Followers

Google+ Followers

dinsdag 20 september 2016

Nederlands -- Matthew 17 sept. 2016Matthew 17 sept. 2016

                          
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laten we beginnen om de gedachten en het denken van velen om ons voornamelijk te richten op zorgen over Noord Korea’s  succesvolle lanceringen van raketten. Als dat land een nucleaire oorlogskop in de ruimte zendt, zal de ontploffing worden voorkomen door de leden van de familie die voortdurend door onze hemelen patrouilleren. – het zelfde zou gebeuren als elke andere natie zo’n poging deed.

Het stoppen van het ‘staakt het vuren’ van het bestand in Syrië om menselijke redenen is welkom. Om zeker te zijn, maar veel meer dan dit verband is er nodig om de toestand van mensen in dat door oorlog verscheurde land vrij te maken. Vrede zal er komen; maar de sterke energie-stromers van vijandschap en wantrouwen uitgestraald door tegengestelde godsdienstige en wereld groepen zullen omleidingen veroorzaken langs het pad.

Zoals voor de energetische scenario’s die beschreven zijn in onze vorige boodschap over de presidentiële verkiezing in de Verenigde Staten, Hillary Clinton’s terugtrekking uit de race om gezondheidsredenen heeft een rand van andere mogelijkheden die ook Bernie Sanders in het Witte Huis zou krijgen. Dit betekent niet dat als die rand wijder wordt, de scenario’s die horen bij Clinton’s activiteiten, zullen verdampen. De energie van die stromingen zullen hun koers lopen om die informatie aan het licht te brengen en dus blijft er de mogelijkheid dat het haar diskwalificatie zal zijn voor presidentschap die Sanders naar de office zal opheffen.
De waarheid over “9/11” zal worden onthuld maar niet voordat de Rockefeller factie van de Illuminati al hun invloed heeft verloren in de regering, economie en in de hoofdstroom van de media van de Verenigde Staten.
Dat wijzen met de vinger naar Rusland van die natie in een serie van gehackte e-mails en die Vladimir Poettin als bemoeial zien in de politieke zaken van de VS en een dictator die de landen wil beheersen vroeger in de USSR dat is politiek een houding aan nemen en veevoer voor de media. Poettin wil geen nieuwe koude oorlog of conflicten met enig land; hij is een van de individuen in regeringen, militaire legers en in handel en economie sectoren wiens pogingen achter gesloten deuren gericht zijn op het beëindigen van het lange bewind van corruptie door de Illuminati van wereld corruptie, bedrog, moord, het initiatief nemen van oorlogen en het kweken van armoede.
De omhoog gaande vibratie niveaus die ook helpen om de Aarde te bevrijden van die plagen over de mensheid, spelen verwoesting met mensen die niet begrijpen wat er uitwasemt. Wat jullie weten is de evolutie van een beschaving en transformatie van een wereld, die de meesten zien als een eeuwige beroering, verdeeldheid en verwarring, en het idee dat de tijd sneller en sneller voorbij gaat is ook in verwarring brengend. Voor velen betekent die het stormen door verantwoordelijkheden, maar vaak eindigen de dagen zich voordat alle taken klaar zijn en gedaan, ze brengen druk op lichamen en denken die al gestrest zijn door de effecten van hoge vibraties.
Een aantal lezers schrijft over de uitdagingen die ze tegen komen wat dat betreft, en terwijl ontwakende zielen specifiek zoeken naar leiding, lichtwerkers zijn niet immuun voor de stress om zich naar successiefelijk  hogere frequenties aan te passen die langs Aarde’s ascentie pad liggen.
Eerder dan herhaalde stress-verminderende suggesties die we boden, vroeg ik mijn moeder om de datums te noteren van boodschappen, zodat iemand die die informatie opnieuw wil lezen of als aandenken deze gemakkelijk kan vinden. [4 juli 2013, heeft de meest begrijpelijke dekking, en 23 maart 2008; 10 maart 2009; 20 november 2013; en 20 maart 2016 bieden na toegevoegd inzicht in gevallen en loslaten van stress.]  Dank je Moeder. We willen benadrukken dat het veranderen van een negatieve gedachte naar een die positief is, de snelste manier is om stressvolle gevoelens te verminderen over een situatie.
“Waarom beïnvloeden vibraties iedereen niet op dezelfde manier?” Eigenlijk beïnvloeden ze iedereen op de zelfde manier omdat ze alle mensen hun persoonlijke karakteristieken en gedragsneigingen vergroten. Het zijn de reacties op vibraties die enorm variëren, en dat komt omdat ieder persoon uniek is. Jullie verschillen in een veelvoud van manieren, alleen al stoffelijk, van maat en leeftijd naar lichaamschemie en cellulaire structuur; maar het zijn wat je gelooft, de ervaringen, relaties en houdingen die het meest intens de reacties van individuen beïnvloeden.
Maar opnieuw sprekend over de gehele bevolking en zeggend dat dit meest in de grond antwoordt op vibraties die in overeenstemming zijn met of het denken en harten open zijn of gesloten zijn. We dwalen wat af met zeggen dat vibratie niveaus immens verschillen, maar altijd is het “ingrediënt” van vibraties de liefde-licht essentie van de Schepper, de meest sterke kracht in de kosmos. Alhoewel het licht in het algemeen gezien wordt als visueel en liefde een gevoel is, zijn ze een en dezelfde energie; en in een spirituele samenhang zijn liefde, licht en liefde-licht synoniem. Nu dan, de mensen die open voor deze energie zijn kunnen liefde krijgen en verzenden langs zijn spectrum van opheffende manifestaties; zij die afgesloten zijn van die energie kunnen dat niet.
Het kan lijken dat de oppositie van liefde haat is, maar dat is niet zo – het tegengestelde is de afwezigheid van liefde. Vrees is ook de afwezigheid van liefde en ook al kan vrees nooit de macht hebben die inherent is voor liefde, hij is sterk genoeg om “ouder” te zijn, zeg maar, dan meedogenloosheid, hebzucht, geweld, bedrog en machtslust met controle. Mensen die in vrees leven zitten “in het duister” in zoverre als spiritueel en bewust besef en mensen die zorgen voor met vrees gevulde omstandigheden slachtoffer zijn van het duister. Dat is waarom we zo vaak aandringen om je licht te zenden aan iedereen op Aarde – alleen als mensen “het licht zien” kunnen hun harten en denken zich openen zodat liefde vrees kan vervangen.
Ons is gevraagd hoe je licht zendt. Elke persoon heeft het vermogen om een kanaal van universele energie te zijn, het al-machtige liefde-licht, en gewoon de wens, of intentie om die energie naar een mens te sturen of naar een specifiek gebied of automatisch naar de gehele Aarde, stuurt die energie onmiddellijk naar de bedoelde ontvanger. Als je dit meer formeel wilt doen, misschien door een gebed, meditatie of visualisatie, is dat natuurlijk goed, maar niet nodig – het is je je gevoel dat telt. En tellen dat doen ze! Het collectieve gevoel van mensen die in vrede willen leven en in harmonie met de Natuur, in rechtvaardigheid, waardigheid en welzijn voor iedereen, is de energie kracht die deze soort wereld manifesteert.
“Worden mensen in het Nirvana beïnvloed door verschillende astrologische tekens zoals wij zijn?” Nee. Etherische lichamen en het Nirvana zelf vibreren met frequenties die niet beïnvloed worden door planetaire uitwisseling in jullie zonnestelsel die effecten op dichte lichamen zoals die van jullie, kunnen produceren.
