Followers

President

dinsdag 13 december 2016

Nederlands -- Matthew via Suzy Ward op 9 december 2016


Matthew via Suzy Ward op 9 december 2016           
                                              
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew Altijd intensiveren emoties bij het eind van het jaar als mensen over de hele wereld dit vieren met traditionele godsdienstige diensten, roerende muziek, en festiviteiten met familie en vrienden. Het is tijdens dit seizoen dat zij wier levens meer met dank vervuld kunnen worden dan gewoonlijk en wier levens grauw voelen, meer wanhopig zijn. Dit jaar, met de planetaire vibraties die hoger zijn dan ooit eerder in jullie geschiedenis, zijn de gevoelens van dankbaarheid voor zegeningen en die reiken naar degenen in nood, net zo verhoogd. We willen dat jullie de schittering konden zien van deze vergrootte dank, edelmoedigheid en dankbaarheid voor het delen – dat is een gezicht om vast te houden.
Ook vibraties hebben een hele grote rol gespeeld in de recente verkiezing in de Verenigde Staten, en laten we eerst spreken over de negatieve reacties over het resultaat. We kunnen de sterke emoties voelen van veel mensen in dat land: boosheid over een politiek stelsel dat de populaire stemmen niet eert, begrijpen over wat er in de weken sedert de verkiezing gebeurde, de vrees over wat er voor het land nog komt. En omdat de daden van de regering vaak een wereldse inslag hebben, zijn leiders van andere landen behoedzaam.
We begrijpen die gevoelens en velen van jullie hebben ze in e-mails uitgedrukt aan mijn moeder. Lieve mensen, jullie kunnen vrede van geest hebben als je denkt over wat je weet dat de meeste mensen niet weten:
Het resultaat verdoemde het plan van de Illuminati om een van hen zelf in het Witte Huis te zetten na acht jaren om voor een president te vechten die terug vocht zo veel hij kon.
Planetaire vibraties zullen alleen ondernemingen versterken en vooruit helpen die het best de Aarde dienen en al haar levensvormen; iets dat daaraan tegengesteld is kan niet lang duren (in stand gehouden worden)
Moeilijk gewonnen rechten en progressie in sociale justitie kan niet worden ontmanteld. Het is de bestemming van Aarde’s mensen niet om achteruit te gaan, maar om steeds naar vrede te gaan, wederzijds respect, samenwerking en leven in harmonie met de Natuur.
De wereld waar het leven zodanig is en de planeet wordt hersteld naar gezondheid en oorspronkelijke schoonheid – de wereld die je helpt te scheppen in de lineaire tijd – die al vibrerend bestaat in het continuüm.
Dus, terwijl het misschien lijkt dat de nieuwe administratie en diens richting al vier jaren in steen is gebeiteld, dat is het geval niet.
Diverse lezers hebben gevraagd of NESARA [Nationale Economische Veiligheid en Reformatie Act (wet)] de oplossing is voor deze situatie die velen over de wereld zien als een centraal punt in de  tijd – en die is dat ook, en het zou weergalmend verwelkomd worden als iedereen wist wat hieruit voortkomt.
Terug naar NESARA. De energie rond deze VS wetgeving zet die automatisch in het rijk van mogelijkheden, maar iets onwaarschijnlijks dat boven het hoofd hangt om fruit te dragen. Niet alleen is de Act niet overal bekend, maar sommigen die er van gehoord hebben, geloven niet dat die geldig is; sommigen die het wel geloven hebben er misvattingen over; en anderen, inclusief sommige leden van de regering, denken dat er disformatie gepost is op de NESARA website  van de regering. [voor lezers die niet bekend zijn met NESARA, typ dan het woord in een zoektocht van www.matthewbooks.com dan krijgen ze datums van de talloze boodschappen die bij dit onderwerp horen.}
Al 16 jaren is de uitvoering van de Act voorkomen geworden door schandelijke middelen van een ander verraad – meestal meedogenloos vanaf de “9/11” (11 september) van dat land door zijn leiders – want door hun zorg die de natie tot haar constitutionele status terugbrengt als een soevereine republiek, verklaart de bestaande corporatie tot niets dat vlug en heimelijk gevestigd werd door de Illuminati Britse Royals en gooide alle officehouders eruit. Als om die reden alleen al, de nieuwe administratie de Act onder de vroegere president Bill Clinton bracht, de order muilkorfde die legaal verbood dat iemand die er van wist om er ooit publiekelijk over te spreken. En de Illuminati daarbij en verder achter het Congres gaan door met wat er ook maar nodig is om het deksel op NESARA te houden door al hun voorzieningen die ontworpen waren om hun controle van dat land, en uiteindelijk van de wereld, te beëindigen.
Desondanks, is de activiteit in Aarde’s energieveld van een potentieel dat hoort bij de verkiezing en de nasleep ervan is nog steeds onstuimig, dus is het mogelijk dat de Act naar het publieke besef gebracht kan worden, en misschien door de eis van de ingelichte burgerij de regering zal hervormd worden. Als dat zo is, dan zou dat de manier zijn waarop het land leiderschap wint, dat koers zal zetten naar de licht richting. En daar dit deel van Aarde’s energieveld nog steeds zo in de war is, kunnen andere scenario’s opkomen om Bernie Sanders naar de Oval Office te voeren. (Oval Office, de regering dus).
Dit is geen voorspelling – dit staat in verbinding met de energie stroom. We kunnen Aarde’s Grote Plaatje zien omdat in het continuüm, het al een fait accompli (is, een gedane zaak) maar we kunnen niet voorspellen wat er op korte termijn gebeurt. Dit hangt allemaal af van vibraties. Een plotselinge golf energie vanuit collectieve gedachten. Gevoelens en daden uit alle leven op Aarde kan een situatie stuwen van waarschijnlijkheid naar zekerheid. Zo snel als die kan omkeren naar mogelijkheid.
Dus dan, laten we spreken over de stroom van energie omdat die jullie politieke scene tot zover heeft beïnvloed met zijn betrekkelijkheid voor wat er gaat komen. Dit heeft niets te maken met politiek per sé, maar het heeft alles te maken met de vibraties rond politieke zaken en hoe die gaan uitspelen in overeenstemming met de universele wetten.
Ondanks loyale supporters in de maanden van de campagne, hebben Donald Trump en Hillary Clinton overheersende negatieve energie aanhechtingen aangetrokken die lage vibraties uitstralen. Ook hadden ze geen innige aanbevelingen van hun respectiefelijke partijen, maar ze werden de nominées/kandidaten. Mevrouw Clinton werd dat omdat de DNC haar de stemmen telling gaf van kritieke voor-verkiezingen die Mister Sanders won, en Mr. Trump won de presidentiële verkiezing omdat de Illuminati ’s stem manipulatie om Mevr. Clinton te begunstigen verkeerd ging. En dus, zaten vibraties van de energie rond beide individuen en de corruptie in het verkiezingsproces voortdurend op lage niveaus, en die niveaus vielen verder naar beneden in de weken sedert de verkiezing vanwege wijdverspreide protesten en bezorgdheid over de gekozen presidentiële keuze van personen voor sleutel posities.
