Followers

President

zondag 15 december 2013

14:12:2013

 Matthew met een boodschap via Suzy Ward op 14 december 2013

Kerst groeten, Nelson Mandela, onze vooruitgang

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Terwijl jullie dit seizoen vieren met traditionele muziek, vrolijkheid en festiviteiten met familie en vrienden, denken jullie ook aan degenen die verdriet hebben of wier omstandigheden ernstig zijn. Jullie zouden ook blij met ons zijn als je de overvloed van licht kon zien stralen uit jullie en de begunstigden van jullie zorg en samendelen – het is een spektakel om te zien, geweldig!

Hoe glorieus is het die schittering die ook uitstraalde uit de uniek juichende en gekleurde herdenkingsceremonie die een van jullie schitterendste zielen eerden. De internationale bijdrage aan Nelson Mandela stond gelijk aan zijn welkom in het Nirvana, waar blije menigtes samen kwamen om zijn leven te vieren. 

Mandela gaf een voorbeeld dat de weg naar vredige verzoening via vergeving gaat, via eerlijkheid, bescheidenheid, medeleven en respect. Hij hoefde niet bewust te weten dat de energie van die uitdrukkingen van liefde de meest krachtige kracht in de kosmos is en dat ieder leven onderling verbonden is met die energie. Hij leefde vanuit zijn hart, de zetel van de ziel, waar die universele waarheiden bekend zijn en daarom slaagde hij in het verenigen van de volken van zijn land en in zijn andere diplomatieke en politieke ondernemingen.

De meesten van Aarde’s bevolking kent die waarheden ook niet. Net als Mandela, handelen velen door hun inspiratie op zielenniveau en zij genereren licht op talloze manieren. Een heerlijk voorbeeld, dat veel meer laat zien dan woorden de liefdes energie kunnen beschrijven die uit de eenheid komt van spirit, is deze korte film:   

http://www.youtube.com/watch?v=Pwe-pA6TaZk .  Trip the Light, is dansen met het Licht.
Door vast te houden dat dit een ongewoon drukke tijd voor jullie is, houden we onze december boodschap kort, maar we kunnen dit jaar niet tot besluit laten komen zonder jullie te vertellen dat de lichtwezens in dit hele universum immens moed vatten door jullie groei, spiritueel en bewust!
Meer dan ooit eerder zijn jullie je bewust en dankbaar voor zegeningen in je leven en de verheffende ontwikkelingen in jullie gemeenschappen, regio’s, landen, jullie wereld. Door je intuïtie te volgen – wat een schitterende stap voorwaarts is in zielenontwikkeling – zenden gedachten, gevoelens en daden van mensen rond de wereld de hogere vibraties verder door met hoop en optimisme.
Kijk vooruit naar het opvrolijkende, verlichtende jaar 2014.Gelukkig Nieuw Jaar, lieve Aarde familie! 
                       ________________

LOVE and PEACE        
 Suzanne Ward     

Toen de computer die ik vorige juli kocht, twee weken geleden, crashte, maakte het moederbord zichzelf schoon. En werden 20 jaar en meer gegevens verloren. Ook mijn back-up systeem nam niks meer op nadat die aan de nieuwe computer was gehaakt en ik kan ook zijn oude files niet meer openen, dus beide bronnen van mijn boodschap distributie lijsten zijn kapot. Door in de oude computer te zoeken, vond ik twee verouderde lijsten, maar de zesde lijst die was opgewaardeerd met 99 email adressen zijn allemaal weg.

Dit, nu,  is mijn enige middel om jullie te laten weten dat als je normaal de boodschappen kreeg via suzy@matthewbooks.com en je kreeg deze nu niet, dan is dat de reden.  Ik hoop dat je ze op mijn site ziet of gepost door een ander, of misschien stond je op de lijst van iemand die Matthew’s boodschappen doorzond.  Maar in plaats van mij te schrijven, voeg je dan bij de Yahoo groep (die link staat boven aan de Matthew’s pagina op www.matthewbooks.com )  dit is de enige veilige weg om de boodschappen direct te krijgen en verander dan je email adres als dat nodig is. Dit is geen interactieve groep – jullie Yahoo adres zal exclusief gebruikt worden door de groep administrateurs die de boodschappen uitzenden. 


Een Vrolijk Kerstfeest en een prachtig helder Nieuw Jaar!  Suzy 

 vertaling winny 
http://olddesignshop.com/wp-content/uploads/2013/10/OldDesignShop_BoxOfHollyChristmasPC.jpg

maandag 25 november 2013

24.11.2013


Matthew via Suzanne Ward op 22 november 2013
Bron:    
 http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=174&z=2

Tyfoon Haiyan, massale overeenkomst van zielen; de moord op president John F. Kennedy van de VS, zijn boodschap; komeet ISON; ET hulp van de oudheid tot heden; ho ‘oponopono

1.  Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Dit is Matthew. Eerst zullen we spreken over een zaak die harten overal hebben aangeraakt. Tyfoon Haiyan is diep tragisch voor iedereen die dierbare familie, vrienden, huizen en zaken  heeft verloren – zij weten niet dat ze op het zielenniveau instemden om deel te zijn van deze grote daad van planetaire reiniging. Omdat het vrijlaten van het zich vastzettend negativisme essentieel was om de Aarde te laten verder gaan naar evenwicht, omhelsden alle mensen wier stoffelijke levens eindigden en de miljoenen die nu worstelen in de naweeën van de storm de gelegenheid om te evolueren door eraan deel te nemen, zoals ze deden.

2.  Dit soort van enthousiaste massa instemming schijnt zelfs niet mogelijk te zijn in jullie concept van tijd maar in het eeuwige leven van de ziel en de tijdloosheid van het continuüm, worden gelegenheden om naar voren te springen in de zielengroei, ijverig gezocht, en met enige frequentie gebeuren die universum-breed.

3.  Denk alsjeblieft niet dat onze uitleg van een verwoestende situatie onverschillig is of dat wij niet aangeraakt worden door het verdriet van zielen en hun massale herbouw verderop. Wij zitten tussen de myriaden zielen die licht douchten op de Filippijnen tijdens en na de storm om iedereen te helpen die hun overgang maakte en om de innerlijke sterkte te versterken van de overlevenden. Wij voelen hun gebroken harten en schrik en verwarring over hoe ze hun leven, hun dorpen en boerderijen en hun steden moeten weder opbouwen.

4.  Hoe we wensten dat ze zouden weten dat hun geliefde mensen bij hun naam begroet werden en er “Dank je ! “ tegen hen gezegd werd toen zij het Nirvana binnenkwamen. En net zo vurig willen we dat ze zouden weten dat iedereen die stierf en zij zelf collectief hadden ingestemd om de Aarde dat vitale leven te geven dat zij nodig had om op haar koers te blijven richting evenwicht. Als Gaia’s dankbaarheid gezien kon worden, zou jullie wereld in vuur en vlam staan door de straling van haar licht.

5.  Wijdverspreid medeleven voegt licht toe aan de levens die op dit moment somber en verdrietig zijn en de genereusheid van spirit waarbij hulp wordt gegeven voegt ook licht toe.
Wij hebben het overzicht over de medische teams, de leveranciers van voedsel en water en opruimende bemanningen terwijl zij volhouden met hun pogingen om door gebieden heen te manoeuvreren waar wegen weggevaagd werden of gevuld zijn met verwoeste gebouwen. Wij zien de paniek van hongerige mensen die uitkijken naar voedsel, en wij zien degenen die spullen grijpen die niets te maken hebben met overleving maar die nodig zullen zijn als een schijnbare normale situatie is hersteld. Lichtwezens in dit hele universum  doen liefde-licht energie stromen naar al deze zielen.

