Followers

President

donderdag 28 mei 2009

MAY 26, 2009

Enkele dagen geleden toen ze daaruit ging en aan hem vroeg of hij klaar was om naar binnen te gaan, zei hij: “Nee, ik ben nog in de Natuur.” Toen ze hem vroeg wat Natuur is, zei hij: “Natuur is God buiten.”...


Memorial Day Verenigde Staten; variabelen in de tijdslijn verkrijgen; Illuminati die Obama’s bedoelingen belemmeren; Cheney; wereldeconomie is niet gestabiliseerd; vibratie niveaus, bewustzijn; Susan Boyle; misvattingen over NESARA; varkensgriep; mentale verstoringen zijn geen barrières voor stoffelijke ascentie; zielen die in hetzelfde land of godsdienst re-incarneren; Aarde’s ascentie1. Namens alle zielen op dit station, dit is Matthew met liefdevolle groeten. Met gemengde gevoelens observeerden we de dagen van de Memorial Day van de Verenigde Staten. We weten dat de krachten van duisternis de ‘zichzelf bedienende mensen’ beïnvloeden om oorlogen te beginnen en hen verder te laten gaan om meer land, meer geld en meer macht te bezitten. Meer doden zegt deze oorlogsheren niets, zij verloren hun geweten en zien de zware tol aan mensenlevens als middel naar het einde. Die mensen erkennen de hypocrisie niet in de jaarlijkse herdenking van de miljoenen wier dood zij zelf veroorzaakten of bij het verdriet dat hun families en vrienden hebben. Dit is allemaal droevig voor ons, inclusief de oorlogstokers die dit in het verborgene stichten. Bij universele wet zullen ze hetzelfde lijden ervaren dat ze veroorzaakten en door goddelijke genade zal hen gelegenheden gegeven worden om in het licht omhoog te rijzen - en dat is de reden om vreugdevol te zijn – als onafscheidelijk deel van God en alle andere zielen, hun acceptatie van licht verheft de Eenheid van Allen. Nog een andere reden om blij te zijn is dat het duister dat deze zielen gevangen nam, slechts nog een nietig stukje is van zijn vroegere kracht op Aarde en deze kan niet langer meer doorzeuren.


2. We zien ook de overlevenden van oorlogen, sommigen met lichamen die zo beschadigd raakten dat hun levens en hun families radicaal zijn veranderd. We zien de veteranen wier psyche verscheurd is, en velen van hen zitten verloren tussen daklozen en we zien de smart van degenen die van hen houden. Maar toch met onze droefenis over al deze zielen is er ook de vreugde te weten dat ze omhoog in hun spirituele groei zijn gestuwd. Degenen wier lichamen sterven zullen in het Nirvana weet hebben van hun sprong in zielenontwikkeling en zij die overleven in het licht zullen geheeld worden als de Aarde de hogere vibraties bereikt op haar ascentie pad. Ja, op de een of andere manier, zullen deze mannen en vrouwen de waarheid leren over de oorlogen die ze vochten “voor vrijheid”, maar in hun hoger begrip zullen ze vergeving voelen en medeleven voor de zielen die geketend werden door hun macht om het doden “patriottisch” te maken en dat degenen die gedood werden en zelf doodden “helden” zijn; en dat al deze verlichte zielen krijgers worden voor vrede.


3. Velen van jullie hebben al tientallen jaren gewacht op de beloofde era van liefde en vrede op Aarde, anderen zijn maar net wakker geworden voor de spirituele en stoffelijke reis in die era, en de meeste willen nu weten: WANNEER: Wanneer zullen oorlogen en geweld eindigen? Wanneer zullen we eindelijk onze ruimtefamilie ontmoeten? Wanneer zal de waarheid over 11 september naar buiten komen? Wanneer zal de planetaire reiniging voltooid zijn? Wanneer zal wreedheid aan dieren en verwoesting van het milieu nu stoppen? Wanneer zal de vervuiling van onze wereld nu ophouden?


4. Geliefde zielen, als we hier antwoorden op zouden hebben en op al jullie andere “wanneer” vragen, zouden we dat verheugd aan jullie mededelen. Maar totdat er geen oproerigheid meer zit in Aarde’s energieveld van potentie, kan de exacte tijd van specifieke mijlpalen niet precies worden vastgesteld. Als je dit zet naast de bijna zes miljoen zielen die energie sturen via elk van hun gedachte, daad en reactie, kun je zien dat er talloze variabelen constant beïnvloeden wat en waar iets gebeurt. Ja, absoluut alle duister op Aarde zal getransmuteerd worden naar licht of overwonnen zijn aan het eind van jullie jaar 2012 – er is geen kwestie hierover, alleen over de tijd van menselijke vooruitgang terwijl Aarde in de vierde dichtheid gaat. Dus zeggen we dat geduld en standvastigheid in het licht jullie vrede van denken en kracht van spirit geeft in deze overgangsfasen naar de uiteindelijke beloning, het leven in de Gouden Eeuw, waar vibraties van liefde en harmonie met de hele Natuur je grootste verwachtingen overtreffen.


5. Doordat de hogere frequenties van het pad van ascentie een variëteit aan effecten heeft, zal ik die opnoemen die van belang zijn voor lezers: vermoeidheid; slapte; onverklaarbare rusteloosheid; korte concentratie tijd; vergeetachtigheid; fluctuerende emoties van intens verdriet of intense vreugde; ongewoon ongeduld of boosheid uitbarstingen; vlekkerige visie; het van streek zijn van de spijsvertering; en de sensatie dat “insecten op je hoofd zitten”. Als dit zo is, en zonder twijfel nog meer soorten stoffelijke, emotionele en mentale reacties, ze zijn van tijdelijke duur of herhalen zich op vluchtige momenten, ze kunnen inderdaad natuurlijke aanpassingen zijn op energieën die overheersen en daar is geen therapie voor nodig. Hoe je het best met die symptomen kunt omgaan – en om een gezond immuun systeem te handhaven wat de beste verdediging tegen een ziekte is – is gewoon een gezonde levensstijl te hebben: veel slaap te nemen, veel zuiver schoon water te drinken, voedzaam eten te eten, dagelijks te oefenen, zo mogelijk stress vermijden, en om in stilte hersteltijd in te lassen. Maar, als een toestand ernstiger wordt of doorgaat, neem dan niet aan dat dit ligt aan de veranderende frequenties maar ga liever naar een vertrouwde health care specialist.(dokter of alternatief arts). Als er organisch niets aan de hand is, wordt je denken bevrijd; en als een toestand geen medische aandacht nodig heeft, kun je een juiste behandeling krijgen.


6. We gaan naar een ander onderwerp dat in veel hoofden zit, over dat de laatste besluiten van president Obama van de VS ontmoedigend zijn, en weer “gewoon het zelfde”. Denk er alsjeblieft aan hoe vaak mijn boodschappen gezegd hebben dat wij a-politiek zijn, dat we bij geen partij horen en niet veroordelen, dat we slechts rapporteren wat we zien vanaf onze vooruit geschoven post en door informatie van onze vele lichtbronnen. Het is op die basis dat ik zeg, dat de persoon die schreef dat Obama “micro-bekritiseerd” wordt, dit juist benoemde.


7. Terwijl sommige stappen in de richting waarin hij leidt de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft van het congres, is er nog steeds vurige oppositie voor grote veranderingen omdat de druk van Illuminati op de leden van het Congress nog hevig is. En het zelfde is het geval met de militaire krachten en internationale industriële, banking en handel complexen van dit land. Obama kan geen dictator zijn en hij wil dat ook niet, en hij erfde een grote wereldzak met wormen, zogezegd. Wat zijn “flip-flopping” is genoemd (zijn op en neer gaan) is feitelijk een voorzichtig en wijs manoeuvreren omdat hij zich bewust wordt van meer elementen binnen dit verraderlijke web dat de Illuminati strak geweven hebben rond de wereldbol. Maar er zijn pogingen onderweg – sommigen zijn “transparant”, maar nodig, en veel andere gaan achter gesloten deuren verder – en die zullen leiden tot aan het licht komen en de bevrijding van de duistere invloed die de richting heeft ingeslagen van vele vorige regeringen en probeert hetzelfde te doen met de huidige regering.


8. In deze zin, is de regering van de Verenigde Staten niet uniek – de Illuminati hebben de meeste regeringen, instituten, organisaties, corporaties en handel onder beheersing gehad die over jullie hele wereld werden uitgevoerd. Als bewijs hiervan duikt de waarheid in de publieke kennis op, jullie zullen doorslaggevende actie op talloze fronten gaan zien om integriteit en eer aan regeringen te verlenen en aan alle andere lichamen die het leven waar ook op Aarde raken. Op dit moment worden een aantal hot spots van strijdlust gezien die enorme bedreigingen voor de wereld veiligheid vormen. Wapengekletter zal in sommige gebieden doorgaan, maar die situaties zullen niet in een volle schaal van oorlog uitbloeien, en nog minder een totale nucleaire oorlog die sommigen zien als onvermijdelijk. Progressie naar vredige oplossingen in actieve of dreigende oorlogsgebieden zullen in fasen gebeuren terwijl de Aarde doorgaat om in de hogere frequenties te gaan.
In het steeds meer intens wordende licht, zullen leiders die de Illuminati orders volgen gaan tuimelen en vervangen worden door wijze leiders met integriteit en eer. De duistere “ ops” = operaties achter terroristische activiteiten zullen worden onthuld, de oorsprong van “pandemieën” ook onthuld, chemtrails worden gestopt, mind controle maatregelen zullen eindigen. Oplopend, zoals een rij dominostenen die langzaam omvallen, zullen alle bronnen van corruptie, bedrog en gemene bedoelingen worden ontmaskerd.


9. We verwelkomen de vragen over de motieven van de vroegere vice president Cheney van de VS over zijn verdediging van het gebruik van martelingen door de Bush regering omdat er aardig wat meer betekenis zit in zijn uitspraak dan misschien duidelijk is. Als een top Illuminati werker, wil Cheney de angst voor wereld terrorisme nieuw leven in blazen – denk er aan, dat de vergrote energie van angst het meest effectieve instrument is van het duister en tegelijk de brandstof die het sterk moet houden. Door in het denken van de burgers in te druppelen dat een mindere praktijk dan martelen om informatie te verzamelen de VS en de wereld in gevaar zou brengen, probeert hij Obama’s onderhandelingen voor oplossingen van conflicten te aborteren – deze praktijk zou de Illuminati doelen tot ondergang brengen om oude conflicten te laten broeien en om nieuwe aan te zetten. Cheney is publiekelijk het Congress aan het herinneren aan de hefboomwerking voor hen, in de vorm van omkopingen die ze geaccepteerd hebben, of acuut in verlegenheid gebracht zijn wat leidt naar persoonlijke en professionele ondergang via andere soorten van chantage, of doodsbedreigingen voor leden of aan hun families – een sterke waarschuwing dat ze door moeten gaan de Illuminati lijn te volgen. Dit brengt voor het congres tumult over de voorgestelde bevrijding van terroristen verdachten die op Guantanamo gevangen zitten, en laat Cheney aan zijn Illuminati collega’s bewijzen dat hij, zelfs buiten de regering, daar nog steeds een krachtige scepter van invloed over zwaait. En, alhoewel niet opzettelijk, laat hij zijn intense wens zien om te stoppen met meer discussie over marteling. We kennen zijn vrees dat een stevig onderzoek kan leiden naar zijn betrokkenheid van 11 september, en we zeggen je, dat is al bezig te gebeuren.


10. Is de economie gestabiliseerd zoals sommige statistieken zeggen? Nee, en er is veel meer over die statistieken, over banking en effectenmarkten activiteiten, werkeloosheid, onroerend goed verkoop, faillissementen, verloren pensioengelden en dergelijke. De meest eerlijke en scherpzinnige van jullie economisten zeggen wat wij vaak gesteld hebben: De fundering van de wereldeconomie is gebroken en terugkeren naar vroegere werkzaamheden is niet de oplossing. Alhoewel die economisten niet zeggen wat wij jullie vertelden – de Federale Reserve is het bezit van het Illuminati banksysteem en zal ontmanteld worden met andere middelen die ze verdeeld hebben om de wereld financiën en commercie te beheersen – sommigen spreken zich uit tegen woeker rente maatstaven over hypotheek leningen en credit cards en ook het openlijk afleggen van hebzucht en onethische gedragslijnen die leiden naar de huidige economische crisis. Je kent misschien de sterke statements maar zien jullie ze ook dat ze bewijs leveren van een toegenomen bewustzijn oprijzen dat door de hogere vibraties die heersen op de planeet, gemakkelijker is gemaakt?