Toen Mr. Sanders de race binnenkwam, was de energieverzameling rond hem met hoge vibraties in harmonie met zijn karakter en de goedkeuring van zijn stemmers over zijn hervormingsfilosofie. Toen de dagen voorbij gingen en de ondersteuning voor hem toenam, bleef het trillingsniveau stijgen en dat is nog zo, omdat hij doorgaat de veranderingen te promoten waarvan hij en zijn supporters voelen die het best zijn voor het land. De onderste lijn is dat de vibraties rond Mr. Sanders verbonden zijn met de planetaire vibraties die met licht-gevulde condities zijn in dienst voor de planeet en de volkeren. In de weken en maanden die komen zal de Aarde in achtereen volgende lichtere lagen gaan, terwijl haar beschavingen ten slotte vrij van onderdrukking van het lichaam, denken en spirit kunnen worden.
Nu dan, enige tijd geleden vertelden we jullie dat in 2017 de decade (tien jaren) van vertraging eindigt met bewuste en spirituele verkrijging dat Aarde’s Gouden Periode waarvan de meesterplanners hadden verwacht die in 2007 zou worden bereikt. Volgend jaar begint een geheel nieuw hoofdstuk in jullie wereldse geschiedenis terwijl krachtige energiegolven die onder gebieden van hoge vibraties liggen en beginnen met het manifesteren van betekenisvolle veranderingen aan jullie nabije horizon.
Maar verwacht alsjeblieft niet dat de ontvouwing de hele tijd rustig zal gaan/zeilen. Er zullen proefondervindelijke tochten zijn langs het lichtende pad, het slepen van voeten van nog sluimerende zielen zijn en de Illuminati hebben nog overblijfselen van macht. Ze zullen weigering bestijgen door oproer te veroorzaken waar ze maar kunnen en beangstigende tactieken gebruiken – een aantal van onheilspellende speculaties, inclusief een invasie vanuit de ruimte, die al rond circuleren. Zielen van ontwikkelde beschavingen die tussen jullie in leven en in jullie hemelen zijn, zullen doorgaan om alles te voorkomen dat jullie in gevaar kan brengen, en spoedig zullen Illuminati de waarheid moeten accepteren: Hun lange duistere eeuwen om het leven te controleren op Aarde zullen aan hun eind zijn gekomen.
Lichtwerkers, jullie zijn de voorhoede van het groeiend aantal dat naar een wereld gaat waar liefde alles overheerst. In talloze boodschappen hebben we jullie verteld dat liefde en licht één zijn en dezelfde energie, de meest krachtige sterkte in de kosmos en de sleutel om jullie wereld te transformeren, dat liefde de samenstelling is van de ziel en de band die mensen en dieren verbindt die kostbaar voor elkaar zijn(elkaar lief zijn). Misschien hebben we dat nog niet vaak genoeg verteld, alhoewel die groeiende spiritualiteit en bewustzijn inhouden om van het zelf te houden, Je kunt zeggen dat zielen-ontwikkeling begint bij het van jezelf houden, je moet weten hoe liefde voelt voor jou voordat je liefde voor anderen kunt voelen en om open te zijn om dat te verkrijgen. Lieve broeders en zusters, zelf-liefde is GEEN zelf gecentreerdheid, egoïsme, ijdelheid, trots of enig ander derde dichtheidstrekje – het liefhebben van je zelf is het eren van je goddelijkheid als deel van God.
Ontwakende zielen moeten begrijpen wat liefde is en lezers die al langer dit lezen kunnen een herhaling waarderen van wat ik mijn moeder vertelde toen ze vroeg naar liefde en hoe dit toegepast wordt naar “het dagelijkse leven.”
In eenvoudige termen is liefde God die ZichZelf deelt met Zijn Gehele schepping. Liefde is de genezende kracht van het universum. Liefde zit in de ziel en heeft alleen je toestemming nodig voor die ingeboren gevoelens om van anderen te houden en om hun liefde voor jou te ontvangen. Liefde heeft geen beperkingen, geen grenzen voor haar vermogen.
Als uitdrukking: liefde behandelt anderen met vriendelijkheid, eerlijkheid, medeleven, hulpvaardigheid, zorg, respect. Als van liefde kan gezegd worden bestanddelen te hebben “ingrediënten”, dan zijn deze sommige van goddelijke uitdrukking in actie(aan het werk).
Wetend dat jij en God en elke andere Goddelijke creatie onafscheidelijk zijn, dat is liefde. Wetend dat de Aarde zelf een voelend, bewust leven is en al haar levensvormen respecteert, is liefde. Je realiserend dat niemand anderen kan kennen op zielenniveau en daarom hen niet veroordeelt, maar eerder een daad niet vergeeft om die te zien als beledigend, dat is liefde.
Luisteren naar iemands godzelf is liefde. Het soort leven levend dat voortbrengt om het zelf lief te hebben, is liefde. Iets doen dat vreugde brengt naar jezelf als je dat in anderen ziet, is liefde. Vergeven van het zelf en anderen is liefde. Je bronnen delen met een vol hart is liefde. Goede daden doen zonder aanhechting met verwachtingen is liefde. Vrede van hart en denken voelen, is liefde. De zachte spanningen om een zonsondergang te zien of om vogelzang te horen, is liefde en een glimlach is een van de eenvoudigste en meest stralende uitdrukkingen van liefde.
In enige of al deze ogenblikken en vele anderen die je kunt tegenkomen waarvan je instinctief weet dat het liefde in actie is, manifesteer je liefde voor en van God. Moeder, ik denk niet dat ik je iets verteld heb dat helemaal verrassend is. Maar misschien is het goed om enige verwijzing te hebben als een leidend licht in deze tijd als duisternis de stralende overvloed schijnt te overschaduwen van liefde in jullie wereld. [Dat uittreksel van “Liefde in het Dagelijkse Leven” hoofdstuk van Illuminaties voor een Nieuwe Era werd doorgezonden spoedig nadat Matthew en ik telepathisch begonnen e communiceren in januari 1994.]
Terwijl jullie dit seizoen vieren, onthoud dan de overvloed van goedheid in de liefde die jij en talloze anderen uitstralen. Onderschat nooit de kracht van liefde om levens te veranderen en jullie wereld – liefde is de poort naar Aarde’s Gouden Periode in volle bloei.
Wij wensen jullie blije feestdagen en een prachtig nieuw jaar voor jullie, onze geliefde familie.
                                                    __________________________
LOVE and PEACE              LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward
Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die door veel mensen over de hele wereld worden gesteld. Matthews ziel is contact persoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere Meesters.
[Opmerking  van Suzy:  Blije feestdagen, iedereen!
Als je direct toekomstige boodschappen wilt krijgen, stuur dan een e-mail naar
messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zal je e-mail dan met adres vastleggen op de distributie lijst.]