6. Vijftig jaren geleden schokte de moord op president John F. Kennedy van de VS de wereld maar zelfs heden weten weinig mensen dat zijn dood een veel diepere emotionele inslag had.  Uiteindelijk zal de waarheid opduiken dat een van de redenen waarom hij werd vermoord was, om zijn afschaffing tegen te houden de privé bezittende Federale Reserve System (Belastingen) en om de nationale currency terug te brengen naar zijn dollar status, een beweging die de controle van de Illuminati zou geëindigd hebben  over de economie van dat land en ernstig hun vermogen zou verzwakt hebben om de wereld economie te manipuleren. Een halve eeuw later dan Kennedy bedoelde is pas de ontmanteling onderweg van dat schandelijke systeem.


7.  Ik heb mijn moeder gevraagd om hier de gedachte-uitlokkende boodschap te kopiëren die zij enige jaren geleden kreeg van President Kennedy. [De volgende boodschap die voor een Britse schrijver was voor een boek over Prinses Diana, dat boodschappen inhield van haar en diverse anderen, werd doorgezonden 30 december 2004. Ik weet niet of het boek al was gepubliceerd of als dat zo was, met welke titel. ]

            Voor de wereld die ik veertig jaar geleden achterliet, zeg ik dat mijn spirit van liefde voor mijn land en voor de Aarde nooit wegging. Mijn vertrek kwam niet door een ongeluk evenals dat van Prinses Diana’s dood. Onze zielen waren overeen gekomen om op deze manier dienst te verlenen. Wij wisten dat op een bepaald niveau onze levens op Aarde kort zouden zijn om een goede bedoeling en wij zien dat veel ervan werd bereikt in onze naam – meer dan als we daar waren gebleven.

            Onze levens werden niet in volmaaktheid geleefd, noch waren ze zo bedoeld. Onze menselijke broosheid was zoals vele andere die ook veel deden om de menselijk spirit omhoog te doen gaan en die de waarde van elk leven wilden promoten.

            Ik gebruik mijn woorden weer die nog steeds publiekelijk worden herinnerd:  Vraag niet wat jouw land voor jou kan doen. Vraag wat jij voor je land kan doen.  Maar nu wijzig ik dat in dit:  Vraag niet wat je wereld voor jou kan doen. Vraag wat je voor jullie wereld kan doen. LIEFDE is het antwoord.  Het enige antwoord om boven de ellende uit te stijgen de zoveel van de mensheid overkomt.

            De geest waarin Diana en ik beiden poogden om in onze respectievelijke posities te dienen is sterker dan ooit in ons. Meer dan ooit in de geschiedenis van de Aarde is er gelegenheid om liefde door de wereld  te verspreiden met gevoelens en met daden. Meer dan ooit eerder is hier de noodzaak voor! Het moment van de grote overgang is dichtbij. Draag  hieraan bij ter wille van alle leven op Aarde en voor jullie ziel haar goddelijke koestering. 

            Wij zijn nooit gescheiden van elkaar. Wij zijn Een met het Universum.

Dank je Moeder, en nu zullen we over wat zaken praten waar lezers naar hebben gevraagd.

8.   Als komeet Ison explodeert , zullen dan grote delen Aarde’s zwaartekracht in worden getrokken in een positie die ons in gevaar kan brengen? Nee. Ruimtetuigen die rondzwerven aan de hemelen staan op de uitkijk voor kometen zoals Ison en andere grote hemelse lichamen die mogelijk gevaar konden brengen aan de Aarde en als dat bij een zo zou zijn, dan gebruiken zij hun technologie om diens koers te verleggen. In het geval van kleinere objecten, manoeuvreren ze die naar een gebied waar dan geen zware schade het resultaat kan zijn of ze slaan die neer in gruzelementen, wat veiliger is voor jullie en de planeet.

9.  Nee, er is geen tijd gezet voor een officiële erkenning van de aanwezigheid van andere beschavingen, de landing van schepen en introductie van familieleden die tussen jullie in wonen. God heeft de leiding van de tijd want alleen op die hoogte van besef kan gekend worden wanneer de Aardse mensheid klaar is om “aliens” (“vreemdelingen”) te verwelkomen. Jullie filmindustrie heeft een ‘goed’ werk geleverd om mensen uit andere beschavingen te schetsen als wangedrochten die jullie willen vernietigen of als knappe, sluwe wezens die jullie tot slaaf willen maken – beelden van groteske creaturen en verhalen van meedogenloosheid die in vele, vele geesten zitten vast gebrand. 

10.  Enkele lezers voelen dat geen opmerkelijke toestand  kan gebeuren totdat jullie ruimtefamilie samen met jullie werkt, en dat is niet waar. Want dit is jullie wereld, het is aan jullie om te besluiten hoe jullie je sociale, politieke en economische hervormingen willen hebben en proberen die te bereiken; en in talloze boodschappen hebben wij de vele manieren geschetst waarop jullie stappen voorwaarts hebben gemaakt naar die betekenisvolle doelen. Wat jullie familie uit andere beschavingen zullen doen is milieu zaken tackelen die verder liggen dan jullie vermogens – hun technologieën kunnen nucleair afval en verarmd uranium dé materialiseren en vervuilde rivieren en zeeën zuiveren en woestijnen herstellen tot een conditie om bouwland van te maken. Ook, zijn hun vrije energie stelsels verder ontwikkeld dan die van jullie, die in het algemeen nog steeds onder Illuminati onderdrukking staan.

11.  Anderen vragen of gechannelde rapporten waarheid zijn dat goedwillende ET’s ontmoedigd werden en door jullie in de steek gelaten waren en dat de enigen die nog bij de Aarde komen, als veroveraars zullen komen. Dat is klinkklare onwaarheid die zijn voortgebracht door lage entiteiten die weten dat alleen goedwillende leden van jullie universele familie in jullie zonnestelsel zitten en die hebben jullie al de hele tijd geholpen.

12. We voerden een situatie hierboven aan; maar andere beschavingen hebben de Aarde en haar opeenvolgende generaties door haar hele geschiedenis heen geholpen. Moeder kopieer aub het deel van het boek dat die vele soorten hulp beschrijft.

13.  [Het volgende zijn delen van het hoofdstuk “Hulp uit andere Beschavingen” in Aarde’s Gouden Periode – Leven verder dan 2012.]
        
