Followers

President

vrijdag 8 mei 2009

maart 22, 2007 - Part 3
Vervolg van 26 oktober 2000, conversatie met God, uit “God: Meer over Wie Ik Ben” hoofdstuk in Illuminations for a New Era

S: Ja. Graag nog een ding. Wat bedoelde u met mijn “ lijn van afkomst met Matthew”?

God: Matthews ziel is zeer oud, uit het licht van het begin. Niet als jouw zoon, maar als de samenstelling van alle ziele ervaringen van zijn ziel die opgedaan werden nog voordat jouw ziel een duidelijk zintuiglijk aspect van hem werd. Maar eens deel van de ziel die de schepper was van alle ervaring, zijn jij en hij nooit afgescheiden geweest in het kennen van elkaar en kozen ervoor om een lange, heel heel lange bestaande tijd samen te zijn in menselijke en andere levens.

S: Dat is een lange tijd samen! Dank u God, dat u vandaag met me wilt praten.

God: Graag gedaan en ik dank jou dat je mij met jou laat praten. We praten met elkaar, mijn kind. Nooit zal ik “onder de indruk” zijn van jouw gevoel van verwondering dat ik met je wil spreken, maar laat mij opgetogen zijn met jouw verbazing door het weten dat we nooit gescheiden zijn.

We moeten niet ophouden elkaar zo te ontmoeten! Ik wilde nu nog een glimlach meer voelen voordat we tot ziens zeggen. En nu zeg ik: “Ciao, en daarbij weet ik absoluut dat jij dat woord een niet-“Godachtig”woord vindt als afscheid. Eigenlijk wilde ik zeggen”Toedeloe”, maar daarvan denk jij dat jij dat bedacht hebt, nietwaar?

S: Waarschijnlijk! U spreekt gewoonlijk eenvoudiger tegen mij dan Matthew doet of als een van de anderen. Waarom is dat?

God: Omdat mijn relatie met jou zo eenvoudig is! Jij houdt geen lange charades of diplomatieke of esoterische conversaties met jezelf, wel? Waarom zouden jij en ik dan op die ongewone manier samen praten, manieren die te absurd zouden zijn voor jou om ooit in jezelf te voeren. Zo daar staat het – we ZIJN eenvoudig, lieve ziel!

2 mei 2001

Suzy: Nu, waarom verloor Sylvia haar rechtsgeding tegen die enorme corporatie?(Amerika verhaal. W.)

God: Nou ik wil hier echt niet persoonlijk verantwoordelijk voor gehouden worden, maar denk maar niet dat ik dit als een eindoordeel zal accepteren. Licht zal in deze situatie niet gaan verzaken! Wat Matthew Sylvia heeft verteld, dit vol te houden totdat er een oplossing komt, dat is juist. Zij moet doorgaan met haar overtuiging dat het licht zal zegevieren en dat zal het! Deze zaak is nog niet over! En ik ben natuurlijk geïnteresseerd in een juist resultaat dat velen zal begunstigen. De corruptie van het bedrijf waar zij mee worstelt is een ander gebied van zwaar verschanste duisternis op jullie planeet die aan het “licht gaat komen”. (Opmerking van Suzy: Sylvia hield vol en een jaar later bood de corporatie haar een grote schikking aan.)

S: Maar komt u persoonlijk tussenbeide – of een kracht die u benoemd – in ongerechte situaties?

God: Mijn goedheid, kind, telkens? Nou niet in het uitzonderlijke geval van Marnie, die, zoals je weet, uit mijn rechtsgebied weg is, maar in situaties op Aarde waar ik speciaal belang bij heb dat haar oorspronkelijke schoonheid en glorie terugkeren, daar kom ik werkelijk tussenbeide.
Soms zijn deze gevallen toe te schrijven aan engelen die naar de Aarde komen, goddelijke interventie, spirits die helpen – er zijn veel aanwijzingen voor hulp die jullie krijgen van mijn helpers.

S: Maar doet u iets met uw hele zijn?

God: Dat is nogal wat, Suzy! Ik ben blij dat je daarover glimlachte! Maar in gevallen van “goddelijke reddingen”is het niet nodig dat mijn volledige krachten zegevieren. Dat zou net hetzelfde zijn als een grote wervelstorm sturen om een druppel water naar een klein dorstig zaadje te brengen. .

S: Ik begrijp het. Dus, wat doet u dan?

