Followers

President

woensdag 6 mei 2009

maart 22, 2007 - Part 2
Vervolg van 30 oktober, 1997
Gesprek met God, uit het boek: “God: Meer over Wie Ik Ben”

Suzy: Hoe beïnvloedt het besluit van Schepper u?

God: Nou, ik ben verrukt met mijn synergetisch zelf natuurlijk, maar in de individuele zelven die mijn essentie zijn, ben ik in de grond niet bewust. Jij bent een van de zeer weinige zielen die dit weten, zie je, en de biljoenen zielen die dit niet weten zijn best een enorme hoeveelheid. Dus, ook al zijn het energetisch niveau van waarheid en de universele toepassing van dit besluit in uitvoering, de resultaten zullen maar langzaam worden geregistreerd in de daden en motieven van de mensheid op jouw planeet. Of waar dan ook. Het is niet een onmiddellijk resultaat en masse.

S: Waarom kunnen de intensiteit en de enorme hoeveelheid lijden van mensen op Aarde of waar ook, niet beëindigd worden door de “goddelijke genade” van Schepper?

God: Nu, hoe zou jij je voelen als je het nodig had een gat in jouw ervaring te vullen zodat je verder zou kunnen gaan en plotseling was die koers niet langer meer beschikbaar. Oohh, nou?
Nee lieve, alle keuzes moeten er zijn zodat alle zielen de gelegenheid hebben om te ervaren en te groeien.

Waarom wordt een kind zo geslagen en gemarteld maar wordt het uiteindelijk de vrede van de dood toegestaan? Zo’n onschuld, zeg je, en zulke pijn en hulpeloosheid – wie zou dit nu ooit verkiezen? En hoe zouden volwassenen, of iemand groter dan dat kind of dreumes of kindje, hoe zou iemand zo gevuld met kwaad kunnen zijn om een dergelijk soort van misbruikend leven te willen leven? Ja, dat heeft een begrip nodig dat buiten de sentimentele boog van jullie ervaring gaat om kunnen te accepteren dat hun respectievelijke zielen deze rol kozen voor hun progressie op het pad naar het licht.

Je kunt je niet zo’n cruciale pijn voorstellen die veroorzaakt wordt of gevoeld wordt, en ik kan je zoiets niet uitleggen omdat je er geen emotionele basis voor hebt om dat te snappen. Wel, lieve kleine ziel, dat komt omdat jouw aard buiten die niveaus van ervaring zitten. Je zou kunnen zeggen: “daar ben ik al geweest en heb ik al gedaan.” Je bent zelf een lijdend iemand geweest in vele levens en je hebt ook lijden veroorzaakt aan anderen, maar in dit leven was er geen noodzaak voor je wezen om deze of die kant van het spectrum te beleven. Je leven is niet vrij van verdriet geweest en van andere soort mentale en emotionele smart, maar globaal gezien, zit dit niet in het afwisselend effect van karmische lessen, in jouw termen gesproken, die nog nodig zijn voor de evolutie van de meeste van de zielen op Aarde.

Ik zie dat jij wat je gelooft even opschort, alsof de woorden wel zin hebben maar je biedt nog weerstand aan het gevoel dat ze waarheid bevatten.

S: Ik weet niet wat ik er van moet voelen – zo makkelijk is dat niet. God, kunt u praten over El Niño, over vulkanische en aardbevingsactiviteit en andere effecten van de wereldreiniging?Beschouwt u deze als deel van de schoonmaking?

God: Ja, laten we over iets praten dat meer aanvaardbaar voor je is, mijn kind. Nu, ieder van jullie op Aarde die deze “natuurlijk fenomenen” als deel zien van de reiniging van de planeet,
die zijn duidelijk van mij of net zoveel als jij van mij bent, dus in die gevallen beschouw ik deze toenemende serieuze “daden van God!” als reinigend van natuur. Die gebeuren allemaal in de algehele poging om negativisme van de Aarde los te maken en de schade van eonen veronachtzaming en volslagen misbruik los te laten zodat een wanhopig nodige heling van de ziel van Aarde kan plaatsvinden. Wat zou je specifiek willen weten, omdat ik meer niet kan menen dan jouw wens voor een bevestiging.

S: Geef me even een minuutje… Dank u. Wordt alle dieren en plantenleven aangeraakt door dat wat nu die deformatie in kikkers veroorzaakt? Wat zal de logische progressie zijn van die vreemde situatie?