            Hulp door buitenaardsen begon lang voor hun infusie van licht dat Aarde’s leven meer dan zeventig jaren geleden, redde.
            Door de geschiedenis van Aarde heen heeft onze universele familie haar met de ene of andere ondersteunende rol gediend. Leden van soms hoog ontwikkelde beschavingen hadden de hand in het ontwerpen en vestigen van de flora en fauna, en menselijk leven op de planeet dat werd afgeleid van zaaiprogramma’s van diverse beschavingen. Tussen de hedendaagse bevolking zijn afstammelingen van die antieke bewoners, sommigen ervan waren goden en godinnen.
            De Akasha registratie, die de levensprint bevat van ieder stoffelijk leven waar dat ook in dit universum allemaal beleefd was, worden gehandhaafd en veilig bewaard door sommigen krachten van Ashtar.
            Lange eeuwen hebben enige van Hatonn’s Plejadische bemanningen bij toerbeurt meegedraaid om de veiligheid van het lichtrooster te handhaven rond het Nirvana die het  binnengaan verbiedt door boeven entiteiten…
            Nadat jullie luchtreis begon, bogen de bemanningen het traject van puin af of dématerialiseerde het als het mogelijk gevaar bracht voor vliegtuigen op hun vlucht. Zij redden  ook mensen die gedacht waren verloren te zijn in schepen of op zee of in vliegtuigen die waren verdwenen; de geredde partijen gingen stoffelijk een andere energielaag binnen, waarna zij niet meer gezien of gehoord werden.
            Buitenaardse hulp met weergaloze snelheid en intensheid begon meer dan 70 jaren geleden, toen de Aarde om hulp riep om haar verzwakte planetaire lichaam te bewaren. Door God’s autorisatie antwoordden beschavingen met een massale instroom van licht om te voorkomen dat de planeet uit zijn omloop ging draaien en naar een zekere dood ging. Natuurlijk werd de instorting van licht ook beschikbaar door alle Aardse bewoners, en zij die antwoordden begonnen hun eigen licht te regenereren met een grotere kracht.
            Bij het licht gevoegd dat naar de planeet werd gestraald, en dat zal blijven doorgaan totdat hij goed in de vierde dichtheid zit, gebruiken diverse beschavingen hun technologieën op een aantal manieren in overeenstemming met Aarde’s wensen. Bijvoorbeeld, als de Illuminati een geofysisch gebeuren veroorzaken, leggen bemanningen een elektromagnetisch rooster neer dat aardbeving of vulkanische activiteit distribueert en die verwoesting en het aantal doden vermindert, zonder de hoeveelheid negativiteit te verminderen die bij dergelijke gebeurtenissen worden vrijgelaten. In het geval van weer dat door Illuminati wordt gecreëerd, verminderen de bemanningen de windsnelheid van gewelddadige stormen en sturen die weg bij zwaar bevolkte gebieden langs de kustlijnen. [Opmerking: Die informatie werd doorgezonden voor de verwijdering van weer-manipulerende wetenschappers door de ruimte familieleden die tussen jullie inleven. Moeder Natuur is weer terug in de beheersing van stormen, aardbevingen en woeste branden, haar middelen om negativiteit los te laten.]
            Herinner je je nog de virussen die SARS genoemd werden, aziatische griep, varkenspest en H1N1 die abrupt verschenen op het scherm tegelijk met het media gezwam dat van iedere ziekte op zijn beurt  “er gevreesd werd dat het een pandemie zou worden”? Geen pandemie kwam er omdat leden van onze universele familie de in laboratoria ontworpen virussen neutraliseerden, dus om de dubbele intentie van de duistere mensen om ze te ontwikkelen – om echte pandemieën met groot verlies aan leven en om wereld chaos en angst te creëren.
            Bemanningen aan jullie hemelen, die er met duizenden en duizenden zijn, gebruiken hun technologieën om zoveel mogelijk straling te verminderen van Japan’s beschadigde nucleaire reactors, en zij maakten de olie die in de Golf van Mexico bleef gutsen minder schadelijk voor het zeeleven.  Zij verbeterden de giftige effecten van wapentuig en andere vervuiling en een beschaving die als wolken formaties verschijnt gaat voor op het pad om de atmosfeer van de Aarde te reinigen.
            Zo belangrijk als al die soorten hulp zijn, is misschien de meest betekenisvolle hulp sedert ‘9/11”(9 september) het tegenhouden van de Illuminati met het gebruik van nucleaire atoomkoppen om gelijkaardige verwoestende terroristische aanvallen uit te voeren. Een dozijn pogingen zijn verijdeld door de atoomkoppen krachteloos te maken, soms in combinatie met defecte raketten.  Dit is geen geweld doen aan de wet van de vrije wil van de Schepper – het is het eren van de vrije wils keuze van de Aarde  -  dat er geen terrorisme meer zal komen zoals “9/11”
            Sommigen van jullie sterksten, de meest ervaren lichtwezens in dit universum zijn hier tussen jullie in, die achter de schermen werken om de essentiële verandering te leiden zodat zo veel mogelijk Aardse bewoners die haar wilden vergezellen naar de hogere lagen, dat ook kunnen doen. Dit is hoe universeel geliefd en betekenisvol de Aarde is en hoe geliefd en belangrijk JULLIE zijn!...
            Deze vrijwilligers uit spiritueel geëvolueerde beschavingen namen menselijke lichamen aan zodat ze onontdekt konden leven en werken tussen jullie. Alhoewel ze elkaar wel herkennen door de aparte aura’s die het evolutionaire station van hun ziel weerspiegelen, maar slechts enkelen van jullie zijn voldoende  energie-gevoelig om hen anders te zien anders  dan een ander.
            De bedoeling van hun aanwezigheid stamt uit hun superieure intelligentie die hen toegang geeft tot velden waar ze gunstig hun daden en handelingen kunnen beïnvloeden in deze kritieke tijd van Aarde’s overgangsproces. 
            Wat deze goedwillende bezoekers doen is niet een zeldzaamheid in het universum – zielen evolueren voortdurend door dienst aan minder ontwikkelde beschavingen. Terwijl jullie doorgaan om spiritueel en intellectueel te groeien, zullen jullie uiteindelijk in staat zijn om minder geëvolueerde zielen te helpen verlichten en op te heffen.

14. Dank je, Moeder. Laten we nu weer even spreken over negativiteit. Een tijdje geleden vertelden we je dat de negativiteit die diep verschanst zat vanwege millennia menselijke wreedheid tegen elkaar en dieren, was losgelaten. Dus, waar komt de negativiteit nu vandaan? Zoals altijd eerder, uit de bewoners van de Aarde.

15. In vorige boodschappen hebben we gezegd dat alles in het bestaan energie is. Wij spraken over de macht van gedachten, gevoelens en door geschreven en gesproken woorden, en we hebben benadrukt hoe cruciaal het is om je te richten op wat je wenst, niet op wat je niet wenst. Ook hebben we uitgelegd waarom vergeving en dankbaarheid zo belangrijk zijn. Bewijs van deze universele waarheden zit in de oude praktijk van ho‘oponopono, die dit alles samenbindt in een “elixir van goddelijke genade,” kun je zeggen. 

16. Wat Dr. Hew Len bewerkstelligde, een vroegere psycholoog in een hospitaal voor  misdadige krankzinnigen in Hawaii, is een verbijsterend voorbeeld van ho’oponopono’s werkzaamheid. In plaats van een aantal jaren patiënten te ontmoeten/ zien, bleef hij in zijn bureau, keek soms naar hun dossiers en herhaalde steeds maar weer:  “Het spijt mij. Vergeef me alsjeblieft. Dank u!  Door zijn accepterende verantwoordelijkheid voor de status van de patiënt – in essentie, de onafscheidelijke verbinding erkennend van alle zielen en dat wat alle anderen beïnvloed, iedereen beïnvloed – begonnen zij te verbeteren en gingen daar mee door totdat ze waren geheeld en bevrijd.

17: Dit opmerkelijk bewijs van de kracht van gedachten en gevoelens kan verlichtend en inspirerend zijn voor iedereen. Dat verhaal meedelend samen met een dankbaar gevoel voor de ijver van onze universele familie, voor hun hulp en onvoorwaardelijke liefde, zal de dag versnellen waarop het leven in jullie wereld vredig en harmonieus is.