God: Eigenlijk heb ik hier al eerder over gesproken, toen je vroeg wat mijn “omnipotente” zelf (almachtige zelf) doet. Het is niet nodig dat mijn geheelheid belast is met iets individueels dat op Aarde gebeurt. Dat is voor mijn helpers om daar mee om te gaan, maar ik ben me bewust van ALLES dat gebeurt met IEDERE ziel. Hoe kon het ook anders, omdat iedereen een deel van mij is en ik precies de sensaties beleef zoals ieder die ervaart. Ik heb hierover met jou bij veel gelegenheden gesproken. In ieder geval, mijn hele zijn – en dan gebruik ik even jouw woord voor IK BEN – zorgt voor de hogere bewegingen, zoals de universele lichamen dat die in orde zijn en ronddraaien.

S: Ik herinner me dat weer, God, dus excuseer me. Is het echt zo dat alles dat ooit is geweest, wat er nu is of ooit zal zijn, gekend/bekend is? Als dat waar is waarom moet u zich dan ooit afvragen wat er van elk van uw kinderen zal worden? Ik herinner me dat u de “duistere” zielen vergeleek met babies die uit het nest zijn geduwd en die bang zijn omdat ze niet weten wat er vervolgens met hen zal gebeuren.

God: Jij bent er eentje,lieve kind! In mijn heelheid, ja, wordt alles gekend, maar door de vrije wils keuzen die er veelvuldig zijn tot aan de laatste stoffelijke ademhaling, wordt gekend wat het potentieel is van iets dat kan gebeuren of zich uit een proces kan ontwikkelen.

S: Dus is het niet helemaal juist dat alles feitelijk gekend wordt – alleen de mogelijkheden zijn bekend. Is dat juist?

God: Mogelijkheden en de waarschijnlijkheden, van te voren en zeker de gebeurtenissen achteraf. Denk hieraan, Suzy – als alles absoluut gekend zou worden, als niets nodig is voor het onafhankelijk denken of besluiten of activiteiten, waarom zou er dan een noodzaak zijn voor veelvoudige ervaringen? Hoe zou je dan kunnen leren? Waarom zou het leven zelf dan nodig zijn? We zouden dan snel naar Het Einde kunnen gaan, waar het Begin is en alle levens van alle tijden laten bestaan op dat eerste punt van Zijn.

S: Dat is begrijpelijk, maar het is zeker anders dan de almachtigheid die aan u wordt toegeschreven. Weet de Schepper? Of wordt almachtigheid niet correct aan u toegeschreven en misschien ook aan de Schepper?

God: Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat door te vergelijken met dat wat mensen weten, dat Schepper en Ik zoveel meer weten dat almachtigheid daar dicht bij ligt. Maar wij gaven dat woord NIET aan ons! Denk je dat dit weer een andere strategie is van onze opponenten om ons zo ver van jullie en van ieder ander af te houden?

S: Dat zou kunnen. Maar ik veronderstel dat sommige mensen voor u juist daardoor veel eerbied of verering hadden.

God: Mijn lieve kind, wat ik wel weet zijn de houdingen en gevoelens van ieder van mijn kinderen! En geloof me, zij die echt respect en eerbied voor me hebben hoeven niet alles van me te weten volgens de definitie van almachtigheid die ik “zou hebben”!

S: Goed dan! Begonnen de reptiliaanse beschavingen als afstammelingen uit het geChristend rijk of begonnen ze in dit universum?

God: Nu ben je terug bij hen. De energie van die zielen die als reptilianen incarneerden – ik bedoel, voor het gemak, zij die jullie “slecht” noemen, omdat anderen “goed” zijn, weet je – ze kwamen niet uit dit universum. Die energie kwam binnen door de portalen die gecreëerd werden toen universa zich samen vermengden. Wij behaalden een voordeel bij dat samengaan, maar eerlijk gezegd, Ik voorzag niet hoeveel schade dit zou veroorzaken en voor zo’n lange tijd. Daar, dat is nogal een erkenning, nietwaar?

S: Ja, en hoe! Daar vliegt de almachtigheid het raam uit!

God: En dat is precies waar dat hoort, Suzy! Nu dan, het is zo dat enige reptilianen de menselijke bevolkingen op Aarde lang hebben onderdrukt, en niet alleen op Aarde maar ook op vele andere plekken in het universum. Zij zijn de gemuteerde afstammelingen van de oorspronkelijke kracht die jullie Lucifer noemen en zij hebben zich vermenigvuldigd in wat ik zal zeggen alarmerende machten en aantallen.

