Followers

President

zaterdag 29 augustus 2009Rafael Palacios interviewt Henry Deacon.Locatie: De Barcelona Exopolitics Conventie, 25 Juli 2009.


Rafael Palacios: Nou, ik ben in de persruimte van de Exopolitics Conventie, samen met een persoonlijkheid.De man die jullie nu zien, werd beroemd door een interview aan Project Camelot, waarin hij zijn gezicht niet liet zien. Dit is de eerste keer. Wil je je naam zeggen, alsjeblieft?

Henry Deacon / Arthur Neumann: Mijn naam is Arthur Neumann, dat is een Duitse achternaam. Neumann.


Je hebt 30 jaar op the gebied van research gewerkt, op heel geheime gebieden…

Research, ontwikkeling, logistiek, zo’n beetje ieder gebied van de [Amerikaanse] regering en onderaannemers van de regering. Maar voornamelijk de regering. Ik had topgeheime Q-toegang in de Lawrence Livermore laboratoria, ik had geheime toegang in de luchtvaart en dergelijke, ik heb allerlei topgeheime toegangen gehad met extra bevoegdheden tot rond 2004, in samenwerking met andere agentschappen.

Kun je zeggen wat je specialisme is?

Mijn specialisme is heel algemeen, een breed spectrum van technologieën. Technologieën en ook coördinatie, project management, management van programma’s. Niet alleen voor het Ministerie van Defensie, in samenwerking met alle afdelingen van de krijgsmacht, maar ook in samenwerking met de krijgsmachten van andere landen.

Weet je bijvoorbeeld iets af van geheime sonische wapens, elektromagnetische wapens…

Ja, gepulseerde elektronische wapens in het algemeen. Ik ken hun bestaan en de research die er gedaan wordt op dat gebied. Ik volg de research op het gebied van wapens van binnenuit sinds halverwege de jaren 70.

Kun je ons vertellen wat voor soort wapens ze ontwikkeld hebben, en waar ze voor dienen?

Er zijn zoveel wapens…je hebt de e-bom, de neutronenbom, deeltjesversneller-achtige bommen, laserwapens, vele andere projecten in die lijn…dan heb je geluidswapens, die gebruik maken van zeer precies gerichte geluiden…

Dus, kun je aan ons bevestigen dat deze regering wapens heeft om bepaalde mensen mee te storen, kritische mensen, zodat ze gestresst raken of zelfs ziek?

O, absoluut. Er zijn absoluut allerlei verschillende technologieën die constant gebruikt worden, zelfs in steden, en voor specifieke doelwitten.

De zwarte helicopters waar researchers ons vaak over vertellen, die boven hun huizen hangen, kun jij bevestigen dat die gebruikt worden op dit gebied?

Ik weet niet wie je bedoelt, maar ze bestaan al jarenlang, zwarte helicopters. Sommigen zijn echt zwarte helicopters, en anderen LIJKEN OP helicopters, maar dat zijn geen helicopters.

Wat zijn het dan?

Het zijn gewoon…ik weet de details over die helicopters niet precies, ik weet alleen dat ze gewoon, hoe noem je dat, zeg maar vermomd zijn als helicopters. Maar dat was jaren geleden, dus ik weet niet wat daarmee gebeurd is.

Maar wat is het in feite?

Surveillance. En mogelijk voor ontvoerings-achtig werk. Niet door aliens [glimlacht].

Dus jij, de wetenschapper die voor deze geheime programma’s gewerkt heeft, ben jij je bewust van de mensen waarmee je samenwerkt, ben je je ervan bewust dat je voor de slechte mensen werkt? Of doe je gewoon je werk en vergeet je waarvoor ze je werk gaan gebruiken?

Er zijn goede mensen die daar binnen werken en er zijn slechte mensen. En er zijn mensen die families hebben waar ze voor willen zorgen. Dus ze zitten gevangen in hun baan, omdat ze anders geen baan meer hebben. Het is altijd een interne strijd, voor sommige mensen, of ze ontslag moeten nemen en dan geen baan meer hebben, of moeten doorgaan. Daar is veel discussie over. Mijn bedoeling vanaf het eerste begin, vanaf toenik nog kind was, was om naar binnen te gaan, dan leren, en dan weer verder te gaan. Weer naar binnen gaan, leren, en dan verdergaan naar een andere positie op een andere plek. Ik ben nooit op één plek gebleven. De maximale tijd dat ik op een plek werkte, was misschien hoogstens drie of vier jaar. Vier jaar. En dan ging ik weer naar een andere baan, maar voor de meeste banen heb ik nooit gesolliciteerd. Ik heb nooit gesolliciteerd of gezocht naar een baan, ze belden me gewoon lukraak op, zo vonden ze me.

Kun je voor ons beschrijven hoe dat werkt, het mechanisme van geheimhouden?Ik bedoel, je werkt in Las Alomos of Livermore. Kun je beschrijven voor de mensen die geen idee hebben hoe zo’n laboratorium werkt, hoe ze bepaalde informatie classificeren als ‘geheim’?

Hoe ze bepalen wat ze moeten classificeren?

Nee, ik bedoel, jullie zijn samen in de keuken, in de huiskamer met al die wetenschappers.Weet jij wat de anderen weten, of weet je maar een paar dingen. Snap je wat ik bedoel?

