Followers

President

zondag 20 december 2015

Nederlands -- Matthew’s boodschap via Suzy Ward op 10 dec. 2015Matthew’s boodschap via Suzy Ward op 10 dec. 2015

 
Met liefdevolle groeten van alle zielen vanaf dit station, dit is Matthew.
Zeker zal een arme ziel er niet mee instemmen dat het jaar zich schijnt in te dammen, maar weinigen wisten wat ze waarnemen terwijl de tijd sneller voorbijgaat, dan zijn het de energie lagen waar de Aarde doorheen gaat of dat de tijd-versneller sensatie sterker wordt terwijl die nog hogere vibrationale niveaus ingaat. Jullie weten dit, maar het is niet waarschijnlijk dat jullie gedachten op dit moment over de werking van de universele wetten gaat, maar eerder over holiday activiteiten, en ons hieraan houdend, zullen we spreken over de traditionele muziek van dit seizoen.
Jullie luisteren, zingen of spelen instrumenten voor godsdienstige muziek, majesteitelijke koor werken, kerstmuziek, en populaire wijsjes, maar je kunt je misschien niet realiseren hoe betekenisvol dit jullie wereld beïnvloedt. Buiten de eerbied en groot genot – en dat is in zichzelf immens zegenend – zenden jullie tonen en lyrische muziek van bekende muziek vibraties uit die sterke emoties op roeren. We verheugen ons met iedereen, voor wie dit de opwinding is van festiviteiten met familie en vrienden, godsdienstige observaties, concerten of speciale andere gebeurtenissen.
Deze vibraties intensiveren ook de gevoelens van mensen die verdriet hebben van een verloren geliefde of zijn ziek of thuisloos en hongerig, en het is de heersende emoties die de individuen beroeren om uit te reiken naar degenen in nood voor gezelschap en andere hulp. Meer overvloedig dan ooit eerder, wordt er oplifting gegeven door zorgende harten en ontvangen met verblijde harten, en het licht dat het hierin creëert gloeit schitterend!
Het belang van muziek is veel meer dan alleen van het seizoen, het speelt een vitale rol in jullie leven door het hele jaar heen. Wat sommigen noemen “Muziek uit de sferen” – zijn de glorieuze tonen van viool instrumenten die waarschijnlijk het idee naar boven halen dat zielen in de hemel de eeuwigheid door brengen door op een harp te spelen – welke vibraties produceren met frequenties die het universum in balans houden; en als microkosmos van het universum, ontvangen jullie die balancerende zegeningen in dezelfde mate als jullie ontvankelijkheid.  
Alhoewel het beeld van de eeuwige harpisten in het Nirvana ver van de realiteit is, zijn er vele duizenden, en soms miljoenen of zo, musici en instrumenten omdat muziek essentieel voor het bestaan is van het werelds bestaan. Specifiek de vibraties van de strijkstok houdt hun omtrek/perimeters flexibel en alles in het rijk in aanpassing en dat is niet te vervangen voor het helen van mensen die aankomen met getraumatiseerd psychen of beschadigde etherische lichamen.
Op veel dezelfde wijzen helpen Nirvana’s componisten en muzikanten jullie. Ze geven voortdurend muziek aan de Aarde door zodat de mensen de hoge vibraties kunnen absorberen die onderdrukte gevoelens kunnen vrijlaten – (emotionele catharsis, zoals je wilt) en behalve ziekte die een contract-keuze is, helpt de vibratie lichamen om opnieuw aan gezondheid te winnen.
Jullie mooiste muziek – symfonieën, concerten en andere klassikale werken die wetenschappers hebben laten zien, helpen de mensheid, dieren en planten om te gedijen – stammen oorspronkelijk uit de hemelen en werden “doorgefilterd” naar jullie componisten op zielenniveau. Sommigen droegen hun werken op aan goddelijke inspiratie, en daar muziek vanuit de ziel komt, gaven componisten hun verdienste aan waar het verdiend was.
Wat nooit uit enige goddelijke bron is gekomen zijn de disharmonische, onwelluidende geluiden van heavy metal en hard rock, die vaak lyrieken hebben die ook zeer lage vibraties uitzenden. Dit soort geluiden ontnuchteren jullie energiestelsels, scheppen onbalans en verminderen het vermogen van het lichaam om licht te absorberen; dat beïnvloedt nadelig jullie emoties, stoffelijkheid en mentaliteit, dus verstompen ze spiritueel en bewust besef.
Terwijl neo klassieke composities enigszins hetzelfde effect kunnen hebben, schreven componisten die specifiek gevoelig zijn voor Aarde’s energie, welke Gaia’s foltering weerspiegelden totdat haar planetaire lichaam’s ascentie zeker onderweg was; en negativisme in meer huidige duistere activiteit ligt onder de atonale werken van latere componisten.
Nu dan, zelfs een aantal van jullie had ons commentaar niet aangevraagd, we zouden gesproken hebben over een betreurenswaardig deel van wat anders in dit seizoen buitengewoon bedachtzaam, vriendelijk en genereus is – de spirit waarin een aantal landen Syrische vluchtelingen verwelkomen. Velen in het Congres van de Verenigde Staten en sommige presidentiële kandidaten brengen in plaats daarvan in de burgerij vrees voor de vluchtelingen. Sommigen handelen uit ware zorg, en zijn bezweken aan de angst die gevoed werd; anderen gebruiken angst om politiek het ijzer te smeden als het heet is, zeg maar.
Niet alleen is vrees een zeer vergrote energie die licht blokkeert, daarmee blokkeert het ook empathie, sympathie, medeleven en rationele gedachte, het is wild besmettelijk. Enkele mensen die publieke aandacht hebben, breedvoerig geholpen door de grote media, kunnen de bevolking “infecteren” – dat is wat er in de VS gebeurde(t), waar veel mensen bang zijn om in wijkplaatsen te voorzien voor elke vluchteling. Wij eren en prijzen alle zielen in dat land en rond jullie wereld die denken en feitelijk spreken: De vluchtelingen zijn geen terroristen, ze vluchten van oorlog en terrorisme weg.
Om veilige havens te bereiken, riskeren zij hun leven door ruwe wateren over te steken in kleine over-bemande bootjes of door moeilijke, vermoeiende overtrekken via het land. Zou een terrorist zoals de miljoenen vrouwen, mannen en kinderen, die hun huizen verlaten, hun bezittingen en levensonderhoud verlaten om een dergelijk reis te maken? Ja, dat is mogelijk, maar rationele gedachte is: Met geen verzekering van overleving noch het vermogen om explosieven materiaal mee te dragen, iemand met een vernietigende missie zou eerder reizen met snel en veilige middelen die de noodzakelijke materialen kon transporteren.
Met onvoorwaardelijke liefde voor Gaia en ieder voelend wezen op haar planetaire lichaam, zenden verre en veraf beschavingen wier grootheid en macht ver voorbij jullie voorstelling ligt, hun intensief licht om vrees op te lossen zodat elk hart zich voor liefde kan openen. Liefde is de sleutel voor de wereld en waarom jullie hier zijn om te helpen scheppen en jullie zouden je net zo bemoedigd voelen als wij, als je het licht kon zien dat straalt vanuit alle zielen die antwoorden. We zetten een streep onder een regel van een lezers e-mail: “Ik wens zo dat iedereen zich geliefd en warm voelt – ieder levend Wezen in ieder koninkrijk.” Terwijl die gevoelens jullie wereld doordringen, zal Aarde het prachtige Eden zijn dat ze eens was en al haar leven zal floreren zo harmonieus als het eenmaal was.
“Vraag Matthew of we moeten bidden voor de mensen die zijn gestorven. Als wij zouden sterven op een bepaalde manier, tijd en dag, wat brengt het voor goed aan die ziel? Is bidden en meditatie een oplossing voor alles in het drama waar de wereld in zit?” Eerst herhalen we iets dat in vorige boodschappen is gezegd: Elk van jullie gedachten en gevoelens zijn een gebed. Moeder, we willen informatie geven die verder gaat dan het beantwoorden van deze vragen. Kopieer graag wat ik je lang geleden vertelde, toen ik in het Nirvana leefde.
[Het volgende stuk is een uittreksel uit het hoofdstuk “Gebed” in: Matthew, Vertel me over de Hemel]
Matthew, zijn de effecten van gebeden verminderd als de mensen niet naar de kerk gaan, ook al kennen zij de waarde van groepsenergie?
M: God bedoelde nooit dat er kerken van enigerlei soort moesten worden gebouwd. De prachtige kathedralen zijn ideeën van de mens, niet van God. De kerk zit helemaal in de ziel. Kerk is iemands gevoel van eerbied, van dankzegging. Het is het opheffen van de spirit in de liefde en licht van God. Op deze wijze is de kerk een apart gebed die het vermogen heeft om het universum aan te raken.
In een kerk gebouw dat gevuld is met biddende mensen, kunnen er maar een paar zijn wier gebeden een zuivere en krachtige energie stroom vasthouden. Veel mensen bidden met een alleen een vage rituele observatie, zonder werkelijke energie. Anderen bidden in zulke extreme wanhoop dat hun energie verstoord is en een tegengesteld effect heeft op henzelf maar ook geven ze negativiteit door aan het universum. Een zachte energiestroom is wat positief elke ziel en het universum raakt, geen waanzinnig bidden over specifieke condities. Het is evenwicht in energie die onderhoudt en troost.
Ik spreek niet over de bedoeling van gebed, maar alleen over het effect van de energie die betrokken is bij het bidden. De energie die is uitgebracht in een gebed voor een totaal egoïstisch, hebzuchtige bedoeling kan net zo intens zijn als een gebed dat uitgebracht is voor de veiligheid van een geliefd familielid of vriend. De bedoeling is opgenomen als een aspect en de energiestroom, of kracht wordt opgenomen als een andere.
Verder, iemand die bidt voor een specifiek resultaat betreffende een ander kent van die ziel niet de voor-de-geboorte overeenkomst. Condities of gebeurtenissen waarvoor de bidder vraagt zodat die worden veranderd, kunnen precies die zijn die de ziel koos voor zijn levens lessen. Het zelfde is waar van gebeden voor iemand zelf, want jullie bewustzijn is zelden in communicatie met jullie ziel.
Dus, bid voor je zelf of iemand anders hoogste goed en stuur geen intense emotie naar een specifiek resultaat van wat je wilt. Het resultaat is NIET jouw bewuste keuze. Je kunt een gevoel van opluchting krijgen bij dit weten, die wordt geregistreerd in je gevoel als vrede. Dat laat energie verder onbelemmerd verder gaan, niet alleen in jullie stoffelijke en psychische zelf, maar voortgebracht als harmonie in Aarde’s bewustzijn.
Moeder, ik weet dat je gehoord hebt dat gebeden “voor de doden” belangrijk zijn en je hebt je afgevraagd waarom dit nodig zou zijn. Nou, we zijn niet “dood” maar daar deze toewijzing gaat over zielen in dit rijk, wil ik je verzekeren dat gebeden voor ons echt wel belangrijk zijn. Ik bedoel niet alleen voor degenen die hier aankomen met grote behoeften aan troost en healing, maar ook voor ons wier levens vitaal en vibrerend zijn met doorgaande lessen en spirituele groei. Natuurlijk hebben we die nodig en verwelkomen jullie gebeden! En weet alsjeblieft dat ze specifiek welkom zijn als ze in evenwichtige energie zijn, want die gebeden zijn de meest gunstige voor ons en voor jullie, onze geliefden.
Dank u moeder. “Is gebed en meditatie de oplossing voor allen in dit drama waarin de wereld is? Smeekgebeden meer dan een ja of nee antwoord.” Absoluut met licht gevulde gedachten en gevoelens zijn essentieel – ze gaan het collectieve bewustzijn in, concentreer je daarop wat erbij past en breng die energie stromers terug naar jullie wereld.
Maar actie is ook essentieel. Het vertellen aan familie, vrienden en medewerkers waarom je je optimistisch voelt over de toekomst kan hun vrees tot bedaren brengen en hun laag-vibrationele pessimisme omkeren. Niet ieder van jullie kan deelnemen aan nationale of internationale organisaties wier inspanningen gezonden worden naar vrede, rechtvaardigheid, milieu bewaring of dierenrechten, bijvoorbeeld; maar je kunt wel hun inspanningen ondersteunen door de energie die je uitzendt met het ondertekenen van petities en geld donaties als je omstandigheden het toelaten.
Misschien ben je in staat om in lokale groepen vrijwillig te werken welke voorzien in waardevolle gemeenschapsdiensten; en door geïnformeerd te worden over kandidaten voor openbare dienstverlening, je kunt stemmen op degenen die jullie het best gekwalificeerd vinden. En we laten je eraan denken dat als je gewoon op goddelijke manieren leeft, je al licht straalt in de wereld – onderschat nooit de kracht van jullie licht!
“Aarde’s bevolking is meer dan 6 miljard en groeit nog. Matthewe zei dat etherische lichamen massa hebben. Nemen die ook ruimte in? Wat gebeurt er als de Nirvana’s ruimte afloopt/opraakt?” Ja, etherische lichamen “nemen ruimte in” maar nooit kan het Nirvana ooit overladen worden en nog minder geen ruimte meer hebben. Niet als de Aarde en andere planeten die hun vorm en maat aannemen, hebben Nirvana’s onderlinge flexibele lagen onbeperkte uitbreidingscapaciteit.
Alle lagen bieden leer voordelen en prettige behuizing accommodaties, maar omdat de hogere dimensies ook buitengewone schoonheid, diversiteit en manifesterende mogelijkheden hebben, gaan talloze zielen uit andere werelden daar op vakantie, leren of wonen ontwikkelde klassen bij of rusten na een moeilijk leven. Bezoeker en tijdelijke bewoners, die allen zijn van de vierde dichtheid of hoger in zielen ontwikkeling, kunnen lichamen hebben met aanzienlijk meer massa dan etherische lichamen.
Het is de spirituele status die de ingang naar dit multi-beschavingsmilieu toelaat waar mensen met diverse lichaamsstijlen, kleding, interesses en talenten zich gelukkig vermengen met elkaar en met Aarde’s dieren. Het leven in die delen van het Nirvana is subliem! En, alhoewel ze jullie godsdienstdwalingen kennen, voegen bezoekers en anderen die er tijdelijk wonen zich bij de bewoners van de Aarde om met jullie de spirit van dit heilige seizoen te vieren, en hun gecombineerde hoge vibraties voegen toe aan het gloeiende licht in jullie wereld.
Liefste familie, zing: “Joy to the world”  en “Vrede op Aarde, de Goede Wil naar de mensen”- naar alle zielen – met gevoelens van liefde, dankbaarheid voor de zegeningen in jullie leven en vergeving van degenen die niet willen dat die woorden ooit waar worden. De waarheid van de woorden komt al overvloedig voor in de volheid van Aarde’s Gouden Periode in het continuüm en komt nog gelijkmatig meer naar die wereld die jullie helpen om haar in de lineaire tijd te scheppen. Laat de blijdschap van dit seizoen doorgaan door je hele nieuwe jaar en houd je licht helder schijnend.
Altijd is onze onvoorwaardelijke liefde met jullie, en vele broeders en zusters uit andere thuislanden reizen direct naast jullie.
__________________________
LOVE and PEACE…                    LIEFDE  en  VREDE
Suzanne Ward
suzy@…[NOTE from Suzy: I wish I had time to individually thank everyone who has written appreciation for the messages to tell them how meaningful their notes are to me. I don’t, though, so all of you, please accept my heartfelt thanks and wishes for your new year to be filled with blessings.

