Followers

President

maandag 3 september 2012

01:09:2012
Het Ascentie proces zit op schema; Aarde’s bestemming: de vijfde dichtheid; voortdurende ET hulp; het disclosure proces; Hatonn; Obama her-verkiezing is de sleutel tot de komst van ET, Gouden Periode meesterplan; vrees houdt ontwikkeling van zielen tegen

vertaling winny

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Er zit zulke opwinding in de lucht voor alle verlichte zielen – de aftelling naar de drempel van de Gouden Periode van de Aarde duurt maanden of weken, en geen tientallen jaren, of jaren die volgen na de aanvang van haar ascentie!

2. Specifiek pas ontwaakte zielen maar ook enkele lichtwerkers die al lange tijd zijn toegewijd, hebben verschillende percepties over twee aspecten van dit tot stand brengen dat uniek is in dit universum: de ascentie zelf en disclosure. Sommige mensen zien dit als apart staand, gebeurtenissen die geen relatie met elkaar hebben terwijl anderen ascentie beschouwen als een proces en disclosure als een gebeuren zien. Wij zullen nu over ons perspectief spreken van deze voortgaande processen als twee kanten van een munt, zogezegd.

3. In jullie late 1930er jaren, had de economische depressie een hevige tol geëist van jullie gemeenschap en de opkomst van het Duitse Derde Reich leidde tot de invasie van de landen er omheen. Gaia, Aarde’s ziel, wist wat er in haar energieveld van potentieel broedde. Ze wist dat haar planetaire lichaam, dat bijna geheel beroofd was van licht, te zwak was om de onvermijdelijke Tweede Wereldoorlog en andere wreedheden die eruit zouden voortkomen te overleven en dat het duister het bewustzijn van haar mensheid in de greep zou houden.

4. Daarom is het – en toen was - het dat zij om hulp riep Het onmiddellijke antwoord was een massale instroom van licht vanuit verre beschavingen die de Aarde in staat stelden om los te schokken uit de diepe derde dichtheid en langzaam omhoog begon te gaan naar een hoger, maar nog steeds zeer dicht energieniveau. Dat was het begin van haar ascentie.

5. Nu gaan we snel vooruit naar het jaar dat hier is. In de laatste dagen ervan en in de vroege dagen van 2013 zal de planeet door het hemelse raam reizen tussen de derde en vierde dichtheden, waar de energieslierten van beide dichtheden kort samenkomen, en zal zij  de vierde dichtheid binnengaan, waar Aarde’s Gouden Periode begint.

6. Maar die glorieuze mijlpaal is niet het eind van haar reis. Ascentie zal doorgaan totdat de planeet veilig in de vijfde dichtheid zit, waar Gaia in de oudheid oorspronkelijk was en ook met haar planetaire lichaam. Na eonenlang lage dichtheden die samengingen met het collectieve bewustzijn van opeenvolgende beschavingen, zal Gaia’s lichaam naar huis zijn teruggekeerd.

7. Inderdaad zal Aarde’s opwindende derde dichtheid(w: of vierde dichtheid?) worden aangekondigd door het lichtende universum! Maar, weten dat dit schitterend proces nog lange jaren zal doorgaan verder te gaan, zal voorkomen dat zij die een dramatische gebeuren verwachten op 21 december,  moedeloos worden. Als er geen dingen gebeuren van dynamische proportie op die dag of op een andere in dat zelfde tijdsframe, hoe verdrietig zal het zijn als zij die rekenen op iets spectaculairs zo gedeprimeerd worden dat ze op zielenniveau besluiten om met de anderen mee te gaan die ook kiezen om niet op de planeet te blijven, om verschillende redenen. (winny: ze zullen dus gaan sterven)

8. Nu dan, laten we over disclosure spreken. Omdat dit is verbonden met een officiële aankondiging over de aanwezigheid van jullie universele familie, voelen veel lichtwerkers zich ontmoedigd dat dit vlak bij het eind zit van jullie jaar 2012, en dat er nog steeds zo’n erkenning niet is geweest.

9. Alhoewel de vroegere macht van de Iluminati is gebarsten, hebben ze nog steeds ferme invloed in sommige gebieden, en een ervan is de media. Door informatie te onderdrukken die zij niet willen openbaren, hebben ze het grootste deel van jullie bevolking weerhouden te begrijpen dat zielen van spiritueel en intellectueel ontwikkelde beschavingen in duizenden schepen rond de planeet zijn of zij aan zij werken met jullie of leven in de binnenste Aarde. Aldus, hebben de meeste mensen in jullie wereld geen verwachtingen over een ontmoeting van leden van jullie universele familie. Dus, in het collectieve bewustzijn is er een gebrek aan waarheidsvolle kennis over hen en maar zeer weinig gedachten om hen te verwelkomen.

10. Dat, gecombineerd met de hardnekkige greep van duistere mensen in sommige militaire sectors, kan een risico voor jullie inhouden en voor landende onderdelen, dit gaat verder met een vertraging van aankondigingen of het landen in grote aantallen. Maar wees verzekerd, dit heeft geen jota verminderd aan de voortdurende bijstand van jullie broeders en zusters!

11. Essentiële stappen in de progressie gaan voortdurend op de grond in het geheim door en bemanningen van schepen gebruiken steeds de technologie aan boord van schepen om giftige vervuiling te verminderen en om machtig wapentuig te blokkeren om te functioneren. Ze slechten effecten van aardbevingen, laten windsnelheid afnemen en sturen grote stormen weg van zwaar bevolkte gebieden terwijl die wolken nog steeds de zelfde hoeveelheid negativisme vrijlaten. Constante coördinatie tussen land en hemel informatie-units verijdelen “zwarte operaties”(“black ops”) pogingen zoals georganiseerd terrorisme en langdurige stroomuitval of interrupties in communicatie systemen.

12. En opdat jullie je persoonlijke licht niet dempen door negatieve gevoelens omdat er geen “disclosure” tot nu toe is, vragen we jullie om die definitie te vergroten, om die bloot te leggen of te onthullen, en om jullie uitdrukking van het licht erbij op te nemen. En dat is precies wat er is gebeurd sedert Aarde begon met haar koers!

13. In die vroegste jaren was er geen bewijs dat er iets ongewoons gebeurde, maar toen Aarde’s reis voortging en de lichtintensiteit toenam, begon ze verachtelijke activiteiten te onthullen die vroeger alleen werden gekend door kwaadwillende daders en zij die er direct door werden beïnvloed. Toen er uit lange tijd verschanste duisternis aan het licht kwam, begonnen de mensen zonder zich te realiseren dat zij ook antwoordden op de lichtvibraties, hun harten en denken te openen.

