Followers

President

donderdag 1 juni 2017

Nederlands -- Matthew Ward, 30 MEI 2017Matthew Ward, 30 MEI 2017
Met de liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Irrationele terroristische handelingen en regeringen die burgerprotesten met geweld neerslaan zijn onvermijdelijk terwijl een derde dichtheidsbeschaving karmische ervaringen voltooid zodat die kan evolueren. Focus je echter niet op de droevige aspecten van zulke gebeurtenissen, maar zend in plaats daarvan jullie licht uit, de missie die je koos om de mensen van de Aarde te helpen spiritueel en bewust wakker te worden om geïnspireerd hun wereld naar het Gouden Tijdperk te transformeren.
Ons werd gevraagd hoe door “alleen maar licht uit te stralen” de Aarde kan helpen, en anderen vroegen zich af hoe licht, dat geabsorbeerd wordt door cellen in het lichaam, groei in spirituele en bewuste gewaarwording bevordert. Heel eenvoudig gesteld, licht is bewustzijn, de informatie in het DNA van de cellen, en DNA is hetgeen alle leven in dit universum ontwerpt. Een paar jaar geleden sprak ik over dit onderwerp en ik vroeg mijn moeder dat gedeelte van het bericht te kopiëren. 
Het is niet alleen het collectieve bewustzijn dat ervoor zorgde dat de planeet diep in de derde dimensie afdaalde en het daar millennia lang vasthield, maar recentelijker heeft het geholpen om daar weer uit op te stijgen. En omdat de Aarde van al haar hier aanwezige levensvormen houdt, is ze erop gebrand om zielen hun licht uit te laten stralen naar het collectieve bewustzijn, waar het slapende zielen een “lift” kan bieden naar spirituele gewaarwording en de cellulaire veranderingen die ze nodig hebben om fysiek naar het Gouden Tijdperk te gaan.
Er werd mij gevraagd waarom deze cellulaire veranderingen noodzakelijk zijn, en ik denk dat mijn antwoord zal aantonen waarom jullie hulp bij het creëren van dat glorieuze Tijdperk zo’n grote triomf is. De absorptie van licht herstelt het lichaams-DNA naar de staat die voorafging aan de wijzigingen door de duistere krachten van de cellulaire structuur van de aardse mensheid om hen “intellectueel, spiritueel en fysiek “omlaag te halen”. Als iets ‘een zonde’ kan worden genoemd, is het de inmenging met de groei van een ziel, en het is een overtreding van de universele wetten, wat nu precies is wat de duistere krachten deden met een hele beschaving. 
In hogere dimensies zijn cellen kristallijn en hun samenstelling omvat zuiverheid van karakter, spirituele helderheid en een lange fysieke levensduur, vrij van alle ziekten. Daartegenover nodigen de koolstofcellen van de derde dimensie-levensvormen de basiskarakteristieken uit die geassocieerd zijn met het kwaad, evenals grotendeels gereduceerde gedachtenkracht, ernstig verzwakte wil en een veelvoud aan fysieke, emotionele en mentale onvolkomenheden. Levens met die karakteristieken en zwakheden die dominant zijn in de lichamen van mensen en die weerspiegelt worden in hun gedachten, gevoelens en gedrag, werden opgeslagen in cellulaire herinneringen en verder gebracht van de ene generatie naar de volgende.
Het was die duivelse wijziging in het ontwerp van de mensheid, eonen geleden, die ervoor zorgde dat de zielenpersonages geleidelijk aan neerwaarts spiraalden van de lichtsferen naar de diepe derde dimensie, waar de planetaire marionetten van de duistere krachten de massa eenvoudig in onwetendheid konden houden omtrent hun oorsprong in het licht, hun onbeperkte potentieel om te manifesteren en het niet afgescheiden zijn van alle zielen van God en elkaar. Bovenkomen uit dat niveau van beperkingen, waar de duistere krachten heersten via hun krachtige hulpmiddel en brandstof – ANGST! – vereiste een heroïsche inspanning van de kant van zielen die steeds weer opnieuw incarneerden met de intentie de duistere invloed te overwinnen, maar faalden. De meesten van jullie spendeerden honderden levens in die probeer/faal cyclus, en deze keer slaagden jullie erin om eruit te breken! Door het licht te absorberen claimen jullie je god- en godinnenzelf weer en nemen jullie je rechtmatige plaats in onze universele familie in. (9 maart, 2009)

