Followers

President

zondag 28 juni 2009

JUNI 24, 2009
We kunnen veel andere manieren opnoemen van godsvrucht, maar het eenvoudig leven met de Gouden Regel van ongeconditioneerde liefde daardoor BEN je het grootste verschil in jullie wereld!Activiteiten van de Obama regering;

krachtsbasis en hiërarchie van het Illuminati complex;

ruimte familie;

gesprek met een reptiliaanse vloot commandant1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew om te spreken over gebeurtenissen in jullie wereld, gezien vanuit ons punt dat een voorsprong heeft. Als er ooit iets gebeurt in een natie, keren alle ogen zich naar de Verenigde Staten om de reactie te zien van de regering van dat land. Er is een zelfde soort internationale interesse voor de binnenlandse zaken van de regering van de VS die het voortouw nemen welke ver reikende effecten zullen hebben, en laten we beginnen bij de publieke interesse in die activiteiten.


2.Nu dan, terwijl de controle van de Illuminati over de voornaamste media barsten hebben gekregen, is die niet voldoende ontbonden zodat de informatie die zij niet willen dat jullie die krijgen toch gerapporteerd wordt; maar ook wordt de volle waarheid niet gegeven over situaties die zij graag volledig stil willen houden en dat niet kunnen. En jullie kunnen er zeker van zijn dat niets gerapporteerd wordt wat de zorgen van lichtwerkers weerspiegelt die bezorgd zijn over president Obama die vitale verantwoordelijkheden heeft toevertrouwd aan personen die bekend staan dat ze aangesloten zijn bij Illuminati krachtsbases en dat enkele van zijn besluiten eerder deze bases lijken te versterken dan ze te verzwakken. Zeker heeft de hoog ontwikkelde ziel die Obama is onze verdediging niet nodig en dat is ook niet wat we doen als we uitleggen waar hij mee heeft te maken. Onze bedoeling hier over te spreken is te zeggen dat de balans van een mens niet alleen verstoord wordt door energie van zorgen – of ontevredenheid, teleurstelling, desillusie, boosheid – maar ook dat die energie verder gaat en de Aarde negativiteit vermeerdert en dat deze in licht moet worden getransmuteerd. En dus, veel beter dan negatieve emoties hebben over wat Obama lijkt te doen, is om positief gefocust te blijven op de wereld zoals jullie die willen hebben.


3. Dus, waar heeft hij mee te maken? In het kort, de steeds groter wordende ontmanteling van het wereldwijde netwerk van Illuminati. Als achtergrond op deze kwaadaardige “paraplu-groep”: alleen de top bazen van de leden kennen de volle omvang van hun infiltratie in regeringen, banking, handel, religies, onderwijs, media, wetenschap, entertainment – allemaal lichamen die het meest invloed hebben op het leven op jullie wereld. Onder deze enkele top figuren zijn degenen die de vele aspecten beheersen van het wereld netwerk. Ieder heeft algemene kennis van de anderen maar geen gedetailleerde informatie over welke operatie ook behalve waar hij of zij de leiding over heeft. Hoe meer naar onderen in de hiërarchie een lid is, hoe meer geheimhouding de redenen voor het bestaan van de Illuminati, omhult; en onderaan zitten de vele duizenden die gewoon instructies opvolgen zonder een glimpje van begrip welk werkelijke doel ze dienen, net zoiets als bij een 1000 stukjes Jigsaw puzzel als die uit de doos is gevallen – geen stukje is zich bewust van de onderlinge verbondenheid van alle stukjes, en helemaal vermoeden ze niet dat ze allemaal samen een heel plaatje vormen. In het geval van de Illuminati is dit plaatje werkelijk sinister.

4. Na het aannemen van zijn ambt, werd president Obama op de hoogte gesteld van informatie die hij beslist niet eerder had kunnen weten, en om met onze analogie door te gaan, ieder van die instructeurs had maar een paar puzzelstukjes. Bovendien werd Obama direct geconfronteerd met een ernstige wereld economie situatie die ogenschijnlijk begon met “toxische” hypotheken in de Verenigde Staten, en hij had een kundig, ervaren team nodig dat directe stappen kon zetten om een wereldwijde ineenstorting te voorkomen. De enormiteit van het economisch netwerk van de Illuminati is alleen bij de top van die groep in zijn volheid bekend, maar door puzzelstukjes aaneen te zetten werd Obama zich bewust van de verstrikking en de fortuinen die verborgen zitten in banken in het buitenland, het totale plaatje echter, van de puzzel dat zal laten zien hoe dat geld gebruikt werd om de bevolking van de wereld te manipuleren en te domineren, moet nog steeds worden samen gesteld.

