Followers

President

donderdag 14 juli 2011

July 11, 2011


Matthew via Suzy Ward  op 11 juli 2011
 

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew om onze opgetogenheid te delen over de gebeurtenissen op jullie wereld. Een week geleden vierde de Verenigde Staten zijn Onafhankelijkheidsdag, en net als bij andere gelegenheden in dat land en aardig wat keren in andere landen, zijn vuurwerken deel van die vieringen.

2. Wat wij hier zien kan vergeleken worden met de meest spectaculaire vuurwerk vertoningen omdat ontelbare vonkende lichten constant omhoog schieten vanuit de Aarde de hemelen in – deze schittering is een aller vrolijkst en bemoedigend gezicht om te zien! De niet langer sluimerende niet-bewustzijnen van myriaden zielen antwoorden op het intenser wordende licht langs het pad van Aarde’s ascentieroute naar toenemend hogere vibraties en nieuwe verbindingen met andere hemelse lichamen. Nu samen met alle andere lichtwerkers – jullie die weten dat je dat bent hoeven zichzelf niet als zodanig te identificeren – stralen deze nieuwe ‘vonkenmakers’ hun licht naar alle mensen om hen heen.

3. Voordat we langs deze lijn verder gaan, laten we wat meer spreken over de Verenigde Staten en hun voorgenomen belangrijkheid op wereldschaal. De ‘op-touw-zetters’ van het document dat het land proclameerde was een natie die onafhankelijk was van het Britse politieke reglement realiseerden zich niet dat zij handelden met door God gegeven inspiratie en dat het niet alleen hun eigen overtuigingen waren over de juistheid van hun acties.
De hogere bedoeling van de inspiratie om de koloniën te verenigen was om een natie te creëren waar onbeperkte gelegenheden mensen uit alle landen begroeten, een land waar verschillen niet alleen werden gerespecteerd, maar ook werden aangemoedigd ten gunste van allen. De Verenigde Staten moest het land zijn waar de gecombineerde vaardigheden, talenten, vindingrijkheid en vernieuwende ideeën van al zijn bewoners aan de rest van de wereld zouden bewijzen dat onder wijs en eerlijk bestuur vrije mensen in harmonie en welvaart leven.

4. Maar het was maar een vluchtig moment, historisch gesproken, dat de burgerij van dat wordend land vrij was. Het doel van de Illuminati, die het Britse rijk hadden opgebouwd, was om hun bases van invloed niet te laten toenemen, niet te laten afnemen en de onrechtvaardigheden die de Revolutionaire Oorlog deden omhoog komen gingen gewoon ondergronds door, zogezegd. Vanaf de tijd waarop de eerste ongelijksoortige groepen van kolonisten ergens in het land terechtkwamen, wat De Nieuwe Wereld werd genoemd, wilden zij die duister van hart en geest waren en later Illuminati werden genoemd, het westerse vasteland beheersen, en verbreedden hun pad naar wereldoverheersing. Omdat God de wet van de vrije wil van de Schepper moest eren, nam de vrije wil van die duistere mensen de overhand en het lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld waarvoor de Verenigde Staten bedoeld waren, kwam nooit tot stand.

5. Alleen nu, meer dan twee en een kwart eeuwen na de ondertekening van de Verklaring van Onafhankelijkheid, zal vrijheid feitelijk worden bereikt in de Verenigde Staten en alle andere landen. Omdat het licht het duister blootlegde dat bedreven was en bestendigd werd door de Illuminati, heeft het ook de wereldaandacht gericht op mensen die lang onderdrukte werden door dynastieke en despotische heersers. Als Aarde de drempel bereikt van haar Gouden Tijdperk aan het eind van jullie volgende kalenderjaar, zal iedere ziel op Aarde vrij zijn, en het groeiend aantal lichtwerkers gaat voorop.

6. Met vreugde vertellen we jullie dat tussen de nieuwe ‘vonken’ de overlopers zitten uit de rangen van de Illuminati welke “het licht zagen” en het enthousiast omhelsden. Alhoewel anderen die hen verlieten dit deden met zelf-dienende redenen – ziende dat de Illuminati in een doodstrijd zitten, willen ze doen voorkomen dat ze nooit bij deze groep behoorden – de resultaten zijn ondanks dat positief: Niet langer zijn deze mensen afschrikwekkend in gebieden waar zij vroeger hervormingen afremden of voorkwamen; en ze kunnen ontvankelijk worden voor het licht.