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl)   

woensdag 16 november 2016

Nederlands -- Matthew via Suzy Ward op 11 november 2016Matthew  via Suzy  Ward op 11 november  2016
November 11, 2016
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We zullen met jullie delen wat we geobserveerd hebben in Aarde’s energieveld van potentieel en wat de Aardse monitor in het Nirvana rapporteert over de presidentiële verkiezingen in de Verenigde Staten. In onze laatste boodschap zeiden we dat meer scenario’s rond de verkiezing zich konden ontwikkelen, en inderdaad gebeurde dat, maar niet op de manieren die konden worden verwacht.
Indien we spreken over de spelers die erbij werden betrokken vragen we jullie om je alsjeblieft te herinneren wat we vaak gezegd hebben – nooit is onze interesse in onze Aarde familie gemotiveerd en nooit veroordelen we iemand van jullie.
Het zijn niet alleen de mensen in de Verenigde Staten die het meest hebben te winnen of te verliezen door wie hun president wordt. Het zelfde is zo voor de Rockefeller deel van de Illuminati. Hun zware invloed op Wall Street en in de regering van de natie is vanwege grotendeels Bill en Hillary Clinton, die met de geheime sociëteit werken, vroeger zoals maar weinigen op zijn top, toen ze tien jaren geleden zagen dat de wereld controle wegebde, vestigden zij hun eigen krachtsbasis en funderende bronnen. Maar hoe twijfelachtig de Illuminati ook kunnen schijnen te zijn, Donald Trump’s campagne belooft dat ze weten dat ‘hij zijn eigen man is’, iemand die ze niet kunnen  controleren.
In de weken die voerden naar de verkiezing, nam de energie en wantrouwen rond mevrouw Clinton en Heer Trump zo toe dat het begon voor zichzelf de stromers te trekken van alle scenario’s die het potentieel hadden om Bernie Sanders tot president te maken.[Die scenario’s zijn beschreven in de boodschap van 19 augustus 2016] Wat er zou worden uitgebracht in geregelde mate als de stromers op hun goed-bepaalde koersen liepen in plaats van een energiehutspot te worden die gezien kon worden als een octopus die in een zee van verwarring kon zeilen. Energie is neutraal, die stroomt gewoon in de richting die door de bedoeling is neergezet. In dit geval was de bedoeling om het resultaat van de verkiezing te beïnvloeden, en de aanwending op diverse manieren – sommige net zo vreemd als andere – schiepen de octopus.
Clinton’s supporters in het Democratische Nationale Comité manoeuvreerden naar Mevrouw Clinton de stemmen in ‘kritieke oorspronkelijken’ die eigenlijk gewonnen werden door Bernie Sanders; aldus was zij het die in plaats van de stemmers hun keuze, die als de Democratische partij genomineerde werd.
Wat betreft het FBI onderzoek naar Mrs. Clinton’s gehackte e-mails, Directeur James Comey boog voor de druk van Bill Clinton en andere Illuminati om te concluderen dat de nationale veiligheid niet gecompromitteerd werd en een gebruikte persoonlijke server is geen aangewezen belediging. De vinger werd naar Rusland gewezen voor het hack-incident.
Vladimir Poettin werd gerechtvaardigd door het claimen dat het niet Rusland was die dit deed. Individuen in de FBI en andere informatie agentschappen die de Clinton’s criminele geschiedenis uitgaf door de e-mails – zij voelden dat het publiek recht had de waarheid te weten over Mrs. Clinton. Maar Mr. Comey had vertrouwelijk gehouden wat de e-mails lieten zien: Ze gebruikte haar positie van Secretaris van de Staat om donaties te verzamelen van de Clinton Foundation en gaf gunsten terug weg en enkele Foundation fondsen kwamen terroristen ten goede.
Toen die individuen later ontdekten dat Anthony Weiner’s computer bewijs bevatte van de betrokkenheid van de Clinton’s bij de pedofiele kring, drongen ze er op aan dat Mr Comey het onderzoek heropende. Opnieuw gaf hij druk op het Clinton camp en zei dat Mr. Comey het onderzoek zou openen. Weer gaf hij op in het Clinton camp en zei dat geen van de e-mails hoorde bij Mrs. Clinton.
De hiervoor genoemde individuen maakten toen een lijst met behulp van Wikileak’s Julian Assange om de beschuldigende informatie aan de “whisleblower” (klokkenluider)internet site werkers door te geven. Om die fallout (neerslag) van die onverwachte blootstelling tegen te gaan, maakten de Illuminati troepen snel manipulerende stem mechanismen zodat de grotere telling naar Mevr. Clinton zou gaan. Misschien was de haast die nodig was wat leidde naar de vergissingen die manoeuvreerden om averechts (verkeerd òm)te werken – de grotere telling werd ten onrechte opgeschreven aan Mr. Trump.
De negativiteit die geschapen werd door degenen wier bedoeling het was om te bedriegen en door de bedrieglijke daden van henzelf, gaat tegen de kracht in van de zich steeds verhogende vibraties. De Republikeinen zijn de grootste groep in het House en de Senaat, maar weinigen zijn blij dat Mr. Trump hun standaard drager is. De Democraten zijn verbitterd en bezorgd; velen voelen dat als Bernie Sanders de kandidaat van de partij was geweest, hij de verkiezing had gewonnen, en positieve energie rond Mr. Sanders gaat door te groeien.
Dit is het ‘vibratie’ plaatje, kun je zeggen, van de Verenigde Staten. Vasthoudend dat de universele wet dat lage en hoge vibraties samen niet beiden kunnen bestaan, en dat er uit die energetische chaos een oplossing moet komen. We weten niet wat dat zal zijn, maar we kunnen je wel enige factoren vertellen die in het spel kunnen komen.
Deze ‘verbazende ontsteltenis’ zoals politieke analisten en de media dit verkiezingsresultaat benoemen, heeft menigten van vurige burgers gemotiveerd om in protest de straten op te gaan en sommigen roepen een onderzoek op in het stemmen tellen. Als dit zich waarmaakt en er wordt ontdekt dat stemmachines vals waren of dat niet alle ingezonden stemmingen werden geteld, zou de verkiezing worden geannuleerd. In een dergelijk geval zou president Obama in dienst blijven totdat er een andere president is gekozen.
Mevrouw Clinton was niet in topfitte stoffelijke conditie toen haar clones enige jaren geleden werden gemaakt, en als de vibratie niveaus stijgen, zal de verslechtering in de cloon’s gezondheid en verschijning snel merkbaar worden. Dan nog, als er een andere verkiezing zou worden gehouden, dat zou geen reden zijn dat ze die niet zou doen; dan zou de informatie over haar en de Clinton Foundation over het hele internet zijn.
Het Republikeinse partij programma bevat ideologische voorzieningen die velen in de partij niet omhelzen en ze zijn niet comfortabel met sommige van Mr. Trump’s retorieken; ze stemden op hem omdat hij een verandering vertegenwoordigt van regering waarvan ze voelen dat die hen achterliet. Ook Mr. Sanders omhelst verandering van ‘t Washington establishment, en professioneel en persoonlijk respect samen met zijn populariteit bij de Democraten zou hem een natuurlijke keuze maken als presidentiële kandidaat. Of misschien, door populaire eisen, als een vervanging.
Mr. Trump is gretig concurrerend. Daarom ging hij de race in, hij wilde winnen en de wereld denkt dat hij dat deed. De protesterende menigten kunnen hem niet kwellen; maar als hij leert hoe veelomvattend en stressvol de presidentiële verantwoordelijkheden zijn, waar van hem wordt verwacht om op advies van anderen te handelen eerder dan op zijn eigen impulsen en hij is de baas niet van het Congress, hij kan besluiten dat het zijn van president niet zo bevredigend zal zijn als die van een ondernemer en hij zou dan een respectvolle manier naar buiten verwelkomen.
Delen van die factoren die uit gedachten en gevoelens komen wervelen in het massa bewustzijn, sommigen zijn ver en wijd bekend, sommigen die alleen lezers van onze boodschappen kennen. En jullie zullen begrijpen waarom de meest vitale factor van dit alles is: De richting waarin Mr. Trump en de Republikeinse partij het land in mee willen nemen is in tegenstelling van de overheersende vibratie, die zullen doorgaan zich te verhogen langs Aarde’s ascentie pad. Die richting van de partij is in conflict met Gaia’s visie, die gedeeld wordt door verlichte zielen en hun aantallen nemen per dag toe. De oplossing en verzoening moet en zal komen om dat pijnlijk verdeelde land, wier invloed wereldwijd wordt gevoeld, te healen.
Geliefde familie, vrees niet wat er misschien zal gebeuren. Schep wat zal gebeuren door standvastig je licht te leven! Talloze wezens door dit universum eren en ondersteunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.
----------------------------------------------
LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward
[If you received this message as a forward or are reading it on www.matthewbooks.com and would like to receive future messages directly, please send an email to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. That will register your email address on the moderator’s distribution list.]