Opmerking van Suzy Ward: Ik wilde dat ik tijd had om ieder apart te bedanken die de waardering heeft geschreven voor de boodschappen om hen te vertellen hoe betekenisvol hun briefjes voor mij zijn. Ik doe dat niet, maar accepteer allemaal mijn innige dank en wensen voor jullie nieuwe jaar om met zegeningen te worden gevuld.
 Vertaling: Winny

woensdag 25 november 2015

Nederlands -- Matthew’s Boodschap via Suzy Ward, November 20, 2015


November 20, 2015                                            
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. 

Terwijl sommige rangen van de Iluminati worden gearresteerd of uit hun invloedrijke posities worden gezet en anderen het schip verlaten, graven weer anderen hun hakken in het zand, waar ze nog enige macht hebben.
Het meest merkbare is wat hun internationale drugs-handel fondsen doen (kopen?) – CIA en Mossad “zwarte operaties”, die het neerhalen van het Russische vliegtuig inhielden, en ISIS de bron van het recente bloedbad in Parijs.
Omdat het publiek zich niet volledig bewust is dat de Illuminati zelfs maar bestaan, is er geen begrip dat ze onafhankelijk handelen van de regeringen van hun landen bij het plannen en uitvoeren van handelen met geweld. Dus met de vingers wijzend naar de Verenigde Staten, het thuis van de CIA of van Israël, waarvan gedacht wordt als het Zionistische thuisland.
De waarheid is dat een schelmen fractie van de CIA de Illuminati orders opvolgt, en de Zionisten beweging is het militante- en spionnen werk van de Illuminati die nooit de beste belangen van Israëli’s of de Joodse mensen heeft gediend, waar dan ook. Uiteindelijk zal dat onderscheid wijd bekend worden en inderdaad is dat belangrijk. Maar, het kan het verdriet voor het verlies van geliefden niet stillen of van andere levens veranderende trauma’s in een of andere tragedie die door Illuminati worden bedreven.
De aanval op Parijs diende hun doel om dood, droefheid en in het begin chaos en angst te veroorzaken maar de handeling werd geboren uit groeiende wanhoop over snel afnemende controle en verminderende aantallen volgelingen en wanhopige individuen die zonder rationeel te denken over consequenties al handelen. Ze hadden de bedoeling om de wereld in de greep van angst te houden – ze voeden zich met de energie van angst. In plaats daarvan verenigden zij de wereld in hoge vibraties van medeleven en zij besloten om sterk te staan tegen terrorisme.
Militaire macht werd gegalvaniseerd/bezield, politie vervolgt aanstichters en verdachten, en de zoektocht naar potentiele terroristen breidt zich uit over de nationale grenzen, maar het vinden en bevechten van terroristen groeperingen waar ze ook zijn, zal hen niet stoppen. Slechts het uitroeien van wortels van terrorisme kan dat doen.

