Followers

Google+ Followers

maandag 1 augustus 2016

Nederlands -- Matthew -- 29 juli 2016Matthew    29 juli 2016

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Jullie zorgen over een aantal zaken worden door velen op de wereld gedeeld, specifiek de frequentie van de terroristen aanvallen en massale beschietingen. Zo verdrietig als dit is om onze Aarde broeders en zusters elkaar te zien doden, verwachtten wij een toename van dergelijke incidenten. Ze zijn een natuurlijk gevolg van jullie lineaire tijd die ineen knarst en de energieniveaus die alle persoonlijke karakteristieken hebben geïntensiveerd, inclusief mentale instabiliteit, en het corresponderende gedrag ermee – deze twee sterke krachten die samen werken versnellen de activiteit van de energie stromers met krachtige aanhechtingen.,
We haasten ons erbij te voegen dat die krachten alles op de planeet beïnvloeden, en situaties die door gunstige aanhechtingen worden aangestuwd stromen naar gezond-beredeneerde oplossingen. Een voorbeeld is de regering van Den Haag met betrekking tot de Zuid Chinese Zee. China’s mopperen is niet onverwacht, maar niets in het energieveld van potentieel geeft een krachtige tegenweer aan dat kon leiden naar een open conflict.
Van specifiek belang in de Verenigde Staten en, door hun internationale invloed, ook in andere landen, heeft die natie twee grote politieke partijen presidentiële kandidaten voorgedragen. We zeiden in vorige boodschappen dat overheersende vibraties de kandidaten niet ondersteunden die gebrek hebben aan moreel en spirituele integriteit, maar de stemmers zullen besluiten wie er wint. Elke partij hun kandidaat heeft onwrikbare supporters; maar, de stuwkracht van energie van het electoraat (kiezerskorps) hun wijd verspreide ontevredenheid met beiden is te sterk geworden voor ieder om te worden gekozen.
Aardse monitoren in het Nirvana zeggen ons dat de energie draaiing een van de diverse mogelijkheden kon manifesteren die Senator Bernie Sanders in het Witte Huis zal brengen. Zielen op dit station zijn niet-politiek (a-politiek) dus is het niet op een partijgangers basis dat we zijn presidentschap zullen verwelkomen, maar eerder dat zijn wijsheid, persoonlijke kwaliteiten en leiderschap zijn land en jullie wereld in staat zullen stellen om door te gaan met de vooruitgang van Gaia’s visioen voor alle leven op haar planetaire lichaam.
“Dus de UK (Engeland) verlaat de EU. Nu, wat dan?” De dominostenen van de Illuminati blijven vallen. Het is niet dat omdat samenwerkende landen hun burgers een vergrote handel, banen en opvoedingsgelegenheden aanbieden geen geweldig idee is – inderdaad, dat is het wel! Maar nooit was het de bedoeling van de Europese Unie om de mensen te begunstigen, het was om hen vierkant onder de duim te houden van de Illuminati Toen de vibraties een maatstaf bereikten waarin een organisatie die gebouwd is op een fundering van duistere bedoeling niet langer kon stand houden, werd het een zaak van de eerste domino in de EU die zou vallen.
Laten we dit in een grotere context plaatsen. De Illuminati – nu ook bekend als de cabal, wereld elite, schaduw regering, de Ene Wereld Orde, Een Wereld Regering – die als een groep begon van individuen die voelden dat ze de meest intelligente en gestudeerde mensen in de wereld waren, en dus werden ze betiteld om ieder ander te regeren. Na een tijd, werden anderen met dezelfde superieure houding in de kudde getrokken van deze geheime sociëteit, ego’s groeiden, temperamenten vlamden op, en twee strijdende delen gingen samen met het zelfde doel, wereld overheersing.
Nu gaan we even sneller naar zestig en iets meer jaren geleden, toen de Rockefeller factie die opereerde vanuit New York en Washington, DC en die zijn tentakels uitbreidde ver naar het westen en in Latijns Amerika. De Rothschild factie, kreeg een hoofdkwartier in Londen en het Vaticaan, ze zagen hun territoriale invloed schraler worden in vergelijking, dus poetsten ze hun Raad van Europa op door de Europese Unie te vestigen, de Europese Centrale Bank en de euro valuta. De Unie werd onder de vlag van de Raad en hun lofzang gebracht – zo een dubbelhartige keuze, Beethoven’s “Ode aan de Vreugde”. Toen de eerste paar landen in ingegespt werden in hun EU gordel, zogezegd, gingen de Rothschilds en hun minions af op hun uitbreidingskoers; ze gingen de nieuwe staat van Israël in, dan door in het Midden Oosten en meer kortgeleden, noord Afrika en sommige vroegere landen in de Sovjet Unie.
De hele tijd hebben beide facties strategieën gebruikt in het originele plan om hun doelen te bereiken. Ze infiltreerden in regeringen, militaire krachten, in informatie agentschappen, multinationale corporaties, wetshandhaving(krachtige) en justitie systemen, godsdienstige hiërarchieën, entertainment industrie, medische en opvoedingsvelden Ze wonnen fortuinen door de wereld economie te manipuleren door de stock markten, door banken en leen instellingen, woeker interest verhoudingen en oneerlijke taxaties. Ze begonnen oorlogen, oorlogen tussen naastgelegen landen, en de Wereld Oorlog I en II; vermoorden of zetten de oppositie gevangen; vormden terroristen groeperingen; onderdrukten en mis-bruikten technologieën; beheersten de hoofdstroom van de media en de illegale drugshandel; en ze namen de natuurlijke bronnen over waar ze ook maar naar toe gingen.
Het oorspronkelijke plan hield ook in waarin zij gefaald hadden om te doen – het verminderen van de bevolking met diverse miljarden via nucleaire wapens, giftige vervuiling en pandemieën veroorzaakt door in laboratorium ontwikkelde virussen. Alle pogingen naar dat duivelse einde werden verijdeld door leden van jullie universele familie in jullie hemelen en die die tussen jullie in wonen. Nog steeds gingen de twee facties door om toe te voegen aan hun respectievelijke lijnen van domino’s en elk voelde dat de wereld in hun greep kwam.
Wat ze niet in rekening hadden genomen is het licht. Na millennia van gevangen gehouden te worden door het duister dat de planeet omhulde, begonnen de mensen te antwoorden op het licht dat naar de Aarde gestraald werd door spiritueel ontwikkelde beschavingen. Hoe verlichter ze werden, hoe meer vastberaden ze werden om het juk af te gooien van onderdrukking en vervolging, en hun stemmen voor vrijheid groeiden in aantallen en in volume. De hele tijd maakte het intensiverende licht ook het wereld netwerk bloot van de Illuminati van corruptie en meedogenloosheid, en hun domino’s begonnen te vallen.
BREXIT is het meest kortgeleden. Weinig mensen die stemden om te vertrekken weten van de Illuminati of de echte reden van de Union; wat zij wisten is dat gunsten waartoe ze werden geleid te geloven dat ze die zouden krijgen hadden zich niet gematerialiseerd. Weinigen die stemden om te blijven wisten van de Illuminati of waar de Union echt over ging, maar het ging hen goed of ze waren achterdochtig over wat er zou gebeuren als het Verenigd Koninkrijk op zich zelf verder ging. Weinigen weten dat het resultaat van BREXIT meer was dan de stemming telde – deze werd beïnvloed door vibraties die onderliggende activiteiten zijn die leiden naar een wereld van vrede, eerlijk regeren, rechtvaardigheid en een eerlijk delen van Aarde’s overvloed voor alle mensen.
Er zullen wel geprikkelde zenuwen en botsende plekjes zijn als de EU zich ontwart, meer waarheden duiken op; de economie fluctueert als de Illuminati – sommigen aan de top van beide facties hebben de krachten gebundeld – vruchteloos proberen om hun fout-verkregen weelde vast te houden; en geweld die zijn energetische koers uitloopt. Ieder gebeuren op dit moment en verder brengt de gemeenschap dichter bij die voor genoemde wereld. Geliefde familie, we weten hoe verlangend jullie zijn opdat dit gebeurt, en jullie standvastigheid als lichtwerkers helpt erbij om in de lineaire tijd steeds dichter bij te brengen dat wat een gedane zaak is in het continuüm.
