzichtig mee omgaat is, dat veel minder doden en veel minder bezittingen in de kortgeleden aardbevingen, haar voornaamste manier van negativiteit loslaten, schade hebben opgelopen dan vroeger,.

15. Wij hebben gezegd dat de bedoeling van onze boodschappen is om te verlichten, te bemoedigen en om spirituele leiding aan te bieden in deze weergaloze tijd in de universele geschiedenis. Ook hebben we gezegd dat we á-politiek zijn net als alle spiritueel ontwikkelde wezens, we zijn ver voorbij dat politieke aspect in onze aard gegaan.

16. Dus waarom praten we zelfs over politiek? Wetend hoe jullie wereld met negativiteit werd opgeladen is essentieel om Aarde’s ascentie te begrijpen,  en een uitleg kan de reden ervan niet weglaten:  om vrij te worden uit die massale negativiteit die veroorzaakt werd door politieke ideologieën

17. Politieke besluiten beïnvloeden de levens van de bevolking – burger rechten, wetten, scholing, banen, soorten informatie verspreiding, culturele praktijken, economische condities, schatting/belasting, stemmen, medische zorg, godsdienstige oriëntatie en ‘t aanwijzen van “vijanden” De grondslag van de meeste regeringen van jullie wereld was lang oorlog geweest, corruptie, bedrog en onderdrukking van het een of ander soort, en dat allemaal heeft buitensporige negativisme geproduceerd.

18.  Door de eeuwen heen hebben strijdlustige regerende lichamen het eindeloze bloedvergieten veroorzaakt dat jullie planeet bijna doodde. Daarom heeft Gaia, Aarde’s ziel gewild dat haar lichaam de derde dichtheid moest verlaten, waar het duister bloeit, en naar de hogere dichtheden moest reizen waar bitter gepolariseerde politieke ideologieën en hun tragische resultaten niet meer bestaan.

19. Besluiten en daden van de regering van de Verenigde Staten hebben overal op wereld invloed, en daarom is de komende verkiezing in dat land van wereld belang. Wij hebben gesproken over de missie van president Obama in de context van het meester plan van Aarde’s Gouden Periode die overeenkomst heeft met Gaia’s wens van een vredige wereld waar allen in harmonie leven met de Natuur. Haar wens en het plan wat dit belichaamt, transcendeert de politiek in iedere natie.

20. Obama die veel levens heeft  ervaren in posities van leiderschap, accepteerde de monumentale  missie om vrede naar jullie wereld te brengen, en hij kwam binnen met wijsheid, visie, toewijding en met morele en spirituele integriteit om het pad te leiden. Noch hij, noch zijn missie is veranderd.

21. Maar, in deze termijn van zijn ambt, werden zijn pogingen ondermijnd door de Illuminati – zij die in het Congress zitten, en die worden ondersteund door degenen die daar niet zitten. een voorbeeld van hun gecombineerde handwerk dat jullie zullen herkennen is de vaak afgekatte “Obama-zorg” die maar een gebroken skelet is van Obama’s bedoeling. Om maar enige hervormingen te verkrijgen die hij voor de mensen van zijn land wilde, had hij geen andere optie om sommige voorzieningen te veranderen en om andere er aan toe te voegen of te verwijderen, zodat het Congress  de Affordable Healthcare Bill (Financieel betaalbare GezondheidsWet) wel zou uitvoeren.

22. Spoedig zullen alle mensen wier daden gemotiveerd worden door hebzucht en controle er niet langer meer zijn. Dan zullen jullie zien waarom de hoogste universele raad de ziel die geboren werd als Barack Obama werd uitgekozen om een van de meest vitale rollen in jullie wereld vandaag in te vullen. Dit zou al duidelijk geweest zijn in zijn presidentschap tot nu, ware het niet door de vasthoudendheid van de duistere mensen.

23. Ondanks hun vermogen om de grote progressie van hervormingen te vertragen, is de Aarde met haar voorhoede van lichtende zielen doorgegaan om snel verder te gaan naar de vierde dichtheid. Met de aftelling die nu nog maar enkele weken in beslag neemt, niet lang meer zullen jullie de huidige beroeringen en conflicten beginnen te zien evolueren naar een verenigde wens voor een wereld die in vrede is en het begin van Aarde’s Gouden Periode.

24. Laten we spreken over de allereerste fasen van leven in die Periode. In onze laatste boodschap somden we de projecten van prioriteit op die zullen worden ondernomen. Nu zullen we beschrijven waar jullie op kunnen vooruit lopen voor zover de algemene aard van de gemeenschap.