18. Onze geliefde familie, wij zijn ieder moment bij jullie op je reis naar je rechtmatige plaats als burgers  van dit universum. 
______________________________

LOVE and PEACE  - LIEFDE en VREDE 

Suzanne Ward


If you received this message as a forward and would like to receive future messages directly, please follow instructions at the top of “Matthew’s Messages” page on www.matthewbooks.com.

Always you may post on-line or publish in print an entire message with appropriate credit. If you want to use only an excerpt, please contact me—thank you.] Vertaling: Winnyzondag 3 november 2013

01.11.2013


Matthew’s boodschap door Suzy Ward op 1 november 2013

Bron:    
www.matthewbooks.com   http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

(Opmerking van Suzy:  Toen deze boodschap klaar was om weg te sturen, ontdekte ik dat ik geen internet verbinding had -  het probleem kon niet on-line worden verbeterd en de technicus van Comcast kon niet eerder dan vandaag komen. Ik veranderde de originele datum van de boodschap van 27 oktober in die van 1 november, de datum van doorsturing.)

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew.  Jullie zouden je enorm opgetild voelen over de staat van jullie wereld als je de Aarde zou zien zoals wij dat doen, sprankelend en gloeiend en steeds stralender omdat haar evenwicht met elke loslating van negativiteit verbetert. Alhoewel de extremen van de dualiteit zich nog op de planeet aan het afspelen zijn, ontvouwen zich al veel positieve scenario’s.

De voornaamste media maakt rampen, onenigheid en schandalen nog steeds sensationeel; maar jullie hebben hen ook al constructieve gebeurtenissen zien rapporteren. Terwijl discussies over het onschadelijk maken van de oorlog in Syrië doorgaan, zijn er voortdurend inspecties gaande van de voorraad chemische wapens van dat land, en zo zijn er ook gesprekken over de nucleaire ontwikkelingsprogramma’s van Iran. Paus Franciscus maakt het huis schoon in het Vaticaan en onderzoekingen van corrupte corporaties en criminele activiteiten in de financiële wereld zijn zich aan het verbreden. We zien de jonge Britse royals – William, Catherine en hun kindje zoon George – licht binnenbrengen in die monarchie, en met vervuiling houden sommige regeringen en corporaties zich serieus bezig.

De draad die deze kennelijk ongerelateerde gebieden en ontelbare andere verbindt, inclusief de myriaden veelbelovende ontwikkelingen van de achterban niveaus, is de toenemende krachtige energiebeweging van in en rond de planeet. Alles in jullie wereld dat met die beweging in overeenstemming is wint aan stuwkracht en alles dat deze stroom weigert gaat uit zijn voegen. De geneigdheid voor oorlog en onderdrukkende gedragslijnen en praktijken die van oude datum zijn, verzwakken steeds meer terwijl de collectieve gedachten, gevoelens en daden voor vrede, vrijheid en waarheid steeds meer intensiveren.

Het is een vreugde voor ons om deze wonderbaarlijke effecten te observeren van liefde-licht energie! Er zal wel een serie van passen en meten zijn in de meest uitgebreide gebieden van verandering, maar er is geen aanwijzing dat er betekenisvolle omleidingen zijn, en niets kan de progressie van jullie gemeenschap doen ontsporen.

Een aspect van deze monumentale, unieke ascentie reis zijn de variërende maten van stoffelijke, mentale of emotionele ongemakken die velen voelen terwijl de op koolstof gebaseerde cellen licht absorberen en getransformeerd worden in kristallijnen structuren. In vorige boodschappen hebben we leiding aangeboden om die op ascentie gerelateerde condities te verlichten en we vragen lezers die hun zorgen uitdrukken over die diverse gezondheidsonregelmatigheden om die boodschappen alsjeblieft te lezen. [in die van  4  juli 2013 staat het meeste hierover]
Een email die naar mijn moeder werd gezonden, laat zien dat de gezondheidszaak in verbinding met ascentie smeekt om verduidelijking. Moeder, stop die email hiertussen.

            Kunt u mij zeggen wat Matthew zegt over de verbetering van de gezondheid van mensen? Wat ik bedoel is, er zijn zoveel (meestal oudere) mensen in diverse stadia van slechte gezondheid – sommigen zeer ernstig – het schijnt niet mogelijk te zijn dat zij kunnen  ascenderen of zich spiritueel verder kunnen ontwikkelen zonder relatief gezond te worden – of zullen zij gewoon sterven en zullen alleen de gezonde mensen de stoffelijke 5D Aarde erven? 

Dank je. Ten eerste zijn planetaire ascentie en persoonlijke ascentie niet hetzelfde, en het kan nuttig zijn om opnieuw uit te leggen dat dichtheid twee definities heeft in de universele context:  massa  en/of de plaats van een massa en de status van zielen ontwikkeling, of een station, in spiritueel en bewust besef, en die twee dichtheden kunnen aanzienlijk verschillen.

De planeet heeft ongeveer 75 jaren op een ascentiekoers gezeten, langer dan de meeste van haar bewoners in deze tijd hebben geleefd in deze tijd, maar door deze jaren van reizen door de derde dichtheid plaats-gewijs,( hij bedoelt dus wat de locatie betreft.w), Gaia, de ziel die incarneerde als de planeet die nu Aarde wordt genoemd, zat in de vijfde dichtheid ontwikkeling. Gaia en haar planetaire lichaam kwamen oorspronkelijk uit deze dichtheid, en in de millennia waarin haar bewoners wreedheid uitoefenden naar elkaar, veroorzaakte dit de planeet om naar beneden te spiralen, Gaia bleef echter in haar originele ontwikkeling status.

Nu dan, stoffelijke gezondheid heeft geen jota invloed op een mens zijn spirituele en bewustzijns ascentie en die ascentie is niet beperkt tot levens op Aarde. Veel mensen die net de vierde dichtheid ontwikkeling hadden bereikt, hadden zielencontracten met langleven clausules die “afliepen” zogezegd – toen zij stierven en zij leven nu in hun ontwikkelde status in het Nirvana of, als zij dat wilden, in een of andere gelijkwaardige spiritwereld.  Terwijl de planeet door de vierde dichtheid reist, zullen haar bewoners die zich ontwikkeld hebben tot die dichtheid spiritueel en bewust doorgaan met ascenderen met de Aarde als dat in overeenstemming is met hun contract van hun levenstijdspanne. Als dat niet zo is, zullen hun lichamen sterven en zullen zij doorgaan met hun ascentie reis in een spirit wereld totdat zij besluiten waar ze willen reïncarneren. 

Sommigen van jullie hebben gehoord dat toen de Aarde de derde dichtheid verliet, zij de vijfde binnenging, alsof Nummer Vier helemaal geen deel heeft aan het proces. Wij gebruiken jullie nummers alleen om ontwikkeling aan te geven, of de locatie of de zielen ontwikkeling, en er is geen skipping(overslaan) van een of andere progressieve fase ergens daarin.  Net zo dat het niet redelijk is van een kind te verwachten die de ABC’s heeft geleerd om een woordenboek te lezen, is het niet redelijk een sprong te verwachten van jullie huidige vermogens direct naar meesterschap om telepathisch te communiceren, om voorwerpen te manifesteren of de dématerialiseren, om astraal te reizen of om volmaakte gezondheid in lichaam, geest en spirit te bereiken. Inderdaad heeft iedereen het innerlijke vermogen om al die wonderen uit te voeren, maar het is nodig om het vermogen te ontwikkelen om dat te doen, en iedere ziel zal dat doen in het gemak van zijn eigen timing.