14. Kijk naar de wereldwijde verandering in de houding tot oorlog. De geallieerde krachten van de eenheid van geest gedurende de WWII  - het is vaderlandslievend om te doden en eervol om te sterven – is geëvolueerd naar wereld verzamelingen en meditaties voor vrede. Zie hoe veel informatie al aan het licht is gekomen over corruptie in regeringen van het niveau van een gemeenschap tot aan nationaal niveau, en in multinationale coöperaties en financiële instituten. Pedofielen zijn geïdentificeerd in het priesterschap en in organisaties die ooit veilige havens waren voor jullie kinderen, en individuen die eens gedacht waren mentor te zijn of idolen, zijn gevallen toen hun duistere karakteristieken werden onthuld.

15. Zet nu die onthullingen en al die andere in hun juiste context – het is een integraal aspect van Aarde’s ascentie. Terwijl de planeet door opeenvolgende hogere energielagen reisde, zijn meer en meer gebieden van criminaliteit en vreselijke condities die eens verborgen waren, aan het licht gekomen. Dit was een noodzaak zodat de mensen konden zien hoe het duister hun leven beheerste, en in het licht van die realisatie, werden ze gemotiveerd om gunstige veranderingen aan te brengen.

16. De lichtenergie van groeiend bewustzijn van jullie beschaving, en de aspiraties en daden zijn het collectieve bewustzijn omhoog aan het tillen samen met Aarde’s ascentie reis. Slechts een zeventig en nog wat jaren geleden was zij in doodsnood! Haar doorgang uit de diepe derde dichtheid naar het punt van ophanden zijnde ingang naar de vierde dichtheid is een universeel succes die weergaloos is door de snelheid en omvang ervan!

17. Door disclosure te zien als een essentiële en onafscheidelijk deel van het ascentieproces, wat het ook is, moet er geen teleurstelling of ontmoediging zijn omdat de officiële erkenning van de aanwezigheid van onze familie, nog niet is gebeurd. Wees verzekerd, het zal gebeuren!  Hun openbare/publieke ontvangst door specifieke wereld leiders zal het kroonpunt worden van het gehele disclosure proces, en net als jullie, zijn we vurig aan het vooruitlopen op deze geweldige dag!

18. We begrijpen dat het weten van Wanneer? heel belangrijk is voor jullie en ik heb Hatonn gevraagd of hij hier een update over kan geven.


     Dank je dat je me dat vraagt, Matthew. Eerst wil ik zeggen dat ik het eens ben met alles dat je zegt over disclosure en waarom  een officieel welkom nog steeds wordt opgehouden. En ik dank je voor je uitleg dat onze bemanningen in de schepen doen wat ze maar kunnen om jullie te helpen terwijl ze wachten met landen en ook onze grond bemanningen houden hun stuk tegen. We zijn nu al een tiental jaren klaar om deze show op de weg te krijgen!

    Maar, bij de aanvang, als we worden “aangekondigd” daarbij is veiligheid nog steeds een ding, natuurlijk, maar de nieuwe sleutel is de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten. Het is essentieel dat het Obama’s  presidentschap wordt voortgezet. Dit heeft helemaal niks te maken met politiek in dat land of in een ander! Het heeft alles te maken met het meesterplan van de Gouden Periode!

     Het plan is stemt overeen met wat Gaia’s ziel wil. Zij wil een vredige wereld met iedereen die een eerlijk deel krijgt en iedereen die haar gehele Natuurrijk respecteert. De hoogste universele raad koos als voornaamste speler een ziel met een zeer geëvolueerde spitrituele status, oude wijsheid en ervaring in wereld leiderschap in vele levens. Die ziel is Barack Obama.

     Hij werd geboren met en heeft Gaia’s visie van de Aarde behouden en hij heeft de inspiratie en kwalificatie om dit te bereiken. Zijn her-verkiezing is noodzakelijk zodat het plan voort gaat omdat zijn tegenstander niet in staat is of geïnteresseerd is om de veranderingen te maken die het plan nodig heeft.

     Wij zijn totaal a-politiek en we kleineren NIET Mitt Romney!  Het is zo dat hij en degenen die zijn visies delen niet gemotiveerd zijn om de status quo te veranderen waar het geld betreft, en deze enorme ongelijkheid van de weinigen met miljarden en miljarden met weinig of niets, dat kan niet langer doorgaan en dat zal het ook niet. Aarde zal die onbalans niet laten voortduren.

       Ik denk dat hier meer nodig is voor het grotere plaatje. Het meesterplan houdt in dat sommigen mensen diverse soorten lijden veroorzaken welke vele, vele zielen de kans gaven om hun derde dichtheidskarma af te wikkelen en om hun andere levenservaringen in balans te brengen zodat ze met de Aarde mee kunnen gaan. Als dat deel van het plan tien jaren geleden was voltooid , zouden die individuen verondersteld worden om zich bij de lichtkrachten te hebben gevoegd. Dat deden ze niet en daarom is het dat oorlogen, vooroordeel, corruptie, hebzucht, verdeeldheid, terrorisme en andere destructieve derde dichtheidscondities nog steeds door  gaan.

      Overeenkomstig het oorspronkelijke plan, zou dat alles al lang geleden zijn vertrokken. Het was bedoeld dat als Obama president werd, hij wereldwijde steun kreeg om mensen van alle naties te verenigen en jullie wereld de Gouden Periode in te leiden. Het plan riep om jullie en ons op om tien jaren geleden samen te komen en om samen te werken en de rommel op te ruimen op jullie planeet die veroorzaakt was door hebzuchtige, zich niet bekommerende machthebbers.

     Nou, we wachten nog steeds en Obama’s pogingen om hervormingen te verkrijgen werden geblokkeerd door zijn vijanden in het Congress of door geld bezittende individuen die de meeste leden beheersen. Door doodsbedreigingen tegen zijn familie of door ‘bloc-voting’ (tegen te stemmen), werd Obama gedwongen tot besluiten die tegen zijn geweten en tegen zijn wereld visie ingaan. Nadat hij wist dat hij en zijn gezin onze bescherming hadden, werd zijn denken bevrijd van die diepe zorg, maar hij moet nog steeds omgaan met een onverzettelijke partijgeest en schaamteloze leugens of vervormingen van feiten.

     Dat is wat in de VS op het centrum toneel staat op dit moment en wat er zou moeten zijn is hoe die natie zal samenwerken met andere landen om de vreselijke staat waarin jullie wereld is te repareren! Als onze verschijning onmisbaar is voor Obama zodat hij zijn positie behoudt, dan zullen we dat in voldoende tijd voor de verkiezing doen. Als we zien dat zijn her-verkiezing zeker is, dan zullen we even daarna tevoorschijn komen.(vette druk van vertaler)

     Opnieuw, dit is GEEN politiek! Als we er eenmaal zijn, zullen politieke verschillen geen punt meer zijn in elk land. De waarheid over ons en vele andere situaties die zullen worden ontsloten, zullen gebeuren.

      Matthew, dat is zo dicht als ik kan komen bij een datum, over wanneer wij “tevoorschijn komen”. Dank je om me deze gelegenheid tot spreken geven.