Ja. Voor vele banen zijn er altijd compartimenten, omdat je je daarop richt. Dus je hoeft niet te weten wat er elders gebeurt. Je richt je op een bepaald gebied. Maar met de tijd, breidden mijn compartimenten zich uit met meer compartimenten, totdat bij de laatste baan die ik had, er helemaal geen compartimenten meer waren, voor zover ik weet. Vanwege de aard van het werk. Ik zat in een team waar we, wat we noemen, ‘klanten’ hadden. En die klanten waren de NSA [Binnenlandse Veiligheids Dienst] en de andere agentschappen van drie letters, en agentschappen van vier letters uit andere landen. Plus andere klanten die geen naam hebben. Ik ken ze niet bij naam, ik ontmoet ze gewoon. Er was dus geen compartimentalisatie nodig, vanwege het werk. Ik werd vrijwillig aangemeld [glimlacht] om met dit kleine team te werken, om informatie tussen deze verschillende organisaties te filteren.

Kun je ons het doel van dit bepaalde project uitleggen?

Het doel van dat bepaalde project…er waren meerdere doelen, maar het was om een manier te proberen te vinden waarop deze groepen met elkaar konden communiceren, en toch hun privacy behouden. Want ze willen niet alle informatie openlijk met elkaar delen. Dus om voor hen een manier, een mechanisme te vinden waardoor ze konden communiceren wat ze wilden communiceren, op een veilige manier.

Een veilig intranet?

Dat ook, ja…maar met filtering. Dus daarom moest ik toegang hebben tot alle informatie. Dus dat gebeurde gewoon, weet je.

Ik wil je vragen over telecommunicatie. Iedereen is bezorgd over ‘Big Brother’…weten deze mensen alles over ons?

O, je kunt niets verbergen. Op dit moment hebben wij dit interview…Ik weet vrij zeker dat alles heel goed gedocumenteerd wordt. Het hangt er alleen vanaf of ze er belangstelling voor hebben. Dus je hebt geen privacy…vooral niet in het elektronische tijdperk. Iedere transactie die je doet, ieder telefoongesprek, iedere hotelkamer die je boekt, iedere persoon die je ontmoet, het klinkt net als een liedje [glimlacht], zullen ze je in de gaten houden. Maar het is niets om bang voor te zijn. Dat is het belangrijkste, om op te houden met bang zijn voor alles. Want die angst is… Vandaag de dag, waar we ons op moeten focussen, is het tegenovergestelde van angst, het is om vooruit te kijken en gelukkig te zijn. Het gaat om die ‘baby’, waarover ik sprak, die geboren is, en om de verandering te vieren. En je realiseren dat er pijn betrokken zijn bij deze verandering. En die zwarte facties en dergelijke, die zwarte operaties, die zijn heel zwak. Ze zijn heel zwak en machteloos. Vooral als je kunt begrijpen dat we in een melkwegstelsel leven dat vol met werelden en mensen zit, mensen zoals jij en ik in feite, die door dezelfde ervaring gegaan zijn als de mensen hier op Aarde. Dezelfde ervaring, lang geleden, in dit alsmaar doorgaande proces. En zij weten al wat er gaat gebeuren. Maar zij kijken nu naar deze verandering. En ze steunen het, en helpen vriendelijk en rustig achter de schermen. En als je je daarvan bewust bent, dan heb je niets om bang voor te zijn.

Waarom ben je daar zo zeker van?

Omdat ik zoveel van deze mensen ontmoet heb.

Vertel, vertel.

Ik heb deze mensen al ontmoet voordat ik ging werken. En om andere redenen, die ik liever niet op video uitleg op dit moment…ook om waar ik zelf vandaan kom.

Waar kom je vandaan?

[Hier zit een knip in het interview, met een tekst die luidt: “Neumann-Deacon vroeg me om dit segment van het interview niet te publiceren, dat hij maakte voor het statement bij de”…hier houdt de tekst op]

Maar kun je ons vertellen of het Eerste Contact dichtbij is, zoals ze tegen veel mensen zeggen?

Nou, het eerste contact dat volgens mij gepland staat, is geen echt contact. Het plan is een fictieve bedreiging. Maar deze fictieve bedreiging…als je UFO’s ziet, en ze zien er mechanisch uit of zo, is de grootste waarschijnlijkheid dat - vooral als ze eruit zien als een bedreiging, of een vijand – realiseer je dan dat dat maar tijdelijk is. En dat ze niet van een andere plaats vandaan komen, van een andere planeet.

Dus jij bevestigt dat de geheime regering deze middelen heeft…

Ze hebben de technologie en de middelen, dat hebben ze al een hele tijd, maar ze…Ik noemde het rapport van Iron Mountain, waarvan velen zeggen dat het maar science fiction is. Het is geen science fiction, want het materiaal, ditzelfde materiaal werd mij overhandigd tijdens een vergadering in Tuscon, Arizona.

Direct?

Ja, direct, op een vergadering, een vergadering van de regering die ik bijwoonde. En dat kwam als verrassing voor mij, want ik wist niet waar de vergadering over zou gaan. Maar we werden naar Tuscon, Arizona gevlogen, en we verbleven in een hotelkamer [glimlacht], en toen kwamen we bij elkaar en aan het eind van de vergadering overhandigden ze mij het rapport van Iron Mountain. Niet in boekvorm, maar in papieren formaat. Dat was het moment waarop ik voor het eerst leerde over de plannen van de RAND Corporation, om…

Jij bent de eerste persoon die ik ken, die bekent dat het rapport van Iron Mountain echt is.

Dat is het ook. Ik heb het papierwerk niet meer, maar het was exact hetzelfde als het boek dat nu weer herdrukt wordt.