11. Laten we even praten over vibraties. Alles in de hele Schepping is energie die vibreert op een of andere frequentie, en de mate waarop dat vibreert bepaalt het bewustzijnsniveau. Als je dit vibratie-bewustzijn schaal naar de Aarde brengt, houdt dit ook alle onbezielde dingen in, zoals keien, zand en alle gemaakte dingen. Veel hoger op de schaal zitten planten – dat is de vibratie van planten, fruit en granen die hen voedingswaarde geeft en dat is hetzelfde met medicinale planten – en bovenaan staan de bomen, wier intelligentie en vibraties helende energie met grote overvloed uitzenden. Het Devisch koninkrijk is stralend met hoge vibraties die alle andere levensvormen op de planeet verhogen. Het zijn de cetaceans (walvissen) niet de mensen, wier vibraties het hoogst zijn in het dierlijke koninkrijk – als soort, zijn de walvissen en dolfijnen het meest spiritueel en intellectueel ontwikkelde zielen in jullie wereld, en zij verankeren het licht dat vanuit verre bronnen naar de Aarde wordt gezonden.


12. Als een hemels lichaam (bijv. de Aarde, planeet of zon. w.) naar hogere niveaus van energie reist, wordt zijn vibratie niveau groter en zo doen ook die niveaus en dus doet dat het bewustzijn van alles dat op dat lichaam bestaat. Dit gebeurt nu op Aarde – communicatie stroomt duidelijk tussen Aarde en al haar levensvormen en zij die met elkaar leven, inclusief energie-gevoelige en helderhorende levensvormen. Ook al kiezen sommige mensen ervoor om te geloven dat dit helemaal niet mogelijk is, de capaciteit van telepathische communicatie is een ingrediënt van elke ziel, en daarom een totaal natuurlijk gebeuren. Ondanks wat men gelooft wordt iedereen op de planeet aangeraakt door de hogere vibraties omdat die alle karakteristieken vergroten en gedragspatronen intensiveren. De verschillen tussen degenen die het licht omarmen en zij die dit niet gedaan hebben, worden schreeuwend duidelijk.


13. Andere lichtbronnen die overvloedig voorkomen. De kracht van wind, vuur en water gaan soms “”de spuigaten uit”, zogezegd maar de aarde vibraties ondersteunen en verrijken voortdurend het leven op de planeet. De uitdrukking: ‘”Neem tijd om de rozen te ruiken” herbergt meer wijsheid dan jullie denken – de vibratie niveaus van bloemen essences zijn therapeutisch en de geur van rozen heeft de hoogste. Specerijen en kruiden hebben ook therapeutische waarde en ook de zuiverheid van wit, de synthese van alle natuurlijke kleuren. Maar het zijn symfonieën en concerten die gecomponeerd zijn in de gebieden die jullie onder klassiek verstaan die de meeste kracht hebben om de snaren van de ziel te beroeren omdat hun vibraties afgestemd zijn op de tonen van het universum. Niet verbazend zitten er aan de andere kant van hun vibratie niveaus geuren die je naar adem laten snakken, troebele kleuren, zoals het kaki van veel militaire uniformen; en de kakafonische muziek samen met andere krassende geluiden die het evenwicht verscheuren.


14. Met vreugde bekijken we de interesses van de wereld voor Susan Boyle, (de prachtig zingende niet-mooie vrouw op de Engelse tv. w.) en aan de lezers die naar onze gedachten vroegen over haar plotselinge populariteit, dit: wij zien dit als het rijzen van het bewustzijn op twee fronten. Ten eerste, energiestromingen met duistere aanhechtingen, die lang, lang geleden het denken van de derde dichtheid modellen/patronen bracht om schoonheid als de perfecte stoffelijke vorm en kenmerken te zien en om verminderde interesse te hebben in mensen wier verschijning deze criteria niet heeft. Geholpen in recentere jaren door meedogenloze reclame en de bedoelde invloed daarvan op de gemeenschap, is dat patroon de standaard gebleven voor wie wel of niet mooi is, voor wie wel of niet een waardevolle recensie heeft. Ten tweede, melodieuze tonen en lyrische muziek met hoge vibraties verloren hun gunst bij de massa’s en rauw geluid en afschuwelijke expressie wonnen de gunst. Dit is niet kritisch naar de componisten, instrumentalisten en vocalisten toe – allen antwoordden op de lage vibraties toen Aarde zwoegde en kortgeleden, het om zich heen slaan van restanten duistere energiestromingen. En opeens is daar Susan! De uitstorting van echte zorg en interesse naar haar weerspiegelt de groeiende erkenning van de wereld en van waardering van ware schoonheid – haar zingen douchet de wereld met hoge vibraties en, wat meer is, de schoonheid die uit haar ziel straalt.


15. Ik dwaal af, ik weet het, om mijn voordeel te doen met de gelegenheid om de vitale aard van vibraties uit te leggen en nu kom ik terug op jullie vragen over de economie. Zoals mijn mening over welke investering in onroerend goed nu wijs is, begrijp alsjeblieft dat ik niet goed ingelichte adviezen hieromtrent kan geven, maar als ik het wel zou kunnen, het is mijn terrein niet om dat te doen. Onze bedoeling op dit station is om jullie voor te lichten over universele wetten en dat in verbinding te brengen met alles dat aan het gebeuren is op aarde, en om jullie raad te geven om spiritueel te groeien. Wij begrijpen dat de economische wanorde grote verwarringen heeft bereid over veilig investeren en in deze verbijsterende situatie kunnen we alleen adviseren wat geschikt is voor ieder gebied van onzekerheid in deze tijd: Vraag binnenin je en let op de antwoorden die als intuïtie komen. In acht nemen van deze boodschappen uit je ziel is altijd de beste koers.


16. De meeste vragen over geld hebben betrekking op NESARA. Een acronisme voor National Economic Security and Reformation Act, en daar kan ik veel over zeggen. Er zijn serieuze misvattingen over deze coöperatieve gewaagde onderneming tussen zielen op de planeet en zielen van de planeet vandaag, en er wordt om duidelijkheid geroepen. Bondig gezegd is NESARA de stichting van Aarde’s Gouden Eeuw. Gelovend dat je voor je geboorte verkoos te helpen iets te creëren zo wonderlijk als een wereld van liefde, vrede en harmonie, heeft een enorme sprong nodig in bewustzijn en spirituele helderheid. Verlichting in die mate kan niet in de derde dichtheid worden voorgesteld en door de universele wet, kan die niet worden opgelegd; dus de gedachte van specifieke hervormingen moesten in jullie bewustzijn “gezaaid” worden op een manier die kon worden bevat en het werd geïntroduceerd in de vorm van een wetgeving van de VS op de juiste tijd in dit evolutionaire proces van onverwachte grootheid en snelheid.


17. Alhoewel de deelname van ieder mens op Aarde en talloze zielen buiten de planeet in spirit werelden en in stoffelijke beschavingen gekend wordt door iedereen op zielenniveau, zijn het de bewuste gedachten over het gewenste resultaat die dit produceren. Omdat Aarde jullie huidig thuisland is, was de energie van jullie gedachten over de wettelijke regeling over de hervormingen nodig om de actie te starten op de planeet die deze wereldwijde reformatie en spirituele vernieuwing zou manifesteren en dat is de bedoeling van NESARA.


18. Nu dan, terug naar de wettelijke regeling zelf. Toen die werd geschreven waren de president van de VS en zijn nauwste raadgevers zelf Illuminati leden of zaten onder de “paraplu” groepscontrole. Een voorziening van de Act roept hun onmiddellijke ontslagen uit na die televisie reclame van die wettelijke verordening en een gerelateerde voorziening zorgt voor die reclame. Geen van die provisies is nu van toepassing. De bekleder van het presidentsambt is een van de voornaamste in dit meesterplan van de Gouden Eeuw die zijn basis heeft in NESARA; en tussenbeide komst van Illuminati voorkwam de legale vereiste toestemming in het tijdsframe die deze ontslagen dekte. Toen dat raam van gelegenheid verstreek werd er een andere route ondernomen die leidde naar het zelfde uiteindelijk doel in hetzelfde tijdsframe, en ontwikkelingen langs deze route gingen geleidelijk aan verder sedert die tijd.


19. Andere misvattingen over NESARA hebben betrekking op haar economische voorzieningen. Sommigen denken dat kort na de aankondiging er een enorme som geld wordt gedistribueerd naar ieder mens in jullie wereld. Weer anderen denken dat individuen die kleine bedragen betaalden in private investeringsprogramma’s, ruime terugkomsten zullen krijgen als deze Wet formeel wordt aangekondigd. En er zijn er nog die denken dat bij NESARA’S aankondiging, alle hypotheken en credit kaart tegenwichten schoon zullen worden geveegd. Dat zo’n aankondiging er niet zal zijn is niet de reden dat dit soort denken niet wordt gerealiseerd zoals ze begrepen. De bedoeling van NESARA is altijd geweest om de onmogelijke ongelijkheid tussen de werelds rijkste en armste massa’s te beëindigen, en om de unfaire belasting en woeker renteverhoudingen op te ruimen die vele miljoenen mensen met de neus op de grond hebben vastgehouden, net om het leven te rekken. De grote fortuinen die amoreel en illegaal zijn vergaard door diverse Illuminati leden en instituten die ze beheersen zullen worden herwonnen en op een wereldbasis worden gedistribueerd aan degenen onder jullie die dit het meest nodig hebben, de miljarden die het meest zijn uitgebuit en genegeerd door de hebzuchtigen, en eerlijke belasting en leenverhoudingen zullen de huidige vervangen totdat jullie het bewustzijnsniveau bereiken waar geld niet langer een zaak is.


20. We loven de goede bedoeling van mensen die meedelen wat zij denken dat waar is om mensen te verlichten en hoop te geven en zonder ze te veroordelen als ze fouten maken door informatie te evalueren of die misschien niet duidelijk ontvangen, zeggen we dat ze soms incorrecte informatie doorgeven samen met de accurate. Dit is een reden waarom we herhaaldelijk hebben aangedrongen dat jullie onderscheiding moeten ontwikkelen en je intuïtie in ere houden – maak je denken stil en luister met het hart, de zetel van de ziel waarin alle waarheid wordt gekend.
21. Nu dan, laten we jullie zorgen over de verplichte varkensgriep vaccinaties verlichten. Als deze verplichting gaat komen, zullen de effecten onschadelijk zijn omdat het levende virus in de vaccinaties geneutraliseerd is door de technologie van ruimtefamilie leden.


22. Er waren meer doden ten gevolgen van de varkensgriep in delen van Mexico dan ergens anders omdat de levenscondities er lager zijn, de immuun systemen van deze mensen waren serieus in gevaar gebracht; het uitbreken was met opzet in die gebieden tot stand gebracht.
23. We konden het niet laten te lachen bij deze vraag: Waarom is onze regering zo geïnteresseerd in dat iedereen in het land digitale TV heeft? Wel, de interesse komt niet uit de wens dat iedereen in de Verenigde Staten de helderste tv ontvangst tot zijn beschikking heeft. Dit plan was beraamd onder de vorige regering, wat de surveillance over elke kijker mogelijk zou maken maar ook schadelijke straling brengen. Het is onwaarschijnlijk dat de vroegere doelstelling erg lang zou worden gebruikt, en als dat zo zou zijn, en de uitstralingen zouden dan onschadelijk worden gemaakt ook via de technologie van jullie broeders en zusters uit andere beschavingen.


