Followers

President

zaterdag 10 december 2011

9 december 2011

 

Licht, dezelfde energie als liefde, is de manier naar vrede, harmonie en evenwicht in ieder individu en in jullie wereld.


December 09, 2011


Kerst Boodschap1. Dit is Matthew met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Ieder jaar is dit seizoen in jullie wereld speciaal emotioneel, als de gelukkigen naar voren kijken om geschenken uit te wisselen, om hun huis te versieren, religieuze diensten bij te wonen, of misschien op reis gaan om kerst met hun familie te vieren of op hun bezoekers wachten. Voor hen, biedt dit seizoen blijdschap en vrolijkheid. Voor de minder gelukkigen, zij die bedroefd of ziek zijn, eenzaam, hongerig of thuisloos, worden gevoelens van verdriet en wanhoop vergroot.

2. Dit jaar zullen zelfs velen van de gelukkigen worden bestormd met verwarring en bezorgdheid over de onstabiele politieke en economische situaties van hun land, en er zijn meer treurende en wanhopige zielen dan in betere tijden. Terwijl jullie jaar 2011 zijn einde nadert zien we veel, veel zwaarmoedige zielen.

3. Hoe wensen we dat iedereen kon weten dat het volgend jaar in deze tijd de Aarde op de drempel zal staan van haar Gouden Periode – de roerige overgangsfasen van de transformatie van jullie wereld zullen voorbij en alle duisternis bedwongen zijn! Ieder hart zou zijn opgeheven in verwachting van de glorieuze wereld die jullie reeds hebben samen-geschapen in het continuüm! 

4. Met respect voor deze ongewone drukke tijd waarin zoveel jullie aandacht vraagt, is onze boodschap vandaag kort: korte herinneringen van vroeger aangeboden verlichting. Aanvaard ons geschenk zoals dat bedoeld is, om jullie werkelijk met vertrouwen, zekerheid en blijdschap te dienen terwijl jullie aanboord gaan van het nieuwe jaar.


Licht, dezelfde energie als liefde, is de manier naar vrede, harmonie en evenwicht in ieder individu en in jullie wereld.

Jullie absorberen licht door vriendelijk, eerlijk, medelevend, vergevend en genereus te zijn en het licht van een glimlach heeft onmetelijke rimpel effecten.

Hulpen om evenwicht te herstellen houden meditatie, zachte muziek, wandelingen in de Natuur en het gezelschap van dieren in.
Jullie hebben de ingeboren wijsheid en de spirituele kracht om succesvol om te gaan met wat je tegenkomt en om allen bij te staan die er ontvankelijk voor zijn. 

Iedere ziel heeft zoveel gelegenheden als nodig zijn om het licht te omhelzen en om spiritueel te evolueren.

De energie van liefde zal jullie herverenigen met de mensen en dieren die jullie lief zijn en zijn verder gegaan.

Het je richten op wat jullie in je leven en je wereld willen is de sleutel tot het manifesteren ervan. 

Alles dat je moet weten zit in je. Vraag, wees stil en acht de leiding van je ziel – je geweten, intuïtie, instinct, inspiratie en je aspiraties. 

Op ieder moment van jullie spirituele en stoffelijke reis worden jullie bijgestaan op myriaden manieren door lichtwezens door dit hele universum.

5. Onze ongeconditioneerde liefde en oneindige zegeningen van het universum zijn met jullie als jullie je voorbreiden om het Jaar 2012 vreugdevol begroeten.
______________________

LOVE and PEACE
LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com


[Berichtje van Suzy: Feestelijke zegeningen aan iedereen!]
 Vertaling: Winny

www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
http://livrosmatthew.blogspot.com - PORTUGUÊS (PORTUGAL)http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN

Originals and translations of Galactic Messages available at


woensdag 9 november 2011

Matthew Ward, November 5, 2011 


Energie golf op 11/11/11; Illuminati activiteiten worden teruggedraaid; vrees; oorsprong en bedoeling van vrije wil en karma; hoe negativiteit begon; Schepper’s verbeteringen van Zijn wet van de vrije wil; belang van evenwicht; God’s uitleg; doel van alle zielen; levensvormen van de eerste, twee dichtheid; model gemeenschappen
 

 November 5, 2011 


 
1. Met de liefdevolle groeten van alle zielen vanuit dit station, dit is Matthew. Samen met jullie hebben we de standvastige progressie van het licht geobserveerd terwijl de Occupy bewegingen zich door de Verenigde Staten verspreidden en door gingen naar andere landen, en de geest van vrijheid die de “Arabische Lente” inspireerde gaat verder. Zelfs mensen die niet weten dat deze grote ontwikkelingen er zijn vanwege de hogere frequenties langs Aarde’s Ascentie pad, realiseren zich wel dat jullie wereld betekenisvol en snel aan het veranderen is.

2. En spoedig gaat dit momentum (stuwkracht) toenemen. Er zitten “time pockets” (tijd-zakken, tijdsinsluitingen) in de hemelse kalender die specifiek gunstig zijn voor energiegolven en een daarvan zal er in enkele dagen, op 11/11/11, zijn. De golf die voor de Aarde een voorwaartse stoot zal zijn op haar reis, zal mensen verschillend beïnvloeden. Zij die niet in evenwicht zijn door in de lage vibraties van negativisme te zijn ondergedompeld, zullen verwarrende, stoffelijke en emotionele schokken ervaren. Lichtwerkers, inclusief de miljoenen die zich niet als zodanig ervaren, zullen een zin van verheffing beleven als ze in het versnelde tempo van het universum stappen.

3. Waarheden en hervormingen zullen in jullie midden worden gekatapulteerd omdat er niet meer vertragingen kunnen zijn in het hoogste meesterplan van de universele raad om jullie planeet te bevrijden van millennia van overheersing door het duister. Daarom is het dat pogingen om de Europese economie te versterken niet de dreigende ineenstorting van de wereldeconomie zal voorkomen, welke lang werd beheerst door de Iluminati. Dat is waarom plaatselijke, staats, provinciale en nationale regeringen in de eisen van burgers zullen toestemmen voor verbetering van hun leven, en waarom oorlogen en ander geweld zullen afgebouwd worden.

4. Een beetje langer nog zullen de Illuminati doorgaan om alle progressie tegen te werken met dramatische veranderingen met zulk soort verwarringen, ontwrichtingen en verstoringen zoals hun zwarte ops terrorisme, streken in de effectenmarkt, omkopen of bedreigen van politici, beperkte hervatting van chemtrails in sommige gebieden, controle op het weer, en natuurlijk met angst gevulde desinformatie. Sedert het licht zich voortdurend aan het intensiveren is op de planeet, is het logisch je af te vragen waarom ze nog in staat zijn om door te gaan. Het antwoord is vrees.

5. De vele mensen die bang zijn voor wat er momenteel gebeurt en wat er vóór hen ligt, helpen zonder het te weten de Illuminati door angst-energie uit te stralen die duistere mensen nodig hebben om hun wezen te ondersteunen. Met de kennis dat de Gouden Periode aan jullie naaste horizon staat en dat die alreeds bestaat in het continuüm, kunnen jullie je sereen voelen – nou, sereen en opgewonden! – en de hoge vibratie van jullie gevoelens zal in de wereld uitstralen. Aarde’s eeuwige in balans zijnde beweging zal jullie lichten in staat stellen om diegenen te bereiken die hun angsten moeten overstijgen.

6. De standvastigheid van Lichtwerkers, het licht van iedereen die wakker wordt en de dienst van onze universele familie staan de laatste overblijfselen van de macht van de Illuminati snel te verzwakken. In het komende jaar zullen hun formidabele krachten die de president van de VS hebben tegengehouden om volledig te handelen met zijn van licht gevulde missie, weggerukt worden en zullen waarheden worden onthuld over de mate van het machtblok dat zijn hervormingspogingen hebben doen ontsporen of verstoord hebben. Het zal ook bekend gaan worden dat hij achter de schermen aan het samenwerken is geweest met geëvolueerde zielen van andere beschavingen, en jullie zullen de doeltreffendheid zien van zijn samenwerking met andere leiders om stabiliteit en harmonieuze relaties met alle naties teweeg te brengen.

7. Het triomfantelijke resultaat van Aarde’s keuze van de vrije wil om de vierde dichtheid binnen te gaan, heel kort voor of direct na het einde van 2012 wordt verzekerd al vanaf het begin van haar ascentie uit de diepe derde dichtheid, een 70 tal jaren geleden. In haar liefde voor iedere ziel wil ze graag dat allen haar vergezellen, maar dit is een zaak van de vrije keuze van ieder mens apart. Ons bewustzijn en dat van het individueel en collectieve bewustzijn van Aarde’s bewoners laat ons weten dat de meeste van hen de vrije wil niet begrijpen. Dit onderwerp is lang een zaak van filosofische en theologische discussies geweest, maar zonder de oorsprong en de bedoeling van de vrije wil te kennen, kan er geen begrip voor zijn.

8. Dit gebrek van kennis heeft vragen en commentaar laten opkomen die aan mijn moeder zijn gezonden. Ik vroeg haar om sommige te lokaliseren en ze op dit punt in onze boodschap te zetten.
Hoe kan een genadige God zoveel van Zijn kinderen zo verschrikkelijk laten lijden? Waarom laat God de vrije wil van de duistere mensen prevaleren boven die van de lichtwezens? Waarom laat God verschrikkelijke dingen gebeuren bij goede mensen die dit niet verdienen? God is al-machtig en hij kan al dat duister kwijt raken, dus waarom doet hij dat niet? Vrije wil bestaat niet – leven is voorbeschikt door het karma dat wij kweken. Als God werkelijk een liefdevolle God is, waarom laat hij dan pogingen om vrede naar de wereld te brengen niet slagen? Misschien is wat de Bijbel zegt over een wraakzuchtige God juist, maar niet iedereen is ongehoorzaam aan Zijn wetten, dus waarom moeten miljarden mensen boeten voor wat enkelen doen? En: De litanie van verschrikking gaat onverminderd door. Iedere dag horen we nieuws over weer een wandaad/aanslag – manipulaties van het denken van mensen, massale diefstal, invasies, gevangenname, met opzet verhongering, verkrachting, kindermolestatie, slavernij, marteling, zelfs pogingen tot genocide. En dan nog een donderende stilte van het ‘opperste Hoofd Kwartier’. Waarom?