Andere vragen wat de gezondheid betreft over “het radioactieve water” dat stroomt uit de
Japanse Fukushima nucleaire voorziening en de veiligheid van voedsel dat gekweekt wordt in de omgeving ervan. De paar teams van onze ruimtefamilie van vier of vijf leden ieder, die in schepen dichtbij die voorziening zijn, werken tegelijk met bemanningen in schepen die over hun hoofd zweven om het gif van het water in de grootst mogelijke hoeveelheid te verminderen.  Hun technologieën zijn veel verder ontwikkeld dan die van jullie, maar zij zijn niet ontworpen om ieder stukje gif te elimineren uit fruit en groenten uit gebieden van radioactiviteit, dus is het verstandig om geen producten te eten die gekweekt zijn dichtbij die nucleaire fabriek.

Nu zullen we de interesses bespreken van lezers bij een aantal zaken die behoren bij de Verenigde Staten. Niet alleen zijn gebeurtenissen een weerspiegeling van wat er in bepaalde mate gebeurt overal op jullie wereld, maar alles dat ergens gebeurt op Aarde beïnvloedt alles overal in dit universum. 

De boosheid van de burgerij over problemen die velen oplopen door de regering “shutdown” laat een groeiende intolerantie zien over de laksheid van gekozen ambtenaren door halsstarrige verdeeldheid. Mensen in die regering en alle andere democratisch-gekozen lichamen zullen veranderen van zelf-dienst naar het in eenheid werken voor het welzijn van de bevolking van hun land.  Dit zal niet in een felle veeg gebeuren, maar ambtenaren die halsstarrig weigeren om de liefde-licht energie te weigeren zullen het op de een of andere manier gaan verliezen en uiteindelijk zullen alle gekozen openbare dienaren handelen met die energie. Het beëindigen van het regiem van tirannen zal langzamer komen maar dat is ook al voorbestemd.

Geen serieuze gevolgen in buitenlandse relaties zullen resulteren door de NSA (National Security Agency) spionage vergadering – elke verontwaardigde, verraste reactie is gewoon een publieke uitvoering. Niet alleen is het goed bekend dat spioneren alomtegenwoordig is, maar naties die bondgenoten zijn delen de spionage die ze ervan hebben afgeleid  en geen nationale leider is naïef genoeg te denken dat ze persoonlijk zijn uitgesloten van toezicht.  De energie rond dit rumoer is aan het sterker worden, de energie die in beweging is gezet door alle klokkenluiders overal en uiteindelijk zal dit leiden tot multinationaal vertrouwen in harmonieuze samenwerking.

Om twee redenen werden militaire officieren van hoge rang uit de dienst gezet. De reden down to Earth, (basisreden) is dat zij onder Illuminati bevelen hadden gehandeld, die op massale schaal inhielden door terrorisme gebruikte raketten met nucleaire warheads(koppen). Dank zij de technologie van onze universele familie waren al die pogingen nutteloos; door de Schepper’s voorwaarde dat er geen nucleaire ontploffingen  meer zouden komen in de ruimte, autoriseerde God die tussenbeide komst.  Energetisch gesproken was de verwijdering van die officieren een natuurlijke stap naar voren om jullie wereld te dé-militairiseren – deze immense onderneming kan niet snel worden gedaan, maar die stap is een welkome start.

 Wat betreft de door de Illuminati onder controle staande factie van de CIA, zal die op een  weg naar buiten zijn.  Die mensen zijn verantwoordelijk voor “zwarte operaties”, de meest vernietigende terroristen activiteiten. Jullie kennen de paar die succesvol en met name die van “9/11” zijn geweest (dat waren die van 11 september) maar niet gepubliceerd zijn de vele aanvallen op ‘hot spots’ over de hele wereld die door ET broeders en zusters werden doorkruist die tussen jullie in leven. Zij zijn toegestaan om dit te doen in antwoord op Gaia’s verzoek, maar zij kunnen zich niet bemoeien met de vrije wil van mensen om gruwelijkheden te wreken die bedreven worden aan hun voorouders of om hun radicale geloven te verdedigen.

 Ons is gevraagd naar onze opinie over het legaliseren  van marihuana. We voelen dat dit al lang wereldwijd had moeten worden gedaan om medische redenen vanwege de vele bekende voordelen van deze plant – en dat is waarom het top management van farmaceutische firma’s hun legale beschikbaarheid heeft onderdrukt. Maar wat betreft om “jonge mensen een toestemming te geven om drugs te gebruiken”, zien we dit als jullie sociale zaak net als buitengewoon drinken, gokken, teveel eten, seksuele vrij geslachtelijk verkeer, gang-oorlogen en overdonderen (met  de stem): zaken die roepen om een sterke ouderlijke leiding en zelf discipline van de individuen. En daar het licht in de bevolking toeneemt, zal problematisch gedrag verdwijnen en daarna ophouden.

Aan de talloze lezers die specifieke acties aanvoeren van president Obama en die vragen of hij nog steeds een lichtwezen is: Ja, dat is hij. We staan voor alles in wat wij jullie over hem hebben gezegd want dat is de waarheid. We zeggen ook dat het derde dichtheids bewustzijn  geen licht kan onderscheiden in een mens of in een situatie. Alhoewel de Aarde en al haar bewoners in de vierde dichtheid zitten, wat de plaats betreft, is het grootste deel van de bevolking nog in de derde dichtheid wat het besef betreft. En om een vraag te beantwoorden van een lezer: Nee, een door Illuminati geprogrammeerde kloon van de president heeft de persoon niet vervangen.
  
 Absoluut is er “sabotage” geweest zoals een lezer het uitdrukte, en een andere vroeg: Is die dolle energie en disharmonie rond de Affordable Healthcare Act (de zeg maar ziekenfonds wet van Obama.w.) Illuminati energie?
Sabotage van die Wet die meer bekend staat als de Obamacare (Obamazorg) begon direct nadat president Obama zijn bedoeling aankondigde om een gezondheidszorg verzekering beschikbaar te maken voor mensen die geen noodzakelijke behandelingen kregen omdat zij geen verzekering hadden of dat hun gedragslijnen het niet toestonden. Illuminati leden van het Congres samen met hun tegenhangers in de medische sector en de farmaceutische en verzekeringsindustrieën begonnen openlijke en bedekte campagnes om de pogingen van de president zijn inspanningen te verdoemen – het resultaat is een wettelijke regeling die alleen nog de essentiële dingen heeft van zijn originele plan. De Wet zijn website is niet vrij van sabotage, om zeker te zijn, zijn er “teveel koks in de keuken” die overhaastig werken met complexe technologische kenmerken wat bijdroeg aan de slechte werking van de site.