Terwijl het licht langzamerhand doorgaat intenser te worden en waarheden niet langer meer kunnen worden verborgen of ontkend blijven, zullen jullie de resultaten zien van zijn wijze koers die op dit moment vele van zijn campagne beloftes schijnt te logenstraffen...


5. Zo moeilijk als het is om je de uitgebreidheid voor te stellen van de organisatorische complexheid die de basis is van de macht en invloed van de Illuminati, het is nog moeilijker om die totaal te elimineren. Ontdekking en legale middelen om de wereld van deze arglistige controle af te helpen, zijn onderweg en totdat dit allemaal in gereedheid is, zou het roekeloos zijn om die inspanningen publiek te maken. Dus noch de Illuminati, noch het Obama-kamp willen dat hun respectievelijke bezigheden publiek bekend worden, en de “transparantheid” die hij in goed vertrouwen beloofde moet in plaats daarvan een tijdje langer “achter gesloten deuren” blijven. Terwijl het licht langzamerhand doorgaat intenser te worden en waarheden niet langer meer kunnen worden verborgen of ontkend blijven, zullen jullie de resultaten zien van zijn wijze koers die op dit moment vele van zijn campagne beloftes schijnt te logenstraffen.

6. Nu dan, om te spreken over specifieke vragen: Wanneer zullen we de verandering zien die hij beloofde? Het vindt plaats onder de tijdelijke verschijning van “business as usual” (de normaal lopende zaken) terwijl hij voorzichtige stappen zet om de strengen te ontwarren van het wereld web van de Illuminati zodat grote veranderingen kunnen worden ingesteld.

7. Leidt Obama de natie naar het socialisme, en als dat zo is, was dit altijd zijn opzet? Het vastplakken van “socialisme” aan zijn leiderschap is een strategie om ongerustheid, angst en tweedracht te creëren tussen de burgers. Als er labels geplakt worden op een regering, beweging, groep of filosofie, dan is de bedoeling van de labelmakers om de echte waarde te ondermijnen omdat dit met hun ideeën of motieven in strijd is. Wees getuige van de doelmatigheid van het woord “conspiracy theorist” (“de samenzweringstheorie-man”) die op iemand geduwd wordt die vragen stelt bij de officiële rapporten over de moord op de VS president Kennedy of wie er verantwoordelijk was voor 11 september.

8. Waarom breidt de VS president de macht uit van het Federale Reserve bankstelstel die eigendom zijn van Illuminati? Over een tijdje zullen jullie zien dat “alles wat blinkt geen goud is”- dat wil zeggen, het zal inderdaad goud zijn, maar niet langer zal het meer hun goud zijn! Sommigen kunnen de indruk hebben dat de Fed versterkt wordt door het bestuur van de top van Illuminati, maar ze zijn in paniek omdat ze hun financiële systemen kennen en grote fortuinen stromen weg uit hun beheersing. Zoals we in eerdere boodschappen zeiden, de Federale Reserve zal samen met al de andere slinkse en bedrieglijke maatregelen verdwijnen welke de Illuminati in staat stelden om economieën en handel wereldwijd en eeuwenlang te manipuleren.

9. Wat zal de VS doen tegen de bedreiging die Noord Korea brengt? Jullie vroegen ook naar Iran, Pakistan, Afghanistan, Irak en het Midden Oosten. Situaties zijn in die regionen niet hetzelfde, maar het resultaat zal wel hetzelfde zijn. Nog een tijdje zal wapengekletter doorgaan en dus ook onderdrukking, lijden, de doden en zwarte operaties; maar, jullie zullen zien hoe Obama het pad van onderhandelen volgt en samen met de toenemende hoge vibraties van Aarde’s pad, zal vredevolle oplossing uiteindelijk tevoorschijn komen uit de huidige vijandelijke, uitdagende en oorlogszuchtige mentaliteit

10. Nu over de weinig bekende “migratie bijstand” voor Palestijnen, wat een humanitaire poging is om sommige van hen te verplaatsen naar de Verenigde Staten. Obama geeft een stevige verklaring af aan de Zionisten dat zij niet langer verder kunnen gaan om via hun lobbyisten het Congress consequent te laten stemmen om Israël jaarlijks miljarden dollars te geven om door te gaan met de 60 jarige onderdrukking van Palestijnen, onder het voorwendsel van het “recht van bestaan” van Israël. De Zionisten die tussen de meest machtige en boosaardige Illuminati zitten, geven totaal niets om het Israëlische volk of om de Joden die waar dan ook wonen, maar ze schreeuwen “anti Semitisme” als er ook maar iemand probeert om hun geschiedenis te onthullen welke betrokkenheid inhoudt bij de Holocaust. Uiteindelijk zal dat en andere feiten over de meedogenloze Zionistische beweging naar buiten komen.