Ik vroeg mijn moeder ook om het deel in een van de boeken te kopiëren dat aanvullend inzicht geeft. (Laat in 1995, toen Matthew nog in Nirwana was, werden telepathische lijnen versterkt om inmenging door de duistere krachten in boodschappen van lichtwezens te voorkomen, en het volgende uittreksel uit Illuminations for a New Era werd telepathisch verzonden via wat hij “groepsdenken” noemde.)
     Kun je me iets vertellen over 12-strengen DNA?
Moeder Suzanne, we willen hier graag over praten. Het 12-strengen DNA dat tot nu toe aanwezig is in Aardmensen wordt opnieuw ingesteld om jullie voor te bereiden op het assimileren van het licht dat wordt uitgestraald om jullie spirituele en bewuste verbindingen met hogere dimensionele trillingsfrequenties te verhogen. In de neerwaartse duikeling vanaf het begin van de Schepping werd de oorspronkelijke 30-strengen DNA verminderd totdat het het huidige niveau in de derde dimensie bereikte.
DNA is de lichtsubstantie in het fysieke lichaam op cellulair niveau. Toen fysicaliteit voor het eerst plaatsvond, zo ver terug in de oudheid dat we op dit niveau niet kunnen bevatten wanneer, heerste er volledige conformiteit met de oorspronkelijke bouwmaterialen van de Schepper, zonder vragen of afwijkingen. Alle scheppingsmaterialen waren van licht.
Toen de materialen dichter werden ten behoeve van het manifesteren in vorm in plaats van in alleen licht en gewaarwording, waren er veranderingen nodig in de structuur van de DNA-elementen. Ze werden nauwer in samenstelling, aangezien de meer dichte lichamen en substanties om te bouwen werden gevisualiseerd en gemanifesteerd. Uiteindelijk werd de dichtheid zodanig dat het oorspronkelijke 30-strengen DNA gereduceerd werd tot slechts één streng in de primitiefste levensvorm die mogelijk was om te produceren, iets wat je sub-leven zou kunnen noemen. Jullie kennen deze niet, aangezien op Aardniveau minstens twee strengen vereist zijn.
Afdaling in dichtheid was een lange tijd de focus van het menselijk leven, derhalve werd jullie planeet bevolkt met mensen wiens afnemende aantal DNA-strengen het resultaat was van hun scheppende voornemen. Net zoals het voornemen om leven te produceren met een minimum aan DNA-strengen dat bewerkstelligde, is hetzelfde waar voor de corresponderende toename van strengen wanneer zielen zoeken naar hogere vormen van manifestatie. Dit gebeurt nu op Aarde, aangezien het de intentie is van sommige zielen om te ascenderen in plaats van statisch te blijven.
Moeder, bedankt. Wanneer je bedenkt hoe vaak we zeiden dat licht en liefde dezelfde energie zijn, en dat deze energie de sterkste kracht in de kosmos is, dan weet je dat wanneer het licht ernstig gereduceerd is in menselijke cellen, hetzelfde waar is voor hun vermogen om lief te hebben – en liefde is de sleutel tot zelfontwikkeling en tot het transformeren van werelden.
En nu, lieve familie, weten jullie ook waarom “alleen maar je licht uitzenden” onschatbaar is bij het helpen van de Aarde en al haar levensvormen. Bovendien, door dit te doen veranderen je cellen naar de kristallijnen structuur die DNA-uitbreiding mogelijk maakt, derhalve helpen jullie je eigen evolutionaire status vooruit. Dat betekent niet dat dit jouw hulp zelfdienend maakt –  sterkere beschavingen die zwakkere door de eeuwen heen helpen is hoe levensvormen stappen zetten om hun oorspronkelijk toebedeelde DNA te herkrijgen. Gedurende het ascentie-proces van de Aarde, dat haar naar niveaus van toenemend hoge trillingsfrequenties bracht, ontwierpen sommige zielen die daar incarneerden hun personages’ cellen met vier DNA-strengen, en het aantal zielen dat dit doet neemt toe.         
“Vraag Matthew alsjeblieft of hij ons kan helpen begrijpen hoe de wereldeconomie gereorganiseerd kan worden op een manier die eerlijker en rechtvaardiger is.”  We kunnen slechts algemene informatie bieden aangezien gedetailleerde plannen nog worden geformuleerd, zodat het nieuwe mondiale economische systeem geïnitieerd kan worden met zo weinig mogelijk onderbreking van bank- en investeringsdiensten voor het publiek en de eerlijke herverdeling van geld. Zoals ons is verteld zullen er twee hoofdactiviteiten zijn, elk talloze stappen behelzend nadat de illuminati-tentakels verwijderd zijn.
Eén hoofdactiviteit is het ontmantelen van het Systeem van de Federale Reserve, een bankenconsortium in eigendom van de illuminati dat tezamen met haar inkomsten-vergarende arm de mondiale economieën beïnvloedt, de IRS – inkomstenbelasting die wordt betaald door de burgers van de VS wordt niet gebruikt om hen te dienen, maar gaan in plaats daarvan naar illuminatie-schatkisten. De schulden van dat land en de schulden van alle landen aan het Internationaal Monetair Fonds zullen worden aangepast om leningbedragen die, zoals je zou kunnen zeggen, uit lucht werden gecreëerd te elimineren – de Feds betalen een paar centen voor elke rekening die ze geprint hebben, wat voor valuta ook, en lenen dat geld aan regeringen voor wat er op de rekening staat, plus rente. 
Het nieuwe monetaire systeem zal worden gebaseerd op edele metalen, zodat alle nationale valuta op dezelfde standaard worden afgestemd, waardoor het kopen en verkopen ervan wordt geëlimineerd, iets dat schade toebrengt aan ’s lands economieën wiens monetaire waarden aan inflatie onderhevig zijn. De illuminati hebben handig van valutahandel, alsook van het controleren van aandelenmarkten, het instellen van belastingen en rente geprofiteerd, dus door deze aspecten van de nationale economieën onder wijs en eerlijk bestuur te brengen is onderdeel van de reorganisatie. Schuldenkwijtschelding waar jullie mogelijk van hebben gehoord zal op individuele basis worden toegepast, niet allesomvattend.  
De andere hoofdactiviteit is het bemachtigen van de enorme rijkdommen van de illuminati, rijkdommen die op illegale en immorele wijze zijn verkregen, en deze fondsen te gebruiken om armoede te elimineren. Het geld zal worden verdeeld onder betrouwbare organisaties die zicht hebben op hoe deze het best kunnen worden ingezet voor afvalverwerking, huisvesting, scholing, gezondheidszorg-centra, wegen en bruggen, landbouw en het opstarten van kleine bedrijven – alles dat nodig is om de levensstandaard van de over de hele wereld in wanhoop verkerende armen, significant te verhogen. Tevens zullen de natuurlijke bronnen van alle naties, die nu in handen van de illuminati zijn, worden teruggegeven aan de burgerij.      
Personen met morele en spirituele integriteit, wijsheid en ervaring zullen in staat zijn dit monumentale tweezijdig streven, dat tijd vergt, volledig te implementeren wanneer de illuminati niet meer in beeld zijn. 
“Wat heeft Matthew te zeggen over het verschil tussen overtuigingen en weten?” Overtuigingen worden gevormd wanneer dezelfde informatie door één of meer externe bronnen wordt herhaald – ouders, leeftijdsgenoten, leraren, religieuze leiders, wetenschappers, regeringsfunctionarissen, mainstream media – en wanneer je ontdekt dat informatie niet volledig is of onjuist, verandert je overtuiging dienovereenkomstig. Weten bestaat diep vanbinnen; een constant doordrongen onbetwiste “juistheid” – het samenkomen van waarheid op zielsniveau en je bewustzijn.
Geliefde broeders en zusters, lichtwezens in dit universum eren jullie toegewijde dienst om de Aardefamilie te verheffen en ze steunen jullie met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.

