Followers

President

zondag 19 juli 2009

JULI 18, 2009

...zijn dood inspireerde liefde die opvlamde in de mensen van Aarde, en daarmee, was zijn voornaamste levensdoel buitengewoon succesvol...

vertaling: winnyd@stralendetoeltomst.nl

Liefdesuitstorting voor Michael Jackson; verplichte varkenspest vaccinaties; geforceerde verschijning van stabiele economische fondsen; spirituele evolutie onderweg; “ernstige voorspellingen” zijn valse informatie1. Met liefdevolle groeten van alle zielen van dit station, dit is Matthew. Eén vluchtig moment in het universele weefsel van de eeuwigheid, waren alle harten over de hele wereld in sympathie en medeleven verbonden met de familie van Michael Jackson door te rouwen over het sterven van die prachtige ziel wiens leven een voorbeeld was van ongeconditioneerde liefde. Dat moment is veel meer dan een verenigd verdriet en herinnering van Michael’s internationale bijval voor zijn talenten en aangrijpende optredens – zijn dood inspireerde liefde die opvlamde in de mensen van Aarde, en daarmee, was zijn voornaamste levensdoel buitengewoon succesvol. De liefdesenergie die nog steeds gegenereerd wordt tilt de vibraties over de hele planeet op.

2. Voor sommige mensen was het even een voerder terug kijken, en zelfs zijn daden te vergeven waarvan zij dachten dat hij die enige jaren geleden gepleegd had. In die tijd dat hij met die ten laste legging werd beschuldigd, antwoordde ik lezers die twijfels hadden over het resultaat van die rechtzitting: het werd een eerlijk en juist oordeel omdat Michael onschuldig was, de aantijgingen tegen hem waren vals. Ik zei ook dat alle partijen die er bij betrokken waren, in hun geboorte overeenkomst hadden toegestemd om hun respectievelijke rollen te spelen, maar de intensiteit van de stress die Michael moest verdragen ging enorm voorbij aan waar hij mee ingestemd had om de zielengroei van zijn beschuldigers te bevorderen. Het was droevig voor ons te zien hoe ernstig zijn hartverscheurende beproeving zijn welzijn aantastte en dit uiteindelijk veroorzaakte dat hij eerder naar het spirit leven overging dan waar zijn contract voor stond. Aan allen die een verlies lijdt: voel je bemoedigd te weten dat Michael in het Nirvana werd begroet door een menigte die hem alle goeds wensten en hem persoonlijk intensieve zorg gaven om snel zijn etherisch lichaam te versterken – als een aspect van zijn stoffelijke lichaam, had dit ook verwoestingen door verzwakking geleden. (de boodschap van verwijzing staat op die van 21 juni 2005.)

3. Michael is een van de prominentste zielen die kortgeleden koos om een overgang te maken, maar miljoenen die alleen bekend zijn aan familie en vrienden, hebben ook gekozen om de Aarde levens te verlaten, en vele miljoenen meer zullen dat doen voordat de Gouden Eeuw volledig is gevestigd. Terwijl sommigen hun ziel contracten zullen hebben voltooid, zullen anderen hun contracten veranderen zodat ze uit de zware negativiteit van hun omgeving kunnen gaan en, vanuit de spirit wereld de effecten kunnen helpen verminderen op de planeet door hun licht ervan bovenaf bij te voegen. Dus heb alsjeblieft niet het gevoel dat hun “levens kort zijn afgesneden”, maar weet liever dat ze vreugdevol zijn teruggekeerd naar het spirit leven en wees dankbaar voor hun met liefde gevulde dienst aan Aarde en al haar levensvormen.