Dus voor jou is de Mexicaanse griep slechts een onderdeel van dit plan.

Dat kan ik niet zeggen. Epidemieën zijn natuurlijke dingen, er zijn uiteraard natuurlijke epidemieën. Maar naar mijn mening is de Mexicaanse griep in dit geval…het is gevaarlijk om dit te zeggen, maar het is slechts mijn mening… Mijn voorbereiding is om elke dag vitamine D3 2000 IU (2000 International Units) te nemen, tot 5000. De zon is om bepaalde redenen…de zon zet zich om in je huid, als het zonlicht je huid raakt, in vitamine D3, maar vanwege de aard van de zon nu en andere factoren…werkt dat in dit geval niet. Maar voor griep, welke griep dan ook, zal vitamine D3 je kans op welke griep dan ook stevig verminderen. Dus dat raad ik aan als toevoeging. Ook om andere redenen, die niets te maken hebben met de griep.

En het vaccin, raad je mensen aan om…

Ik zal the vaccin niet nemen. En ik heb mijn familie aangeraden om dat ook niet te doen. Ik heb ze dat twee, drie jaar geleden al verteld. Op de site van Project Camelot staat geloof ik wat informatie, van lang geleden, waarin ik praat over de griep. En dat is voordat er iets in het nieuws kwam, dus ik wist dit van tevoren.

Je weet dat er Amerikanen zijn die zeggen dat er informatie is, en geruchten, dat de regering het verplicht zal stellen om het te nemen.

Ja, dat is natuurlijk het plan, om het verplicht te stellen, met zware straffen en boetes. Maar dan nog zal ik het niet nemen. Ik zal het vaccin niet nemen, vooral niet als het met druk gebeurt. En ik neem trouwens helemaal geen griepvaccins.

Denk je dat de geheime regering al contact heeft met buitenaardse wezens, zoals Zeta Reticulianen, reptiel-achtigen, dat soort dingen?

Als mensen spreken over de geheime regering, zou ik allereerst willen zeggen dat de regeringen, als we over het niveau van presidenten praten, of de koninklijke familie of zo, dat die helemaal geen toegang tot deze informatie of kennis hebben. Voor zover ik weet, en dat is mijn ervaring tot nu toe geweest. Ze kunnen maar tot bepaalde veiligheidsniveaus komen, en de rest is voor rondleidingen [glimlacht]. Zo van: “Dit hebben wij hier”, enzovoort. Dus ze hebben er geen notie van wat er ‘buitenwerelds’ gebeurt. Ze communiceren niet met deze mensen. Dus als je vraagt over de geheime regering, wil ik eerst graag weten wat je daarmee bedoelt.

Wie heeft de macht? Kissinger? Rockefeller? Wie? Wie heeft de leiding?

Jij hebt macht, jij hebt de leiding over dit interview [lacht]. Er zijn dus verschillende niveaus van macht, en kracht en macht.

Dus je gelooft niet dat dit teruggebracht werd tot drie personen…

Hmm, wat?

Geloof je dat…sommige mensen zeggen dat er een paar mensen, enkele mensen zijn die de macht hebben geconcentreerd in…

Nou, er zijn mensen die…er zijn kleine groepen die samenkomen, die macht hebben. Inclusief eentje die ik genoemd heb op de Conventie van Zürich, die ik niet opnieuw wil noemen, een agentschap van drie letters waar niet veel over gesproken wordt.

Die zich bezighoudt met satellieten en zo, bijvoorbeeld?

Ja, maar waar het om gaat is dat zij uiteindelijk…ze zijn beperkt in wat voor macht zij daadwerkelijk hebben. Ze willen macht, en ze proberen al heel lang macht te krijgen, maar in de komende paar jaren zullen ze al hun macht compleet kwijtraken. Zeer binnenkort.

Waarom?

Vanwege alle veranderingen die plaatsvinden en die nu samenkomen.

Wat is de rol van de mensheid in dit hele verhaal? Dit is iets van regeringen en mensen hier in het disclosure project in een hogere positie…maar wij, de mensen, wat kunnen wij doen in dit verhaal?

Het beste wat mensen kunnen doen is heel simpel. Als je verschillende geloven aanhangt, verschillende religies, open dan je hart en realiseer je dat we hier allemaal samen zijn, en respecteer elkaars geloof zoveel mogelijk. Begrijp dat we een algemene voorouderlijke God delen, hier, maar ook ons hele melkwegstelsel.

Galactisch bewustzijn.

Het is de melkweg. Niet het universum, maar de melkweg. Maar op dit moment moeten we ons gewoon richten op wat er hier op de planeet gebeurt, en elkaar helpen, en ophouden met vechten over ‘mijn God’ en ‘jouw God’, weet je. Het maakt geen verschil.

Maar denk je dat enige druk in de straat door het gewone volk, druk kan zetten op de regering om de informatie bekend te maken?

Als je iets wilt doen, doe het dan op een niet-gewelddadige manier. Als je woede hebt, zal dat passen in de agenda van de mensen die macht over je willen hebben. Maar nogmaals, dit alles is maar heel tijdelijk. Al dit vechten, en al deze onderdrukking, het is tijdelijk. En zelfs als je van buiten niets doet, zullen de veranderingen nog steeds doorgaan. De geboorte van een nieuwe wereld…niet de Nieuwe Wereld Orde van Bush! [lacht] Maar de nieuwe wereld zal er nog steeds heel binnenkort aankomen. En dat zou je moeten voelen, en je ervan bewust zijn.