dinsdag 18 oktober 2016

Nederlands -- Matthew Ward --12 Oktober , 2016Matthew Ward --12   Oktober , 2016

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Aarde’s energie van potentieel wemelend van activiteit zoals nooit eerder in jullie opgeschreven geschiedenis omdat krachtige golven van licht krachtsinspanningen stuwen naar resultaten die jullie hartelijk zullen verwelkomen. Deze instroom van licht zal de greep van de Illuminati snel verzwakken op de fragmenten van economie, politieke en media beheersing en heeft vele volgelingen in lagere rangen gemotiveerd om te vertrekken zodat er afstand tussen hen en hun vroegere metgezellen zal zijn als waarheden opduiken over de Illuminati. Degenen aan de top proberen hun vroegere macht te redden maar dat zal niet baten – geen van hun schandelijke zaken zullen slagen. Versnellende vibraties samen met bewijs in gehackte documenten, gelekte informatie, whistleblowers en stevige actie door invloedrijke individuen in regeringen, militaire en spionage krachten, en banken en legale stelsels brengen een eind aan de lange duistere regering van de Illuminati.
Recente internet artikelen stellen dat als Hillary Clinton in de openbaarheid spreekt, mensen een kloon zien, geen mens. Alhoewel de meesten die deze informatie lezen zouden zien dat het een absurde bezoedel tactiek is, het idee dat een mens kan worden gekloond siepelt in het openbare besef. Zodat jullie begrijpen waarom en hoe menselijk klonen gedaan wordt in jullie wereld, vroeg ik mijn moeder om te kopiëren wat Hugo, een ontwikkelde ziel die hier heel bekend mee is, haar 20 jaren geleden vertelde. En ik moet zeggen hij was buitengewoon geduldig toen vragen in haar denken opkwamen als vuurwerk. [Het volgende is een uittreksel ui “Menselijk Klonen” hoofdstuk in Onthullingen voor een Nieuwe Era.The following is an excerpt from the “Human Cloning” chapter in Revelations for a New Era.]
“Hallo Mevrouw Susy! Ik ben blij om in uw gezelschap te zijn op dit moment. Ik begrijp dat u zich het klonen hebt afgevraagd of volwassen mensen dat werd gedaan op Aarde. Inderdaad dat is een feit en dat is al enige tijd gebeurd, zoals Matthew u heeft verteld. Ik zal maar direct beginnen bij het begin van het kloon proces, als ik mag. Dank u.
Menselijk klonen is een proces waarbij het cel materiaal van een levend wezen afgenomen wordt voor het doel om precies het zelfde te maken in een nieuwe entiteit. Het cel materiaal wordt gezet in een steriele buis in iets vloeibaars dat bevorderlijk is voor de groei van dat materiaal in zuiverheid en zonder dat onvolmaaktheden de substantie binnengaan. Nadat het zich verdeelt en onderverdeelt, wordt het materiaal overgebracht naar een groter vat van het laboratorium onder dezelfde steriele condities en temperatuur en licht beheersing.
De embryo vorm wordt snel duidelijk en spoedig wordt de definitieve vorm van een foetus gemakkelijk kenbaar. Als de foetus de fase heeft bereikt van bijna zes maanden van de normale zwangerschap leeftijd, wordt die weer overgebracht naar een bewaar tank waarin die de amniotische vloeistof in de baarmoeder benadert tijdens de zwangerschap. In die vloeistof gaat de foetus normaal door zoals in een baarmoeder. Als de foetus de term ontwikkeling heeft bereikt, wordt die van de vloeistof verwijdert en dan behandeld alsof er een geboorte is gebeurd op normale wijze. Behalve natuurlijk er geen navelstreng is om te behandelen. Een kleine kosmetische operatie verhelpt dan de afwezigheid van die normale verschijning.
Het proces in menselijke verdubbeling neemt geen negen maanden. Die wordt versneld door chemische middelen en ideale omstandigheden door het laboratorium gemaakt. Het eerste proces kan zes en zeven weken duren tot zekerheid van een volmaakt foetale ontwikkeling en nog acht tot tien weken is er nodig voor de volle groei. Daar geen van deze door een natuurlijke geboorte gaat, heeft de normale zwangerschapstijd geen betekenis.
Kloning wordt niet beperkt tot het reproduceren van kinderen die worden toegestaan om normaal te groeien van geboorte tot volwassenheid. Als het gaat om een kloon van een specifieke volwassene, is de periode van ouder worden na het opduiken van het kind naar een volwassene in de eerste jaren, zeg 30 of 35 jaren oud is slechts tussen 350 en 400 dagen. Ongeveer een toegevoegde maand van ouder worden is nodig voor een kloon van een 65 jarig oud individu. Dat is ongeveer de leeftijd waarop de meeste mensen worden gekloond in deze tijd op Aarde.
De substantie die deze snelle veroudering toestaat is nog niet ontdekt voor zulk een doel behalve voor die weinig wetenschappers die bezig zijn met het kloon proces. Een paar individuen op Aarde zijn aangedaan met een chemische onbalans die hun lichaam veroorzaakt om veel sneller te verouderen dan wat dan normaal is. Een 10 jarig oud kind kan de uiterlijke verschijning en organische functie en processen van een heel oud persoon hebben gekregen. Oud met jullie standaard dat is, niet ergens anders. De chemie die deze onbalans veroorzaakt in het zieke stelsel van dat kind is wat bijna tot volmaaktheid wordt gebruikt in het proces van een snel verouderend kind klonen in volwassenen.
Dit snel verouderend proces heeft ook de toevoeging nodig van diverse sleutel voedingsmiddelen aan het dieet en ideale laboratorium condities van temperatuur en gecontroleerde graden zuurstof en koolstof dioxide. De ongunstige omstandigheid is, dat als de verschijning identiek moet zijn met de originele mens die ongeveer 60 of 65 jaar is, dan moet de gehele kloon verouderd worden tot die identieke verschijning is bereikt. Het kan niet zijn om het verouderen van de organen te stoppen en nog de nodige verschijning te verkrijgen, maar ook als er enige gebreken zijn die horen bij de familie genen. Zelfs als de pas gekloonde mens eerst frisser lijkt en er jonger uitziet dan de originele mens of de voorgaande kloon, dat breekt die sneller af en begint meer ontwikkelde tekenen van veroudering te laten zien, in alle richtingen.
Ik heb in zoverre alleen gesproken met een lichaam van een gekloond individu. De hersenen zijn weer een andere zaak. Dat is het meest ingewikkelde aspect van de groei procedure, in vitro en in het vlees. Het menselijke brein is een computer en de downloadende functie van het oorspronkelijke naar het brein van de kloon werkt precies als jullie computers in dit zelfde soort proces.
Het dupliceren van een oorspronkelijk brein kan met volmaaktheid gedaan worden in een kinder kloon. Opvoeding wordt voortdurend ingevoegd aan de kloon tijdens het verouderings proces van de geboorte af tot aan de volwassenheid en het brein functioneert als normaal zoals je zou verwachten binnen de versnelde leer faculteiten. Omdat het brein zo groot is in vermogen, is de absorptie van de kloon niet alleen gemakkelijk het is het meest interessante voor de mensen die erbij zijn betrokken om zulke reuzen sprongen in leren te zien. We observeren dit vanaf hier en zien dit als het enige aspect van wetenschappelijke aard op jullie planeet die is begonnen verlicht te worden als zo’n functioneel vermogen van het menselijke brein.
Mevrouw, het uitgebreide opvoedingsproces is nodig omdat een abrupte insteek en intelligentie en kennis in een “blanke plaat” een neurologische schok zou maken.
De kloons worden geïnstrueerd vanaf de kindheid door leraren die specifiek getrainde gedragswetenschappers zijn. Dit aspect van het proces is precies wat jullie doen met je kinderen, ze leren om bewust te worden, alert en verantwoordelijke kleine individuen te zijn met persoonlijkheden, vaardigheden, een zin van verantwoordelijkheid en erbij betrokken maniertjes ontwikkelend. De leraren, wier studenten best meer dan de meesten uniek zijn, worden zelf getraind door persoonlijke films van de familie en krijgen andere intieme familie geschiedenis erbij, en dus zijn ze bekend met alle spraak en beweging van het gekloonde individu.
Het is helemaal een andere zaak als een snel geproduceerde volwassen kloon het object is. Een grote reden waarop veroudering kan worden versneld is het vermogen van het brein om informatie te absorberen en functies uit te oefenen of een snellere wijze en meer bevattingssnelheid dan de meeste Aarde mensen zich realiseren. In feite, als dit niet zo was, dan zou het volwassenen klonen niet mogelijk zijn.
In een snel-verouderde kloon, die de integriteit vasthoudt van alle kennis die gewonnen is tijdens het oorspronkelijke leven van het wezen staat op het spel.
De volwassen kloon zijn eerste herinneringsmogelijkheid is in opspraak gebracht in de mate dat de kloon in de war gebracht kan zijn of op dit moment een verlies van woorden heeft totdat de herinnering binnen springt of het eigen denkaspect van de kloon overweldigt de aarzeling en wat er overheen zit, zeg maar. Sedert dit niet erg ongewoon is bij “echte” mensen, wordt dit niet opgemerkt verdacht in gekloonde wezens, maar eerder gezien als alleen een menselijke onvolmaaktheid.
Het downloaden van alle informatie in de hersenen van de originele mens of van de kloon die herplaatst wordt, moet gedaan worden op het moment van de behoefte aan een nieuwe kloon. Dit kan succesvol gedaan worden vanaf de persoon zijn brein naar de eerste kloon. Lichte verslechtering gebeurt er met elke volgende downloadingsprocedure van de weggeworpen kloon naar zijn vervanging. Nee, de oorspronkelijke hersenen kunnen niet worden gebruikt om zijn verslechteringen te misleiden zelfs als dat individu nog levend is, maar dat oorspronkelijke brein kan niet dezelfde opgestapelde kennis hebben als de meest recent gekloonde entiteit. Je kunt zien dat de identieke opslag van de laatste informatie essentieel is als de vervangende kloon wordt geaccepteerd als de echte persoon.