“Ik ben benauwd over de landen die geen immigranten willen accepteren uit de door geweld verscheurde gebieden en voor-oordeel groeit tegen hen in landen die hen wel hebben opgenomen. Hoe kunnen we ooit in harmonie leven met voor-oordeel dat steeds maar toeneemt? Laten we eerst zeggen dat vrees – een zeer vergrote energievorm die het grootste instrument en brandstof is voor duistere geesten en harten – is de wortel van voor-oordeel in al zijn kwaadaardige vormen en de bron van alle daden die afstammen uit de illusie van scheiding.
Voor de eonen waarin de Aarde vast zat in de diepe derde dichtheid, was voor-oordeel de motivator van geweld en onrechtvaardigheden die talloze zielen hun gekozen karmische lessen liet voltooien. Nu dat die gemeenschap uit die dichtheid trekt met zijn karmische draaimolen gaat, wat gezien wordt als voor-oordeel, dat eigenlijk toenemend dit laagste aspect van de mensheid in het gloren van wereld spotlicht zet zodat zijn vernietigende verdeeldheid duidelijk kan worden gezien. Terwijl de vibratie omhoog blijft gaan, zullen healing, harmonie en vrede komen als wederzijds respect die de mensen verenigt in de Eenheid van het Al.
Het managing van miljoenen en miljoenen vluchtelingen schijnt een onoverkomelijk probleem. Wat zal er gebeuren met al die wanhopige mensen?” De toestand van de miljoenen in al die haastig gearrangeerde kampen zal iets matigen als hulp organisaties in aantallen toenemen, en donaties van geld, voedsel en water, medische voorzieningen en andere essentiële apparatuur toenemen. Het licht dat wordt uitgestraald door de vele hulp verleners samen met het licht van het wereldwijde medeleven en het massale hoeveelheid licht dat naar de planeet wordt gestuurd, helpt om de lijdzaamheid van vluchtelingen en hun hoopvolheid te ondersteunen.
Als tirannieke regimes vallen en het oorlog maken eindigt, kan de repatriëring van mensen die vluchtten uit die gebieden, beginnen. Financiële en herbouw hulp zal in gemeenschappen worden gegeven waar dit praktisch is; waar dorpen en steden te ernstig beschadigd zijn om te worden herbouwd, wordt dezelfde assistentie gegeven aan vroegere bewoners opdat ze overnieuw kunnen beginnen op andere locaties. Immigranten in landen die hen een wijkplaats gaven zullen in die bevolking assimileren met gunsten voor iedereen die er voor koos om terug te keren naar hun geboorteland.
Denk er alstublieft aan dat het grootste deel van vluchtelingen deze levens veranderende omstandigheden kozen om hun derde dichtheidskarma te voltooien en om te evolueren; ook om hun contract keuzes vast te houden, niet iedereen zal hun traumatische vuurproef overleven. Mensen wier ervaringen ernstiger zijn dan de gekozene of die sterven vóór hun levenscontract afliep, ontvangen buitengewone gelegenheden voor ontwikkeling in zielen evolutie, en ontwikkeling is het doel van elke ziel in elk leven.
Sommige lezers vroegen of het verlies van leven en grote verwoesting vanwege ‘wildvuren’, overstromingen en aardbevingen negativiteit scheppen of het deel van Aarde’s reinigingsproces. Dat is beide. Terwijl al die gebeurtenissen negativiteit creëren, zijn de reinigings effecten voor de Aarde veel groter – dat wil zeggen, negativisme geschapen door alle andere bronnen wordt vrijgemaakt door natuurlijke rampen in veel grotere mate dan de hoeveelheid die geproduceerd is door die gebeurtenissen.
“Houden zielen contracten van alternatieve gezondheids beoefenaren en whistleblowers in dat ze worden gedood door hun pogingen om goed te doen?” Sommige contracten doen dat. Beoefenaren die gedood zijn om hen tegen te houden te healen met natuurlijke therapieën kozen dat lot om licht te brengen bij de botsing van het medische establishment met vaccinatie makers en farmaceutische en verzekeringscompagnieën; zij wiens diensten leidden om professioneel in diskrediet gebracht te worden en misschien zelfs gevangen gezet of die naar andere landen vluchtten namen die verstoringen op in hun leven. Dat is hetzelfde met whistleblowers die veel andere situaties hebben blootgelegd die ook jullie leven tegengesteld beïnvloeden. Het aantal mensen dat ervoer of dat bedreigd werd met een of ander van die schandelijke middelen waarmee de Illuminati omgaan met iemand die hun belangen die op geld zijn gebaseerd, in gevaar brengt, zijn afgenomen terwijl het publieke besef is toegenomen.
Onze uitleg van waarom er geen nucleaire explosies in de ruimte zullen zijn riep vragen op over de mensen die beschadigd werden in dergelijke gebeurtenissen. Ten eerste, dit heeft niet te maken met lichamen maar met zielen, en degenen die beschadigd werden leefden als vrije spirits die niet belichaamd waren, zielen in beschavingen zo hoog geëvolueerd dat ze geen dichtheid hebben, of zielen die astraal op reis zijn. Als een ziel wordt vernietigd in een nucleaire explosie, scheidt die niet af in hele personages, maar eerder in fragmenten die stukjes en beetjes van herinneringen van alle levens en wat er werd herinnerd over het Begin in de Schepper. Getraumatiseerd door abrupte scheiding uit het geheel, drijven de meeste fragmenten door de ruimte, verloren en in verwarring, maar sommigen vinden hun weg naar een lichaam – dit is geen “bezetting” het is een daad van liefde aan de kant van de in bezitnemende ziel.
Speciaal getrainde teams zoeken in de hemelen naar die fragmenten, die vibraties uitzenden in een unieke bandwijdte, en als er een wordt gevonden, wordt die getransporteerd naar een healings faciliteit waar deze liefdevol wordt gekoesterd. Als alle fragmenten zijn gelokaliseerd – in lineaire tijd kan dit millennia kosten – dan wordt een ingewikkeld proces ondernomen om de ziel te herstellen naar zijn heelheid met elk aspect van elk leven in de juiste volgorde. Deze zorgvuldige zoektocht en complexe restoratie laat het oneindige, eeuwige belang zien van elke en iedere ziel voor de Schepper en, in dit universum, voor God.
“Kan de ziel worden gezien in een Kirlian foto?” Nee. Wat gezien wordt is het aura, het licht dat uitstraalt uit het elektromagnetisch veld dat de persoon zijn spirituele status, zijn emotionele maaksel, overtuigingen en stoffelijke conditie weerspiegelt op het moment dat de foto wordt genomen.
Aura’s veranderen in overeenstemming met veranderingen in de persoon. Een gezond individu dat leeft op goddelijke wijzen heeft een gloeiend aura dat ver weg uitstraalt uit het lichaam en kan veelkleurig zijn; hoe meer spiritueel ontwikkeld het individu is hoe helderder en breder het aura is. Als een persoon met die kwaliteiten serieus ziek wordt of gewond raakt, wordt het aura nauwer en neemt af; zijn vroegere status keert terug als er healing gebeurt. Een gezond individu wier denken gesloten is heeft een dun, bot aura; maar als dat individu zich opent voor het spirituele en bewuste verlichting, groeit het aura eveneens wijder en helderder. Iemand wiens hebzucht, boosheid, eisend of bedrieglijk van aard is veroorzaakt problemen voor anderen buiten hun voor de geboorte overeenkomst die heeft een nauwe donkere grens rond het lichaam; en een persoon die voortdurend geweten ontkent en met opzet lijden aan anderen veroorzaakt, die heeft niet eens genoeg licht voor zelfs een grens.
Het zijn de collectieve aura’s van Aarde’s mensheid, dieren en planten leven die we zien als we naar de planeet in zijn geheel kijken. Lieve Mensen, als jullie konden zien wat wij zien, zou je verheugd en met ontzag vervuld zijn door het panorama van liefde en verlichting die rond de globe spettert. Houdt jullie licht schitterend schijnend!
Langs jullie hele Aarde reis worden jullie vergezeld en ondersteund door de onvergelijkbare kracht van liefde van lichtwezens door dit hele universum heen.
                                        ______________________________
LOVE and PEACE       LIEFDE  en VREDE
Suzanne Ward