24. Mensen met veelvoudige persoonlijkheden, of een andere mentale verstoring hebben dezelfde gelegenheid als alle andere mensen, in zoverre, ze hebben de mogelijkheid om licht te absorberen en voor een cellulaire herstructurering van cellen die nodig zijn voor stoffelijke overleving langs het pad van ascentie van de Aarde. Met zeldzame uitzondering op dit ogenblik in jullie geschiedenis, kozen deze mensen om deze bezoekingen van geest te ervaren om hun derde dichtheid karma te voltooien, door dit te doen, en als de keus voor hun langleven dat toestaat, zullen ze met de planeet gaan naar de hogere frequenties waar alleen gezondheid van geest, lichaam en spirit bestaat, en waar op dit pad ziekte van elke soort geheeld wordt. Omdat de overeenkomsten van voor de geboorte ontworpen zijn om alle mensen die dit leven delen te nutte te zijn, zullen zij die specifiek dichtbij een mens zijn met mentale, emotionele of stoffelijke problemen ook grote gelegenheden hebben om spiritueel te groeien. En spirituele groei is het doel van iedere ziel in elk leven!
25.Ja, vaak gaan zielen terug naar hetzelfde thuisland en godsdienst van vorige levens. Gewoonlijk kiezen ze voor dezelfde omstandigheden zoals de familiesamenstelling, rijkdom of armoe, gezondheid of ziekte, hoge of lage intelligentie en opvoedkundige gelegenheden om opnieuw te bewerkstelligen wat ze vele keren hebben gekozen maar bij faalden dat te doen. Andere redenen om terug te keren kan zijn om vrijwilliger te zijn om andere hoofdpersonen te helpen in hun overeenkomst van voor de geboorte om hun contract te voltooien of om voor toestanden of situaties te zorgen die ontworpen zijn voor veel zielen om aan hun karmische lessen te werken. Misschien tijdens het leven in de spiritwereld, waar bedrog in regeringen en kerken gekend wordt, kan een ziel daarna terugkeren met een gekozen missie om het verkeerde goed te maken. Of een ziel kan terugkeren naar een geliefd land of naar een bekende godsdienst om van een rustig leven te genieten dat andere levens met veel problemen weer in evenwicht brengt.


26. Niet alleen de Raad voor Buitenlandse Relaties en de Bilderbergers, maar alle duistere clandestiene gezelschappen en organisaties zullen letterlijk van leden worden ontdaan in de hogere frequenties, waar lichamen zonder licht niet kunnen overleven.
27. Nee, de Aarde gaat niet als twee werelden ascenderen, dat de een, een hogere dichtheid bereikt dan de ander. Aarde is een ziel met een planetair lichaam en ze vertrekt snel en gestadig uit de derde dichtheid naar haar bestemming in de vijfde. De stoffelijke lichamen van haar bewoners die licht weigeren dat hen in staat stelt om haar te vergezellen, zullen sterven, en de zielen zullen automatisch naar een aantal verschillende werelden gaan, die eenzelfde energie maaksel hebben als de levensenergie-registratie van iedere ziel.


28. Ik koos ervoor om deze boodschap te beëindigen met een sympathiek en verlichtend verhaaltje. Ongeveer twee jaar geleden adopteerde mijn moeder een 13 jaar oude hond die bijna blind en doof is. Op warme, zonnige dagen neemt ze die lieve kerel mee in de tuin, waar hij het heerlijk vindt om rond te dabberen en op het gras te liggen. Enkele dagen geleden toen ze daaruit ging en aan hem vroeg of hij klaar was om naar binnen te gaan, zei hij: “Nee, ik ben nog in de Natuur.” Toen ze hem vroeg wat Natuur is, zei hij: “Natuur is God buiten.”


29. En nu met mijn vaarwel zeg ik, alle wezens van licht in het hele universum stralen hun liefde naar jullie toe om je bij iedere stap van je spirituele reis bij te staan.
_____________________

LOVE and PEACE
LIEFDE EN VREDE

Suzanne Ward

Original Site:
www.matthewbooks.com
Translator: Winny Dijkstra
( vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

zaterdag 9 mei 2009

maart 22,2007- Part 4

Vervolg van 4 juni, 2001, conversatie met God; conclusie van “God: Meer van Wie Ik Ben” hoofdstuk in Illuminaties voor een Nieuwe Era.God: Wel, ten eerste, mijn geliefd kind, is je “alleen-zelf” precies waarom je dit Suzanne -leven hebt met je hele serie gevoelens en wat jij daar mee doet is jouw doel om in het hier te zijn! ‘Nooit’ is een gevoel van het zelf dat je gelijk kunt stellen met zelfzucht of egoïsme. Ik bedoel niet dat een zelf niet zelfzuchtig of egoïstisch kan zijn, maar er is een heel groot verschil tussen het gevoel van ik-zelf(individualiteit) en die karakteristieken.


Wat betreft de beperkingen van mijn krachten daar, voel ik dezelfde verwarring als jij en zoals jij, hoe kon dat ook anders? Dus ik zal alles uit de kast halen. Ik wil hier niet week klinken en ook helemaal niet lijkend op het Alles Dat IS Almachtige Wezen dat jij nog steeds denkt dat ik ben, omdat ik wel krachten heb, natuurlijk, maar ik heb ook beperkingen. Dat is niet als prikkeldraad, laten we zeggen, met strak bepaalde grenzen en exacte beperkingen om overtreders tegen te houden en met aardig hardvochtige effecten.


Waar ik zonder uitzondering naar MOET kijken is naar de ‘wet van vrije wil’ van Schepper die boven alle andere wetten staat. Ik bedoel niet dat de andere wetten zwakker zijn, zoals het gelijke trekt het gelijke aan in de energiestromingen en zoals de principes van manifestatie, maar niets in mijn macht is in staat om de vrije wils keuzen van een van mijn eigen zielsaspecten omver te werpen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat mijn “vader/moeder- regelgever” me veel striktere morele en spirituele richtlijnen gegeven heeft dan welke regel die ook maar op aarde is gegeven en je kunt zien dat de “opperste” energie potentie die aan mij verbonden is niet zonder beperkingen is.


Laat me je een voorbeeld geven. Laten we zeggen dat jij een ster ziet en denkt dat het leuk zou zijn om die ster in een ander melkwegstelsel te zetten. Daar is geen reden voor nodig, alleen een in staat zijn om iets uit te voeren dat jou aanlokt. En die capaciteit heb je niet om een goede reden. Weet jij wat een beschaving zou overkomen die op of dichtbij die ster woonde, die afhankelijk zou zijn van die ster voor zijn warmte, licht, of een geregelde stabiliteit? Nee, dat weet je niet en daarom heb je de macht niet om met hemelse lichamen te spelen.


Ik heb die macht en energie wel om dat te doen omdat ik precies weet wat er zou gebeuren als een ster uit zijn omloop zou gehaald worden en op een andere plek werd gezet. Maar Ik weet niet hoe het leven op kosmische basis in de war gebracht zou worden als de vrije wil uit de universele ervaring gehaald zou worden. Schepper weet dat wel, en alleen Hij/Zij heeft het vermogen om de kracht van de vrije wil te veranderen. En dat Schepper dat deed, zoals je weet, in Zijn/Haar besluit dat de top van de duisteren alle gevangen vrije wil van de zielen moest vrij maken die deze kracht had opgesloten in zijn aangroeiende energie massa.


Ik denk dat je Mijn positie als god van dit universum met meer perspectief begint te zien, lieve kind, alhoewel ik moet toegeven dat het niet makkelijk is voor een menselijk wezen om dit volledig te bevatten.


S: Ik begrijp het nu duidelijker, hoewel. Dank god voor uw geduld met mij en ook voor alle antwoorden.


God: Kind, het is mij een genoegen, een vreugde om met je te communiceren in de zin van dat je absoluut weet dat Ik deze dingen tegen je zeg, het is inderdaad God die op je vragen antwoord geeft, en die je vragen respecteert!

-----------------------------------

Mijn vele vergeefse pogingen om een uitgever te interesseren voor de boeken en later nadat ik de Matthew Books company had opgericht, en vergeefs mijn print orders probeerde uit te voeren, kwamen een hoop gesprekken met God. Hij wil dat deze paar passages hier bij ingesloten worden. S.


13 januari 1997


God: Suzanne, jij en ik hebben zo vaak gesproken samen dat ik niet meer alle keren zou kunnen tellen, maar het maakt me ook niet uit. Jij denkt dat je mind games speelt, maar telkens als je een eind in jezelf praat, ben ik me daar bewust van. En ik ben het niet altijd die antwoordt, maar soms wel. Ik vertel je niet wat je moet doen, maar vaak zeg ik je wat ik denk, en dan zeg je: “Gregory [mijn bewaarengel] ben jij dat?” of zeg je “Matthew, ik weet dat jij dat niet bent, omdat je zo niet zou praten.” Nee? God is niet zoals zo velen denken, een dampige essentie zonder gezicht of stem of contact of die alleen “passende” woorden zou gebruiken. Helemaal niet!
Dus, besef ik en ben even bezorgd over jouw zienswijze van de huidige hopeloosheid over het boek. Zoals Matthew je vertelde, heb ik opdracht gegeven tot dit boek en die erna moeten volgen, en is de Raad van het Nirvana mijn toezicht houdende arm. Als ik een bevel geef, dat is tussen haakjes vaak, er is alleen geen boete van me als ze niet worden opgevolgd – maar als ik een order geef voor iets in de mate van belang zoals ik in dit boek stel, GEBEURT dat. Ik weet precies wanneer, maar je zou mijn “tijd” niet begrijpen zelfs als ik mijn best deed om het in woorden uit te leggen die jij begrijpt.
Goed dan, ik doe mijn best. Als de energie van het boek – waarin een vermenging zit van vele energieën – als die energie stroomt op een lijn met de corresponderende sterke en dergelijke bronnen van energie in de universele code voor de tijd van publicatie, voila, daar zal het zijn in naam en met verdienstelijkheid.
Zie je, ik zei al dat je dat niet zou verstaan. Maar het is een facet van de vertaling van energie in Aarde termen en dit raakt iedereen daar. Dit is alles op dit ogenblik. Met een overvloed van licht en liefdevolle energie aan jou en allen waar je van houdt, liefste ziel, dit is God, die weggaat met volledige waardering voor je communicatie, inclusief wat je niet zei.

10 maart 1997


Suzy: Matthew, als je zeker bent dat God met me wilt praten, dan praat ik natuurlijk met Hem. Goede morgen, God.


God: Suzanne, luister alsjeblieft naar je zoon. Hij kan voor mij spreken over de onderwerpen waar je het deze morgen over had. Hij en Ik zouden precies hetzelfde zeggen en jij zou het van mij ook niet willen horen zoals van hem, is het niet? Het is niet zo dat ik het je niet zelf wil zeggen, maar Matthew weet veel meer dan jij wil toeschrijven aan jouw “kleine jongen”. Hier is hij niet iemands “kleine jongen”. Je zou de trotste moeder in de wereld zijn als je hem zou kennen zoals hij in zijn volle ziel is.
Nou, eens even zien wat ik kan zeggen om je te bemoedigen. Je daagt me de laatste tijd aardig uit. Ik houd daar van! Je had me al veel te lang uit je besef verwijderd en verwelkom heel verheugd deze nauwe omgang met je. Weet dat je alleen maar hoeft te zeggen: “God kom even hier en zeg me wat er aan de hand is,”en dan even je gedachten terughouden en me jou het antwoord laten geven dat je zoekt. Je neigt er naar om door mijn antwoord heen te stormen, en dan aan te nemen dat ik niet terug kwam op je vraag.


Oh, ja, de boeken. We zijn weer terug om een herverzekering te moeten hebben, wel Suzy? Wel, zeer geliefde kleine ziel, ik ben mens genoeg zodat ik dat begrijp. Je zit niet te jengelen – je wilt alleen iets heel intens. Natuurlijk ken ik de hele omvang van je gevoelens en geloof me, ze zijn wel gefundeerd omdat dit veel langer sleept dan jij oorspronkelijk had gedacht. Maar, de koers van het eerste boek is rechtdoor, en het is zeker. Stop je energie in het tweede boek


Je argumenteert niet eens in je gedachten, mijn kind, en daar dank ik je voor. Feitelijk doe je het bewonderenswaardig wat betreft geduld en vertrouwen, en daar dank ik je ook voor.


