Followers

President

maandag 24 april 2017

Nederlands -- Matthew, 23 April, 2017Matthew, 23 April, 2017, NL
Met liefhebbende groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Jullie krijgen ontnuchterende retoriek aangaande Noord Korea te horen, en we verzekeren jullie dat er géén oorlog met dat land of enig ander land zal zijn. Jullie kunnen eveneens de mediahype omtrent Rusland’s nieuwe koude oorlog met Europa en de VS negeren – Rusland is één van de “ruggegraat”landen waarvan het doel vrede, economische stabiliteit en milieubescherming is. En de nucleaire rakettesten van Noord Korea vormen geen bedreiging – altijd waakzame bemanningen in jullie hemel zorgen er voor dat raketten  weigeren, zoals ze in de afgelopen jaren al in meer dan een dozijn gevallen hebben gedaan. Handelend volgens de aanbevelingen van collega's op de planeet, heeft één van de bemanningen de recente explosie, seconden na de lancering, van een raket veroorzaakt, als een psychologische terugslag voor het testprogramma en middel waardoor de spierballentaal kon de-escaleren. 
Het energieveld van mogelijkheden van de Aarde  toont dat ontevreden burgers in talloze landen anti-regeringsprotesten zullen initiëren of voortzetten en strijdende terroristengroepen zullen nog een tijdje langer noodzakelijk zijn; communicatielijnen die open zullen gaan zullen de vijandelijkheden tussen alle “vijanden” echter verminderen en uiteindelijk elimineren. Jullie compassie, sympathie en gebeden vloeien op natuurlijke wijze naar de vele millioenen die levensbedreigende ontberingen of andere ernstige moeilijkheden doorstaan, maar raak alsjeblieft niet verwikkeld in het karmische drama dat zichzelf uitspeelt. Jullie volharding in het licht helpt en inspireert de mensen om mede de toekomst te bepalen van de Aarde als vreedzame wereld waar iedereen in de overvloed deelt en in harmonie met de Natuur leeft.
Er werd ons gevraagd of lage trillingen of de woede van demonstranten hun doel niet ondermijnen, en het antwoord is: het doel beslist welke trillingen worden geproduceerd. Zou apartheid geëindigd zijn als de oorspronkelijke bewoners van Zuidafrika hun woede in protesten niet kenbaar hadden gemaakt zodat ze dezelfde civiele en wettelijke vrijheden verkregen als de immigranten die hen regeerden? Zouden vrouwenstemmen via de stemhokjes gehoord zijn als ze in protesten hun woede niet hadden overgebracht vanwege het hen ontzeggen van dezelfde rechten als mannen, waardoor ze daadwerkelijk dezelfde rechten verwierven? Het gebeurt maar zelden dat onrechtvaardigheid wordt gecorrigeerd, totdat de mensen die achtergesteld worden het eisen; woede kan een bondgenoot zijn wanneer actie wordt ondernomen ter ondersteuning van eerlijkheid en billijkheid. Kortom, wanneer er licht is in het doel van demonstranten worden er hoge trillingen geproduceerd; wanneer het doel van een demonstrantengroep is om hun eigen ideologieën op te dringen aan mensen met andere ideologieën, dan worden lage trillingen in overvloed geproduceerd.
“Ik kan mijn woede over iets dat mijn partner, met wie ik al drie jaar samen ben, verscheidene maanden geleden heeft gedaan, niet loslaten. Hij snapt niet hoe diep me dat raakte en hij wordt boos als ik er over wil praten. Ik weet dat woede slechte trillingen heeft en ik wil niet dat dit ons beiden van ascentie afhoudt. Wat kan ik doen?” Ons antwoord is van toepassing op iedereen die met woede over welke situatie dan ook te maken heeft, en eerst zullen we het hierover hebben in de context van een intieme relatie. Wanneer woede een heersende emotie is, zijn de effecten tweeledig: de energie van de woede doordringt de relatie; en de lage trilling van die energie vormt een barriere tussen het licht en het bewustzijn en de cellulaire structuur, waar lichtabsorptie essentieel is voor ascentie. Het wordt tijd om te overwegen of die relatie nog langer het belang van beide personen dient, omdat de karmische vereniging die zij in hun zielscontracten hebben gekozen is voltooid. Tijdens dit ongeëvenaarde tijdperk, met alles in het universum in versnelling, hebben zielen de gelegenheid al hun derde dichtheidskarma in één leven af te wikkelen, in plaats van in vele, en vaak is woede de motivator voor een stel om hun wegen te scheiden, zodat beiden verder kunnen gaan naar een andere gekozen ervaring.