[If you received this message as a forward or are reading it on my site and would like to receive future messages directly, please send an email to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. That will register your address on the moderator’s subscription list.]


dinsdag 21 juni 2016

Nederlands -- Matthew 19 juni 2016Matthew 19 juni 2016 door Suzy Ward
                                 
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Aarde’s energieveld van potentieel tiert van activiteit die steeds hoger gaande vibraties weerspiegelen, en ons is gevraagd om in een woord te beschrijven wat wij zien, dat zal spannend zijn. Omwentelingen zullen een tijdje doorgaan een terwijl de Illuminati de laatste snakkende pogingen doen om hun listige houvast te bewaren, maar het intensiverende licht voorspelt hun doem en plaveit het pad voor veranderingen die door een koor van hallelujah’s wordt verwelkomd.
Als we jullie vragen konden beantwoorden over verkiezingsresultaten voor de regionale- de staat- en nationale bureaus, referendums of voorstellen, zouden we dat zo blij doen, maar we zullen het niet eerder weten dan totdat die beslissingen zijn gemaakt. Wat we wel weten is de hoge vibratie die resultaten ondersteunen in het licht, en dus elke poging om stemmen te manipuleren kan niet langer blijven bestaan en elke bedoelde afdwaling langs het pad om gunstige resultaten voor de mensen kunnen niet permanent zijn. Wat betreft de wereld her-setting, actie gaat deze die kant op, daarna deze, en op het moment dat die er is, kon er gezegd worden dat het gehele economische stelsel zachtjes aan het pruttelen is.
Zorgen over landen die zich ontwikkelen, aan het moderniseren zijn of zich uitbreiden met nucleaire vermogens, hebben vragen opgeroepen over onze verzekering dat er geen nucleaire oorlog zal komen – tenminste niet door een bedoeling, wat dan met een onbezonnen reactie op onjuiste communicatie of een ongeluk? De verzekering die wij gaven die de rijken van mogelijkheden beslaat, komt van de Schepper. Zielen zijn beschadigd te worden door nucleaire explosies in de ruimte en met een bevel dat dit nooit meer zal gebeuren. De Schepper maakte deze enige uitzondering naar Zijn geschenk van de vrije wil: Iemand die zo’n explosie probeert zal worden tegengehouden in zijn slagen hierin. In dit universum autoriseerde God alle spirituele en technologisch ontwikkelde beschavingen om ontploffingsfouten tegen te houden van nucleaire oorlogskoppen bij gelanceerde raketten en bij de Aarde alleen, is dit al ongeveer 12 keer gedaan.
Een paar lezers vroegen waarom God afschuwelijke situaties laat doorgaan en anderen willen dat wij of onze collega’s al dergelijke situaties beëindigen. Anders dan de voornoemde uitzondering, is noch God, noch een ziel in stoffelijke of spirituele werelden toegestaan om tussenbeide te komen bij iemands gebruik van de vrije wil.

Lieve mensen, dit is met een gezonde reden. Tussenbeide komen zou talloze zielen de karmische ervaring ontkennen die ze kozen zodat ze kunnen evolueren, en evolutie is het doel van elke ziel in elk leven. Wat God en al Zijn gezanten wel toegestaan zijn te doen is om alle zielen liefde-licht te zenden, de meest sterke kracht in de kosmos, om harten en denken te openen, om troost te geven aan hen die verdriet hebben, moed aan degenen die wankelen, hoop aan degenen die worstelen, stuwkracht aan de pas ontwaakten. Spiritueel ontwikkelde wezens sturen voortdurend licht door dit universum en God’s oneindige liefde voor iedere en elke ziel is eeuwigdurend.
Ook hebben we gevraagd om specifieke procedures, gedragslijnen, houdingen of culturele tradities aan de kaak te stellen die geacht worden averechts te werken voor sociale progressie. Het zit niet op ons terrein om iets aan de kaak te stellen in jullie wereld, noch willen wij dat. Aarde is een school en een uitmuntende school! Zij voorziet in alle les elementen waarmee een derde dichtheid bevolking door moet groeien, spiritueel en bewust, en deel van die groei is het je realiseren wat er schadelijk is voor hun welzijn en voor de planeet van hun thuisland  en om de verantwoordelijkheid te nemen om die te stoppen.
Hierbij is de bijdrage van de lichtwerkers duidelijk. Jullie “brengen aan het licht” wat het leven op Aarde tegengesteld beïnvloedt en jullie ondernemingen naar verandering motiveren anderen om “het licht te zien” en zich bij je te voegen. Niet alle mensen zullen dat. Zij die kiezen om in de derde dichtheidsbeperkingen te blijven zullen jullie belachelijk maken of op je schelden, sommigen zullen je actief tegenwerken; maar het licht van jullie volhouden dat zal zich door de wereld verspreiden totdat alle mensen vredig leven, samenwerken, en in welzijn en in harmonie met de Natuur zijn.
Lezers in de Verenigde Staten hebben gevraagd dat we spreken over de serie massale schietpartijen in hun land. Sommige incidenten zijn voor-de-geboorte overeenkomsten met de bedoeling om leiders en het publiek te aan te moedigen om noodzakelijke stappen te zetten om deze massacres te stoppen. Als er geen overeenkomsten bij waren betrokken, mensen hun levens werden afgebroken, dan voltooiden ze hun contract voorzieningen in het Nirvana en gingen verder met zielengroei; bedroefde families en vrienden werden gesteund door geïntensiveerd licht om spirit te versterken en een snellere ontwikkeling te vergemakkelijken. Afhankelijk van de mentale condities van de schieters die stierven, of die persoonlijke healing ontvingen in het Nirvana en spirituele assistentie tijdens het opnieuw bekijken van hun levensprint, gevolgd door genezende leer sessies; of ze gingen Nirvana’s laagste laag binnen, verdroegen een zeer pijnlijke levensprint terugblik en zullen ernstige strengheid beleven in een of meer levens. De zelfde procedures wacht op de overtreders die gevangen werden.
Het hartverwarmende aspect van die schiet incidenten is dat liefde, en geen haat of bitterheid, de persoonlijk aangedane mensen, hun gemeenschappen en de natie heeft verenigd. Het is zo dat er ook nationale boosheid is, over degenen die pogen om het gemak te beperken waarmee individuen militair-achtige wapens en ammunitie kunnen aanschaffen wat vergeefs was. Het advies dat deze incidenten “valse vlaggen” waren die dit op het toneel zette, dus kan de regering de burgerij ontwapenen en ze zonder verdediging maken bij een tirannieke overname, dat komt uit een op vrees gewortelde derde dichtheidsmentaliteit. Het krachtig overnemen van dat land was net een deel van het duivelse plan van de Illuminati voor jullie hele wereld, een plan dat nooit kon worden uitgevoerd omdat de bestemming van de Aarde en haar mensheid in het licht van vreugde, vrede en in vrijheid zit. Die niet vergelijkbare kracht van licht heeft het wereld netwerk van de Illuminati in verscheurde stukjes gebracht en ondersteunt ook van beneden af de planetaire en persoonlijke ascentie naar de volheid van Aarde’s Gouden Periode.
Aan degenen die willen dat wij individuen identificeren die omstandigheden zijn begonnen of doorzetten met duister in de kern, zeggen wij, wees bedachtzaam dat elke mens een deel van God is, elke persoon is onontwarbaar verbonden op het zielenniveau met alle anderen, en God houdt van iedereen onvoorwaardelijk. Als zij die de mensheid een ongehoorde on-dienst hebben gedaan en publiek bekend zijn bezie hen alsjeblieft “door God’s ogen”. Dit betekent niet dat je hun daden door de vingers moet zien of dat recht gedaan wordt via jullie standaarden; het betekent dat jullie jezelf moeten verheffen en de wereld verheffen door licht te sturen naar die mensen en dat liever dan hen te bestraffen. De onpartijdige niet-oordelende – en onvermijdelijke – wetten van het universum zullen recht doen aan hen in een spirit wereld waar de energie past bij hun daden.
Als energie stromers met gewelddadige aanhechtingen hun koers lopen, worden gebeurtenissen van dien aard benadrukt door de beheerste hoofdstroom van de media en roepen commentaar op zoals deze: “Het terrorisme, wanhopige vluchtelingen, kwezelarij, alle kinderen die lijden bedroeft me zeer. Ik weet dat anderen net zo voelen. Als we stoppen met kijken naar het nieuws, konden we optimistischer zijn over de toekomst en meer effectieve lichtwerkers zijn. Kan Matthew daar alsjeblieft commentaar op geven?”
Wij voelen mee met die sentimenten, die door zorgende mensen over de wereld worden gedeeld, toch kunnen we het advies niet geven om onbewust te blijven van wat er gebeurt. Jullie herinneren je dit niet, maar toen jullie vorige keer vrijwillig naar de Aarde gingen, wisten jullie wat je zou tegenkomen en dat je zeer versterkt zou worden met spirituele kracht en wijsheid om je missie te bereiken: om mensen te helpen ontwaken uit het derde-dichtheidsbewustzijn en door dat te doen, je eigen ontwikkeling verder te laten gaan. Jullie effectiviteit in beide zou worden beperkt als je niet weet wat er gebeurt. En je kunt niet “onweten” wat je bekend is. Het is waarschijnlijk dat gedachten en gevoelens opkomen over die situaties die inderdaad verdrietig zijn, en zonder navolgende rapporten zouden jullie het verspelen om te horen over bemoedigende ontwikkelingen die daarna komen.
Begrijpen dat de meeste mensen in hartbrekende omstandigheden zitten is het voltooien van karmische lessen zodat ze kunnen evolueren en dat zal jullie medeleven voor hen laten voelen, hun keuzes respecteren en accepteren dat mensen die de omstandigheden creëren noodzakelijke rollen spelen in het universele evolutionaire proces. Sommige personen accepteerden ongewoon moeilijke ervaringen om de karmische lading van zielen te verminderen met wie zij liefdesbanden delen, anderen gaan om met meer problemen dan ze in hun contracten kozen – in beide gevallen maken deze zielen een grote sprong voorwaarts op hun spirituele pad.
We weten dat het niet gemakkelijk is om te denken aan lijdende mensen in karmische termen, die koud en apathisch schijnen te zijn en om je te weerhouden degenen te beoordelen die verdriet en ernstige moeilijkheden veroorzaken. Wij allemaal hebben levens gehad midden in de oorlog, in onrechtvaardigheid en ontbering in een of andere wereld, en onze “vorige” levens gebeuren tegelijk met ons “huidige”. De hoge vibraties op dit station schermen ons af van om opnieuw harte-pijn te voelen in die andere levens, maar onze heldere herinneringen laten ons verhouden met jullie gevoelens over gebeurtenissen op Aarde. Verder, wij die liefdesbanden hebben met personen daar die worstelen, beleven nu precies wat zij voelen.
Op elk moment voelt God de collectieve pijn van Aarde’s mensen, dieren, Deva’s en planten koninkrijken en alle andere levensvormen door dit universum heen. Dat is voor jullie je niet voor te stellen zoals dat voor ons ook niet is. We haasten ons erbij te voegen dat God ook de liefde voelt, de blijheid, dankbaarheid en de vrede volheid die collectief Zijn kinderen en andere scheppingen hebben, en het licht dat jullie uitzenden en het licht dat voortdurend uit- gestraald wordt vanuit alle hoge stations verlichten Zijn pijnlijke last.
Geliefde broeders en zusters, twijfel NOOIT aan jullie effectiviteit als lichtwerkers – jullie wereld is onvergelijkbaar beter omdat jullie er zijn! Weinigen zitten op officiële posities van invloed, de meesten niet, en dat is zoals het moet zijn. Jullie onschatbare invloed is de licht – LIEFDE – die jullie uitzenden door op god-achtige wijze te leven. Niet alleen is dit enorm jullie wereld aan het goed doen, maar wat op Aarde gebeurt heeft invloed op al het andere in dit universum, dus de rimpel effecten van jullie licht zijn onmetelijk.
Het is natuurlijk om je optimistisch te voelen over de toekomst, en gedachten over progressie tot op deze datum zal je vooruit laten kijken met opwinding. Er zijn belovende ontwikkelingen in zuivere energie, gezondheidszorg, transport en omgevingsbescherming en herstel, bijvoorbeeld, en toegewijde pogingen voor dierenrechten en eerlijkheid in rechtssystemen schieten op. Kleine ondernemingen heffen levensstandaarden op in gemeenschappen rond de wereld, steden herstellen gore stadswijken, lessen en trainingsprogramma’s worden beschikbaar voor nieuwe soorten banen, en vernieuwingen maken inbreuken op andere betekenisvolle gebieden. Bijvoorbeeld, de kunst die meer toegankelijk wordt gemaakt voor jonge mensen – alle kunstvormen zijn uitdrukkingen van de ziel, en wat de deelnemende leraren en jongeren doen is belangrijk nu en voor alle generaties die nog komen.
Lichtwerkers zijn onmisbaar om de gemeenschap vooruit te helpen zover op de botsende weg van progressie. Inderdaad veel meer moet nog wereldwijd worden gedaan en dat zal ook! Verandering begint op de achterban niveaus en gaat verder omhoog totdat dit de top bereikt, waar achter gesloten-deuren al onderweg is om conflicten op te lossen en om politieke en financiële stelsels te hervormen. De tred is geleidelijk of hebben meer stoom in sommige vitale gebieden en treuzelen of zigzaggen waar Illuminati nog wat te zeggen hebben, maar hun tijd loopt af – de ontembare spirit van mensen die vrede en rechtvaardigheid willen en voor iedereen om te delen in de overvloed van de wereld, zal overheersen.