 Mensen in het Congres die vastbesloten de Wet willen uitroeien zullen langs de kant van de weg vallen of samen gaan met hun collega’s die de gezondheid zien door het bewaren van de positieve aspecten en de beroerde zaken ervan veranderen. Uiteindelijk zal de energie stromen en gezondheidszorg gelijkheid en de beschikbaarheid ervan naar iedereen in jullie wereld brengen. Maatregelen zullen inclusief volledig erkennen wat jullie noemen “alternatieve” behandelingen:  De Natuur haar helende Ingrediënten die de chemische drugsrecepten vervangen, welke meer schade berokkenen dan goed doen; redelijke kosten voor de ziekenhuis kosten, poliklinische patiënten zorg en nuttige medicaties. Op zijn tijd, terwijl jullie gemeenschap verder gaat, zal noch geld noch verzekering in het plaatje zitten van jullie gezondheidszorg.

En wat betreft de vele vragen over de nationale economie, heb ik mijn moeder gevraagd om een kopie te maken van een specifieke email om te laten zien hoe ver van huis de actualiteit  van informatie werd verspreid. Slechts de naam zal worden weggelaten om de privacy van deze persoon te bewaren.

****** een bron bij het departement van Defensie zegt dat “Ze hebben iets in het water gedaan en in ons voedsel en als zij de cel torens of vlieg drones triggeren, ze kunnen doen ontploffen wat wij hebben gegeten en dat zal ons griepachtige verschijnselen geven binnen twee dagen en dan volgt de dood na 10 dagen. Dit is om de rellen van de mensen te beheersen als de economie totaal crasht, op elke tijd van nu af aan tot in 2014. Zit hier waarheid in?

Dank u moeder. Er zit helemaal geen waarheid in, in deze schandelijke claim, en al die ernstige zorgen over de ineenstorting van de economie van de VS zijn onnodig. Als het Federale Reserve Stelsel en de Internal Revenue Service worden blootgelegd dat de Iluminati agentschappen er geheel eigenaar van zijn, welke de economieën wereldwijd hebben gemanipuleerd, dan zullen hun operaties stoppen. Dan zullen jullie zien dat de schuld van de  Verenigde Staten net zo denkbeeldig is als die van jullie wereld economie.

Lang geleden werd het gehele economische stelsel slechts een gebrom van draad/wire of computer transacties – handel in effectenmarkten, het kopen en verkopen van valuta, hypotheken van leen instellingen, credit kaart rekeningen met woeker rentes. Al die financiële activiteit werd ontworpen om de rijken rijk te laten blijven en niets ervan heeft een solide fundering. Het beëindigen van door Illuminati verzonnen en beheerst netwerk en de terugkeer naar een geld basis van kostbare metalen zal zo soepel mogelijk worden gedaan om verwarring te voorkomen.

 Nu dan, het schijnt dat we de vingers gewezen hebben naar de “slechte jongens” over de wereld die hardnekkig de veranderingen geweigerd hebben die in het beste belang waren van de mensen, en wij herhalen onze aandrang in vorige boodschappen:  Vergeef hen!  Dit betekent niet dat je hun acties moet vergoeilijken. Het betekent je afhouden van oordeel en veroordeling door te begrijpen dat die mensen de zwakste schakels zijn in de onbreekbare universele keten van zielen en het liefde-licht van jullie vergeving heft hen op tegelijkertijd dat het jullie zielengroei doet ontwikkelen.

Het vitale belang van vergeving gaat veel verder dan de voor de geboorte overeenkomsten van deze mensen die iedereen van jullie heeft gemaakt. Doordat overeenkomsten gemaakt werden door zielen met onvoorwaardelijke liefde en die ontworpen zijn om alle deelnemers verder  te ontwikkelen, speelt iedere ziel een rol die gelegenheden biedt voor ontwikkelings mogelijkheid. Personen waar je misschien intens beledigd door bent voor wat je ziet als wrede, onfaire behandeling kan misschien perfect hun overeenkomst vervullen om jou te voorzien van die ervaring.  Verspeel alsjeblieft je groei gelegenheid niet door aan je belediging of bitterheid vast te houden -  begrijp, vergeef en voel je dankbaar dat je de karmische les hebt voltooid die je koos en waar zij je van voorzagen.

 Als je door woorden, daden of door niet-doen een onrechtvaardigheid  gedaan hebt aan een mens, vertel ze dan Het spijt me, vergeef me alsjeblieft. Vergeef dan jezelf!  Het  loslaten van schuld en spijt maar ook bitterheid en verontwaardiging zal vrede, vreugde en opwinding doen stromen in je hart – en zo voelt ascentie!


 Lichtwezens door dit hele universum heen omhelzen jullie met onvoorwaardelijke liefde zoals wij jullie altijd maar verder vooruit juichen. 
______________________________

LOVE and PEACE  - LIEFDE en VREDE 

Suzanne Ward


If you received this message as a forward and would like to receive future messages directly, please follow instructions at the top of “Matthew’s Messages” page on www.matthewbooks.com.

Always you may post on-line or publish in print an entire message with appropriate credit. If you want to use only an excerpt, please contact me—thank you.] Vertaling: Winnywoensdag 2 oktober 2013

01.10.2013


Matthew’s boodschap door Suzy Ward op 30 september 2013

Bron:    
www.matthewbooks.com   http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

Matthew: 1.  Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew.  Het is waar dat de overheersende vibraties gunstig waren voor logische gesprekken om de situatie in Syrië te kalmeren, maar het was net zo de kracht van talloze gebeden die voerden tot het rustig worden van de spanning. Gebed is niet wat er in het algemeen gedacht wordt, God vragen of danken- hoe je ook het Opperste Wezens van dit universum noemt – voor het een of ander. Zoals al het andere in de kosmos is gebed de levenslange energie van ieder van jullie je gedachten en gevoelens. Vele miljoenen stuurden een overvloed van energie naar onderhandelingen, en het universum antwoordde erop.
2. Onze laatste boodschap over Syrië riep een ongewone hoeveelheid emails op en diverse ervan bevatten vragen of commentaar waarop we ons zullen richten. We beginnen met de opinie van de burgers van de Verenigde Staten die door velen wordt gedeeld die in landen wonen waar een van de volgende condities bestaan:
Ik denk dat echte chemische oorlogvoering bezig is in ons land in ons medisch systeem, waarbij ze giftige recepten naar iedereen toe duwen, liever dan natuurlijke alternatieven. Ons voedsel is giftig geworden, onze lucht is vervuild door chemtrails, het water bevat fluoride, en ze’ fracken’ wat de watertafel ruïneert.  Dit gebeurt in ons eigen land onder het mom van voordelen en ze putten de bevolking uit met valse propaganda.
3. Het is beklagenswaardig maar waar dat vele praktijken en producten die voor jullie en je thuisland schadelijk zijn nog steeds in overvloed zijn. Het visualiseren van de Aarde met goud-wit licht en het focussen van je gedachten en gevoelens op die zuiverheid is gebed – jullie kennen de kracht van het gebed! Acties zoals die van het tekenen van petities, geld geven aan organisaties die voor de beëindiging werken wat jullie willen, of het actief deelnemen aan die pogingen om jullie bedoelingen te ondersteunen, dat ondersteunt jullie bedoeling om de wereld van jullie visie te creëren.

4.  Zitten de Illuminati achter het bloedbad van de Syrische mensen?Daar het zo is dat ongeveer tweehonderd jaren geleden Illuminati agenten opstanden zijn begonnen in talloze landen, specifiek om een burger oorlog te beginnen, hebben de trillingsniveaus in de energielagen waar doorheen de Aarde gegaan is, burgers en masse bekrachtigd om op te staan tegen niet te tolereren condities. En als er eenmaal een rebellie onderweg is, is er geen noodzaak meer voor verdere Illuminati betrokkenheid. De aan een kant intens gewortelde soort verplichting om zich te wreken wat er gebeurde met aan hun voorouders of om hun godsdienstige of culturele geloof te verdedigen, is reden genoeg om gepassioneerd te vechten voor wat zij voelen dat een vitaal geval is.