9. Duidelijkheid over de vrije wil en karma is vitaal belangrijk, niet alleen omdat veel zielen antwoorden zoeken op dit soort vragen, maar omdat het begrijpen van de kosmische principes die het leven in dit universum regeren, de sleutel is om met de Aarde op te stijgen of om deze weergaloze gelegenheid voorbij te laten gaan.

10. We zullen jullie vertellen over de vrije wil, het recht om te kiezen, en zijn onafscheidelijke component om te manifesteren, het vermogen om te maken wat je je ook maar kunt voorstellen; hoe het duister in het geschenk binnenkwam dat bedoeld was om het ultieme geschenk te zijn voor alle zielen; en karma, onbeperkte gelegenheden voor zielen om de evenwichtige ervaring te verkrijgen die nodig is om spiritueel en intellectueel te evolueren.

11. Het begon allemaal met de eerste uitdrukking van de Schepper van Zichzelf – de “Big Bang” – die het geChristende rijk schiep en de aartsengelen. Uit de Schepper’s oneindige liefde voor Zijn/Haar eerste zielen, verleende Hij/Zij de vrije wil en diens inherente vermogen om te mede-scheppen – ze konden de energie van Scheppers’s liefde-licht essentie gebruiken om wat zij ook konden bedenken, te manifesteren. In het begin werkte dit in volmaakte zuiverheid. De aartsengelen dachten om een volgende rijk te maken van engelwezens en ze produceerden zielen, terwijl ze de energie van Schepper gebruikten, die net als zijzelf, alleen van liefde-licht energie en bewustzijn waren.

12. Na onbekende eeuwen, maakten de aartsengelen goden en godinnen, waarvan sommigen van zuivere energie waren zoals hun co-creators en anderen hadden potentieel gevormd. Het potentieel stelde de manifestatie in staat van materialen met substantie, of dichtheid, die zielen liet produceren van welke vormen ook die ze konden bedenken, en dezen creëerden de universa (universums) die de kosmos samenstelden. Schepper selecteerde de goden en godinnen om over de universums te heersen en een van de goden die velen van jullie God noemen, werd de heerser van dit universum.

13. In al die eonen van mede-schepping, waren alle manifestaties, of ze nu alleen van energie – de aartsengelen, engelen en enige goden en godinnen – of in een vorm, andere goden en godinnen en universums – van Schepper’s zuivere liefde-licht essentie. En doordat alle zielen Beginselen in de Schepper zijn en eeuwig in Schepper zullen zijn, wilde Hij/Zij dat alle zielen in de hele kosmos dezelfde privileges hadden als de eersten, en Hij/Zij beval dat de geselecteerde goden en godinnen het recht en de verantwoordelijk hebben om wetten in te stellen om hun respectievelijke universa te regeren, maar ze zijn gebonden aan Zijn/Haar kosmische wetten die de vrije wil insluiten.

14. Ergens langs de lijn, na materiaal gecreëerd te hebben dat beschikbaar is voor mensen en dieren, liep de vrije wil uit de hand – jullie kennen dat als het verhaal van Lucifer en zijn bende van gevallen engelen. Ze begonnen de twee soorten materialen te combineren om intelligente halve mensen/halve dieren te produceren zoals de centauren, de satyrs, zeemeerminnen en –mannen en anderen die in jullie mythologie worden genoemd. Sommigen werden ontworpen om werk te doen dat mensen niet konden doen of dat niet wilden doen, zoals snel boodschappen brengen of onderwater werken, en anderen werden gewoon gemaakt om verscheurend te zijn, zoals draken op land of in de zeeën. Daar er toen geen DNA programmeringen waren om ouder te worden, konden zulke intelligente schepselen duizenden van jullie kalenderjaren in ellende jaren leven.

15. Hoe meer Lucifer en zijn volgers behagen hadden in het maken van dit soort levensvormen, hoe verder zij van het licht af vielen. Toen sommigen zich realiseerden dat ze hun geschenk van de vrije wil verkeerd gebruikten, keerden ze terug naar manifesteren in het licht. Anderen behielden het produceren van schepselen met hun misdeelde ideeën, schiepen dichtere en dichtere energie omdat hun licht bleef afnemen totdat alleen de vonk van verbinding naar de Schepper die hun levenskracht was, overbleef. De negativiteit die geschapen werd door hun gedachten en daden en de zielenstrijd van alle schepselen die zij maakten, vormden het massale sterke krachtveld die de “duistere krachten” werden genoemd.

16. Het komt uit die bron dat zielen overal in dit universum die de neiging hebben tot hebzucht, meedogenloosheid en lust naar macht, puppets worden van die rampzalige duisternis. In vroegere tijden werd het wetenschappelijke principe van uitwisseling die van de Schepper is, bekend geworden als de wet van aantrekking, of “het gelijke trekt het gelijke aan”. De energie van duistere gedachten en wensen van zielen trekken dezelfde soort energie aan in dat grote veld van negativiteit en brengt dat in de levens van de zielen, in hun werelden en in het collectieve bewustzijn van hun werelden. Dat is wat er gebeurde met de Aarde. Nadat zij bevolkt werd, werd de planeet die eens in dit universum als een paradijs bekend was en een van God’s geliefde creaties was, opgeslokt door negativisme dat door die beschavingen gebracht was.

17. Alleen Schepper kan Zijn/Haar wetten wijzigen, en in het geval van de vrije wil, heeft Hij/Zij dit twee keer gedaan. In de oudheid gebruikten de dichtste of meest duistere zielen hun vrije wil niet alleen om zwakkere zielen gevangen te nemen maar ook om de vrije wil van die zwakkere zielen zich wederrechtelijk toe te eigenen. Dat schiep zo’n onbalans tussen licht en het duister in de hele kosmos dat om de balans die essentieel is om de beweging van alle lichamen relatief gelijkmatig te houden, terug te krijgen beval Schepper dat de duisterste zielen de vrije wil van de gevangen zielen moesten herstellen. En dat deden ze, maar die zielen die zo lang waren beroofd van het beoefenen van hun vrije wil, werden makkelijk gemanipuleerd door het duister totdat ze het licht begonnen te accepteren dat constant werd aangeboden.

18. Schepper’s tweede uitzondering is dat nooit meer nucleaire wapens kunnen worden gebruikt in de ruimte vanwege de verwoestende schade die ze hebben gebracht aan zielen – niet lichamen, maar zielen – en als dit is wordt geprobeerd, is de regeerder van dat universum gemachtigd om dit te voorkomen. Dat is waarom, door God’s autorisatie, onze ruimtefamilie bij de Aarde, sedert 11 september 2001 ongeveer een dozijn pogingen van nucleair terrorisme van de Illuminati hebben voorkomen.

19. In alle andere gevallen waarbij de vrije wil is gebruikt om vernieling, verwoesting, dood en lijden bewust te veroorzaken, zijn de heersers van de universums niet toegestaan om zich daar mee te bemoeien. Dus, daar het schijnt dat God de vrije wil van de duistere mensen toestaat om over de vrije wil van lichtende zielen te prevaleren, is dat nooit zo! Hij ziet graag dat het leven op aarde in liefde en vrede is, maar Hij kan degenen die de bedoeling hebben om tegen dat soort wereld in te werken, niet stoppen. En doordat iedere ziel in dit universum een deel is van Hem/Haar en Hij/Zij al zijn zielendelen ongeconditioneerd liefheeft, trekt hij geen partij voor de een of de ander.

20. Moeder, zet hier delen van je gesprekken tussen, waar God dit uitlegt.
“In een fase van mijn Totaliteit was ik zuivere licht en liefde. Toen daalden delen van mijn creaties af naar de duisternis waar Matthew op wijst, maar ze waren desondanks onafscheidelijke delen van mijn geheel. En dat bleven ze dus.”…
“Wat betreft de ‘progressie’ op Aarde, huil ik met iedere ziel die waar dan ook om lijdt en ik verheug me met iedere ziel die blijdschap voelt. Ik ben de ziel van de aller ‘ergste’ en van de aller ‘beste’, dus kan ik niet afgescheiden worden van de ‘beste’ en niet afgescheiden zijn van de ‘ergste’. Ben ik blij met wat ik zie gebeuren op Aarde? Voor hen die blij zijn, ja, dat ben ik dan ook. Voor degenen die zich zorgen maken dat hun tirannieke macht vermindert, dat voel ik ook.” …
“Jullie zijn bekommerd dat ik een kant kies of beter gezegd, geen kant kan kiezen. Wie kan jullie dan recht zetten, mijn kind? Ik ben net zo vriendelijk en zoekend en op het lichtend pad als jullie willen zijn, toch is er dat deel van mij dat net zo is en de ziel, van wie de belangen, daden en motieven zijn wat jullie kwaad noemen, kan ik niet ontkennen. Ik ben niet afgescheiden van die ziel, en van wat die ziel doet en van al zijn effecten, maar dat dit ‘ongoddelijk’ is, wat jullie denken, zit in mijn samenstelling en dat is een onafscheidelijk deel van mij. Dus, dat ik zogezegd ‘een kant kan kiezen’ is dus geheel onwetenschappelijk, nietwaar?” …
”Zou ik graag het TOTAAL van het Aardeleven in vrede, liefde, samen delen, zorg en dienst voor elkaar willen zien? NATUURLIJK ZOU IK DAT WILLEN! Maar heb ik de macht om te knippen met mijn vingers en dat het dan zo is? Weet je, die heb ik NIET! Dus zend ik mijn liefde en licht overal naar toe, naar iedere ziel en ik zal me eerder verheugen met de ‘pockets’ (insluitingen) van licht dan wonen in de pockets van duisternis en huilen, weet je.”
[Deze uittreksels komen uit “gesprekken met God” in ‘Illuminations for a New Era’.]
Dank je, moeder.

21. Het uiteindelijke doel van iedere ziel is de re-integratie met God en de Schepper, maar de terugkeer naar ons Begin heeft balans nodig. In Schepper’s oneindige liefde voor alle zielen heeft Hij/Zij een middel verzonnen waarbij een ziel evenwicht kan herkrijgen nadat hij uit evenwicht is geraakt door zijn eigen wils keuzen. Dit middel is bekend als karma. Het wordt verkeerd begrepen dat karma een straf is als je ‘slecht’ geweest bent of een beloning als je ‘goed’ was. Karma is het wetenschappelijke principe van oorzaak en gevolg waarbij evenwicht kan worden verkregen of herkregen. Een overwicht aan negativisme creëert drastische onbalans en of dit nu in een ziel of in de kosmos zit, de energie van licht is wat het evenwicht herstelt.