7. Top leden van de Illuminati die nog niet willen accepteren dat hun macht geërodeerd is, en helemaal nooit meer kan worden hersteld, kunnen nog genoeg invloed hanteren om het proces van de lichtkrachten langzamer te doen worden, maar nooit kunnen ze het stoppen. Ook zitten vele goede zielen nog vast in de mentaliteit van de derde dichtheid, onbewust van de werkelijkheid waarvoor zij kozen om actief aan deel te nemen in deze era die weergaloos is in het universum.

8. Er wordt vurig gehoopt dat alle zielen het licht zullen verwelkomen als oude stelsels wegtrekken voor het nieuwe en onze ruimtefamilie jullie helpen bij het herstel van de Aarde in haar oorspronkelijke gezondheid en voormalige schoonheid. Maar ieder mens heeft de vrije wil om het licht te ontvangen, waar zij voor kozen om te ontvangen in hun zielencontract, óf om de ervaringen van dit leven te gaan herhalen in een of andere derde dichtheid wereld.

9. Ondanks hoeveel mensen verlicht worden voor hun ware zelven die onafscheidelijke aspecten van God zijn en van alle andere zielen, zijn de lange eeuwen van dualiteit in jullie beschaving bijna voorbij. De dominante mannelijke energieën die oorlog, wreedheid en meedogenloosheid door jullie millennia lieten golven, worden in evenwicht gebracht door een toestroming van vrouwelijke energieën en evenwicht is: alleen maar licht.

10. Nu dan, het is immens bevredigend voor ons dat lichtwerkers die ooit bekommerd waren door de vertraging van de officiële erkenning van onze universele familie die erkenning niet langer nodig hebben als bewijs dat de loop van Aarde’s ascentie standvastig en op snelheid is. De optimale tijd voor een publieke aankondiging over andere beschavingen is nog niet gekomen, en speciaal dat sommigen van hen al jaren lang in jullie midden waren, of voor de landingen van bemanningen van schepen die zich om de planeet heen bewegen. Op dit kritieke ogenblik, is de primaire beschouwing dat veel mensen hun derde dichtheidskarma die ze kozen nog niet helemaal hebben ervaren. In de opwinding van het werken en leven met buitenaardse broeders en zusters, zouden die mensen kunnen wegdraaien van hun karmisch pad en de gelegenheid missen om naar de vierde dichtheid te evolueren.

11. Wij weten niet wanneer jullie en jullie goedwillende broeders en zusters elkaar zullen gaan begroeten, maar iedere verder gaande dag brengt die grootse tijd dichterbij. Ondertussen kunnen jullie je verheugd voelen over de progressie op andere belangrijke wegen.

12. Alhoewel de grote stofstorm van kortgeleden in Arizona door mensen werd gemaakt, zijn die gevallen van technologisch geproduceerd weer, serieus in aantal en omvang verminderd. Dit wil niet zeggen dat er geen pogingen gedaan zijn of dat die in de komende tijd geen effect zullen hebben of zo, maar geen van de meest verwoestende gebeurtenissen van de afgelopen jaren en maanden zullen worden herhaald. Moeder Aarde zal de overblijvende negativiteit vrijlaten op wijzen die het einde ervan bereiken zonder dit soort ernstige reacties.

13. En in de meeste gebieden waar eerder chemtrails overheersend waren, zijn de hemelen nu helder. Toen sommige piloten, mecaniciens en anderen die betrokken waren bij die vluchten de werkelijke bedoeling begrepen van chemtrails – dat de toxische belastingen er niet waren om het gat in de ozonlaag te compenseren, maar eerder om mensen ziek te maken en om lucht, water en land te vervuilen – weigerden ze om door te gaan met dit werk. Anderen die wel de waarheid wisten namen vrijwillig deel in ruil voor een royale betaling, maar toen de fondsen opraakten, verlieten zij hun baan ook. Maar, de meest afdoende factor in die situatie is, dat sommigen mensen die de vluchten hadden bevolen of ze hadden gefinancierd tussen degenen zijn die het licht omhelsden en degenen die de chemtrails kriskras nog door jullie hemelen willen laten gaan die hebben bijna alle middelen verloren om dat te doen.