11. Met het toenemen van het zien van ruimtetoestellen is het heel natuurlijk dat vooraan in het denken van veel mensen vragen zitten over de beschavingen die onze planeet omgeven. Het antwoord op: Wanneer zullen ze landen? is het zelfde als we eerder gaven: Als de veiligheid vaststaat voor hen en voor jullie allemaal. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat alle buitenaardsen die komen vriendelijk zijn? Het lichtrooster rond de Aarde laat alleen het binnenkomen toe van lichtwezens; ook al zouden duistere entiteiten willen binnenkomen, ze kunnen niet dichter bij de schittering van het rooster komen. Zullen de op mensen lijkende ET’s die al op Aarde zijn hun verschijning behouden nadat ze zich hebben geïdentificeerd of zullen ze in hun oorspronkelijke lichamen veranderen? Als er helemaal geen verandering zou zijn in hun verschijning is het niet waarschijnlijk dat je zou geloven dat ze uit een andere beschaving komen, alleen op basis van die claim; en daarom denken we dat ze er voor zullen kiezen zichzelf te introduceren zoals ze in hun thuisland bestaan. Een deel van zielengroei is het accepteren van verschillen in stoffelijke verschijningen van mensen, zo natuurlijk je dat ook doet met de verschillen tussen bloemen en dieren. En jullie kunnen nogal verrast zijn te ontdekken dat je in andere levens er net zo uit zag als sommige van de behulpzame bezoekers omdat zij jullie voorouders zijn.

12. Er is een misvatting dat alle Illuminati reptilianen zijn en dat is niet zo. Net zo als mensen “goed” of “slecht” kunnen zijn, op zijn eenvoudigst gezegd, zo kunnen reptilianen dat ook en binnen de Illuminati zijn “slechten” van beide soorten. Dus, net zoals er vele andere menselijke beschavingen zijn in het universum, zijn er vele verschillende reptiliaanse beschavingen en zij in een bepaalde wereld hoeven niet noodzakelijk weet te hebben van hun tegenhangers in andere werelden. Het voornaamste verschil tussen het menselijk en reptiliaanse soort is de gerelateerd aan het DNA – algemeen gesproken, reptiliaanse intelligentie en stoffelijke sterkte zijn superieur aan de meeste mensen maar hun emotionele spectrum en spirituele helderheid zijn minder ontwikkeld.

13. Moeder, kopieer hier het gesprek van Horiss met jou dat in een van de boeken staat. Ik denk dat lezers het prettig vinden om over een van de beschavingen te leren die de Aarde heeft bijgestaan, doorgegeven door een van zijn vertegenwoordigers.

__________________________________

14. ( In “Stemmen uit het Universum”: “Een Reptiliaanse Commandant Spreekt: Horiss

19 oktober 2003

Suzy: Matthew, hallo lief! Is het waar of verbeeld ik me dat een reptiliaanse commandat (in het licht!) een boodschap wil geven voor het boek? Dat was mijn bewuste gedachte.

Matthew: Het is juist, moeder en ik ben verheugd om Horiss te introduceren, een van de commandanten die ik enkele jaren geleden ontmoette op een conferentie in het Nirvana. Hem is toestemming verleend door de Council (de Raad.w.) om een boodschap te geven voor het boek. Die dubbele “s” in zijn naam geeft het best Engelse geluid weer, die een lange zachte “s” is aan het eind, maar associeer dit niet met het sissen van een slang!. In de taal van zijn volk hebben de gevarieerde geluiden van de namen een kwaliteit die fijn zijn om te horen. Nu, verwelkom Horiss.

S: Gegroet Horiss.

Horiss: Zeer warme groeten aan u madam. Mij is verteld dat ik informeel tot u kan spreken, maar als u wenst, geef me de eer om u formeler toe te spreken zodat ik me dan prettiger voel op die manier met u te spreken.

S: Ik wil graag dat u zich prettig voelt, en madam is goed.

Horiss: Dank u. Onder u bevolking is het bekend dat bepaalde mensen van mijn beschaving vreselijke wezens zijn die op veel manieren kwaad over jullie wereld heeft gebracht en al eindeloos lang. Wij zijn niet trots op die waarheid en mij is gevraagd tot u te spreken namens ons grotere aantal wat op voet van gelijkheid staat, om de invloed van die duistere leden tegen te gaan. Ook wij zien hen als duister vanwege hun daden, en we zijn met hen in strijd om hun invloed op jullie planeet en uit de hele rest van dit deel van het universum, weg te halen.