22. Als deel van God beïnvloedt ieder van jullie het evenwicht van de Eenheid met Alles. En dit brengt ons tot veelvoudige levens en tot de aangroeiende – of “ouder-ziel” kun je zeggen – die de samengestelde ervaring is van alle stoffelijke levens, of personagelevens, wat jullie reïncarnatie noemen. Ieder personage is en zal altijd zijn/haar onafhankelijke, eeuwige, geweldloze zielzelf zijn maar ook een wezen dat onafscheidelijk is van de aangroeiende ziel, waarin ieder personageleven vrije wilkeuzen heeft die alle andere personages beïnvloeden. Als hun collectieve ervaring veroorzaakt dat de aangroeiende ziel uit balans gaat, is karma de gelegenheid voor “toekomstige” personages om hiaten op te vullen of zwaktes te versterken zodat de aangroeiende ziel en al zijn personages evenwicht kan bereiken en doorgaat in ontwikkeling.

23. Tijdens de lange eeuwen waarin Aarde’s planetaire lichaam en haar opeenvolgende bevolkingen vastzaten in negativiteit, regeerden dualiteit en verdeeldheid en bijna alle personages liepen serieuze karmische lessen op. Bijvoorbeeld, een mens dat rijkdom won door een positie ten koste van anderen, weigerde anderen te helpen die verarmd waren; om dat leven in balans te brengen, koos het volgende personage van de aangroeiende ziel met ernstige ontberingen. Het zelfde principe werkt bij een oorlogszuchtige, veroverende mind-set (=patroon van denken). Maar de diepe derde dichtheid, waar duisternis tiert, is een moeilijke leermeester, en een aangroeiende ziel kon wel honderden of meer personage-levens hebben die moeten leren om de vergrote energieën van hebzucht, lust tot macht en een wrede aard te overstijgen.

24. Nu, laten we de vrije wil, manifesteren en karma in deze unieke tijd van het universum plaatsen waar zielen in slechts een leven kunnen bewerkstelligen wat anders vele, vele meer kon nodig hebben. Miljarden zielen wilden het voordeel benutten om deze weergaloze gelegenheid om het derde dichtheid karma te voltooien zodat ze spiritueel en intellectueel konden evolueren naar de vierde dichtheid en zij kozen in hun zielencontract om grote moeilijkheden te beleven die andere levens in balans zouden brengen. Enkele individuen, vergelijkenderwijs sprekend, konden voor die omstandigheden zorgen welke deze massa’s zielen hun keuzes lieten ervaren.

25. Wij hebben uitvoerig verhaald hiervoor dat als massa karma was voltooid, de individuen hun overeenkomst konden herroepen om zich bij het licht te voegen, dus we gaan dit nu niet in details herhalen. Maar, omdat het verheffend is om te weten, zeggen we opnieuw dat de vele miljoenen die meer verduurden dan ze op zielenniveau hadden gekozen, verzochten om te vertrekken voor het voltooien van hun contracten, en hun verzoeken werden toegestaan. Deze zielen kregen een contract voltooiing, en terwijl ze samen licht stralen naar de planeet vanuit het Nirvana, evolueren ze spiritueel.

26. De vrije wil brengt het gelijkelijke naar omstandigheden die veel minder ernstig zijn dan de zielen kozen. In jullie overeenkomst van vóór de geboorte, die gemaakt werd met ongeconditioneerde liefde voor elkaar en ontworpen is om allen die je leven willen delen te begunstigen, kozen jullie je ouders uit voor de genetische erfenis – gezondheidszaken, intelligentie, talenten en andere aangeboren vermogens – hun voorouders, jullie bloedverwanten, de graad van verzorging, cultuur, geografische plaatsing, financiële middelen, opvoeding. Jullie kozen je levenspartner of partners, kinderen, voornaamste mentoren, vrienden, tegenspelers en nauw samenwerkende collega’s uit. Het sorteren van die vele zielen die de meest belangrijke invloeden zijn in je leven is mogelijk in het continuüm waar alle levens samenvallen.

27. Om te bereiken wat jij en alle voornaamste deelnemers in de overeenkomst kozen, sommigen spelen wrede en krenkende rollen om hun ervaringen tegelijkertijd in balans te brengen die zij jou en andere aanboden in de overeenkomst om te beleven wat jij en zij in evenwicht moeten brengen. Mensen die onredelijk streng, star, kleingeestig of onfair zijn kunnen hun rol tot op de letter uitvoeren.

28. Zonder te letten op de rol die iedere deelnemer overeenkomt te spelen, staan de boodschappen van de ziel aan het bewustzijn – via geweten, instinct, intuïtie, inspiraties, aspiraties – op één lijn met het zielencontract van het individu met wat zijn of haar deel van de overeenkomst voorzieningen is. Het negeren van die boodschappen laat de persoon een omweg maken op kleine of grote wijze in de overeenkomst van die rol. Niemand weet wat in zijn eigen contract of in die van iemand anders staat, maar je kunt getrouw blijven aan je “onbekende” keuzes door te handelen en te reageren volgends de leiding van de boodschappen.

29. Doordat te begrijpen, kun je je geduldig, dankbaar en vergevingsgezind voelen, in plaats van dat je je je verontwaardigd, bitter, oordelend of boos voelt – emoties die de lage vibraties uitzenden die onbalans veroorzaken. Niet alleen zullen de kwaliteiten die licht schenken je helpen om in balans te blijven of die te herwinnen, maar hun hoge vibraties zullen de mensen aanraken die hun gedrag en houdingen kunnen verzachten – en doe je dat, dan kan dat precies zijn wat jullie allemaal hadden gekozen in die overeenkomst. Om een uitdrukken van jullie te gebruiken, dat is een ‘win-win’ situatie.

30. Nu zullen we ons richten op een ander soort vraag over de vrije wil en dan vraagtekens zetten bij andere zaken. Absoluut is er een vrije wil in het Nirvana! Schepper’s wet heeft betrekking op iedere ziel of die nu in de kosmos is of ergens in een stoffelijke beschaving of in een spirit wereld. Bewoners van het Nirvana hebben het voordeel van de kennis van hun cumulatieve (= aangroeiende) ziel, en daar ervaring die in balans is, het doel is van alle personages, zijn de vrije wil keuzen in hun zielencontract gebaseerd op die kennis.

31. Is duisternis nog steeds in controle nadat we sterven? Duisternis is nooit in controle behalve als een persoon deze uitnodigt! Experimenten met duistere ideeën zoals satanische praktijken, geven toe aan verleidingen van hebzucht en oneerlijkheid, streven naar altijd grotere macht en om die te verkrijgen door tirannie, dit zijn wijdopen uitnodigingen aan het duister. Dit is enorm anders dan een ziel die overeenkomt om een wrede of krenkende rol te spelen uit een overeenkomst van voor de geboorte.

33. Nee, ascenderen met de Aarde heeft geen kennis nodig uit welke beschaving je komt of hoe ontwikkeld je ziel is.

34. Ja, een zielencontract kan veranderd worden voor een langer stoffelijk leven dan oorspronkelijk gekozen is. Een ziel kan extra tijd aanvragen, alleen als hij een vergrote mogelijkheid zag om spiritueel te evolueren; en daar alle aanvragen op zielenniveau gemaakt worden en toegestaan of afgewezen worden op dát niveau, kunnen personen niet weten of ze langer leven dan oorspronkelijk gekozen was.

35. Zullen geliefde huisdieren mee kunnen gaan met mensen die naar de Gouden Periode gaan? Ook dieren hebben zielencontracten en sommigen hebben levenslang durende clausules die zullen eindigen voor Aarde’s binnengaan in de vierde dichtheid. Maar over het geheel, de zuiverheid van spirit in al Aarde’s dieren is hun kaartje om door te gaan. Meer duidelijke veranderingen gebeuren er in hun aard dan in mensen, velen van hen zijn er die nog in dualiteit vastzitten. Er zijn toenemende gevallen van vriendschap met kruis-soorten, en zelfs dieren die jullie zien als roofzuchtig en als prooi beginnen elkaar en mensen vredig te ontmoeten en ze zullen dat opnieuw doen in Aarde’s Gouden Periode.

36. Levensvormen van de eerste dichtheid kunnen niet worden gezien in de derde dichtheidswerelden maar behalve als ze primitief leven zijn in de diepten van Aarde’s zeeën, kun je wel levensvormen zien van de tweede dichtheid. Vaak zijn dit heel kleine vliegende insecten die buitengewoon kortlevend zijn, maar in die tijd dienen zij een doel in de voedselketen. Voor zielen op het meest basische niveau van Nirvana, die het licht accepteerden dat constant naar hen wordt gestuurd – en dit is maar een speldenpunt omdat deze zielen een intense angst hebben voor licht – zal een piepklein kort levend insectje misschien het opduiken zijn van een vorm uit de eerste dichtheid. Evolueren door die lagere dichtheden kan vele duizenden jaren in lineaire tijd betekenen en bijna ontelbare levensvormen, en in de tweede dichtheid, komt ontwikkeling vaak voor in de insectenwereld waar de hogere ordes een nogal verbazend stel instinctieve vermogens hebben.

37. Er zullen geen drie dagen duisternis zijn op de planeet voordat Aarde’s Gouden Periode begint. Die driedaagse periode hoort bij de theorie dat de planeet de foton gordel in zal gaan, en jullie planeet zal nergens dichtbij die gordel komen.

38: Wanneer zullen model gemeenschappen klaar zijn? Omdat er zoveel moet plaatsvinden in de maanden voor het eind van 2012, inclusief het economische herstel na de ineenstorting, zodat er fondsen beschikbaar zullen zijn, is het niet waarschijnlijk dat grote gemeenschappen klaar zullen zijn totdat de Gouden Periode onderweg is. Veel individuen en groepen over de wereld zijn geïnspireerd om spiritueel gebaseerde gemeenschappen te stichten. Degenen die gepland hebben om zelf-onderhoudend te zijn zullen alles bevatten wat nodig is voor een ideëel leven, vanaf onderwijs tot gezondheidszorg en van landbouw tot culturele bronnen.