4. Aan de andere kant van het spectrum met de uitstorting van liefde voor Michael Jackson, staat waar de makers van de varkenspest mee bezig zijn. Opnieuw schreeuwen deze duisteren “Pandemie!” Ze faalden die situatie te scheppen bij SARS, bij aziatische griep en de eerste rondgang van varkenspest en zelfs hun tweede opzet, om een wereldwijde paniek te veroorzaken, werd niet werkelijk. Die volslagen nutteloosheid samen met hun groeiende vertwijfeling motiveerde hen om varkenspest terug te brengen naar het hoofd podium met de bijvoeging van verplichte vaccinaties, een factor die niet aanwezig was in hun twee falende vorige pogingen.

5. Het is hartverwarmend te zien die wijdverspreide rebellie tegen het vaccineren van de bevolking voor die milde vorm van griep, maar op dit moment kunnen we niet bepalen of die het vaccinatie programma zal doen ontsporen omdat de weerstandsenergie ongeveer gelijk staat aan de energie van hebzucht en duivelse bedoelingen van het top management van farmaceutische bedrijven. En ja, inderdaad dit zijn Illuminati, en ze oefenen een sterke invloed uit op klinische medicijnen, medisch onderzoek en corporaties die drugs goedkeuren – in het kort, ze hebben ziekten geschapen op de een of andere manier en manipuleren gezondheidsstelsels en de medicatie over jullie hele wereld. Maar, net als in de vorige griep situaties, de technologie van onze universele familie heeft de met varkenspest virus geladen vaccines geneutraliseerd en gaat daar mee door zo lang als de makers met hun schema volharden. En heb maar geen zorgen over de geprogrammeerde microchips die via vaccinaties worden geïmplanteerd – als dat gepoogd wordt, zal die programmering door dezelfde technologie worden verwijderd.

6. Bewijzen van deze nieuwe griep inspanning en andere activiteiten van de Illuminati om de populatie drastisch te verminderen wordt vergaard en zal uiteindelijk de jarenlange controle door angst, onwetendheid en economische slavernij van die duistere groep geheel elimineren. Als het enorme niveau van corruptie en bedrog in jullie wereld wordt blootgelegd, zullen zelfs de grote media niet in staat zijn om de onthullingen stil te houden. Nationale en internationale iconen zullen worden “onttroond”; oneerlijke en tirannieke regeringsleiders zullen worden vervangen door andere die welwillend en wijs zijn; waar een oorlogsmentaliteit bestaat, zal er plaats gemaakt worden voor vredesonderhandelingen en armoe zal wijken voor het eerlijk toewijzen van de bronnen van de wereld.

7. Maar wees alsjeblieft geduldig! Wat er gebeurt is geen revolutie, het is een spirituele revolutie – dat is de wijze van het licht! Zo doen het de lichtwerkers en de lichtkrijgers, wier wapens en wapenrusting tegen het duister de kracht van liefde is. Liefde is dezelfde energie als licht, alleen anders uitgedrukt, en het is de meest krachtige energie in de kosmos. Daarom hebben zo vaak boodschappers van het licht jullie gedrongen om licht-liefde te sturen naar de duisteren. Als delen van de Eenheid van Alles, zijn dit jullie broeders en zusters op het zielen niveau die de pijnlijke afwezigheid ervaren van de liefdesessentie in hun leven. Die afwezigheid zit achter hun negatieve motieven en daden die condities hebben opgeroepen die nodig waren voor de grote hoeveelheid om hun karmische lessen van de derde dichtheid te voltooien. Het kennen van deze universele waarheid wekt gevoelens van compassie en dankbaarheid op en het zenden van liefde aan degenen die daar een gebrek aan hebben.

8. Nu dan, er is schijn dat de wereld economische catastrofe opgelost zal worden door hetzelfde systeem dat het heeft veroorzaakt. Dit is een Illuminati list om te voorkomen dat jullie weten dat hun systeem, dat vanaf het begin, tot aan de kern verrot is, ineengestort is en dat alleen de façade nog staat. De omzetting naar een nieuw economische fundering en werking is een enorme onderneming en het kan niet openbaar worden uitgeroepen dat dit aan het gebeuren is want dat zou in de hele zakenwereld paniek veroorzaken. De lichtende zielen die de weg wijzen weten dat paniek de duisteren, die zich daar aan vast klemmen voor hun kostbaar leven, voedt; het is essentieel dat de nieuwe leiders rustig verstandige stappen zetten om te voorkomen dat de bevolking met vrees gevuld raakt.