Twee korte vragen om mee te eindigen. De eerste: kun je ons over geheime technologieën vertellen die ons vrij maken, als de geheime regering valt?

Nou, er zijn natuurlijk technologieën die gebruik maken van het Casimir effect of nulpuntenergie. Dat is duidelijk. Daar heb ik op gewezen in Zürich, en dat is niet eens geclassificeerde informatie. Het is gewoon…je moet weten waar je heen moet gaan om het te zien. Ik heb het over de regering, het is niet eens geclassificeerd. En zwaartekracht-afscherming is dat ook niet. Dat lijkt op anti-zwaartekracht, maar het is afscherming: je neemt een materiaal, houdt er iets boven, en het vermindert de…het schermt de zwaartekracht af. Deze techniek bestaat, en er zijn plekken waar je naartoe kunt gaan, je kunt gaan naar xxx.lanl.gov, Los Alamos National Labs punt gov, ga naar die website en ga daar zoeken. Speur door hun archieven, hun ‘physics’ archieven.

Dus we kunnen op korte termijn vliegende schotels hebben?

Ja, dat kan. Maar waar het om gaat, is dat we een goede balans moeten vinden. Al deze technologie, die beschikbaar is, kan publiek bezit worden. Maar we moeten ons eerst richten op de spirituele en sociologische problemen.

Maar waar zijn de plannen, waar zijn de kaarten om het te maken, deze vliegende schotels. Geloof je dat het openbaar gemaakt zal worden, net als open source software? Kan het een linux manier worden om vliegende schotels te maken?

[glimlacht] Ja, het zal bekend worden gemaakt uit vele, vele verschillende bronnen. Alleen al door mensen hier, waarschijnlijk. Hier op de conferentie vandaag. Er zijn mensen die hiermee bezig zijn, als bedrijven, die naar voren komen.

Bedrijven?

Ja, als hun eigen nieuwe bedrijven.

Brian O'Leary, jouw vriend, is bijvoorbeeld actief op dit terrein, niet?

Ja, hij is hiermee bezig. Ik weet niet wat hij aan het doen is met machines of zo, maar als we het hebben over nulpuntenergie in zijn beste vorm…Ik kan het beschrijven als: je hebt gewoon een klein doosje, dat er zo uitziet [beweegt vingers rond een denkbeeldig kubusje van ongeveer 2 cm] en stuurt de omzetting zo, dat het elektrische energie wordt, of wat je ook maar wilt. En er zijn geen bewegende delen, geen mechanische draaiende magneten of wat dan ook. Het is zo simpel dat het lijkt op magie. En dat kun je gewoon doen, en daarmee kun je van stroom voorzien, met de juiste snoeren, …

Wat is de sleutel tot deze vrije energie? Wat is de sleutel om het te creëren?

Nou…hoe werkt het? Er zijn verschillende benaderingen, maar één ervan is feitelijk het op elkaar leggen van hele dunne lagen materiaal. Bijna zoals een condensator in elkaar gezet wordt. Dunne lagen materiaal, en dan tappen we de energie daaruit. Maar het is een simpele, stabiele soort technologie, die gebruikt kan worden.

Heeft die nulpuntenergie iets te maken met orgone energie?

Ik weet niets over orgone energie. Ik bedoel, ik heb het gezien, maar ik heb er geen ervaring mee.

Ok. De andere vraag was over het kabinet van Obama. Verwacht je iets positiefs over deze zaken waar wij het over hebben?

Mijn gevoelens over Obama gaan op en neer. Ik weet het niet…het gaat ook niet om Obama. Ik denk dat wat er nu met deze wereld in z’n geheel echt een natuurlijk…bijna een natuurlijke gebeurtenis is. Het maakt niet uit of iemand een beslissing neemt in de Office om informatie naar buiten te brengen, dit gebeurt allemaal heel natuurlijk.

We hebben de regering niet nodig om de informatie naar buiten te brengen.

Nee, je hebt de regering niet nodig om de informatie naar buiten te brengen.

Ik ben het heel erg met je eens, we hoeven de regering niet te vragen om het te doen.

En verwacht niet van de regering dat ze enige informatie hebben om naar buiten te brengen. Want de regeringen, zoals ik al zei, de regeringen hebben deze informatie niet om naar buiten te brengen. Dus deze informatie is al in het publieke domein. Het komt gewoon…het is net als bloemen die uit de grond groeien, het bloeit overal.

We hebben het internet…de mensen moeten gewoon in actie komen.

En ook, geweldige uitvindingen en dingen zijn in het verleden tegelijkertijd op verschillende plaatsen op de planeet ontdekt. Hoe is dit mogelijk? Dat komt omdat het gebeurt vanuit een andere dimensie. Dat is de manier waarop de informatie vrijkomt, het wordt niet vrijgegeven door regeringen.

De informatie is op het internet. Om het interview af te sluiten, denk je dat ze de vrijheid op internet aan banden zullen leggen? Kunnen ze dat doen?

Nou, ze kunnen het proberen. Ze kunnen het niet afsluiten, maar…er komt misschien een periode waarin het internet veel langzamer wordt. Maar dan komen we weer uit op: wie zijn ZIJ? [glimlacht] Weet je…het internet werd zo opgezet dat het NIET afgesloten kon worden. Dus, het kan langzamer worden, dat is alles. Zo langzaam als een slak. Maar denk ook aan alternatieve manieren van communicatie. Een nieuwe vorm van communicatie komt over een paar jaar, waarbij je het internet sowieso niet meer nodig hebt.