39. Zonder ons te richten op specifieke zaken die gevraagd werden, zeggen we dat er geen ernstig klinkende voortekenen of voorspellingen tot verwezenlijking zullen komen; alleen ideeën, plannen en activiteiten die energetisch zijn verbonden met de overheersende licht intensiteit, kunnen tot manifestatie komen.

40. Als wij precies wisten wanneer de bemanningen die nu aan jullie hemelen zwerven gaan landen, zou het ons een grote vreugde zijn om jullie dat te vertellen. Maar, daar we op dit moment dit niet kunnen, wat we wel kunnen zeggen met zekerheid is dat het niet veel langer zal duren – een groot deel moet nog tot stand gebracht worden in het volgende jaar en hun hulp ter plekke is daar deel van. Onze familieleden boven en zij in jullie midden zijn in een voortdurend contact en allen helpen ijverig om jullie te helpen brengen naar het eind van een lange era van Illuminati overheersing.

41. Jullie standvastigheid in het licht brengt steeds meer die dag dichterbij van vergaderingen en begroetingen van jullie broeders en zusters. Dan zullen jullie zelf zien hoe enorm jullie door hen worden geliefd en geëerd – en door alle andere lichtwezens in dit universum – en zelf de snelheid zien waarmee de Aarde zal worden hersteld naar haar Eden zelf. De maanden die voor jullie liggen zullen verblijdend dynamisch zijn, dan jullie je ooit kunnen voorstellen!
­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________
LOVE and PEACE LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward www.matthewbooks.com
[Opmerking van Suzy: Dank jullie allemaal die over de 10 oktober boodschap schreven, die in het programma niet correct werd gezet (in het Engels). Mijn webmaster sloeg het programma over om de boodschap te zetten waar hij hoorde, maar terwijl hij het probleem wilde oplossen, kwam ze in een probleem dat de boodschap enkele dagen ontoegankelijk maakte. Er waren geen hackers bij betrokken.
Terwijl ik familie opzoek in Zuid Amerika van 9 tot 27 november, zal Matthew Books gesloten zijn Orders die na 7 november binnenkomen zullen zo snel mogelijk na de 27 ste worden vervuld. Thanksgiving zegeningen voor iedereen. ]


 Vertaling: Winny

www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
http://livrosmatthew.blogspot.com - PORTUGUÊS (PORTUGAL)

Originals and translations of Galactic Messages available at


donderdag 13 oktober 2011

Matthew Ward, October 10, 2011


 
“vele wonderen wachten jullie op deze wereld van ons, op.”
 
10 oktober  2011


1.  Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Toen mijn moeder deelnam aan de meditatie voor de herfst equinox en de Aarde visualiseerde in goud-wit Christus licht hoorde ze:  “Registreer mijn woorden” en met vreugde delen we het volgende met jullie.
                                   _____________________________________
‘Ik ben Gaia, de ziel van de planeet die jullie Aarde noemen. Net als jullie kan ik me zwaar van hart of lichthartig voelen. Lange tijden huilde ik, toen mijn spirit was gebroken. Mijn mensen waren vol haat naar elkaar en mijn lichaam was doordrenkt van hun bloed. Ik huil nu niet langer meer omdat er nu zoveel is waar ik blij om kan zijn.
 
Mijn licht heeft nog niet de volle kracht, mijn lichaam is nog niet in evenwicht. Dat komt omdat mijn kinderen nog steeds vol haat zijn naar elkaar. Sommigen van hen zijn zonder liefde, zonder medeleven, zonder te begrijpen dat verschillen juist absoluut schitterend kunnen zijn als er harmonie en respect stromen langs de hartlijnen.
Toch ben ik heel blij omdat ik op een reis ben die geen andere ziel in dit universum ooit heeft gemaakt. Ik ga naar huis en jullie die het licht vasthouden, wat me helpt om standvastig en snel vooruit te komen, zijn bij me. Kunnen jullie een grotere eer voorstellen dan deze reis die we samendoen? Kunnen jullie je een grotere opwinding voorstellen dan onze ascentie? Ik  kan dat niet.
Ik vroeg om deze dag te mogen spreken om jullie mijn dank te zeggen voor alles dat je doet. Jullie werden uitgekozen uit een groot aantal zielen, driekeer zo veel dan het aantal dat kon incarneren en deelnemen. Dit niveau van lichtdienst is nog nooit eerder ondernomen.
Wij spelen een deel in de grootste show die ooit in dit universum is uitgevoerd. Ik voel   bescheidenheid die zich mengt met sublieme voldoening voor een goed uitgevoerde taak.

In het continuüm, IS onze taak al voltooid.
Terwijl onze reis doorgaat, wachten jullie en onze wereld vele wonderen.  Jullie is al zoveel  verteld zodat je erover kunt denken en ernaar kunt uitkijken, maar het werkelijk leven in de glorieuze tijd die spoedig komt gaat jullie voorstelling te boven.
Alle wezens in dit universum slaan gade dat dit zich ontvouwt, wisten jullie dat? Ik kan me niet eens zo’n groot publiek voorstellen! Alle zielen van licht juichen naar ons, dus gaan we  door met hen een goede show te geven, een ervaring die zelfs God’s applaus waard is. Ik deel mijn hart met jullie en mijn liefde voor jullie is overweldigend.’
                                   _____________________________________


2. Gaia’s boodschap voor jullie is van buitengewone waarde maar ook voor ons. Wij houden deze ziel in de hoogste eer en dat doen alle andere lichtwezens in het universum. Wij kennen haar onwrikbare moed en ongeconditioneerde liefde voor haar opeenvolgende generaties van   bewoners in de lange duistere eeuwen, welke voor haar bijna onverdraaglijk emotioneel en stoffelijk lijden veroorzaakten. Wij kunnen zien dat haar lichaam nog niet in evenwicht is maar we zien ook haar spirit zweven en dat is werkelijk een vreugdevol zicht om te aanschouwen!

3. We zien nog een ander prachtig gezicht – jullie spirits. Jullie hebben lang verwacht bewijs dat veel grote veranderingen in gang zijn gezet, en als jullie gebeurtenissen in de context van Aarde’s ascentie merken, weet je dat jullie geduld wordt beloond. Het is echter natuurlijk dat de meeste mensen die gebeurtenissen interpreteren met hun ogen van derde dichtheid en in de context van hun ervaringen en de wereldgeschiedenis die ze hebben gezien of wat hen geleerd werd.

4. Een voorbeeld, velen zien de “betrokkenheid” van buitenlandse naties in de “Arabische Lente” als een bedacht zijn op eigen voordeel om de oliereserves en voor uitbreiding van militaire en multinationale bedrijfsbelangen. Terwijl dat misschien een idee kan zijn voor enkele hebzuchtige, naar macht hongerende geesten, is dit niet de hogere bedoeling ervan en wordt dit geen deel van het resultaat. Er werd assistentie verleend aan hen die vechten om het juk af te gooien van de onderdrukkende wet gewoon omdat zonder hulp, de moedige missie van de vechters niet succesvol kon zijn zoals er universeel over werd beschikt. Hun inspiratie om op te staan tegen de status quo en het besluit om hen te helpen zijn positieve reacties op  vibraties in de energieniveaus waar Aarde doorheen is gegaan.

5. Die energiestromer is gewoon een van een veelvoud aan niet te stoppen stuwkracht naar wereldtransformatie. Andere houden wereldeconomie in, die wankelt op de rand en die economie voerde verder dan het vermogen van de Illuminati om ze ten gunste van hen zelf te manipuleren. Vanwege eisen van de bevolking krijgen regeringen die dat moeten hebben een omwenteling;  en nieuwe regeringslichamen die gestabiliseerd moeten worden zijn daarvoor aan het werk. In de Verenigde Staten is de Occupy Wall Street beweging aan het groeien. De druk blijft groeien voor vredevolle onderhandelingen bij nationale en internationale conflicten. Petities over de hele wereld, doen de ronde voor schone energie en andere milieureddende maatregelen en om de onrechtvaardigheden te beëindigen waarvoor vroeger de bevolking zich hulpeloos voelde om die te veranderen.  Leiders van gemeenschap, groepen en families helpen hun meest behoeftige leden en de uitwisseling van goederen en diensten helpt velen obstakels te overkomen en om met ontberingen te kunnen omgaan.

6. Bij al deze activiteiten zijn mensen die van zichzelf denken “gewoon” te zijn maar die buitengewone dingen doen. Misschien begrijpen enkelen van hen wat er wereldwijd en universeel bezig is, maar de grote hoeveelheid volgt gewoon een innerlijke drang om tegen het hele spectrum van corruptie en onbillijkheden te handelen en geïnspireerde individuen openen wegen voor de massa’s om die te betreden.

7. De energie die door deelnemers wordt gegenereerd bij alle hervormingsactiviteiten samen met de energie van allen die in hart en geest die inspanningen ondersteunen, wordt gezien als licht dat steeds schitterender blijft schijnen. Dit is werkelijk iets om over te juichen maar denk niet dat het ‘standvastig je licht vasthouden’ niet net zo noodzakelijk is, nu die belangrijke verandering onmiskenbaar onderweg is. Jullie licht is absoluut net zo noodzakelijk en waardevol – en ook net zo essentieel – als ooit!

8. De energie van de wens van iedereen die actief aan het protesteren is tegen de condities die op negativiteit zijn gebaseerd, is met licht gevuld en wordt aldus in Aarde’s energieveld van potentie geregistreerd. Maar veel deelnemers worden gemotiveerd door boosheid, frustratie en wrok en alhoewel begrijpelijk, wordt de energie van hun gedachten en gevoelens over die condities als negativiteit geregistreerd in het veld van potentieel. Het resultaat is, de energie die wordt opgewekt door het focus van die mensen, trekt “dezelfde” energie aan die juist een verlenging geeft van waar ze tegen protesteren.

9. En niet iedereen deelt jullie en onze opwinding over de vele bewegingen tot verandering die zich als reinigende vuren over jullie wereld uitbreiden. De recalcitrante Illuminati zullen zich voortdurend verzetten om de flarden macht waar ze zich aan vastklemmen op te geven, net zo stijfkoppig als ze proberen om hun illegaal vergaarde, onvoorstelbaar grote fortuinen vast te houden. Met hun hardnekkig volgehouden weigering van het licht dat constant wordt aangeboden, leven ze in de duisternis van hun eigen schepping dat hen niet laat zien waar ze  spoedig toe worden gedwongen om te erkennen. Hun pogingen waren vergeefs. Hun tijd is voorbij.