25. Zoals we eerder hebben gezegd, niet alle glories van de Gouden Periode zullen op direct de drempel staan. Noch zal daar een totaal andere of verlichte gemeenschap zijn. Aarde en het Nirvana zullen door gaan om excellente schoolklassen te zijn voor zielen om naar androgene wezens te evolueren- zij die de vrouwelijk en de mannelijke energieën ideaal in evenwicht hebben gebracht – en wat allermeest in evenwicht moet gebracht worden omdat die houdingen beïnvloeden en keuzen van acties en reacties.

26.  Het gewoon binnengaan in het Nirvana verandert iemands aard niet en gewoon binnengaan in de Gouden Periode ook niet. We spreken niet over aanhankelijkheid aan een zielencontract – iemand die serieus van hun contract afdwaalt, de leiding negeert van het geweten en vrijwillig duistere wegen kiest, zal er niet zijn – maar eerder wel jullie persoonlijke trekjes, interesses, ideeën, standaarden, aspiraties, vaardigheden en talenten. 
Bijvoorbeeld, een pessimist wordt niet een optimist, noch zal iemand die tot luiheid neigt plotseling vlijtig zijn. Verlegen mensen zullen geen gezelschap willen of vice versa.


27. Iemand die altijd een situatie uitvoerig analyseert zal niet beginnen om spontaan te handelen en een mens die gewend is om middelmatig werk te doen, zal geen perfectionist zijn. Baseball en voetbal enthousiasten zullen zich niet omkeren en kunsten gaan omhelzen, noch zullen artiesten beginnen zich te trainen voor de Olympische Spelen. Boeren zullen hun emplooi niet gaan veranderen en ook zullen leraren, verpleegsters, technici, winkelhouders, chefs, architecten, timmermannen, computer programmeurs of iemand anders dat niet doen wier werk vervullend is. 


28. In het kort zullen jullie karakteristieken, je aanleg, baan, je hobby’s en zo voorts – alles dat het unieke individu samenstelt dat ieder van jullie is – niet anders zijn totdat jullie dat zelf willen. Wij willen dat ietwat kwalificeren: Individuen die een genoegen vinden in jagen en vissen zullen snel veranderen met deze vormen van recreatie naar andere gelijkwaardige voldoening gevende tijdsverdrijvingen welke alle leven in het rijk van de Natuur eren.

29. Het grote verschil dat iedereen zal verwelkomen is de bereidheid om situaties beginnen te zien vanuit het perspectief van anderen, om gedrag aan te nemen dat voert tot harmonieuze gesprekken en oplossingen, en om verder te gaan op manieren die het best ieders behoeften dienen. Jullie zullen leven in de liefde-licht trillingen die deze benaderingen opwekken en overeenkomstige daden inspireren.

30. De wet van de natuurkunde: “het gelijke trekt het gelijk aan” verbindt ook mensen die energetisch verwante spirits zijn. Relaties – in families, op werkplekken, gemeenschappelijke activiteiten of nationale organisaties – die gebaseerd zijn op die fundering zullen in stand blijven, zij die dat niet zijn, niet. Door te begrijpen dat het doel van alle zielen is om het  spiritueel en bewust besef te laten groeien, kunnen er vriendelijke overeenkomsten zijn als manieren van scheiden gelegenheden bieden voor die ontwikkeling.

31. Serieuze gezondheidscondities zullen geleidelijk veranderen eerder dan dat een chronische ziekte eindigt met een felle veeg; maar, als men eenmaal zit in de vibraties van de vierde dimensie, zullen jullie je opmerkelijk opgefrist gaan voelen in lichaam, geest en spirit. Vele jaren zijn jullie aangevallen door een veelvoud aan vergiften die een zware tol hebben geëist van de bevolking. Geen van die toxische elementen zit in de vierde dichtheid, en terwijl jullie verdergaan naar de hogere, sterkere vibraties, zullen lichamen worden hersteld naar perfectie/volmaaktheid.

32. We weten hoe vurig jullie zijn om te horen wanneer jullie ruimte familieleden tussen jullie in zullen zijn en aan de hemelen officieel zullen worden verwelkomd. Onze goede vriend Hatonn vertelt ons dat alles klaar is, ze wachten alleen op het signaal vanuit de hoogste raad die handelt met Gods leiding.

33.Is de economie zich echt aan het stabiliseren of zijn de Illuminati die illusie aan het manipuleren? De wereld economie die een product is van smoke en mirrors(=schijn), om die term te gebruiken, is niet meer te repareren.

34. De fundering van het nieuwe stelsel is onder het oude gegleden zodat als de ineenstorting komt, de nieuwe fundering stevig zal zijn gevestigd. Dat zal de overgang van het oude stelsel in staat stellen naar het nieuwe over te gaan zonder dat de dam breekt, zogezegd.