Wanneer woede de relatie tussen ouders en kinderen of broers en zussen betreedt, en in overeenstemming is met hun overeenkomst van vóór de geboorte, geeft het ook groeikansen voor allen; maar nogmaals, dat deel van de overeenkomst voltooien hoeft geen jaren en jaren te duren. Wanneer langlopende verschillen niet opgelost kunnen worden, is de meest wijze koers die je voor jezelf kunt volgen, het volgen van je sterke intuïtieve gevoel – het vertrouwen van je intuïtie is onderdeel van je zielsontwikkeling, en dat is het doel van elke ziel in elk leven. 
Woede als voortvloeisel van een smeulende ontevredenheid kan het signaal zijn dat je ziel je bewustzijn een por geeft om een verandering aan te brengen in het gebied dat de sensatie oproept, wellicht het soort dienstbetrekking of een specifieke baan, een beroepsmatige betrokkenheid, de locatie waar je woont, of een cursus of studie. We hebben het niet over het handelen in een vlaag van woede of het impulsief volgen van een gril, maar juist weloverwogen stappen zetten in de richting die jou in sterke mate roept.
Laat ons jullie vertellen waarom woede zo sterk aanwezig is op deze wereld. De Aarde is een school waar studenten de ongeëvenaarde kracht en vreugde van liefde kunnen leren, evenals de consequenties van angst en woede – woede is een bijprodukt van angst en vaak gaan de twee hand in hand.  Via de Wet van Aantrekking zijn emotionele situaties zelf-bestendigend, en omdat woede en/of angst kunnen leiden tot gewelddadige handelingen of reacties, is het overwinnen van die emoties doorslaggevend in de evolutionaire reis van de ziel. Het is geen klas van hoogbegaafden, en velen moeten het keer op keer overdoen voordat ze kunnen slagen. Met het oog op de unieke kans de resterende karmische lessen tijdens één leven te kunnen voltooien en de uitgebalanceerde ervaring die ze nodig hebben om te evolueren, zijn massa’s zielen specifiek naar de Aarde gegaan voor nog een poging om de woede/angst-les onder ogen te zien.
Jullie hebben tijdperken in de geschiedenis namen gegeven als Ijstijd, Ijzertijd, Bronstijd enzovoort - misschien zou deze periode van planetaire turbulentie het Tijdperk van de Woede kunnen worden genoemd. Terwijl de Aarde naar steeds hogere trillingsniveau's stijgt, zullen mensen die voorheen hun energie hebben besteed aan woede in plaats daarvan hun energie op positieve paden richten die het Gouden Tijdperk van de Aarde zullen manifesteren.
" Mij werd verteld dat de wereld voor ons allemaal een school is om een beter inzicht en begrip te krijgen van kwaad en wat kwaad kan doen en wat we kunnen doen om dit kwaad te overwinnen. Als de Aarde bezig is te veranderen in een plek van Liefde en Licht, waar zullen we dan terecht kunnen om te leren over de effecten van kwaad aangezien we het nodig hebben om te leren over het evenwicht van goed en kwaad?” De Aarde is inderdaad een leerschool, zoals hierboven al werd gezegd, en van de overvloed aan dergelijke leercentra in dit universum staat de Aarde bekend als de beste - dat is de reden waarom zielen zo gedreven zijn om daar een lichaam aan te nemen. Onderdeel van het proces van jullie wereld in het worden van een plek van liefde en licht, is het gedeelte waarin individuen die zich bezighouden met kwaadaardige activiteiten kunnen zien wat het effect van hun daden op anderen is - en in sommige gevallen op de wereld - en zij kunnen leren hun neiging om op een dergelijke manier te handelen te overwinnen. Alleen zij die zich deze les eigen maken zullen met de Aarde opgaan terwijl ze haar ascentiereis vervolgt; degenen die dat niet doen zullen de geestenwereld van een beschaving van diepe derde-dichtheid betreden en in die wereld incarneren voor een nieuwe kans om deze essentiële les te leren. We voegen daaraan nog toe dat God niemand van Zijn kinderen als bbosdoeners beschouwt, maar eerder als "de minder goed functionerende leden van mijn kudde."   