                                               ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________
LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward

Vertaling: Rob & Marja

12 opmerkingen:

 1. Ik voel me zo gezegend en vervuld ... Ik heb terughoudend geweest bij het aanschaffen van deze lege ATM-kaart die ik over online heb gehoord omdat alles te goed lijkt om waar te zijn, maar ik was ervan overtuigd en geschokt toen mijn vriend op mijn plaats van werk de kaart kreeg van America Express Hackers & we hebben het bevestigd als het echt werkt. Waarschijnlijk, de kaart werkte en zonder delay heb ik het ook geprobeerd. Sindsdien ben ik dagelijks teruggetrokken tot $ 10.000 van de kaart en het geld is in mijn eigen rekening. Ik ben blij dat ik het eindelijk heb geprobeerd en deze kaart heeft mijn leven financieel echt veranderd zonder dat ik gevang ben, het is echt en werkt echt en maakte me rijk !! Ben je arm of op zoek naar financiële hulp? In plaats van een lening te krijgen, zal ik u adviseren om deze lege ATM-kaart nu te krijgen! Deze Carmella Raymond burger van Verenigde Staten. Neem nu contact met hen op! E-mail: ( americaexpresscard@hotmail.com ) en ook, kunt u dit celtelefoonnummer of +1 (518) 460-6400 bellen of schrijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. VRIJHEID TOT FINANCIËLE SUCCES E-mail: fundingcapitalplc@gmail.com