In deze tijd van universele reiniging, en niet alleen van jullie planeet, is de directe en eerste inspanning van deze essentiële verandering om die reptiliaanse zielen te doordringen met licht. Ze zijn zonder geweten omdat het licht al eonen geleden uit hen werd geërodeerd. Het is ook zo dat sommige van de reptiliaanse afstammelingen, die veel meer in aantal zijn dan de zuivere bloedlijnen, een combinatie zijn van menselijke en reptiliaanse genen en ze worden niet gehandicapt door hun erfenis, wat in de meeste gevallen niet in hun besef zit.

Ik zou – nee, jullie zouden nooit zouden moeten zeggen! Ik zou moeten verduidelijken wat ik bedoel met die zielen zijn niet “gehandicapt”. (hij zei worden niet strafbaar gesteld = penalized, vertaler gebruikte gehandicapt) Straf wordt niet hardvochtig gezien zoals in jullie taal en effecten. Het is meer een neutralisering van het duister door licht zodat een staat van evenwicht kan worden verkregen. En dat evenwicht is nodig voordat het licht overheersend kan beginnen te worden in de ziel. En daarom haast ik me te zeggen dat ik in deze context dat woord “penalty” gebruik.


S: Ik begrijp het. Daar de neiging voor het kwaad begon met de vrije wils keuzen van Lucifer en hij in de Eerste Uitdrukking zat van de Schepper enterwijl u later werd geschapen, voelt u zich nog verantwoordelijk voor die energie in dit universum?

God: “Kwaad” – dat is wat je hier bedoeld, niet? – werd begonnen door het misbruik van het geschenk van de vrije wil die door de Schepper werd gegeven aan al Zijn/Haar scheppingen voordat ik in ‘bestaan’ kwam, dat is zo. Maar toen ik ergens onderweg binnenkwam en mij dit universum werd gegeven om te managen, is alles wat zich daarna voordeed inderdaad mijn verantwoordelijkheid. Dus is het geen opdracht van verantwoordelijkheid voor dat energie patroon, omdat ik dat niet had gemaakt had, maar het is aan mij om het te corrigeren, zullen we zeggen, en ik wil dit verbannen zodat liefde en licht uit het Begin kunnen terugkeren.

Suzy, we hebben vandaag een heel verlichtend en prettig lang gesprek gehad! Ik voel dat je me uiteindelijk beter op een “persoonlijk” niveau kent dan je zo lang niet deed, wat jouw heelheidsconcept over mij verwelkomt! En nu, mijn lieve kind, ik wens je een goede dag toe met hemelse zegeningen, terwijl je jouw andere activiteiten in kaart brengt.

4 juni 2001

Suzy: God, speelt u met dieren waar ze ook zijn?

God: Wat een innemende vraag, mijn kind! Ja, dat doe ik. Ik heb plezier in de dieren waarvan gehouden wordt en die goed verzorgd worden, zoals de schaapherders uit de bijbelse tijd het prettig vonden om de pels te voelen van hun schapen of geiten. Het is op deze dag op Aarde niet anders. Ik vind al mijn schepselen plezierig, zelfs die in jullie ogen woest zijn. Ik huil en lijd net als zij doen om degenen die worden verwaarloosd of wreed behandeld of moedwillig worden gedood.

Suzy: Wilt u me alsjeblieft vertellen wat u gaat doen om de walvissen en dolfijnen te redden?

God: Dit is een verzoek aan mij om ze te redden, niet waar? En niet alleen een vraag? Maar natuurlijk wil ik hierover met jou praten. Mijn afgezanten werken vlijtig om de opzet te verhinderen deze prachtige zielen te vernietigen die ankers van licht zijn op planeet Aarde. Het is mijn bedoeling dat degenen die vrijwillig de bevelen van het duister opvolgen niet zal worden toegestaan door wet en activiteit, om hiermee door te gaan.

De Navy van de Verenigde Staten zit niet in die lus, in zoverre om de duistere bedoeling te begrijpen achter het vernietigen, omdat ze alleen met zoveel woorden denken aan wat hen verteld is als een noodzakelijke “verdediging” tegen de “vijand”. Ze denken niet aan de schade die zou gebeuren bij de dood van vreselijk veel aantallen walvissen en dolfijnen en van ander zeeleven of aan het domino effect van dergelijke schade, en ze hebben volstrekt geen idee van de heiligheid van deze hoog ontwikkelde zielen, de cetaceans. (dieren met walschot = het vaste gedeelte van de vloeibare inhoud van de holte van de kop van een potvis.b.v/.w.).