19. Hatonn, we danken jou om de situatie zo helder uit te leggen en voor de verzekering dat het officiële welkom van onze universele familie nu vlak voor of kort na die verkiezingsdag zal zijn, de verwelkoming van onze universele familie is dus spoedig!  Dat stopt onze zorg dat zielen misschien willen vertrekken als er niets dynamisch gebeurt op 21  december – het spectaculaire drama zal met de introductie komen van onze “ruimte”familie!

20. Geliefde Lichtwerkers, we weten dat jullie zin van drang naar publieke erkenning van andere beschavingen ver voorbij nieuwsgierigheid gaat. Het is jullie warme wens dat oorlog en wijdverspreid lijden en daden van welk willekeurig geweld ook, stoppen.

21. Zoals wij in vorige boodschappen gezegd hebben komt het voortduren van die omstandigheden door het grote deel van de heersende vibraties die de karakteristieken van de dualiteit vergroten – “goed” wordt nog beter, “slecht”wordt nog slechter. En vasthoudend wat Hatonn zei over de tijd in het meesterplan, roept dit op dit moment alleen het “goed op dat beter wordt”

22. Daar de extra jaren van duisternis voor veel mensen afschuwelijke tegenspoed heeft bezorgd, van groter belang is meer hoe hun zielen werden beïnvloed. Als een kort leven, trauma en ernstige problemen geen deel waren van iemands contracten, zal goddelijke genade hen een geëvolueerde status brengen, en als de daden van de bedrijvers buiten hun contracten stonden, dan gaat hun status naar beneden. Dat betekent dat de cyclus van eeuwig leven van de ziel niet nadelig werd beïnvloed in die extra jaren van duisternis, en vele, vele miljoenen zielen gingen spiritueel en intellectueel met sprongen voorwaarts.

23. Wij voelen dat het belangrijk is om opnieuw te spreken over de nodeloosheid om je angstig over iets te voelen. Jullie hebben gezien dat zorgen over terrorisme bij de Olympische Spelen voor niets waren. We dringen er bij jullie op aan om alle andere met vrees gevulde claims en voorspellingen en meldingen in de zelfde categorie te zetten – ze zullen niet gaan gebeuren! Dit betekent niet dat de Illuminati geen intenties hebben om vrees te veroorzaken. Het betekent weldat net als hun eerdere pogingen gefaald hebben, door de tussenkomst van onze ruimtefamilie boven en op de planeet, dat al hun andere plannen dat lot zullen delen totdat alle duisternis is overwonnen. En dat zal spoedig gebeuren!

24. Dit veel verder door in Aarde’s ascentie, zal zelfs de vrees van veel individuen haar standvastige tempo niet vertragen of haar koers geen omweg laten maken, maar dat kan het wel doen bij de groei in spiritueel en bewust besef bij individuen. Wij omhelzen jullie allemaal met onvoorwaardelijke liefde, deze meest machtige van alle energieën in dit universum. Als jullie dit willen accepteren, kun je zonder angst zijn over wat er voor jullie ligt en voorwaarts kijken met blijheid en opwinding naar de overblijvende dagen van dit jaar en naar alle jaren die komen. Oh, laat ons onszelf hier “redigeren” – er zijn geen lineaire ontwerpen in het continuüm die jullie snel naderen, dus in plaats van jaren, zeggen we alle levens die komen.

25. Wij zijn met jullie in de geest meegereisd door jullie lange reis in dit leven, en wij verheugen ons met jullie dat elke voetstap ons dichter bij jullie zegevierende intrede van Aarde’s Gouden Periode brengt.

 _____________________________

LOVE and PEACE                             LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward[Opmerking van Suzy: het vijfde deel in de Matthew Books serie,  Aarde’s Gouden Periode – Leven voorbij 2012 (in het Engels nog alleen:  Earth’s Golden Age – Life beyond 2012)  zal beschikbaar komen in een week of zo bij: eBook for Kindle bij Amazon.com. De print/druk uitgave zal later deze herfst uitkomen.

Twee weken geleden had ik een aangrijpende deelname in “Transformation 2012” in Pagosa Springs, CO. De 150 mensen in de conferentie brachten veel licht naar de planeet!

Ik ga ook spreken bij “Scenario 2012” op 26-28 oktober in Sedona, AZ. Deze conferentie zal weer een volgende bijeenkomst zijn van verwante geesten wier met liefde-gevulde energie een hoop licht naar de Aarde zal brengen.    www.the2012scenario.com.

Pas werd ik geïnterviewd door “White Buffalo: An American Prophecy,” de spirituele  odyssey van vier broers om te ontdekken  wat Turtle Island’s oude, heilige wijsheid beduidt voor Amerika. De documentaire wordt later dit jaar vrijgegeven. 


 Vertaling: Winny
02:08:2012


Geen terrorisme bij de Olympische Spelen; redenen waarom ET’s eerder dan gepland aankomen; effecten van vibraties op Aarde die met de hogere frequenties botsen; vrees en dualiteit; uitval van Elektriciteit in India; de schietpartij in Colorado, VS; ET’s eren lichtwerkers; voorbereiding voor de Gouden Periode1. Met liefdevolle groeten van alle zielen vanaf dit station, dit is Matthew. De combinatie van trillingsuitzendingen vanuit de Aarde en de energielagen waar doorheen de planeet opstijgt, produceren een variëteit aan sterke effecten.


2. Daar zullen we over spreken maar eerst noemen we het meest schitterende effect – myriaden vonken schieten omhoog uit de Aarde; en elke spetter betekent dat een ziel wakker wordt die zoekt naar begrip van wat er gebeurt in jullie wereld. Alhoewel de bevolking niet weet dat oorlogswapens falen in hun werking en dat vele duizenden van onze familieleden door jullie hemelen cirkelen, bijvoorbeeld, is er een sterk gevoel dat iets gewichtigs gaande is; en sommigen voelen dat het voor de wereld wat goeds voorspelt.


3. Inderdaad is dat zo, en wij wensen dat iedereen dit zou weten! Alhoewel er een paar ondersteunende feiten naar buiten komen, zitten ze nog begraven in de berichtgeving tussen sensationele gebeurtenissen en heden de Olympische Spelen. In de weken voor de openingsceremonie, werden er berichten verspreid op het internet en van gepland terrorisme in Londen die ook in de voornaamste media deze mogelijkheden rapporteerden – de Illuminati laten nog steeds met angst gevulde informatie rondgaan. Dat betekent niet dat ze geen bedoeling hadden om boosaardige daden uit te voeren, alleen dat ze een hoofdpunt hadden om te beginnen vrees te creëren door jullie te vertellen wat ze nog in petto hadden.