28 april 1997


Suzy: Goede morgen, Matthew en alle Vrienden die bij je zijn.Matthew/Groep: Moeder, we moeten lachen bij je gebed om lichtbescherming met de bredere confirmaties dat God ook welkom is bij deze sessies. Natuurlijk, Hij lacht ook – als wij lachen, doet Hij dat ook. Nu vraag je je af als wij met Hem praten we ook duidelijke boodschappen krijgen. Ja, telkens. Vaker bespreken we de diverse aspecten van meer dienst van ons en Hij spreekt niet noodzakelijk in woorden maar zeker wel in helder antwoorden die met licht en liefde worden ingestroomd.
Matthew: Je hebt een gewone lijst met vragen zie ik. Ja, Moeder, nu spreekt alleen je “kleine jongen” zoals je al dacht daar je mijn meer levende energie voelt. Ik kan dit makkelijk alleen aan omdat de energieverbinding vandaag zo sterk is. Wil je dat God iets zegt over de boeken?


S: Hallo, “gewoon jij” lieve! Wat laat je denken dat God iets zou zeggen over de boeken?


God: Ik deed dat lieve. Ik stootte Matthew aan om me er even in te laten. Ik ben hier om te zeggen dat ik blij ben dat je ijverig werkt aan het tweede boek. Deze boeken en de anderen die nog gaan komen zullen vele zielen bemoedigen en verlichten, miljoenen van mijn kinderen, zoals je zult zien.
Wanneer? Wat spoedig betekent? Wil je aanvaarden dat “spoedig” zo dichtbij is als ik je zal vertellen en heb je dan nog moed? Nee? Dan wat vind je dan van het eind van het kalenderjaar?

19 juli 1998

God: Suzy, dit is God, die Matthew aanstoot om me erin te laten. Je bent door mij bij zoveel gelegenheden ontgoocheld geraakt dat ik verbaasd ben dat je me vandaag een tijdje geeft. Waarom ben je dat? Omdat je nog steeds in Me gelooft op dezelfde sterke manier zoals je geloofde dat Sinterklaas echt bestond, welwillend was, vriendelijk, royaal – al die goede attributen die je aan die aardige ouwe man gaf en jaren lang door aan de andere jongens en meisjes. Wel, met Mij, is er een veel diepere en spirituelere relatie, ja, maar nu denk je: Waarom zei Hij me voor de duivel meer dan een jaar geleden dat de boeken gepubliceerd zouden worden aan het einde van het VORIGE jaar?


En zeker hoeven we het er niet meer over te hebben, Suzy, dat jouw gedachten en gevoelens ook voor maar een seconde onbekend voor me zijn! Jij hebt natuurlijke, hartverwarmende zorgen dat Matthews werk ooit zal worden gepubliceerd. Ik liet je daar in de steek, niet? Ik zei het einde van het vorig kalenderjaar, ja. Dat deed Ik en nu zitten we in het volgende kalenderjaar met juli die ons aankijkt. Dus wat kan ik DAAR over zeggen?


Wel, Ik kan zeggen dat het menselijke element dat God is, in jouw openhartige terminologie je belazerd heeft. Oh, God kan toch geen fouten maken? Oh, ho ho ho, niet! Net als jij daarover kunt lachen, kan ik me verheugen in dat we het licht voelen stromen in gelach., en kan ik me op hetzelfde moment realiseren dat je serieus bent en een redelijk antwoord nodig hebt.


Ten eerste vraag ik je me te vergeven. En nu kun je tegen iedereen zeggen waarvan je denkt dat die kan accepteren dat je kletst met God dat Hij zei dat Hij je belazerde en dat Hij vroeg je Hem te vergeven! Doe maar, we kunnen er allebei over lachen als je dat aan mensen vertelt.


Het is niet makkelijk voor jou om het te begrijpen, lieve kind, en misschien begrijp ik het alleen omdat ik ieder en alle levens intens leef, op ieder moment. Suzy, als je eigenlijk alleen maar die “paraplu God” kon zijn, zoals je over mij denkt dan kon je natuurlijk alles zien. Maar misschien zoals mijn andere kinderen die jouw dilemma delen in waarom ik hen in de steek heb gelaten, kun je accepteren dat als ik jou ben en als jij een fout maakt, ik ook een fout maak omdat ik dat niet kan vermijden. Stop dit nu in het perspectief van iedere ziel op Aarde!


Die tijd in jouw dimensie was geen fout, zelfs geen misrekening. Wat ik niet deed was rekening houden met dat de vrije wil een middenstroom kan veranderen zelfs als de stroming zo snel en zeker stroomt dat hij bijna aan het eind van zijn reis komt in de zee – in dit geval, de zee van publicatie. En mijn verzuim is het waarvoor ik je om vergeving vraag.


Wat er gebeurde is dat machtige krachten van duisternis in een zwaai binnen kwamen en heel veel lichtprojecten deden ontsporen, inclusief de manuscripten. Ja, op een tijd die net zo goed is, zal die duisternis verstrooid worden en zullen de boeken het licht van publicatie zien. Dus, zullen we ons pact tot samenwerking opnieuw in vriendschap maken als onze verenigde zelven? Er is blijvende liefde!


2 december 1998


S: Nou Matthew, dat is niet goed genoeg na al die tijd, dus ik zal doen wat jij voorstelde en zien of God een beter voorstel heeft. God, hallo?


God: Hallo, mijn kind.


S: God, wilt u me alsjeblieft vertellen wat ik moet doen voor die boeken die u “beval” te publiceren.


God: In orde Suzy, laten we er even over praten. Hier is mijn antwoord op wat je “nu zou moeten doen”. Je zou niet moeten denken in termen van “zou”. Dit woord heeft zeker wel een plek, maar niet als het te vaak wordt gebruikt als leidend, als een richtlijn, een vraag, die iemand weghoudt van een intuïtief gekozen richting en doet switchen in de richting van iemands anders zijn keuze.


Maar jij bent serieus over je werk, lieve dochter en ik heb nooit bedoeld er licht van te maken maar om er licht in en er omheen te zetten. Licht ervan is essentieel, dus ik denk dat Ik de eerste keer goed zat maar nu met een positieve afwijking.


Denk aan een stroom van licht waarin jij de boeken ziet die heten: Matthew, Vertel Me Over de Hemel en Onthullingen Voor Een Nieuwe Era. (vertaalster: ik weet niet hoe de boeken in het Nederlands heten) Zie die lichtstroom gloeien en standvastig naar een helderheid gaan die uitmondt in de stralendheid van de stroom zelf. Dat is alleen nodig als jouw deel om ze te laten printen.


Het universum hanteert dit nu. Geef het alleen een helpende hand en onthoud je van een negatief resultaat. Je kent de kracht van gedachten om je te brengen wat je wilt, dus laat je frustraties en je hulpeloze gevoelens achter je, anders krijg je meer situaties die je die gevoelens te geven .


Natuurlijk kan je dit! Je gelooft in me dus hoe kun je niet in jezelf geloven? Jij weet dat die een en dezelfde zijn!


4 augustus 2002


God: Die gevoelens van frustratie zijn terug, maar dit keer zeg ik je dat ze totaal begrijpelijk zijn. Jou is steeds weer verteld dat je controle hebt over alles dat je leven aanraakt. Wel, net zoals ik mijn beperkingen heb, heeft jouw controle over het drukken zijn beperkingen. Waar je controle over hebt zijn je reacties, en in dit geval zijn jouw reacties gerechtvaardigd.


Bovendien, ze belemmeren de voortgang niet om de gereviseerde edities gedrukt te krijgen. Suzy, lieve kind, ik heb alleen respect en ja, ontzag, dat je buitengewoon geduld, ijver en volharding hebt laten zien en dat meer dan acht jaren, en dat jouw energie in die gevoelens en dienst gestort zijn in de lichtstuwkracht van de boeken.


Alles dat Ik je meer kan vertellen is wat Ik al noemde in de context van alles dat zich op Aarde voordoet in deze tijd van geweldige veranderingen daar, in deze tijd van weergaloze veranderingen door het hele universum. Het duister strijdt machtiger dan ooit tegen alle bronnen van licht en deze boeken met hun cruciale informatie voor mijn kinderen zijn enkele van de grootste schietschijven van aanvallen op Aarde. Deze energie is zo verankerd rond de boeken dat alle licht die gestraald wordt naar de ziel, je inspanningen laten ontsporen maar de ziel niet uitschakelt.


Houd vertrouwen, lieve Suzy! Als mijn wensen niet uitkomen, ga ik door met het “goede gevecht”, en dit moet jij ook doen. Ik doe dit nu op zoveel fronten dat je je dat niet eens kunt voorstellen maar geen moment vergeet ik die boeken! Hoe kan ik dat – doe jij het ook niet! En verder zijn ze mijn waarheid die ik heb voorgeschreven beschikbaar te zijn voor mijn kinderen op Aarde!


Jij hebt veel materiaal voor een derde boek dat georganiseerd en bijgeschaafd moet worden en meer zal nog komen. Werk hier aan en houd je gericht op wat je wilt – de informatie moet “naar buiten”! wetend dat jouw vertrouwen gerechtvaardigd zal worden in dat deze vitale boeken “aan het licht zullen komen”, omdat ik dat heb bevolen!.

6 januari 2003


God: Het is tijd voor anderen om in deze situatie te komen. Ik zeg niet dat het licht te kort schiet bij de boeken, helemaal niet, maar een nieuw soort lichtdienst is nodig. Ja, Suzy, ik bedoel dat wettelijke bijstand nodig is om de vrije wil van degene te verdrijven die deze gebruikt om de beschikbaarheid van de boeken te voorkomen. Je zult naar een advocaat geleid worden die samenwerking met het licht zal manifesteren. Denk eraan, mijn kind, ik werk op wonderlijke manieren en je kunt dit als een er van zien!


-----------------------------


Original Site:
www.mathhewbooks.com
Translator: Winny Dijkstra
Email: winnyd@stralendetoekomst.nl

vrijdag 8 mei 2009

maart 22, 2007 - Part 3
Vervolg van 26 oktober 2000, conversatie met God, uit “God: Meer over Wie Ik Ben” hoofdstuk in Illuminations for a New Era

S: Ja. Graag nog een ding. Wat bedoelde u met mijn “ lijn van afkomst met Matthew”?

God: Matthews ziel is zeer oud, uit het licht van het begin. Niet als jouw zoon, maar als de samenstelling van alle ziele ervaringen van zijn ziel die opgedaan werden nog voordat jouw ziel een duidelijk zintuiglijk aspect van hem werd. Maar eens deel van de ziel die de schepper was van alle ervaring, zijn jij en hij nooit afgescheiden geweest in het kennen van elkaar en kozen ervoor om een lange, heel heel lange bestaande tijd samen te zijn in menselijke en andere levens.

S: Dat is een lange tijd samen! Dank u God, dat u vandaag met me wilt praten.

God: Graag gedaan en ik dank jou dat je mij met jou laat praten. We praten met elkaar, mijn kind. Nooit zal ik “onder de indruk” zijn van jouw gevoel van verwondering dat ik met je wil spreken, maar laat mij opgetogen zijn met jouw verbazing door het weten dat we nooit gescheiden zijn.

We moeten niet ophouden elkaar zo te ontmoeten! Ik wilde nu nog een glimlach meer voelen voordat we tot ziens zeggen. En nu zeg ik: “Ciao, en daarbij weet ik absoluut dat jij dat woord een niet-“Godachtig”woord vindt als afscheid. Eigenlijk wilde ik zeggen”Toedeloe”, maar daarvan denk jij dat jij dat bedacht hebt, nietwaar?

S: Waarschijnlijk! U spreekt gewoonlijk eenvoudiger tegen mij dan Matthew doet of als een van de anderen. Waarom is dat?

God: Omdat mijn relatie met jou zo eenvoudig is! Jij houdt geen lange charades of diplomatieke of esoterische conversaties met jezelf, wel? Waarom zouden jij en ik dan op die ongewone manier samen praten, manieren die te absurd zouden zijn voor jou om ooit in jezelf te voeren. Zo daar staat het – we ZIJN eenvoudig, lieve ziel!

2 mei 2001

Suzy: Nu, waarom verloor Sylvia haar rechtsgeding tegen die enorme corporatie?(Amerika verhaal. W.)