De haat die onder het terrorisme ligt – en miljoenen in vluchtelingen kampen heeft gebracht – is geworteld in een of meer omstandigheden, die gelinkt kunnen worden aan Illuminati activiteiten of hun leringen: egoïstische vreemde/buitenlandse bemoeienis, verraad, economische exploitatie, kwezelarij.
Elke generatie boezemt in de volgende in dat allen die dergelijke omstandigheden genereren moeten worden verwijderd, en niemand realiseert zich dat ze allemaal maar poppen/puppets zijn in een duivels spel wat geschreven is door manipulatieve individuen die snel hun grond verliezen. Terwijl trilling maatstaven omhoog gaan, zullen denken en hart aan beide kanten van deze hart verdraaiende verdeling in jullie gemeenschap opengaan zodat empathie, wederzijds respect en vriendelijkheid: haat, vooroordelen, wraak en vrees voor verschillen, gaan vervangen.
De stuwkracht in het energieveld van potentieel van de Aarde is nog sterker naar voren gekomen naar de eindtijd van de duistere controleurs omdat hun tegenstand toenemend formidabel is gegroeid en wijdverspreid is. Samen met intensiverend licht op de planeet, verzekert de uitbreidende kracht van partijen welke samenwerken om alle kwalijke tentakels van de Illuminati te ontwortelen, dat hun wereldwijde netwerk op zijn retour is naar permanente ontmanteling.
Dan kan de gemeenschap verder gaan door volledig het zeil op te heffen om door te gaan wat neerkomt op een wereld reddingsoperatie na een massale storm die over de wereld rondcirkelde. De eerste stappen werden gezet toen sommigen planners van de Gouden Periode van de Aarde enkele van jullie verstandigste individuen ontmoetten om de beste manier te bepalen om de Illuminati verantwoordelijk te houden voor hun misdaden tegen de mensheid, om hun grote fortuinen te herwinnen die illegaal en amoreel vergaard waren en om deze gelden eerlijk te distribueren maar ook om technologieën vrij te maken die zij lang hadden onderdrukt; om vervuiling te beëindigen en milieu schade te herstellen; en om de diverse vormen van mind controle te sluiten en te stoppen.
Samen met die inspanningen die onderweg zijn, zullen waarheden naar voren komen over de aanwezigheid en hulp van andere beschavingen, over wetten die het leven in dit universum regeren, en het onderling verbonden bewustzijn van alles in het bestaan. Energie stromers in die gebieden en alle andere waar verandering en verlichting nodig zijn vergaren kracht om de Aarde te stuwen naar haar bestemming: Herstel naar haar oorspronkelijke gezondheid en schoonheid met haar mensheid die vredevol, samenwerkt en in harmonie leeft met de gehele Natuur.
Geliefde familie, we begrijpen jullie ongeduld zodat die bestemming vrucht zal dragen. Jullie herinneren je niet dat door je met andere beschavingen te vergelijken, de doorgang van Aarde’s bevolking uit millennia van duistere gevangenschap naar het licht van vrijheid bijna in een oogwenk gebeurt. Hoe wensen wij dat jullie je wereld konden zien vanaf het voordelige punt van ons! Niet alleen zouden jullie je verwonderen over de snelheid en het zicht van voltooiingen maar jullie zouden zien hoe enorm jullie licht bijdraagt aan de progressie van opheffing van jullie gemeenschap.
Nu zullen we doorgaan jullie inzichtvolle vragen te beantwoorden over de ziel: “Toen zielen werden uitgeademd/geboren/geschapen werden door de Schepper, gebeurde dit allemaal tegelijkertijd of is dit bij vlagen/krampachtige tijden met meer tijd en is dit, misschien nog steeds aan het gebeuren?” Antw: Het ingrediënt van elke ziel wat zuiver liefde-licht energie is, kwam tot aanzijn met de eerste uitdrukking van de Schepper van Zichzelf in wat jullie noemen de “big bang”.
De “geboorte” van onafhankelijke, ongeschonden, eeuwige ziel-zelven die begon na die geweldige gelegenheid toen hun “ingrediënt” werd geschapen, is sedert toen steeds gebeurt in jullie concept van de lineaire tijd en, voor zover wij weten, zal dit doorgaan totdat elke ziel in de kosmos zich herinnert en terugkeert naar zijn Begin in de Schepper.
“Heb ik gelijk door te denken dat de Schepper ons in groepen baart van ongeveer 60 zielen, waar van ongeveer 30 die onze familie zielengroep wordt? We gaan meestal door onze gekozen incarnaties heen en spelen verschillende overeengekomen rollen in die groepen maar delen contracten, bij gelegenheid, met zielen van andere zielengroepen, als de noodzaak zich aandient?” Antw: Er is geen stijfheid over het aantal zielen in een of andere groep, of cluster; maar inderdaad kunnen zielen uit een groep contracten delen met degenen in een andere als de noodzaak zich aandient.
Maar, in deze era toen het gehele universum in een versnellingsmode zat en talloze zielen hun voordeel doen met de unieke gelegenheid om geconcentreerde karmische lessen te kiezen zodat ze die in een leven kunnen voltooien eerder dan in diverse of zelfs in veel levens in een derde dichtheid wereld, en met nog een vorm van samenwerking is veel meer heersend. Bijgevoegd om hun eigen gekozen lessen te ervaren, helpen veel zielen anderen bij de hunne.
Tot nu toe was dit gewoon in de opgestapelde zielen groep – die zich kan optellen in duizenden – maar nu delen sterke zielen hun karmische lasten met zwakkere zielen in elke groep overal in het universum. De bedoeling van deze buitengewone bijstand die als voorbeeld dient voor onvoorwaardelijke liefde is om zwakkere zielen te versterken in de Eenheid van Allen.
“Splijt elke ziel zich in een Tweeling Ziel?” Antw:  Het is niet zo dat zielen “zich splijten” en tweeling zielen, of tweeling vlammen zijn zeldzaam. Dit zijn de tegelijkertijd samen-geschapen eerste twee personages in een wortel van de ziel haar lange afkomst, en omdat zij begiftigd zijn met identieke kwaliteiten, zijn hun gevoelens voor elkaar de meeste intense die elke ziel voor een andere ziel kan voelen.
Tweeling zielen in een stoffelijke beschaving worden onweerstaanbar naar elkaar toegetrokken, en terwijl het seksuele aspect sterk is, is het hun intense voelen van het noodzakelijk bij elkaar zijn die alle andere consideraties overweldigt; vaak voert deze hoog emotionele aanhechting tot serieuze onenigheid en de ziel scheidt van hun pad.
(part ways)
In een spirit wereld worden de tweelingen gelijk aangetrokken naar elkaar maar zonder de verstikkende liefde van de stoffelijkheid; en hoe ver ze ook apart zitten in het universum, hun band stelt hen in staat om blij telepathisch te communiceren en ze hebben sublieme gevoelens over een gedeeld begin in zuivere liefde.
“Het klinkt alsof de ‘flexibiliteit van een zielencontract’ betekent dat als mensen hun contracten niet volgen, ze toch nog evolueren. Hoe is dit nu eerlijk voor mensen die leven volgens hun contracten?” Antw: Flexibiliteit behoort niet bij de besliste besluiten die tegengesteld zijn aan contract voorzieningen, maar aan manieren waarbij voorzieningen kunnen worden ervaren.
Zeg, bijvoorbeeld, dat de keuze is om dit leven plotseling te verlaten op een leeftijd van 25 jr bij een auto ongeluk. Vlak voor die leeftijd, skiet die persoon en raakt diep in de sneeuw begraven als er een lawine van de berg af raast; of enkele weken na het vieren van de 25ste verjaardag, doet de persoon een looptocht in de bossen en wordt fataal geraakt door een afgeweken kogel van een jager. Elk van die mogelijkheden zou dezelfde doelstelling dienen als de keuze uit het contract.
Dat is een dramatisch voorbeeld, zeker, maar flexibiliteit voor een voorziening – misschien een baan, een woon locatie, financiële investering of een specifiek gebeuren –  biedt dezelfde karmische lessen en het zelfde groei potentieel aan alle zielen bij de voor de geboorte overeenkomst.
“Matthew zei, dat ‘iemand zich herinnert dat zijn etherische lichaam en leven het Nirvana binnen ging’. Wat gebeurt er met mensen met dementie die hun herinnering verloren?”Antw: Dementie schept lagen van vergeten rond de herinneringsbank van iemand, de bewaarplaats van alle herinneringen door het leven heen. Na de persoonlijke healing in het Nirvana, waar de lagen zachtjes worden verwijderd, wordt alle herinnering hersteld, inclusief de fases van die ‘te hebben verloren”.
“Als een ziel in een klein orb-deel van het Nirvana het licht accepteert, is dat wat Christenen verlossing noemen?” Antw: Nee, minstens niet goed ingelicht. Christelijke leringen over verlossing zijn verwant aan iemand die Goddelijke vergeving wint door berouw te hebben over slecht geleefd te hebben volgens de godsdienstige concepten van zonde en bij de Dag van Oordeel. Een ziel die voldoende licht absorbeert om evolutie opnieuw te belichamen en te beginnen is in overeenstemming met de universele wetten die mensen die met godsdienstige dogma waren ingedompeld heel waarschijnlijk niet eens weten dat dit bestaat.
“Ik ken een kind dat past bij wat ik gehoord heb over zielen die ‘slecht worden geboren’ Waarom zou een ziel dit kiezen?” Antw: Er is niet iets zoals een ziel die “slecht wordt geboren” – de samenstelling van elke ziel is zuivere liefde-licht energie Wij kennen dat kind zijn omstandigheden niet, maar we kunnen mogelijkheden opnoemen die bij elk kind kunnen passen waarvan gedacht wordt als met een “chronisch mis-gedrag”
De voor-de-geboorte overeenkomst van de familie kan het gedrag van het kind inhouden als gelegenheden voor de ouders om geduld te leren en andere ouderlijke vaardigheden zoals het accepteren van de beperkte capaciteiten van het kind, het koesteren van zijn of haar vermogens en belangen, en onpartijdige behandeling van familieleden.
Ongemak vanwege een niet vastgestelde stoffelijke conditie kon onder de rebellie van een kind liggen en het kunnen ook nadelige reacties op chemicaliën in voedsel, water of die in medicijnen zitten, en vergif in vaccinaties kunnen een gelijk soort symptomen hebben geproduceerd als autisme.
Als er een voortdurende spanning thuis is, kon een kind antwoorden op de lage vibraties die worden uitgestraald in dat soort atmosfeer. Een entiteit die niet meer in het lichaam zit die zich de dood van zijn stoffelijke leven niet realiseert kon zich hebben vastgehecht aan het kind tijdens een periode van ernstige, stoffelijke, mentale of emotionele stress; als dat zo is kan een ervaren energiewerker de entiteit helpen om zijn status te begrijpen en het verder helpen naar een spirit wereld.
Als er geen huisdier in het huis is, laten we dan deze suggestie geven: Laat het kind een gezelschap dier kiezen en bespreek op de juiste levenstijd de verantwoordelijkheden van het kind om er voor te zorgen. Het is immens hartverwarmend dat velen in jullie wereld, inclusief in de medische wereld, de betekenisvolle voordelen van een menselijk-dierlijke relatie voor mensen van alle leeftijden – dit is een betekenisvolle stap in de vooruitgang van een gemeenschap.
“Indien zielen die doodgeboren worden of sterven als kinderen dat in hun contracten uit-kiezen, kunnen zij zich dit herinneren of wat dan ook over andere levens?” Antw: In het geval van doodgeboren kinderen, verlaten zielen de lichamen in de volle wetenschap dat dit in overeenstemming is met de voor-de-geboorte overeenstemming van de familie, die ontworpen zijn om de behoeften van alle deelnemers te ervaren.