Daar we blij zijn om deze ontwikkeling in technologie op jullie planeet te zien, is het misgebruik die je opgetogenheid neutraliseert bij jullie ontdekking. Machtige mensen worden nu gekloond en zijn al gekloond, al vele jaren, en geen ervan gebeurde met een goede bedoeling. Altijd is dit geweest voor controle bedoelingen. Sommigen van jullie wereld leiders werden vele jaren geleden gekloond en nu zitten ze in de dertigste of meer versies van de oorspronkelijke persoon. De bedoeling om die mensen te klonen is voor de zekerheid van hun lange levenstijd en de handhaving van hun invloed.
Jullie kunnen de abrupte en aanzienlijke verandering in hun verschijning zien naast een levende gezonde en jeugdigheid van sommige wereld leiders zoals je ziet in tv films of foto’s. Gewoonlijk volgt die grote robuustheid en uithoudingsvermogen direct een dag of na een paar dagen van afwezigheid voor het publieke oog na een periode van toenemend bewijs van een ouder wordende verschijning. Jullie wijzen dat toe aan opmerkelijke verschillen aan de korte vakantie van de persoon of een herstel na een uitgeroepen ziekte maar er is bekend dat gewoon een nieuwe kloon de oude heeft vervangen.
Ja, diverse klonen zijn terzelfder tijd geproduceerd, opgevoed zoals ik eerder uitlegde en op diverse plaatsen bewaard op jullie planeet om altijd klaar te staan als het nodig is voor het op dat moment geweten insertie proces. Veel versies van de klonen zijn nodig omdat de kunst van deze wetenschap op Aarde nog niet volmaakt is geworden. De gekloonde volwassen lichamen desintegreren veel sneller dan de zelfde leeftijd lichamen die natuurlijk zijn gegroeid. Dit komt vanwege het versnelde proces van kind tot volwassen lichaam en deels door het gebrek aan vaardigheid in die wetenschappers die de diverse procedures uitvoeren. Aarde’s derde dichtheid atmosfeer is ook een factor.
De gekloonde familieleden van het individu zijn zich natuurlijk gewaar van het bestaan van de kloon of klonen en ze nemen in het opvoedingsproces en aan de “verheimelijking” deel. Als zij weigeren worden ze zelf gekloond, gewoonlijk tegen hun wil en hun klonen gaan verder met publieke functies. In sommige gevallen zijn de oorspronkelijke personen natuurlijk gestorven of zijn ze gedood als dit de bedoeling diende van nog meer machtige mensen. Anderen leven nog of die worden nooit in het openbaar gezien. Alleen de klonen worden in het openbaar gezien.
Om uw denken tot rust te brengen, Madam, vijf landen hebben het kloon proces ontwikkeld met gewoon hetzelfde niveau van succes met de reproducties en een land experimenteert nog met vroegere fasen. Laboratoria zijn ontworpen rond de zelfde functionele basis met weinig variatie in het over alles heen proces. Enige jaren geleden waren er voldoende variaties in procedures zodat verschillen in de kwaliteit van de klonen gemakkelijk waren op te sporen. Het verouderingsproces was het voornaamste verschil in benadering bij de verschillende laboratoria, en er waren consequente verzwakkingen in de maximale maat van stoffelijke stabiliteit en hersen downloadings successen. Met de eventuele acceptabele uitwisseling van technologie zodat alle gebieden van onvolmaaktheid kunnen worden verbeterd, duiken alle huidige klonen op met bijna hetzelfde functionerensvermogen, verschijning en ouder wordende karakteristieken in alle landen waar ze worden gemaakt.
Om nu verder te gaan. Ik zal me richten op de zeer belangrijke zaak van een ziel in een gekloond lichaam. Wat betreft een ziel die wel of niet in deze door de mens gemaakte lichamen zit, is het absoluut zo dat een ziel niet wordt “geboren” in een gekloond mens, maar een ziel kan er wel een binnen gaan. Er is een goede reden voor een ziel om daar binnen te gaan, net als er een goede reden is voor een ziel om dat niet te doen.
Voor een ziel die heeft gewacht om een leven in stoffelijke vorm mee te maken, is het een gelegenheid om dat wel te doen in deze afnemende dagen voordat de grote veranderingen in Gods plan om het bewustzijn te doen omhoog gaan van de planeet en bij ieder van jullie die ontvankelijk is. Maar, elke ziel die deze gekloonde lichamen binnengaat, kent het risico om gevangen te worden door de duistere krachten die de psyche hebben doordrongen van de oorspronkelijke persoon en elke voorlopende kloon. Dit is een specifiek belangrijke consideratie omdat hersen functioneren verslechtert bij elk downloadings proces zoals ik zei, en daarbij verzwakt een ziel’s mentale weerstand om gevangen te worden. En ook, in latere versies van de kloon is de lange levensduur niet lang, dus die lichamen worden niet gezien als het paradijselijke leven dat iemand misschien verwacht van een individu op een zeer invloedrijke positie.
Waarom zou een ziel zo’n probleem op zich nemen? De macht van zulk een invloedrijke positie is precies waarom sommige zielen het niet alleen willen, ze willen vurig de kloon binnengaan. Ze doen dat met de bepaling om de genetische structuur te overstijgen, de invloed van de herinnering en de inherente neiging om het negatieve pad te volgen waarop de oorspronkelijke ziel zat. Als een ziel inderdaad heel sterk is, is er de wil om het genetische en morele karakter op te tillen naar het punt dat er een omkeer punt schijnt te zijn in de gezondheid van de “persoon”, zijn houdingen en activiteiten. In dergelijke gevallen is dat omdat de hogere intentie van de sterkere ziel het hogere energie licht aantrekt die in staat stelt om het gekloonde lichaam te doen instromen met stoffelijk uithoudingsvermogen die niet beschikbaar is voor die zielen met minder oplosvermogen en daarom kan de sterkere ziel het lichaam levenskracht geven en een veel langere tijd onderhouden dan een zwakkere ziel dat kan.
Nu denk je hoe kan een lichaam leven zonder een ziel? Het chemische maaksel van een stoffelijk lichaam is zodanig dat het een onafhankelijk functionerende entiteit is. Zijn levenskracht wordt onderhouden door zijn eigen energetische stuwkracht die verkregen wordt uit de elementen en uitwisselingsprocessen van normaal organisch functioneren. Daarom heeft een kloon zonder een ziel dezelfde mobiliteit en denk capaciteit als een normaal lichaam.
Laten we ons richten op wat er niet in een kloon zit zonder een ziel. Ten eerste, emoties zijn niet gegevens die in een natuurlijk geschapen mens zitten. Een ziel-loze kloon moet de verschijning van emoties in overeenstemming met zijn omgeving krijgen, misschien wat er verwacht is van een ‘gewone man’ of misschien een lid van de high society. Het is alleen een overeenstemming met de cirkel waarin de kloon zich beweegt dat hij de verschijning heeft om emoties te hebben.
Maar het meest essentiële gebrek in een kloon is het spirituele aspect die inherent is in een baby die geboren is door het eitje en sperma van zijn ouders. De zielen-levenskracht omvaamt die aspecten van zijn die de band met God zijn – geweten, intuïtie, zin van ’t zelf op een hoger plan dan normaal bewust functioneert. Dus geen van die banden met God noch natuurlijke emoties zitten in het zielloos gekloonde individu. In plaats hiervan is er een mechanisch en mentaal aspect van wat juist is om te doen of te zeggen. Eenmaal een meester is dat vermogen net zo bekwaam als of de “persoon” een leven lang had doorgebracht door wijsheid op te slaan en zich juist te gedragen.
Uw denken zit zo vol vragen, Madam! Nee, niet het produceren wat u noemt “test tube babies” dat is het minst niet van de zelfde aard als het klonen van individuen, en zeker niet de bedoeling.
Suzy: Het spijt me om aan zoveel dingen te denken die ik je wil vragen, Hugo. Daar het publiek weet is dat een schaap net werd gekloond, weet je waarom mensen en massse zich hebben afgevraagd waarom het zelfde niet met mensen kan worden gedaan?
Hugo: Nou Madam, ik zei dat zelfs het klonen van het dier bekend is, er zal geen versterkte informatie bij die bereiking komen. De kunst van het klonen is hier niet volmaakt, en de producten zullen niet verouderen op dezelfde normale wijze zoals natuurlijk ontvangen dieren dat doen. Als dit is gerealiseerd kunnen er misschien niet veel rapporten over zijn. Ook zei ik dat geconcentreerde publiciteit logisch alle denken kan veroorzaken om die bereiking te extrapoleren in de mogelijkheid van menselijk klonen. Dat soort speculatie bestaat daar niet, maar om te voorkomen
dat het grootste deel van de bevolking zulk een feit accepteert als mogelijkheid, nog minder een geldigheid, is de science fiction in boeken en filmen het meesterlijke middel waarbij het menselijke kloon technologie wordt beperkt tot een teneur van absurditeit.
Ik kan u niet vertellen wanneer klonen voor het eerst werd gedaan, maar de technologie zit in het universele denken en is daarom toegankelijk voor hen die tappen uit die uiteindelijke bron van alle kennis.
Suzy: Hugo, keurt God klonen goed?
Hugo: Ik ben verbaasd door uw vraag! Ik heb me dit nooit afgevraagd. Ik veronderstel dat Hij dat niet afkeurt, omdat iets dat iets schept voor het hoger goed van het universum zeker niet als “slecht” kan worden gezien door God. Het zit in het misbruik van dit kloon vermogen, zoals al het andere waarin God zeker zou worden teleurgesteld, denk ik.
Madam Suzy, ik vraag vol respect dat u terugkeert om deze zaak met mij te bespreken op een andere keer. Ik zal direct komen als antwoord op uw vraag of Matthew zal contact met mij leggen, als u wilt. Dank u voor deze dienst en hiermee zeg ik goodbye voor korte tijd.
 De volgende dag: Madame Suzy, dank u om me weer te ontvangen. Ik ben bemoedigd u te vertellen dat klonen niet echt tegen God is. Nee, helemaal niet. Ik heb over deze aanzienlijke gedachte nagedacht sedert u me dat vroeg. Ik heb gepraat met een van de leden van de meester raad wie wijsheid in spirituele
zaken hoger is dan die van iedereen in dit rijk, en hij stemde met me overeen dat klonen niet tegen God’s wensen is, maar alleen het misbruik door individuen van de zelf dienende bedoeling achter de ontwikkeling van hen.