Dit is een goed moment om de opmerkingen van deze lezer te bespreken: "Voor mij is het totaal niet logisch dat we vergeten wat er in ons zielscontract staat. Het zou veel verstandiger zijn als we dit wel zouden weten, zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen en niet steeds dezelfde oude 'karmische lessen' hoeven te herhalen totdat we het begrijpen". Wij voelen dat er niets is wat beter de uitleg van de reden waarom we 'vergeten' weer kan geven dan wat God mijn moeder vertelde toen zij hier vele jaren geleden met Hem over sprak: "Als alles volkomen bekend was, als er niets zou zijn dat een onafhankelijk denken of besluit of activiteit nodig had, zou er dan wel een noodzaak zijn voor ervaringen op verschillende niveaus? Wat zou er dan te leren zijn? Waarom zou het leven zelf dan nodig zijn? We zouden ons dan naar het Einde kunnen spoeden, wat weer een Begin is, en alle levens van alle tijden zouden op dat bepaalde punt van Zijn blijven steken."
"Sommige Channelaars zeggen dat wij verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven, maar we hebben geen controle over nucleaire straling; chemicaliën in meststoffen, pesticiden in voedsel; GMOvoedsel; fracking; olielekken; vernietiging van bossen; verplichte vaccinaties; chemtrails en andere vervuiling in lucht en water en al deze giftige substanties beschadigen onze gezondheid. In welke mate heeft dit invloed op ascentie?" De gifstoffen hebben een schadelijk effect op lichamen op dat van jullie, op dat van de Aarde en op dat van haar dieren, maar ze hebben geen enkel effect op de gestage voortgang van de ascentie van deze planeet of op het pad van ascentie van wie dan ook - het is onmogelijk om invloed te hebben op jullie vooruitgang in spiritueel bewustzijn, mits jullie geloven dat dit wel mogelijk is. Onthoud, wat je gelooft, creëert je realiteit! 
Maar laat ons jullie geruststellen over die situaties die jullie hebben genoemd. Universele familieleden leven temidden van jullie en bemanningen in jullie lhemel neutraliseren of verbeteren de effecten van nucleaire straling en welke vorm van gifstof dan ook en wanneer de bemanningen zich met jullie samen kunnen voegen en hun technologieën ter plekke beter in kunnen zetten, zullen jullie verbaasd en bemoedigd zijn hoe snel lucht, aarde en water tot zuiverheid kunnen worden hersteld.
Lezers die mijn moeder schrijven verwijzen gewoonlijk naar leden van beschavingen die jullie helpen, als ET's, en soms verwijzen wij eveneens op die manier naar hen, omdat het korter is en iedereen snapt wie wij bedoelen. Maar denk alsjeblieft aan hen zoals wij dat doen, als wie zij zijn: leden van onze universele familie. Wij zijn op zielsniveau allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden en in veel gevallen zijn deze helpers jullie voorouders - "familie" is de juiste manier om aan hen te denken.  
Velen van degenen die op deze planeet leven wisten, toen ze zich vrijwillig aanmeldden, dat ze te maken zouden krijgen met fysiek gevaar, financiële problemen, onrechtmatige opsluiting, serieuze gezondheidsproblemen of een handicap, een professionele geloofwaardigheid die in twijfel wordt getrokken, het verlies van geliefden, of uitsluiting door familie en vrienden die nog steeds in onbewustheid sluimeren. Wanneer je jezelf in enige van deze omschrijvingen herkent, weet je dat het leven van een lichtwerker niet een gemakkelijk leven is. Maar toch volg je je hart en je ziel en blijf je de mensen op Aarde helpen ontwaken, zodat deze leden van onze familie op hun evolutionaire pad vooruitgang kunnen boeken, net zoals jij dat hebt gedaan.
Alle lichtwezens in dit universum eren jullie onschatbare dienstbaarheid en steunen jullie met onvoorwaardelijke liefde.  
____________________________
Liefde en Vrede
Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com