35. Persoonlijke veranderingen in circulatiemiddelen, in banking, lenen, belasting, handel en investeringen zullen worden ingesteld met een tempo om verwarring te minimaliseren, maar schulden kwijtschelden in het geval van de IMF leningen naar landen waar het geld nooit de verarmde massa’s bereikte, is een economische prioriteit en dat zijn dus ook de essentiële zaken die vele miljoenen mensen nodig hebben. Het verhelpen van jullie sombere emplooi, dakloosheid en vluchtelingen situaties hebben ook prioriteit.

36. Aan jullie lieve zielen die mijn moeder vragen stelden van persoonlijke aard – zoals waar en waar naartoe je moet verhuizen, jullie opdrachten, is je licht voldoende om samen met de Aarde mee te gaan, kan je ziekte worden genezen – wij hebben de antwoorden niet die jullie zoeken. Maar jullie wel – alles dat belangrijk voor jullie is, om te weten, zit in je ziel!

37. In vele boodschappen hebben wij aangedrongen om te stoppen met te vertrouwen op bronnen van buiten je om je van antwoorden te voorzien en in plaats daarvan, naar binnen te gaan. Maak je geest rustig van het “3D” geklets en laat de boodschappen van je ziel naar je toe komen – door intuïtie, instinct, inspiratie, aspiratie en het geweten, de leiding die jullie op het spoor houden van dat wat jullie kozen in jullie zielencontract.

38. Maar, wat betreft opdrachten, we zullen herhalen wat we gezegd hebben ter vergelijking met enkelen die leiderschapsposities moeten invullen. De meesten van jullie wilden wegwijzers zijn door je licht uit te stralen, en jullie vervullen die rol door te leven als het Wezen dat je bent, een van God’s geliefde kinderen en die verwant is aan alle anderen in Zijn familie – de hele mensheid van de Aarde, de dieren, het planten koninkrijk en de onschatbaar waardevolle zielen in de Devische rijken.

39. Het is belangrijk om in informatie te onderscheiden, ook over wereldgebeurtenissen omdat desinformatie nog steeds overvloedig voorkomt in de voornaamste media, in private publicaties  en op het internet, inclusief in gechannelde boodschappen. Opnieuw, ga naar binnen en let op de sensaties/gevoelens die er komen. Als de informatie over de zaak makkelijk stroomt, is het heel waarschijnlijk waar; als je enige weerstand voelt, is het zeer waarschijnlijk vals. Het lager bewustzijnsniveau van een gesloten geest zal echter veroorzaken dat de persoon alle informatie wegwerpt die haar of zijn rigide denken niet ondersteunt.

40. Boven alles, laat je niet in vreselijke informatie trekken – er is niets om te vrezen! Dit is een tijd om je blij, opgewonden en zegevierend te voelen! Jullie zijn maar een klein stukje lineaire tijd weg bij de finishlijn van de grootste triomf die ooit is gezien in dit universum. En in het continuüm zijn jullie die finishlijn al gepasseerd, hebben jullie al getriomfeerd!

41. Wij eren jullie om je waarde en standvastigheid in het licht. Wij eren jullie voor je doorzettingsvermogen en je vindingrijkheid om alle wegblokkades die door het duister op je pad zijn gezet te overstijgen en voor jullie geduld bij de vertragingen. Wij eren jullie omdat jullie je jullie wereld in de nieuwe era van liefde, vrede en harmonie met de hele Natuur voeren. En alsjeblieft eer jezelf zoals wij dat doen!
                        ___________________________

LOVE and PEACE                                                    LIEFDE en VREDE 
Suzanne Ward

[Opmerking van Suzy: Mensen, sprekers en de ondersteunende staf die de beide driedaagse 2012 Scenario conferenties bijwoonden voelden de fenomenale liefdesenergie die overheerste in de hele tijd samen. De tweede conferentie ging naar buiten via een live-stream (opname) en werd opgeslagen in het archief om diezelfde verbijsterende belevenis geschikt te maken voor iedereen in de volgende 30 dagen Dit kost US $  65 en hier is de link:

En nog een blij berichtje: ik werd  overgrootmoeder op 8 oktober van Carlos Ramon, hij is de eerste van de nieuwe generatie van onze familie.
                                               --------------------------------------

All book orders sent after October 17 will be shipped November 5.  If you ordered Earth’s Golden Age – Life beyond 2012 eBook for Kindle before September 21, please contact me at suzy@matthewbooks.com.  

Now that my Internet service has been restored, I have to sift through 2500+ new emails—that’s after all of the spam had been deleted. I appreciate your understanding that there’s just no time for me to answer most emails and if I can reply, often it’s belatedly. 

If you received this message as a forward and you’d like to receive future messages directly, please follow the instructions at the top of “Matthew’s Messages” page on www.matthewbooks.com.]PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3