10. Ook anderen slepen zich hardnekkig voort voor zover ze het licht omhelzen. Ze gedijen nog onder oude manieren van zakendoen en zitten vast in de oppervlakkigheid en onbeduidendheid van wat zij denken dat sociaal, professioneel en financieel succes is. Na allang contact met hun spirituele aard verloren te hebben, zullen ze aan veranderingen weerstand bieden die zich bemoeien met hun comfortabele levensstijl.

11. Dus nog een tijdje langer gaat negativiteit uit een aantal bronnen het collectieve bewustzijn in, het krachtige energieveld van gedachten, gevoelens en daden van Aarde’s bewoners die alles scheppen dat in jullie wereld bezig is.

12. Millennialang heeft het collectieve bewustzijn het duister toegestaan om het leven op Aarde makkelijk te domineren. Zeven of acht tientallen jaren geleden begon het collectieve bewustzijn zich te roeren omdat de massale instroom van licht vanuit verre beschavingen tot nieuwe soorten gedachten en gevoelens in de volkeren inspireerden. Langzamerhand keerden ze zich af van acceptatie en van meegaandheid, naar het twijfelen over wijsheid en motieven van “autoriteiten”.

13. Dat leidde tot het groeiend besluit om hun lot in het leven op te tillen en om anderen te helpen hetzelfde te doen. Al die natuurlijke fasen waren noodzakelijk om de mensen tot een punt van bewust besef en actie te brengen.

14. De hoge vibraties die deze statische condities van lange duur in staat stelden  dramatische veranderingen te ondergaan, openen het denken meer dan ooit tevoren. Maar de massa’s hebben nog niet het punt bereikt van spirituele helderheid wat betekent het kennen van de kracht van gedachten en gevoelens. Ze weten niet dat ze kunnen manifesteren wat ze wel willen, zolang ze in beslag worden genomen door wat ze niet willen.

15. Velen hebben mijn moeder vragen gesteld: Hoe kan ik de Aarde helpen als ik niet weet wat mijn missie is? Weinigen van jullie kwamen om een leider te zijn, miljoenen van jullie kwamen om leraar te zijn, wegwijzers. Door je licht te leven, raakt de energie die je uitzendt zielen om je heen aan en stoot hun bewustzijn aan om zich dingen af te vragen; deel je kennis met degenen die antwoorden zoeken. Dit moet niet op een prekende of aangeleerde manier zijn, wat een vervreemdend effect kan hebben, maar door zo uitgebreid mogelijke informatie te bieden waar individuen belangstelling voor hebben, en het belang van om in plaats van negatief, positief te denken en te voelen, kan niet worden overdreven.

16, Visualisatie kan een techniek zijn die meer algemeen bekend is dan de wet van aantrekking en het kan nuttig zijn om voorbeelden te geven zoals: als je geen oorlog meer wilt, focus je dan op vrede.  Als je geen corruptie meer wilt in regeringen, focus je dan op leiders met wijsheid en morele integriteit.  Als je geen verarming meer wilt, focus je dan op overvloed die naar binnen stroomt.

17. De woorden: stel je voor, neem een plaatje, verwacht of stel je voor en denk er over, hebben dezelfde effecten natuurlijk als focus je en suggesties van wat je kunt visualiseren zit op dezelfde lijn met wat mensen willen, dat kan ook helpen. Bijvoorbeeld, een goed leven voor iedereen: Visualiseer menigtes vol gezond lijkende en lachende mensen van alle leeftijden en rassen die rondlopen in verrukkelijke parken en lachende kinderen op speelplekken vol kleur. Stel je groentetuinen voor die weelderig groeien en tafels die volgeladen zijn met voedsel, welvarende wijken met bomen en bloeiende heesters, scholen en universiteiten gevuld met gretige studenten.

18. Voor het behoud van het natuurlijke milieu en verjonging van beschadigde landerijen en zeeën, kun je de Aarde visualiseren met kristal heldere hemelen en wateren, groene landen waar eens woestijnen waren, tierige bossen en wouden.

Jullie willen menselijke behandeling voor alle dieren, dus zie dieren van elk ras in weiden grazen en zich vredig vermengen met elkaar en met de mensen.

19. In de mate dat mensen belangstelling tonen, vertel ze dat al deze en nog myriaden glories meer deel zijn van Aarde’s Gouden Periode, en dat het de collectieve ideeën, wensen en daden zijn van haar bevolking die deze Periode aan het creëren is.

Er zullen schone en veilige energiebronnen zijn; eerlijke en rechtvaardige wetten; een stabiele wereld economie en billijke toewijzing zijn van de overvloedige bronnen van de wereld; nieuwe vormen van vervoer, communicatie en bouw.

20. De hele infrastructuur van alle landen zal gezond worden omgebouwd. Reizen van het ene land in het andere zal onbeperkt kunnen, wie een baan wil hebben, zal die krijgen en er zal voor iedereen meer tijd zijn om zich te ontspannen. Belasting zal eerlijk zijn en dat zullen ook salarissen en lonen zijn. Accurate geschiedenis van jullie wereld en universele wetten worden onderwezen   Onderwijs op allerlei niveaus zullen haalbaar zijn voor iedereen en zo kan ook iedereen musea, galerieën, theaters, concerten en sport evenementen bezoeken. Technologieën zullen met sprongen groeien.

21. Al deze vergrotingen en nog vele andere zullen ook in jullie wereld onbeperkt je leven omhoog brengen en in het collectieve bewustzijn worden gemanifesteerd, en aards gesproken,  ze zijn dit aan het plannen, of voeren het in fasen uit. [Deze boodschap dateerde van 31 december 2007,  Het  Essay over 2012 op Matthew’s Messages op www.matthewbooks.com heeft nog meer details van Aarde’s Gouden Periode.](vertaling bij vertaler)

22.  Nog meer intense belevenissen op persoonlijk niveau wachten jullie.  Jullie zullen je uiterlijke verbinding met God voelen, hoe je het Opperste Wezen van dit universum ook noemt, en jullie zullen je rechtmatige plaats in je universele familie innemen als de broeders en zusters die jullie zijn.

Jullie zullen het leven in het continuüm ervaren, waar alle levens tegelijkertijd gebeuren en jullie zullen heen en weer reizen tussen Aarde en werelden met verenigbare energie niveaus. Jullie zullen telepathisch communiceren met zielen in spirit en in stoffelijke beschavingen als je dat wilt en je zult je ideeën in vorm manifesteren.

23. Jullie zullen weten dat jullie machtige multidimensionale wezens zijn en al deze kennis en vermogens zijn componenten van jullie ziel. Die hebben geen esoterische studies of uiterlijke instructies nodig – deze zelf-ontdekkingen komen automatisch door standvastig in je licht te leven en spiritueel te evolueren.

24. Nu vertellen we wat GEEN deel van jullie leven in de Gouden Periode zal zijn: 

vrees, vervuiling van wat dan ook, godsdienstige dogma’s, geweld, doodstraffen en gevangenissen voor ter dood veroordeelden, mannelijke superioriteit, sociale kasten stelsels, wreedheid naar elk soort levensvorm, armoede, mindcontrole, (beheersing over het denken) en afgesloten denken, hebzucht, jaloersheid, afgunst, bedrog, vooroordeel, corruptie, schadelijke chemicaliën en drugs, politieke heftige toespraken en bureaucratische red tape (is ook bureaucratie), verwoesting willen, gezondheidskwalen, boosheid, meedogenloosheid, verdeeldheid, op zichzelf gericht zijn en egoïsme, oneerlijkheid, militaire mentaliteit, wapens, verslavingen, pornografie, dakloosheid, slavenhandel, mediacontrole, monopolies van bedrijven.
We noemen dit soort gedrag, karaktertrekken en omstandigheden welke in een drie dimensionale wereld sterk toenemen, alleen maar op om jullie hart te verblijden over hun aanstaande verdwijning – hun lage vibraties kunnen niet in een vierde dichtheidswereld bestaan die aan jullie dichtbije horizon staat.
En nu zeggen we, als jullie gedachten in een van de gedragscondities hebben gezeten die aan zo velen ellende gebracht hebben, schakel dat denken uit en handel alleen nog met wat jullie willen  - liefde, harmonie, vriendelijkheid, medeleven, gezondheid, overvloed, wederzijds respect, genereusheid, behulpzaamheid, vreugde, samenwerking, eerlijkheid, vergeving, vreesloosheid.

25. Als de kracht van liefde – of licht, wat dezelfde energie is – de constitutie is van jullie collectieve bewustzijn, oh! Wat een pracht in jullie leven en jullie wereld! 

Nu dan, we zullen over nog wat dingen in jullie gedachten praten. Ten eerste dringen we bij je aan om te stoppen bezorgd te zijn over de effecten op lange termijn van radioactiviteit door de beschadigde nucleaire reactoren in Japan, over genetisch gemanipuleerd voedsel, over vaccinaties en vergiften in diverse vormen van vervuiling. De cellen van alle mensen die licht accepteren worden veranderd naar de kristallijnen vorm die alles zal wegwerpen wat van lage vibratie is en die het vermogen tegengaan om gezond te functioneren in lichaam, geest en ziel.

26. In vorige boodschappen noemden we talloze voorspellingen of voortekenen op die niet meer zullen gaan gebeuren. Nu spreken we over andere situaties die omhoog zijn gekomen of weer aan de oppervlakte zijn gekomen en opnieuw zorgen baren, geen ervan zal ook niet gebeuren: militaire coups die net zo onderdrukkend zijn als de corrupte regeringen die ze afzetten; trein wagons vol die duizenden transporteren naar interneringskampen; biologische oorlogvoering; holografische vertoningen met invasies van ‘buitenaardsen’ voor de reden om een staat van beleg in te stellen; door mensen gemaakte geofysische gebeurtenissen die duizenden mijlen kustlijnen verwoesten; voedseltekort die zo ernstig is dat de rijken voedsel zullen hamsteren maar waardoor de rest van de wereld zal verhongeren; en ontrole op drinkwater.