Als baby’s die in hun kindertijd ouder groeien in het Nirvana – en ze worden daar veel sneller ouder dan jullie kalenderjaren voorbijgaan – herinneren zij zich hun keuzes en bedoeling, om van zielen groei gelegenheden aan anderen te voorzien in de voor de geboorte overeenkomsten. En, zoals alle anderen in de spirit wereld, worden zij zich bewust gewaar van zielen-niveau kennis in de mate dat er was herinnerd of ervaren werd in alle andere levens.
Onze boodschap over verloren zielen riep de volgende vragen op: “Is een verloren ziel ook een onafscheidelijk deel van God?” Antw: Dat is zo lang als zij blijft in de laagste deel van een spirit wereld in dit universum. Als er geacht wordt door de Schepper om permanent licht-weigerend te zijn, of “verloren” – en alleen de Schepper kan dit besluiten – wordt de energie van die ziel opnieuw geabsorbeerd in Schepper’s kosmische essentie, waar het haar Begin had.
“Weet een verloren wortel zielen kroost wat er met hen gebeurde?” Antw: Nee. Op het moment waarop hun levenskracht wordt weggetrokken, verliezen zij het vermogen om wat dan ook, om iets te weten. Maar, dat hun energie en de wortel ziel zijn energie opnieuw werden geabsorbeerd door Schepper zit in het kosmische bewustzijn, en daarom in het massa bewustzijn van dit universum; en als dat progeny/kind opnieuw opduikt uit de essentie van Schepper en hun herinneringsveld herwinnen, dan is kennis of wat er met hen gebeurde,  beschikbaar.
“Indien mensen in de verloren wortel zielen afkomst worden ‘’verlost’ waarmee zullen ze dan opnieuw beginnen? Hoe zullen ze aan anderen uitleggen wat er met hen gebeurde?” Antw: Ze zullen het niet nodig vinden om iets uit te leggen aan een ander. Als hun levens abrupt eindigdt, zullen familie en vrienden die geloven in een leven hierna, aannemen dat dit is waar die zielen zijn. En dus zullen zij opnieuw bewust besef en alle herinneringen winnen  in hun beschaving spirit rijk.
Natuurlijk zullen we blij nog andere vragen beantwoorden die jullie nog hebben over de ziel en wij hopen dat de informatie hierbij en in vorige boodschappen het oneindige belang hebben laten zien van elke ziel en de onafscheidelijkheid van iedereen in de Eenheid van Allen.
Lieve broeders en zusters, terwijl jullie verder gaan met je Aarde reis, weet dat lichtwezens door dit universum jullie standvastigheid in het licht eren en zij omhelzen jullie met onvoorwaardelijke liefde.
      ________________________
LOVE and PEACE            LIEFDE en VREDE  
Suzanne Ward
Matthew’s Message via Suzy Ward, November 20, 2015, Channeled by Suzanne Ward, athttp://www.matthewbooks.com/november-20-2015/

Vertaling: Winny

vrijdag 13 november 2015

Nederlands -- Boodschap van Matthew via Suzy Ward op 19 oktober 2015

Boodschap van Matthew via Suzy Ward op 19 oktober 2015 
                                                                
Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die door veel mensen over de hele wereld worden gesteld. Matthews ziel is contact persoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere Meesters. 
      