14. Het kan lijken dat licht en duister in een impasse zitten in veel gebieden waar dramatische veranderingen essentieel zijn, zoals regeringslichamen, nationale economieën, milieu verwoesting, vervuiling, ongelijkheid tussen rijken en verarmden, en victorie voor vrijheidstrijders in landen waar de mensen lang waren onderdrukt.

15. Relatief gesproken kunnen slechts een handvol mensen het eind aan chemtrails brengen en het duivels gebruik van technologie verminderen, maar het bereiken van grootse internationale doelen heeft betrokkenheid nodig van vele miljoenen van jullie bevolking. Daar er werkelijk zeer belangrijke progressie is, gaat veel ervan verder achter spreekwoordelijk gesloten deuren, succes op een wereldschaal komt periodiek oplopend en langzamer dan situaties die snel kunnen worden gestopt of merkbaar verminderd worden. Als Aarde’s reis jullie in de komende maanden naar nog hogere vibraties brengt, zullen jullie meer en meer bewijs zien dat alles dat op duistere bedoeling is gebaseerd, aan zijn eind komt.

16. De mate van de progressie van licht wordt misschien alleen gekend door de aangeraakte mensen en dat zijn de vele telepathische verbindingen die zich aan het openen zijn. We herinneren jullie eraan dat lichte en duistere entiteiten verlangend zijn om jullie te bereiken; bescherm jezelf met het geChristende licht en sta erop dat alleen lichtbronnen met jullie mogen contact leggen. [Jullie kunnen de zoek en index punten gebruiken op de pagina van Matthew’s Messages in www.matthewbooks.com om meer leiding te verkrijgen in relatie met telepathische communicatie.]

17. Alhoewel afleidende aandacht door belangrijke gebeurtenissen zich nog steeds vermenigvuldigt in de grote media en entertainment gebieden, worden scheuren in die gedachtevormen van massa mind controle duidelijk voor verlichte geesten. Desinformatie op het internet wordt nog steeds doorgegeven door onbewuste mensen, dus wees nog meer onderscheidend over welke informatie waar is en welke niet en boven alles, schiet niet de angst in, ergens over!

18. Als voorbeeld, het hemelse lichaam dat jullie wetenschappers Elenin noemden, brengt nog geen jota gevaar voor jullie planeet! Dit is weer een andere poging om wijdverspreide angst te brengen door “gelekte” informatie rond te strooien onder het mom van “regeringen die informatie achterhouden”. Alhoewel dat ook inhoudt dat jullie niet op jullie leiders kunnen vertrouwen om jullie over dreigend gevaar te vertellen, de bedoeling is verraderlijk: Wees bevreesd!

19. Moeder, voor lezers die misschien niet de volledige effecten kunnen begrijpen van vrees en hoe die de mensen gevangen houdt, meld hier even de passage daarover in een van de boeken en sluit dat hier bij in.

____________________________De energie van vrees vormt een barrière tussen het gevreesde object of situatie en de energie van licht, dus nòch licht in de zielen van met vrees gevulde mensen, nòch licht dat naar hen wordt toegezonden door een of andere bron, kan hun bewustzijn bereiken om de macht te verstrooien die vrees over hun levens heeft. Die barrière werkt als een gevangenis muur die mensen isoleert in hun angsten en die hen geen weg naar buiten biedt. Verder is vrees zo’n vergrote emotie dat die de energieblokkade versterkt van de barrière en de kracht intensiveert van wat er gevreesd wordt.

En vreesachtige mensen scheppen steeds meer met vrees gevulde omstandigheden om mee om te gaan. Door de universele wet van aantrekking, of “het gelijke trekt het gelijke aan”, trekken zij dezelfde stromingen aan die zij uitzenden en brengen die terug naar de oorspronkelijke bron.

Niet alleen is vrees heftig besmettelijk, maar vanwege de vergrote kracht, hebben vrees sensaties plakkende randen die soorten energie aantrekken van energetische uitwisselingen die gewoon verstand, redelijke gedachte, gezond oordeel en wijze besluiten afhouden.