“Bijde nadering van autonome robots, brengen die een bedreiging naar onze toekomst en zal kunstmatige intelligentie door Illuminati worden gebruikt om onze ascentie te stoppen naar de vierde dichtheid en massale werkeloosheid en sociale onrust scheppen?” Als robots normaal worden gebruikt door industrieën, bij langdradige montage banen die deze technologie vervangt – en dat is de enige “bedreiging”- die zal eindigen en die afhangt van de leeftijden van de werkers, ze kunnen dan zich terugtrekken of zich voorbereiden op banen in andere velden die veel meer bevredigend zijn en financieel lonend.
Het zal niet in een oogwenk gebeuren, maar dit waardevol deel van Aarde’s Gouden Episode is op weg. Als de gemeenschap zich de noodzaak realiseert voor hertel recreatie- re-creatie – die het nieuwe economie stelsel zal ondersteunen, zullen mensen veel gezonder, blijer, meer betekenisvol actief en welvarend zijn. (KI of AI) Kunstmatige Intelligentie zal ook worden gebruikt voor doelen die het leven rijker maken. En de Illuminati hebben nooit het vermogen gehad om iemands persoonlijke ascentie naar de vierde dichtheid en verder in spiritueel en bewust besef, te stoppen.
Moeder, er is geen noodzaak om de vragen te typen over tweeling zielen – ik antwoord erop vanaf je lijst. Het is onwaarschijnlijk dat een zielen contract de her-verbinding zou inhouden van tweelingzielen; elk contract is een integraal deel van een voor-de-geboorte overeenkomst die bedoeld is om alle deelnemers te begunstigen, en tweelingen zijn misschien niet in staat om de rollen te vullen die alle anderen in de overeenkomst nodig hebben. Omdat tweelingen alleen aan elkaar bekend zijn is er geen “onmiskenbaar middel van identificatie” die toepasbaar zijn voor alle tweelingen. Nee, tweelingen beïnvloeden elkaars ziel contract keuzes niet of bewuste besluiten in groter of mindere mate dan een andere ziel zou doen voor of na het incarneren. De her-verbinding met een tweeling in een stoffelijke beschaving verzekert niet de karmische voltooiing, en het zijn van tweelingen is geen stap verder op het evolutionaire proces. Ja, tweelingen kunnen meer waarschijnlijk elkaar herkennen in een hoog ontwikkelde beschaving of in hun spirit wereld. Het is meer dan “mogelijk”, het is zelfs zeer waarschijnlijk “dat iemand fout zou zitten over een specifiek persoon die hun tweeling ziel moet zijn”.- zoals we zeiden in een vorige boodschap, tweelingen zijn buitengewoon zeldzaam. We voegen erbij dat de verstrooidheid met het willen weten of je een tweeling bent of dat je je her-verenigt met je tweeling de vervulling van je contract keuzes kan verminderen, in dit leven.
“Ik denk na over de verschuiving waarbij velen zullen sterven omdat hun lichamen de zich verhogende vibratie niveaus niet kunnen verdragen. Wat als je jonge kinderen hebt? Zullen alle kinderen tot aan een bepaalde leeftijd natuurlijk omhoog gaan met de Aarde? Is er een bepaald moment waarop mensen verantwoordelijk zijn voor dit besluit? Zullen familie structuren evolueren naar nieuwe vormen?”
Als lichamen abrupt levensvatbaarheid verliezen vanwege de rijzende vibratie niveaus, zal de dood worden bijgedragen door hartfalen, aneurisme, massale inslag of misschien het resultaat van een val of voertuig ongeluk. Welke medische reden ook, jonge kinderen leren om te gaan met verdriet en het verlies van een ouder. In al die eeuwen hebben talloze zielen deze ervaring gekozen om evenwicht te bereiken, en in deze weergaloze era in het universum, zullen voor-de-geboorte overeenkomsten rekening houden dat kinderen een of beide ouders verliezen vanwege de vibratie intolerantie. Als dat zo is, net als nu, zullen gezinnen medische diagnoses accepteren.
Verhoogde vibraties zullen ook voor hartverwarmende aspecten zorgen. Mensen zullen verlicht worden door het leven in een spirit wereld en de zekerheid de her-vereniging tussen geliefde personen en huisdieren. Indien telepathische verbindingen zich openen kunnen er heldere communicaties zijn tussen zielen op Aarde en ergens anders in het universum; en als jullie gemeenschap hoger is geëvolueerd, kunnen bewoners op de planeet en in het Nivana heen en terug bezoeken afleggen.
Natuurlijk is omhoog gaan met de Aarde – of beter gezegd, persoonlijke ascentie – een zaak van spiritueel en bewust groeien en leeftijd is geen factor; ongeveer 30 jaren of meer kwam er een aanzienlijk aantal nieuwgeborenen in geëvolueerde staat. Elke persoon heeft de keuze, niet de verantwoordelijkheid, om in het besef te groeien wat stoffelijk in staat stelt om met de Aarde mee te gaan in de tijdspanne die in het zielencontract werd gekozen. Persoonlijke ascentie heeft geen reizen met de planeet nodig naar hogere dichtheden – zielen evolueerden door de millennia heen toen de Aarde in het slijk zat van de diepe derde dichtheid. Het grote voordeel nu is de gelegenheid om in een leven het derde dichtheidskarma te voltooien, geholpen door zich versnellende vibraties en vaak de liefdevolle hulp van sterkere zielen.
Familie structurering is al enige tijd geëvolueerd en dit verdient wat gedachte in de context van ascentie. Er zijn biraciale(twee rassen) en interfaith(tussen 2 geloven in) huwelijken; in sommige gebieden, dezelfde sekse en transgender huwelijken; jongeren rebelleren tegen ge-arrangeerde huwelijken. Gescheiden ouders delen de zorg voor hun kinderen; door opnieuw te huwen worden gemixte families geschapen; sommige ouders kiezen toewijding boven de wettelijke status; surrogaat moeders en in vitro bevruchting zijn niet ongewoon; geboorte beheersing stelt getrouwde stellen in staat om niet te kiezen om kinderen te hebben. Kinderen die weggehaald werden van misbruikende of nalatige ouders die wonen bij andere familieleden of in pleeggezinnen, aparte mensen die kinderen adopteren, mensen in een land die kinderen uit een ander land adopteren. Drie generaties kunnen in het zelfde huis leven, familieleden kunnen zeer ver van elkaar wonen, oudere ouders kunnen leven in tehuizen die bijgestaan worden. Sommige familiale regelingen zijn er vanwege de progressie in de medische wetenschap, maar het meer intense bewijs van verandering is het groeiend respect voor alle liefdevolle relaties en familie samenstellingen.

Geliefde broeders en zusters, omdat de voorhoede van de spirituele en bewuste evolutie onderweg is, gewoon door het leven van jullie licht ben je een voorbeeld van enthousiasme en vertrouwen in Aarde’s toekomst – terwijl jullie vibraties omhoog blijven gaan, houden jullie de vibraties van de wereld vast. Lichtwezens door dit universum heen eren jullie en omgeven je met onvoorwaardelijke liefde.
                                        ______________________________

LOVE and PEACE       LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward[If you received this message as a forward or are reading it on www.matthewbooks.com and would like to receive future messages directly, an email sent to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com will register your address on the moderator’s subscription list.]
 Vertaling: Winny

maandag 29 augustus 2016

Nederlans -- Matthew Ward:19 August 2016
Matthew Ward:19 August 2016 

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Met de genomineerden voor de nieuwe president van de Verenigde Staten, wat in steen staat gebeiteld, of tenminste zo lijkt het, is het begrijpelijk dat jullie vragen ​​hoe het mogelijk is voor Bernie Sanders om de volgende president van dat land te worden.