Welke? Telepathie.

Zoiets. [glimlacht] En mensen zullen gewoon…het zal ook iets natuurlijks zijn.

Hart-communicatie..

Ja. En dat is wat er gebeurt op de conferenties. Mensen zullen het ervaren.

Ok. Heel erg bedankt. Voor de informatie, voor je moed.

Zet gewoon je tv uit. Zet je tv uit.

Ok, dat zal ik doen.

Rafa Palacios.

www.rafapal.com

By courtesy of Kees

TRANSLATIONS:

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ ENGLISH
http://gfindutch.blogspot.com - NEDERLANDS
http://matthewfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://fgmikequinsey.blogspot.com/ - PORTUGUÊS
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com/ESPAÑOL

zaterdag 22 augustus 2009

AUGUSTUS 21, 2009

Met de oneindige en eeuwige kracht van ongeconditioneerde liefde en het geChristende Licht zijn we met jullie, met iedereen, op jullie hele
spirituele pad.


(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )


Beëindiging van dualiteit: stappen om de Aarde te bevrijden van duistere invloed; straal je licht uit; verplichting van inentingen tegen Mexicaanse griep; resultaten van angst; specifieke hulp door andere beschavingen1. Een zeer goede dag voor iedereen! Dit is Matthew die jullie begroet met liefde van alle zielen op dit station. Velen van jullie verwelkomen de dagen die ophanden zijn voor wat ze zijn: onmiskenbaar bewijs dat Aarde energieniveaus heeft bereikt waarin alle acties en reacties “zich versnellen” terwijl de dualiteit in de mensheid opkomt en opspringt om zichzelf uit te spelen. Maar grotere aantallen van de bevolking bekijken de gebeurtenissen met verwarring, raken ontmoedigd of worden ronduit bang. Ik heb eerder verwezen naar de bobbels op de weg als Aarde’s progressie doorgaat, maar bobbels en gaten beschrijven beter de ups en downs die alle zielen treffen in deze tijd van Aarde’s versneld tempo naar de vierde dichtheid, waar alleen het beste van de menselijke aard gedijt.


2. De hogere vibraties die rond jullie en binnen jullie zijn produceren stoffelijke en emotionele bijverschijnselen en in vorige boodschappen hebben we suggesties voorgesteld om daar mee om te gaan. Het is wat angst produceert dat grotere aandacht verdient. Mensen die angstig zijn over wat ze denken dat gebeurt en wat er misschien vóór ons ligt, zullen serieuze schokken ervaren bij talrijke aspecten van hun leven in deze laatste fase van de derde dichtheid op de planeet. Als ze wisten dat de eeuwen-oude duistere controle van het leven op Aarde aan het eindigen is, dan zouden ze zich verheugen met de lichtwerkers en lichtstrijders in het hele universum, maar zij herinneren zich hun opgetogenheid niet meer toen ze gekozen waren om te incarneren en deel te nemen aan deze transformatie naar de glorieuze Gouden Eeuw.


3. Maar, maar het tumult in mensen dat veroorzaakt wordt door deze massale vergeetachtigheid tijdens de verandering van het “oude” naar het “nieuwe”, eenvoudig gezegd, werd vooruitgezien door de hoogste universele Raadsleden die zich al lang geleden het meesterplan van de Gouden Eeuw voorstelden en vorm gaven. Het plan hield miljoenen en miljoenen zielen in uit ontwikkelde beschavingen wier essentiële bijstand op, in en boven de Aarde verzekerde dat de Aarde niet alleen de doodsstrijd zou overleven maar naar haar oorspronkelijke zelf zou worden teruggebracht, waar al haar mensen met elkaar en de hele Natuur in harmonie zouden leven.


4. Ook leden van jullie universele familie helpen ontwaakte zielen om makkelijker de vastgeroeste weg te bereizen in deze laatste fasen van de transitie. Jullie die jezelf geopend hebben voor de verlichting en optilling die aangeboden werden door het instromende licht, hoeven de beroering niet te beleven die angstige mensen voor zichzelf manifesteren. Als herinnering dit, de wet van aantrekking is voortdurend in beweging, en deze brengt omstandigheden in overeenstemming met de energie die je in je gedachten en gevoelens projecteert. Als die op één lijn liggen met het ZIJN van je machtige god-en-godinzelf, hebben jullie NIETS te vrezen!


5. Voor mensen die in beslag genomen zijn door ongerustheid over stoffelijke en financiële zekerheid, zal het universum – dat onpersoonlijk is, of neutraal, omdat het energie is - hen genoegen doen door ze van formidabele omstandigheden te voorzien die aan de energiestromers gelijk zijn welke ze zelf uitzenden. Dit gaat om mensen die jullie zeer lief hebben – familie, vrienden, buren, collega’s. Voel medeleven, help waar je kunt, houd van ze en omgeef ze met licht, maar raak niet betrokken in hun drama’s en trauma’s. Dat zal ze geen spat verder helpen en het zal je eigen licht dempen en je spirituele kracht verzwakken.