5. In het geval van internationale conflicten, hebben Iluminati tot grote gebeurtenissen aangespoord om de populatie te doen ontvlammen en de “beledigde” natie voert bereidwillig strijd tegen de uitgeroepen “zondaar”. Uiteindelijk zal het bekend gaan worden dat een zo’n gebeuren de in het algemeen genoemde “9/11” (11 september) was. De oproep is tot  “patriotsme” , maar altijd is de onderliggende bedoeling geweest om de regisseurs van de oorlogsmachine te verrijken en om de Illuminati controle vast te houden en uit te breiden.

6. Is Assad een Illuminati? En hoe is het  met de dictators in Afrikaanse en Latijns Amerikaanse landen en in Noord Korea? Waren Hitler, Mussolini en Stalin Illuminati?
Om diverse redenen is geen van hen dat, of waren het. In sommige gevallen, werden dictators in die positie gezet door de Illuminati, maar toen ze eenmaal aan de macht waren, hadden ze geen hulp meer nodig om de controle over hun burgers te handhaven. De Illuminati hebben de energie van angst nodig om zichzelf opnieuw brandstof te geven, tiran regiems genereren een enorme hoeveelheid angst en daardoor bedienen zij de Illuminati buitengewoon goed zonder enige inspanningen van hun kant. Het hoge dodenaantal in landen met wrede regeerders gaat samen met het doel van de Illuminati om de bevolking van de wereld te verminderen, en alle oorlogen dienen ditzelfde doel.

7. Want hebzucht, niet alleen meedogenloosheid is een motiverende kracht die door despoten en door Illuminati worden gedeeld, er is nog een andere kant aan deze munt. In landen met een overvloed aan natuurlijke bronnen, kunnen dictators ijverig samenwerken met de Illuminati-eigenaars van multinationale corporaties, die hebben wat de dictators niet hebben – materiaal, ervaren management en ingenieurs ervaring om die bronnen te ontwikkelen – en beide partners hebben geleidelijk voordeel bij dit soort regelingen.

8. Als een land zijn regeerder een Illuminati voorstel weigert of poogt hun  bolwerk uit te zetten, dan ruien hun agenten een rebellie op en installeren een bereidwillige puppet als de nieuwe leider van een land. Laten we jullie een voorbeeld geven van een relevantie van heden; De vijandelijkheid tussen de Verenigde Staten en Iran begon een 30tal jaren geleden toen de Illuminati een weigerende leider poogden een pootje te lichten en zij installeerden hun wrede puppet Shah Pahlavi. Toen de Iraniërs deze omverwierpen, werd hem eerst asiel verleend in Panama door bevel van de regering van de VS en later werd hij naar de States gevlogen, ondanks Iran’s aanvraag dat de Shah terug moest worden gezonden naar dat land om voor het gerecht te komen voor zijn misdaden jegens het volk.

9. De geschiedenis van de Verenigde Staten die gemarkeerd wordt door de egoïstische tussenkomst bij affaires van andere naties is feitelijk het werk van de Illuminati, wier invloed in dat land begint met enige individuen in de opkomende regering nadat de koloniën hun onafhankelijkheid herwonnen van de Britse regering. Het beslissende feit zogezegd, kwam later door middel van het Federale Reserve stelsel, het private consortium van de Illuminati en hun arm van belastingen, de Interne Revenue Service, die enige jaren geleden gezamenlijk de VS economie op zijn knieën bracht. Omkoping, chantage of het bedreigen van leden van het Congress en andere regeringsagentschappen werden normaal en zo waren ook de lobbyisten voor organisaties en corporaties die door Illuminati werden gecontroleerd.

10. Bedreigde president Obama van de VS Syrië met een treffen omdat hij in botsing kwam met de Grote Olie?  Nee, President Obama had een hefboom kracht nodig om de Assad regering te overreden om te stoppen met het gebruik van chemische wapens, maar hij wilde nooit dat de situatie een ‘tref’punt kreeg.  Tegen gesteld aan de publiciteit over de bevroren relatie tussen hem en Vladimir Poetin – zoals een lezer schreef, “de nieuwe koude oorlog”, er waren achter de schermen gesprekken bezig over Syrië tussen de VS en Russische diplomaten en die waren al goed onderweg voordat de groot gepubliceerde onderhandelingen begonnen. Geen van de landsleiders wilde militair worden betrokken, geen wilde chemische wapens voor welke groep ook beschikbaar hebben, en beiden zijn zeer gevoelig over de menselijke aspecten van Syrië’s oorlog. In hart en ziel is president Obama toegewijd aan de missie die de hoogste universele raad hem vroeg te ondernemen, om eenheid en vrede te brengen aan jullie wereld. We weten dat veel mensen hem aanzienlijk anders beschouwen van wat wij jullie hebben verteld, en ten voordele van nieuwe lezers, bieden wij een korte herhaling van gebeurtenissen.

11. Toen de raad het meesterplan bedacht voor Aarde’s Gouden Periode, verwachtten zij dat alle ontwikkelde zielen die grote spelers wilden zijn in het ascentie proces – een evolutionaire onderneming, uniek in snelheid en omvang in dit universum  – hun overeenkomsten zouden  vasthouden. Sommigen kwamen overeen om “zware” rollen te spelen om van condities te voorzien die het grootste deel van de mensen in staat zouden stellen om hun gekozen ervaring te voltooien en om hun derde dichtheidskarma  af te werken. Toen de missies van die zielen  meer dan tien jaren geleden werden voltooid, weigerden zij de rest van hun overeenkomst te eren, om zich bij de lichtkrachten te voegen. Zij werden gevangen door hun macht aan de top van het Illuminati netwerk en ze gingen door onrust en lijden aan te moedigen waar en wanneer ze maar konden.

12. Aldus, erfde de ziel die als Barack Obama incarneerde serieus verwarrende nationale en wereld situaties die nooit zouden zijn gebeurd als die zielen getrouw waren gebleven aan hun overeenkomsten. Maar dat hadden ze niet gedaan. Daarop volgend stapte hij in het presidentschap op het toppunt van hun vijandige milieu en economische condities, oorlogen, willekeurig geweld en ladingen opgeslagen dodelijke wapens, en in de tijd van zijn ambt, hebben Illuminati zijn ondernemingen aangevochten om die situaties om te keren.

13. Terwijl hij vele besluiten onder dwang heeft gemaakt, hij heeft nooit samen gewerkt met de Illuminati. Juist het tegengestelde- hij heeft elk mogelijke poging ondernomen om een eind te maken aan de overblijfselen van hun wereld controle. Dus is het natuurlijk dat hun agenten leugens hebben verspreid over Obama en zijn bedoelingen als deel van hun tegen offensieven om elke hervorming te doorkruisen, welke enorm nodig zijn in zijn land en in de wereld. Het sturen van licht aan president Obama en naar de hele Aarde zal sneller zegenende veranderingen doen gebeuren die integraal zijn voor de vereniging van jullie wereld in vrede en respect voor alle leven.