Ons laatste bericht noemde niet de scenario's waar monitoren van de Aarde in Nirvana een oogje op houden, want we zaten te wachten om jullie over de enige met betekenis te vertellen, degene die een niet te stoppen momentum heeft bereikt. Wat geen ander heeft. Daarom zullen wij jullie de verschillende mogelijkheden vertellen die Sanders beïnvloeden en de twee grote partijen genomineerden. De energie rond andere mededingers is te zwak om toestromers met ontwikkelingspotentieel te materialiseren.

De constante balanseer act van Het universum biedt manieren om een blokkade in een energieveld op te lossen, en dat is wat hier gebeurt. Het voornaamste deel van de opgewekte energie rond Sanders is positief, ook al is hij geen presidentskandidaat; de opgewekte energie rond Donald Trump en Hillary Clinton, die de genomineerden, zijn is overwegend negatief. De totale energie-investeringen, die uit de gedachten en gevoelens van de bevolking bestaan, produceerde talloze toestromers en zij vloeien over in het collectieve bewustzijn.

Om orde in die chaos te brengen, verenigde de energie zich in verschillende scenario's die de totale investering vertegenwoordigen en elk heeft de potentie om het veld te deblokkeren en de energie rond Sanders te activeren om in de richting te stromen die hem was gegeven, in de richting van het presidentschap. 

Nu, de scenario's. Clinton's private transacties met andere landen, terwijl ze minister van Buitenlandse Zaken was of haar medeplichtigheid aan onregelmatigheden in de voorverkiezingen van de Democratische partij zouden kunnen worden bekendgemaakt. Sommige van haar onder ede gezworen verklaringen kunnen worden weergegeven als zijnde onwaarheden. De bronnen en het gebruik van de Clinton Foundation fondsen of haar lange-tijd Illuminati affiliatie kunnen worden onthuld. Elk daarvan zou haar officieel diskwalificeren als nominee, en haar gezondheids kwestie zou haar fysiek kunnen diskwalificeren. Als een van deze scenario's onverslaanbare dominantie bereikt, zal Sanders Clinton vervangen om de stemming en de verkiezing te winnen. Of, ze kan in de race te blijven, burgers die ontevreden zijn over haar en Trump kunnen zich aansluiten bij Sanders 'supporters door op hem te stemmen via inschrijf- stemmen. En aangezien deze energieke situatie nog steeds onrustig is, kunnen andere mogelijkheden ontstaan, die hem in het Witte Huis zullen zetten.

Elk van deze afwijkingen van de traditionele procedures van het land in dit stadium van het proces, zou ongebruikelijk zijn, om er zeker van te zijn. Echter, weinig zullen de politieke campagnes van 2016 "business as usual" noemen, dus de terugkeer van Sanders 'naar de presidentiële arena’, met de persoon die hij naast zich wil als vice-president, zal niet zo verrassend zijn.

Uiteindelijk zal de bevolking begrijpen dat dit gewoon de werking was van de energie, de vibraties die de heer Sanders persoonlijk ondersteunden als de keuze van het volk. Dit zal ook worden opgevat in de veel grotere context: Het is een essentieel onderdeel van de voortdurende ingrijpende verandering als corruptie en onderdrukking de weg vrijmaken naar de vrijheid en verheffing van de hele beschaving.

Weerstand maakt ook deel uit van deze transformatie omdat angst voor verandering inherent is aan het derde dichtheid bewustzijn. Donkere zielen zijn angstig om hun greep te verliezen over de velen die angstig zijn over de omstandigheden die de duisteren hebben gecreëerd of mede gereguleerd - angst de energie van de velen is wat de duisteren gaande houdt - maar de inspanningen om de status quo te behouden zullen zinloos zijn. Alle intenties en omstandigheden in lage trillingsniveaus zullen blijven desintegreren als vibraties blijven stijgen.

Jullie zijn gewend aan het lezen van "liefde", "vrede" en "eenheid" in berichten van lichtbronnen. Is het je opgevallen hoe vaak deze woorden worden gebruikt door de nationale, maatschappelijke en religieuze leiders, mensen geïnterviewd in nieuwsuitzendingen, en dat zingende menigten borden omhoog houden met deze woorden in vet gedrukt? Zoals alles in het bestaan, zijn woorden energie en gesproken of geschreven, ze stoten trillingen uit die meer van hun soort aantrekken - De universele wet van aantrekking - en in al jullie talen, hebben liefde, vrede en eenheid de hoogste trillingen. Nu dat deze woorden vaak worden gebruikt in de hele wereld, doet hun krachtige nagalm de volkeren ontwaken.

Vraag: "Ik zie mezelf als een zoeker naar de waarheid. Ik weet niet of dit hetzelfde is als 'lichtwerker,' maar het lijkt erop dat er meer moet zijn aan dan dat  te willen weten wat waar is en wat niet waar is. Mijn vraag is, wat is een lichtwerker en hoe weet iemand of men dat is?”

Math: "Het denken aan jezelf als een zoeker naar waarheid en vragen over lichtwerkers toont aan dat je op dezelfde route bent als zij, maar nog niet zo ver op je reis”.

Kritisch zijn over welke informatie waarheidsgetrouw is en welke niet is een belangrijk onderdeel van verlichting, van zelfontdekking, Maar veel belangrijker dan te vertrouwen op externe bronnen voor antwoorden is binnenin je vragen te stellen, waar alle waarheid bekend is. De antwoorden, welke boodschappen van het ziel-niveau naar het bewustzijn zijn, komen als intuïtie, instinct, geweten, inspiratie en aspiratie. Wanneer je de antwoorden die je ontvangt, misschien als sterke sensaties of afbeeldingen of woorden ontvangt in je geestesoog of een stem in je hoofd, stroomt je leven probleemloos. Dit betekent dat je beslissingen en acties zijn afgestemd op keuzes die je hebt gemaakt in je zielcontract voor de geboorte.

We zijn nogal afgedwaald van jouw vraag, dus laten we daar naar terugkeren. Een eenvoudige beschrijving van lichtwerker is een persoon die op goddelijke manieren leeft - God maakte het nog eenvoudiger: Wees vriendelijk. Niettemin, miljoenen mensen over de hele wereld die nooit het woord lichtwerker gehoord hebben, zijn het, door het delen van hun tijd, vaardigheden, geld en andere middelen, met mensen in nood. Hoewel we lichtwerker zeggen, wat die individuen en al die dat doen zich als zodanig mee identificeren, in feite doen, is het Licht dienen door binnenin te leven.

Licht, dezelfde energie als liefde en gewoon anders uitgedrukt, wordt uitgestraald door daden van vriendelijkheid en eigenschappen, zoals eerlijkheid, mededogen, dankbaarheid, vergeving, vrijgevigheid; door onbevooroordeeld te zijn en open te staan voor het overwegen van perspectieven van anderen, terwijl je trouw blijft aan de eigen principes en waarden. Uitgestraald licht verheft anderen - de rimpel effecten van een echte glimlach, een troostende knuffel of een bemoedigend woord zijn onmetelijk - en licht zorgt binnenin voor een gevoel van rust, optimisme en zelfvertrouwen, niet met overmoed, maar nederigheid.