6. We suggereren niet dat je je hoofd in het zand moet steken en vermijden te observeren wat er dichtbij je gebeurt of dat je leert van gebeurtenissen op verre plaatsen. We stellen voor – raden zelfs aan! – dat je geduldig en zonder oordeel observeert, terwijl je steeds beseft dat het licht zegevierend is. Door dit te doen zal de vrede in je uitstralen als een groot licht naar iedereen om je heen, en dat is verreweg de meest krachtige zegening die je aan zielen kunt geven waar je om geeft. En dat is zo makkelijk – eenvoudig, jullie zijn ZIJN het licht!
7. Wat jullie zich zien ontwikkelen in de lineaire tijd werd voltooid in het tijdloze continuüm, waar het leven in de Gouden Eeuw reeds realiteit is. We begrijpen dat het niet mogelijk is voor jullie om je het continuüm voor te stellen of het zicht op de wereld transformatie die onderweg is, en we weten dat sommige mensen de acties net zo zorgwekkend zien welke eigenlijk ingewikkelde “danspasjes” zijn om permanent de duistere invloeden te elimineren in alles dat het leven op de planeet beïnvloedt. De muziek en de dansers verschillen van land tot land, maar de triomfboog aan het einde zal hetzelfde zijn voor iedereen.


8. Jullie zijn getuige van het ontvouwen van het proces wiens weergaloze omvang, snelheid en impact jullie wereld schudt om die om te vormen naar een plaats waar liefde, vrede, eerlijkheid en overvloed voor allen en respectvolle samenwerking regeren. Degenen die verantwoordelijk zijn om de weg te wijzen hebben te maken met halsstarrige tegenstanders die al hun macht gebruiken om de hervormingspogingen te weerstaan. Verlichte leiders kunnen struikelen, maar ze zullen snel weer opstaan en hun stuwkracht herwinnen omdat hun visie nooit zal kwijnen, noch zal hun vastberadenheid versagen. Maar zij die tegen hen zijn zullen falen.


9. Nu dan, om over een zaak van wereldbelang te spreken. Op dit moment in het veld van Aarde’s potentiaal, gaat de energie van misbaar over verplichte inentingen tegen de varkensgriep, of het H1 N1 (Mexicaanse griep.w.) zoals het herbenoemd is, voorop de energie van degenen die achter dit plan staan. Het was vrees in het massa bewustzijn die de intentie van de duisteren brandstof gaf om dit terug te zetten in het centrum van de aandacht, en omdat de angst enigszins minder is geworden – ondanks de herrijzing van bang makende media heisa – verminderde het dus ook de waarschijnlijkheid dat er iemand zal worden onderworpen aan vaccinatie. Maar, deze positieve koers kan weer omgedraaid worden als de angst toeneemt, en die mogelijkheid houdt de hoop van de Illuminati levend dat ze dit nog kunnen klaarspelen.


10. Het NIET bezwijken aan de angst voor deze situatie – of van een andere door een duistere bedoeling! – is deel van jullie persoonlijke bescherming. Het andere stuk dat betrekking heeft op verplichte vaccinatie is wat we eerder vermeldden – de technologie van onze universele familie werd gebruikt om alle schadelijke ingrediënten in de vaccinaties te neutraliseren. Maar in geen geval is hun hulp alleen tot dit beperkt! In plaats van dat ik zelf andere manieren vertel over de hulp van jullie ruimtebroeders aan de Aarde en aan jullie, vroeg ik mijn moeder om uittreksels te kopiëren van officiële presentaties die door hun vertegenwoordigers werden gegeven zodat jullie op deze manier kennis krijgen van hun hulp, door hun eigen woorden.
____________________

ICARUS: Icarus, zoals veel andere namen in jullie mythologie, neergedaald uit de werkelijkheid. De mythische Icarus werd zo genoemd vanwege zijn gouden vleugels van was, een symbolische inspiratie die uit onze ruimte vloot kwam. Wij bezitten een prachtige vloot vanwege ver ontwikkelde intelligentie en superieure technologie die ontleend wordt uit het volledige breingebruik, anders dan in jullie huidige beschaving. Dit is niet egoïstisch bedoeld, mevrouw Suzy, alleen feitelijk. Onze kracht voor brandstof, hitte, licht – alles wat we nodig hebben – komt direct uit bronnen die verschaft zijn door God.

**************

We zenden je ons plaatje. Zoals je ziet, zijn we niet menselijk om te zien, maar alleen op onze natuurlijke woonplek zien we er lang, slank, zilverig en heel erg dun uit, met grote ogen en lange, kwieke vingers. Het maakt ons niet uit, het woord “spin” uit je gedachte, maar het is jouw vergelijking en daarom accepteren we dat.


We kunnen incarneren om precies te lijken op elke vorm die we ons voorstellen of wensen te imiteren, inclusief net zo als jullie. En daarom zijn er zoveel van ons al tussen jullie in en jullie hebben er helemaal geen weet van! Wij helpen bij het schoonmaken door op invloedrijke posities te zitten en zo kunnen we verschil maken in besluiten die het milieu, de vervuiling en industrieën beïnvloeden, en op andere manieren die het negativisme op Aarde kunnen verminderen en daardoor ook vermindering van verwoesting van aardegrond en zeeën.
Wij zijn deel van een macht in Aardse mensen-vermomming die niet openlijk haar aanwezigheid of bedoeling kan uitleggen welke de redding is van jullie planeet! We willen graag gekend worden zoals we van nature zijn en ons niet langer tussen jullie verbergen. Maar het is nu nog niet de tijd, volgens onze boodschappen die we direct van God krijgen, Die alle grote besluiten regelt in dit universum en Zijn eigen tijdschema heeft wat betreft iedereen optimale nut.