Matthew: Moeder, dank u. Als lezers eerst vroegen of Hillary Clinton dood is of levend en als de “persoon” die in het publiek wordt gezien een kloon is, en of zij in het publiek gezien is, een kloon is, een holografisch beeld of een lichaamsdubbel, we vroegen het aan de monitoren van de Aarde en hun antwoorden varieerden. Het is niet moeilijk voor hen om de energie stromingen te ontcijferen rond een persoon, maar de overvloed die rond Hillary rondzweeft bevatte een mengsel van speculatie en feit over die specifieke zaak. Nadat de monitoren duidelijkheid verkregen gaven ze ons het volgende rapport:
Hillary is inderdaad levend maar zij is niet meer in het publiek gezien sedert ze in een auto werd geholpen enige weken geleden. Altijd is een van haar klonen vlakbij – dat is standaard procedure met elk persoon die in jullie gemeenschap is gekloond – maar haar stoffelijke en mentale conditie in die tijd was te gecompromitteerd om informatie te downloaden naar de kloon, haar eerste die werd gebruikt. En dus werd de raad van longontsteking diagnose gegeven om Hillary tijd te geven om voldoende stabiliteit te herwinnen voor de download om door te gaan. Na een korte afwezigheid uit het publieke zicht, verscheen ze weer en ze leek verfrist, jonger en smaller, net als ze diverse jaren geleden deed toen de kloons werden gefabriceerd. Alleen de kloon en de opvolgers ervan zullen van nu af aan in het publiek worden gezien omdat Hillary’s verslechterde gezondheid zo’n gemerkt contrast zou zijn door haar kloon’s levendigheid en hoge energie.
Het is niet bekend of die situatie enig effect zal hebben op de presidentiële campagne. Wat bekend is, energie die om de twee partijen nominee’s gaan is negatief in brand te staan, kun je zeggen, en het is mogelijk dat scenario’s als toevoeging zodat die genoemd zijn in onze augustus boodschap zich zullen ontwikkelen. De positieve energie rond Bernie Sanders is niet zwakker geworden, die leidt hem nog naar het presidentschap.
De onvoorwaardelijke liefde van alle lichtwezens in dit universum vergezelt jullie als jullie je wereld helpt gaan in een lange era van liefde, vrede en welzijn voor iedereen.
                                                                                  __________________________
LOVE and PEACE                                      LIEFDE           en     VREDE
Suzanne Ward

[If you received this message as a forward or are reading it on www.matthewbooks.com and would like to receive future messages directly, an email sent to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com

dinsdag 20 september 2016

Nederlands -- Matthew 17 sept. 2016Matthew 17 sept. 2016

                          
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laten we beginnen om de gedachten en het denken van velen om ons voornamelijk te richten op zorgen over Noord Korea’s  succesvolle lanceringen van raketten. Als dat land een nucleaire oorlogskop in de ruimte zendt, zal de ontploffing worden voorkomen door de leden van de familie die voortdurend door onze hemelen patrouilleren. – het zelfde zou gebeuren als elke andere natie zo’n poging deed.