Als lichtwerkers uitdagingen tegenkomen, weten ze dat hun innerlijke kracht en vastberaden geest hen er doorheen zal voeren terwijl ze de maatschappij blijven helpen steeds dichter naar de grotere prestaties van Aarde's Gouden Eeuw te bewegen, wanneer alle mensen zullen weten dat elke levensvorm op de planeet onlosmakelijk verbonden is met Alle anderen.

Onze suggestie aan alle nieuwkomers naar spirituele informatie is om de begeleiding te lezen die onlangs aangeboden is aan een man die zichzelf als "een ontwaakte ziel." geïdentificeerd heeft. Moeder, voeg de datum van dat bericht bij, dank je wel. [Engels: 19 mei 2016 ]. [ Ned. hier ]

Vraag: "Het is al vaak gezegd door verschillende channelaars dat nadat we uit dit leven gaan, we naar een veel betere plek gaan. Dat spirituele gidsen wachten op ons om ons te helpen en ons te leiden. Dus, kun je dit uitleggen voor mij? "

Matth: Inderdaad, Nirvana is een veel betere plek op talloze manieren voor mensen die in overeenstemming geleefd hebben met hun zielcontracten, maar zij hebben geen spirituele gidsen nodig daar. Gidsen, je beschermengel en anderen in de engelenrijken, zielen met wie je bent verbonden in liefde, en leden van andere beschavingen zijn Gods afgezanten die, ongezien, jou helpen tijdens je Aardse leven. In afwachting van jouw aankomst in het Nirvana zijn personen die je kent en die jou dierbaar zijn.

Iedere ziel heeft een unieke frequentie, en momenten voorafgaand aan de dood van het lichaam, stuurt het een speciaal signaal uit dat door iedereen wordt ontvangen met wie deze ziel liefdesbanden heeft. De welkomst partij kunnen familie en vrienden in elk leven zijn, niet alleen die in jouw directe vorige leven die vooraf ging aan je geestelijke wereld, zelfs als ze opnieuw op de planeet zijn belichaamd of in een andere beschaving . Want je zult overgaan van een Aards leven, je zult worden herenigd met deze dierbaren en je lieve huisdieren in Nirvana; hoewel, reünies kunnen overal plaats vinden in dit universum waar de energie overeenkomt met vibraties van de ziel'.

Vraag: "Ik lees net het bericht waarin Matthew zei dat de ziel is bevrijd van mensen wanneer ze Nirvana binnengaan. Wat betekent dat? Waar gaan de zielen naartoe? "

Matth: De ziel wordt bevrijd van - of, niet aangetast door - schade aan het etherische lichaam en de psyche van de persoon. Het etherische en fysieke lichaam zijn zo afgestemd dat een ziekte of verwonding het fysieke lichaam in stand houdt wat ook van invloed is op het etherische lichaam, en emotionele trauma's die ervaren worden tijdens de levensduur blijven in de psyche, dus mensen voeren Nirvana binnen met deze voorwaarden. Tijdens het genezingsproces, welk is aangepast om te voldoen aan de behoeften van elke persoon, kan de ziel gaan waar zij wenst te gaan op hetzelfde moment is het met de persoon - het IS de persoon!

Zielen, de zuivere liefde-licht essentie van de Schepper, zijn energie fluctuerende op hogere vibratieniveaus dan etherische lichamen en veel hoger dan de dichtheid van het fysieke lichaam, zodat de zielen altijd zijn "bevrijd" en kunnen zijn waar ze gewoon willen zijn, simpel door de gedachte er te zijn. Dat is de reden waarom tijdens iemands slaap tijd, de ziel degenen kan bezoeken met wie het liefdes banden heeft, voert licht diensten uit in werelden, waar dat soort hulp nodig is, of het versterken van haar spirituele en bewust gewaar zijn door studies in geavanceerde beschavingen.

Geliefde broeders en zusters, als aspecten van Schepper, de Alwetende, Almachtige en Eeuwige IK BEN Eenheid van Alles, jullie hadden altijd onbeperkte mogelijkheden om te manifesteren wat jullie je altijd gewenst hebben. Die mogelijkheid is inherent aan de make-up van de ziel, en terwijl jullie doorgaan met evolueren, zullen jullie in staat zijn om te produceren wat jullie nu zien als wonderen.