14.  Wat gebeurt er in de USA, het land dat verondersteld wordt een model van democratie te zijn, van vrijheid en de “Amerikaanse droom”? De arme bevolking blijft groeien en er is zoveel geweld. Direct na de verkiezing begonnen ze te praten over wie de volgende keer in het ambt zal zijn, en de regering vecht met zichzelf in plaats van over de problemen van het land.
Wat er gebeurt in de Verenigde Staten is niet uniek voor dat land – het gaat in fasen over de hele aardbol. Jullie zitten in het proces van evenwicht dat wordt hersteld voor Gaia, Aarde’s ziel, voor haar planetaire lichaam en voor haar bewoners. Zoals we eerder zeiden, jullie wereld ligt ongeveer tien jaar achter in de tijd toen situaties zoals oorlog, grote ongelijkheid tussen de rijken en de wanhopigen, en pingelende regeringen zouden opgehouden zijn. Absolute verzoening van “alle kanten” in alle zaken waar conflict regeert, komt er aan, maar op dit moment zijn vibraties die het “beste” en het “slechtste” in houdingen en gedrag oproepen, nog aan het overheersen.

15. Daarom is het waarom politieke extremisten op hun zenith/toppunt zijn in de regering van de VS, en droevig genoeg, is er nog heel veel geweld. Soms is dat geworteld in de intolerantie of in angst voor godsdienstige, etnische, raciale en filosofische verschillen; soms komt het door emotionele en mentale schade die door oorlogsveteranen wordt onderhouden; en een paar individuen handelen onder ‘mind control’, of door Illuminati programmering of door negatieve invloed van het alom aanwezige gewelddadig “entertainment”. Dit is hetzelfde als ergens anders – zie de recente gijzelingssituatie in Nairobi, bij zelfmoord bommen, in het wilde weg schieten, en alle andere schijnbaar zinloze doden en gewelddadige uitbarstingen.

16. Mainstream media (grote kranten) maken het zeker dat jullie alles weten over sensationele gevallen waar ze dan ook gebeuren, maar ze vertellen jullie niet van de myriaden succesvolle tot -standbrenging-en, in dorpen tot aan wereldlijke, die immens hartverwarmend zijn en bemoedigende bewijzen zijn dat hervormingen onderweg zijn. Maar, de media geven jullie splinters van het grote plaatje, zogezegd, die de effecten zijn van het “beste” die meer overheersend worden, zoals het verlichten van de spanningen in Syrië. Paus Franciscus is serieus over zijn proclamaties; de strijdlust  van de Iraanse regering is aan het ontdooien; en de Verenigde Naties, die door de Illuminati virtueel impotent zijn achtergelaten, beginnen stappen te ondernemen voor hun organisatorische bedoeling.

17. Niet zoveel lange jaren geleden was het overwicht van de energie die door Aarde’s bewoners werd gegenereerd op angst gebaseerd. En nu antwoorden miljarden “goede mensen” erop  – maar een paar zijn dat niet – in overeenstemming met hun passie om verkeerde zaken weer goed te maken, waar die ook zijn. Verandering vindt zelden plaats aan de top en filtert dan naar benden, het begint bij de onderkant en stroomt omhoog, en dit is nu aan het gebeuren door jullie wereld heen. Emails aan mijn moeder laten ons weten dat velen van jullie hun hart geroerd is door onze recente boodschappen waarin we sommige van de myriaden manieren opsommen waarop liefde-licht veranderingen brengen voor het welzijn van mensen overal.

18.  De “onderkant” (de negatieve kant) zoals je wilt, is het samen met wonderlijke effecten van een overvloed van energie die met afkeer komt voor dramatische verschillen. Onze geliefde Aarde familie,  jullie transformeren jullie wereld!  Zelfs met voortdurende hulp van onze universele familie, kan een onderneming van die grootheid alleen oplopend/toenemend  worden bereikt.  In Aarde’s energieveld van potentie, verkrijgen alle wijzen van gunstige veranderingen momentum(stuwkracht) in overeenstemming met gedachten, gevoelens en acties die toenemend gefocust worden op met licht-gevulde richtingen. Jullie licht is harten en denken aan het openen, en helpen degenen te healen die verdriet hebben, en brengen de dag dichterbij waarop de Aarde opnieuw een paradijs wordt.

19. En dat brengt ons naar de email van een lezer in het Ra Kendra Centrum in de Filipijnen, die we met toestemming hierbij insluiten.

            De manier om duisternis te verdrijven is om het Licht door te laten….  LICHT, LICHT, LICHT IN ACTIE.
            Om via het hart te onderhandelen, Licht, Liefde en Vrede uitstralend, maakt motieven transparant en kunnen een vergadering van denken laten gebeuren voor het algemene goed.
(dit is een directe aanwijzing naar vrede door onderhandelingen om het conflict in Syrië op te lossen)
            Vrede heeft geen betrekking tot oorlog als we dit begrijpen en uitdrukken. VREDE IS EEN STAAT VAN BESTAAN ALS ZICHZELF IN IEDEREEN, alhoewel het schijnt dat het geen kans wordt gegeven om zichzelf op een of andere manier indringend uit te drukken. Daar de gevarieerde perspectieven en uitdrukkingen van menselijke neigingen zich kunnen uitdrukken als oorlog, verwoesting, enz, bij enigen van ons, kunnen die impotent worden gemaakt of ge-herfocust als een creatief goed door de kracht van de wens voor vrede in velen van ons.. VREDE DIE IN DE HARTEN VAN IEDEREEN HEERST  dat is ons doel, niet het stoppen van geweld en gruwelijkheden door anderen en onszelf welke zeker zullen stoppen of getransmuteerd of getransformeerd worden als vrede overheerst.
            Laten wij aan onze basis denken… dat allen  uitdrukkingen zijn van Bewustzijn als Energie; de variatie ligt in hoe we ons daartoe verhouden en er uiteindelijk uitdrukking aan geven.
Dus geliefden, zo snel als wij de impuls voelen van onze passie voor vrede die getrokken wordt in de richting van wandaden en andere vormen die de grote brand meer lucht zal geven voor verstoringen, laten we dan een paar keer diep ademhalen en ons focus opnieuw richten  in de bron van die passie… ONS HART VAN HARTEN .. WAAR VREDE, LIEFDE EN DE WIL TOT HET GOEDE WONEN. Dit kan ons tot vredig onderhandelen brengen voor vrede in plaats van tot vechten voor vrede.
            Dat gezegd hebbend dank ik u allen en zoals ons lied gaat: LAAT ER VREDE ZIJN OP AARDE EN LAAT DIE BIJ MIJ BEGINNEN….
LET THERE BE PEACE ON EARTH AND LET IT BEGIN WITH ME....


20.  Wij eren de zielen in dit Centrum en de talloze anderen die liefde-licht doorzenden. Door de universele wet, versnelt de energie van vrede in de harten en denken op de dag waarop alle zielen in jullie wereld harmonieus samenleven met elkaar en met de Natuur.

Alle lichtwezens in dit universum zijn met jullie en juichen jullie steeds maar door toe en omhelzen jullie met onvoorwaardelijke liefde. 
______________________________

LOVE and PEACE  - LIEFDE en VREDE 

Suzanne Ward


If you received this message as a forward and would like to receive future messages directly, please follow instructions at the top of “Matthew’s Messages” page on www.matthewbooks.com.

Always you may post on-line or publish in print an entire message with appropriate credit. If you want to use only an excerpt, please contact me—thank you.] Vertaling: WinnyPRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3