De “duistere” bedoeling voor een massa verwoesting van deze heilige zielen zal niet toegestaan worden te gebeuren! Ik kan het element van de vrije wil niet uitschakelen omdat dat mijn uitvinding niet is, zoals je goed weet. Het is in feite mijn verantwoordelijkheid om die capaciteit of dat vermogen in iedere incarnatie van een ziel in stand te houden. Maar als het er op aan komt om de vrije wil toe te staan om die levens in de oceanen te vernietigen, welke de hoogst ontwikkelde zielen in incarnatie zijn op de planeet, dat kan niet worden toegestaan en wat er ook moet worden gedaan om het licht te laten overheersen overal, dat zal worden gedaan!

Suzy: Ik ben daar zo blij van dit te weten! Maar wat over de walvissen die wettelijk worden gedood bij Japan en Noorwegen?

God: Ik ben bang dat dit onder de wettelijkheid valt van de landen van de dodende oorzaak, dus in die gevallen, zullen de zielen van de mensen die dit toestaan en actief doden, verzacht moeten worden, verlicht moeten worden, een voor een. De “grote wettenmakers” zullen niks hebben met de verandering, dus zullen de inspanningen om vrijwillig deze praktijk te stoppen, moeten beperkt worden op individuele basis. En dat geldt dus ook voor waar ceremoniële slachtingen plaats vinden.

S: Hoe snel zullen we genadige veranderingen kunnen zien?

God: Direct, mijn kind! De Navy zal geen autoriteit worden gegeven om door te gaan met hun destructieve testen omdat de protesten hiertegen verbijsterend zullen zijn. Dat kan misschien niet heel erg verspreid worden gepubliceerd. Meer dan waarschijnlijk zal het testen zachtjes op de plank worden gezet na een volgende poging of zo om dit te rechtvaardigen als een “nationale verdediging.”

Het deel van de reptiliaanse beschaving dat door de hele Aarde tijd heen de zwakste en meest naar honger smachtende zielen hebben gemanipuleerd en die er zijn geïncarneerd, zullen woedend zijn en zullen zich nog dieper storten om strijd leveren met de lichtkrachten. Wees dus niet verrast om andere gebieden te zien van wat jullie terecht zullen beschouwen als onmenselijk, maar weet dat martelarij, verminking, doden – ja, ronduit moedwillige slachting! – van menselijk en ander leven, zoals dierlijke en planten rijken die het leven zelf zijn van Aarde, niet veel langer meer kunnen duren.

S: Heeft deze strijd meer tijd nodig om te winnen dan de lichtkrachten gedacht hadden?

God: Ik weet het niet. Ik denk dat de lichtkrachten collectief gepland hebben om alle duisternis te bedwingen voor het jaar 2012, dat steeds wordt genoemd. Dat is echt een kritieke tijd in jullie planning en berekeningen, maar het is betekenisloos voorbij de tijdsmachinaties van de Aarde.

Het is niet zo dat er geen victories zullen zijn op grote fronten vóór die tijd. Ik denk dat als 11 jaren moesten voorbij gaan met de zelfde maat van slachting, verdriet, woede, angst, droefheid en terreur, dat echt iedere ziel die een milde en vriendelijke aard had werkelijk wanhopig zou worden en dat zou de harten van vredelievende krijgers naar vergeldingsdrang doen keren door grootse en wijdverspreide activiteiten van de duistere krachten. O, inderdaad iemand met een vriendelijke aard heeft de capaciteit om tegen een vijandelijkheid op te staan en met zwaarden te zwaaien! Mijn kind, verwoesting zit in ieder hart op Aarde. Zij die het meest overtuigd zijn van eigen dunken zouden het liefst de meest “ongoddelijken” vernietigen, zie je. Deze harten en dit denken zitten op de rand van de tegengestelde machtige groepen en de schapen zijn alle massa’s tussen die dunne parameters in.

S: Ik begrijp het. Nou, zeker begrijp ik niet alles. Is er geen beperking aan de brutaliteit die u zult toestaan in een van uw zielen?

God: Je vraagt in ieder geval niet of ik zal tussenbeide komen met krachten die ik NIET heb?