Liefde en vrede

Suzanne Ward 

www.mathewbooks.com
Vertaling: Winny

maandag 1 augustus 2016

Nederlands -- Matthew -- 29 juli 2016Matthew    29 juli 2016

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Jullie zorgen over een aantal zaken worden door velen op de wereld gedeeld, specifiek de frequentie van de terroristen aanvallen en massale beschietingen. Zo verdrietig als dit is om onze Aarde broeders en zusters elkaar te zien doden, verwachtten wij een toename van dergelijke incidenten. Ze zijn een natuurlijk gevolg van jullie lineaire tijd die ineen knarst en de energieniveaus die alle persoonlijke karakteristieken hebben geïntensiveerd, inclusief mentale instabiliteit, en het corresponderende gedrag ermee – deze twee sterke krachten die samen werken versnellen de activiteit van de energie stromers met krachtige aanhechtingen.,
We haasten ons erbij te voegen dat die krachten alles op de planeet beïnvloeden, en situaties die door gunstige aanhechtingen worden aangestuwd stromen naar gezond-beredeneerde oplossingen. Een voorbeeld is de regering van Den Haag met betrekking tot de Zuid Chinese Zee. China’s mopperen is niet onverwacht, maar niets in het energieveld van potentieel geeft een krachtige tegenweer aan dat kon leiden naar een open conflict.
Van specifiek belang in de Verenigde Staten en, door hun internationale invloed, ook in andere landen, heeft die natie twee grote politieke partijen presidentiële kandidaten voorgedragen. We zeiden in vorige boodschappen dat overheersende vibraties de kandidaten niet ondersteunden die gebrek hebben aan moreel en spirituele integriteit, maar de stemmers zullen besluiten wie er wint. Elke partij hun kandidaat heeft onwrikbare supporters; maar, de stuwkracht van energie van het electoraat (kiezerskorps) hun wijd verspreide ontevredenheid met beiden is te sterk geworden voor ieder om te worden gekozen.
Aardse monitoren in het Nirvana zeggen ons dat de energie draaiing een van de diverse mogelijkheden kon manifesteren die Senator Bernie Sanders in het Witte Huis zal brengen. Zielen op dit station zijn niet-politiek (a-politiek) dus is het niet op een partijgangers basis dat we zijn presidentschap zullen verwelkomen, maar eerder dat zijn wijsheid, persoonlijke kwaliteiten en leiderschap zijn land en jullie wereld in staat zullen stellen om door te gaan met de vooruitgang van Gaia’s visioen voor alle leven op haar planetaire lichaam.
“Dus de UK (Engeland) verlaat de EU. Nu, wat dan?” De dominostenen van de Illuminati blijven vallen. Het is niet dat omdat samenwerkende landen hun burgers een vergrote handel, banen en opvoedingsgelegenheden aanbieden geen geweldig idee is – inderdaad, dat is het wel! Maar nooit was het de bedoeling van de Europese Unie om de mensen te begunstigen, het was om hen vierkant onder de duim te houden van de Illuminati Toen de vibraties een maatstaf bereikten waarin een organisatie die gebouwd is op een fundering van duistere bedoeling niet langer kon stand houden, werd het een zaak van de eerste domino in de EU die zou vallen.
Laten we dit in een grotere context plaatsen. De Illuminati – nu ook bekend als de cabal, wereld elite, schaduw regering, de Ene Wereld Orde, Een Wereld Regering – die als een groep begon van individuen die voelden dat ze de meest intelligente en gestudeerde mensen in de wereld waren, en dus werden ze betiteld om ieder ander te regeren. Na een tijd, werden anderen met dezelfde superieure houding in de kudde getrokken van deze geheime sociëteit, ego’s groeiden, temperamenten vlamden op, en twee strijdende delen gingen samen met het zelfde doel, wereld overheersing.
Nu gaan we even sneller naar zestig en iets meer jaren geleden, toen de Rockefeller factie die opereerde vanuit New York en Washington, DC en die zijn tentakels uitbreidde ver naar het westen en in Latijns Amerika. De Rothschild factie, kreeg een hoofdkwartier in Londen en het Vaticaan, ze zagen hun territoriale invloed schraler worden in vergelijking, dus poetsten ze hun Raad van Europa op door de Europese Unie te vestigen, de Europese Centrale Bank en de euro valuta. De Unie werd onder de vlag van de Raad en hun lofzang gebracht – zo een dubbelhartige keuze, Beethoven’s “Ode aan de Vreugde”. Toen de eerste paar landen in ingegespt werden in hun EU gordel, zogezegd, gingen de Rothschilds en hun minions af op hun uitbreidingskoers; ze gingen de nieuwe staat van Israël in, dan door in het Midden Oosten en meer kortgeleden, noord Afrika en sommige vroegere landen in de Sovjet Unie.
De hele tijd hebben beide facties strategieën gebruikt in het originele plan om hun doelen te bereiken. Ze infiltreerden in regeringen, militaire krachten, in informatie agentschappen, multinationale corporaties, wetshandhaving(krachtige) en justitie systemen, godsdienstige hiërarchieën, entertainment industrie, medische en opvoedingsvelden Ze wonnen fortuinen door de wereld economie te manipuleren door de stock markten, door banken en leen instellingen, woeker interest verhoudingen en oneerlijke taxaties. Ze begonnen oorlogen, oorlogen tussen naastgelegen landen, en de Wereld Oorlog I en II; vermoorden of zetten de oppositie gevangen; vormden terroristen groeperingen; onderdrukten en mis-bruikten technologieën; beheersten de hoofdstroom van de media en de illegale drugshandel; en ze namen de natuurlijke bronnen over waar ze ook maar naar toe gingen.
Het oorspronkelijke plan hield ook in waarin zij gefaald hadden om te doen – het verminderen van de bevolking met diverse miljarden via nucleaire wapens, giftige vervuiling en pandemieën veroorzaakt door in laboratorium ontwikkelde virussen. Alle pogingen naar dat duivelse einde werden verijdeld door leden van jullie universele familie in jullie hemelen en die die tussen jullie in wonen. Nog steeds gingen de twee facties door om toe te voegen aan hun respectievelijke lijnen van domino’s en elk voelde dat de wereld in hun greep kwam.
Wat ze niet in rekening hadden genomen is het licht. Na millennia van gevangen gehouden te worden door het duister dat de planeet omhulde, begonnen de mensen te antwoorden op het licht dat naar de Aarde gestraald werd door spiritueel ontwikkelde beschavingen. Hoe verlichter ze werden, hoe meer vastberaden ze werden om het juk af te gooien van onderdrukking en vervolging, en hun stemmen voor vrijheid groeiden in aantallen en in volume. De hele tijd maakte het intensiverende licht ook het wereld netwerk bloot van de Illuminati van corruptie en meedogenloosheid, en hun domino’s begonnen te vallen.
BREXIT is het meest kortgeleden. Weinig mensen die stemden om te vertrekken weten van de Illuminati of de echte reden van de Union; wat zij wisten is dat gunsten waartoe ze werden geleid te geloven dat ze die zouden krijgen hadden zich niet gematerialiseerd. Weinigen die stemden om te blijven wisten van de Illuminati of waar de Union echt over ging, maar het ging hen goed of ze waren achterdochtig over wat er zou gebeuren als het Verenigd Koninkrijk op zich zelf verder ging. Weinigen weten dat het resultaat van BREXIT meer was dan de stemming telde – deze werd beïnvloed door vibraties die onderliggende activiteiten zijn die leiden naar een wereld van vrede, eerlijk regeren, rechtvaardigheid en een eerlijk delen van Aarde’s overvloed voor alle mensen.
Er zullen wel geprikkelde zenuwen en botsende plekjes zijn als de EU zich ontwart, meer waarheden duiken op; de economie fluctueert als de Illuminati – sommigen aan de top van beide facties hebben de krachten gebundeld – vruchteloos proberen om hun fout-verkregen weelde vast te houden; en geweld die zijn energetische koers uitloopt. Ieder gebeuren op dit moment en verder brengt de gemeenschap dichter bij die voor genoemde wereld. Geliefde familie, we weten hoe verlangend jullie zijn opdat dit gebeurt, en jullie standvastigheid als lichtwerkers helpt erbij om in de lineaire tijd steeds dichter bij te brengen dat wat een gedane zaak is in het continuüm.