Het stoppen van het ‘staakt het vuren’ van het bestand in Syrië om menselijke redenen is welkom. Om zeker te zijn, maar veel meer dan dit verband is er nodig om de toestand van mensen in dat door oorlog verscheurde land vrij te maken. Vrede zal er komen; maar de sterke energie-stromers van vijandschap en wantrouwen uitgestraald door tegengestelde godsdienstige en wereld groepen zullen omleidingen veroorzaken langs het pad.

Zoals voor de energetische scenario’s die beschreven zijn in onze vorige boodschap over de presidentiële verkiezing in de Verenigde Staten, Hillary Clinton’s terugtrekking uit de race om gezondheidsredenen heeft een rand van andere mogelijkheden die ook Bernie Sanders in het Witte Huis zou krijgen. Dit betekent niet dat als die rand wijder wordt, de scenario’s die horen bij Clinton’s activiteiten, zullen verdampen. De energie van die stromingen zullen hun koers lopen om die informatie aan het licht te brengen en dus blijft er de mogelijkheid dat het haar diskwalificatie zal zijn voor presidentschap die Sanders naar de office zal opheffen.
De waarheid over “9/11” zal worden onthuld maar niet voordat de Rockefeller factie van de Illuminati al hun invloed heeft verloren in de regering, economie en in de hoofdstroom van de media van de Verenigde Staten.
Dat wijzen met de vinger naar Rusland van die natie in een serie van gehackte e-mails en die Vladimir Poettin als bemoeial zien in de politieke zaken van de VS en een dictator die de landen wil beheersen vroeger in de USSR dat is politiek een houding aan nemen en veevoer voor de media. Poettin wil geen nieuwe koude oorlog of conflicten met enig land; hij is een van de individuen in regeringen, militaire legers en in handel en economie sectoren wiens pogingen achter gesloten deuren gericht zijn op het beëindigen van het lange bewind van corruptie door de Illuminati van wereld corruptie, bedrog, moord, het initiatief nemen van oorlogen en het kweken van armoede.
De omhoog gaande vibratie niveaus die ook helpen om de Aarde te bevrijden van die plagen over de mensheid, spelen verwoesting met mensen die niet begrijpen wat er uitwasemt. Wat jullie weten is de evolutie van een beschaving en transformatie van een wereld, die de meesten zien als een eeuwige beroering, verdeeldheid en verwarring, en het idee dat de tijd sneller en sneller voorbij gaat is ook in verwarring brengend. Voor velen betekent die het stormen door verantwoordelijkheden, maar vaak eindigen de dagen zich voordat alle taken klaar zijn en gedaan, ze brengen druk op lichamen en denken die al gestrest zijn door de effecten van hoge vibraties.
Een aantal lezers schrijft over de uitdagingen die ze tegen komen wat dat betreft, en terwijl ontwakende zielen specifiek zoeken naar leiding, lichtwerkers zijn niet immuun voor de stress om zich naar successiefelijk  hogere frequenties aan te passen die langs Aarde’s ascentie pad liggen.
Eerder dan herhaalde stress-verminderende suggesties die we boden, vroeg ik mijn moeder om de datums te noteren van boodschappen, zodat iemand die die informatie opnieuw wil lezen of als aandenken deze gemakkelijk kan vinden. [4 juli 2013, heeft de meest begrijpelijke dekking, en 23 maart 2008; 10 maart 2009; 20 november 2013; en 20 maart 2016 bieden na toegevoegd inzicht in gevallen en loslaten van stress.]  Dank je Moeder. We willen benadrukken dat het veranderen van een negatieve gedachte naar een die positief is, de snelste manier is om stressvolle gevoelens te verminderen over een situatie.
“Waarom beïnvloeden vibraties iedereen niet op dezelfde manier?” Eigenlijk beïnvloeden ze iedereen op de zelfde manier omdat ze alle mensen hun persoonlijke karakteristieken en gedragsneigingen vergroten. Het zijn de reacties op vibraties die enorm variëren, en dat komt omdat ieder persoon uniek is. Jullie verschillen in een veelvoud van manieren, alleen al stoffelijk, van maat en leeftijd naar lichaamschemie en cellulaire structuur; maar het zijn wat je gelooft, de ervaringen, relaties en houdingen die het meest intens de reacties van individuen beïnvloeden.
Maar opnieuw sprekend over de gehele bevolking en zeggend dat dit meest in de grond antwoordt op vibraties die in overeenstemming zijn met of het denken en harten open zijn of gesloten zijn. We dwalen wat af met zeggen dat vibratie niveaus immens verschillen, maar altijd is het “ingrediënt” van vibraties de liefde-licht essentie van de Schepper, de meest sterke kracht in de kosmos. Alhoewel het licht in het algemeen gezien wordt als visueel en liefde een gevoel is, zijn ze een en dezelfde energie; en in een spirituele samenhang zijn liefde, licht en liefde-licht synoniem. Nu dan, de mensen die open voor deze energie zijn kunnen liefde krijgen en verzenden langs zijn spectrum van opheffende manifestaties; zij die afgesloten zijn van die energie kunnen dat niet.
Het kan lijken dat de oppositie van liefde haat is, maar dat is niet zo – het tegengestelde is de afwezigheid van liefde. Vrees is ook de afwezigheid van liefde en ook al kan vrees nooit de macht hebben die inherent is voor liefde, hij is sterk genoeg om “ouder” te zijn, zeg maar, dan meedogenloosheid, hebzucht, geweld, bedrog en machtslust met controle. Mensen die in vrees leven zitten “in het duister” in zoverre als spiritueel en bewust besef en mensen die zorgen voor met vrees gevulde omstandigheden slachtoffer zijn van het duister. Dat is waarom we zo vaak aandringen om je licht te zenden aan iedereen op Aarde – alleen als mensen “het licht zien” kunnen hun harten en denken zich openen zodat liefde vrees kan vervangen.
Ons is gevraagd hoe je licht zendt. Elke persoon heeft het vermogen om een kanaal van universele energie te zijn, het al-machtige liefde-licht, en gewoon de wens, of intentie om die energie naar een mens te sturen of naar een specifiek gebied of automatisch naar de gehele Aarde, stuurt die energie onmiddellijk naar de bedoelde ontvanger. Als je dit meer formeel wilt doen, misschien door een gebed, meditatie of visualisatie, is dat natuurlijk goed, maar niet nodig – het is je je gevoel dat telt. En tellen dat doen ze! Het collectieve gevoel van mensen die in vrede willen leven en in harmonie met de Natuur, in rechtvaardigheid, waardigheid en welzijn voor iedereen, is de energie kracht die deze soort wereld manifesteert.
“Worden mensen in het Nirvana beïnvloed door verschillende astrologische tekens zoals wij zijn?” Nee. Etherische lichamen en het Nirvana zelf vibreren met frequenties die niet beïnvloed worden door planetaire uitwisseling in jullie zonnestelsel die effecten op dichte lichamen zoals die van jullie, kunnen produceren.