4. Zelfs wetende dat lichtwezens uit ontwikkelde beschavingen boven en op de planeet deze “zwarte operaties” verijdelden, de duistere mensen blijven er bij. Ze zullen niet meer succesvol zijn bij de Olympische Spelen dan tot nu toe, maar hun volhouden is begrijpelijk. Ze voeden zich met de energie van angst en hun enige middel om hun aan flarden geslagen overblijfselen van hun vroegere dominantie in leven te houden, is door die wijdverspreide angst te scheppen die hen laat doorgaan.
5. Door Aarde’s vrije wil te eren dat er geen op grote schaal terroristische acties jullie meer zullen overkomen, heeft jullie ruimtefamilie een autorisatie om al dergelijke pogingen te voorkomen, en blijven op de hoogte van alles dat de Illuminati en andere snode individuen doen. Al vele jaren zijn de bemanningen in hun toestellen in voortdurende communicatie geweest met hun grond informatie-troepen en de hoge universele raad, en dus iedereen die erbij is betrokken zijn zich bewust van wat er bezig is betreffende de Olympische Spelen en alle andere wereldzaken.


6. In een boodschap van kortgeleden zeiden we dat de raad het raadzaam achtte om te wachten tot aan het eind van dit jaar voordat de bemanningen gaan landen in grote aantallen en leden van onze universele familie die tussen jullie inleven zich zullen gaan identificeren. We zeiden ook dat niets in steen stond geschreven, zodat een ontmoeten eerder zou kunnen gebeuren, en die potentie dat dit zo zal zijn is aan het groeien.


7. Maar niet op 4 augustus tijdens de spelen – dat zou paniek veroorzaken! Als de raad concludeert dat alle condities ideaal zijn voor een verbijsterende verschijning op die dag, dan zal het waarschijnlijk in de aard van een onmiskenbarebuitenaardse “fly-over” zijn, geen Illuminati brouwsel dat ontworpen is om te lijken op een invasie vanuit de ruimte. Maar, wees niet teleurgesteld als die dag voorbijgaat zonder een wereld-opschrikkende gebeuren.


8. Jullie kunnen denken dat een datum vastleggen en een plaats aangeven roekeloos is doordat het de Illuminati laat weten waar en wanneer ze een beangstigende illusie of gevaarlijke condities kunnen creëren, om dus uit te stellen wat de lichtkrachten gepland hebben. Maar daar de telepathische “antennes” van de “duisteren” altijd werken, net zoals die van de lichtkrachten doen, kennen ze een plan al, ook al was dat niet publiek gemaakt. De juiste timing voor een onweerlegbaar bewijs van buitenaardse aanwezigheid op de planeet gaat terug naar die angst-zaak.


9. Het uiteindelijke doel van het duister is om zielen te vangen, en vrees is hun meest effectieve instrument omdat energie van vrees een barrière legt tussen de ziel en het bewustzijn, dus om letterlijk een angstige mens ‘in het duister te houden”. Daarom hebben we bij jullie er telkens op aangedrongen om niet ten prooi te vallen aan ernstige voorspellingen of eisen, en jullie hebben gezien dat de timing die toegeschreven was aan dit soort gebeurtenissen is gekomen en weer gegaan zonder dat enige van die rampen werden verwezenlijkt.


10. Maar het grootste deel van de bevolking weet niet hoe angstige gevoelens hen persoonlijk beïnvloeden of hoe collectieve gevoelens wereld condities creëren of dat de duisteren vrees energie nodig hebben zodat ze kunnen doorgaan met het koesteren van hun vernietiging en dood. De macht van vrees en de grote hoeveelheid negativisme die dit altijd produceert is de voornaamste overdenking van de raad voor de timing van hun verschijnen op de planeet.


11. Ontwikkelingen – en gebrek aan ontwikkelingen – door de andere effecten van de gemengde vibraties op de planeet en het energieveld dat binnenkomt, ze zetten een serieuze her-overdenking aan om te wachten tot aan het einde van dit jaar.


12. Grotere aantallen mensen, inclusief de meest standvastige lichtwerkers, ervaren een variëteit aan bedroevende stoffelijke, emotionele en mentale condities – en al die energie heeft negatieve ladingen. De vibraties van het energieplan alleen kan al onregelmatigheden veroorzaken als de lichtlichamen van ontvankelijke mensen zich aanpassen aan de verandering van de koolstof cellen naar de kristallijnen. Het is belangrijk om meer water te drinken en om lichter te eten dan gewoonlijk, heb genoeg rust en gezonde slaap, en breng zoveel mogelijk in vredevolle eenzaamheid of in tijd door in natuurlijke omgevingen, als mogelijk is.


13. En verder, omdat alles energie is die op een of andere frequentie fluctueert, worden ook mechanische, elektrische en elektronische apparaten en systemen beïnvloed – een zeer recent voorbeeld is de wijdverspreide elektriciteitsuitval in India. Zelfs als dat een door Illuminati geholpen gebeurtenis is, een elektriciteitsuitval is geen onverwacht resultaat door een negatieve ontmoeting van een planetaire verbinding die zo dichtbij de vierde dichtheid staat.


14. De combinatie van die effecten schept brede angst, ongemak, boosheid en financiële moeilijkheden, en de negatieve vibraties die door collectieve reacties worden uitgezonden botsen met de frequenties van het energieplan waar de planeet doorheen gaat. Terwijl de Aarde verdergaat op haar koers, zal het botsen sterker worden en dus zullen ook de effecten dat doen.


15. De vasthoudendheid van die duistere harten en denken veroorzaakt deze situatie. Als ze getrouw waren gebleven aan de overeenkomsten om zich bij de lichtkrachten te voegen op die bepaalde tijd, nu tien jaren geleden, zou de planeet in veel lagere(of hogere? vertaler) frequenties hebben gezeten en wat er nu gebeurt kon worden vermeden. En dat brengt ons dus tot het gebrek aan ontwikkelingen.


16. Jullie moeten je herinneren dat omdat op het eind van het jaar alle duisternis op de planeet verdwenen zal zijn, er nu maar vijf maanden overblijven waarin er heel veel moet worden bewerkstelligd. Daar er bemoedigende progressie gemaakt is bij de onderhandelingen tussen enkele van jullie leiders en ET’s zijn de topleden van de Illuminatie nog steeds zo recalcitrant als ooit.


17. Burgeroorlogen razen nog steeds en tirannen regeren nog in diverse landen. Stijfhoofdige verdeeldheid in schijnbaar talloze zaken gaat verder, nieuwe regeringen zijn in wanorde en oude regeringen zijn gevuld met kibbelaars. Verarming veroorzaakt groot lijden en dood, er schijnt geen eind te komen aan corruptie, en vele nationale economieën zijn in een ernstige toestand. In het kort, op de oppervlakte lijkt het alsof het ‘business as usal’ is en die algemene waarneming is het resultaat van onverlichte mensen die vrezen wat de toekomst voor hen in het vat heeft.


18. Dus vrees en dualiteit zijn nog totaal levend, en ze houden het begin van grote hervormingen tegen. Het is jullie wereld en jullie zijn verantwoordelijk om het stuur te nemen om te doen wat jullie willen, maar er is zoveel nodig in zo’n korte tijd dat er iets nodig is dat schokkerend is om de aandacht van de wereld te krijgen. De aankomst van andere beschavingen zal dat doen. We kunnen jullie niet vertellen wanneer, want het is nog niet besloten, maar we kunnen jullie verzekeren dat het wel zal gebeuren op de meest verstandige tijd en op de veiligste, meest praktische manieren.