God: Eerst dit Suzy, het is niet vreemd – het is een natuurlijk verloop door de effecten van krachtige chemicaliën op delicate reproductieve systemen. Dat is eenzelfde basis in alle ziekten die wordt toegeschreven aan een of andere oorzaak, maar essentieel is het de superovervloed van chemische vergiften op dieren en planten-leven die op Aarde almaar groter worden. Daarom reageert Aarde zo toegenomen gewelddadig, om die negativisme op te tillen die haar leven en ademhaling in gevaar brengen.

Je ziet de schade niet die aan longen, hart en andere interne organen van Aarde worden toegebracht. Maar zij – jullie Aarde, jullie Gaia – is alleen in haar vorm anders dan jullie – letterlijk alleen in de vorm! – en heeft NIET een andere conditie dan jullie. Aarde is in haar vorm een bol. Geen van haar levensvormen is dat. Maar wat effect heeft op Aarde heeft ook effect op ieder van jullie schepselen die op haar leven. Er is niet meer afscheiding tussen jullie en Aarde dan er is tussen jullie en mij.

Laten we even een vereenvoudigde uitleg geven van het begin. In het begin was er perfectie. Alleen licht en met licht-gevulde bedoeling regeerde op een plek die werkelijk de naam Eden had. Toen filterde er negativisme door andere delen van het universum heen en kwam aan in Eden in een vorm die je kunt noemen “vreselijke” persoonlijke behandeling van wezens door andere, sterkere wezens. Dat was het begin van negativisme tegenover de positiviteit op jullie planeet, dat niet langer meer het Eden was in volmaakt evenwicht. De oorspronkelijke balans verdween zie je, met de eerste aanraking van negativisme.

Toen eenmaal polariteit op de planeet aanwezig was, hadden haar levensvormen de gave om de negativisme te verwerpen door die te vervangen door licht of door die toename weg te laten eten door het leven van Aarde. Dat laatste is wat er gebeurde.

Het begin van het verlies van evenwicht kwam door de schenking van leven van Schepper zoals denken, voelen, vormen van vrije wil. Maar in de tijd dat Aarde klaar was voor bewoning – of zij dat zelf nou dacht of niet – was er zo’n toename van die oorspronkelijke wezens die de kolonisatie van de planeet begonnen met de minder-dan-geheel-ontwikkelde menselijk wezens, dat direct de verdeling van duister en licht zo krachtig gevormd werd dat alleen een infusie van licht de snel desintegrerende planeet in haar balans terug kon brengen.

Er is verwarring tussen negativisme en “duisternis”in je denken, lieve. Laten we even die andere uitleg los en het daarover hebben zodat dit voor altijd kan verduidelijkt worden. Negativisme is noch “goed” noch “slecht”. Negativisme is niet de belichaming van het
“kwade” of “duisternis” en het is niet tegengesteld aan “goedheid”of aan “licht”, het is gewoon het tegengestelde van positivisme.

Ja, we zeggen dat negativisme “slecht” is alleen omdat het gewoonlijk verbonden is met gedrag of situaties die onaangenaam zijn voor “goede”mensen. Of “kwaad” was de naam die aan negativisme werd gegeven omdat kwaad zo dicht verbonden is aan “duisternis” in jullie terminologie. Maar wat het etiket “kwaad”heeft gekregen is alleen negativisme in actie. Het is een aspect van energie die gestuurd wordt, maar de energie zelf is onpartijdig, neutraal, zonder een label.

Er is een gevoel van verdeeldheid, maar er is GEEN verdeeldheid. Het zijn de “twee zijden van een munt”. Zo simpel is dat. Die twee zijden zijn er altijd geweest, maar de keuze ervan om op welke zijde te oefenen – “die je toelacht” zullen we zeggen – is wat bepaalt welke zijde overheerst in ieder gebied op elk ogenblik.

Nu dan, terug naar wat de Aarde bracht tot haar precaire gezondheid vandaag. Negativisme, die wordt uitgevoerd, brengt een zeer verschrikkelijke eenzijdigheid aan alles wat evenwicht nodig heeft en er is nauwelijks een levensvorm die geen evenwicht zoekt. Voor planeten om te overleven, net zo als voor iedere levensvorm, is het bereiken van evenwicht absoluut noodzakelijk! Zielen hebben een manier om de absolute noodzaak voor evenwicht te slim af te zijn op elk moment alleen door mijn levenskracht die ieder van jullie op Aarde ondersteunt en vele “jullie’s” die kun je je niet eens voorstellen in je grafische verbeelding.