“Ik ben benauwd over de landen die geen immigranten willen accepteren uit de door geweld verscheurde gebieden en voor-oordeel groeit tegen hen in landen die hen wel hebben opgenomen. Hoe kunnen we ooit in harmonie leven met voor-oordeel dat steeds maar toeneemt? Laten we eerst zeggen dat vrees – een zeer vergrote energievorm die het grootste instrument en brandstof is voor duistere geesten en harten – is de wortel van voor-oordeel in al zijn kwaadaardige vormen en de bron van alle daden die afstammen uit de illusie van scheiding.
Voor de eonen waarin de Aarde vast zat in de diepe derde dichtheid, was voor-oordeel de motivator van geweld en onrechtvaardigheden die talloze zielen hun gekozen karmische lessen liet voltooien. Nu dat die gemeenschap uit die dichtheid trekt met zijn karmische draaimolen gaat, wat gezien wordt als voor-oordeel, dat eigenlijk toenemend dit laagste aspect van de mensheid in het gloren van wereld spotlicht zet zodat zijn vernietigende verdeeldheid duidelijk kan worden gezien. Terwijl de vibratie omhoog blijft gaan, zullen healing, harmonie en vrede komen als wederzijds respect die de mensen verenigt in de Eenheid van het Al.
Het managing van miljoenen en miljoenen vluchtelingen schijnt een onoverkomelijk probleem. Wat zal er gebeuren met al die wanhopige mensen?” De toestand van de miljoenen in al die haastig gearrangeerde kampen zal iets matigen als hulp organisaties in aantallen toenemen, en donaties van geld, voedsel en water, medische voorzieningen en andere essentiële apparatuur toenemen. Het licht dat wordt uitgestraald door de vele hulp verleners samen met het licht van het wereldwijde medeleven en het massale hoeveelheid licht dat naar de planeet wordt gestuurd, helpt om de lijdzaamheid van vluchtelingen en hun hoopvolheid te ondersteunen.
Als tirannieke regimes vallen en het oorlog maken eindigt, kan de repatriëring van mensen die vluchtten uit die gebieden, beginnen. Financiële en herbouw hulp zal in gemeenschappen worden gegeven waar dit praktisch is; waar dorpen en steden te ernstig beschadigd zijn om te worden herbouwd, wordt dezelfde assistentie gegeven aan vroegere bewoners opdat ze overnieuw kunnen beginnen op andere locaties. Immigranten in landen die hen een wijkplaats gaven zullen in die bevolking assimileren met gunsten voor iedereen die er voor koos om terug te keren naar hun geboorteland.
Denk er alstublieft aan dat het grootste deel van vluchtelingen deze levens veranderende omstandigheden kozen om hun derde dichtheidskarma te voltooien en om te evolueren; ook om hun contract keuzes vast te houden, niet iedereen zal hun traumatische vuurproef overleven. Mensen wier ervaringen ernstiger zijn dan de gekozene of die sterven vóór hun levenscontract afliep, ontvangen buitengewone gelegenheden voor ontwikkeling in zielen evolutie, en ontwikkeling is het doel van elke ziel in elk leven.
Sommige lezers vroegen of het verlies van leven en grote verwoesting vanwege ‘wildvuren’, overstromingen en aardbevingen negativiteit scheppen of het deel van Aarde’s reinigingsproces. Dat is beide. Terwijl al die gebeurtenissen negativiteit creëren, zijn de reinigings effecten voor de Aarde veel groter – dat wil zeggen, negativisme geschapen door alle andere bronnen wordt vrijgemaakt door natuurlijke rampen in veel grotere mate dan de hoeveelheid die geproduceerd is door die gebeurtenissen.
“Houden zielen contracten van alternatieve gezondheids beoefenaren en whistleblowers in dat ze worden gedood door hun pogingen om goed te doen?” Sommige contracten doen dat. Beoefenaren die gedood zijn om hen tegen te houden te healen met natuurlijke therapieën kozen dat lot om licht te brengen bij de botsing van het medische establishment met vaccinatie makers en farmaceutische en verzekeringscompagnieën; zij wiens diensten leidden om professioneel in diskrediet gebracht te worden en misschien zelfs gevangen gezet of die naar andere landen vluchtten namen die verstoringen op in hun leven. Dat is hetzelfde met whistleblowers die veel andere situaties hebben blootgelegd die ook jullie leven tegengesteld beïnvloeden. Het aantal mensen dat ervoer of dat bedreigd werd met een of ander van die schandelijke middelen waarmee de Illuminati omgaan met iemand die hun belangen die op geld zijn gebaseerd, in gevaar brengt, zijn afgenomen terwijl het publieke besef is toegenomen.
Onze uitleg van waarom er geen nucleaire explosies in de ruimte zullen zijn riep vragen op over de mensen die beschadigd werden in dergelijke gebeurtenissen. Ten eerste, dit heeft niet te maken met lichamen maar met zielen, en degenen die beschadigd werden leefden als vrije spirits die niet belichaamd waren, zielen in beschavingen zo hoog geëvolueerd dat ze geen dichtheid hebben, of zielen die astraal op reis zijn. Als een ziel wordt vernietigd in een nucleaire explosie, scheidt die niet af in hele personages, maar eerder in fragmenten die stukjes en beetjes van herinneringen van alle levens en wat er werd herinnerd over het Begin in de Schepper. Getraumatiseerd door abrupte scheiding uit het geheel, drijven de meeste fragmenten door de ruimte, verloren en in verwarring, maar sommigen vinden hun weg naar een lichaam – dit is geen “bezetting” het is een daad van liefde aan de kant van de in bezitnemende ziel.
Speciaal getrainde teams zoeken in de hemelen naar die fragmenten, die vibraties uitzenden in een unieke bandwijdte, en als er een wordt gevonden, wordt die getransporteerd naar een healings faciliteit waar deze liefdevol wordt gekoesterd. Als alle fragmenten zijn gelokaliseerd – in lineaire tijd kan dit millennia kosten – dan wordt een ingewikkeld proces ondernomen om de ziel te herstellen naar zijn heelheid met elk aspect van elk leven in de juiste volgorde. Deze zorgvuldige zoektocht en complexe restoratie laat het oneindige, eeuwige belang zien van elke en iedere ziel voor de Schepper en, in dit universum, voor God.
“Kan de ziel worden gezien in een Kirlian foto?” Nee. Wat gezien wordt is het aura, het licht dat uitstraalt uit het elektromagnetisch veld dat de persoon zijn spirituele status, zijn emotionele maaksel, overtuigingen en stoffelijke conditie weerspiegelt op het moment dat de foto wordt genomen.
Aura’s veranderen in overeenstemming met veranderingen in de persoon. Een gezond individu dat leeft op goddelijke wijzen heeft een gloeiend aura dat ver weg uitstraalt uit het lichaam en kan veelkleurig zijn; hoe meer spiritueel ontwikkeld het individu is hoe helderder en breder het aura is. Als een persoon met die kwaliteiten serieus ziek wordt of gewond raakt, wordt het aura nauwer en neemt af; zijn vroegere status keert terug als er healing gebeurt. Een gezond individu wier denken gesloten is heeft een dun, bot aura; maar als dat individu zich opent voor het spirituele en bewuste verlichting, groeit het aura eveneens wijder en helderder. Iemand wiens hebzucht, boosheid, eisend of bedrieglijk van aard is veroorzaakt problemen voor anderen buiten hun voor de geboorte overeenkomst die heeft een nauwe donkere grens rond het lichaam; en een persoon die voortdurend geweten ontkent en met opzet lijden aan anderen veroorzaakt, die heeft niet eens genoeg licht voor zelfs een grens.
Het zijn de collectieve aura’s van Aarde’s mensheid, dieren en planten leven die we zien als we naar de planeet in zijn geheel kijken. Lieve Mensen, als jullie konden zien wat wij zien, zou je verheugd en met ontzag vervuld zijn door het panorama van liefde en verlichting die rond de globe spettert. Houdt jullie licht schitterend schijnend!
Langs jullie hele Aarde reis worden jullie vergezeld en ondersteund door de onvergelijkbare kracht van liefde van lichtwezens door dit hele universum heen.
                                        ______________________________
LOVE and PEACE       LIEFDE  en VREDE
Suzanne Ward