19. Er zit meer bij de niet uit te leggen schietpartij in Colorado, in de Verenigde Staten, dan je kunt zien. Iedereen die er bij is betrokken – de schieter, de mensen die gedood werden of gewond werden en alle families – beleefden wat er in hun of in snel veranderde contracten stond van een collectieve overeenkomst om deelgenoot te zijn, en uiteindelijk zullen de feiten van dat incident zich linken aan de Illuminati.


20. Onze harten gaan uit naar de mensen die gewond waren en naar hun families, en naar de families en vrienden van hen die stierven. Hoe wensen wij dat zij konden weten dat hun geliefde mensen nu blij in het Nirvana wonen en dat allen die op zielenniveau overeenkwamen om deze traumatische last te verduren, grote sprongen in hun ontwikkeling vooruitgingen.


21. Wij wensen iedere persoon die verdriet heeft door het verlies van geliefde familie en vrienden wisten van het actieve, diverse, opwindende leven in het Nirvana van deze mensen. Ze weten het niet, en in plaats van dat ze zich bemoedigd voelen over hun geliefden, is hun hart is gebroken.


22. Opnieuw zeggen we, dat ook al ontvangt de Aarde massale hulp bij de ascentie door buitenaardsen en dat ze terrorisme op grote schaal voorkomen, jullie zijn aan de leiding van alles behalve de tijd van hun komst. Als er een verandering komt komen in de verbitterde strijd over een makkelijke beschikbaarheid van geweren en de oorlogsmentaliteit van jullie gemeenschap, dan moet dat komen van lichtwerkers. Het is geen toeval – er zijn geentoevalligheden! – dat de tragedie van kortgeleden in dezelfde kleine stad was(Denver) waar een gelijksoortig incident gebeurde enkele jaren geleden. Het is een onmiskenbaar teken dat actie moet worden genomen als jullie het geweld willen beëindigen.


23. Op geen manier zeggen we dat jullie nalatig zijn – verre van dat! We houden jullie in uiterste eer en respect vast. Onder al deze dingen van geweren en alle andere dodende instrumenten, en net zoals alles dat haat, verachting, geweld, onrechtvaardigheid en dood opwekt, liggen de formidabele tentakels van het duister. Het licht is veel krachtiger en daden die het licht verdienen zijn overeenkomend sterker – daarom hebben jullie de hogere grond gewonnen in dit licht-versus-het-duister-strijd. Denk aan al de corruptie en bedrog die jullie aan de wereld hebben laten zien en de progressie die jullie gemaakt hebben in een opmerkelijke reeks van menselijke en milieu zaken – houd het goede werk vol!


24. We zullen ons met jullie verheugen als alle waarheden worden onthuld samen met bewijs van progressie die is gemaakt in talloze gebieden die uit het zicht zijn van het publiek. Net als iedereen die betrokken is bij die activiteiten moeten wij en jullie geduldig zijn tot dat het juiste ogenblik daar is. En wij kunnen dat allemaal, wetend dat de tijd iedere dag verder uitsterft, dat onthullingen en gunstige veranderingen spoedig moeten gaan gebeuren.


25. Nu dan, interpreteer onze uitleg niet als een tegenslag voor de Aarde – zeer beslist is dat niet zo! Het gezeul met de voeten komt door het deel van de duisteren, en zij zullen toenemend vertrekken. Het is buitengewoon belangrijk dat jullie niet stilstaan bij hen, specifiek niet met bestraffing voor wat ze gedaan hebben, of vertraagd worden, om deze gewichtige show met grote snelheid op de weg te krijgen.
26. In plaats hiervan, bereid je voor op het leven in Aarde’s Gouden Periode. We stellen voor dat jullie je niet verdrinken in het je afvragen welke politici nu eerlijk zijn of welke adviezen te volgen over het investeren van jullie geld – spoedig genoeg zullen jullie die antwoorden krijgen. Ontdoe jezelf van die triviale belangen en oppervlakkige standaarden van de gemeenschap. Als het mogelijk is, vermijd dan confronterende ontmoetingen met mensen, maar als dit niet mogelijk is, laat je niet in hun argumenten meetrekken – het verbruik van energie in dit soort zaken resulteert vaak alleen in het negativisme van frustratie of futiliteiten. Vertrouw op je intuïtie en eer je ziel-zelf.


27. Leef vanuit je hart – zoals God zei: “Het hart is de zetel van de ziel,” Stel jezelf een wereld voor, waarin vrede, wederzijds respect, samenwerking, eerlijkheid, overvloed voor allen is en om in harmonie te leven waar de Natuur regeert. In het continuüm, bestaat deze wereld die jullie hebben mee-gecreëerd al, en in de lineaire tijd, zijn jullie er bijna al!


28. Diverse jaren hebben wij spirituele verlichting, leiding en bemoediging geboden en het is ons privilege en vreugde geweest om dat te doen. Onze dienst van mededelingen zal niet veel langer nodig zijn – de communicatie van jullie ziel met je bewustzijn zal je voorzien van alle informatie die jullie nodig hebben. Misschien zullen jullie glimlachen als je je realiseert dat alles wat wij jullie verteld hebben al heel lang jullie eigen weten was – alles wat wij deden was door een vriendelijk duwtje jullie het in je herinnering te brengen.


29. De bedoeling van ieder leven is zelf-ontdekking – dit vervullend avontuur zich laten ontvouwen op zijn tijd is het pad naar je oneindige capaciteit voor liefde. De kracht van onvoorwaardelijke liefde, die uiterste kracht in de kosmos, is de sleutel naar alle sublieme glories van de Gouden Periode en daar voorbij.


30. Nu hullen wij jullie in onvoorwaardelijke liefde als wij, en myriaden andere lichtwezens, jullie vergezellen naar de drempel van de vierde dichtheid.

______________________________________


LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny


[Berichtje van Suzy: Ik waardeer enorm de vele berichtjes van dank voor deze boodschapapen en jullie begrip dat mijn inbox zo buiten beheersing is dat ik de meeste emails niet kan beantwoorden.]


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel " en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Ze zijn o.a. te bestellen op Bol.com.

04:07:2012


Arrestaties aanstaande; wereldleiders en ET’s onderhandelen, aanwezigen houden ook Illuminati in; gebieden met vooruitgang; Obama; alles dat op duisternis is gebaseerd zal stoppen aan het eind van het jaar; interim herstel aanpak; veranderingen nadat de planeet de vierde dichtheid binnengaat; reden voor de vertraging/of uitstel van de ET landingen; verantwoordelijkheden voor het zelf1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Het is ons een vreugde om jullie te vertellen dat heel veel groot belang onderweg is. Alhoewel sommige informatie die gepubliceerd kon worden heel waarschijnlijk niet gebeurt – namelijk, dat een vrij groot aantal Illuminati met hoge rang op rij staan om te worden gearresteerd – de meeste tot stand gebrachte zaken van hoog niveau zijn eerst bekend aan de deelnemende partijen.