Maar een planeet, een bol, heeft voortdurend evenwicht nodig opdat zijn ronddraaiend pad stabiel kan zijn. Als het omlooppad ongeregeld wordt, is dat een signaal van een eerste van mogelijk “dodelijke stuiptrekkingen” van de planeet. Dan zijn alle krachten van universele aard niet meer verbonden maar laten het negativisme “aanvallen” doordat het positieve niet meer op een lijn staat. Niets hiervan is bedoeld als goed of slecht maar zijn gewoon de natuurlijke krachten in werking. Zie je?

Aarde zou hebben kunnen kiezen om zo uit de omloop te gaan dat een natuurlijk resultaat zou plaatsvinden – ze zou versplinteren en geabsorbeerd worden door de zwaartekracht werking van de dichtstbijzijnde lichamen of krachten en dat zou het einde zijn van Aarde als een planeet. Maar met her-bekrachtiging door lichtkrachten of van positieve geleiders, kon Aarde haar beweging rechtzetten en haar manier van rondlopen stabiliseren. Dat verkoos zij en dit doen heeft een terugkeer naar “gezondheid” nodig. Daarover gaat juist die verlichting/verzachting van negativisme. Daar gaat het net over.

Om het zeker te stellen zijn zullen er wat jij “rampen” noemt, komen door aantallen gewonden en doden, zoals jullie dat zien, en ook komen er geografische veranderingen aan. Dit is niet nieuw voor jou Suzy, omdat jij dat al lang geleden hoorde op jouw tijd, en je vraagt je af of er een plek op jullie globe is die veilig is voor menselijk leven, en je bent ook bezorgd over de dieren.

Lief zieltje, in mensen van Aarde is veiligheid iets dat bijzonder sterk verborgen is gehouden als waarheid. Veiligheid is de ziel die zichzelf kent, haar richting, haar koers om te leren. Dat is veiligheid!

Jullie denken in termen van een paar levensjaren in een specifieke vorm, het lichaam, en de veiligheid voor dat lichaam, van vele, vele lichamen, de veiligheid van jullie kinderen en hun gezinnen, en van kustgebieden of eilanden, of die veilig zijn. Er is niets dat ik hier kan garanderen, ook is dat niet zo bedoeld. Alles is in overeenstemming met wat de Aarde programmeerde voor het vervolg van haar leven als een bol, als een bewoonbare planeet.

Alle levensvormen die nu op Aarde bestaan zijn zich bewust van veranderingen die staan aan te komen en elke menselijke ziel en dier ook, koos ervoor om deze vitale tijd te ervaren in de geschiedenis van jullie planeet. Jullie hielpen de condities creëren in “vorige levens”. Jullie verdragen en jullie helpen de koers van Aarde in dit leven. Dat is alles wat jullie moeten weten! OK?

S: Ja, ik denk het. Ik kan er zelf niets aan doen. Dus, wat worden we verondersteld te leren uit die gedeformeerde kikkers die op diverse plaatsen tevoorschijn komen? Is de oorzaak van hun situatie de zelfde oorzaak als die van AIDS, kanker – van alle ziekten – en van de geboortedefecten van mensen?

God: Eerst dit Suzy: JOUW leven is in jouw handen en jij weet dit! Denk aan alles waar we over gesproken hebben, alles wat je van Matthew hoorde, van iedereen van ons hier die met jou sprak!

Wat betreft de kikkers, zij hebben symptomen van wat er aan het gebeuren is bij iedere levensvorm op Aarde. Het zijn zulke kwetsbare kleine schepseltjes voor lage graden van vergiften, nog meer dan vele andere levensvormen, dat de grote hoeveelheid waar zij mee werden aangevallen door misvormingen heel erg merkbaar is. Zij waren vrijwilligers om gebruikt te worden om jullie wetenschappers te alarmeren voor de plicht en zorg voor ALLE leven op Aarde. Meer studies en onderzoeken zullen plaatsvinden voordat die verbondenheid met alle levensvormen geaccepteerd zal worden door de wetenschap.