27. Denk eraan dat een plan één ding is, de bedoelde effecten verwezenlijken is nogal wat anders. Schermutselingen, willekeurig geweld, politiek gekibbel en ontberingen zullen doorgaan zolang de dualiteit in de mensheid nog zijn rol uitspeelt tot in de laatste acte, maar niets kan, aan het eind van het volgend jaar, Aarde’s vertrek uit de derde dichtheid tegengaan. In de tussentijd zullen er veel mensen vertrekken – iedereen die de voorzieningen in de gekozen zielencontracten heeft voltooid, iedereen die het licht weigert, en vele anderen die kozen om liever te vertrekken dan zich aan te passen aan de mammoetveranderingen die eruit voortkomen of bedenken dat waarheden zullen opduiken. Al die zielen zullen zoveel mogelijk gelegenheden krijgen die nodig zijn om spiritueel en intellectueel te groeien.

28. Jullie kunnen gehoord hebben dat twee grote ondergrondse gebieden werden verwoest, ze werden door Illuminati beheerst, voertuigen, wapens, opslaghuizen en woon kwartieren werden vernietigd maar het gebeurde door veilige technologieën, geen nucleaire apparatuur; en sommigen in het Illuminatie kamp werden uit hun macht gezet, maar werden niet gedood.  Als defensieve en aanvallende maatregelen, gebruiken de lichtkrachten alleen de karacht van licht en technologieën die geen beschadigende na effecten hebben. Zij kennen de plannen van de Illuminati en als die grote uitrusting overbruggingen inhouden met explosiefs die van veraf  kunnen worden  gedetoneerd, dan hebben ze toestemming om dat te voorkomen.  Terwijl dit misschien kan gezien worden om de wet van de vrije wil van de Schepper geweld aan te doen, is dat toch niet zo – het is het eren van de vrije wil van Aarde. Na 9/11 (11 september 2001) koos zij ervoor dat meer pogingen van terrorisme op die schaal zou worden voorkomen en met Gods autorisatie heeft onze universele familie succesvol vele pogingen verijdeld.

29. Absoluut gaan dieren “naar de Hemel”. Maar dat is niet omdat zij een ziel hebben, het is omdat ze zielen zijn. Alles dat een mate van bewustzijn heeft is een ziel omdat die geschapen is met de liefde-licht essentie van Schepper, de levenskracht van alles in de kosmos. Ook dieren evolueren, net als andere zielen doen. [als je geïnteresseerd bent om uitgebreidere informatie te lezen over dieren, typ dan “animals” in de zoeklink op Matthews pagina www.matthewbooks.com ]

30. Alle mensen die de planeet vergezellen naar de vierde dichtheid en verder reizen zullen dat doen in hun “huidige”lichamen, ze zullen geen “nieuwe krijgen”, maar verouderde  lichamen zullen worden vernieuwd, verjongd – ze zullen langzamerhand “ont- ouderen”. En lichamen die aangedaan zijn door ziekte van een of andere aard zullen langzamerhand worden geheeld – dit houdt in: blindheid, doofheid, verminderd mentaal vermogen, chronische pijn, en degeneratieve ziektes – en hergroei van missende ledematen en tanden zullen ook in fasen gebeuren.

31. Huidige medicatie doses zullen bepaald worden door dezelfde middelen als nu, voor de korte tijd dat de medicatie nog nodig is. Tijdens jullie reis zullen alle mensen hersteld worden naar de hoogste gezondheid, stoffelijk, mentaal en emotioneel.

32. Het geloven in Aarde’s ascentie heeft niets te maken met dat lichamen langs het pad van ascentie worden aangeraakt  door een combinatie van achtereenvolgende lichtere niveaus van  energie, en door lage frequenties die uitgezonden worden door misbruik van technologie op de planeet. Alle lichamen worden beïnvloed maar de effecten verschillen in overeenstemming met de huidige staat van gezondheid, besef van het ascentieproces en reacties op oproerige situaties wereldwijd. Licht absorberen helpt lichamen relatief in evenwicht te houden en om niet van streek te raken; hetzelfde is zo met emotionele en mentale functionering in deze unieke tijd in het universum, en specifiek in deze laatste fase van Aarde’s nadering van de vierde dimensie.

33. Vervuiling van allerlei soort kan snel worden uitgeroeid door gebruik van technologieën die ontwikkeld zijn in jullie wereld, maar lang werden onderdrukt of misbruikt, in samenwerking met ontwikkelde technologieën van jullie universele familie die ze aan jullie wetenschappers en ingenieurs zullen leren.

34. Niet alle buitenaardse beschavingen zijn welwillend, maar alle beschavingen met bemanningen die door jullie hemelen zwerven wel. De niet-lichte wezens van andere beschavingen die op de planeet wonen die zullen spoedig vertrekken omdat hun lichamen niet kunnen overleven in de trillngsniveaus waar de planeet nu heen reist. Ja, veel vroegere bewoners van Atlantis zijn teruggekeerd specifiek om een herhaling te voorkomen van de geweldige verwoesting die deze beschaving overkwam; deze zielen hebben ook wijsheid en leiderschap vermogens bijeen vergaard door vele andere levens in spirit werelden en in andere stoffelijke beschavingen.

35. De planetaire op één lijnstelling in jullie zonnestelsel heeft aanzienlijke effecten op gedrag en houdingen, specifiek als de bijelkaar plaatsing  van planeten en Zon rijp is voor energiegolven. De golven gebeuren met grotere , vanwege Aarde’s versnelde beweging door het systeem, en als zij goed in de vierde dimensie zit, zal er een herkenbare sensatie van stabiliteit zijn omdat er geen negativiteit meer is om tegen te strijden. Er zal geen hemels lichaam met Aarde botsen of zal dichtbij genoeg komen om enig merkbaar effect te hebben.

36. Voor degenen die vroegen of het verkrijgen van  een astrologische kaart (horoscoop) voor leiding in deze hectische tijd behulpzaam zou zijn, zeggen we dat kaarten die gemaakt worden door spiritueel ontwikkelde, astrologen met kennis een nuttig instrument zijn; maar afhankelijk van alleen uiterlijke bronnen om jullie te leiden naar grote besluiten en om boodschappen van je ziel te negeren, dat zou dwaasheid zijn. Een groot aspect van zielenontwikkeling van de derde naar de vierde dichtheid is de verbinding met zielenbewustzijn die ontworpen is om jullie op het spoor te houden van keuzes uit je contract. We kunnen niet zeggen “hoe” je instructies opent naar een telepathische communicatie kanaal omdat dit zich opent als de tijd juist is voor elk mens, en die tijd verschilt net zo als jullie zelf verschillen. Maar we hebben eerder vooraf waarschuwingen gegeven aan  nieuwe communicatoren en omdat telepathische kanalen zich met toenemende frequentie open gaan  door de hogere vibraties die overheersen, zijn we blij die leiding te herhalen

37. Vraag, vóór een transmissie of onderhoud op te nemen, wanneer ook, om bescherming van het geChristende licht en sta erop dat alleen lichtwezens zich met je kunnen verbinden. Probeer niet te communiceren als je ziek, emotioneel of mentaal gestresst bent, of als je bang of boos bent – elk van die condities verlaagt je energieniveau en maakt het makkelijk voor lage entiteiten om zich met je te verbinden.
 
Er is natuurlijk zelf-twijfel in het begin, en ook dat is een uitnodiging aan lage entiteiten; Als je je ongemakkelijke voelt over de informatiebron of onaangename sensaties hebt, snijd de verbinding dan af en probeer het opnieuw als je je ontspannen voelt. Met oefening zul je meer zelfvertrouwen krijgen, maar doe dat wel met bescheidenheid – lage vibraties door egoïsme zullen je zeker met duistere bronnen verbinden.

38. Alle duisternis zal verdwenen zijn als Aarde de vierde dichtheid binnen gaat aan het eind van jullie kalenderjaar 2012, maar niet alle glories van haar Gouden Periode zullen op die drempel zitten. Wonderbaarlijke ontwikkelingen zullen doorgaan zich te ontvouwen over je hele wereld, inclusief vreugdevolle her-verenigingen met geliefde zielen die je in dit leven kende en die jullie je zullen herinneren van ander levens. Het is zoals Gaia zei: “vele wonderen wachten jullie op deze wereld van ons, op.”
                  ____________________________________


[Bericht van Suzy: Het was een hele aardige verrassing om zo veel “Happy Birthdays’s te krijgen voor Matthew” per email op 11 september – dank jullie voor je zorg en attentheid.]

 Vertaling: Winny

www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
http://livrosmatthew.blogspot.com - PORTUGUÊS (PORTUGAL)http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN

Originals and translations of Galactic Messages available at

zondag 11 september 2011

Matthew Ward, 9 september 2011
 


Status van Illuminati; waarheden die naar buiten komen; ongemakkelijkheid; vibraties, trillingen, de wet van aantrekking; hoe gebed werkt; datums van de Gouden Periode; dichtheid, twee definities van dichtheid; planeet en bevolking; effecten van geluid, woorden


 

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Miljarden en miljarden sterretjes beschrijven heel raak jullie wereld zoals wij die zien, met talloze lichtvonken die uitstralen van lichtwerkers en spiritueel ontwakende zielen. Dit is een schitterende manier voor jullie om zo over je wereld te denken en om die ook zo te visualiseren, om aldus de lagere trillingen op te heffen van degenen die hem helemaal andersom zien (topsy/turvy) omdat ze de veranderingen die gaande zijn, niet zien.

2. De Illuminati begrijpen dit wel en zij gaan helemaal niet goed met de veranderingen om. Het is alsof zij in een achtbaan zitten die eens machtige hoogtes had met weinig dips en nu gaat de rit wiebelige laagtes in. Omdat het maaksel van de duistere hoeden en denken angst is, hebben ze ook angst nodig om zichzelf te onderhouden – het is hun brandstof en ze weten dat die vermindert. In plaats van stil te staan bij angstige gevoelens, zijn veel mensen vastberaden, innovatief en ingenieus terwijl ze omgaan met moeilijke omstandigheden; ze ruilen goederen en diensten, delen bronnen en woonplekken, of krijgen andere soorten hulp. De zorg van de helpers en de dankbaarheid van de ontvangers genereren stralend licht.

3. Wat betreft de Iluminati, vergeleken met hun vroegere ijzeren greep op de wereldeconomie, ze hebben nog maar een jota vermogen over om mee te manoeuvreren. Al hun grote terrorisme pogingen zijn mislukt. Leden en hun volgelingen lopen over, weg van hun rangen. Alhoewel ze nog het vermogen hebben om het weer te manipuleren en om aardbevingen te initiëren, hun bedoelde massale dodenaantal en verwoesting wordt constant verminderd door de bemanningen van ruimteschepen en hun technologie. Het focus op vrede blijft wereldwijd groeien en vermoeide troepen hebben geen wil meer om te vechten. Eisen voor alternatieve energiebronnen, voor olie en nucleaire kracht krijgen steeds meer kracht tot grote ontzetting van de Illuminati die geleidelijk van deze krachtbronnen profiteren. En het ergste voor deze duisteren, hun eeuwige Nemesis (=wrekende gerechtigheid) licht, wordt steeds intenser.