2. In diverse delen van de wereld zijn onderhandelingen gaande tussen vertegenwoordigers van beschavingen die de Aarde bijstaan met sommige van de voornaamste mensen in jullie regeringen, in het bankwezen, fabrikanten, de krijgsmacht, landbouw, mijnbouw, artsenij, educatie, religies, transport, entertainment – eigenlijk elk veld dat het leven in jullie wereld beïnvloedt. Dit spectrum ziende en het niveau van de aanwezigen, zullen jullie niet verrast zijn te weten dat enkelen in de rangen van Illuminati ook daarbij zijn.


3. De vertegenwoordigers “uit de ruimte” die bij deze vergaderingen komen zien er niet anders uit dan jullie, daarna shiften ze een tijdje in hun natuurlijke lichaam voordat ze weer terugkeren naar hun eerste verschijning. Zoals jullie je kunnen voorstellen heeft dit ‘shiften’(veranderen/verschuiven) – wat eigenlijk aanwezigheid betekent van deze individuen uit andere werelden! - diepe effecten op jullie onderhandelaars. Maar, de enige bedoeling van de extraterrestrials (buitenaardsen) is om intense resultaten te produceren – wijze besluiten door jullie mensen – en die nog tot stand komen.


4. Het bezoekende contingent heeft overredende presentaties gehouden die de ogen van jullie onderhandelaars openden voor de dwaasheid om door te gaan met hun diverse richtingen van wedloop, conflict, corruptie, verovering en bedrog. Sommige Illuminati die dit bijwonen springen hier vurig in mee; anderen zijn minder enthousiast, maar daar het overvloedig duidelijk is dat hun dag voorbij is, gaan ze samen met hun tegenhangers mee die heel bereidwillig het schip verlaten, zogezegd.


5. Kundige toespraken en redelijke gesprekken die leiden naar verbreed gewaarzijn en samenwerking hebben altijd de voorkeur boven meer krachtige maatregelen. Verder, de enige middelen waarmee lichtkrijgers vechten is met het licht zelf. Verlichting vergemakkelijkt soepel het overgaan van oude stelsels naar nieuwe en dat is inderdaad belangrijk; maar van groter belang is dat jullie leiders in al die gebieden de nieuwe koers uitzetten voor jullie wereld, en geen individuen uit andere beschavingen die dat doen.


6. Aanzienlijke progressie is er gemaakt in twee gebieden met de meest onmiddellijke impact – regerende lichamen en de wereld economie. Uit zakelijke rapporten in jullie mainstream media, lijkt dit niet zo te zijn, specifiek wat betreft de economie. Er is veel gepraat en weinig actie in de Verenigde Staten en in de landen die jullie de Eurozone noemen, van wie alle massale schulden iedere dag toenemen.


7. Wat dit beduidt voor de wereld, volgens jullie analisten, is onheilspellend. Omdat zij geen idee hebben dat de situatie van vandaag de essentiële prelude is naar de instelling van eerlijke en billijke stelsels, zijn hun conclusies gebaseerd op geschiedenis en met een academische kijk op hoe je met multinationale economische zaken omgaat. Zoals al het andere dat met deze grondslag is voorspeld, werken de economische analyses niet in dit gebied dat ongekend is in het universum.


8. Veel publiciteit wordt ook gegeven aan de vele onbekende zaken in diverse regeringen. De richting van Egypte’s nieuwe leider en hoe de helft van het land, die hem niet verkoos, zal reageren. Waar Iran’s nucleaire ontwikkeling naar toe zal voeren. Hoe de vijandschap van lang geleden tussen de Israëli’s en de Palestijnen zal worden opgelost. Wat gebeurt er in Pakistan. Hoe kunnen andere naties antwoorden op de burgeroorlog in Syrië. Hoe bedreigend kan Noord Korea worden. Welke plannen hebben Russische en Chinese leiders? Wat te doen aan de verarmde landen in Afrika en Latijns Amerika?


9. Omdat er een specifieke zaak op de voorgrond zit in zo veel hoofden van mensen over de wereld, zullen we daarover spreken. President Obama zal worden herkozen en dit is nu geen zaak meer van politiek dan dat het ooit was. Vaak hebben wij jullie verteld dat de meesters van de Gouden Periode verzocht hebben dat deze ziel uit een hoog ontwikkelde beschaving naar de planeet komt, speciaal om een van de meest strategische posities in te vullen in deze fase van Aarde’s ascentie uit de derde dichtheid en om de vierde in te gaan. En jullie allemaal stemden hiermee in toen je enthousiast je eigen rollen verkoos in dit leven.


10. We hebben ook gesproken over de formidabele oppositie tegen Obama’s ondernemingen om de enorm noodzakelijke hervormingen in zijn land te laten plaats vinden en om vrede in de wereld te verkrijgen. Wat we eerder niet onthulden is dat lichtkrijgers uit zijn thuisland kwamen om hem en zijn familie te beschermen om de band van duistere reptilianen, die ook van een andere planeet kwamen, en die de Illuminati inhuurden om de Obama’s te doden. Dit laat de omvang zien van de vrees van de duisteren dat deze president hun lange bewind zal beëindigen en ze hebben gelijk. Zeer spoedig hebben ze geen middelen meer om moordenaars te kopen, leden van het Congress of een veelvoud aan lobbyisten – ze zullen dan allemaal het licht in Obama zien en ze zullen zijn wijs leiderschap en zijn daden voor de eenheid van de wereld uitroepen.


11. Deze en andere nationale en internationale situaties van belang of van zorg kunnen zeer raak beschreven worden als ‘met variërende stappen gaan naar “het licht aan het eind van de tunnel”’. Daar de stuwkracht van energie van de wereldtransformatie niet kan worden verlangzaamd of kan worden omgeleid, zal stabiliteit opkomen uit alle huidige onrust. Ideologieën en filosofieën die vrees en verdeeldheid hebben vereeuwigd zijn aan het afnemen en de hoekstenen van dualiteit zullen allemaal ophouden als de planeet de lagere lagen van de vierde dichtheid zal binnentreden, rond het einde van dit jaar.


12. Dan, zal alles dat lage vibraties uitzendt, ophouden. Dit houdt regeerders van tirannieke regimes of culturen in die ontkennen dat vrouwen door God gegeven rechten en burgerrechten hebben; Satanisten; de beheersers van jullie ontwikkelde technologieën die deze gebruikt hebben voor vernietigende doelstellingen; hoofden van het Vaticaan; individuen die nog steeds informatie censureren of die productie bevelen van films die oorlog verheerlijken of aliens portretteren als monsterachtige binnendringers.


13. Hoe kunnen er bijna onvoorstelbare monumentale veranderingen van conditie en gedrag gebeuren, aan het eind van jullie jaar? Omdat dan alleen met licht gevulde personen op Aarde zullen wonen.