“Ik heb vrienden wier rationele vermogens ‘plotseling’ zijn verdwenen in het konijnenhol, als het ware, bijna alsof ze onder een soort betovering van de Illuminati zijn. Is er iets dat ik kan doen om hen te helpen “ontwaken” en om hun eigen denken weer terug te nemen?
De lezer bedoelde vrienden die “politieke dwepers” waren geworden,” maar ons antwoord heeft betrekking op elke persoon van wie jullie denken die nauw-denken hebben ontwikkeld voor gezichtspunten die verschillen van die van henzelf, en dit brengt ons terug naar de vrije wil. Elke ziel heeft de keuze om te omhelzen of tegen te zijn wat er aan de gang is en niemand heeft de verantwoordelijkheid – of het goddelijke recht – om een ander te overtuigen om “wakker te worden” bij een zaak. Nog meer zelfs, argumenteren of bekeren van iemand overtuigt niet, die vervreemdt, dus handel met je overtuigingen en waarden en eer het recht van alle anderen om in overeenstemming te handelen met die van hen. Uiteindelijk zal iedereen in jullie gemeenschap op dezelfde bladzijde zijn, zogezegd.
 “Kan liefde-licht gezonden worden naar mensen die 500 jaren geleden leefden? Ik bedoel kunnen die mensen geholpen worden op die manier in het jaar 2016? Inderdaad is dit een liefdevolle gedachte, maar die energie zou beter gezonden worden om mensen op Aarde te helpen. Alhoewel jullie concept van kalenderjaren NU is in het tijdeloze continuüm, zijn die mensen die in jullie 1500 jaren leefden niet langer in die fase van ontwikkeling. Ze hebben andere personage levens gehad met andere zielen contract keuzes, andere ervaringen en zij hebben karma gezaaid en geoogst overeenkomstig. Maar als liefde-licht naar hen gestuurd werd of naar anderen wier Aarde levens lang geleden waren, zou het niet worden verspild – die energie bereikt de gehele-krachtvolle bron die altijd onbeperkt beschikbaar is voor alle zielen.
Lichtende wezen door dit universum heen juichen jullie toe, altijd maar verder en zijn voor altijd met jullie in onvoorwaardelijke liefde.
                                   _____________________
LOVE and PEACE         LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward


[NOTE: De volgende maandelijkse boodschap zal worden gedistribueerd en gepost worden  op  www.matthewbooks.com zo gauw het mogelijk is na 26 juli (2016)  
If you received this message as a forward or are reading it on-line and would like to receive future messages directly, sending an email to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com will register your address on the moderator’s subscription list.]
 vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl)                      