Met Liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. De Aarde draait rond in astrale lagen waarin vibraties in een versneld tempo op jullie gemeenschap een impact hebben. Doordat de lineaire tijd verder alles ”vermorzelt” wat in jullie wereld naar herstel wordt geduwd, naar oplossing of tot het laatste moment, en derde dichtheid karmische ervaringen sneller naar voltooiing gaan.
Deze versnelling veroorzaakt dat de Illuminati irrationele wanhopige maatregelen nemen om vast te blijven zitten aan de overblijfselen van controle in New York City en Washington DC. Vaak hebben vingers gewezen naar de Verenigde Staten om zelf-dienende(egoïstische) tussenkomst in zaken van andere landen, en zijn – met rechtvaardiging – alle betekenisvolle federale daden vanaf Dag Een het werk geweest van individuen in de factie van de Illuminati Rockefeller in de regering en militaire krachten in die natie, alles zonder de kennis van de burgerij, die per vergissing dacht dat hun stemmen en stemmingen telden.
Laten wij jullie vertellen wat ontwikkelde beschavingen lang geobserveerd hebben in jullie wereld. Mensen die geregeerd worden in andere corrupte regeringen wisten dat ze gevangenen waren van hun politieke stelsels; maar alleen kortgeleden en slechts enkele burgers van de Verenigde Staten realiseren zich dat ze bedrogen werden te geloven dat ze woonden in “het land van de vrije mensen” en wat hen van generatie tot generatie werd verteld: We moeten onze vijanden bestrijden die onze vrijheden en democratische manier van leven willen vernietigen.
Dus, terwijl jullie wereld zich opwindt over lucht aanvallen op het hospitaal van Dokters Zonder Grenzen in Kunduz, Afghanistan, wat een tragisch tegenhouden van Illuminati gekte is, valt de schuld op de Verenigde Staten via de verkeerde aanname van de Commander-in-Chief die de gewetenloze aanval autoriseerde.
Het feit is, dat achter de schermen president Obama en anderen in invloedrijke posities – voornamelijk mensen in de VS en in China; Israëliërs die Netanyahu’s duistere intenties kennen om WWIII te ontketenen; de Russische president Vladimir Poetin; prins William, de Hertog van Cambridge; en paus Franciscus – die samenwerkten om alle verreikende tentakels van de Rockefellers en Rothschild Illuminati facties uit te roeien.
Die aanval op het hospitaal; explosies bij een vredes rally in Ankara, Turkije; botsingen tussen Israëliërs en Palestijnen; de situatie in Syrië; en de schietpartijen in de Verenigde Staten hebben veroorzaakt dat sommigen dodelijk geweld en andere heersende condities zien in de wereld als “onoplosbare problemen”.
Lieve mensen, geen van de zaken (is onoplosbaar,) van jullie zorg, die ook effecten inhouden van klimaat verandering, gebrek aan schoon water, ontbossing, het bijna uitsterven van sommige dieren, verminderende bijen populaties, wijdverspreide surveillance/ toezicht, onrechtvaardige legale en rechtmatige stelsels, opgelegde vaccinaties, massale verarming en rampzalige vervuiling maar ook de oorlog mentaliteit; kwezelarij, hebzucht en onwetendheid van waarheden is onoplosbaar. (wel oplosbaar, dus. W)
Alles dat in jullie wereld plaats vindt komt vanwege de ascentie van de Aarde in toenemend lichtere energielagen waarin activiteit die op negativiteit is gebaseerd sneller en nadrukkelijk afloopt in zijn energetische koers. Maar, in sommige kringen is dit een gedoemd bewijs dat de “eind tijden” zijn gekomen. We weten dat dit niet jullie geloof is, maar, we denken dat je geniet van wat God mijn moeder jaren geleden vertelde over dat concept:
“De zielen die de bedoeling hebben om een Armageddon te hebben, die zullen dat(krijgen)! Maar voor jullie die geen bedoeling hebben om dat soort ‘toekomst’ te hebben, die ZULLEN DAT NIET HEBBEN! Jullie kunnen in het licht blijven en naar hogere en nog hogere dimensies oprijzen van diepgaandheid, begrip en besef. Er zijn geen strikte regels die zo complex of rigoureus zijn dat jullie en ieder ander niet in staat zijn om zich bij aan te passen. Alles dat nodig is, is om in het licht te leven! Of in eenvoudige termen: WEES VRIENDELIJK.(OF WEES GOED)
En, met dank aan het licht – dezelfde energie als liefde en de meest sterke kracht in de kosmos – jullie wereld wordt overstroomd met vriendelijkheid en met goddelijke werken als meer en meer mensen “het licht zien”. Begroet vreugdevol dit zich ontvouwend bewustzijn dat zich verbindt met kennis van het zielen niveau – dit, geen lichamen die naar de hemelen op gaan,
is persoonlijke ascentie – het afwerpen van alle derde dichtheid’s negatieve karakteristieken en schadelijk gedrag voor het zelf en anderen.
Wat betreft de eerder genoemde zaken van zorg, zeggen we ten eerste, wees nergens angstig over! We kunnen niet te vaak zeggen dat de energie van angst degenen opnieuw brandstof geeft die duistere neigingen hebben en de universele wet van aantrekking werkt voortdurend! (is in constante actie!)
Nu dan, om die zaken te bespreken. Scherpe effecten van klimaatverandering zullen beter worden (ease, is ook gemakkelijker worden) als Aarde dichterbij komt om haar eens-gematigde klimaat wereldwijd te verkrijgen; als het nodig is, zullen bewoners van eiland gebieden op het zee-niveau worden her-verplaatst met voldoende tijd om gevaar te ontwijken. Voortdurende bijstand van jullie universele familie houdt het neutraliseren in van verbeterde schadelijke effecten van giftige elementen in vaccinaties en alle bronnen van vervuiling; gevoegd bij jullie eigen technologieën die opduiken uit de Illuminati onderdrukking, zal jullie familie ontwikkelde technologieën introduceren die omgevingsschade zo snel kan versnellen dat jullie er verbijsterd over zullen zijn. Bijen zullen weer terugkeren en uiteindelijk zal het wildlife terugkomen met voldoende aantallen behalve voor de paar soorten in de Noordpool gebieden die zich niet zullen aanpassen aan die gebieden met rijzende temperaturen. Vredig, betrouwbaar gedrag in jullie gemeenschap zal de noodzaak beëindigen voor surveillance; alle oneerlijke of krenkende nationale wetten, rechtstelsels, regelingen en culturele tradities zullen na verloop van tijd eindigen; en omdat de bronnen van jullie wereld eerlijk zullen worden verdeeld, zal armoede worden verwijderd.
Het is Gaia’s wens en bedoeling dat haar planetaire lichaam wordt hersteld tot haar oorspronkelijke gezondheid en schoonheid en dat Aarde’s mensheid in overvloed zal opbloeien en in harmonie leven met elkaar en de hele Natuur. En zo zal het zijn! Planetaire ascentie – het wereld transformatie proces waarvoor jullie naar de Aarde kwamen om daarbij te helpen – is verzekerd! Persoonlijke ascentie is een keuze die elk persoon zelf maakt, en deel van het verkrijgen van spirituele en bewuste verlichting is het kennen van de ziel die jullie zijn. Bijzonder hartelijk hebben wij allen jullie relevante vragen verwelkomd die ieder persoon stelt en die nu zullen beantwoord worden waarvoor geen ruimte was in vorige boodschappen.
“Hoe ga je ‘naar binnen’ om een vraag te stellen en hoe zal ik weten of het antwoord uit het zielenniveau komt of mijn bewuste gedachte is?” In eenzaamheid en met comfort, visualiseer dan jezelf midden in gouden wit licht, denk of zeg hardop wat je wilt weten, maak je denken rustig en WEES/BEN gewoon. Je kunt willen zien of meditatieve muziek ontspannend is of je afleidt, en het kan dan nuttig zijn om eerst de vraag te stellen die door “ja” of “nee” kan worden beantwoord. Het antwoord kan onmiddellijk komen of een paar momenten kosten en als het komt, kan het een woord, frase of zin zijn, die je kunt horen of een geprint teken of in tickertape/papierstrook manier bewegen; of een of meer mentale beelden; of een sensatie die duidelijk aangeeft “ja” of “nee”.
Als wat je ziet, hoort of sterk voelt lijkt op wat je hebt gedacht, of op hoopte, voordat je “naar binnen ging”, betekent dat niet dat het antwoord je eigen gedachte is; het zou een bevestiging kunnen zijn dat je bewuste gedachte en zielenweten die als intuïtie worden uitgedrukt, nauw zijn verbonden. En wees niet ontmoedigd als er bij de eerste poging niks gebeurt, of zelfs na een paar keer – zoals elk ander waardevol ondernemen, leidt oefening tot verbetering.
“Was het de persoon Jezus of zijn ziel die wist hoe hij over water kon lopen en een paar vissen en stukken brood in voldoende voedsel kom omzetten voor de vele mensen of waren die verhalen bedacht om de eis werkelijk te maken dat hij ’de enige zoon van God is?’ Jezus en zijn ziel waren een en het zelfde wezen, net zoals elke andere ziel-zelf is. Hij wist dat iedereen de ingeboren capaciteit heeft om te manifesteren wat de persoon wil en kan visualiseren; dat is waarom zijn leringen inhielden dat wat hij kon doen, iedere ander kon doen. Hij liep lichtjes boven water bij een gelegenheid toen er noodzaak was dat te doen, en op een keer was er de noodzaak om een kleine hoeveelheid voedsel voldoende om te zetten voor een hongerige menigte. Ik beschreef beide in mijn dagboek.
Een conversatie met mijn moeder spoedig nadat we begonnen te communiceren in 1994, toen ik nog woonde in het Nirvana, beantwoordt een aantal verzoeken over de oorsprong van de ziel en haar relatie met de cumulatieve/opgestapelde ziel, en ik vroeg haar om die stukken te kopiëren.
De ziel is de essentie van het leven omdat die het eerst ontsprong uit de Schepper. Zij is een onverwoestbaar levende entiteit van lichtenergie die een stoffelijk lichaam kan hebben, een etherisch lichaam of astraal lichaam, of het kan als vrije spirit alleen bestaan. Onze zielen, gemanifesteerd door God door Zijn mede-scheppende krachten met de Schepper, zijn expressies van liefde en licht van God en ze bevatten in de microkosmos elke essentie van God. In enig van zijn vormen, is de ziel een onverbrekelijk, onafhankelijk wezen in dezelfde tijd dat het onafscheidelijk bestaan met God en alle andere zielen is.
De ziel is de kracht achter alles dat op Aarde bestaat. Het is de levenskracht van al haar delen die zij schept voor een steeds grotere ervaring. In ieder niveau van ontwikkeling, is ieder zielendeel een onafhankelijk zelf met intelligentie, karakteristieken, keuzes, doelen en alle andere levenselementen die van ieder persoon een uniek wezen maken.
Ieder apart leven van een ziel is haar personage. De som van een ziel haar personages, is de cumulatieve/opgestapelde ziel, en alle kennis die gewonnen wordt door elk personage is beschikbaar voor allen. Dus, terwijl ieder in de cumulatieve ziel opgaat, en de wijsheid brengt van de ervaringen van dat leven, evolueert elk individuele personage net als de cumulatieve ziel dat doet. Ik denk dat de eenvoudigste uitleg van de cumulatieve ziel dit is: Het is de samenstelling van al haar delen beginnend met de eerste (ver)deling van zichzelf in een onafhankelijk leven voor diversiteit in de ervaring.
“Waar wonen cumulatieve zielen?“
Er is geen specifieke woonplaats omdat een cumulatieve ziel geen individuele entiteit is, maar eerder de ondeelbare som van al haar personages waar ze ook wonen, en die groeit omdat iedereen haar levenstijd ervaringen toevoegt aan de steeds veranderende samenstelling. Eigenlijk een betere beschrijving van een cumulatieve ziel dan ik jullie eerst gaf, is dat het een krachtveld is dat afstamt van haar hele essentie van alle aspecten waar ze zijn in het universum.
“Ken je persoonlijk de andere personages in je cumulatieve ziel of heb je alleen toegang tot hun kennis?”
Ik ken degenen die in dit rijk zijn en sommigen van ons zijn vrienden geworden. Sommigen hebben een leven op Aarde en ik weet heel goed wie zij zijn! Sommigen zijn zo ver naar het licht gegaan dat onze energiedichtheden niet meer bij elkaar passen, dus een vergadering is niet mogelijk, en weer anderen zijn terug gegaan ver van het licht af naar lagere dichtheden, en ik ben zeker niet geïnteresseerd om daar naar toe te gaan! Sommigen hebben levens buiten deze galaxy gekozen, waar ik niet vaak naar toe reis, dus die ken ik nauwelijks.
Ieder heeft zijn eigen zielengroei te bewerkstelligen, moeder. Wanneer ook de andere personages hun individuele groei beleven, zijn wij altijd in de familiale band van onze cumulatieve ziel. Maar het is niet nodig dat we elkaar ontmoeten of levens interesses delen of alle details van elkaars levens kennen. Wat we wel delen is de essentiële kennis van ons collectieve bewustzijn, anders zou alle individuele zielenlering verspild worden.
De cumulatieve ziel kan voordeel hebben door haar station naar het licht, alleen door de ontwikkeling van haar personages. Daarom heeft ieder niet alleen de gunst van de cumulatieve ziel haar samengestelde kennis, maar wordt haar voortdurend bemoediging gegeven op zielenniveau om meester te worden van haar gekozen lessen, zodat de cumulatieve ziel zich kan ontwikkelen. Maar, dat is niet egoïstisch – door die zielen ontwikkeling van die ziel, krijgen alle personages van haar ook de gelegenheid om te evolueren. Maar, afhankelijk van de vrije wilskeuzen van ieder, kan het personage naar het licht groeien of terugkeren maar dan om gevangen te worden in basis/laagste energie.
Als een personage gevangen wordt, hoe beïnvloedt dat de energie van de cumulatieve ziel?
De levensenergie registratie die een personage deponeert naar de basis energie plaatsing beïnvloedt haar cumulatieve ziel niet omdat die personage haar unieke energiestroom zijn eigen pad maakt geheel door haar vrije wilskeuzes. De cumulatieve ziel kan haar personages bemoedigen, maar het kan zich nooit bemoeien met haar vrije wilskeuzen. Maar, uit liefde voor al haar personages, kan de cumulatieve ziel goddelijke genade aanvragen om iemand die gevangen werd in basis energie te helpen.
Zijn de individuele zielen zich altijd bewust van alles dat hun cumulatieve ziel weet?
Laat me dat vergelijken met jouw herinnering, moeder. Niets dat je hebt geleerd of ervaren hebt, wordt ooit verloren in je geheugenstelsel, maar je kunt je niet alles herinneren ter zelfde tijd – dat zou overweldigend zijn! Verder, veel van jullie ervaringen waren zo triviaal dat ze irrelevant zouden zijn voor opeenvolgende gebeurtenissen en nooit terugkeren naar je bewuste denken, maar alles zit wel in je geheugenbank. Hetzelfde is zo met de personages van de cumulatieve ziel als zij hun respectievelijke levens beleven.
Het heeft zin. Matthew, met al deze stukken van jouw cumulatieve ziel, wil ik absoluut zeker zijn dat jij mijn ENIGE Matthew bent en niemand anders!
Oh, moeder, absoluut ben ik Matthew, en niemand anders! Elk personage is haar eigen ziel en niemand anders! De cumulatieve ziel is de synthesis/samenstelling van al haar onafhankelijk functionerende ziel-zelven.
Maar het klinkt alsof elke ziel die zichzelf deelt een cumulatieve ziel wordt, dus zou je hetzelfde kunnen doen en ook een worden.
Moeder, ik realiseer me dat in mijn vurigheid om je vragen te beantwoorden, mijn pogingen soms eerder resulteren in verwarring dan in verduidelijking. De termen die ik je gegeven heb voor de diverse aspecten van zielenexpressie – cumulatieve ziel, personages, ziel fragmenten of vonken en dergelijke – zijn alleen bedoeld om de lange reis te laten zien door te streven met veelvoudige levens om terug te keren naar haar begin in de perfecte liefde en licht van de Schepper.
In dit rijk hebben wij hebben wij geen differentiaties nodig van termen, omdat de ziel haar energie registratie in het universum een bewijs is van haar evolutionaire station. Daar iedere ziel zijn eigen ongeschonden zelf is ondanks haar station of het aantal van haar nakomelingen, denken wij over ieder gewoon als “ziel”. En dat is hoe we over ieder van jullie spreken behalve als we proberen om de zielengroei stages uit te leggen door haar onafhankelijke functionerende aspecten, of de onontwarbare en eeuwige verbinding van elke ziel met God en alle andere zielen in het universum.
Dank u moeder, en ja, ik zie dat er opnieuw vragen overblijven over de ziel voor een volgende boodschap. We hopen dat onze antwoorden tot dusver overtuigend zijn geweest: Jullie zijn onbeperkt krachtig, zijn onvoorwaardelijk geliefde goddelijke wezens in de eeuwige Eenheid van Alles.