14. In de tussentijd, zal er verwarring en commotie zijn. Veel strepen worden door rekeningen gehaald en die mensen raken ondersteboven als veranderingen beginnen. Er zullen onderhandelingen zijn om strijd te beëindigen en het afscheid nemen van troepen, de terugkeer van vluchtelingen naar hun huis. Wetten, politiek, regelingen en praktijken die onrechtvaardig of schadelijk zijn zullen worden omvergeworpen, inclusief oneerlijke belasting maatstaven. Herverdeling van de weelde in jullie wereld zal eerst vergemakkelijken en dan de gewetenloze ongelijkheid tussen de weinigen en de massa’s beëindigen.


15.Andere grote veranderingen zullen oplopend komen nadat de planeet de vierde dichtheid is binnen gegaan. Leden van jullie universele familie zullen jullie helpen bij de inspanningen die technologieën nodig hebben, zoals de eliminatie van alle bronnen van vervuiling in jullie lucht, wateren en grond en andere milieu herstel processen maar ook met nieuwe vormen van elektriciteit en transport.


16. Jullie leiders, die allemaal spirituele en morele integriteit bezitten, zullen verdergaan om hervormingsmaatregelen toe te voegen of ze te vergroten, en Aarde zal doorgaan terug te keren naar haar oorspronkelijk paradijselijke zelf en naar een gematigd klimaat op de wereld.


17. Al die verschillen met het leven zoals jullie dat gekend hebben, zijn dramatisch inderdaad, maar het is jullie uitbreidend bewustzijn en spirituele helderheid die de meest verbijsterende persoonlijke veranderingen zullen laten gebeuren terwijl jullie opstijgen met de Aarde door de vierde dichtheid heen en naar de vijfde. Langs dat pad zullen jullie een volmaakte gezondheid verkrijgen en een hergroei van missende ledematen en organen. Niet alleen zullen jullie de effecten overstijgen die gewoon zijn bij veroudering maar zij die gevorderd in leeftijd zijn zullen jonger worden. Jullie zullen telepathisch communiceren met zielen ergens anders in het universum, astraal reizen en geliefde mensen bezoeken in het Nirvana. Door visualisatie zullen jullie leren om wat je ook maar wilt te manifesteren.


18. In het kort, jullie zullen de innerlijke krachten gebruiken die jullie altijd al hebben gehad als jullie geboorterecht, en jullie zullen je rechtmatige plaats innemen in jullie universele familie, van multidimensionale, eeuwige zielen.


19.Nu dan, in de korte tijd voordat Aarde uit de derde dichtheid gaat, zullen de overblijvende duistere mensen hun laatste snik pogingen doen om aan de overblijfselen van hun invloed en aan hun grote fortuinen vast te klampen. Schaamteloos liegen door recalcitrante politici zal nog een tijdje doorgaan en zo zullen ook de gepolariseerde visies zijn van mensen op wat hun persoonlijke belangen het beste dient. Aarde moet nog steeds wat negativiteit loslaten via geofysische gebeurtenissen. Deze situaties echter, zijn al zo lang ‘het gewone leven’ geweest dat de meeste mensen er aan gewend zijn dat te accepteren.


20. Wat wel aanzienlijke onrust zal veroorzaken zijn de schokkende waarheden die naar voren zullen komen en er zal schrik zijn over het hoge aantal doden als vele zielen de planeet zullen verlaten om een of andere reden.


21. Deze combinatie is meer dan genoeg voor de bevolking om emotioneel en mentaal mee om te gaan zonder er nog het mengsel van vreemde wezens er aan toe te voegen die opduiken vanuit ruimtetoestellen. Om deze reden is het dat de universele hoge raad besloot om de landingen uit te stellen en de buitenaardsen die al wonen tussen jullie in zullen hun ware identiteit ook uitstellen te onthullen. De voordelen van deze opschorting wegen ver op tegen de vrees die werd voorzien bij een premature introductie van ‘aliens’.


22. De raad, die bestaat uit de meest hoog geëvolueerde zielen van dit universum, had redelijkerwijs verwacht dat nu voldoende veranderingen zouden hebben plaats gehad zodat leden van onze universele familie verwelkomd zouden worden door de bevolking van de Aarde. Maar het bolwerk van het duister heeft het veel langer uitgehouden dan waar logisch op werd vooruit gelopen.


23. De zielen die waren overeen komen om de intens duistere rollen te aanvaarden die vele miljoenen de kans gaven om hun derde dichtheidskarma te voltooien, waarna zij zich bij de lichtkrachten zouden voegen, waren zelf hoog ontwikkelde zielen. Toen zij hun overeenkomst aangingen, was dat in de zekerheid dat hun spirituele standvastigheid weerstand zou bieden tegen de verlokking om de duistere wegen vast te houden. In plaats hiervan werden ze bekoord door het beheersen van de massa’s en om grote weelde te vergaren, ze spiraalden naar de dieptes van het duister en willens en wetens weigerden zij om hun overeenkomst eer aan te doen.


24. Hun machtige wereldnetwerk heeft het grootste deel van jullie bevolking in dualiteit en in een mentaliteit vastgehouden die geesten gesloten houdt. In geen geval zijn deze mensen ‘slecht’ – ze zitten gewoon vast in de beperkingen van de derde dichtheid. Hun laagste punt van denken dat gevormd is door de diverse methoden van mind controle inclusief de oriëntatie is dat als er ooit een beschaving echt bestaat en ooit naar de Aarde zou komen, dat het zou zijn om de bevolking van de planeet te vernietigen.


25. Zelfs sommige boodschappen die telepathisch zijn gechanneld of waarvan geclaimd wordt dat ze dat zijn, zeggen dat er een beschaving is die voorgeeft goedwillend te zijn maar feitelijk het plan heeft om jullie te veroveren en tot slaaf te maken. Andere boodschappen beweren dat ET’s jullie zullen evacueren voordat er een geweldige omkerende reiniging komt die de planeet zal verwoesten, en weer anderen rapporteren nog steeds dat die graad van verwoesting er zal zijn maar zonder jullie redding. Al dit soort claims zijn ontworpen om angst te scheppen en dit is allemaal zuivere nonsens.


26. Dat is waarom we vaak bij jullie hebben aangedrongen om onderscheidend te zijn over informatie uit alle bronnen. Vraag van binnen in je en vertrouw op je intuïtie om je te zeggen wat waar is en wat niet. Ontwikkel onderscheiding en leer om op de boodschappen van je ziel aan je bewustzijn te vertrouwen, niet alleen zal dat onnodige gevoelens van angst elimineren, maar het zijn stappen omhoog in je zielenontwikkeling.


27. De raad kent het collectieve bewustzijn van Aarde’s bewoners, dus weten zij dat de komst van buitenaardsen op dit moment de meeste mensen in paniek zou brengen. Niet alleen zou dat meer negativiteit creëren voor de Aarde om weer kwijt te raken, het zou ook de duistere mensen weer versterken – want ze drijven op angst energie.