vertaling: Rob & Marja

7 opmerkingen:

 1. Ik voel me zo gezegend en vervuld ... Ik heb terughoudend geweest bij het aanschaffen van deze lege ATM-kaart die ik over online heb gehoord omdat alles te goed lijkt om waar te zijn, maar ik was ervan overtuigd en geschokt toen mijn vriend op mijn plaats van werk de kaart kreeg van America Express Hackers & we hebben het bevestigd als het echt werkt. Waarschijnlijk, de kaart werkte en zonder delay heb ik het ook geprobeerd. Sindsdien ben ik dagelijks teruggetrokken tot $ 10.000 van de kaart en het geld is in mijn eigen rekening. Ik ben blij dat ik het eindelijk heb geprobeerd en deze kaart heeft mijn leven financieel echt veranderd zonder dat ik gevang ben, het is echt en werkt echt en maakte me rijk !! Ben je arm of op zoek naar financiële hulp? In plaats van een lening te krijgen, zal ik u adviseren om deze lege ATM-kaart nu te krijgen! Deze Carmella Raymond burger van Verenigde Staten. Neem nu contact met hen op! E-mail: ( americaexpresscard@hotmail.com ) en ook, kunt u dit celtelefoonnummer of +1 (518) 460-6400 bellen of schrijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hallo iedereen, ik ben Chloe Raymond, ik ben zo blij om terug te komen naar dit geweldige forum om te testificeren over de hulp die ik van Chester Brian kreeg. Ik was in wanhopige behoefte aan een lening in andere om vrij te zijn van schuld en financiële bondage die door mijn ex man was geplaatst. Het was echt erg dat ik hulp nodig had van vrienden, familie en zelfs mijn bank, maar ik zou mij kunnen helpen omdat mijn credit score erg slecht was. Dus ik bleef surfen met mijn computer en zag een aantal getuigenissen van mensen Chester Brian bijgestaan met een lening, toen besloot ik hem te contacteren op zijn e-mail brianloancompany0@gmail.com, toen kreeg ik een mail van hen en ik deed alles wat werd gevraagd van me. Tot mijn grootste verrassing hebben zij de door mij gevraagde lening op mijn rekening overgemaakt en nu ben ik zo blij mijn schuld te wissen en heb ik ook een bedrijf gestart met het resterende bedrag om voor mezelf en familie te zorgen. Als u een lening nodig hebt, neem dan contact op met de beste lener van alle tijden Chester Brian op zijn email: brianloancompany0@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 3. FINANCIËLE DOORBRAAK

  Het leven is inderdaad GRACE, ik ben Daan Sophia momenteel in Californië, VS. Ik wil graag mijn ervaringen met jullie delen over hoe ik een lening van $ 185.000,00 USD kreeg om mijn bankcheque te wissen en een nieuw bedrijf te starten. Het begon allemaal toen ik mijn huis en bezittingen kwijtraakte vanwege de bankcheque die ik nam om enkele rekeningen en enkele persoonlijke behoeften te compenseren. Ik werd zo wanhopig en begon op alle manieren naar fondsen te zoeken. Gelukkig voor mij hoorde ik een collega van mij over dit bedrijf praten, ik raakte geïnteresseerd hoewel ik bang was om opgelicht te worden, ik werd gedwongen door mijn situatie en had geen andere keus dan advies te vragen aan mijn vriend over ditzelfde bedrijf en kreeg hun contactnummer, intoucheren met hen maakte me echt sceptisch vanwege mijn eerdere ervaring met online geldverstrekkers, weinig wist ik dit heel bedrijf "PROGRESSIVE LOAN INC. was een godsgeschenk voor mij en mijn familie en de hele internetwereld, dit bedrijf is van grote hulp voor mij en enkele van mijn collega's en vandaag ben ik een trotse eigenaar van goed georganiseerde zaken en verantwoordelijkheden worden goed behandeld, allemaal dankzij Josef Lewis van (progresiveloan@yahoo.com). Dus als je echt echt behoefte hebt aan een lening hetzij om uw eigen bedrijf uit te breiden of op te starten of in enige vorm van financiële moeilijkheden, ik adviseer u de heer Josef Lewis van Progressive lening de mogelijkheid van financiële verheffing in uw leven te geven. Email: progresiveloan@yahoo.com OF Bel / Tekst +1 (603) 786-7565 en niet het slachtoffer worden van online zwendel in de naam van het krijgen van een lening. bedankt


  BeantwoordenVerwijderen
 4. Welkom bij AVANT LENINGEN, heeft u online een echte lening nodig om uw facturen veilig te stellen? Start een nieuw bedrijf? Heeft u een persoonlijke lening nodig? of zakelijke lening, vraag om een ​​snelle en gemakkelijke lening om een ​​nieuwe financiering van uw projecten te starten tegen een laagste rentetarief van 2%. Hebt u een lening nodig? Heeft de bank of Payday Loan Company uw leningaanvraag afgewezen vanwege uw lage kredietscores of het ontbreken van aanvullende beveiliging? en u hebt dringend behoefte aan deze persoonlijke of zakelijke lening om uw bedrijf opnieuw te financieren, uw rekeningen te betalen, uw slechte kredietproblemen op te lossen, een eigen huis te kopen en te bezitten? etc. NEEM NU CONTACT OP MET VIA EMAIL: {avantloan@yahoo.com}

   Avant Loans is het eerste uitleenplatform dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en machine learning om krediet te waarderen en het leenproces te automatiseren. Avant heeft bewezen goede kredietprestaties te leveren en behield een van de hoogste consumentenbeoordelingen van de branche volgens toonaangevende websites voor consumentenrecensies. Vraag vandaag nog een lening aan en een bedrag naar keuze door ons te bereiken via e-mail: {avantloan@yahoo.com}

   Avant Loans geloven dat iedereen een betere financiële toekomst verdient als ze ernaar streven. We hebben een marktplaats gebouwd die de kosten laag houdt en de kansen hoog houden.