God: Nou ik wil hier echt niet persoonlijk verantwoordelijk voor gehouden worden, maar denk maar niet dat ik dit als een eindoordeel zal accepteren. Licht zal in deze situatie niet gaan verzaken! Wat Matthew Sylvia heeft verteld, dit vol te houden totdat er een oplossing komt, dat is juist. Zij moet doorgaan met haar overtuiging dat het licht zal zegevieren en dat zal het! Deze zaak is nog niet over! En ik ben natuurlijk geïnteresseerd in een juist resultaat dat velen zal begunstigen. De corruptie van het bedrijf waar zij mee worstelt is een ander gebied van zwaar verschanste duisternis op jullie planeet die aan het “licht gaat komen”. (Opmerking van Suzy: Sylvia hield vol en een jaar later bood de corporatie haar een grote schikking aan.)

S: Maar komt u persoonlijk tussenbeide – of een kracht die u benoemd – in ongerechte situaties?

God: Mijn goedheid, kind, telkens? Nou niet in het uitzonderlijke geval van Marnie, die, zoals je weet, uit mijn rechtsgebied weg is, maar in situaties op Aarde waar ik speciaal belang bij heb dat haar oorspronkelijke schoonheid en glorie terugkeren, daar kom ik werkelijk tussenbeide.
Soms zijn deze gevallen toe te schrijven aan engelen die naar de Aarde komen, goddelijke interventie, spirits die helpen – er zijn veel aanwijzingen voor hulp die jullie krijgen van mijn helpers.

S: Maar doet u iets met uw hele zijn?

God: Dat is nogal wat, Suzy! Ik ben blij dat je daarover glimlachte! Maar in gevallen van “goddelijke reddingen”is het niet nodig dat mijn volledige krachten zegevieren. Dat zou net hetzelfde zijn als een grote wervelstorm sturen om een druppel water naar een klein dorstig zaadje te brengen. .

S: Ik begrijp het. Dus, wat doet u dan?

God: Eigenlijk heb ik hier al eerder over gesproken, toen je vroeg wat mijn “omnipotente” zelf (almachtige zelf) doet. Het is niet nodig dat mijn geheelheid belast is met iets individueels dat op Aarde gebeurt. Dat is voor mijn helpers om daar mee om te gaan, maar ik ben me bewust van ALLES dat gebeurt met IEDERE ziel. Hoe kon het ook anders, omdat iedereen een deel van mij is en ik precies de sensaties beleef zoals ieder die ervaart. Ik heb hierover met jou bij veel gelegenheden gesproken. In ieder geval, mijn hele zijn – en dan gebruik ik even jouw woord voor IK BEN – zorgt voor de hogere bewegingen, zoals de universele lichamen dat die in orde zijn en ronddraaien.

S: Ik herinner me dat weer, God, dus excuseer me. Is het echt zo dat alles dat ooit is geweest, wat er nu is of ooit zal zijn, gekend/bekend is? Als dat waar is waarom moet u zich dan ooit afvragen wat er van elk van uw kinderen zal worden? Ik herinner me dat u de “duistere” zielen vergeleek met babies die uit het nest zijn geduwd en die bang zijn omdat ze niet weten wat er vervolgens met hen zal gebeuren.

God: Jij bent er eentje,lieve kind! In mijn heelheid, ja, wordt alles gekend, maar door de vrije wils keuzen die er veelvuldig zijn tot aan de laatste stoffelijke ademhaling, wordt gekend wat het potentieel is van iets dat kan gebeuren of zich uit een proces kan ontwikkelen.

S: Dus is het niet helemaal juist dat alles feitelijk gekend wordt – alleen de mogelijkheden zijn bekend. Is dat juist?

God: Mogelijkheden en de waarschijnlijkheden, van te voren en zeker de gebeurtenissen achteraf. Denk hieraan, Suzy – als alles absoluut gekend zou worden, als niets nodig is voor het onafhankelijk denken of besluiten of activiteiten, waarom zou er dan een noodzaak zijn voor veelvoudige ervaringen? Hoe zou je dan kunnen leren? Waarom zou het leven zelf dan nodig zijn? We zouden dan snel naar Het Einde kunnen gaan, waar het Begin is en alle levens van alle tijden laten bestaan op dat eerste punt van Zijn.

S: Dat is begrijpelijk, maar het is zeker anders dan de almachtigheid die aan u wordt toegeschreven. Weet de Schepper? Of wordt almachtigheid niet correct aan u toegeschreven en misschien ook aan de Schepper?

God: Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat door te vergelijken met dat wat mensen weten, dat Schepper en Ik zoveel meer weten dat almachtigheid daar dicht bij ligt. Maar wij gaven dat woord NIET aan ons! Denk je dat dit weer een andere strategie is van onze opponenten om ons zo ver van jullie en van ieder ander af te houden?

S: Dat zou kunnen. Maar ik veronderstel dat sommige mensen voor u juist daardoor veel eerbied of verering hadden.

God: Mijn lieve kind, wat ik wel weet zijn de houdingen en gevoelens van ieder van mijn kinderen! En geloof me, zij die echt respect en eerbied voor me hebben hoeven niet alles van me te weten volgens de definitie van almachtigheid die ik “zou hebben”!

S: Goed dan! Begonnen de reptiliaanse beschavingen als afstammelingen uit het geChristend rijk of begonnen ze in dit universum?

God: Nu ben je terug bij hen. De energie van die zielen die als reptilianen incarneerden – ik bedoel, voor het gemak, zij die jullie “slecht” noemen, omdat anderen “goed” zijn, weet je – ze kwamen niet uit dit universum. Die energie kwam binnen door de portalen die gecreëerd werden toen universa zich samen vermengden. Wij behaalden een voordeel bij dat samengaan, maar eerlijk gezegd, Ik voorzag niet hoeveel schade dit zou veroorzaken en voor zo’n lange tijd. Daar, dat is nogal een erkenning, nietwaar?

S: Ja, en hoe! Daar vliegt de almachtigheid het raam uit!

God: En dat is precies waar dat hoort, Suzy! Nu dan, het is zo dat enige reptilianen de menselijke bevolkingen op Aarde lang hebben onderdrukt, en niet alleen op Aarde maar ook op vele andere plekken in het universum. Zij zijn de gemuteerde afstammelingen van de oorspronkelijke kracht die jullie Lucifer noemen en zij hebben zich vermenigvuldigd in wat ik zal zeggen alarmerende machten en aantallen.

In deze tijd van universele reiniging, en niet alleen van jullie planeet, is de directe en eerste inspanning van deze essentiële verandering om die reptiliaanse zielen te doordringen met licht. Ze zijn zonder geweten omdat het licht al eonen geleden uit hen werd geërodeerd. Het is ook zo dat sommige van de reptiliaanse afstammelingen, die veel meer in aantal zijn dan de zuivere bloedlijnen, een combinatie zijn van menselijke en reptiliaanse genen en ze worden niet gehandicapt door hun erfenis, wat in de meeste gevallen niet in hun besef zit.

Ik zou – nee, jullie zouden nooit zouden moeten zeggen! Ik zou moeten verduidelijken wat ik bedoel met die zielen zijn niet “gehandicapt”. (hij zei worden niet strafbaar gesteld = penalized, vertaler gebruikte gehandicapt) Straf wordt niet hardvochtig gezien zoals in jullie taal en effecten. Het is meer een neutralisering van het duister door licht zodat een staat van evenwicht kan worden verkregen. En dat evenwicht is nodig voordat het licht overheersend kan beginnen te worden in de ziel. En daarom haast ik me te zeggen dat ik in deze context dat woord “penalty” gebruik.


S: Ik begrijp het. Daar de neiging voor het kwaad begon met de vrije wils keuzen van Lucifer en hij in de Eerste Uitdrukking zat van de Schepper enterwijl u later werd geschapen, voelt u zich nog verantwoordelijk voor die energie in dit universum?

God: “Kwaad” – dat is wat je hier bedoeld, niet? – werd begonnen door het misbruik van het geschenk van de vrije wil die door de Schepper werd gegeven aan al Zijn/Haar scheppingen voordat ik in ‘bestaan’ kwam, dat is zo. Maar toen ik ergens onderweg binnenkwam en mij dit universum werd gegeven om te managen, is alles wat zich daarna voordeed inderdaad mijn verantwoordelijkheid. Dus is het geen opdracht van verantwoordelijkheid voor dat energie patroon, omdat ik dat niet had gemaakt had, maar het is aan mij om het te corrigeren, zullen we zeggen, en ik wil dit verbannen zodat liefde en licht uit het Begin kunnen terugkeren.

Suzy, we hebben vandaag een heel verlichtend en prettig lang gesprek gehad! Ik voel dat je me uiteindelijk beter op een “persoonlijk” niveau kent dan je zo lang niet deed, wat jouw heelheidsconcept over mij verwelkomt! En nu, mijn lieve kind, ik wens je een goede dag toe met hemelse zegeningen, terwijl je jouw andere activiteiten in kaart brengt.

4 juni 2001

Suzy: God, speelt u met dieren waar ze ook zijn?

God: Wat een innemende vraag, mijn kind! Ja, dat doe ik. Ik heb plezier in de dieren waarvan gehouden wordt en die goed verzorgd worden, zoals de schaapherders uit de bijbelse tijd het prettig vonden om de pels te voelen van hun schapen of geiten. Het is op deze dag op Aarde niet anders. Ik vind al mijn schepselen plezierig, zelfs die in jullie ogen woest zijn. Ik huil en lijd net als zij doen om degenen die worden verwaarloosd of wreed behandeld of moedwillig worden gedood.

Suzy: Wilt u me alsjeblieft vertellen wat u gaat doen om de walvissen en dolfijnen te redden?

God: Dit is een verzoek aan mij om ze te redden, niet waar? En niet alleen een vraag? Maar natuurlijk wil ik hierover met jou praten. Mijn afgezanten werken vlijtig om de opzet te verhinderen deze prachtige zielen te vernietigen die ankers van licht zijn op planeet Aarde. Het is mijn bedoeling dat degenen die vrijwillig de bevelen van het duister opvolgen niet zal worden toegestaan door wet en activiteit, om hiermee door te gaan.

De Navy van de Verenigde Staten zit niet in die lus, in zoverre om de duistere bedoeling te begrijpen achter het vernietigen, omdat ze alleen met zoveel woorden denken aan wat hen verteld is als een noodzakelijke “verdediging” tegen de “vijand”. Ze denken niet aan de schade die zou gebeuren bij de dood van vreselijk veel aantallen walvissen en dolfijnen en van ander zeeleven of aan het domino effect van dergelijke schade, en ze hebben volstrekt geen idee van de heiligheid van deze hoog ontwikkelde zielen, de cetaceans. (dieren met walschot = het vaste gedeelte van de vloeibare inhoud van de holte van de kop van een potvis.b.v/.w.).

De “duistere” bedoeling voor een massa verwoesting van deze heilige zielen zal niet toegestaan worden te gebeuren! Ik kan het element van de vrije wil niet uitschakelen omdat dat mijn uitvinding niet is, zoals je goed weet. Het is in feite mijn verantwoordelijkheid om die capaciteit of dat vermogen in iedere incarnatie van een ziel in stand te houden. Maar als het er op aan komt om de vrije wil toe te staan om die levens in de oceanen te vernietigen, welke de hoogst ontwikkelde zielen in incarnatie zijn op de planeet, dat kan niet worden toegestaan en wat er ook moet worden gedaan om het licht te laten overheersen overal, dat zal worden gedaan!

Suzy: Ik ben daar zo blij van dit te weten! Maar wat over de walvissen die wettelijk worden gedood bij Japan en Noorwegen?

God: Ik ben bang dat dit onder de wettelijkheid valt van de landen van de dodende oorzaak, dus in die gevallen, zullen de zielen van de mensen die dit toestaan en actief doden, verzacht moeten worden, verlicht moeten worden, een voor een. De “grote wettenmakers” zullen niks hebben met de verandering, dus zullen de inspanningen om vrijwillig deze praktijk te stoppen, moeten beperkt worden op individuele basis. En dat geldt dus ook voor waar ceremoniële slachtingen plaats vinden.

S: Hoe snel zullen we genadige veranderingen kunnen zien?

God: Direct, mijn kind! De Navy zal geen autoriteit worden gegeven om door te gaan met hun destructieve testen omdat de protesten hiertegen verbijsterend zullen zijn. Dat kan misschien niet heel erg verspreid worden gepubliceerd. Meer dan waarschijnlijk zal het testen zachtjes op de plank worden gezet na een volgende poging of zo om dit te rechtvaardigen als een “nationale verdediging.”