9. Vrees is de wortel van de “ernstige voorspellingen” die wederom circuleren en waarom velen zorg hebben, en we kunnen alleen maar herhalen wat we in vorige boodschappen hebben gezegd. Sommige gechannelde boodschappen die ogenschijnlijk uit lichtbronnen komen zijn eigenlijk van duistere entiteiten die hun ontvangers hebben verlokt om valse informatie door te geven welke vrees maar ook verwarring veroorzaken omdat ze in strijd zijn met andere gechannelde boodschappen. Sinds talrijke specifieke timeframes voor aardbevingen en tsunami’s, met de kracht om miljarden te doden, kwamen en gingen en die voorspelde gebeurtenissen niet plaatsvonden, kun je zien waarom het niet logisch noch verstandig is om je angstig te voelen over iets wat je misschien nooit zult ervaren.

10. Het is waar dat Aarde meer negativisme moet loslaten en haar natuurlijke middel zijn geofysische gebeurtenissen, dus die zullen doorgaan totdat de noodzaak niet langer meer bestaat, maar, de ontwikkelde technologie van onze universele familie dichtbij de planeet zal ook doorgaan om de verwoestende kracht van door mensen gemaakte of natuurlijk plaats vindende aardbevingen, stormen en vulkanische erupties, te verminderen. Daar we jullie niet kunnen vertellen dat er geen levens verloren zullen raken en dat er geen schade zal komen, zeggen we toch met absolute zekerheid dat rapporten over ruimtetuigen die massa evacuaties uitvoeren met mensen, vals zijn – dit zal niet nodig zijn! Nog een voorbeeld van valse informatie is dat overlevenden van massieve planetaire verwoesting ondergronds moeten gaan wonen omdat de oppervlakte onbewoonbaar zal zijn voor een hele lange tijd. Hoe totaal tegengesteld is de werkelijkheid: Aarde’s gezondheid wordt hersteld en haar eens oorspronkelijke schoonheid zal er weer zijn, en veel sneller dan jullie je kunnen voorstellen!

11. Opnieuw dringen we bij jullie aan om onderscheidend te zijn over alle informatie en te vertrouwen op je intuïtie, de boodschappen van je ziel waarin alle universele kennis en waarheid wonen!

12. Mijn boodschap van vandaag is ongewoon kort met eerbied voor mijn moeders behoefte om andere verantwoordelijkheden te verzorgen, zoals mijn Aarde familie moet omgaan met Bob’s gezondheidsproblemen.

13. Alle lichtende zielen in spirit en stoffelijke werelden helpen jullie op myriaden manieren in deze laatste fasen van Aarde’s gelijkmatige ascentie naar haar Gouden Eeuw. We omhelzen jullie liefdevol terwijl we je vergezellen op je reis.

_________________________

LOVE and PEACE
Suzanne Ward

Original site:
www.matthewbooks.com
http://mattthewmessages.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

http://matthewbooks.net
• http://matthewfrance.blogspot.com – FRANÇAIS
• http://matthewenespanol.blogspot.com – ESPAÑOL
• http://www.lightworker.it – ITALIANO
• http://matthewsindutch.blogspot.com/ - NEDERLANDS
• http://matthewdeutsche.blogspot.com/ DEUTSCH
• http://livrosmatthew.blogspot.com/ - PORTUGUÊS
• http://mesajedelamattei.blogspot.com/ - ROUMANIAN

By courtesy of Winny Dijkstra
Email: winnyd@stralendetoekomst.nl

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3