vrijdag 20 mei 2016

Nederlands -- Matthew 19 mei 2016Matthew 19 mei 2016 

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laten wij jullie denken tot rust brengen over zaken van wat ongeruste momenten. Eerst, is er door de klimaat verandering een onderwerp van wereld discussie, gepraat over zeeën die eilanden bedekken en kust gebieden overspoelen tot aan berg gebieden toe en mensen die met miljoenen worden verdronken. Dat zal niet gebeuren – Aarde zal niet de levens van haar geliefde bewoners in gevaar brengen bij haar terugkeer naar een matig klimaat in de wereld. Terwijl het poolijs en de gletsjers doorgaan te smelten, zullen de water niveaus langzaam doorgaan te rijzen en in kleine mate overal, en bewoners van mogelijk beïnvloede gebieden – zee niveau eilanden, delen van continentale kustlijnen, de oevers van onze grootste rivieren en laag liggende landen – voldoende tijd hebben om elke noodzakelijke preventieve actie of maatregel te nemen of gaan her-verhuizen.
Dan is er de profetie dat een plotselinge pool-verschuiving de planeet gaan verwoesten. Het zou verwoestend zijn als die verandering abrupt zou gebeuren, maar dat is niet zo. Tachtig en meer jaren geleden waren de axis van de Aarde zo uit het evenwicht dat ze in gevaar was om de ruimte in te vliegen en van bepaalde vernietiging. Krachtige beschavingen straalden massaal licht om de orbit/omloop van de Aarde te stabiliseren en haar in staat te stellen om te beginnen met haar ascentie koers, en dat was het begin van de pool’s geleidelijke verschuiving.
Andere lezers zijn bezorgd over het traject van de Aarde in een botsingskoers met een planeet waarvan sommigen denken dat het Nibiru is en weer anderen denken dat het een pas ontdekte planeet is die aanzienlijk groter is dan de Aarde. Enige informatie die wordt rondgezonden over deze speculatieve situatie is alleen om angst te scheppen, maar gebrek aan kennis is de wortel van het meeste ervan. Jullie astrofysici weten niet dat meer dan tachtig jaren de Aarde naar achtereenvolgende hogere energielagen is gegaan, aldus zijn ze in verwarring en gealarmeerd door het zien van nieuwe hemelse lichamen. Wij her-verzekeren jullie, lieve familie, dat de Aarde zal doorgaan om veilig te reizen en gelijkmatig en helemaal naar haar bestemming in de vijfde dichtheid!
E-mails over de presidentiele verkiezing van de Verenigde Staten zijn al meer dan een jaar binnen gekomen en nu dat twee individuen zijn benoemd als de voor-aangenomen kandidaten, wordt mijn moeder haar in-box gevuld met vragen over wie er zal winnen. Gebaseerd op de steeds toenemende vibraties die de mensen ondersteunen met morele en spirituele integriteit en om degenen aan de kaak stellen die gebrek hebben aan die kwaliteit, zien we dat geen van de kandidaten president zal worden., Senator Bernie Sanders zal dat wel. Als de trillings- stuwkracht doorgaat, zal de waarschijnlijkheid van zijn winnen verder gaan naar de zekerheid in Aarde’s energieveld van potentie en in november zullen de kiezers een wijze, eerlijke president kiezen.
We zijn altijd blij om jullie vragen en commentaar te ontvangen en specifiek in deze fase van Aarde’s transformatieproces, verwelkomen wij diegenen die ons de gelegenheid geven om leiding te geven aan nieuwe ziel-zoekers. “Ontwaken kan een heel eenzaam en vaak verwarrende onderneming zijn. Kan Matthew een raad geven aan Lichtwerkers die schijnbaar onder een psychische aanval zijn gekomen met de bedoeling om hen in verwarring te brengen en ze minder effectief in hun werk te maken?”
Ontwaken is intens anders dan alles dat jullie je kunnen herinneren, en als geen van jullie familie of vrienden is heeft genoemd, wat hierop lijkt, dan is aarzeling om er over te spreken wat jullie beleven heel natuurlijk; en de realisatie dat jullie een deel van God zijn kan overweldigend schijnen te zijn, alsof het heiligschennis is om er zelfs zo over te denken.  De combinatie van het je eenzaam voelen en het je verbijsterd voelen over je hogere staat van besef en het accepteren van je god-zelf kan inderdaad zeer onder spanning zitten en daar over denken als een psychische aanval. Toen de vibratie niveaus veel lager waren omdat het duister nog de planeet omhulde, maakten de heldere aura’s van de lichtwerkers hen nog doelen voor duistere aanvallen. Nu het licht op de planeet te intens hiervoor is, maar via de universele wet van aantrekking bereiken gedachten over te worden aangevallen energie stromers zoals sensaties en brengen die terug naar jullie.
Vervang dit soort gedachten met het weten dat jullie nooit alleen zijn! Niet alleen zijn jullie bewaarengel en je spirit gidsen constant aan jullie zijde, maar veel zielen hebben een ontwakingservaring zoiets als die van jullie en anderen gaan vol vertrouwen langs dit pad van zelf-ontdekking. Vaak herbergen spirituele en metafysische boekhandels groepen van individuen met hetzelfde denken of posten berichten van sociale bijeenkomsten, van seminars en workshops. Algemene boekhandels hebben in dat soort ook boeken en als je je onzeker voelt welke je zult kiezen, vraag dan van binnen om naar diegene geleid te worden die het meest verlichtend voor je zullen zijn. Zoek het internet af naar sites die brieven sturen door verwante spirits en boodschappen van wezens zoals Patricia Cota-Robles, en je kunt altijd om goddelijke hulp vragen om je zelf vertrouwen te voelen en opgewonden te zijn over het ontwaken. Spoedig zul je het gemakkelijker krijgen in een blije relatie met je god-zelf en er zullen zich straatjes openen naar gebieden waar je het licht effectief kunt dienen en met diepe bevrediging.

“Kun je Matthew vragen hoe we onze levensopdracht kunnen ontdekken terwijl we hier op aarde zitten?” De beste manier om te ontdekken wat je kiest als je levens bedoeling, is ook het eenvoudigste: Let op de boodschappen uit het zielenniveau naar jouw bewustzijn – intuïtie, instinct, inspiratie, aspiratie en geweten. Als je die leidlijnen volgt die specifiek verbonden zijn met de keuzes in jullie zielencontract, zul je een sterk gevoel hebben van zachtjes langs het pad van het leven te gaan als de tegenstelling om te worstelen met besluiten en misschien om anderen te vragen wat zij denken dat de meest logische richting voor jou/jullie is.

“Is het waar dat duistere wezens van de Aarde worden verwijderd en naar een alternatieve holografische aarde worden meegenomen? Als dat zo is zou dat geweldig zijn daar het de duisternis op deze planeet vermindert en de tijdstafel naar volledige onthulling versnelt. En wat wordt er bedoeld dat wij leven in een holografisch universum of matrix, dat dit een 3D droom is en dat hogere dimensies werkelijk zijn of is het allemaal een projectie van ons bewustzijn? Duistere wezens verlaten de Aarde op dezelfde manier als lichtwezens doen, de dood van het stoffelijke lichaam; En, zoals lichtwezens, gaan ze het deel van het Nirvana binnen, Aarde’s spirit wereld, waar de energie overeenkomt met de energie die zij genereerden in hun Aarde leven.

Er zijn goede uitleggingen van het holografische universum in boeken en in artikelen van het Internet in zoverre jullie kosmologen dat ontdekt hebben. Zij hebben mathematisch geconcludeerd dat het universum begon met de Big Bang, maar zij moeten nog begrijpen dat wetenschap en spirit – of energie en kosmisch bewustzijn – een en het zelfde zijn: de liefde licht essentie van de Schepper, de meest sterke kracht in de kosmos en Bron van alles in het bestaan.

Hogere dimensies zijn werkelijk, en het is niet helemaal juist te zeggen dat 3D gewoon een projectie is van iemands bewustzijn. Wat een persoon ook gelooft, hoe ver dat ook af kan zijn van het feitelijke, het is die persoon zijn werkelijkheid, en meest waarschijnlijk zou je een serieus argument krijgen van iemand die je probeerde te overtuigen dat wat hij of zij denkt “gewoon een projectie van je bewustzijn” is.

Maar wat werkelijk schijnt te zijn in jullie 3D wereld “is een droom” of beter gezegd een illusie en wij kunnen dit niet duidelijker uitleggen dan dat gedaan werd in een boodschap enkele jaren geleden. Moeder, vind die boodschap en kopieer dat deel. We denken dat het specifiek nuttig is voor ontwakende zielen en misschien ook voor lange-tijd lichtwerkers.

“Wat bedoelt Matthew als hij zegt: ‘We wonen in een illusie?’ Heeft ieder mens zijn of haar eigen werkelijkheid of delen we allen een werkelijkheid?”

Als definitie is een illusie bedrieglijk, soms waargenomen als werkelijk maar zonder basis in de werkelijkheid. De illusie van de derde dichtheid is dat er dit ene leven op Aarde is, dan sterf je en daarna, volgens velen, is er een nevelachtige plek dat of een gezegende of een helle vuur en zwavel “leven na dit leven” is waar je voor altijd verblijft. De werkelijkheid is dat dit maar een van de honderden of vele duizenden ervaringen van een ziel zijn die leeft in veel verschillende vormen en op plaatsen tegelijkertijd zijn in het universum.

 De illusie is dat jij je lichaam bent, jouw persoonlijkheid, jouw karakteristieken, jouw gevoelens, jouw bereikingen en tussen twee haakjes dat je een ziel hebt waarvan God alleen weet waar je naar toe gaat als je sterft. De werkelijkheid is dat jij je ziel bent, een deel van God, onafscheidelijk van Hem en alle andere zielen in dit universum; jullie hebben de stoffelijke ervaring die je zelf koos om andere levens in evenwicht te brengen; en je bent een eeuwig wezen.

 De illusie is, overeenkomstig iemands godsdienstige weten/kader, dat het Opper Wezen van dit universum correct geportretteerd is alleen door jouw godsdienst en Zijn wetten geïnterpreteerd door jouw godsdienst die absoluut zijn. De werkelijkheid is dat het Opperste Wezen van dit universum ondergeschikt is aan de Schepper, het Opper Wezen van de kosmos; God is een vermenging van alle zielen, alle levensvormen, door dit universum en Hij kent elke gedachte en voelt ieder gevoel van elk leven; Hij kan niet tussenbeide komen met de wet van de vrije wil van de Schepper als zielen van hun voor-de-geboorte overeenkomsten afwijken, dus het is nie: Zijn “wil zal geschieden”, alhoewel we normaal zeggen “Hij” , God of de Bron door jouw naamskeuze, is het epitome van androgyn zijn, volmaakt in evenwicht zijnde mannelijke en vrouwelijk energieën; en Hij verdeelde de godsdiensten niet – een paar van zijn misleide god-zelf delen deden dat wel.