Het deel van de reptiliaanse beschaving dat door de hele Aarde tijd heen de zwakste en meest naar honger smachtende zielen hebben gemanipuleerd en die er zijn geïncarneerd, zullen woedend zijn en zullen zich nog dieper storten om strijd leveren met de lichtkrachten. Wees dus niet verrast om andere gebieden te zien van wat jullie terecht zullen beschouwen als onmenselijk, maar weet dat martelarij, verminking, doden – ja, ronduit moedwillige slachting! – van menselijk en ander leven, zoals dierlijke en planten rijken die het leven zelf zijn van Aarde, niet veel langer meer kunnen duren.

S: Heeft deze strijd meer tijd nodig om te winnen dan de lichtkrachten gedacht hadden?

God: Ik weet het niet. Ik denk dat de lichtkrachten collectief gepland hebben om alle duisternis te bedwingen voor het jaar 2012, dat steeds wordt genoemd. Dat is echt een kritieke tijd in jullie planning en berekeningen, maar het is betekenisloos voorbij de tijdsmachinaties van de Aarde.

Het is niet zo dat er geen victories zullen zijn op grote fronten vóór die tijd. Ik denk dat als 11 jaren moesten voorbij gaan met de zelfde maat van slachting, verdriet, woede, angst, droefheid en terreur, dat echt iedere ziel die een milde en vriendelijke aard had werkelijk wanhopig zou worden en dat zou de harten van vredelievende krijgers naar vergeldingsdrang doen keren door grootse en wijdverspreide activiteiten van de duistere krachten. O, inderdaad iemand met een vriendelijke aard heeft de capaciteit om tegen een vijandelijkheid op te staan en met zwaarden te zwaaien! Mijn kind, verwoesting zit in ieder hart op Aarde. Zij die het meest overtuigd zijn van eigen dunken zouden het liefst de meest “ongoddelijken” vernietigen, zie je. Deze harten en dit denken zitten op de rand van de tegengestelde machtige groepen en de schapen zijn alle massa’s tussen die dunne parameters in.

S: Ik begrijp het. Nou, zeker begrijp ik niet alles. Is er geen beperking aan de brutaliteit die u zult toestaan in een van uw zielen?

God: Je vraagt in ieder geval niet of ik zal tussenbeide komen met krachten die ik NIET heb?

S: U vertelde me dat u telkens tussenbeide komt in unfaire situaties, weet u nog? Is het dan niet unfair dat meedogenloze slachters onschuldigen vernietigen? Waar komen genade en goddelijke genade dan anders naar voren dan in de strijd van licht tegen duister? – welke toelatingen hebt u om de hulpelozen en Aarde zelf te helpen?

God: Ah! Ik moet de “onschuldigen” beschermen? Wat dan als de “onschuldigen” eens meedogenloze doders waren en de rollen zijn omgedraaid? Je vraagt me om in het karma te stappen dat deze zielen verkozen uit te werken voor hun spirituele ontwikkeling?

S: Nee, maar Matthew en u zelf hebben gezegd dat vele miljoenen zielen veel meer te lijden hebben dan de karmische lessen van hun overeenkomsten van voor de geboorte.

God: We hebben hierin allebei gelijk, Suzy, maar ik kan dan toch hier niet instappen om deze draaimolen te stoppen! De zielen die werkelijk lijden ver buiten de beperkingen van de lessen die ze gekozen hebben kiezen er nu voor om de incarnatie te verlaten in grote aantallen via ziekten, verhongering, massaslachtingen , en natuurlijke rampen voor het einde van hun oorspronkelijke contract die op zielenniveau zijn veranderd als voltooid zijnde. Dit kun je beschouwen als de “mercy and divine grace”, of de “genade en goddelijke genade” die jij wilt.

Ik realiseer me dat vanuit jouw standpunt dit geen opluchting is van onderdrukking van het duister en de tirannie over zielen die nog op Aarde zijn, maar eens uit dit rijk, ontsnappen de vertrekkende zielen uit de controle over hun leven. Ze voegen zich bij de lichtkrachten tegen de overheersende duistere krachten op Aarde – dat is deel van hun reden om te vertrekken, om met de lichtstrijders te vechten vanuit dit hogere lichtniveau. Denk je er aan dat ik je vertelde dat dit een zaak van zielen is, en niet van stoffelijke levens?

S: Okay, ik begrijp het. En wat is er met de energie van walvissen die hier lichtenergie verankerden totdat ze gedood werden? Wat is er met degenen wier sonar werd verstoord of beschadigd door die sonar testen?

God: Mijn goedheid, kind, je bent beschermend over ieder lammetje van God, niet waar? Ja dat is goed, ik vind dat niet bemoeizuchtig! Ik realiseer me dat je het overzicht niet kunt hebben over de energie of van de kweekplaatsen van de ziel en de fasen van heling.

God: Wat betreft de walvissen die gedood werden, het is waar dat hun energie niet langer in die enorme karkassen zit die ontworpen zijn om het licht in de oceanen te verankeren. Maar, hun energie kan hier blijven om zich bij de lichtwerkers te voegen op de bevrijde basis van de “vrije geest” of die kan werken in het universum met de ‘lichtkrachten in een lichaam’ die de Aarde stabiliseren in de tijd van de grootste veranderingen ooit op mijn Eden planeet.

S: Ik begrijp het. In het totaal dan, u bent tevreden met de progressie van de lichtkrachten ook al veroorzaken de duistere krachten nog terreur, honger, inheemse ziekte, marteling van lichaam en geest?

God: Je wijst met je vingers of naar iedere wanhoop omdat dat is wat je ziet, mijn kind, of hebt kritiek omdat dit soort situaties nog bestaan. Dit is een spel dat in beweging is en het kan niet gestopt worden, of middenin bevroren, en de spelers kunnen dan nooit meer groeien vanaf dat punt naar boven of naar voren.

Het schijnt dat je geen bedoeling hebt om anderen te oordelen, maar ondanks dat, mijn kind, plaats je jouw waarden, jouw ideeën en wat jij nodig hebt zodat jouw hart lichter wordt, op alle andere zielen. Ze hebben niet dezelfde lessen of de zelfde kwaliteiten van karakter om zich zelfs alleen rationeel te identificeren met wat jij nodig hebt voor jouw ziel om in vrede te zijn!

Het is niet een eenvoudige situatie voor jouw niveau van begrip over leven en leren of herinneren. Het is gewoon eenvoudig vanaf hier – de zaken terug brengen in evenwicht. Ik wens ook dat het zou verdergaan zoals jij dat zou willen, zoals alle mensen met een zuiver hart zouden willen! Ongeduld met een langzame klaag-achtige processie van doden en verdriet en controle schijnt de emotionele deken te zijn die voor eeuwig de planeet bedekt.

Aarde zelf is hier afgemat van. Zij, allermeest, heeft bijna niet te verdragen geleden, en ook haar bewustzijn vraagt naar een naderbij gekomen licht voor haar heling. Het licht komt in dermate grote hoeveelheid, mijn kind, dat je dit in je brein moet houden en dit op die manier moet verwerken, omdat jij emotioneel iedere keer terug gezet wordt telkens als je leest over brutaliteit tegen een leven.

Dus ik zei dat je dit misschien wilt overlezen en de stukken beter stellen waar mijn woorden niet correct gespeld zijn of misschien wil je de taal verzachten, een beter woord kiezen, een verzuimd woord toevoegen – al dat soort werk waar je voor getraind bent om te doen. Zet dit praatje van vandaag bij de anderen die ik in het derde boek wil.

S: Okay, maar God, ik denk dat u mijn vraag niet beantwoord hebt of u tevreden bent met de progressie van het licht hier.

God: Ik denk dat ik dat wel deed, maar dat zal niet tot jouw tevredenheid zijn geweest. Wil je dan toch je conversatie opknappen als je opnieuw mijn woorden leest en mijn antwoord evalueert?

S: Dank u… ik denk toch dat u me niet verteld hebt of u werkelijk tevreden bent met de progressie van het licht tegen de duistere krachten op Aarde.

God: Ik begrijp het, mijn kind. Goed dan, in een woord, NO! Hoe kan ik tevreden zijn als er zoveel van mijn zielenaspecten zijn die schreeuwen in gekweldheid en in ontberingen en anderen die er de oorzaak van zijn? Of als er velen van mijn kinderen zijn die verrukt zijn door aanbidding van Satan die er in overvloede zijn met zulke wijdverspreide rituelen van marteling en slachting dat je denken het niet zou verdragen? Als sommige van mijn kinderen zo ver van het licht af zijn gevallen dat ze met tirannie regeren en iedereen vernietigen die tegen hen is? Als er zovele van mijn kinderen in angst leven en in horror of doodgaan door de daden van hen die ook mijn kinderen zijn? Als er zoveel bedrog en corruptie is tot aan het punt van het niet kunnen waar zijn om verlicht te zijn behalve als het licht zo sterk wordt getoond dat zij die de leugens geloofden vernietigd worden door het leren van de waarheid?

Maar mijn lieve Suzy, ik ben in staat om de bredere horizon te zien, de volle maat van dit conflict en als ik het licht zie dat vandaag uit een ziel straalt wat gisteren wazig was, en meer geneigd is naar de controle door duisternis, dan verheug ik me in die ene die verloren was – de “verloren zoon” – die terug keert. Als ik grote gebieden zie, als een stad in jouw denken, waar licht uitstraalt uit harten die vroeger koud en duister waren, dan verheug ik mij!

Zou ik liever het TOTALE Aarde leven willen zien in vrede, in liefde en delend, zorg hebbend en dienst verlenend aan elkaar? NATUURLIJK ZOU IK DAT WILLEN! Maar heb ik de macht om met mijn vingesr te knippen en dit meteen hebben? Jij weet dat ik dat NIET heb! Dus zend ik mijn liefde en licht overal naar toe, naar iedere ziel, en ik kan me goed verheugen in die licht opeenhopingen dan dat ik woon in de opeenhopingen van duisternis en huil, zie je.

S: Ja, God, ik zie dat zo goed als ik kan, omdat het me voorstellen alles dat u moet voelen, overweldigend is. Voelt u dat zelf ooit?

God: als jij net zo denkt als al mijn kinderen dan moet je weten dat ik me echt corresponderend overweldigd voel.

S: Ja, natuurlijk. Het spijt me – ik zat vast in mijn alleen-zelf gevoelens en verloor het zicht op wat u me vertelde. Wilt u me alsjeblieft uitleggen de precieze beperkingen van uw machten op Aarde? Ik weet dat ik ongeveer dezelfde vragen al gesteld heb, dus misschien denkt u dat ik dit al weet, maar ik weet het echt niet behalve dat u de wetten van de Schepper moet gehoorzamen.

Matthewbooks
http://www.matthewbooks.com/


Vertaalster: het vierde stuk komt hier achteraan met

Original Site:
www.mathhewbooks.com
Translator: Winny Dijkstra
Email: winnyd@stralendetoekomst.nl

woensdag 6 mei 2009

maart 22, 2007 - Part 2
Vervolg van 30 oktober, 1997
Gesprek met God, uit het boek: “God: Meer over Wie Ik Ben”

Suzy: Hoe beïnvloedt het besluit van Schepper u?

God: Nou, ik ben verrukt met mijn synergetisch zelf natuurlijk, maar in de individuele zelven die mijn essentie zijn, ben ik in de grond niet bewust. Jij bent een van de zeer weinige zielen die dit weten, zie je, en de biljoenen zielen die dit niet weten zijn best een enorme hoeveelheid. Dus, ook al zijn het energetisch niveau van waarheid en de universele toepassing van dit besluit in uitvoering, de resultaten zullen maar langzaam worden geregistreerd in de daden en motieven van de mensheid op jouw planeet. Of waar dan ook. Het is niet een onmiddellijk resultaat en masse.

S: Waarom kunnen de intensiteit en de enorme hoeveelheid lijden van mensen op Aarde of waar ook, niet beëindigd worden door de “goddelijke genade” van Schepper?