  Ik wil dit op de hoogte brengen van het publiek over hoe ik het financieringscircuitlening PLC ontmoette nadat ik mijn baan verliep en door mijn bank en andere financiële instelling geweigerd werd door mijn credit score. Ik kon mijn kinderkosten niet betalen. Ik was achter op de rekeningen, op het punt om uit het huis gegooid te worden wegens mijn onvermogen om mijn huur te betalen. Het was in deze periode mijn kinderen werden door pleegzorg genomen. Toen ik ergens op zoek was naar fondsen, waar ik 3,670 dollar kwijt dat ik van vrienden had geleend die ik door twee bedrijven kreeg. Totdat ik door een zeer goede vriend naar Funding Circle Plc was verwezen, dus als je een lening nodig hebt, adviseer je deze Godsent-lener via Email: fundingcapitalplc@gmail.com en wees vrij van scam 'Jennie Cortez op naam van Verenigde staat

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hallo iedereen, ik ben Chloe Raymond, ik ben zo blij om terug te komen naar dit geweldige forum om te testificeren over de hulp die ik van Chester Brian kreeg. Ik was in wanhopige behoefte aan een lening in andere om vrij te zijn van schuld en financiële bondage die door mijn ex man was geplaatst. Het was echt erg dat ik hulp nodig had van vrienden, familie en zelfs mijn bank, maar ik zou mij kunnen helpen omdat mijn credit score erg slecht was. Dus ik bleef surfen met mijn computer en zag een aantal getuigenissen van mensen Chester Brian bijgestaan met een lening, toen besloot ik hem te contacteren op zijn e-mail brianloancompany0@gmail.com, toen kreeg ik een mail van hen en ik deed alles wat werd gevraagd van me. Tot mijn grootste verrassing hebben zij de door mij gevraagde lening op mijn rekening overgemaakt en nu ben ik zo blij mijn schuld te wissen en heb ik ook een bedrijf gestart met het resterende bedrag om voor mezelf en familie te zorgen. Als u een lening nodig hebt, neem dan contact op met de beste lener van alle tijden Chester Brian op zijn email: brianloancompany0@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 4. FINANCIËLE DOORBRAAK

  Het leven is inderdaad GRACE, ik ben Daan Sophia momenteel in Californië, VS. Ik wil graag mijn ervaringen met jullie delen over hoe ik een lening van $ 185.000,00 USD kreeg om mijn bankcheque te wissen en een nieuw bedrijf te starten. Het begon allemaal toen ik mijn huis en bezittingen kwijtraakte vanwege de bankcheque die ik nam om enkele rekeningen en enkele persoonlijke behoeften te compenseren. Ik werd zo wanhopig en begon op alle manieren naar fondsen te zoeken. Gelukkig voor mij hoorde ik een collega van mij over dit bedrijf praten, ik raakte geïnteresseerd hoewel ik bang was om opgelicht te worden, ik werd gedwongen door mijn situatie en had geen andere keus dan advies te vragen aan mijn vriend over ditzelfde bedrijf en kreeg hun contactnummer, intoucheren met hen maakte me echt sceptisch vanwege mijn eerdere ervaring met online geldverstrekkers, weinig wist ik dit heel bedrijf "PROGRESSIVE LOAN INC. was een godsgeschenk voor mij en mijn familie en de hele internetwereld, dit bedrijf is van grote hulp voor mij en enkele van mijn collega's en vandaag ben ik een trotse eigenaar van goed georganiseerde zaken en verantwoordelijkheden worden goed behandeld, allemaal dankzij Josef Lewis van (progresiveloan@yahoo.com). Dus als je echt echt behoefte hebt aan een lening hetzij om uw eigen bedrijf uit te breiden of op te starten of in enige vorm van financiële moeilijkheden, ik adviseer u de heer Josef Lewis van Progressive lening de mogelijkheid van financiële verheffing in uw leven te geven. Email: progresiveloan@yahoo.com OF Bel / Tekst +1 (603) 786-7565 en niet het slachtoffer worden van online zwendel in de naam van het krijgen van een lening. bedankt