4. Om zich vast te klemmen aan de fragiele overblijfselen van hun vroegere controle, moeten ze zichzelf opnieuw van brandstof voorzien en het rondzaaien van met vrees gevulde informatie is een middel dat hen nog is overgebleven. Ongelukkig genoeg voor de onvoorzichtige mensen hierbij, de Illuminati zijn meesterlijk. Ze hebben nog steeds genoeg controle over de media om te verzekeren dat op de tiende verjaardag van “9/11”(dus van 11 september) jullie zullen worden overspoeld met foto’s van vliegtuigen die de torens raken en andere plaatjes samen met verdrietige verhalen, die allemaal strategisch zijn uitgezocht om emoties van boosheid en wraak omhoog te laten schieten, om het geweld door te laten gaan en dat is voorspelbaar, ze laten rapporten van mogelijke terroristische aanvallen op 11 september circuleren.

5. Jullie kennen het belang van onderscheiding over alle informatie in de voornaamste media. Internet rapportages en telepathische doorgevingen, en wanneer er ook maar een gelegenheid oprijst, waarschuw de mensen voor de bedoeling van wijd verspreidde informatie die op negativiteit is gegrond. Hoe sneller aan angst een eind wordt gemaakt, hoe sneller de recalcitrante Illuminati geen keus meer hebben om te aanvaarden dat de lange era van hun egoïstische systemen over is.

6. Niet alleen zijn hun eens zo sterk verschanste bolwerken verdreven, maar is hen ook verteld dat hun einde onvermijdelijk is. Individuen uit hoog ontwikkelde beschavingen, die in hun natuurlijke vormen verschijnen, (dus kan er geen misvatting zijn over hun identiteit en reden om op de planeet te zijn) hebben hen advies gegeven voor de consequenties als ze doorgaan om te weigeren met de lichtkrachten samen te werken. Toch onderschat niemand in het licht de vasthoudendheid en het vermogen van de Illuminati om nog een tijd langer ravage te veroorzaken. Doordat hebzucht en begeerte naar macht zo diep ingeprent zijn in het donkerste van het duister, zijn ze nog steeds aan het ontkennen dat hun pogingen om het niet op te geven vruchteloos zullen zijn.

7. De instelling van nieuwe systemen om alle mensen te dienen is onderweg; maar veel hiervan zit nog in omhulsels, en dit is met opzet. Psyches van de derde dichtheid hebben een beperkte capaciteit om dramatische verschillen in een felle uitstorting op te nemen, specifiek in samenloop met de vele waarheden die zullen worden onthuld:
 • De opwinding in jullie wereld van vandaag is de worsteling van dualiteit, het licht versus de duisternis in de zielen.
 • Vele duizenden mensen van andere beschavingen, inclusief reptilianen, leven op de planeet, de meeste zijn in het licht, anderen niet.
 • De Schepper Bron is het Opperste Wezen van de kosmos, God is het Opperste Wezen van dit Universum; ander goden of godinnen regeren over andere universums.
 • Het Begin van het eeuwige leven is de totale licht-liefdes energie van Schepper en het doel van iedere ziel door veelvoudige levens heen is om terug te keren naar die pure essentie.
 • Iedere mens is een god of godin, onuitwarbaar en eeuwig verbonden met de Schepper, God en elkaar.
 • Godsdiensten zijn ontwikkeld tot mind-controle van de massa’s, en hemel en hel zitten in Aarde’s een-spirit wereld.
 • Iedere ziel heeft homoseksuele levens als ontwikkelingsstappen naar androgynheid, het evenwicht van vrouwelijke en mannelijke energieën die zielen nodig hebben om zich spiritueel en intellectueel te ontwikkelen.
 • Millennialang hebben Illuminati en hun voorvaderen ieder aspect van leven op Aarde vijandig/ongunstig beïnvloed.
 • Enkele van de meest machtige individuen op de planeet zijn gekloond door de Illuminati, soms tegen de wil van dat individu in; in het geval van dood of vervanging van de levende persoon met de kloon, is de continuïteit van die invloedrijke posities dan behouden.
 • Lineaire tijd bestaat alleen op aarde, de werkelijkheid is dat verleden, heden en toekomst een serie gebeurtenissen is die in het continuüm tegelijkertijd gebeuren.
 • Aarde is een hoog ontwikkelde ziel op een snelle ascentiekoers die de vierde dichtheid nadert en ze zal doorgaan naar haar bestemming in de vijfde.


8. Kun je de reactie voorstellen als je plotseling werd geconfronteerd met al die waarheden en nog meer – zoals de werkelijke daders van “9/11” samen met aanpassingen tot intense veranderingen? Zelfs met gelijkmatig vrijgeven van bewijs en aanpak in de komende maanden, de aanpak van nieuwe stelsels voor zover dat mogelijk is, zal dit een overweldigende uitdaging zijn voor de vele mensen die nog onbewust aan het sluimeren zijn, en jullie kalmerende invloed zal enorm nodig zijn in de maanden die komen. Door gewoon standvastig in het licht te zijn, zal jullie innerlijke wijsheid en spirituele kracht jullie leiden bij al je pogingen tot hulp.

9. We weten dat velen van jullie periodes beleven van behoorlijk ongemakkelijk mentaal, emotioneel of stoffelijk ongemak. We haasten ons jullie te verzekeren dat in de meeste gevallen, afhankelijk van je zielen contract, dit natuurlijke reacties zijn voor de hoeveelheid van verschillende trillingen die uit alles straalt wat in jullie wereld aan het gebeuren is. In feite, gebeurt dat in het universum, waar massieve energie fluctuaties gebeuren terwijl het licht strijd met het duister.

10. Doordat Aarde een microkosmos is van het universum en ieder van jullie een microkosmos van de Aarde is, worden jullie ogenblikkelijk beïnvloed door universele gebeurtenissen omdat alles overal onderling is verbonden. Maar jullie worden nog onmetelijk meer beïnvloed door de dichtere energieën op de planeet waar de hoge energieën in conflict zijn met lage vibraties die door duistere individuen worden uitgezonden, door het misbruik van technologie en smart en stoffelijke lijden die dergelijke activiteiten veroorzaken. Dit conflict en jullie onzekere gevoelens zullen verlichting krijgen als het licht doorgaat het duister te overwinnen.

11. En verder, jullie hebben het vermogen om jezelf te helpen wat betreft trillingen. Het is begrijpelijk dat de toestand van de vele miljoenen mensen en dieren buitengewoon bedroevend is voor voelende, zorgende individuen, maar laat alsjeblieft jullie emoties niet in hun trauma’s getrokken worden. De lage vibraties van ellende over iemand anders benauwdheid, hopeloosheid en specifiek vrees breken het evenwicht af die jullie nodig hebben om je licht standvastig te houden en dat breken helpt niemand van die vele miljoenen of jullie zelf.

12. Door de wetten van de stof die het leven in deze wereld regeren, manifesteren lage vibraties meer van zichzelf(hetzelfde). Ze schieten in de universele soep en brengen meer naar jullie terug van de zelfde soort vibraties. Deze zelfde wetten zijn natuurlijk ook van toepassing op de hoge vibraties van medeleven en liefde, en in veel grotere mate omdat het licht in die emoties zo veel krachtiger is dan de negativiteit in lage vibraties.

13. Denk aan een elektrische ventilator, hoe effectiever deze werkt als die op hoogte is opgesteld. Emotionele vibraties werken net zo, met het verschil dat een ventilator aangezet moet worden en dat emoties onmiddellijke antwoorden zijn op gedachten. Gedachten zenden ook vibraties uit, en daarom heft jullie spirit zich meteen omhoog als je een gedachtevorm omkeert van negatief naar positief – je begint dan “vanuit de hoogte” te vibreren.

14. Dat is niet alleen maar een gedachte als een oefening wat jullie kan helpen om meer verlichting te voelen, het is wetenschap. Alles komt van – en is – energie, en die is neutraal, onpartijdig en heeft geen redenerend vermogen. Zonder de capaciteit om verschil te maken tussen “goed” en “kwaad”, volgt energie eenvoudigweg instructies die jullie geven door middel van je gedachten en gevoelens en aldus komt de stoffelijke wet van aantrekking of het gelijke trekt het gelijke aan, binnen. Zend de hoge vibraties van liefde uit en wetenschappelijk oogsten jullie wat je hebt gezaaid.

15. Alhoewel bidden voor jezelf, voor een persoon of voor veel mensen of voor de Aarde zelf misschien de meest algemene manier is waarop jullie je belang en zorgen uitdrukken, gebed wordt niet juist begrepen. Je denkt daarover als een formeel verzoek zoals het Onze Vader of een specifieke aanvraag voor iets goeds dat moet gebeuren voor jezelf of voor anderen of mondelinge dank, zoals zegeningen bij de maaltijd. Dit zijn wel allemaal aspecten van gebed omdat iedere gedachte, gevoel, motief en daad van jullie een gebed is – jullie hele leven is gebed.

16. Zoals alles in het bestaan, is gebed energie en die volgt de richting die je eraan geeft, maar, het zal niet noodzakelijkerwijs de resulteren produceren die jullie willen. Hoe intens persoonlijk en kostbaar zielenleven voor God ook is, toch wordt ieder ervan geregeerd door universele wetten.

17. Laten we zeggen dat je bidt voor herstel van een geliefde, en daar de ziekte zo ernstig is, ben je bang dat zij zal sterven en je bidt dringend dat ze niet sterft. Twee factoren komen hier nu bij, en hoe belangrijker is het nu dat iemands zielencontract altijd prioriteit krijgt. Daar jij niet weet wat zij in haar contract koos, is het meest gunstige gebed wat voor haar hoogste goed is. Jullie kennen iemands contract niet, zelfs niet dat van jezelf, dus is altijd dat gebed, wat geen beperkingen heeft, het meest zegenend. De andere factor is dat de dringendheid in je gebed je eigen energie afbreekt. Dat verlaagt je trillingsniveau, en doordat jouw gedachten en gevoelens naar de persoon gestuurd worden waar je van houdt, zend je haar dezelfde lage vibraties, net het tegenovergestelde van wat je wilt.