[If you received this message as a forward or are reading it on my site and would like to receive future messages directly, please send an email to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. That will register your address on the moderator’s subscription list.]


dinsdag 21 juni 2016

Nederlands -- Matthew 19 juni 2016Matthew 19 juni 2016 door Suzy Ward
                                 
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Aarde’s energieveld van potentieel tiert van activiteit die steeds hoger gaande vibraties weerspiegelen, en ons is gevraagd om in een woord te beschrijven wat wij zien, dat zal spannend zijn. Omwentelingen zullen een tijdje doorgaan een terwijl de Illuminati de laatste snakkende pogingen doen om hun listige houvast te bewaren, maar het intensiverende licht voorspelt hun doem en plaveit het pad voor veranderingen die door een koor van hallelujah’s wordt verwelkomd.
Als we jullie vragen konden beantwoorden over verkiezingsresultaten voor de regionale- de staat- en nationale bureaus, referendums of voorstellen, zouden we dat zo blij doen, maar we zullen het niet eerder weten dan totdat die beslissingen zijn gemaakt. Wat we wel weten is de hoge vibratie die resultaten ondersteunen in het licht, en dus elke poging om stemmen te manipuleren kan niet langer blijven bestaan en elke bedoelde afdwaling langs het pad om gunstige resultaten voor de mensen kunnen niet permanent zijn. Wat betreft de wereld her-setting, actie gaat deze die kant op, daarna deze, en op het moment dat die er is, kon er gezegd worden dat het gehele economische stelsel zachtjes aan het pruttelen is.
Zorgen over landen die zich ontwikkelen, aan het moderniseren zijn of zich uitbreiden met nucleaire vermogens, hebben vragen opgeroepen over onze verzekering dat er geen nucleaire oorlog zal komen – tenminste niet door een bedoeling, wat dan met een onbezonnen reactie op onjuiste communicatie of een ongeluk? De verzekering die wij gaven die de rijken van mogelijkheden beslaat, komt van de Schepper. Zielen zijn beschadigd te worden door nucleaire explosies in de ruimte en met een bevel dat dit nooit meer zal gebeuren. De Schepper maakte deze enige uitzondering naar Zijn geschenk van de vrije wil: Iemand die zo’n explosie probeert zal worden tegengehouden in zijn slagen hierin. In dit universum autoriseerde God alle spirituele en technologisch ontwikkelde beschavingen om ontploffingsfouten tegen te houden van nucleaire oorlogskoppen bij gelanceerde raketten en bij de Aarde alleen, is dit al ongeveer 12 keer gedaan.
Een paar lezers vroegen waarom God afschuwelijke situaties laat doorgaan en anderen willen dat wij of onze collega’s al dergelijke situaties beëindigen. Anders dan de voornoemde uitzondering, is noch God, noch een ziel in stoffelijke of spirituele werelden toegestaan om tussenbeide te komen bij iemands gebruik van de vrije wil.

Lieve mensen, dit is met een gezonde reden. Tussenbeide komen zou talloze zielen de karmische ervaring ontkennen die ze kozen zodat ze kunnen evolueren, en evolutie is het doel van elke ziel in elk leven. Wat God en al Zijn gezanten wel toegestaan zijn te doen is om alle zielen liefde-licht te zenden, de meest sterke kracht in de kosmos, om harten en denken te openen, om troost te geven aan hen die verdriet hebben, moed aan degenen die wankelen, hoop aan degenen die worstelen, stuwkracht aan de pas ontwaakten. Spiritueel ontwikkelde wezens sturen voortdurend licht door dit universum en God’s oneindige liefde voor iedere en elke ziel is eeuwigdurend.
Ook hebben we gevraagd om specifieke procedures, gedragslijnen, houdingen of culturele tradities aan de kaak te stellen die geacht worden averechts te werken voor sociale progressie. Het zit niet op ons terrein om iets aan de kaak te stellen in jullie wereld, noch willen wij dat. Aarde is een school en een uitmuntende school! Zij voorziet in alle les elementen waarmee een derde dichtheid bevolking door moet groeien, spiritueel en bewust, en deel van die groei is het je realiseren wat er schadelijk is voor hun welzijn en voor de planeet van hun thuisland  en om de verantwoordelijkheid te nemen om die te stoppen.
Hierbij is de bijdrage van de lichtwerkers duidelijk. Jullie “brengen aan het licht” wat het leven op Aarde tegengesteld beïnvloedt en jullie ondernemingen naar verandering motiveren anderen om “het licht te zien” en zich bij je te voegen. Niet alle mensen zullen dat. Zij die kiezen om in de derde dichtheidsbeperkingen te blijven zullen jullie belachelijk maken of op je schelden, sommigen zullen je actief tegenwerken; maar het licht van jullie volhouden dat zal zich door de wereld verspreiden totdat alle mensen vredig leven, samenwerken, en in welzijn en in harmonie met de Natuur zijn.
Lezers in de Verenigde Staten hebben gevraagd dat we spreken over de serie massale schietpartijen in hun land. Sommige incidenten zijn voor-de-geboorte overeenkomsten met de bedoeling om leiders en het publiek te aan te moedigen om noodzakelijke stappen te zetten om deze massacres te stoppen. Als er geen overeenkomsten bij waren betrokken, mensen hun levens werden afgebroken, dan voltooiden ze hun contract voorzieningen in het Nirvana en gingen verder met zielengroei; bedroefde families en vrienden werden gesteund door geïntensiveerd licht om spirit te versterken en een snellere ontwikkeling te vergemakkelijken. Afhankelijk van de mentale condities van de schieters die stierven, of die persoonlijke healing ontvingen in het Nirvana en spirituele assistentie tijdens het opnieuw bekijken van hun levensprint, gevolgd door genezende leer sessies; of ze gingen Nirvana’s laagste laag binnen, verdroegen een zeer pijnlijke levensprint terugblik en zullen ernstige strengheid beleven in een of meer levens. De zelfde procedures wacht op de overtreders die gevangen werden.
Het hartverwarmende aspect van die schiet incidenten is dat liefde, en geen haat of bitterheid, de persoonlijk aangedane mensen, hun gemeenschappen en de natie heeft verenigd. Het is zo dat er ook nationale boosheid is, over degenen die pogen om het gemak te beperken waarmee individuen militair-achtige wapens en ammunitie kunnen aanschaffen wat vergeefs was. Het advies dat deze incidenten “valse vlaggen” waren die dit op het toneel zette, dus kan de regering de burgerij ontwapenen en ze zonder verdediging maken bij een tirannieke overname, dat komt uit een op vrees gewortelde derde dichtheidsmentaliteit. Het krachtig overnemen van dat land was net een deel van het duivelse plan van de Illuminati voor jullie hele wereld, een plan dat nooit kon worden uitgevoerd omdat de bestemming van de Aarde en haar mensheid in het licht van vreugde, vrede en in vrijheid zit. Die niet vergelijkbare kracht van licht heeft het wereld netwerk van de Illuminati in verscheurde stukjes gebracht en ondersteunt ook van beneden af de planetaire en persoonlijke ascentie naar de volheid van Aarde’s Gouden Periode.
Aan degenen die willen dat wij individuen identificeren die omstandigheden zijn begonnen of doorzetten met duister in de kern, zeggen wij, wees bedachtzaam dat elke mens een deel van God is, elke persoon is onontwarbaar verbonden op het zielenniveau met alle anderen, en God houdt van iedereen onvoorwaardelijk. Als zij die de mensheid een ongehoorde on-dienst hebben gedaan en publiek bekend zijn bezie hen alsjeblieft “door God’s ogen”. Dit betekent niet dat je hun daden door de vingers moet zien of dat recht gedaan wordt via jullie standaarden; het betekent dat jullie jezelf moeten verheffen en de wereld verheffen door licht te sturen naar die mensen en dat liever dan hen te bestraffen. De onpartijdige niet-oordelende – en onvermijdelijke – wetten van het universum zullen recht doen aan hen in een spirit wereld waar de energie past bij hun daden.
Als energie stromers met gewelddadige aanhechtingen hun koers lopen, worden gebeurtenissen van dien aard benadrukt door de beheerste hoofdstroom van de media en roepen commentaar op zoals deze: “Het terrorisme, wanhopige vluchtelingen, kwezelarij, alle kinderen die lijden bedroeft me zeer. Ik weet dat anderen net zo voelen. Als we stoppen met kijken naar het nieuws, konden we optimistischer zijn over de toekomst en meer effectieve lichtwerkers zijn. Kan Matthew daar alsjeblieft commentaar op geven?”
Wij voelen mee met die sentimenten, die door zorgende mensen over de wereld worden gedeeld, toch kunnen we het advies niet geven om onbewust te blijven van wat er gebeurt. Jullie herinneren je dit niet, maar toen jullie vorige keer vrijwillig naar de Aarde gingen, wisten jullie wat je zou tegenkomen en dat je zeer versterkt zou worden met spirituele kracht en wijsheid om je missie te bereiken: om mensen te helpen ontwaken uit het derde-dichtheidsbewustzijn en door dat te doen, je eigen ontwikkeling verder te laten gaan. Jullie effectiviteit in beide zou worden beperkt als je niet weet wat er gebeurt. En je kunt niet “onweten” wat je bekend is. Het is waarschijnlijk dat gedachten en gevoelens opkomen over die situaties die inderdaad verdrietig zijn, en zonder navolgende rapporten zouden jullie het verspelen om te horen over bemoedigende ontwikkelingen die daarna komen.
Begrijpen dat de meeste mensen in hartbrekende omstandigheden zitten is het voltooien van karmische lessen zodat ze kunnen evolueren en dat zal jullie medeleven voor hen laten voelen, hun keuzes respecteren en accepteren dat mensen die de omstandigheden creëren noodzakelijke rollen spelen in het universele evolutionaire proces. Sommige personen accepteerden ongewoon moeilijke ervaringen om de karmische lading van zielen te verminderen met wie zij liefdesbanden delen, anderen gaan om met meer problemen dan ze in hun contracten kozen – in beide gevallen maken deze zielen een grote sprong voorwaarts op hun spirituele pad.
We weten dat het niet gemakkelijk is om te denken aan lijdende mensen in karmische termen, die koud en apathisch schijnen te zijn en om je te weerhouden degenen te beoordelen die verdriet en ernstige moeilijkheden veroorzaken. Wij allemaal hebben levens gehad midden in de oorlog, in onrechtvaardigheid en ontbering in een of andere wereld, en onze “vorige” levens gebeuren tegelijk met ons “huidige”. De hoge vibraties op dit station schermen ons af van om opnieuw harte-pijn te voelen in die andere levens, maar onze heldere herinneringen laten ons verhouden met jullie gevoelens over gebeurtenissen op Aarde. Verder, wij die liefdesbanden hebben met personen daar die worstelen, beleven nu precies wat zij voelen.
Op elk moment voelt God de collectieve pijn van Aarde’s mensen, dieren, Deva’s en planten koninkrijken en alle andere levensvormen door dit universum heen. Dat is voor jullie je niet voor te stellen zoals dat voor ons ook niet is. We haasten ons erbij te voegen dat God ook de liefde voelt, de blijheid, dankbaarheid en de vrede volheid die collectief Zijn kinderen en andere scheppingen hebben, en het licht dat jullie uitzenden en het licht dat voortdurend uit- gestraald wordt vanuit alle hoge stations verlichten Zijn pijnlijke last.
Geliefde broeders en zusters, twijfel NOOIT aan jullie effectiviteit als lichtwerkers – jullie wereld is onvergelijkbaar beter omdat jullie er zijn! Weinigen zitten op officiële posities van invloed, de meesten niet, en dat is zoals het moet zijn. Jullie onschatbare invloed is de licht – LIEFDE – die jullie uitzenden door op god-achtige wijze te leven. Niet alleen is dit enorm jullie wereld aan het goed doen, maar wat op Aarde gebeurt heeft invloed op al het andere in dit universum, dus de rimpel effecten van jullie licht zijn onmetelijk.
Het is natuurlijk om je optimistisch te voelen over de toekomst, en gedachten over progressie tot op deze datum zal je vooruit laten kijken met opwinding. Er zijn belovende ontwikkelingen in zuivere energie, gezondheidszorg, transport en omgevingsbescherming en herstel, bijvoorbeeld, en toegewijde pogingen voor dierenrechten en eerlijkheid in rechtssystemen schieten op. Kleine ondernemingen heffen levensstandaarden op in gemeenschappen rond de wereld, steden herstellen gore stadswijken, lessen en trainingsprogramma’s worden beschikbaar voor nieuwe soorten banen, en vernieuwingen maken inbreuken op andere betekenisvolle gebieden. Bijvoorbeeld, de kunst die meer toegankelijk wordt gemaakt voor jonge mensen – alle kunstvormen zijn uitdrukkingen van de ziel, en wat de deelnemende leraren en jongeren doen is belangrijk nu en voor alle generaties die nog komen.
Lichtwerkers zijn onmisbaar om de gemeenschap vooruit te helpen zover op de botsende weg van progressie. Inderdaad veel meer moet nog wereldwijd worden gedaan en dat zal ook! Verandering begint op de achterban niveaus en gaat verder omhoog totdat dit de top bereikt, waar achter gesloten-deuren al onderweg is om conflicten op te lossen en om politieke en financiële stelsels te hervormen. De tred is geleidelijk of hebben meer stoom in sommige vitale gebieden en treuzelen of zigzaggen waar Illuminati nog wat te zeggen hebben, maar hun tijd loopt af – de ontembare spirit van mensen die vrede en rechtvaardigheid willen en voor iedereen om te delen in de overvloed van de wereld, zal overheersen.