28. Op dit kritieke moment wordt het verstandig geacht voor jullie en voor jullie broeders en zusters van de ruimte buiten, om elkaar te ontmoeten aan het eind van het jaar, als zij zich bij jullie kunnen voegen in volledige erkenning en jullie openlijk kunnen bijstaan zonder jammerlijke reacties als terugslag. Maar, die timing staat nog niet in steen geschreven – het zou eerder kunnen zijn. Er is een voortdurend gemonitoor van gebeurtenissen op Aarde en hoe effectief de licht intensiteit het collectieve bewustzijn doet omhoog gaan, en zo snel de mogelijkheid zich voordoet dat wijdverspreide angst niet langer meer bestaat, zal onze ruimte familie bij jullie komen.


29. In de tussentijd zullen ze doorgaan om technologie te gebruiken aan boord van hun toestellen om de giftige effecten van chemtrails en andere vervuiling te verminderen. Ze zullen doorgaan de effecten te slechten van aardbevingen en de kracht van grote stormen te verzachten zonder de hoeveelheid negativiteit die wordt vrijgelaten te doen afnemen. Ze zullen doorgaan wapens onklaar te maken, en de meest potente aspecten van het beheersen van het weer door Illuminati technologie, te blokkeren, en hun operaties in mammoet ondergrondse faciliteiten verwoesten. En ook kunnen zij met goddelijke toestemming bepaalde individuen verplaatsen die weigeren om het stuur over te geven van diverse activiteiten die tegen het goede ingaan van Aarde’s mensheid.


30. Terwijl je weet van deze grote sprongen voorwaarts en andere wonderbaarlijke levensveranderende ontwikkelingen die komen, kunnen jullie je blij, opgewonden, met zelfvertrouwen en gezond voorbereid om welke uitdagingen jullie ook kunnen tegen komen te overstijgen in de volgende paar maanden. En deze maanden zullen voorbij schijnen te vliegen – jullie gevoel dat tijd sneller en sneller voorbij gaat zal steeds toenemen terwijl de planeet verder gaat met opstijgen(ascenderen).


31. Als jullie onregelmatigheden beleven waarvan je weet dat het geen symptomen zijn van ziekte, dan zijn het waarschijnlijk effecten om je aan te passen aan de toenemende hoge energie niveaus waar de Aarde doorheen gaat maar ook jullie cellen die overgaan van hun basis van koolstof naar kristallijn. Spoedig zullen deze onregelmatigheden weg ebben.


32. Jullie zelf zijn jullie eerste verantwoordelijkheid. Dit is geen zelfzucht of egoïsme, noch is het gebrek aan liefde of zorg voor anderen. Het is zo dat alleen jullie besluiten kunnen nemen die in lijn zijn met je instinct en je intuïtie, de leiding van jullie ziel naar je bewustzijn die je duwtjes geeft naar wegen die je in je zielencontract verkoos om in dit leven te beleven. Dit kan verandering brengen in relaties, in je werk, in de plek waar je woont, in het lidmaatschap van je groep of in andere interesses en activiteiten.


33. Op een ander niveau kan het je bevrijden van triviale interesses en betekenisloos streven en het loslaten van de noodzaak om materiële bezittingen te verzamelen. Aarde’s Gouden Periode houdt geen interesses, gewoontes, houdingen of gedrag in die oppervlakkig zijn of op welke manier ook pijnlijk voor je zelf of voor anderen, zoals jaloezie, nijd, zelf-gecentreerdheid, kwaadaardigheid, bitterheid, wrokkigheid, klein geestigheid, roddel. Als je een van deze dingen in jezelf herkent, is het tijd om te veranderen. Het je richten op je leven in de wonderbaarlijke Periode die je snel nadert zal je in staat stellen om anderen en het leven met liefde te omhelzen.


34. Het doel van iedere ziel is om zich spiritueel en intellectueel te ontwikkelen. Overeenkomsten van voor de geboorte die ontworpen zijn voor zielen groei van alle individuen die hun leven willen delen, zijn met onvoorwaardelijke liefde gemaakt. Als je de karmische lessen beleeft die je verkoos, merk je dat het leven soepel verloopt. Als er zware rusteloosheid en verlangen naar andere omstandigheden omhoog komen, betekent dat het overeen gekomene in ervaring werd voltooid en dan is het tijd om verder te gaan naar andere contract selecties. In de vibraties van de lichtere energie lagen die de Aarde heeft bereikt, worden tevredenheid en onvoldaanheid vergroot – laat die gevoelens die je voelt je tot besluiten en daden leiden.


35. In het geval van extreme moeilijke situaties begrijpt het bewustzijn niet dat die omstandigheden er zijn om te leren en te groeien, maar de ziel weet dat het balans verkrijgt die het nodig heeft om te evolueren. Als een individu serieus afdwaalt van de voorzieningen van zijn contract – zeg maar, door buitensporige controle of wreedheid verder dan waar de ontvanger voor koos – dan groeit de lijdende ziel met sprongen, gaat vooruit en het bedrijvende individu devolueert dan. Altijd zal de goddelijke genade degenen die verkeerd zijn behandeld troosten en opheffen – dat is, voor wrede manieren kozen zij niet hun zielen contract – en de “overtreders” lopen karma op dat net zo moeilijk is om te verdragen.


36. Langs deze lijn van “overtreders” duurt het niet veel langer meer voordat jullie weten wie er werd gearresteerd voor misdaden tegen de mensheid en andere daden die het leven op Aarde nadelig heeft beïnvloed. Deze individuen gingen ver buiten het veld van hun zielen contracten. Sommigen zullen worden veroordeeld en anderen zullen sterven voordat het tot een zaak wordt, maar niemand zal ontsnappen aan zelf-oordeel. Door de stoffelijkheid die het leven in dit universum regeert, door het levensproces dat wordt herbekeken in het Nirvana, zullen ze exact dezelfde pijn en kwelling voelen zoals allen deden wier levens door hun duivelse daden werden beïnvloed. Dit zichzelf folterende straf proces is buiten jullie vermogen om je dat voor te stellen, en zo is ook de afgenomen capaciteit van die individuen in hun volgende incarnatie.


37. Wetend wat er voor hen ligt en begrijpend dat ze de zwakste schakels zijn in de eeuwig keten die onze zielen familie is, zal jullie gemakkelijker vergeving laten voelen. De hoge vibraties van vergeving, zoals alle goddelijke uitdrukkingen, zijn zielen groei in actie.


38. Lichtende zielen door het hele universum heen zenden liefde uit en juichen terwijl jullie verheugd in dit ritje naar huis reizen naar Aarde’s Gouden Periode.
______________________________________
LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny
[Berichtje van Suzy: Ik waardeer enorm de vele berichtjes van dank voor deze boodschapapen en jullie begrip dat mijn inbox zo buiten beheersing is dat ik de meeste emails niet kan beantwoorden.]


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel " en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Ze zijn o.a. te bestellen op Bol.com.

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3