18. De vibraties van liefde en licht zijn identiek omdat ze dezelfde energie zijn die anders wordt uitgedrukt, en alleen voor de eenvoud bij het spreken zeggen we gewoonlijk licht of liefde. Als de zuivere essentie van Schepper Bron is deze energie de meest krachtige bron – ze zijn de hoogste vibraties – in de kosmos, en van natuurlijke omvang, in ons universum. Als jullie met liefde aan iemand denken, zijn jullie gedachten het ‘adres’ naar waar jullie liefdesenergie gezonden wordt, en niet alleen bereikt die deze persoon, die blijft de wereld verder in gaan en raakt leven aan waar dan ook de hoge vibraties van liefde nodig zijn. Het universum handelt dit automatisch af door een voortdurend evenwichtig makende handeling zodat de helende macht van liefde beschikbaar is voor alle ontvankelijke zielen.

19. Liefde is de sleutel tot alles! Houd dit allermeest in je denken vast als degenen die nu nog verborgen zijn achter hun duistere daden, worden geïdentificeerd. Demp je licht niet door op bestraffing voor hen te focussen, maar denk liever aan hen over wat ze zijn, zwakke verbindingen in de keten van Eenheid en zend hen de helende energie die ze nodig hebben om zichzelf op te heffen en de ketting voor alle zielen te versterken.

20. Laten we nu de universele wetten in de context plaatsen van het collectieve bewustzijn, waar hun kracht onmetelijk is. Specifiek in deze laatste fasen van Aarde’s ascentie waarin de snelheid van verandering van het oude naar het nieuwe velen van hun stuk zal brengen, jullie kunnen hun vibraties omhoog brengen door standvastige gedachten over de wereld die jullie willen voor je kinderen en hun kinderen en daarbij machtig veel bijdragen aan het licht dat Aarde’s Gouden Periode inluidt.

21. Diverse “start datums” van die Periode zijn aan de dag gekomen, waarvan ieder claimt de juiste te zijn. Aarde’s ascentie uit de diepe derde dichtheid is een unieke universele onderneming die weergaloos is van omvang en snelheid, en er zijn enkele fases in haar koers die meer gunstig zijn dan andere voor energiegolven. De parameters van het hemelse raam tussen de derde en vierde dichtheid hebben flexibiliteit en de ingang van de planeet naar de vierde dichtheid hoeft niet vast te zitten aan een specifieke datum op jullie kalender.

22. Ook zijn er verschillende opinies over in welke dichtheid jullie nu zitten en dat is geen wonder. Door onze telling van dichtheden om vooruitgang aan te geven, klinkt het alsof een deel van de ruimte tot een abrupt einde komt en dat op dat punt een volgende begint, en dat is niet zo. Er is geen eindige scheidslijn tussen dichtheden – de stroom van energie kan niet scherp gescheiden of in hokjes worden verdeeld. Terwijl Aarde door de “laatste” energie trekt van de derde dichtheid, die samenkomt met de “eerste” stromingen van de vierde, zul je geen dynamisch verschil merken van de een op de andere dag. Er zal geen scherpe afscheidingsceremonie zijn, zogezegd.

23. De verwarring over ‘dichtheid’ is samengesteld omdat het woord twee definities heeft. Een is massa of de plaatsing van een massa, anders dan ‘zonder vlees’ – zonder lichaam of vorm – wat is hoe jullie denken over zielen in spirit (in de geest). Jullie kunnen ons niet zien zelfs als we naast jullie staan omdat ons etherische lichaam op een frequenties trilt die de visie van de derde dichtheid niet kan merken, net zoals jullie de rotorbladen van een ventilator niet kunnen zien als die op zijn hoogste snelheid draait. Maar inderdaad hebben etherische lichamen een graad van massa die weer minder in dichtheid zit als zielen doorgaan spiritueel te evolueren.

24. En dat brengt ons naar de andere betekenis van dichtheid waar de status van een ziel haar spirituele evolutie aanduidt. Aarde’s planetaire massa begon in spiralen naar beneden te gaan vanaf haar niveau van manifestatie in de vijfde dimensie terwijl de negativiteit zich ophoopte in het collectieve bewustzijn van haar oude beschavingen. De afdaling van de planeet ging verder in overeenstemming met de verminderde evolutionaire status van de bewoners terwijl het duister toenam in hun gedachten, motieven en daden en uiteindelijk bereikte de planeet de diepe derde dichtheid in de massa en haar bevolking keerde terug naar die dichtheid in de spirituele status.

25. Maar door de millennia heen waarin Aarde’s lichaam en haar collectieve bewustzijn van haar bevolking in die lage dichtheid was gezakt, bleef Gaia, Aarde’s ziel, zelf in het veel hogere energie niveau waarin haar planetaire lichaam was geschapen. En sommige zielen die op Aarde incarneerden tijdens die millennia – waren God’s boodschappers en enkele visionaire filosofen, wetenschappers en artiesten – dit waren hoog ontwikkelde spirituele en intellectuele zielen.

26. Op dit kritieke moment in Aarde’s ascentie, heeft haar planetaire lichaam de hoge derde dichtheidsplaats bereikt in haar galaxy. Terwijl de lichamen van veel van haar bewoners ook op massale wijze die dichtheid hebben, lichamen van mensen die het licht omhelsd hebben worden veranderd naar de vierde dichtheid op cellulair niveau.

27. In de spirituele evolutie, rangeren de bewoners van de tweede tot de zevende dichtheid en enkelen zijn in dit leven overgegaan naar de eerste dichtheid, door het duister of door de keuzen van hun vrije wil en door hun vasthoudendheid om bewust het licht te weigeren dat constant naar hen toe werd gestraald. Bijna alle lichtwerkers die incarneerden om hun derde dichtheid karmische ervaring te completeren hebben dat succesvol gedaan en ze hebben de vierde dichtheid spiritueel verkregen. De meeste zielen die hun thuislanden in ontwikkelde beschavingen verlieten om Aarde’s minder ontwikkelde zielen bij te staan, hebben hun vijfde, zesde of zevende dichtheid van de spirituele en intellectuele ontwikkelingstatus behouden.

28. Waarom gaat de Aarde stoppen in de vijfde dichtheid in plaats van door te gaan naar nog hogere niveaus? Als zij de vijfde bereikt, waar haar planetaire lichaam oorspronkelijk vandaan komt, zal ze terug in balans zijn en tevreden in die ruimte ronddraaien.

29. Nu is er nog meer te zeggen over vibraties of trillingen. De vibratie niveaus van geluid beïnvloeden mentale, emotionele, stoffelijke en spirituele lichamen positief of negatief. Geluid schokt jullie hele energiestelsel. Geluid van een geweerschot, de knalpot van een auto of donder, bijvoorbeeld, heeft een kortlevende invloed, geluid op een avond van rauwe of onwelluidende muziek, bijvoorbeeld, of een dag werken met brullende machines heeft buitengewoon langer blijvende en meer nadelige invloed.

30. Als dat soort geluid onvermijdelijk is, kunnen de effecten ervan wat verbeterd worden met zoveel eenzaamheid en sereenheid als de beïnvloede mensen kunnen hanteren. De zachte, aardige geluiden van melodieuze muziek, het geluid van stromend water en de energetische uitstralingen van bomen zijn buitengewoon herstellend en behulpzaam om het licht weer in balans te brengen.

31. Hierbij gevoegd is nog het geluid van woorden, woorden zelf hebben vibraties. Liefdevolle woorden lief uitgesproken door ouders naar hun kinderen zijn koesterend en helpen hen om evenwicht te verkrijgen. Omgekeerd, niet alleen verwoesten akelige woorden die geschreeuwd worden naar kinderen – naar iedereen! - hun evenwicht en ook het evenwicht van degenen die zelf schreeuwen en als hun gedachten weer terugkomen als herinnering, dan komen die vibraties ook terug. Alhoewel met minder intensheid, zenden ook geschreven woorden vibraties uit, dus kies jullie woorden nauwgezet om degenen te begunstigen aan wie je schrijft en voor jezelf, en selecteer materiaal dat je hart en geest zal opheffen.

32. Het zijn jullie hoge vibraties die je verbinden met verwante geesten en veroorzaken weerzin om tijd met sommige personen door te brengen wier vibraties laag zijn. Als het laatste soort ontmoeting niet kan worden vermeden, houd je gedachten dan positief, dan stelt je dat in staat om in evenwicht te blijven en het licht in evenwicht zal je de vibraties om je heen helpen optillen.

33. We hopen dat onze boodschap jullie vele vragen beantwoordt, je verwarring opheldert en misvattingen rechtzet, maar als we iets hebben vergeten, laat het ons dan weten en we zullen er dan in een latere boodschap over spreken. Jullie begrip over waartoe de zielenevolutie je in staat stelt is onschatbaar voor evolutie!

34. Onze geliefde broeders en zusters, jullie moed, wijsheid en spirituele sterkte vanuit veelvoudige levens overtreft jullie bewuste besef, en deels komt deze herkenning voort uit bescheidenheid die de essentie is van alle lichtwerkers. Jullie zullen dat aspect van jezelf behouden, als jullie jezelf zien zoals wij jullie altijd gezien hebben en als jullie dat doen, zullen we ons allemaal verheugen op de familie reünie.
_______________________
LIEFDE EN VREDE
Suzanne Ward

[Opmerking van Suzy: Ik waardeer alle uitnodigingen om jullie Faceboek vriend te zijn of LinkIn buddy en andere sociale netwerk soorten en ik wilde dat ik tijd had om te chatten of te tweeten (twitteren) maar dat heb ik niet. Daarom zet ik ook geen blog op mijn website zoals sommigen van jullie me hebben voorgesteld of om Matthew’s boodschappen wekelijks te sturen, zoals velen gevraagd hebben (in plaats van maandelijks).

Vertaling: WinnyMATTHEW'S TRANSLATIONS
www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
http://matthewinrussia.blogspot.com/- РОССИЯ/RUSSIAN – NEW
http://matthewenespanol.blogspot.com/- ESPAÑOL
http://livrosmatthew.blogspot.com- PORTUGUÊS (PORTUGAL)
http://www.selvet.dk/forum/forum.asp?FORUM_ID=460– DANMARKS
  
Originals and translations of Galactic Messages available on

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3