  BeantwoordenVerwijderen
 5. Welkom bij AVANT LENINGEN, heeft u online een echte lening nodig om uw facturen veilig te stellen? Start een nieuw bedrijf? Heeft u een persoonlijke lening nodig? of zakelijke lening, vraag om een ​​snelle en gemakkelijke lening om een ​​nieuwe financiering van uw projecten te starten tegen een laagste rentetarief van 2%. Hebt u een lening nodig? Heeft de bank of Payday Loan Company uw leningaanvraag afgewezen vanwege uw lage kredietscores of het ontbreken van aanvullende beveiliging? en u hebt dringend behoefte aan deze persoonlijke of zakelijke lening om uw bedrijf opnieuw te financieren, uw rekeningen te betalen, uw slechte kredietproblemen op te lossen, een eigen huis te kopen en te bezitten? etc. NEEM NU CONTACT OP MET VIA EMAIL: {avantloan@yahoo.com}

   Avant Loans is het eerste uitleenplatform dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en machine learning om krediet te waarderen en het leenproces te automatiseren. Avant heeft bewezen goede kredietprestaties te leveren en behield een van de hoogste consumentenbeoordelingen van de branche volgens toonaangevende websites voor consumentenrecensies. Vraag vandaag nog een lening aan en een bedrag naar keuze door ons te bereiken via e-mail: {avantloan@yahoo.com}

   Avant Loans geloven dat iedereen een betere financiële toekomst verdient als ze ernaar streven. We hebben een marktplaats gebouwd die de kosten laag houdt en de kansen hoog houden.

   U kunt ons ook via onze website bereiken, maar voor direct antwoord vult u het onderstaande aanvraagformulier in en stuurt u ons door naar ons e-mailadres {avantloan@yahoo.com}

  * Voor-en achternaam:
  * Leningbedrag nodig:
  * Leentijd:
  * Doel van de lening:
  * Stad land:
  * Telefoon Nee:
  * Hoe heb je over ons gehoord:

   Echt geïnteresseerd om een ​​lening te krijgen, e-mail ons dan vriendelijk naar {avantloan@yahoo.com} met bovenstaande leningvereiste.

   Hoogachtend,
  Etienne L. Audrey
  Bedrijf: Avant Loans
  Contact: avantloan@yahoo.com

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Als je moeilijke tijden of armoede doormaakt, moet je niet depressief zijn, want dit is een goede kans om weer rijk en gelukkig te zijn, neem dan contact op met divinecardhacker@gmail.com om je hoofdkaart te pakken die al vol zit met geld.

  Ik kreeg mijn eigen stamkaart van hem en ik gebruik deze kaart om elke dag 3000€ te verzamelen, als u dringend uw kaart ook moet hebben en u zult heel blij zijn zoals ik ben.

  Contact: divinecardhacker@gmail.com

  Bedankt

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Goede dag, ik ben Josef Lewis. Een gerenommeerde, legitieme & geaccrediteerde geldschieter. Wij geven uit lening van alle soorten in een zeer snelle en gemakkelijke manier, persoonlijke lening, auto lening, huis lening, studentenlening, bedrijfs lening, uitvinder lening, schuld consolidatie. Enz

  Word goedgekeurd voor een zaken of persoonlijke leningen vandaag en krijg fondsen binnen de zelfde week van toepassing. Deze persoonlijke leningen kunnen worden goedgekeurd, ongeacht uw krediet en er zijn veel tevreden klanten om een back-up van deze claim. Maar je krijgt niet alleen de persoonlijke lening die u nodig hebt; u krijgt de goedkoopste. Dit is onze belofte: wij garanderen het laagste tarief voor alle leningen met gratis collaterale voordelen.

  We streven ernaar om een positieve blijvende indruk achter te laten door de verwachtingen van mijn klanten te overschrijden in alles wat ik doe. Ons doel is om u te behandelen met waardigheid en respect, terwijl het verstrekken van de hoogste kwaliteit van de dienstverlening in een tijdige manier. Geen sofi-nummer vereist en geen credit check vereist, 100% gegarandeerd. Vriendelijk reageren onmiddellijk met behulp van de onderstaande gegevens als belanghebbende in een lening en vrij zijn van oplichting..