Vrees is zo verraderlijk dat het mensen ervan kan overtuigen dat de enige manier om hieraan te ontsnappen is om door portalen heen te gaan, die nog dieper en dieper de angst invoeren, en soms de duisternis in. Vrees is de voorloper van vooroordeel, tirannie, hebzucht, oorlogszucht, bedrog, oneervolheid, haat en ook folter behandeling van hulpeloze dieren – dit zijn allemaal karakteristieken en gedrag die uit psychen omhoog komen die gekronkeld en geplaagd worden door vrees.

Iedere stoffelijke vorm is energie die op de een of andere frequentie fluctueert en elke vorm onderhoudt zichzelf door “gelijksoortige” energie naar binnen te trekken. De samenstelling van degenen met duistere harten en geesten is vrees, dus de wet van aantrekking trekt de energie naar hen toe die gegenereerd wordt door vreesachtige mensen die onwetend hen van brandstof voorzien wat duisteren nodig hebben om zichzelf te ondersteunen.

Vrees is ook het meest effectieve wapen tegen het licht en het veroorzaken van angst is een win win situatie voor hen. Dezelfde energie die deze angstige mensen verzwakt en hen gevangen houdt, geeft niet alleen de duisteren meer brandstof maar mensen die in vrees leven worden makkelijk gedomineerd, bedrogen en bang gehouden om autoritaire figuren uit te dagen wier intenties en daden op het duister zijn gebaseerd.

Dus vrees is machtig inderdaad, maar licht is de meest machtige kracht in de kosmos en mensen die in het licht leven hoeven nooit voor iets te vrezen! Wat is er met mensen die bang zijn voor de dood? Wat jullie dood noemen is die bliksemsnelle overgang van de ziel van lichaam naar Nirvana, Aarde’s spiritwereld, die velen van jullie hemel noemen. In het licht van dat wonderbaarlijke rijk bereiden mensen wier leven gekentekend was door vrees, zich voor om sterker en minder kwetsbaar te zijn in hun volgende stoffelijke leven, de volgende evolutionaire stap in het eeuwige leven van hun zielen._____________________________________


Dank je moeder.

20. De aftelling tot aan Aarde’s binnenkomst in haar Gouden Periode is aanstaande, met een steeds toenemende snelheid omdat jullie lineaire concept van tijd sneller en sneller voorbij gaat.
Gebruik de overblijvende tijd verstandig! Erken je eigen god en godin zelven en vertrouw en acht jullie intuïtie, dit zijn de boodschappen van jullie ziel aan je bewustzijn. Laat alledaagse gedachten, interesses en activiteiten los die geen plaats meer hebben in het leven van de vierde dichtheid, waar glorieuze wonderen overvloedig voorkomen.

21. Zo lang het nodig is zullen jullie de assistentie hebben van onze universele familie – licht in overvloed van krachtige bronnen in deze galaxy en van anderen, technologische hulp van bemanningen van schepen aan jullie hemelen en van hen die spoedig op de grond zijn, en een groeiende invloed van onze goedwillende broeders en zusters die tussen jullie in wonen.

22. Terwijl jullie je voorbereiden om je rechtmatige plaats in te nemen als multidimensionele wezens in de Eenheid van Alles, vertrouw dan dat in jullie ziel alle informatie en kracht is die jullie ooit nodig hebben. Niet langer zullen jullie antwoorden zoeken uit buitenste bronnen zoals wij en andere boodschappers van licht omdat jullie ingeboren wijsheid van universele wetten en jullie latente talenten jullie zelf goed zullen dienen.

23. Misschien zullen jullie wel glimlachen als je je realiseert dat de verlichting en leiding die wij al die jaren jullie hebben geboden altijd jullie eigen kennis was en dat alles wat wij deden, een jullie zachtjes duwen in jullie eigen herinneringen was.

24. Van de vele, vele miljarden zielen die deel wilden zijn van deze meest opwindende tijd in het hele universum, hebben jullie de eer gekregen om tussen hen te zijn die gekozen werden. Verheug je in dit privilege en verantwoordelijkheid, wetend dat de oneindige, eeuwige en ongeconditioneerde liefde van alle lichtwezens in dit universum bij jullie is op iedere stap van jullie pad.

______________________________________

LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward 

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3