 De illusie dat het slechte de tegenstelling is van godsvrucht is de afwezigheid van licht, de afwezigheid van liefde en spirituele helderheid.

 De illusie is dat de Aarde een kleine, vaste planeet is wier bewoners het enige te bewijzen intelligente leven in het universum zijn. De werkelijkheid is dat de Aarde een ziel is met een planetair lichaam die een thuis is voor wezens er in, erop en er boven en dat haar oppervlakte bewoners voor het meeste deel veel minder ontwikkeld spiritueel ontwikkeld zijn, minder intellectueel en minder technologisch zijn dan veel andere beschavingen.

 Ja, elke ziel heeft zijn of haar eigen illusie zoals dit betrekking heeft op het zelf, elk facet van de levenstijd, planeet Aarde en de Bron van het Al, maar uiteindelijk zullen allen dezelfde universele werkelijkheid delen. [23 mei 2005]
Dank je, Moeder. De uitbarsting van bombardementen heeft talloze vragen opgeroepen, en eerst zeggen we, het worden van een zelfmoord bommengooier is nooit deel van een zielen contract. Omdat van elk persoon zijn contract maar een deel van een voor-de-geboorte overeenkomst is dat met anderen gemaakt is die het leven willen delen, dat moet inhouden niet alleen een mens die iemand doodt om de ervaring om te worden gedood in evenwicht te brengen en een persoon die wil worden gedood om een ander leven in evenwicht te brengen, maar die moet alle andere deelnemers gelegenheid bieden om te ervaren wat ze willen als zielen ontwikkeling.

Het is zo dat sommige overeenkomsten zielen inhouden die als groep willen overgaan. In een dergelijk geval is het in dienst voor alle anderen, die moeten beleven welke emotionele en financiële problemen kunnen volgen op het overgangsgebeuren van die groep. Afhankelijk van het aantal zielen die erbij zijn betrokken – het aantal kan variëren van vergelijkenderwijs weinig tot vele duizenden – het gebeuren kan een wijze van transport zijn dat vergaat, troepen die strijden, familieleden die in een oorlogsgebied wonen, een natuurlijke ramp of een snelle verspreiding van een virus ziekte.

Sommige jonge mensen die zelfmoord bommengooiers worden, zijn vanaf hun kindertijd geïndoctrineerd om te geloven dat zij hun godsdienst moeten verdedigen door mensen van andere godsdiensten te doden, en zij handelen door die krachtige vorm van mind controle. Hun leven terugzien in het Nirvana is heel problematisch emotioneel omdat ze de volle breedte van lijden voelen die hun laatste daad veroorzaakte aan anderen. Omdat zij handelden in overeenstemming met een krachtige programmering, lopen ze geen wrede karmische lessen op, en hun volgende leven zal worden toegewijd om de meest behoeftige mensen te helpen in een derde dichtheidsbeschaving die begonnen is om spiritueel en bewust te ontwaken.

Zelfmoord bommengooiers die volwassen zijn als ze besluiten om terroristen te worden handelen door een radicaal verstoorde zin van bekrachtiging die beroofd is van het zorgen voor de consequenties voor anderen. Als toevoeging aan een buitengewoon pijnlijke levens terugblik, lijden ze precies aan alle mensen wier levens werden beïnvloed door hun zelf-vernietiging, ze zullen een of meer moeilijke levens hebben in een lage dichtheid beschaving waar de karmische molen volop draait. Die zelf-opdracht wordt niet bepaald door alleen deze individuen hun laatste handeling; het is dat de energie van hun wens om zoveel mogelijk mensen als mogelijk is te doden en door de daad zelf zo duister is dat het boven alle andere aspecten van hun levens uitgaat.

Een Belgische lezer die vlak bij de Brussels luchthaven woont schreef: “Ik moet toegeven dat het steeds moeilijker wordt om positief te blijven en om vertrouwen te houden in de toekomst van de mensheid. Ik weet niet wat nog meer ik andere mensen moet vertellen als dingen zoals dit [zelfmoord bommengooiers] worden besproken. Het wordt ook steeds moeilijker om overtuigd te blijven dat na dit leven nog een ander bestaan ons wacht. Ik vraag me af of andere lezers van jouw boodschappen dezelfde twijfels ondergaan. Als ze zich niet meer verbonden voelen met iemand buiten de lichaamswereld.”

Verlies van vertrouwen in de toekomst van de mensheid is een onbegrijpelijke reactie op geweld als mensen die jullie kennen direct ermee werden beïnvloed, en terwijl je misschien niet denkt over het “afscheiden” van de wereld als een vorm van goddelijke genade, het is – het is je hart en denken eren her-ademing geven van de shock en wanhoop en verdriet. In dergelijke tijden is het moeilijk te denken over een leven na dit leven en om troost te verkrijgen uit wat misschien alleen een mistig idee kan schijnen, dat er een glorieuze spirit wereld is van liefde en vrede. Maar het je vasthouden aan die werkelijkheid is wat de spirit zal opheffen en vertrouwen zal herstellen in de vaststelling en het vermogen om deze wereld een veel betere plaats te maken dan die op dit moment is. Geliefde broeders en zusters, twijfel er alsjeblieft niet aan dat deze transformatie in Aardes beschaving aan het gebeuren is!

Zoals te spreken met mensen over tragische gebeurtenissen, laat je echte gevoelens stromen. Huilen is zo veel gezonder dan stoïcijns je gevoelens onderdrukken, dus laat je tranen in overvloed komen. Vraag om goddelijke hulp om te healen; zie de schoonheid in de Natuur; denk aan het wonder van de geboorte, de onschuld van kleine kinderen en de devotie/toewijding van je huisdier; weet dat er veel, veel meer goed is dan slecht in jullie wereld en het licht versterkt voortdurend het goede, verzwakt het slechte. Jullie uitdrukking: “De Tijd heelt alle dingen” is alleen gedeeltelijk waar – dat is hoe jullie tijd gebruiken die healing brengt, een terugkeer naar welzijn en positivisme, of niet.

Nu spreek ik net als Matthew om te zeggen dat stress zijn weg maakt in onze laatste boodschap. Het toekennen van de verwoesting van Haïti door een orkaan in plaats van een aardbeving was een zeldzaam voorbeeld van mijn moeders gedachte – en een vergissing in jullie herinnering, Moeder – die mijn doorgeving doorkruiste. Zij is verslagen dat de week van stress over haar computers technische problemen, die haar site en e-mail adres blokkeerden, en dat stond haar momentele weggaan toe uit het duidelijk horen van mijn woorden.

Ze zeggen jullie vaarwel voor dit moment alleen omdat we voor altijd met jullie zijn in onvoorwaardelijke liefde.  
                                                       ___________________

LOVE and PEACE           LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward
   
[Yahoo’s new instruction to be added to the distribution list—sending an email to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com—is working for most subscribers, but not for all.  If your email bounces, send your email address and request to be added to the list to the group moderator at indexangel4suzy@yahoo.com.

When Matthew was talking about helpful books for awakening souls, he didn’t mention the five Matthew books, so I will. You can read about them on www.matthewbooks.com and order them in Bookshop or your favorite bookstore.] 


(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl)                                     
Bron: messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com—

dinsdag 26 april 2016

Nederlands -- Matthew 20 april 2016Matthew 20 april 2016

Wereld reset(opnieuw ingesteld); NESARA’s voorzieningen, geschiedenis; Illuminati; “Panama Papers; de tiende; gecentraliseerde regering, weigeren om te veranderen; “platte” Aarde; Nieuwe Aarde”

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We beginnen met ons op de zaak te richten dat de meesten van jullie uitgesproken zorgen horen bij de wereld her-setting. Wat is de bedoeling, wie zit er achter, en hoe zal dit jullie bank rekeningen beïnvloeden en je beleggingen? Daar we de kortgeleden geld-term niet meer gebruikt hebben: globale reset”, enige jaren geleden begonnen we te praten over wat – de verandering is van jullie huidige geld stelsel, die geen fundering van wat dan ook heeft, naar een systeem die gebaseerd is op kostbare metalen. Het overgangsproces zal zo gladjes mogelijk worden gedaan om verstoring te minimaliseren in financiële diensten, en iemand wier geld eerlijk is verdiend en dat geïnvesteerd heeft, hoeft zich geen zorgen te maken.