Het is ironisch nietwaar, dat als de waarheid van deze wetenschappelijke “ontdekkingen” op Aarde gemanifesteerd wordt, dat zij die deze informatie vertrouwelijk kunnen opnemen er later voor kiezen om die weer volledig te beperken? Er is een soort van angst om belachelijk gemaakt te worden of van verwerping tussen de minst sterke of minst aanzienlijke wetenschappers. Maar wat zeker is, als het filtratieproces wordt uitgevoerd de volle waarheid in het denken van hen ingebracht wordt die er mee hebben te maken wat uitstekend wordt behandeld door ons panel van universele wetenschappers.
Het is alleen dat als de informatie eens op Aarde is, die net zo behandeld wordt als de informatie behandeld wordt die gaat over rijken ver buiten die van jullie, met “Dat is humbug.”

Jullie regeringen zouden zich moeten schamen, werkelijk, omdat zij achterblijven in een tijd waarin universele waarheden geleidelijk aan worden ingevoerd en ze houden andere levensvormen tegen om zich volledig te openen voor spirituele bloei in deze incarnatie. In het kort, jullie worden tekort gedaan in je leerkeuzen omdat jullie regeringen vele waarheden achterhouden. En dat doen ook jullie kerkleiders. Aarde als haar hele zelf is bedroefd door de individuele traagheid van haar volkeren. Specifiek met betrekking tot de behandeling van elkaar en de dieren, is er een ernstige achterstalligheid in het timeframe van spirituele verlichting die uitgekozen werd door de zielen die nu geïncarneerd zijn.

S: Dus, ook ú zegt dat letterlijk biljoenen zielen worden geslachtofferd door de vrije wils beslissingen van een paar machtige mensen!

God: O, nee, dat zeg ik niet! En dat is ook niet wat ik bedoelde, maar ik werd even gestopt in het hele verhaal toen jij je impressie(hier vóór) begon te typen. Het gaat hier over zielen, niet over lichamen, Suzy. Ja, veel van wat er zich voordoet is niet wat oorspronkelijk werd overeen gekomen, maar er worden aanpassingen gedaan op zielenniveau. Zij die echt anderen “slachtofferen”, zoals jij dat zegt – en die “niet leven volgens hun originele overeenkomsten”, dat is wat ik zei – die slachtofferen feitelijk ALLEEN hun eigen zielenevolutie! Diegenen die jij ziet als hun “slachtoffers”, zij die niet doorgaan met hun oorspronkelijk gekozen lessen door de vrije wil van de paar “slachtoffermakers”, zij springen vooruit in zielengroei, of dit nu op de planeet is of er voorbij, nadat zij hun incarnatie hier verlaten hebben. Maar natuurlijk realiseren zij zich dat niet bewust!

Lieve, jij zit niet in een denktrant waarin je dit kunt accepteren omdat je niet voorbij het bewustzijn van dit alles kunt komen, dus ik en jij – hoe kan het ook anders zijn! – willen hier nu niet meer over praten. Met algehele liefde en bewondering voor het zelf, voor jou en mij en voor alle leven in het universum en de onderlinge verbondenheid van ALLES, dit is God, je dienaar en je zelf.

2 april 2000
S: U hebt gezegd dat u precies hetzelfde ervaart dezelfde vreugde en pijn als iedereen van uw kinderen overal omdat u onafscheidelijk bent van ons allen.

God: Ik heb je dat vele keren verteld, Suzy.

S: Ja, en als al die talloze levens in het universum samensmelten aan de top, is uw gecombineerde besef dan meer een product van synergie dan de som van het geheel, ja?

God: Ja.

S: Dan met al die kennis en energie die gegenereerd wordt door die biljoenen zielen, weet/kent u alles – de Alwetende God – u kunt al hun gecombineerde energie gebruiken – de Almachtige God. Wat doet u in DIE status?

God: Ah! Nu eerst dit, die attributen zijn mij in naam gegeven maar aan Schepper als inhoud. Jij weet dat ik NIET het “alles zijn en eindig alles” ben dat Schepper is! Het is meer reëel mij te kennen of te proberen van mij een voorstelling te maken – voel mij! – als een broer of zus waar je een goede relatie mee hebt. Dat is in elk geval meer wat ik in waarheid en essentie ben.