Wij zijn gretig ten aanzien van hulp en willen geen enkel aspect overnemen van jullie zelf-bestuur en dat is overeenkomstig de wetten van God en het universum. We zullen alle zelf-bestuur en besluiten eren behalve als deze gericht zijn – zoals zovele dat zijn – op zelf-vernietiging en planetaire verwoesting. Dan zijn we gemachtigd om die krachten technologisch te bestrijden, om te voorkomen wat zo traumatisch vernietigend zou zijn voor planeet en levens.

____________________


LAZARUS: Vanwege ons vermogen en bereidheid om de Aarde te helpen de negativiteit los te laten, vroeg de Raad ons om je informatie te geven voor het boek. Wij zijn in de geest broeders, wij en jullie, en daarom natuurlijk samenwerkenden in Gods dienst. Wij zitten tussen de miljoenen van jullie universele familie wiens voertuigen zo’n vijftig jaren of meer al rond jullie planeet zijn in “actieve dienst” en die de Aarde vrij maken van het negativisme dat bijna haar planetaire lichaam doodde.


Suzy: Hoe maken jullie negativiteit vrij?


LAZARUS: We combineren onze energie met andere entiteiten die ook Aarde’s leven willen beschermen. We kwamen en masse om onze energie in haar longen te blazen, die de lucht zijn, de atmosfeer, om veel vervuiling weg te halen die haar doodden.
We zijn geen strijders, wij zijn meer techneuten. Onze energie heeft geholpen om de planeet te stabiliseren en haar omloop standvastig te houden door gebieden waar andere hemelse lichamen ernstig de omloop stabiliteit zouden kunnen beïnvloeden. Wij brengen in het gareel, of vlakken af, de effecten van wat jullie “natuurlijke rampen”noemen om de wijdverspreide verwoesting te voorkomen die anders zou plaatsvinden. We onttrekken kracht uit de energie die opborrelt onder de oppervlakte en die vulkanische uitbarstingen zou produceren van zo’n grootheid dat hij hele bergen zou opblazen en omgevende steden zou verwoesten. We stabiliseren breuklijnen zodat aardbevingen minder ernstig zullen zijn – ze laten nog steeds energie vrij maar verwoesten geen grote gebieden meer wat ze zouden doen zonder onze verzachtende tussenkomst.


We maken zeeën rustig en temperen de windkrachten zodat jullie niet de omvang van orkanen, cyclonen en tornado’s krijgen en overspoelde kustgebieden die je zou hebben als we dat niet zouden doen. We veranderen de koers van hemelse deeltjes die binnen inslaggebied zijn van de Aarde. We houden een ritme aan de gang die nodig is voor al jullie levenskrachten. Zijn deze voorbeelden duidelijk voor onze deelname aan schoonmaken?

_____________


Ik wil de verzekering geven dat met al dat in-gestroomde licht, geliefde Terra veel van haar vroegere sterkte terug heeft gekregen. Maar we baden haar nog steeds met onze energie en met onze technologie om haar stabiliteit te bewaren omdat niet alle beroering voorbij is door het verwijderen van haar negativiteit, en we zullen in dit geval onze ijver niet verminderen totdat zij volledig in haar vierde dichtheid vibraties zit en doorgaat met haar reis naar de vijfde. Dan zullen we allemaal Hallelujah! roepen – en zal ons werk op Aarde klaar zijn en zullen we terugkeren naar ons thuisland en onze families.

_________________________________


13. PROMETHEUS: Wij zitten tussen die verlichte wezens en zijn de voorvaderen van sommige van jullie eigen menselijke zelf. Wij zijn van een planetair stelsel in een constellatie die Orion wordt genoemd. Er is geen individueel aspect van onze beschaving, maar er is perfecte harmonie in de ritmische beweging van ons aldoor zoeken naar het licht. We hebben ons ontwikkeld tot aan het niet meer nodig hebben van stoffelijke lichamen, en onze ontwikkelingen in intelligentie en spirituele waarheid-kennis heeft ons in staat gesteld om in dunne lagen formaties te materialiseren die de cumulatieve(aangroeiende) zielenessentie en de minds vertegenwoordigen van miljarden zielen.


We begrijpen dat het moeilijk voor jullie is om aan intelligente wezens te denken als vreemde wolkenformaties, toch zien we er zo uit in de nabijheid van de Aarde om de kracht uit te oefenen die nodig is voor maximale bijstand. Wij zijn een van de beschavingen die werken ten behoeve van jullie stoffelijke overleving, wat een van de meest belangrijke aspecten is die jullie “de reiniging” noemen.

***********

Denk er aan dat alleen enkelen zoals jijzelf die helpers uit andere werelden verwachten, iets anders zullen zien dan frequente wolkenformaties in ongewone configuraties. De wolken zullen jullie stratus-cirrus variëteit zijn met “poefjes” waar een energie vortex is die nodig is om de intensiteit van vervuiling te verminderen van chemicaliën en andere vergiffen in jullie grond, water en atmosfeer.

AGNES: Wij willen helpen op individuele manieren in plaats van collectieve. Dat betekent dat ons focus is gericht op zielen zoals individuen, niet op de bevolking van de Aarde als geheel. Andere entiteiten die al aanwezig zijn zullen helpen op de manier van stabiliteit van de omloop en het extra stralen van energie in de atmosfeer om de cellulaire herinnering op te krikken. Wij zijn hiervoor niet nodig. Alhoewel, als dat wel zo is, dan staan we vooraan in die hulplijnen met onze liefde als preventieve werking tegen massieve Aarde veranderingen in de aard van vernietiging van onze broeders.