God: Nu, hoe zou jij je voelen als je het nodig had een gat in jouw ervaring te vullen zodat je verder zou kunnen gaan en plotseling was die koers niet langer meer beschikbaar. Oohh, nou?
Nee lieve, alle keuzes moeten er zijn zodat alle zielen de gelegenheid hebben om te ervaren en te groeien.

Waarom wordt een kind zo geslagen en gemarteld maar wordt het uiteindelijk de vrede van de dood toegestaan? Zo’n onschuld, zeg je, en zulke pijn en hulpeloosheid – wie zou dit nu ooit verkiezen? En hoe zouden volwassenen, of iemand groter dan dat kind of dreumes of kindje, hoe zou iemand zo gevuld met kwaad kunnen zijn om een dergelijk soort van misbruikend leven te willen leven? Ja, dat heeft een begrip nodig dat buiten de sentimentele boog van jullie ervaring gaat om kunnen te accepteren dat hun respectievelijke zielen deze rol kozen voor hun progressie op het pad naar het licht.

Je kunt je niet zo’n cruciale pijn voorstellen die veroorzaakt wordt of gevoeld wordt, en ik kan je zoiets niet uitleggen omdat je er geen emotionele basis voor hebt om dat te snappen. Wel, lieve kleine ziel, dat komt omdat jouw aard buiten die niveaus van ervaring zitten. Je zou kunnen zeggen: “daar ben ik al geweest en heb ik al gedaan.” Je bent zelf een lijdend iemand geweest in vele levens en je hebt ook lijden veroorzaakt aan anderen, maar in dit leven was er geen noodzaak voor je wezen om deze of die kant van het spectrum te beleven. Je leven is niet vrij van verdriet geweest en van andere soort mentale en emotionele smart, maar globaal gezien, zit dit niet in het afwisselend effect van karmische lessen, in jouw termen gesproken, die nog nodig zijn voor de evolutie van de meeste van de zielen op Aarde.

Ik zie dat jij wat je gelooft even opschort, alsof de woorden wel zin hebben maar je biedt nog weerstand aan het gevoel dat ze waarheid bevatten.

S: Ik weet niet wat ik er van moet voelen – zo makkelijk is dat niet. God, kunt u praten over El Niño, over vulkanische en aardbevingsactiviteit en andere effecten van de wereldreiniging?Beschouwt u deze als deel van de schoonmaking?

God: Ja, laten we over iets praten dat meer aanvaardbaar voor je is, mijn kind. Nu, ieder van jullie op Aarde die deze “natuurlijk fenomenen” als deel zien van de reiniging van de planeet,
die zijn duidelijk van mij of net zoveel als jij van mij bent, dus in die gevallen beschouw ik deze toenemende serieuze “daden van God!” als reinigend van natuur. Die gebeuren allemaal in de algehele poging om negativisme van de Aarde los te maken en de schade van eonen veronachtzaming en volslagen misbruik los te laten zodat een wanhopig nodige heling van de ziel van Aarde kan plaatsvinden. Wat zou je specifiek willen weten, omdat ik meer niet kan menen dan jouw wens voor een bevestiging.

S: Geef me even een minuutje… Dank u. Wordt alle dieren en plantenleven aangeraakt door dat wat nu die deformatie in kikkers veroorzaakt? Wat zal de logische progressie zijn van die vreemde situatie?

God: Eerst dit Suzy, het is niet vreemd – het is een natuurlijk verloop door de effecten van krachtige chemicaliën op delicate reproductieve systemen. Dat is eenzelfde basis in alle ziekten die wordt toegeschreven aan een of andere oorzaak, maar essentieel is het de superovervloed van chemische vergiften op dieren en planten-leven die op Aarde almaar groter worden. Daarom reageert Aarde zo toegenomen gewelddadig, om die negativisme op te tillen die haar leven en ademhaling in gevaar brengen.

Je ziet de schade niet die aan longen, hart en andere interne organen van Aarde worden toegebracht. Maar zij – jullie Aarde, jullie Gaia – is alleen in haar vorm anders dan jullie – letterlijk alleen in de vorm! – en heeft NIET een andere conditie dan jullie. Aarde is in haar vorm een bol. Geen van haar levensvormen is dat. Maar wat effect heeft op Aarde heeft ook effect op ieder van jullie schepselen die op haar leven. Er is niet meer afscheiding tussen jullie en Aarde dan er is tussen jullie en mij.

Laten we even een vereenvoudigde uitleg geven van het begin. In het begin was er perfectie. Alleen licht en met licht-gevulde bedoeling regeerde op een plek die werkelijk de naam Eden had. Toen filterde er negativisme door andere delen van het universum heen en kwam aan in Eden in een vorm die je kunt noemen “vreselijke” persoonlijke behandeling van wezens door andere, sterkere wezens. Dat was het begin van negativisme tegenover de positiviteit op jullie planeet, dat niet langer meer het Eden was in volmaakt evenwicht. De oorspronkelijke balans verdween zie je, met de eerste aanraking van negativisme.

Toen eenmaal polariteit op de planeet aanwezig was, hadden haar levensvormen de gave om de negativisme te verwerpen door die te vervangen door licht of door die toename weg te laten eten door het leven van Aarde. Dat laatste is wat er gebeurde.

Het begin van het verlies van evenwicht kwam door de schenking van leven van Schepper zoals denken, voelen, vormen van vrije wil. Maar in de tijd dat Aarde klaar was voor bewoning – of zij dat zelf nou dacht of niet – was er zo’n toename van die oorspronkelijke wezens die de kolonisatie van de planeet begonnen met de minder-dan-geheel-ontwikkelde menselijk wezens, dat direct de verdeling van duister en licht zo krachtig gevormd werd dat alleen een infusie van licht de snel desintegrerende planeet in haar balans terug kon brengen.

Er is verwarring tussen negativisme en “duisternis”in je denken, lieve. Laten we even die andere uitleg los en het daarover hebben zodat dit voor altijd kan verduidelijkt worden. Negativisme is noch “goed” noch “slecht”. Negativisme is niet de belichaming van het
“kwade” of “duisternis” en het is niet tegengesteld aan “goedheid”of aan “licht”, het is gewoon het tegengestelde van positivisme.

Ja, we zeggen dat negativisme “slecht” is alleen omdat het gewoonlijk verbonden is met gedrag of situaties die onaangenaam zijn voor “goede”mensen. Of “kwaad” was de naam die aan negativisme werd gegeven omdat kwaad zo dicht verbonden is aan “duisternis” in jullie terminologie. Maar wat het etiket “kwaad”heeft gekregen is alleen negativisme in actie. Het is een aspect van energie die gestuurd wordt, maar de energie zelf is onpartijdig, neutraal, zonder een label.

Er is een gevoel van verdeeldheid, maar er is GEEN verdeeldheid. Het zijn de “twee zijden van een munt”. Zo simpel is dat. Die twee zijden zijn er altijd geweest, maar de keuze ervan om op welke zijde te oefenen – “die je toelacht” zullen we zeggen – is wat bepaalt welke zijde overheerst in ieder gebied op elk ogenblik.

Nu dan, terug naar wat de Aarde bracht tot haar precaire gezondheid vandaag. Negativisme, die wordt uitgevoerd, brengt een zeer verschrikkelijke eenzijdigheid aan alles wat evenwicht nodig heeft en er is nauwelijks een levensvorm die geen evenwicht zoekt. Voor planeten om te overleven, net zo als voor iedere levensvorm, is het bereiken van evenwicht absoluut noodzakelijk! Zielen hebben een manier om de absolute noodzaak voor evenwicht te slim af te zijn op elk moment alleen door mijn levenskracht die ieder van jullie op Aarde ondersteunt en vele “jullie’s” die kun je je niet eens voorstellen in je grafische verbeelding.

Maar een planeet, een bol, heeft voortdurend evenwicht nodig opdat zijn ronddraaiend pad stabiel kan zijn. Als het omlooppad ongeregeld wordt, is dat een signaal van een eerste van mogelijk “dodelijke stuiptrekkingen” van de planeet. Dan zijn alle krachten van universele aard niet meer verbonden maar laten het negativisme “aanvallen” doordat het positieve niet meer op een lijn staat. Niets hiervan is bedoeld als goed of slecht maar zijn gewoon de natuurlijke krachten in werking. Zie je?

Aarde zou hebben kunnen kiezen om zo uit de omloop te gaan dat een natuurlijk resultaat zou plaatsvinden – ze zou versplinteren en geabsorbeerd worden door de zwaartekracht werking van de dichtstbijzijnde lichamen of krachten en dat zou het einde zijn van Aarde als een planeet. Maar met her-bekrachtiging door lichtkrachten of van positieve geleiders, kon Aarde haar beweging rechtzetten en haar manier van rondlopen stabiliseren. Dat verkoos zij en dit doen heeft een terugkeer naar “gezondheid” nodig. Daarover gaat juist die verlichting/verzachting van negativisme. Daar gaat het net over.

Om het zeker te stellen zijn zullen er wat jij “rampen” noemt, komen door aantallen gewonden en doden, zoals jullie dat zien, en ook komen er geografische veranderingen aan. Dit is niet nieuw voor jou Suzy, omdat jij dat al lang geleden hoorde op jouw tijd, en je vraagt je af of er een plek op jullie globe is die veilig is voor menselijk leven, en je bent ook bezorgd over de dieren.

Lief zieltje, in mensen van Aarde is veiligheid iets dat bijzonder sterk verborgen is gehouden als waarheid. Veiligheid is de ziel die zichzelf kent, haar richting, haar koers om te leren. Dat is veiligheid!

Jullie denken in termen van een paar levensjaren in een specifieke vorm, het lichaam, en de veiligheid voor dat lichaam, van vele, vele lichamen, de veiligheid van jullie kinderen en hun gezinnen, en van kustgebieden of eilanden, of die veilig zijn. Er is niets dat ik hier kan garanderen, ook is dat niet zo bedoeld. Alles is in overeenstemming met wat de Aarde programmeerde voor het vervolg van haar leven als een bol, als een bewoonbare planeet.

Alle levensvormen die nu op Aarde bestaan zijn zich bewust van veranderingen die staan aan te komen en elke menselijke ziel en dier ook, koos ervoor om deze vitale tijd te ervaren in de geschiedenis van jullie planeet. Jullie hielpen de condities creëren in “vorige levens”. Jullie verdragen en jullie helpen de koers van Aarde in dit leven. Dat is alles wat jullie moeten weten! OK?

S: Ja, ik denk het. Ik kan er zelf niets aan doen. Dus, wat worden we verondersteld te leren uit die gedeformeerde kikkers die op diverse plaatsen tevoorschijn komen? Is de oorzaak van hun situatie de zelfde oorzaak als die van AIDS, kanker – van alle ziekten – en van de geboortedefecten van mensen?

God: Eerst dit Suzy: JOUW leven is in jouw handen en jij weet dit! Denk aan alles waar we over gesproken hebben, alles wat je van Matthew hoorde, van iedereen van ons hier die met jou sprak!

Wat betreft de kikkers, zij hebben symptomen van wat er aan het gebeuren is bij iedere levensvorm op Aarde. Het zijn zulke kwetsbare kleine schepseltjes voor lage graden van vergiften, nog meer dan vele andere levensvormen, dat de grote hoeveelheid waar zij mee werden aangevallen door misvormingen heel erg merkbaar is. Zij waren vrijwilligers om gebruikt te worden om jullie wetenschappers te alarmeren voor de plicht en zorg voor ALLE leven op Aarde. Meer studies en onderzoeken zullen plaatsvinden voordat die verbondenheid met alle levensvormen geaccepteerd zal worden door de wetenschap.

Het is ironisch nietwaar, dat als de waarheid van deze wetenschappelijke “ontdekkingen” op Aarde gemanifesteerd wordt, dat zij die deze informatie vertrouwelijk kunnen opnemen er later voor kiezen om die weer volledig te beperken? Er is een soort van angst om belachelijk gemaakt te worden of van verwerping tussen de minst sterke of minst aanzienlijke wetenschappers. Maar wat zeker is, als het filtratieproces wordt uitgevoerd de volle waarheid in het denken van hen ingebracht wordt die er mee hebben te maken wat uitstekend wordt behandeld door ons panel van universele wetenschappers.
Het is alleen dat als de informatie eens op Aarde is, die net zo behandeld wordt als de informatie behandeld wordt die gaat over rijken ver buiten die van jullie, met “Dat is humbug.”