   U kunt ons ook via onze website bereiken, maar voor direct antwoord vult u het onderstaande aanvraagformulier in en stuurt u ons door naar ons e-mailadres {avantloan@yahoo.com}

  * Voor-en achternaam:
  * Leningbedrag nodig:
  * Leentijd:
  * Doel van de lening:
  * Stad land:
  * Telefoon Nee:
  * Hoe heb je over ons gehoord:

   Echt geïnteresseerd om een ​​lening te krijgen, e-mail ons dan vriendelijk naar {avantloan@yahoo.com} met bovenstaande leningvereiste.

   Hoogachtend,
  Etienne L. Audrey
  Bedrijf: Avant Loans
  Contact: avantloan@yahoo.com
  .....

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Goede dag, ik ben Josef Lewis. Een gerenommeerde, legitieme & geaccrediteerde geldschieter. Wij geven uit lening van alle soorten in een zeer snelle en gemakkelijke manier, persoonlijke lening, auto lening, huis lening, studentenlening, bedrijfs lening, uitvinder lening, schuld consolidatie. Enz

  Word goedgekeurd voor een zaken of persoonlijke leningen vandaag en krijg fondsen binnen de zelfde week van toepassing. Deze persoonlijke leningen kunnen worden goedgekeurd, ongeacht uw krediet en er zijn veel tevreden klanten om een back-up van deze claim. Maar je krijgt niet alleen de persoonlijke lening die u nodig hebt; u krijgt de goedkoopste. Dit is onze belofte: wij garanderen het laagste tarief voor alle leningen met gratis collaterale voordelen.

  We streven ernaar om een positieve blijvende indruk achter te laten door de verwachtingen van mijn klanten te overschrijden in alles wat ik doe. Ons doel is om u te behandelen met waardigheid en respect, terwijl het verstrekken van de hoogste kwaliteit van de dienstverlening in een tijdige manier. Geen sofi-nummer vereist en geen credit check vereist, 100% gegarandeerd. Vriendelijk reageren onmiddellijk met behulp van de onderstaande gegevens als belanghebbende in een lening en vrij zijn van oplichting..

  E-mail: progresiveloan@yahoo.com oproep/tekst + 1 (603) 786-7565 Bedankt  BeantwoordenVerwijderen
 6. Goede dag, ik ben Josef Lewis. Een gerenommeerde, legitieme & geaccrediteerde geldschieter. Wij geven uit lening van alle soorten in een zeer snelle en gemakkelijke manier, persoonlijke lening, auto lening, huis lening, studentenlening, bedrijfs lening, uitvinder lening, schuld consolidatie. Enz

  Word goedgekeurd voor een zaken of persoonlijke leningen vandaag en krijg fondsen binnen de zelfde week van toepassing. Deze persoonlijke leningen kunnen worden goedgekeurd, ongeacht uw krediet en er zijn veel tevreden klanten om een back-up van deze claim. Maar je krijgt niet alleen de persoonlijke lening die u nodig hebt; u krijgt de goedkoopste. Dit is onze belofte: wij garanderen het laagste tarief voor alle leningen met gratis collaterale voordelen.

  We streven ernaar om een positieve blijvende indruk achter te laten door de verwachtingen van mijn klanten te overschrijden in alles wat ik doe. Ons doel is om u te behandelen met waardigheid en respect, terwijl het verstrekken van de hoogste kwaliteit van de dienstverlening in een tijdige manier. Geen sofi-nummer vereist en geen credit check vereist, 100% gegarandeerd. Vriendelijk reageren onmiddellijk met behulp van de onderstaande gegevens als belanghebbende in een lening en vrij zijn van oplichting..

  E-mail: progresiveloan@yahoo.com oproep/tekst + 1 (603) 786-7565 Bedankt

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik wil karin Sabine leningen voor mij een lening van € 30.000 waarderen.als u behoefte aan een dringende lening dan voorkomen dat opgelicht door nep kredietverstrekkers en van toepassing via echte lening bedrijf per e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861

  BeantwoordenVerwijderen

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3