LOVE and PEACE      LIEFDE  en VREDE
Suzanne Ward[If you are reading this message on my site or it was forwarded to you and you’d like to receive future messages directly, please join the Yahoo group.  In a new email type messagesfrommatthew@yahoogroup.com in the To... line and messagesfrommatthew-subscribe in the Subject line, then just click Send. That registers your email address on the distribution list. This isn’t an interactive group; the administrator will send you only the monthly messages.]

maandag 21 september 2015

Nederlands -- Boodschap van Matthew via Suzy Ward op 20 september 2015


Boodschap van Matthew via Suzy Ward op 20 september 2015  

Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die door veel mensen over de hele wereld worden gesteld. Matthews ziel is contact persoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere Meesters.

 Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Dit is Matthew. Al vroeg bij de koers van Aarde’s ascentie, waren de energie golven mild en incidenteel, en de meesten van de bevolking gingen zwijgend verder door de status quo te accepteren. Toen de planeet de lagen bereikte waar de golven sterker en frequenter waren, begon de openhartigheid serieus over niet getolereerde condities en verhitte activiteit.

Nu gaan stemmen op over de wereld naar een crescendo omdat de volkeren krachtig zichzelf bevrijden van de laatste overblijfselen van millennia overheersing door duister denken en duistere harten.