Jullie regeringen zouden zich moeten schamen, werkelijk, omdat zij achterblijven in een tijd waarin universele waarheden geleidelijk aan worden ingevoerd en ze houden andere levensvormen tegen om zich volledig te openen voor spirituele bloei in deze incarnatie. In het kort, jullie worden tekort gedaan in je leerkeuzen omdat jullie regeringen vele waarheden achterhouden. En dat doen ook jullie kerkleiders. Aarde als haar hele zelf is bedroefd door de individuele traagheid van haar volkeren. Specifiek met betrekking tot de behandeling van elkaar en de dieren, is er een ernstige achterstalligheid in het timeframe van spirituele verlichting die uitgekozen werd door de zielen die nu geïncarneerd zijn.

S: Dus, ook ú zegt dat letterlijk biljoenen zielen worden geslachtofferd door de vrije wils beslissingen van een paar machtige mensen!

God: O, nee, dat zeg ik niet! En dat is ook niet wat ik bedoelde, maar ik werd even gestopt in het hele verhaal toen jij je impressie(hier vóór) begon te typen. Het gaat hier over zielen, niet over lichamen, Suzy. Ja, veel van wat er zich voordoet is niet wat oorspronkelijk werd overeen gekomen, maar er worden aanpassingen gedaan op zielenniveau. Zij die echt anderen “slachtofferen”, zoals jij dat zegt – en die “niet leven volgens hun originele overeenkomsten”, dat is wat ik zei – die slachtofferen feitelijk ALLEEN hun eigen zielenevolutie! Diegenen die jij ziet als hun “slachtoffers”, zij die niet doorgaan met hun oorspronkelijk gekozen lessen door de vrije wil van de paar “slachtoffermakers”, zij springen vooruit in zielengroei, of dit nu op de planeet is of er voorbij, nadat zij hun incarnatie hier verlaten hebben. Maar natuurlijk realiseren zij zich dat niet bewust!

Lieve, jij zit niet in een denktrant waarin je dit kunt accepteren omdat je niet voorbij het bewustzijn van dit alles kunt komen, dus ik en jij – hoe kan het ook anders zijn! – willen hier nu niet meer over praten. Met algehele liefde en bewondering voor het zelf, voor jou en mij en voor alle leven in het universum en de onderlinge verbondenheid van ALLES, dit is God, je dienaar en je zelf.

2 april 2000
S: U hebt gezegd dat u precies hetzelfde ervaart dezelfde vreugde en pijn als iedereen van uw kinderen overal omdat u onafscheidelijk bent van ons allen.

God: Ik heb je dat vele keren verteld, Suzy.

S: Ja, en als al die talloze levens in het universum samensmelten aan de top, is uw gecombineerde besef dan meer een product van synergie dan de som van het geheel, ja?

God: Ja.

S: Dan met al die kennis en energie die gegenereerd wordt door die biljoenen zielen, weet/kent u alles – de Alwetende God – u kunt al hun gecombineerde energie gebruiken – de Almachtige God. Wat doet u in DIE status?

God: Ah! Nu eerst dit, die attributen zijn mij in naam gegeven maar aan Schepper als inhoud. Jij weet dat ik NIET het “alles zijn en eindig alles” ben dat Schepper is! Het is meer reëel mij te kennen of te proberen van mij een voorstelling te maken – voel mij! – als een broer of zus waar je een goede relatie mee hebt. Dat is in elk geval meer wat ik in waarheid en essentie ben.

Maar ik kan je ook zeggen wat ik doe met mijn sterkste krachten. Ik beweeg bergen, ik scheid zeeën, ik laat planeten draaien, ik open deuren naar kennis toe die tot nu toe nog niet bekend is in dit universum. Ik spreek met Schepper, ik spreek met mijn tegenhangers in andere universa. Ik huil om het verloren kind, het geschrokken puppy, het gewonde hert en over de kleinste plant waar onnodig is overheen gelopen. Dat is de essentie van mijn Totaliteit omdat er geen scheidende energieën zijn tussen het een of het andere component. Begrijp je dit?

S: Nou ja, maar als een deel van u dat ik ben, iemand pijn doet die ook een deel van u is, laat uw heelheid dat dan gebeuren?

God: Oh my! Boven alles is er de wet van de vrije wil van Schepper en als iemand die gebruikt om een ander te beschadigen, kan ik er niet tussenkomen. En daarom ervaar ik niet alleen precies die beschadigende daad van de eerste, maar ook precies de pijnlijke sensatie van de tweede. Ik kan niet ontsnappen aan welk lijden dan ook van mensen of van een andere levensvorm, overal in het universum, net zo als ik niet de precieze vreugde kan ontlopen van iedereen. Dus gaat het niet om een “toestaan” van mij” van deze vrije wils oefening, zie je.

S: Wel, houdt u van wat sommige mensen doen met hun vrije wil?

God: Je vraagt me een uitspraak te doen over hen wiens vrije wils keuzes jij liever niet hebt, nietwaar? Vergeef me alsjeblieft, mijn kind, omdat mijn vraag zelf een beetje oordelend klinkt, niet? Uiteindelijk heb je nu een goede reden om op te houden me op een hoogte te vereren die ik niet verdien!

S: Daar weet ik niks van. Aangezien u de gecombineerde stoffelijke, mentale en emotionele pijn voelt van iedereen tegelijk, hebben die dan uw krachten ook verzwakt waardoor de duistere krachten zo’n vat kregen op Aarde en overal in dit universum?

God: Dit is niet zo makkelijk te beantwoorden. Ik ben niet zwak, dat is zeker. Het is niet zo dat de intensiteit van pijn niet overweldigend is voor elk individu die deze verdraagt maar zelfs in combinatie van dat alles – wat voor jou natuurlijk onpeilbaar is – is zwakte geen deel van mijn Totaliteit. Er is pijn, ja, maar geen zwakte. En een alternatief voor deze ordening is ook niet aangeboden. Dat betekent, er is geen andere optie voor mij dan te verdragen wat ieder van mijn geliefde kinderen verdraagt, wat ieder van mijn geliefde schepselen op de velden en in de zeeën verdraagt.
Er is geen afscheiding in energie. Zij kan worden aangewend of gestuurd op verschillende wijzen, door gedachten en gevoelens en bedoelingen en daden welke “aanhechtingen” kunnen worden genoemd maar energie wordt nooit in haar neutraliteit aangetast. Daarom wordt mijn energie die mijn samengestelde essentie is en door elke levensvorm in dit universum gedeeld wordt, nooit verzwakt omdat het niet verminderd wordt, niet verloren raakt, niet naar andere universa wordt getransmuteerd. Ik denk dat we nu in de natuurkunde terecht komen, en wie weet beter dan ik hoe weinig jij van dit veld weet?

S: Dat is zeker waar! Hoe heelt u zich van al die pijn?

God: Ik kan niet worden vrijgemaakt van welke pijn ook die nog door zielen gevoeld wordt. Als zij geheeld worden, word ik in dat aspect van mijn “geheel” dat ook, zoals jij er over denkt.

S: Maar u ervaart ook het kwaad van hen die zoveel lijden brengen aan anderen. Hoe voelt u dat dan?

God: Mijn kind, bedenk hoe een baby vogel zich voelt als het uit zijn nest wordt geduwd door een andere vogel. Denk aan zijn schok en angst om te vallen, zijn pijn door een stoffelijke wond en de vrees die ik niet eens kan begrijpen door wat er gebeurde en wat er verder nog
gaat gebeuren. Ik voel dezelfde schrik, een hulpeloosheid over die delen van mij die dermate uit het licht zijn gevallen dat zij behagen scheppen in wat jij kwaad noemt. Wat zal er van hen worden?
Of ik het lijden verafschuw dat zij anderen aandoen? Ja, en ik zend licht om de zielen te bereiken van die wezens die het lijden veroorzaken. Maar het is aan ieder individu, die een niet ongeschonden deel van mij is en dat onafhankelijk functioneert, om op het licht te antwoorden of niet. Ik ben bedroefd, meer dan jij je kunt voorstellen, als duisternis opvlamt, specifiek als zulke onschuld lijdt, vaak wordt gedood, omdat, zoals je weet, niet allen verkozen wat zij nu stoffelijk te verdragen hebben.

Met de toename van licht die vrijwillig door mijn Aarde kinderen werd ontvangen, is de grootste bron van wat jij kwaad noemt en die de energie van Aarde sedert eonen heeft vernauwd, aan het veranderen. Maar merk even op, dat is het besluit van Schepper, niet van mij, wat nodig was om de wurggreep van de vrije wil los te maken uit de top van de duisternis!

26 oktober 2000
S: Matthew, is God voldaan/tevreden over het antwoord dat van hier komt, op het inkomende licht?

Matthew: Moeder, je weet dat ik niet voor God spreek behalve als Hij dit vraagt en dat heeft hij nu niet gedaan. Wil je hierover met Hem praten?

S: Ja. God, wilt u hierover met mij praten?

God: Suzy, mijn kind, ja, dat wil ik graag! Ik verwelkom de gelegenheid altijd om met jou te communiceren als je bij het keyboard zit, daar heb je veel meer gemoedsrust in je praten dan zonder die verbinding met dat elektronische wonderding.

Dus, je wilt weten of ik tevreden ben met het antwoord van al mijn kinderen over de toename van het licht dat voortdurend wordt uitgezonden. Hoe kan ik “tevreden”zeggen als delen van mij in zoveel pijn en terreur zitten en andere delen van mij die pijn en terreur veroorzaken? Je bedoelt een tevredenheid over het algemeen als je me vraagt om met een “ja” te komen of met een “nee”, nietwaar?

Er zijn vele “ja’s”en vele “nee’s” en neutraliseren die elkaar? Nee, maar er wordt minder licht geregistreerd in de harten en denken dan ik zou willen, dat zou ik tegen je kunnen zeggen zo veel als een antwoord maar wat het in jouw hoofd niet is.

Je vraagt je af hoe ik dingen kan veranderen als ik de vrije hand had zonder die wet van de vrije wil. Ik kan helemaal niets veranderen, lief kind! Ik kan die onderlinge verbondenheid niet terug brengen naar wat onderdelen zijn, zie je. Het is niet de vrije wil die mijn gevoel van heelheid in de weg staat maar eerder is het zo dat de onafhankelijke, ongeschonden delen van mij die altijd geopereerd hebben in hun eigen richting, precies hetzelfde zijn waar ikzelf en mijn zelfloosheid over gaan!

Dat stelt je voor vragen, dus misschien kan ik het duidelijker zeggen door je te vertellen om naar jezelf en jouw kinderen te kijken. Aha!

S: Ik zie het – dank u God. Is uw echte naam Yahweh?

God: Nee, noch zit mijn naam in herkenbare tonen die in jullie bereik van het gehoor zitten. Ik ben bang dat ik je geen benadering ervan kan geven die prettig zou zijn voor mijn oren!

S: OK! Vallen de samengestelde gevoelens van elk van de levensvormen in dit universum in het emotionele spectrum van de Aarde mensen?

God: Het is moeilijk om gevoelens te beschrijven waar jullie geen algemeen referentiekader voor hebben. Gevoelens van Aarde mensen zitten in een nogal dichte, ruwe reeks, in vergelijking met die van wezens die in lichtere evolutionaire fasen zitten. Maar die van jou zitten weer in een hogere frequentie dan andere levensvormen, op vele plaatsen in dit universum, welke net tevoorschijn komen boven de menselijke wortelstok uit.
Ik denk dat het makkelijker is voor jou te weten, dat ik ja, precies dezelfde gevoelens voel die jij hebt in onze gebonden verbinding en hetzelfde met alle andere levensvormen op je planeet, en het is het beste dat je niet probeert om de samengestelde gevoelens van het universum te begrijpen.

S: Heel goed! U zei prachtige dingen over Matthew en gaf goede ‘rapporten’ over mijn andere kinderen. Dank u hiervoor.

God: Ik denk niet dat ik dank verdien voor wat deze zielen zelf doen, maar ik begrijp dat je de dank bedoelt voor de woorden die ik over hen sprak.


Original Site:
www.mathhewbooks.com
Translator: Winny Dijkstra
Email: winnyd@stralendetoekomst.nl

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3