Het is mogelijk dat wij het felst zijn van degenen die hun duisternis tegenwerken, omdat hun daden op ons als gehele beschaving reflecteren. Deze leden zijn niet in de meerderheid en zijn niet representatief voor de rest van ons en zo willen we ook niet afgebeeld worden. Laat me nu de natuur bekendmaken aan de wereld van de rest van ons. Dank u.

Zonder op een windvaan te willen lijken, vertel ik jullie dat onze intelligentie graad ver uitstijgt boven die van veel andere beschavingen die ook verder dan jullie intellectueel en technologisch ontwikkeld zijn. Wij zijn minder spiritueel gevorderd dan vele beschavingen die niet zijn gekomen tot aan onze fase van mentale ontwikkeling. Wij pogen meer verlichting te brengen in onze beschaving en het streven om, wat dit betreft, te verkrijgen is samen te gaan met anderen in lichtlegers om de invloed van duistere reptilianen te temperen en daarna te elimineren.

Alle zielen in dit universum stammen uit dezelfde Ene Bron, de Schepper, wat ons allen onafscheidelijke aspecten maakt van Schepper en van elkaar. God heeft u verteld dat Hij de samensmelting van alle zielen in dit universum is en houdt van ieder met de zelfde hoeveelheid. Ik zeg God tegen u, Madam, omdat dit jullie naam is voor de bestuurder van dit universum. Die gelijkheid van liefde is waarheid, vanuit ons perspectief gezien, omdat we eerst aan God verzochten om die gemeenste van onze broeders uit dit universum, te elimineren. Hij had er geen gezag over om dit te doen en eveneens geen wens toe, omdat alle zielsaspecten die volgden op de oorspronkelijke aspecten, werkelijk elementen van God zijn.

De duisterste zielen van mijn beschaving gingen dit universum binnen vanuit een ander, in een energiemengsel dat bedoeld was om onderling gunstig te zijn door het delen van licht om spirituele helderheid te bevorderen. Sommige zielen verzetten zich tegen die gelegenheid en nu in dit universum, zijn ze Gods verantwoordelijkheid geworden om licht in hen te brengen. Dat maakt het onze verantwoordelijkheid om te vechten tegen hun voortzetting in duisternis.

Madam. Ga ik te snel voor u?

S: Nee, Horiss. Het rood dat ik typ zijn fouten en die corrigeer ik later wel. Maar ik wil wel graag een vraag stellen. Waren de duistere zielen die dit universum binnenkwamen, de oorspronkelijke reptilianen of bestond jullie beschaving hier al en kozen zij om het binnen te gaan?

Horiss: Ik houd van die vraag, madam! Wat binnenkwam was de zielenergie waar duistere gedachtevormen aan vast zaten. Het is niet alleen de reptiliaanse beschaving in dit universum waarin die soort zielenergie binnenkwam, maar het is voornamelijk die (beschaving.w.). Ze werden er toe aangetrokken door de universele wet van het gelijke trekt het gelijke aan, en de aantrekking aan die kant was de neiging van onze beschaving om sterkte te zoeken door het handhaven van een sterke verdedigingskracht door grote militaire macht. De zielen met duisternis die de Aarde mensen beïnvloeden zijn reptilianen die het duidelijk gemaakt hebben aan andere oorlogzoekende zielen dat Aarde bij deze verovering alleen hún territorium is.

Ik zie dat uw geest tevreden gesteld is en klaar voor me om door te gaan.

De meest effectieve manier om duistere reptilianen te elimineren is door meer licht te creëren in dit universum tot dat hun zielen er door worden geïnfiltreerd of dat ze weggaan om uit die mogelijkheid weg te vluchten. Nee, Ik weet niet waar ze heen zouden gaan omdat ik niets weet van condities in andere universa en of ze daar binnen kunnen komen zonder toestemming. En daarom pogen we ze hier en nu licht te brengen. Het licht mist in hun zielen en ze denken dat het hen zal vernietigen als ze er mee in contact komen. Het is hun angst ervoor wat hen motiveert om overal waar ze licht zien er tegen te vechten. Het licht zou hen vullen met verLICHTing die ze niet hebben, en zou hen niet vernietigen, maar ze geloven dat niet en dus gaan ze door met hun strijd ertegen.

Ik zou graag de lichte reptilianen aan u willen beschrijven. Omdat jullie die naam associëren met jullie dieren reptielen waar je weinig affectie voor voelt, is het makkelijk voor je om ons in die vorm af te beelden. Wij hebben die vorm niet, behalve als we die willen maken, en dat willen we niet, want die vormen begrenzen ons in onze beweging en in de functie die we wensen. Wij zitten op het niveau van intelligentie waardoor we iedere vorm kunnen maken die we ontwerpen.