  E-mail: progresiveloan@yahoo.com oproep/tekst + 1 (603) 786-7565 Bedankt  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik wil de heer westhood bedanken voor het geven van een lening. Ik heb een getuigenis gevonden van hoe een vriend een lening kreeg van apexloans en ik vroeg om een ​​lening en kreeg mijn lening. Als u vandaag een dringende lening nodig hebt, vermijd dan internetfraudeurs om legitieme leningen via e-mail aan te vragen; apexloans@yahoo.com

  BeantwoordenVerwijderen
 9. LENING AANBIEDING!!! Wij zijn ROBERTO KENNETH lening bedrijf bieden wij zowel de lange en korte termijn lening financiering. Wij bieden veilige en vertrouwelijke leningen tegen een zeer lage rente van 3% per jaar, persoonlijke leningen, schuld consolidatie lening, durfkapitaal, Business Loan, corporate leningen, educatieve lening, woningkrediet en leningen voor welke reden dan ook! Wij zijn het vertrouwde alternatief voor bancaire financiering, en onze aanvraag proces is eenvoudig en rechttoe rechtaan. Onze lening varieert van $5.000,00 tot $25, 000000,00. (25.000.000 dollars). Extra info: we zijn hard op weg de prive, discrete, en service georiënteerde leningen keuze voor algemene leningen. We zijn het bedrijf te wenden tot wanneer de traditionele leningen bronnen mislukken. Als u geïnteresseerd bent aarzel dan niet om ons te contacteren met informatie hieronder per E-mail: robertokennety@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Als je een dringende lening nodig hebt, is het waarschijnlijk dat er iets is opgedoken dat je niet verwachtte. Dit overkomt ons allemaal op een of ander moment en weten waar je terecht kunt voor hulp is een grote stressverlichter. Benhillfirms zijn er om u te helpen toegang te krijgen tot de dringende lening die u nodig hebt en zullen het hele proces zo snel en gemakkelijk mogelijk maken, wat betekent dat u met noodsituaties kunt omgaan zodra ze zich voordoen. We zijn exclusief online beschikbaar, wat betekent dat we geen openingstijden hebben. Wij zijn 24 uur per dag, elke dag beschikbaar, omdat we begrijpen dat dringende leningen niet alleen nodig zijn tussen 9 en 5 uur van maandag tot en met vrijdag. Neemt u nu contact met ons op via:
  E-mail: Benhillfirms@gmail.com
  Telefoonnummer: +1 (530) 459-8426
  Website: http://axelbenwell-loanservices.mycylex.co.uk

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Bij LAPO MICROFINANCE Wij bieden leningen aan particulieren, bedrijven en samenwerkende instellingen tegen een rentevoet van 2% per jaar ,, Heeft u een dringende lening nodig om een bedrijf op te starten, een schuldlening? een auto of een huis kopen? Zo ja, maak je geen zorgen meer, want we bieden allerlei soorten leningen tegen een lage en betaalbare rentevoet van 2%, zonder onderpand en zonder kredietcontrole. ANTWOORD OP MAIL: lapofunding960@gmail.com Met vriendelijke groet


  Bij LAPO MICROFINANCE Wij bieden leningen aan particulieren, bedrijven en samenwerkende instellingen tegen een rentevoet van 2% per jaar ,, Heeft u een dringende lening nodig om een bedrijf op te starten, een schuldlening? een auto of een huis kopen? Zo ja, maak je geen zorgen meer, want we bieden allerlei soorten leningen tegen een lage en betaalbare rentevoet van 2%, zonder onderpand en zonder kredietcontrole. ANTWOORD OP MAIL: lapofunding960@gmail.com Met vriendelijke groet  Bij LAPO MICROFINANCE Wij bieden leningen aan particulieren, bedrijven en samenwerkende instellingen tegen een rentevoet van 2% per jaar ,, Heeft u een dringende lening nodig om een bedrijf op te starten, een schuldlening? een auto of een huis kopen? Zo ja, maak je geen zorgen meer, want we bieden allerlei soorten leningen tegen een lage en betaalbare rentevoet van 2%, zonder onderpand en zonder kredietcontrole. ANTWOORD OP MAIL: lapofunding960@gmail.com Met vriendelijke groet

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Bent u op zoek naar een zakelijke lening, persoonlijke lening, woninglening, autolening, studielening, schuldconsolidatielening, ongedekte lening, risicokapitaal enz., Of werd u om een of meer redenen een lening geweigerd door een bank of financiële instelling. U bent op de juiste plaats voor uw leningoplossingen! Ik ben een particuliere geldschieter, ik verstrek leningen aan bedrijven en particulieren tegen een lage en betaalbare rente van 3% rente. Neem dan contact met ons op via e-mail: sabinhelps@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3