“Ik heb vrienden wier rationele vermogens ‘plotseling’ zijn verdwenen in het konijnenhol, als het ware, bijna alsof ze onder een soort betovering van de Illuminati zijn. Is er iets dat ik kan doen om hen te helpen “ontwaken” en om hun eigen denken weer terug te nemen?
De lezer bedoelde vrienden die “politieke dwepers” waren geworden,” maar ons antwoord heeft betrekking op elke persoon van wie jullie denken die nauw-denken hebben ontwikkeld voor gezichtspunten die verschillen van die van henzelf, en dit brengt ons terug naar de vrije wil. Elke ziel heeft de keuze om te omhelzen of tegen te zijn wat er aan de gang is en niemand heeft de verantwoordelijkheid – of het goddelijke recht – om een ander te overtuigen om “wakker te worden” bij een zaak. Nog meer zelfs, argumenteren of bekeren van iemand overtuigt niet, die vervreemdt, dus handel met je overtuigingen en waarden en eer het recht van alle anderen om in overeenstemming te handelen met die van hen. Uiteindelijk zal iedereen in jullie gemeenschap op dezelfde bladzijde zijn, zogezegd.
 “Kan liefde-licht gezonden worden naar mensen die 500 jaren geleden leefden? Ik bedoel kunnen die mensen geholpen worden op die manier in het jaar 2016? Inderdaad is dit een liefdevolle gedachte, maar die energie zou beter gezonden worden om mensen op Aarde te helpen. Alhoewel jullie concept van kalenderjaren NU is in het tijdeloze continuüm, zijn die mensen die in jullie 1500 jaren leefden niet langer in die fase van ontwikkeling. Ze hebben andere personage levens gehad met andere zielen contract keuzes, andere ervaringen en zij hebben karma gezaaid en geoogst overeenkomstig. Maar als liefde-licht naar hen gestuurd werd of naar anderen wier Aarde levens lang geleden waren, zou het niet worden verspild – die energie bereikt de gehele-krachtvolle bron die altijd onbeperkt beschikbaar is voor alle zielen.
Lichtende wezen door dit universum heen juichen jullie toe, altijd maar verder en zijn voor altijd met jullie in onvoorwaardelijke liefde.
                                   _____________________
LOVE and PEACE         LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward


[NOTE: De volgende maandelijkse boodschap zal worden gedistribueerd en gepost worden  op  www.matthewbooks.com zo gauw het mogelijk is na 26 juli (2016)  
If you received this message as a forward or are reading it on-line and would like to receive future messages directly, sending an email to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com will register your address on the moderator’s subscription list.]
 vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl)                      


PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3