S: U vertelde me dat u telkens tussenbeide komt in unfaire situaties, weet u nog? Is het dan niet unfair dat meedogenloze slachters onschuldigen vernietigen? Waar komen genade en goddelijke genade dan anders naar voren dan in de strijd van licht tegen duister? – welke toelatingen hebt u om de hulpelozen en Aarde zelf te helpen?

God: Ah! Ik moet de “onschuldigen” beschermen? Wat dan als de “onschuldigen” eens meedogenloze doders waren en de rollen zijn omgedraaid? Je vraagt me om in het karma te stappen dat deze zielen verkozen uit te werken voor hun spirituele ontwikkeling?

S: Nee, maar Matthew en u zelf hebben gezegd dat vele miljoenen zielen veel meer te lijden hebben dan de karmische lessen van hun overeenkomsten van voor de geboorte.

God: We hebben hierin allebei gelijk, Suzy, maar ik kan dan toch hier niet instappen om deze draaimolen te stoppen! De zielen die werkelijk lijden ver buiten de beperkingen van de lessen die ze gekozen hebben kiezen er nu voor om de incarnatie te verlaten in grote aantallen via ziekten, verhongering, massaslachtingen , en natuurlijke rampen voor het einde van hun oorspronkelijke contract die op zielenniveau zijn veranderd als voltooid zijnde. Dit kun je beschouwen als de “mercy and divine grace”, of de “genade en goddelijke genade” die jij wilt.

Ik realiseer me dat vanuit jouw standpunt dit geen opluchting is van onderdrukking van het duister en de tirannie over zielen die nog op Aarde zijn, maar eens uit dit rijk, ontsnappen de vertrekkende zielen uit de controle over hun leven. Ze voegen zich bij de lichtkrachten tegen de overheersende duistere krachten op Aarde – dat is deel van hun reden om te vertrekken, om met de lichtstrijders te vechten vanuit dit hogere lichtniveau. Denk je er aan dat ik je vertelde dat dit een zaak van zielen is, en niet van stoffelijke levens?

S: Okay, ik begrijp het. En wat is er met de energie van walvissen die hier lichtenergie verankerden totdat ze gedood werden? Wat is er met degenen wier sonar werd verstoord of beschadigd door die sonar testen?

God: Mijn goedheid, kind, je bent beschermend over ieder lammetje van God, niet waar? Ja dat is goed, ik vind dat niet bemoeizuchtig! Ik realiseer me dat je het overzicht niet kunt hebben over de energie of van de kweekplaatsen van de ziel en de fasen van heling.

God: Wat betreft de walvissen die gedood werden, het is waar dat hun energie niet langer in die enorme karkassen zit die ontworpen zijn om het licht in de oceanen te verankeren. Maar, hun energie kan hier blijven om zich bij de lichtwerkers te voegen op de bevrijde basis van de “vrije geest” of die kan werken in het universum met de ‘lichtkrachten in een lichaam’ die de Aarde stabiliseren in de tijd van de grootste veranderingen ooit op mijn Eden planeet.

S: Ik begrijp het. In het totaal dan, u bent tevreden met de progressie van de lichtkrachten ook al veroorzaken de duistere krachten nog terreur, honger, inheemse ziekte, marteling van lichaam en geest?

God: Je wijst met je vingers of naar iedere wanhoop omdat dat is wat je ziet, mijn kind, of hebt kritiek omdat dit soort situaties nog bestaan. Dit is een spel dat in beweging is en het kan niet gestopt worden, of middenin bevroren, en de spelers kunnen dan nooit meer groeien vanaf dat punt naar boven of naar voren.

Het schijnt dat je geen bedoeling hebt om anderen te oordelen, maar ondanks dat, mijn kind, plaats je jouw waarden, jouw ideeën en wat jij nodig hebt zodat jouw hart lichter wordt, op alle andere zielen. Ze hebben niet dezelfde lessen of de zelfde kwaliteiten van karakter om zich zelfs alleen rationeel te identificeren met wat jij nodig hebt voor jouw ziel om in vrede te zijn!

Het is niet een eenvoudige situatie voor jouw niveau van begrip over leven en leren of herinneren. Het is gewoon eenvoudig vanaf hier – de zaken terug brengen in evenwicht. Ik wens ook dat het zou verdergaan zoals jij dat zou willen, zoals alle mensen met een zuiver hart zouden willen! Ongeduld met een langzame klaag-achtige processie van doden en verdriet en controle schijnt de emotionele deken te zijn die voor eeuwig de planeet bedekt.