“Bijde nadering van autonome robots, brengen die een bedreiging naar onze toekomst en zal kunstmatige intelligentie door Illuminati worden gebruikt om onze ascentie te stoppen naar de vierde dichtheid en massale werkeloosheid en sociale onrust scheppen?” Als robots normaal worden gebruikt door industrieën, bij langdradige montage banen die deze technologie vervangt – en dat is de enige “bedreiging”- die zal eindigen en die afhangt van de leeftijden van de werkers, ze kunnen dan zich terugtrekken of zich voorbereiden op banen in andere velden die veel meer bevredigend zijn en financieel lonend.
Het zal niet in een oogwenk gebeuren, maar dit waardevol deel van Aarde’s Gouden Episode is op weg. Als de gemeenschap zich de noodzaak realiseert voor hertel recreatie- re-creatie – die het nieuwe economie stelsel zal ondersteunen, zullen mensen veel gezonder, blijer, meer betekenisvol actief en welvarend zijn. (KI of AI) Kunstmatige Intelligentie zal ook worden gebruikt voor doelen die het leven rijker maken. En de Illuminati hebben nooit het vermogen gehad om iemands persoonlijke ascentie naar de vierde dichtheid en verder in spiritueel en bewust besef, te stoppen.
Moeder, er is geen noodzaak om de vragen te typen over tweeling zielen – ik antwoord erop vanaf je lijst. Het is onwaarschijnlijk dat een zielen contract de her-verbinding zou inhouden van tweelingzielen; elk contract is een integraal deel van een voor-de-geboorte overeenkomst die bedoeld is om alle deelnemers te begunstigen, en tweelingen zijn misschien niet in staat om de rollen te vullen die alle anderen in de overeenkomst nodig hebben. Omdat tweelingen alleen aan elkaar bekend zijn is er geen “onmiskenbaar middel van identificatie” die toepasbaar zijn voor alle tweelingen. Nee, tweelingen beïnvloeden elkaars ziel contract keuzes niet of bewuste besluiten in groter of mindere mate dan een andere ziel zou doen voor of na het incarneren. De her-verbinding met een tweeling in een stoffelijke beschaving verzekert niet de karmische voltooiing, en het zijn van tweelingen is geen stap verder op het evolutionaire proces. Ja, tweelingen kunnen meer waarschijnlijk elkaar herkennen in een hoog ontwikkelde beschaving of in hun spirit wereld. Het is meer dan “mogelijk”, het is zelfs zeer waarschijnlijk “dat iemand fout zou zitten over een specifiek persoon die hun tweeling ziel moet zijn”.- zoals we zeiden in een vorige boodschap, tweelingen zijn buitengewoon zeldzaam. We voegen erbij dat de verstrooidheid met het willen weten of je een tweeling bent of dat je je her-verenigt met je tweeling de vervulling van je contract keuzes kan verminderen, in dit leven.
“Ik denk na over de verschuiving waarbij velen zullen sterven omdat hun lichamen de zich verhogende vibratie niveaus niet kunnen verdragen. Wat als je jonge kinderen hebt? Zullen alle kinderen tot aan een bepaalde leeftijd natuurlijk omhoog gaan met de Aarde? Is er een bepaald moment waarop mensen verantwoordelijk zijn voor dit besluit? Zullen familie structuren evolueren naar nieuwe vormen?”
Als lichamen abrupt levensvatbaarheid verliezen vanwege de rijzende vibratie niveaus, zal de dood worden bijgedragen door hartfalen, aneurisme, massale inslag of misschien het resultaat van een val of voertuig ongeluk. Welke medische reden ook, jonge kinderen leren om te gaan met verdriet en het verlies van een ouder. In al die eeuwen hebben talloze zielen deze ervaring gekozen om evenwicht te bereiken, en in deze weergaloze era in het universum, zullen voor-de-geboorte overeenkomsten rekening houden dat kinderen een of beide ouders verliezen vanwege de vibratie intolerantie. Als dat zo is, net als nu, zullen gezinnen medische diagnoses accepteren.
Verhoogde vibraties zullen ook voor hartverwarmende aspecten zorgen. Mensen zullen verlicht worden door het leven in een spirit wereld en de zekerheid de her-vereniging tussen geliefde personen en huisdieren. Indien telepathische verbindingen zich openen kunnen er heldere communicaties zijn tussen zielen op Aarde en ergens anders in het universum; en als jullie gemeenschap hoger is geëvolueerd, kunnen bewoners op de planeet en in het Nivana heen en terug bezoeken afleggen.
Natuurlijk is omhoog gaan met de Aarde – of beter gezegd, persoonlijke ascentie – een zaak van spiritueel en bewust groeien en leeftijd is geen factor; ongeveer 30 jaren of meer kwam er een aanzienlijk aantal nieuwgeborenen in geëvolueerde staat. Elke persoon heeft de keuze, niet de verantwoordelijkheid, om in het besef te groeien wat stoffelijk in staat stelt om met de Aarde mee te gaan in de tijdspanne die in het zielencontract werd gekozen. Persoonlijke ascentie heeft geen reizen met de planeet nodig naar hogere dichtheden – zielen evolueerden door de millennia heen toen de Aarde in het slijk zat van de diepe derde dichtheid. Het grote voordeel nu is de gelegenheid om in een leven het derde dichtheidskarma te voltooien, geholpen door zich versnellende vibraties en vaak de liefdevolle hulp van sterkere zielen.
Familie structurering is al enige tijd geëvolueerd en dit verdient wat gedachte in de context van ascentie. Er zijn biraciale(twee rassen) en interfaith(tussen 2 geloven in) huwelijken; in sommige gebieden, dezelfde sekse en transgender huwelijken; jongeren rebelleren tegen ge-arrangeerde huwelijken. Gescheiden ouders delen de zorg voor hun kinderen; door opnieuw te huwen worden gemixte families geschapen; sommige ouders kiezen toewijding boven de wettelijke status; surrogaat moeders en in vitro bevruchting zijn niet ongewoon; geboorte beheersing stelt getrouwde stellen in staat om niet te kiezen om kinderen te hebben. Kinderen die weggehaald werden van misbruikende of nalatige ouders die wonen bij andere familieleden of in pleeggezinnen, aparte mensen die kinderen adopteren, mensen in een land die kinderen uit een ander land adopteren. Drie generaties kunnen in het zelfde huis leven, familieleden kunnen zeer ver van elkaar wonen, oudere ouders kunnen leven in tehuizen die bijgestaan worden. Sommige familiale regelingen zijn er vanwege de progressie in de medische wetenschap, maar het meer intense bewijs van verandering is het groeiend respect voor alle liefdevolle relaties en familie samenstellingen.

Geliefde broeders en zusters, omdat de voorhoede van de spirituele en bewuste evolutie onderweg is, gewoon door het leven van jullie licht ben je een voorbeeld van enthousiasme en vertrouwen in Aarde’s toekomst – terwijl jullie vibraties omhoog blijven gaan, houden jullie de vibraties van de wereld vast. Lichtwezens door dit universum heen eren jullie en omgeven je met onvoorwaardelijke liefde.
                                        ______________________________

LOVE and PEACE       LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward[If you received this message as a forward or are reading it on www.matthewbooks.com and would like to receive future messages directly, an email sent to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com will register your address on the moderator’s subscription list.]
 Vertaling: Winny

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3