Jullie is verteld dat de duistere reptilianen op jullie planeet er net zo uit zien als andere mensen, dus weten jullie dat wij allemaal die vaardigheid hebben. Het kan prettig of niet voor jullie zijn te weten dat enkelen van ons met lichtende zielen er ook zijn, en nogal een aantal van jullie zijn genetisch gekruist tussen mens en reptiliaan. Dit is noch voordelig nog onvoordelig voor jullie, omdat dit alleen een DNA erfenis is en geen effecten heeft hoe dan ook, op jullie zielen evolutie.

Madam, uw hortende energie leidt me er toe u te vragen of u commentaar wilt geven.

S: Nee, Horiss … Eh nou, ja wel. Je zag duidelijk mijn monitor met alle rode lijntjes. Ben je hier in spirit of misschien in een etherisch lichaam?

Horiss: Beide niet, Madam. Ik ben in staat u duidelijk te zien vanuit mijn thuisland. Op dit moment ben ik in mijn “bureau”, als een vergelijkende term voor jullie plek waar je zakenleiding geeft. Maar ik vind het fijn dat u dat vraagt omdat het me de gelegenheid geeft om op te merken dat dit vermogen om op grote afstand te zien mogelijk is door de gelijkenis van energie verbinding, waardoor ook uw duidelijk horen van mijn woorden makkelijk is. Ik voeg er aan toe dat als ik aanwezig wilde zijn in uw bureau ik daar in een oogwenk kon zijn, in spirit of alleen in een lichaam dat ik zou materialiseren. Ik kies er niet voor omdat ik denk dat een vaste vorm die abrupt zou verschijnen in een of andere vorm van samenstelling, ook iets bekends voor u, geen prettige ervaring voor u zou zijn.

S: Ik denk dat je gelijk hebt, Horiss – daar zou ik niet op voorbereid zijn. Ga door alsjeblieft.

Horiss: Goed dan. Matthew heeft je verteld dat wij militaire macht respecteren en dat wij niet veel respect hebben voor een beschaving die dat niet heeft. Hij vertelde je dat enkele jaren geleden terug in lineaire tijd. In universele “tijd”, zijn sommigen van ons in hogere fasen van spirituele verbinding en die hoger ontwikkelde omstandigheid van de “toekomst” helpt ons nu “in het heden” om die opvatting prijs te geven. Wat onze “huidige” leden geloofd hebben is dat er macht van grote legers nodig is om invasies te voorkomen van tot duister geneigde zielen wier methode van verovering die met militaire macht is. Mijn volk voor het grootste deel, zijn geen indringers, maar verdedigers. Nu zien we dat het grotere licht dat gegenereerd wordt in het hele universum, de gebieden onder duistere overheersing kleiner maken. En dit stelt ons in staat om onze opvatting over verdediging overeenkomstig te verminderen.

Je vraagt naar vertegenwoordigers van andere beschavingen over hun bevolking en ik popel om je meer te laten weten over mijn volk. Als ik zeg “mijn volk” bedoel ik niet dat we vertegenwoordiger zijn van alle reptiliaanse bevolkingsgroepen, net zo als Aarde mensen geen vertegenwoordiger zijn van alle menselijke bevolkingen in het universum. Ik spreek nu alleen over de mensen die in mijn wereld wonen.Wij leven op een planeet in dit melkwegstelsel die net zo dicht bij de zon van mijn zonnestelsel is als Aarde bij jullie Zon.


Wij leven op een planeet in dit melkwegstelsel die net zo dicht bij de zon van mijn zonnestelsel is als Aarde bij jullie Zon. We gebruiken de energie van onze zon veel efficiënter dan jullie de energie van Zon gebruiken. In plaats van al die verschillende vormen van power generering, wordt die van ons uit onze zon afgeleid. Die van jullie kan dat ook en als jullie verder gaan in bewustzijn hiervan, zal dat ook gebeuren. Ook is er geen vervuiling van welke bron ook op de planeet, niet op het land noch in de zeeën, vanwege onze technologie die liever dergelijke verontreiniging voorkomt dan het moet op ruimen.

Onze thuisplaneet heet Lacone [lah-cone, met het accent op de tweede lettergreep en een zacht nnn geluid] Hij is zo groot als Uranus om een vergelijking te geven wat nog steeds buiten jullie perceptie valt, maar dat vertelt je dat het veel groter is dan Aarde en hij is ongeveer van dezelfde dichtheid als Aarde in vorm en substantie. Wij hebben niet een variëteit aan natuurlijk schoonheid zoals Aarde die heeft, en die Aarde niet langer meer heeft zoals vroeger vanwege de verwoesting in veel gebieden. Onze steden zijn groter dan de grootste van jullie. Dat is de stemming en keuze van de meeste van ons en een vereniging van ideeën en wensen op het zelfde doel gericht, manifesteerde grote en daarna nog grotere populatie centra. Onze steden zijn vlekkeloos, net zoals daar buiten liggende bewoonde gebieden over de planeet. Wij kunnen naar ieder punt reizen op de planeet, bijna onmiddellijk door gedachte of op je gemak in voertuigen.