Wie de regels maakt voor het bankieren van de wereld en wie de leeninstituten en rente maatstaven beheerst, beheerst de economie. Na mensen in Beieren die zich superieur voelden boven de massa’s en die zichzelf “de Illuminati” noemden  en vervolgens hun invloed uitbreidden in alle richtingen, die geheime sociëteit heeft hun regels wereldwijd toegepast. Ze deden dat met gemak, omdat lang voordat dat ze op het toneel kwamen, dat al was neergezet door enkele rijke en machtige families wier hebzucht, vernuft en meedogenloosheid hen economische controle gaf.

Wereld reset (=opnieuw ingesteld) is een betekenisvolle stap naar het beëindigen van eeuwen lange controle. Alhoewel die term niet gebruikt wordt, is de bedoeling om de wereld economie te stabiliseren door alle valuta op de goud standaard te zetten – is dit een van de diverse voorzieningen in NESARA, de afkorting van Nationale Economische Zekerheid en Reformatie Act die geschreven werd door enkele meester planners van Aarde’s gouden Periode, in samenwerking met ontwikkelde bewoners van de Aarde. Zelfs vandaag zijn relatief weinig mensen zich bewust van deze wettiging van de Verenigde Staten die getekend werd in 2000 door president Bill Clinton, want zij die er van wisten werden gebonden door een “gag order”(muilkorf bevel) die hij en andere leden van de Illuminati van de regering instelden.

Na die Wet werd dit naar buiten gepubliceerd via verspreiding van informatie die doorgegeven werd door bronnen van buiten de planeet aan hun ontvangers, de regering stelde een des-informatie Website in – de Nationale Economische Stabilisatie (later veranderd naar Security of veiligheid) en de Recovery Act – een niet juiste informatie over NESARA werd rond gestuurd om de mensen te misleiden die er over hadden gehoord. Nooit is het een investeringsprogramma geweest, noch hield het een levering van “welzijnspakketten” in die miljoenen dollars in bankaccounts neerlegden of die wettelijke schulden weghaalden.

De authentieke NESARA werd wereldwijd aangekondigd en ging 12 september 2001 werken. Om dit wereld veranderende gebeuren tegen te houden, bevolen president George W. Bush en zijn Illuminati collega’s het schandelijke verraad aan hun land dat gewoonlijk bekend werd als “9/11”. Dat liet hen ook door gaan met hun voor-geplande invasie van Irak onder het banier van de “oorlog tegen terreur”.

Het zou natuurlijk zijn om je af te vragen waarom een programma dat monumentale beramingen begon met de wetgeving in de Verenigde Staten. Ten eerste moesten NESARA’s voorzieningen worden ingelijst in jullie wetten; anders zou het een zaak van zielen zijn uit andere beschavingen die hun ideeën op het volk van de Aarde legden. En universele wetten verbieden dat soort van tussenkomst zelfs als het voor het beste belang van de mensen is.

Ten tweede, het was noodzakelijk dat de diepe veranderingen die de Act bevat werden toegepast, eerst in de Verenigde Staten omdat het ’t meest begeven was van Illuminati en de meest krachtige natie was in jullie wereld. Alhoewel de latere status nu het spotlight deelt met dat regeringsacties nog zwaar beïnvloed worden door wat er gebeurt in veel andere landen. En het was nodig om te handelen door NESARA’s voorziening die de corporate staat van de Verenigde Staten veranderde welke heimelijk door de Illuminati werd opgezet als een republiek, zoals werd bedoeld bij de kolonisten die in de oorlog streden voor onafhankelijkheid.

De Wet’s voornaamste economische tendens is iets dat niet kon worden uitgevoerd in een wetgeving: ‘t legaal verkrijgen van grote rijkdommen die illegaal en immoreel werden verzameld door de Illuminati en het gebruiken van die fondsen om verarming te elimineren, wat, over het algemeen door hun schepping komt. Laten we een voorbeeld aanhalen dat jullie je kunnen herinneren uit vorige boodschappen. De aardbeving die Haïti verwoestte werd veroorzaakt door de technologie van weerscontrole van de Illuminati; nadat de beving wegtrok, gingen de vroegere presidenten Bush en Clinton daar naar toe om in hun eigen zakken de gelden om te leiden welke gedoneerd werden voor hulp en herbouwing. Wat betreft de mensen van Haïti, deze zes jaren later wonen ze nog steeds in ongezonde, condities die onder de standaard zitten, zoals voor de aardbeving hen trof en veel woningen zijn geïmproviseerde krotten midden tussen de ruïnes van verwoeste gemeenschappen.

De gewetenloze ongelijkheid tussen degenen die hebben en die niet-hebben in jullie wereld veroorzaakten een onbalans in Aarde’s energie veld die moet worden verholpen en andere NESARA voorzieningen zijn ook ontworpen om dat te doen. Ze schrappen schulden door IMF leningen; beëindigen woeker rentes; gooien de privé bezitters van de Federale Reserve Systeem (belastingen) om, wier tentakels de wereld omspannen, met hun verzameling agentschap, de IRS; en beëindigen de valuta handel die de Illuminati in staat heeft gesteld om fortuinen te oogsten, en daar is het waar het wereld herstel in past.

Kortgeleden schreef een lezer: Ik herinner me vorig jaar, of het jaar daarvoor… hij (Matthew) zei dat we de wereld geld uitwisseling niet zouden krijgen voor 2017.” En dat is een aanzienlijke mis-interpretatie van wat we wel zeiden:

“Dat gezegd hebbend, vertellen we jullie blij dat de decade(tien jaren) van vertraging in jullie gemeenschapsontwikkeling eindigt in jullie jaar 2017, een meest verzoenende tijdsframe met een hemel raam dat lijkt op dat in december 2012 de Zonnewende die de Aarde in de vierde dichtheid liet gaan. (werd uitgesproken op 23 september 2014)”

Nadat die boodschap naar buiten ging, hadden talloze lezers vragen over die stelling, en we willen er een opnoemen: Bedoel je nu dat er geen belangrijke ontwikkelingen kunnen gebeuren tot aan het eind van 2017?  Lieve Broeders en Zusters, belangrijke ontwikkelingen zijn er aan het gebeuren sedert de Aarde zich begaf naar haar ascentie koers ongeveer 80 of zoiets jaren geleden! Maar, het is waarschijnlijk dat de eerste ontwikkeling onmiskenbaar duidelijk voor jullie zal zijn, en dat zal de wereld hersetting zijn. Dit complexe proces heeft de samenwerking nodig van een groot aantal nationale leiders, en met de steeds omhooggaande vibraties, is hun overeenkomst om verder te gaan, wat dit jaar kan komen. Als het niet zo spoedig is, wees dan alsjeblieft niet teleurgesteld – een eerlijke, zekere fundering voor jullie wereld economie staat aan de dichtbije horizon.

De “Panama Papers” zullen leiden naar een volgende betekenisvolle economische hervorming. De internationale wet firma wiens opnamen werden gehackt en vrijgegeven hebben aan de media hebben altijd gehandeld in de wetten die de vestiging van de shell compagnieën reguleren; firma’s die ook dit soort compagnieën voor hun cliënten opzetten worden ook gereguleerd. Na in deze dienst te hebben voorzien, zijn de firma’s er niet langer bij betrokken. Terwijl er lang bekend was dat veel rijke mensen de shell gezelschappen gebruiken om hun geld te verstoppen en om belastingen erover te vermijden, was er geen bewijs om hun criminele activiteit te bewijzen. De Panamese firma files met namen van de gezelschappen van cliënten brachten een begin aan de voortdurende onderzoeken in de mazen van illegale stappen die door de eigenaars genomen werden om hun sporen te bedekken, ontdekkingen die zullen resulteren in het afnemen van de wetten die de formatie van “schelpen” (shells) toestaan.

“Dit jaar kreeg ik veel boodschappen van verschillende mensen over de tienden. Ik wil graag weten wat Matthew daarover heeft te zeggen.” Gegeven dat 10% van iemands inkomen aan de kerk een Vaticaans edict was die pausen en andere hoog in de kerkelijke hiërarchie zaten toestonden om in weelde te leven en parochie priesters die comfortabel leven terwijl armoede het lot was van velen in de Katholieke congregatie. Andere godsdiensten adopteerden de tienden om grote kerken te bouwen om “God te eren”. Kerk is geen gebouw, het is ieders persoonlijke relatie met God; het delen vanuit het hart is godsvrucht, de tienden werden bedacht door de mens met hebzucht als zijn penwortel. Toen de mensen zich realiseerden dat het Christendom werd georganiseerd door de hoofden van kerk en staat om de massa’s te beheersen en zichzelf te verrijken en andere godsdiensten werden ook gecorrumpeerd door de infiltratie van het duistere denken, alle dogma’s zullen langs de kant van de weg vallen en de zuiverheid van spiritualiteit zal in stand blijven.