Aarde zelf is hier afgemat van. Zij, allermeest, heeft bijna niet te verdragen geleden, en ook haar bewustzijn vraagt naar een naderbij gekomen licht voor haar heling. Het licht komt in dermate grote hoeveelheid, mijn kind, dat je dit in je brein moet houden en dit op die manier moet verwerken, omdat jij emotioneel iedere keer terug gezet wordt telkens als je leest over brutaliteit tegen een leven.

Dus ik zei dat je dit misschien wilt overlezen en de stukken beter stellen waar mijn woorden niet correct gespeld zijn of misschien wil je de taal verzachten, een beter woord kiezen, een verzuimd woord toevoegen – al dat soort werk waar je voor getraind bent om te doen. Zet dit praatje van vandaag bij de anderen die ik in het derde boek wil.

S: Okay, maar God, ik denk dat u mijn vraag niet beantwoord hebt of u tevreden bent met de progressie van het licht hier.

God: Ik denk dat ik dat wel deed, maar dat zal niet tot jouw tevredenheid zijn geweest. Wil je dan toch je conversatie opknappen als je opnieuw mijn woorden leest en mijn antwoord evalueert?

S: Dank u… ik denk toch dat u me niet verteld hebt of u werkelijk tevreden bent met de progressie van het licht tegen de duistere krachten op Aarde.

God: Ik begrijp het, mijn kind. Goed dan, in een woord, NO! Hoe kan ik tevreden zijn als er zoveel van mijn zielenaspecten zijn die schreeuwen in gekweldheid en in ontberingen en anderen die er de oorzaak van zijn? Of als er velen van mijn kinderen zijn die verrukt zijn door aanbidding van Satan die er in overvloede zijn met zulke wijdverspreide rituelen van marteling en slachting dat je denken het niet zou verdragen? Als sommige van mijn kinderen zo ver van het licht af zijn gevallen dat ze met tirannie regeren en iedereen vernietigen die tegen hen is? Als er zovele van mijn kinderen in angst leven en in horror of doodgaan door de daden van hen die ook mijn kinderen zijn? Als er zoveel bedrog en corruptie is tot aan het punt van het niet kunnen waar zijn om verlicht te zijn behalve als het licht zo sterk wordt getoond dat zij die de leugens geloofden vernietigd worden door het leren van de waarheid?

Maar mijn lieve Suzy, ik ben in staat om de bredere horizon te zien, de volle maat van dit conflict en als ik het licht zie dat vandaag uit een ziel straalt wat gisteren wazig was, en meer geneigd is naar de controle door duisternis, dan verheug ik me in die ene die verloren was – de “verloren zoon” – die terug keert. Als ik grote gebieden zie, als een stad in jouw denken, waar licht uitstraalt uit harten die vroeger koud en duister waren, dan verheug ik mij!

Zou ik liever het TOTALE Aarde leven willen zien in vrede, in liefde en delend, zorg hebbend en dienst verlenend aan elkaar? NATUURLIJK ZOU IK DAT WILLEN! Maar heb ik de macht om met mijn vingesr te knippen en dit meteen hebben? Jij weet dat ik dat NIET heb! Dus zend ik mijn liefde en licht overal naar toe, naar iedere ziel, en ik kan me goed verheugen in die licht opeenhopingen dan dat ik woon in de opeenhopingen van duisternis en huil, zie je.

S: Ja, God, ik zie dat zo goed als ik kan, omdat het me voorstellen alles dat u moet voelen, overweldigend is. Voelt u dat zelf ooit?

God: als jij net zo denkt als al mijn kinderen dan moet je weten dat ik me echt corresponderend overweldigd voel.

S: Ja, natuurlijk. Het spijt me – ik zat vast in mijn alleen-zelf gevoelens en verloor het zicht op wat u me vertelde. Wilt u me alsjeblieft uitleggen de precieze beperkingen van uw machten op Aarde? Ik weet dat ik ongeveer dezelfde vragen al gesteld heb, dus misschien denkt u dat ik dit al weet, maar ik weet het echt niet behalve dat u de wetten van de Schepper moet gehoorzamen.

Matthewbooks
http://www.matthewbooks.com/


Vertaalster: het vierde stuk komt hier achteraan met

Original Site:
www.mathhewbooks.com
Translator: Winny Dijkstra
Email: winnyd@stralendetoekomst.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3