De verschijning/uiterlijkheid die mijn volk heeft gekozen als we thuis zijn of andere ontwikkelde beschavingen bezoeken is zoals ik mij liet zien in Nirvana, toen ik Matthew ontmoette. Mannelijke en vrouwelijke vormen en kenmerken zijn veel hetzelfde en met kleine variatie in beide. Wij hebben geen mengsel van rassen zoals jullie dat hebben en dat schept een grote variëteit in jullie verschijnen, maar dat is de reden niet waarom wij zo hetzelfde zijn bij ons. Onze collectieve keuze is om er hetzelfde uit te zien. Lang geleden leerden we dat verschillen in onze verschijning kan leiden tot vooroordelen en discriminaties en met onze neiging een verdedigend volk te zijn, kozen we ervoor om elementen te verwijderen waar we controle over hadden zodat burger conflicten niet zouden oprijzen om ons te verzwakken.

Om ons te beschrijven, wij hebben een lengte die niet ongelijk is aan jullie algemene hoogte, maar we zijn uniform slank behalve onze vrouwen die kinderen dragen. De huidskleur is bleek blauw-grijs, wat we prettig vinden alhoewel jullie dat waarschijnlijk niet zo zouden vinden. Onze meeste andere kenmerken zijn onze ogen die groot en donker zijn. Ik weet dat Matthew je vertelde dat ze zo donker zijn zodat jullie niet in onze ziel kunnen kijken, maar nu weet hij dat dit niet zo is omdat hij enorm doorgegroeid is sedert onze eerste ontmoeting, enkele jaren geleden. Om wat preciezer te zijn, hij is een hoog ontwikkelde ziel en door zelf ontdekking heeft hij de lagen verwijderd van niet begrijpen die door indoctrinatie ontstaan of door onjuiste informatie en daaropvolgende opinies en bedenksels.

Ons onderwijs komt overeen met onze ontwikkelde intelligentie en iedere ziel zit in het leersysteem vanaf de geboorte totdat hij verder gaat naar wat jullie dood noemen, of overgang. Het is onze intense wens om te leren, wat ons op de achtergrond spirituele ontwikkeling heeft toegestaan en dat is aan het veranderen. Nadruk op leren is ook groot, maar nu is het mentale meer in balans met de toegenomen wens tot het spirituele, wat weer een ander soort leren is. Het is de zelf-ontdekking die ik noemde die lagen van indoctrinatie weghaalt en de opening naar de waarheid over dit universum toelaat en van de wetten van de Schepper die hier samen regeren met Gods wetten over de orde van hemelse lichamen en andere dergelijke activiteit die uniek is voor dit universum.

Onze kinderen worden ontvangen en geboren op dezelfde manier als die van jullie, maar hun intelligentie bij de geboorte laat hen vlak daarna al spreken en direct fijne bewegingvaardigheden ontwikkelen. Dus al op heel jonge leeftijd, ongeveer vijf jaren in jullie tijdsrekening maar met volwassen evenredigheid van jullie volwassenen, zijn ze niet langer afhankelijk van hun ouders voor beschermende aandacht en leiding. Het is de liefde van de familie die ons bindt en wat tot gevolg heeft dat onze kinderen dicht bij huis blijven al lang nadat ze zelf-voorzienend zijn geworden.

Madam, wat anders kan ik u nog meer vertellen?

S: Iets dat jullie leven en je wereld beschrijft!

Horiss: My! Dat verwelkom ik! Heel goed, om de planeet verder te beschrijven, er zijn veel gelijkenissen met de Aarde, zoals grote verschillen in verhevenheden, grote zeeën, veel wouden en planten, dorre gebieden van rotsen en zand. Aarde is levendiger op haar niet bedorven plaatsen dan onze planeet en heeft een grotere variëteit aan kleuren. Niettemin is dit compleet bevredigend of anders maken we veranderingen zodat ze ons meer plezieren.

Jullie hebben in je denken structuren, dus zal ik je vertellen dat onze gebouwen steriel zouden gevonden worden in vergelijking met de vele stijlen en vormen die jullie gebouwd hebben. Onze voorkeur gaat uit naar wat jullie ultramodern zouden noemen, denk ik, met een kleine variatie in stijl in zijn geheel, aardig wat variatie in maten overeenkomstig het soort van gebruik. Huizen worden eenvoudig gedecoreerd in overeenstemming met de striktheid van de omgeving, en onze keuze voor kleding is ook sober.