“Ik hoorde juist over de beweging voor een nieuwe wereldregering. Matthew verzekerde ons dat dit nooit zou gaan gebeuren!!!!” In veel boodschappen hebben wij jullie verzekerd dat de Illuminati nooit hun doel van wereld overheersing zouden verkrijgen. Zonder te weten wat deze lezer hoorde, is alles wat wij kunnen zeggen tegen jullie allen, associeer alsjeblieft nooit een gecentraliseerde regeringslichaam met de Ene Wereld Regering of de Nieuwe Wereld Orde, twee ontwerpen voor het plan van wereld overheersing door de Illuminati die het elimineren inhouden van de meeste van de bevolking – de “nutteloze eters”, zoals beschreven door Henri Kissinger. We her-verzekeren jullie, dat dit plan gedoemd is te mislukken omdat hun wereldnetwerk op de naden stuk ging en de fragmenten ontknopen zich.

Vrijheid brandt in de harten van de mensheid, maar zelden hebben de mensen van de Aarde vrij geleefd. Eeuwenlang hebben sterke mensen hun grondbezittingen en macht laten toenemen door wrede overwinning -  Troepen werden tot strijd gedwongen; onnoembare aantallen werden gedood, gevangen of in slavernij verkocht; en allen behalve de vertrouwelijke weinigen leefden met middelen op een nauwelijks bestaansniveau. Nadat de regerende stelsels werden geëtiketteerd, maakten de Illuminati een bespotting van een democratie door kandidaten uit hun midden neer te zetten, richten verkiezingen aan; en kochten leden van de regeringen om, persten ze af en bedreigden of doodden ze leden van regeringen. Ze verklaarden welk land moet worden bevochten om ons veilig te houden voor dat soort regering of voor die ideologie, en ze begonnen burger- en internationale oorlogen.

Net als hun voorgangers dreven/tierden ze op oorlog. Door wapens te produceren en ze te verkopen, ammunitie en andere oorlogstuig, aan beide zijden, profiteerden ze geleidelijk aan Door nu nieuwe nationale grenzen te zetten of gewoon een land over te nemen en de bevolking ervan te onderwerpen, bleven zij hun rijk uitbreiden. Door regeringen te infiltreren, militaire krachten, spionage agentschappen, rechtse en economische stelsels, godsdiensten, opvoeding, media, handel multinationale corporaties, het medische veld, de filmindustrie en entertainment te infiltreren, beheersten ze uiteindelijk alles waar het leven in jullie wereld invloed op heeft. Door meedogenloos angst, bitterheid, onrechtvaardigheid en armoede te creëren, condities die energie produceren die hen brandstof geven, hebben zij jullie wereld in hun greep gehouden.

Dat lange verdrietige hoofdstuk van jullie geschiedenis komt naar zijn einde. Het is Gaia’s wens dat alle volkeren van de Aarde vrij leven, in vrede zijn, samenwerken over grenzen heen, over zeeën heen en dat allen gelijkelijk delen in de natuurlijke overvloed van de planeet. Door haar wensen vast te houden, zijn de beste aspecten van jullie regerende filosofieën en visionaire ideeën samen te gaan in een wereld stelsel die door individuen met morele en spirituele integriteit en wier wijs leiderschap vrede zal handhaven en welzijn. Geliefde Familie, de wereld die je helpt te scheppen in de lineaire tijd en die bestaat in het continuüm – Aarde’s Gouden Periode die in al haar glorie bloesemt – is groots bloeiend in die gunstige regering.

“Als het Licht op de planeet feitelijk voortdurend zich intensiveert, waarom is er dan nog zoveel zomaar geweld? Waarom zijn vredes gesprekken niet succesvol bij het beëindigen van oorlogen? Het is beklagenswaardig zo dat progressie in dat respect heel langzaam gaat. Over het algemeen komt dit door de weigering van mensen om te veranderen aan wat zij gewend zijn – een geloof, politiek, traditie, procedure, gewoonte of iets anders dat bekend is. Laten we een voorbeeld geven waarover je nog niet hebt nagedacht als afschrikwekkend middel, om het bewustzijnsniveau en spiritueel besef van jullie gemeenschap omhoog te brengen.

Sommige kandidaten die het ambt willen in de Verenigde Staten die aanhankelijkheid beloven aan de Constitutie, een document die werd samengesteld toen het bezitten van slaven het recht was van blanke mensen en dat alleen mannen gezien werden als in staat te zijn om intelligent te kiezen. Goed van te voren waarop de Wet van Rechten burgerschap gaf aan vroegere slaven en vrouwen toestond om te stemmen, was er een goed georganiseerde Militie, die nodig was voor de veiligheid van een vrije Staat, het recht van mensen om Wapenen te houden en te dragen, dat niet zal worden verbroken. Dit tweede amendement dat ongeveer 225 jaren geleden werd geschreven, dat voorzien werd voor de bereidheid van het jonge land in het geval de Britten probeerden om hun controle te herwinnen en wapenen musketten waren. Maar veel burgers citeerden dit amendement als hun recht om wapens te hebben die ontworpen waren voor de strijdvelden van vandaag, en sommigen geloven dat ze die moeten gebruiken als…” …ze zullen de krijgswet(ook de staat van beleg) uitroepen zodat ze ons onze wapens kunnen afpakken.” Energie die door die gedachten en gevoelens wordt gegenereerd brengt niet alleen stuwkracht aan de toestroom van wapens, die laat een tegenwicht zien omdat het een conflict maakt met de energie die gestuurd wordt om geweld te beëindigen om een wereld in vrede te verkrijgen.

En helemaal niet is dat de enige weerstandsfactor, maar zijn afschrikwekking voor een ontwakende gemeenschap die moet worden erkend. Wat enorm hartverwarmend is, terwijl de trillingsniveaus omhoog blijven gaan, zullen toenemend mensen verlicht worden en vurig progressieve veranderingen verwelkomen.

“Wil je alsjeblieft zo vriendelijk zijn om Matthew te vragen over de platte aarde en het firmament zoals genoemd in de antieke schriften en ook in de Bijbel? Wij zeggen dat mensen die lang geleden hun hemelse observaties opschreven dat deden zonder de kennis van een zonnestelsel met een platte planeet midden in de sferen die de universele wetten van de natuurkunde tartten. Het geloof dat de Aarde plat is geeft geen geloof aan jullie wetenschappelijk kennis en dat is het zelfde met het geloof dat God een paar duizend jaren geleden de Aarde in zes dagen schiep.

Ons is ook gevraagd naar de “Nieuwe Aarde” die beschreven werd als een oorspronkelijke planeet waar lichtwezens worden getransporteerd terwijl de duisteren blijven op de “eerste” Aarde om door te gaan met strijden en om het milieu te verwoesten. Eonen geleden in de lineaire tijd koos de ziel Gaia om als planeet te incarneren, die ergens langs de lijn de Aarde werd genoemd, en zij heeft geen bedoeling om haar lichaam te verlaten of om er twee te bezetten. Jullie technologie die onderdrukt en misbruikt werd door de Illuminati, en de ontwikkelde technologie die jullie universele familie zal brengen als ze veilig bij jullie kunnen komen, zal de Aarde tot haar oorspronkelijke Eden zelf herstellen. Het is haar bestemming om opnieuw een gezond, schoon, vredevol thuisland voor al haar bewoners te worden.

Lichtwezens door dit universum heen eren jullie standvastige dienst die jullie steeds dichter bij die prachtige era brengt en we zijn bij jullie in liefdevolle geest langs jullie hele reis.

LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward                     Website The Matthew Books

(OPMERKING  van Suzy: Technische problemen blokkeerden mijn Website en e-mail adres op 14 april – de site werd gemaakt op de 18de en mijn e-mailadres werd geher-acitveerd vandaag. Mijn inbox was al verdwenen en mu zijn er bijna 1400 nieuwe e-mails om doorheen te zoeken, maar zo gauw als ik kan, antwoord ik degenen die antwoorden moeten hebben. Aan iedereen die waardering heeft uitgesproken voor de boodschappen, dank jullie!


Als jullie willen toegevoegd worden aan de verdelingslijst, zet dat op  messagesfrommatthew@yahoogroup.com   Zet op To: de nieuwe email en  in het onderwerp of Subject  messagesfrommatthew-subscribe. Klik dan op zenden.)

Vertaling: Winny

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3