Maar ik kan je ook zeggen wat ik doe met mijn sterkste krachten. Ik beweeg bergen, ik scheid zeeën, ik laat planeten draaien, ik open deuren naar kennis toe die tot nu toe nog niet bekend is in dit universum. Ik spreek met Schepper, ik spreek met mijn tegenhangers in andere universa. Ik huil om het verloren kind, het geschrokken puppy, het gewonde hert en over de kleinste plant waar onnodig is overheen gelopen. Dat is de essentie van mijn Totaliteit omdat er geen scheidende energieën zijn tussen het een of het andere component. Begrijp je dit?

S: Nou ja, maar als een deel van u dat ik ben, iemand pijn doet die ook een deel van u is, laat uw heelheid dat dan gebeuren?

God: Oh my! Boven alles is er de wet van de vrije wil van Schepper en als iemand die gebruikt om een ander te beschadigen, kan ik er niet tussenkomen. En daarom ervaar ik niet alleen precies die beschadigende daad van de eerste, maar ook precies de pijnlijke sensatie van de tweede. Ik kan niet ontsnappen aan welk lijden dan ook van mensen of van een andere levensvorm, overal in het universum, net zo als ik niet de precieze vreugde kan ontlopen van iedereen. Dus gaat het niet om een “toestaan” van mij” van deze vrije wils oefening, zie je.

S: Wel, houdt u van wat sommige mensen doen met hun vrije wil?

God: Je vraagt me een uitspraak te doen over hen wiens vrije wils keuzes jij liever niet hebt, nietwaar? Vergeef me alsjeblieft, mijn kind, omdat mijn vraag zelf een beetje oordelend klinkt, niet? Uiteindelijk heb je nu een goede reden om op te houden me op een hoogte te vereren die ik niet verdien!

S: Daar weet ik niks van. Aangezien u de gecombineerde stoffelijke, mentale en emotionele pijn voelt van iedereen tegelijk, hebben die dan uw krachten ook verzwakt waardoor de duistere krachten zo’n vat kregen op Aarde en overal in dit universum?

God: Dit is niet zo makkelijk te beantwoorden. Ik ben niet zwak, dat is zeker. Het is niet zo dat de intensiteit van pijn niet overweldigend is voor elk individu die deze verdraagt maar zelfs in combinatie van dat alles – wat voor jou natuurlijk onpeilbaar is – is zwakte geen deel van mijn Totaliteit. Er is pijn, ja, maar geen zwakte. En een alternatief voor deze ordening is ook niet aangeboden. Dat betekent, er is geen andere optie voor mij dan te verdragen wat ieder van mijn geliefde kinderen verdraagt, wat ieder van mijn geliefde schepselen op de velden en in de zeeën verdraagt.
Er is geen afscheiding in energie. Zij kan worden aangewend of gestuurd op verschillende wijzen, door gedachten en gevoelens en bedoelingen en daden welke “aanhechtingen” kunnen worden genoemd maar energie wordt nooit in haar neutraliteit aangetast. Daarom wordt mijn energie die mijn samengestelde essentie is en door elke levensvorm in dit universum gedeeld wordt, nooit verzwakt omdat het niet verminderd wordt, niet verloren raakt, niet naar andere universa wordt getransmuteerd. Ik denk dat we nu in de natuurkunde terecht komen, en wie weet beter dan ik hoe weinig jij van dit veld weet?

S: Dat is zeker waar! Hoe heelt u zich van al die pijn?

God: Ik kan niet worden vrijgemaakt van welke pijn ook die nog door zielen gevoeld wordt. Als zij geheeld worden, word ik in dat aspect van mijn “geheel” dat ook, zoals jij er over denkt.

S: Maar u ervaart ook het kwaad van hen die zoveel lijden brengen aan anderen. Hoe voelt u dat dan?

God: Mijn kind, bedenk hoe een baby vogel zich voelt als het uit zijn nest wordt geduwd door een andere vogel. Denk aan zijn schok en angst om te vallen, zijn pijn door een stoffelijke wond en de vrees die ik niet eens kan begrijpen door wat er gebeurde en wat er verder nog
gaat gebeuren. Ik voel dezelfde schrik, een hulpeloosheid over die delen van mij die dermate uit het licht zijn gevallen dat zij behagen scheppen in wat jij kwaad noemt. Wat zal er van hen worden?
Of ik het lijden verafschuw dat zij anderen aandoen? Ja, en ik zend licht om de zielen te bereiken van die wezens die het lijden veroorzaken. Maar het is aan ieder individu, die een niet ongeschonden deel van mij is en dat onafhankelijk functioneert, om op het licht te antwoorden of niet. Ik ben bedroefd, meer dan jij je kunt voorstellen, als duisternis opvlamt, specifiek als zulke onschuld lijdt, vaak wordt gedood, omdat, zoals je weet, niet allen verkozen wat zij nu stoffelijk te verdragen hebben.