Misschien door de omtrek van mijn geraamte, geef ik de indruk dat we een strenge, norse mensen zijn in het gevoel. Dit is de sensatie ik van u oppik, madam. Terwijl het waar is dat we serieus zijn en geen fraaiigheden gebruiken, zijn we niet zonder warme gevoelens. Onze kinderen zijn net zo kostbaar voor ons als die van jullie voor jullie zijn en onze kameraden zijn net zo. We zijn een monogaam volk. Kameraden worden verstandig uitgezocht en kennen elkaar zeer goed voordat ze als partner worden verbonden, dus zijn er zelden scheidingen behalve bij de dood van iemand. Wij houden van luchtigheden en van vele vormen van entertainment waaraan een hele familie deelneemt, dus zie je dat de bronnen van amusement geschikt zijn voor zelfs de jongste geest. Muziek is belangrijk voor mijn mensen en niets ervan is schallend of heeft wanklanken.

We zijn goed geïnformeerd over gebeurtenissen in veel beschavingen naast die van onszelf. Aarde is van speciaal belang voor ons, net zoals die van belang is voor veel andere beschavingen of individuen en van collectieve zielen, maar dit heeft absoluut geen egoïstische doeleinden. Mijn volk wil de verbanning van de duistere invloed op Aarde zodat die vervangen wordt door vredevolle middelen om te leven voor alle Aarde bewoners, en niet om jullie weer een andere bron van probleem te brengen. Onze militaire macht kon in aantal en technologie die van jullie in een dag onderwerpen, als een beschrijving van jullie capaciteit. Maar, die van ons is slechts een verdedigingsmacht en hun doel is om te verdedigen liever dan binnen te dringen en dat is het vitale element van verschil tussen onze twee werelden. Dit is een verder bewijs van onze warme gevoelens die uitgaan naar beschavingen buiten die van onszelf.

Ik zie “regering”in uw gedachte. Onze planetaire vorm van regering zou vergeleken kunnen worden met Griekse stadsstaten uit jullie geschiedenis. Niet het gestrijd met elkaar, maar de onpartijdige en welwillende regelgeving in iedere staat, is de basis van ons planetaire bestuurslichaam. We hebben het voordeel van één taal en telepathie die zorgt voor helderheid van uitdrukking en dit promoot eerlijke communicatie tussen de hele populatie. Kleinere lichamen van de regering regelen grote districten omdat dit meer ordelijk en efficiënt is op een wereld van deze grootte met een populatie van meer dan 20 miljard.

Madam, hebt u een vraag?

S: wilt u misschien ook de soorten industrieën en andere beroepen opnoemen?

Horiss: Ja, dank je. Voor onze verdedigingsmacht hebben we industrie nodig die zorgt voor wapentuig en ruimtetoestellen en alle ondersteunende diensten, dus hebben we wat ik fabrieken wil noemen ook al zou je die niet herkennen als zodanig vanwege de technologie van hun productie uitrusting. Als mijn volk zich wat terugtrekt van de instelling om militaire macht te handhaven, zal er een overgang zijn van dit soort productie naar andere. Dit zit in de planning.

Onze nadruk op educatie maakt die een van de grootste velden van beroep. We hebben onze educatie gecomputeriseerd samen met vormen van onderricht om gelegenheden te geven voor onze kinderen om zich in gebieden van hun grootste interesse en aanleg te specialiseren. Dit is net zo bereikbaar voor onze volwassenen die willen veranderen van een specialistisch veld naar een ander. Studies zijn over ons thuisland geschiedenis maar ook de geschiedenis van veel andere beschavingen, en natuurlijk, alle takken van wetenschap zoals die in zijn authentieke en universele vorm zijn. Wat jullie noemen “kunsten” zijn van groot belang voor ons en ik voel uw verrassing, madam, alhoewel ik reeds schone muziek opgenoemd heb. Schilderen, beeldhouwen, dans en dichtkunst hebben bijzondere betekenis voor ons als gehele beschaving. Delen van jullie eigen kunst zijn versleten in deze noodzaken van zielexpressie.

Constructie van gebouwen komt eerder door solide materiaal dan een manifestatie door je te richten op een beeld. Alhoewel we dat zouden kunnen doen, en soms bij gelegenheid doen we dat, hebben mijn mensen meer voldoening door hun handen te gebruiken om materialen te vormen in gewenste structuren en objecten. Dit soort productiviteit is een goede balans voor de concentratie bij academisch leren wat iedereen volgt. We eerbiedigen de noodzaak voor evenwicht in ons leven.