Ons doel is om ons opnieuw te verbinden met de zielen die uit ons begin kwamen. Alle zielen hier zijn kostbaar zoals God het ziet, dus denigreren we geen ziel of tillen we een andere eigenmachtig op. Het is alsof een familie op Aarde neven en tantes en ooms oproept, en dan zitten ze allemaal onder het dak van de grootouders voor een reünie. Het is een natuurlijke selectie, is het niet zo en zo voelen jullie niet dat het nodig is om iedereen uit te nodigen die misschien daarachter over de weg voorbij gaat? Zo is het ook met onze opdracht en doel. Ja, van God gekregen, op allerlei manieren en altijd.

We zullen niet in onze vorm dichterbij komen omdat de verwelkomende partijen nauwelijks blij zullen zijn om een vreemde in de keuken te zien. Ten eerste zijn we al bij jullie. Ten tweede, sommigen van jullie hebben ons al in straling gezien, herkend door een energie die warm en omhelzend is. De herkenning is niet zoals van een broer naar een andere broer, maar als een soort van verwondering en vriendelijkheid van beleven. Diep, ja, dit is werkelijk broeder naar broeder maar oppervlakkig gezien zoals jullie meestal denken, is er alleen verbazing door sensaties die met grotere erkenning en frequentie zullen gaan komen.

En wat bewerkstelligen we hierdoor? Een pad van hereniging. Hand in hand op een diep niveau wandelen we met jullie naar het licht. Dit is op knooppunten waarop jullie op een zielenniveau een soort bekendheid zullen herkennen zonder het uit te leggen, en later met een bewuste herinnering die verwelkomd zal worden, maar ook zal verrassen. Dit zal het “Aha!” zijn van jullie ziel.
_____________________________

MENTA: Wij zijn krachtiger dan veel anderen die ook in hun volle intensiteit helpen, maar hun golflengte is kleiner dan die van ons, dus namen we vrijwillig een tweevoudige taak op ons. We stralen onze eigen energie in en ondersteunen dus ook licht van andere bronnen als het eenmaal in Aarde’s atmosfeer is. Dit is essentieel zodat jullie lichamen de stralen kunnen absorberen op cellulair niveau en zich kunnen aanpassen bij de hogere frequenties die Aarde binnengaat. Dit geeft jullie de gelegenheid om stoffelijk te overleven tijdens haar ascentie proces die sommigen “de verandering” noemen en weer anderen “de reiniging”.

16. Dank je, moeder. Veel andere hoog geëvolueerde vertegenwoordigers spraken over de betrokkenheid van hun beschavingen bij de hele ascentie reis van de Aarde en gaven wijze leiding voor het succesvol navigeren door gevaarlijke tijden heen – onze informatie in talrijke boodschappen hebben het zelfde geboden. [de volledige presentaties van waaruit de uittreksels waren geselecteerd zitten in een herziene editie van “Revelations for a New Era,” weer andere net zulke fascinerende presentaties zitten in Illuminations for a New Era, en Voices of the Universe.]

17. Tot nadat mijn moeders verantwoordelijkheden voor de familie minder worden en ze tijd heeft om emails te lezen en om vragen voor te bereiden, zullen mijn boodschappen sporadisch en kort zijn Maar zoals we zo vaak hebben aangedrongen: verlaat je niet op bronnen van buitenaf voor antwoorden – jullie meest betrouwbare bron is de boodschap die je vanuit je ziel krijgt!

18. Met de oneindige en eeuwige kracht van ongeconditioneerde liefde en het geChristende Licht zijn we met jullie, met iedereen, op jullie hele spirituele pad.
___________________________
LOVE and PEACE
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com

[Bericht van Suzy: Bob en ik zijn zo dankbaar voor jullie gebeden voor zijn herstel – dank jullie! Na een maand in het ziekenhuis werd hij overgebracht naar een herstellingsoord en spoedig zal hij thuis zijn om verder te genezen.

Ik had maar heel weinig computertijd sedert hij ziek werd in mei en de achterstand in mijn post die binnenkwam was toen al enorm. Ik wilde dat ik meer tijd had om dit in te halen maar de werkelijkheid is dat ik niet in staat ben tot lezen en het beantwoorden van de vele emails die ik kreeg in het voorbije jaar.


Publication of Amusing to Profound—My Conversations with Animals was delayed several months due to family circumstances, but at last it is here. You can read about this book and order it on www.matthewbooks.com.

And Then God Said…Then I Said…Then He Said…, illuminating messages that Celestial Bluestar, David of Arcturus and I received from God and many other sources, can be ordered on www.awakenedhearts.com/books2.htm.

Directions to get on the distribution list for these messages are posted at the top of “Matthew’s Messages page on www.matthewbooks.com
Original site:
www.matthewbooks.com
http://mattthewmessages.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

http://matthewbooks.net
• http://matthewfrance.blogspot.com – FRANÇAIS
• http://matthewenespanol.blogspot.com – ESPAÑOL
• http://www.lightworker.it – ITALIANO
• http://matthewsindutch.blogspot.com/ - NEDERLANDS
• http://matthewdeutsche.blogspot.com/ DEUTSCH
• http://livrosmatthew.blogspot.com/ - PORTUGUÊS
• http://mesajedelamattei.blogspot.com/ - ROUMANIAN

By courtesy of Winny Dijkstra
Email: winnyd@stralendetoekomst.nl

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3