Met de toename van licht die vrijwillig door mijn Aarde kinderen werd ontvangen, is de grootste bron van wat jij kwaad noemt en die de energie van Aarde sedert eonen heeft vernauwd, aan het veranderen. Maar merk even op, dat is het besluit van Schepper, niet van mij, wat nodig was om de wurggreep van de vrije wil los te maken uit de top van de duisternis!

26 oktober 2000
S: Matthew, is God voldaan/tevreden over het antwoord dat van hier komt, op het inkomende licht?

Matthew: Moeder, je weet dat ik niet voor God spreek behalve als Hij dit vraagt en dat heeft hij nu niet gedaan. Wil je hierover met Hem praten?

S: Ja. God, wilt u hierover met mij praten?

God: Suzy, mijn kind, ja, dat wil ik graag! Ik verwelkom de gelegenheid altijd om met jou te communiceren als je bij het keyboard zit, daar heb je veel meer gemoedsrust in je praten dan zonder die verbinding met dat elektronische wonderding.

Dus, je wilt weten of ik tevreden ben met het antwoord van al mijn kinderen over de toename van het licht dat voortdurend wordt uitgezonden. Hoe kan ik “tevreden”zeggen als delen van mij in zoveel pijn en terreur zitten en andere delen van mij die pijn en terreur veroorzaken? Je bedoelt een tevredenheid over het algemeen als je me vraagt om met een “ja” te komen of met een “nee”, nietwaar?

Er zijn vele “ja’s”en vele “nee’s” en neutraliseren die elkaar? Nee, maar er wordt minder licht geregistreerd in de harten en denken dan ik zou willen, dat zou ik tegen je kunnen zeggen zo veel als een antwoord maar wat het in jouw hoofd niet is.

Je vraagt je af hoe ik dingen kan veranderen als ik de vrije hand had zonder die wet van de vrije wil. Ik kan helemaal niets veranderen, lief kind! Ik kan die onderlinge verbondenheid niet terug brengen naar wat onderdelen zijn, zie je. Het is niet de vrije wil die mijn gevoel van heelheid in de weg staat maar eerder is het zo dat de onafhankelijke, ongeschonden delen van mij die altijd geopereerd hebben in hun eigen richting, precies hetzelfde zijn waar ikzelf en mijn zelfloosheid over gaan!

Dat stelt je voor vragen, dus misschien kan ik het duidelijker zeggen door je te vertellen om naar jezelf en jouw kinderen te kijken. Aha!

S: Ik zie het – dank u God. Is uw echte naam Yahweh?

God: Nee, noch zit mijn naam in herkenbare tonen die in jullie bereik van het gehoor zitten. Ik ben bang dat ik je geen benadering ervan kan geven die prettig zou zijn voor mijn oren!

S: OK! Vallen de samengestelde gevoelens van elk van de levensvormen in dit universum in het emotionele spectrum van de Aarde mensen?

God: Het is moeilijk om gevoelens te beschrijven waar jullie geen algemeen referentiekader voor hebben. Gevoelens van Aarde mensen zitten in een nogal dichte, ruwe reeks, in vergelijking met die van wezens die in lichtere evolutionaire fasen zitten. Maar die van jou zitten weer in een hogere frequentie dan andere levensvormen, op vele plaatsen in dit universum, welke net tevoorschijn komen boven de menselijke wortelstok uit.
Ik denk dat het makkelijker is voor jou te weten, dat ik ja, precies dezelfde gevoelens voel die jij hebt in onze gebonden verbinding en hetzelfde met alle andere levensvormen op je planeet, en het is het beste dat je niet probeert om de samengestelde gevoelens van het universum te begrijpen.

S: Heel goed! U zei prachtige dingen over Matthew en gaf goede ‘rapporten’ over mijn andere kinderen. Dank u hiervoor.

God: Ik denk niet dat ik dank verdien voor wat deze zielen zelf doen, maar ik begrijp dat je de dank bedoelt voor de woorden die ik over hen sprak.


Original Site:
www.mathhewbooks.com
Translator: Winny Dijkstra
Email: winnyd@stralendetoekomst.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3