Langs de hele Aarde reis, zitten lichtwerkers in de voorhoede van wereld-veranderaars. We weten dat jullie je soms vermoeid voelen, zelfs in momenten neerslachtig, door het tempo van de vooruitgang, en niet alleen omdat een aantal van jullie dit kortgeleden aan mijn moeder geschreven hebben. Alhoewel de uitgezochte voorbeelden maar kort werden afgedrukt, de geciteerde delen bewaren de gevoelens van de schrijvers en drukken degenen uit die schreven, gevoelens waarvan we weten die velen van jullie ook delen.

“IK WERD ZO MOE OVER DE MANIER WAAROP DE DINGEN HIER OP ONZE PLANEET ZIJN. IK KIJK UIT NAAR DE VERANDERINGEN DIE KOMEN.”

“Van de Mensheid wordt gezegd dat ze in het proces zit van een fundamentele verandering – een totale ommekeer naar Liefde/Licht/God/Spirit … Maar, veel mensen laten geen tekenen zien die hoop laten komen voor een dergelijk ontwaken. En ik sluit mezelf hierbij in.”

“Waarom moeten dieren zoveel lijden? Waarom kunnen wij of helemaal ‘niet bestaan’ of waarom kunnen wij allemaal niet in volmaakte harmonie leven? Ik wil zooo graag ‘geloven’ maar ik begrijp gewoon niet waar dit allemaal om gaat.”

“Oorlog’s gruwelijkheden hebben een wanhopige vluchtelingen situatie geschapen. Sommige mensen zijn miljonair terwijl miljoenen in armoede leven en kinderen sterven door honger en onhygiënische levenscondities. Het is moeilijk te accepteren dat karma de reden is voor de grootheid van onbillijkheden en lijden. Zal dit nooit meer eindigen?”

“Hoe meer ik pijn zie, geweld en verdriet, hoe moeilijker het is om te geloven wat jij en andere spirituele boodschappers ons zeggen dat jullie zien. Kijkend naar deze wereld vanuit waar jullie zijn, is enorm anders dan vanuit het leven hier, waar lijden en hopeloosheid eindeloos schijnen te zijn.”

“Ik begrijp het concept van de vrije wil maar ik kan het niet helpen maar vraag me af waarom de entiteit die wij ‘God’ noemen deze planeet Aarde creëert voor ons om op te wonen en mensen die laten verknoeien (en weer, door mensen) tot op het punt waarom Gaia schreeuwt om hulp en dan om vrijwilligers te vragen om te komen om het te herstellen?”

“Ik heb altijd gewild dat iedereen elkaar en de dieren vriendelijk en respectvol behandelt zoals je zegt dat het in de Gouden Periode zou zijn. Ik ben nu 89 en verdrietig dat ik niet lang genoeg meer zal leven om dat te zien.”

Geliefde familie, laten wij jullie ‘cheerleaders’(‘opvrolijkers’) even opvrolijken. Het zou prematuur zijn om het speelveld in te rennen om feest te vieren voor het laatste fluitsignaal, maar als het spel in de laatste fases zit – en het licht versus de duistere strijd op Aarde IS dat! – en ons team is zo ver vooruit dat de victorie zeker is, het is niet prematuur om je triomfantelijk te voelen. Het spel is nog niet helemaal voorbij, dus, en het team dat weet dat het heeft verloren gaat gewoon nog niet van het veld af – beide zijden moeten er over bakkeleien totdat het spel afloopt.

Dat kan nog niet de meest geschikte analogie zijn voor een wereld die in het proces zit om te worden getransformeerd, dus zullen we duidelijk zeggen: Door elk voorbijgaand moment, gaat jullie gemeenschap dichter naar een vrediger wereld met rechtvaardigheid, vriendelijkheid en overvloed voor iedereen.

Jullie herinneren je niet dat andere beschavingen het vele duizenden jaren volhielden om te veranderen van het eeuwige vechten naar harmonieus leven, dus hebben jullie geen vergelijking om te zien dat je dit met een snelheid doet zonder voorafgangen in dit universum. Wat jullie wel kunnen doen is bedenken hoe ver jullie zijn gekomen sedert het spel begon, toen de Aarde haar ascentie loop begon, ongeveer 80 jaren geleden – een louter spikkeltje tijd in jullie opgeslagen geschiedenis. Eeuwen-oud bedrog en controle worden onthuld samen met de huidige corruptie, leugens en machtshandelaren; communicatie en handel vervangen halsoverkop de rush in de strijd; eisen van burgers voor reformatie in de regering brengen veranderingen teweeg op ieder niveau; lokale, nationale en internationale organisaties maken inbreuken op de menselijke behandeling van dieren, milieubescherming en hulp voor mensen in ernstige nood.

Inderdaad, heel veel meer moet worden gedaan voordat “allen leven in volmaakte harmonie” en dat is aan het gebeuren! Er is veel meer goedheid in jullie wereld dan je zou weten uit de grote media, die nog steeds worden beheerst in de mate dat “het nieuws” zich richt op probleem plaatsen, zaken van verdeling en onbeduidende zaken met zelden het benoemen van de talloze schitterende bereikingen door “de kracht van mensen” in gemeenschappen en steden over jullie wereld; en een groot percentage internet artikelen en boodschappen via sociale media neigen ook naar het vermelden van zorgbarende situaties.

De meesten die zelf informatie geven of doorgeven – en consequent hun ontvangers – zijn zich niet bewust van het steeds toenemende licht dat tot persoonlijke en planetaire ascentie in staat stelt. Zij weten niet dat wereld leiders als vijanden meldden dat ze samen werken achter gesloten deuren om vredige resultaten te verkrijgen in vluchtige gebieden of dat het economische stelsel dat gevestigd en gemanipuleerd wordt door duistere geesten aan het ineenstorten is om plaats te maken voor het nieuwe wereld stelsel dat op eerlijkheid en fairheid is gebaseerd. Ze hebben er geen idee van dat een veelvoud van geëvolueerde zielen uit andere beschavingen tussen jullie inleven om jullie bij te staan met de progressie van de gemeenschap of dat duizenden ruimtetuigen rond de planeet op veel vitale manieren helpen, en als het veilig is, zullen sommigen landen en ontwikkelde technologieën meebrengen. Jullie weten dat allemaal al – laat je kennis je optillen boven de stortvloed van informatie door niet verlichte bronnen.

Laten we hier jullie uitdrukking lenen: “We hebben in jullie moccasins gelopen.” Soms voelden we ons wereld-moe en werd ons geduld heel mager ondernomen om goddelijke veranderingen te brengen in onze respectievelijke werelden, inclusief enkele Aarde levens. Het was hart-wringend om zoveel conflict te zien en ellende en om dat moeilijk in een context te plaatsen van karmische lessen. Zelfs als we wisten dat die zielen hun ervaringen hadden gekozen om de balans die ze nodig hadden om te evolueren en anderen in de voor-de geboorte  overeenkomsten zorgden voor de benodigde omstandigheden, toch was het verdrietig voor ons om te zien hoe dit zich afspeelde. En in die levens van ons, net als nu, dat niet alle “zware spelers” de overeenkomsten dienden: uit hebzucht handelden, uit harteloosheid en machtslust, ze veroorzaakten dat velen om niet gekozen condities te verdragen die desondanks gunstig waren voor de zielen ontwikkeling.

Dus zien jullie, lieve mensen, wij begrijpen jullie gevoelens wel. En uit persoonlijke ervaring en spirituele leiding, weten wij dat jullie jezelf zullen opheffen door hen die lijden licht te zenden in compassie en zorg hebben voor, niet de lage vibraties van ontmoediging en wanhoop; en licht zenden aan hen die pijn en onrechtvaardigheden veroorzaken  in plaats van lage vibraties van oordelen wat kwaadwillendheid is tot een eind te brengen. Al die zielen zijn broeders en zusters in onze universele familie en de goedgunstigheid in het licht dat jullie hen zenden straalt uit in het universum – iets ergens, beïnvloed overal!

Wat betreft: “Gaia schreeuwt om hulp en vraagt dan om vrijwilligers om te komen dit te proberen herstellen.” Het was met onvoorwaardelijke liefde voor alle zielen op Aarde dat toen Gaia het uitschreeuwde om hulp om haar planetaire lichaam te redden, er beschavingen die ontwikkeld zijn in spiritualiteit, in bewustzijn en technologie direct en blij antwoordden. Het was met die zelfde liefdevolle spirit dat jullie vurig vrijwillig naar de Aarde kwamen en om jullie deel te doen.