We hebben veel mensen die banen hebben om computer systemen te maken en te handhaven. Ik zou kunnen opscheppen over onze ontwikkelde systemen maar opschepperij zit niet in onze aard. Dat hoeft niet omdat de conditie van onze wereld voor zichzelf spreekt. Maar ik kan jullie vertellen dat onze systemen op een ontwikkelingsniveau zitten van dat een woord, zelfs een gedachte operaties start en stopt en dat gewenste input of output accuraat en compleet is.

S: Dat is een ontwikkeld systeem! Horiss, je zei “dood” dus ik wil wat vragen over de gewone lange levenstijd van je mensen, en hebben jullie een “toevluchtsoord” of een “heiligdom” dat lijkt op onze Nirvana?

Horiss: Ik zei “dood” maar alleen als een term van verlichting/gemak. De stoffelijke schil van ons raakt op door verslechtering van de cellen of door gevechtswonden, maar we weten dat er geen dood is – de ziel heeft vanaf het Begin geleefd. Zo is ons “huidige” DNA programma, maar dit zal veranderen als we hogere spiritualiteit niveaus bereiken waar stoffelijke schillen veel langer kunnen leven met volledig functionerende vermogens.

Ik bedoel geen “verlaging” van onze lichamen door de verwijzing “stoffelijke schil”. Het is belangrijk dat we een robuuste gezondheid moeten bewaren, fitness bevechten, en dat doen we ook, maar ik wil een duidelijke schetsing tussen het veel mindere belang van onze lichamen vergeleken met ons respect voor onze zielen.

Dit respect vasthoudend, wij hebben een sanctuary, een toevluchtsoord dat evenredig is aan de planetaire intellectuele ontwikkeling van onze populatie. Dat oord rijst ook meer op door nadruk van spiritueel begrip en afstemming. Ik besprak dit met Matthew in de tijd waarop we elkaar ontmoetten in het Nirvana, en zijn gezonde suggesties om onze meest psychisch beschadigde zielen te behandelen zijn met groot succes uitgevoerd.

Madam, kan ik op nog iets antwoorden?

S: Horiss, is er nog iets anders dat je wilt zeggen aan de mensen van Aarde?

Horiss: Ja, dank je. In het kort over de intenties van mijn mensen, het volgende : We spreken niet vaak over onze overtuigingen en onze aard, we leven ze gewoon. In ons hart zijn we warm, vredig, respectvol en behulpzaam en dat is waar we naar uitkijken om jullie te laten zien een dezer dagen, als jullie klaar zijn om “vreemden” te verwelkomen.

S: Ik denk dat dit een perfecte manier is om je boodschap mee af te sluiten. Dank je dat je vandaag kwam en om zulke interessante informatie te geven over je volk. Ik kijk er naar uit om je te verwelkomen Horiss.

Horiss: En ik u, Madam. Ik denk dat het prettig is dat ik je dan Suzy noem. En nu wens ik u een goede dag.

----------------------------------------------------------

15. Dank je moeder. Dit maakt deze boodschap ongewoon lang en bevat meer zaken om over te praten, maar het meer ingelicht te worden over sommige van jullie broeders en zusters die jullie geholpen hebben om Aarde’s Gouden Eeuw te creëren, is heel belangrijk, specifiek als de dag van de ontmoeting niet zo ver meer weg is en zo is ook het weghalen van de perceptie dat alle reptilianen te vrezen volkeren zijn, belangrijk.

16. We antwoorden nog, terwijl we deze boodschap sluiten, op Wat kunnen wij mensen in deze tijd doen om het grootste verschil te gaan maken? Blijf standvastig in het licht; focus je op wat je wilt en niet wat je niet wilt; vergeef jezelf en anderen; wees vriendelijk; houd je denken en je hart open; neem boodschappen van je ziel ter harte; veroordeel niet of wens geen straf voor degenen die anderen beschadigen. We kunnen veel andere manieren opnoemen van godsvrucht, maar het eenvoudig leven met de Gouden Regel van ongeconditioneerde liefde daardoor BEN je het grootste verschil in jullie wereld!

______________________________
LOVE and PEACE
Suzanne WardTranslator: Winny Dijsktra
Original Site:
www.matthewbooks.com

http://mattthewmessages.blogspot.com/

TRANSLATIONS:
http://matthewbooks.net

• http://matthewfrance.blogspot.com – FRANÇAIS
• http://matthewenespanol.blogspot.com – ESPAÑOL
• http://www.lightworker.it – ITALIANO
• http://matthewsindutch.blogspot.com/ - NEDERLANDS
• http://matthewdeutsche.blogspot.com/ DEUTSCH
• http://livrosmatthew.blogspot.com/ - PORTUGUÊS
• http://mesajedelamattei.blogspot.com/ - ROUMANIAN

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3