“Zal het nou nooit ophouden?” We herhalen een stelling in onze laatste boodschap: Jullie ontwikkeling tot een niveau van spiritueel en bewust besef waarin karma niet langer nodig is, en, als de multidimensionale wezens die jullie zijn, zullen jullie verder evolueren en je Begin herinneren in het zuivere liefde-licht van de Schepper. Velen van jullie komen uit beschavingen die meester zijn geworden van alle karmische lessen, en als jullie lichtdienst op Aarde voorbij is, kun je kiezen om terug te keren naar je thuisland of eerst een tijd genieten in het Nirvana. Hoe dan ook, zul je de warme hartvoelende voldoening hebben om een beschaving geholpen te hebben uit het derde dichtheid karma en om blij, coöperatief, productief en creatief te kunnen leven.

Als je niet lang genoeg op de planeet leeft om Aarde’s Gouden Periode in volle bloei te zien, zul je dat niet missen. Vanuit jullie voordelige punt in het spirit leven of vanuit je eigen wereld, kun je kijken naar het gehele panorama dat zich ontvouwt terwijl de energie van liefde de Aarde omvaamt; terwijl zij wordt hersteld naar haar originele, oorspronkelijke schoonheid en gezondheid; terwijl overvloed gelijkmatig naar ieder van de mensheid gezonden wordt, die de dieren met zorg en respect behandelen en in harmonie leven met de hele Natuur. En jullie zullen zien hoe jullie licht blijft bijdragen aan deze prachtige wereld die floreert in het continuüm en die in de lineaire tijd aan de nabije horizon staat.

Nu dan, we zijn ons bewust van speculaties, in sommige gevallen overtuigingen, dat er een of ander gebeuren staat aan te komen. Het eind van de reeks voorspellingen houden de “eindtijd” in met verwoesting op epische schaal, wereldwijde chaos volgend op een wegsmelten van wereld economie, was een nucleaire derde WW misschien zal beginnen, en het tot slaaf maken van een antieke/oude Aarde beschaving die terugkeert. Met opzet of niet, deze “voorbereidings alerts” over situaties die niet zullen gebeuren scheppen een energie van angst, die degenen brandstof geven welke duistere ambities hebben en negativiteit creëren voor de Aarde die via aardbevingen, door vulkaan erupties, grote wilde vuren en ernstige stormen worden uiteen gejaagd.

Aan de andere kant van de speculatieve reeks zit een kosmische golf die jullie beschaving naar de vijfde dichtheid zal optillen en een of andere astrale conditie die ook plotselinge verlichting verleent. Individuen wier hoop vastgepind zit op een spiritueel en bewust ontwaken met een felle veeg, wereldwijd, zullen worden teleurgesteld, net als degenen die verwachtten dat het leven op Aarde vredig en liefdevol zou zijn op 21 december 2012 en daardoor pijnlijk werden teleurgesteld.

Wat bezig is te gebeuren en wat doorgaat is dit: Aarde’s ascentie naar opeenvolgend hogere trillings-lagen met corresponderende sterker golven van liefde-licht energie versnelt de reis van de ziel langs het spirituele pad. Ja, sommigen blijven serieus achter en veroorzaken ellende voor velen, maar vergeet dit alsjeblieft niet om dat voorin je gedachten en gevoelens te laten blijven – wees er bedacht op dat de universele wet van aantrekking constant in werking is. Door je dankbaar te voelen voor positieve ontwikkelingen en vertrouwen te hebben, optimistisch en opgewonden te zijn voor Aarde’s toekomst, help je je gemeenschap om sneller naar die pracht toe te bewegen.

Een aantal van jullie hebben geschreven over de ontdekking van een deel van het toestel van de Maleisische vlucht MH370. Ik wist niet in die tijd toen Ashtar uitlegde: “Toen het vliegtuig zijn problemen zoals ‘ze vallen als domino’s’ ontwikkelden zich en alle systemen uitveegden die nodig zijn om het toestel onder controle te houden…” dat die problemen het verlies inhielden van beweegbare delen van het toestel. Toen het stuk dat daar dreef werd geïdentificeerd als zijnde van het vliegtuig, concludeerden de onderzoekers logisch dat de rest ervan onderop de zeebodem lag. Niet in hun wildste dromen konden ze bedenken dat het gestabiliseerd werd door het krachtige energieveld van een groot ruimteschip van een andere beschaving, die het grootste deel (de bulk) van het toestel intact hield totdat het veilig op een planeet werd neergezet dat lijkt op de Aarde en iedereen aan boord liet uitstappen na een reddingsmissie in overeenstemming met hun collectieve zielen-niveau keuze.

Er is ons gevraagd of Khazarians in de rangen van de Illuminati zitten. Inderdaad en hun lange geschiedenis van overwinning en meedogenloosheid is nog duidelijk/zichtbaar in jullie wereld.

Ook is ons gevraagd om onze gedachten te delen over Paus Franciscus’ bezoek aan de Verenigde Staten. We denken dat het belang ervan wereldwijd zal zijn. In zijn pausschap heeft hij aangedrongen om worstelende volkeren overal op te heffen, in boodschappen die de politiek overstijgen. Doordat er besluiten worden gemaakt in de Verenigde Staten, zal dat helpen om het spirituele besef te laten toenemen in de regering van die natie en de burgerij, en uiteindelijk resulteren in het begunstigen van de mensen over de hele wereld.

Onze laatste boodschap over de ziel riep meer vraagtekens op en we komen daar bij na het beantwoorden van vragen voor wie geen ruimte was in die boodschap.

“Worden alleen zielen in de meest ontwikkelde beschavingen engelen of kunnen zielen in een lagere dichte beschaving die deze verheven status aspireren, deze ook verkrijgen? Zelfs zielen in de meest ontwikkelde beschavingen worden geen engelen, dat zijn zielen wier frequenties zo hoog zijn dat ze zuivere energie zijn.

De eerste uitdrukking van de Schepper die ZichZelf produceerde waren aartsengelen, die van de hoogste liefde-licht energie zijn en leven in het GeChristende rijk het dichtst bij de Schepper. Alhoewel zij niet incarneren, kunnen ze aspecten van hun ziel-zelven sturen in personages die werden die werden begiftigd met ingeboren vermogens en weten; het best bekend in dit universum zal Sananda zijn, wier personages de ziel is die jullie Jezus noemen. De aartsengelen communiceren telepathisch met wezens in de stoffelijke en spirit werelden en ze stralen voortdurend hun geheel-krachtige energie door de kosmos heen.

Door het gebruiken van door de Schepper verleende energie, visualiseerden en manifesteerden zij opeenvolgende niveaus van engelen en degenen in dit universum die dienen als Gods boodschappers op myriaden manieren. Zeker zul je hen oproepen op elke tijd voor hulp – zielen in het engel rijk verwelkomen dit – maar vragen is niet noodzakelijk omdat deze steeds waakzame wezens zich bewust zijn van je omstandigheden en vrijelijk bijstand verlenen. Terwijl ze zich nooit kunnen bemoeien met iemands vrije wil, is hen toegestaan om mensen te redden van de overgang vóór de langleven clausule van hun contract, ze kunnen de actie van de zelf helende mechanismen aansporen, zorgen voor goddelijk leiding, je energie een zetje geven(boost), spirits opheffen, emotioneel en stoffelijk lijden kalmeren en mensen begeleiden tijdens de bliksemsnelle overgang van stoffelijk naar spirit leven. Hun aanwezigheid in jullie leven wordt aangegeven in schilderijen door meester kunstenaars van vroegere dagen, maar tegengesteld aan deze tekeningen, hebben engelen geen vleugelen; maar ze kunnen die wel gemakkelijk manifesteren en vaak doen ze dat bij een levensreddende missie van een persoon die denkt dat ze vleugels hebben.

Sommige zielen in de latere engelen afkomst kunnen kiezen om de cyclus van het leven in spirit en in stoffelijke werelden te hebben om een voorbeeld te maken van godsvrucht en verlichting in een beginnende beschaving of iemand die uit het duister oprijst. Vaker echter, nemen ze maar kort een personhood (persoonlijkheid) aan voor een specifieke bedoeling – misschien om iemand in direct gevaar veilig te stellen, troost voor een radeloze mens, een knikje in de gekozen richting van een persoon die niet weet welke afslag ze moeten pakken in de vork van een weg, of bieden bemoediging aan iemand om sterke intuïtieve gevoelens op te volgen.

Dus, de aspiratie om een engel te worden kan dat niet zijn, maar de aspiratie om als een engel te zijn is heel waardevol. En lieve mensen, door genereus liefde-licht uit te drukken en dat te delen met hen die bijstand nodig hebben, dan dienen jullie als “engelen op Aarde”.
Ja, moeder, ik kan zien dat de overblijvende vragen weer moeten wachten op de volgende boodschap. Bij ons vaarwel zeggen we dat de onvoorwaardelijke liefde van alle lichtende zielen in dit universum omhelsen jullie langs je hele reis op Aarde. ________________________________________


LOVE and PEACE    LIEFDE en VREDE   
Suzanne Ward 


(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )   

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3