Followers

President

woensdag 25 november 2015

Nederlands -- Matthew’s Boodschap via Suzy Ward, November 20, 2015


November 20, 2015                                            
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. 

Terwijl sommige rangen van de Iluminati worden gearresteerd of uit hun invloedrijke posities worden gezet en anderen het schip verlaten, graven weer anderen hun hakken in het zand, waar ze nog enige macht hebben.
Het meest merkbare is wat hun internationale drugs-handel fondsen doen (kopen?) – CIA en Mossad “zwarte operaties”, die het neerhalen van het Russische vliegtuig inhielden, en ISIS de bron van het recente bloedbad in Parijs.
Omdat het publiek zich niet volledig bewust is dat de Illuminati zelfs maar bestaan, is er geen begrip dat ze onafhankelijk handelen van de regeringen van hun landen bij het plannen en uitvoeren van handelen met geweld. Dus met de vingers wijzend naar de Verenigde Staten, het thuis van de CIA of van Israël, waarvan gedacht wordt als het Zionistische thuisland.
De waarheid is dat een schelmen fractie van de CIA de Illuminati orders opvolgt, en de Zionisten beweging is het militante- en spionnen werk van de Illuminati die nooit de beste belangen van Israëli’s of de Joodse mensen heeft gediend, waar dan ook. Uiteindelijk zal dat onderscheid wijd bekend worden en inderdaad is dat belangrijk. Maar, het kan het verdriet voor het verlies van geliefden niet stillen of van andere levens veranderende trauma’s in een of andere tragedie die door Illuminati worden bedreven.
De aanval op Parijs diende hun doel om dood, droefheid en in het begin chaos en angst te veroorzaken maar de handeling werd geboren uit groeiende wanhoop over snel afnemende controle en verminderende aantallen volgelingen en wanhopige individuen die zonder rationeel te denken over consequenties al handelen. Ze hadden de bedoeling om de wereld in de greep van angst te houden – ze voeden zich met de energie van angst. In plaats daarvan verenigden zij de wereld in hoge vibraties van medeleven en zij besloten om sterk te staan tegen terrorisme.
Militaire macht werd gegalvaniseerd/bezield, politie vervolgt aanstichters en verdachten, en de zoektocht naar potentiele terroristen breidt zich uit over de nationale grenzen, maar het vinden en bevechten van terroristen groeperingen waar ze ook zijn, zal hen niet stoppen. Slechts het uitroeien van wortels van terrorisme kan dat doen.

De haat die onder het terrorisme ligt – en miljoenen in vluchtelingen kampen heeft gebracht – is geworteld in een of meer omstandigheden, die gelinkt kunnen worden aan Illuminati activiteiten of hun leringen: egoïstische vreemde/buitenlandse bemoeienis, verraad, economische exploitatie, kwezelarij.
Elke generatie boezemt in de volgende in dat allen die dergelijke omstandigheden genereren moeten worden verwijderd, en niemand realiseert zich dat ze allemaal maar poppen/puppets zijn in een duivels spel wat geschreven is door manipulatieve individuen die snel hun grond verliezen. Terwijl trilling maatstaven omhoog gaan, zullen denken en hart aan beide kanten van deze hart verdraaiende verdeling in jullie gemeenschap opengaan zodat empathie, wederzijds respect en vriendelijkheid: haat, vooroordelen, wraak en vrees voor verschillen, gaan vervangen.
De stuwkracht in het energieveld van potentieel van de Aarde is nog sterker naar voren gekomen naar de eindtijd van de duistere controleurs omdat hun tegenstand toenemend formidabel is gegroeid en wijdverspreid is. Samen met intensiverend licht op de planeet, verzekert de uitbreidende kracht van partijen welke samenwerken om alle kwalijke tentakels van de Illuminati te ontwortelen, dat hun wereldwijde netwerk op zijn retour is naar permanente ontmanteling.
Dan kan de gemeenschap verder gaan door volledig het zeil op te heffen om door te gaan wat neerkomt op een wereld reddingsoperatie na een massale storm die over de wereld rondcirkelde. De eerste stappen werden gezet toen sommigen planners van de Gouden Periode van de Aarde enkele van jullie verstandigste individuen ontmoetten om de beste manier te bepalen om de Illuminati verantwoordelijk te houden voor hun misdaden tegen de mensheid, om hun grote fortuinen te herwinnen die illegaal en amoreel vergaard waren en om deze gelden eerlijk te distribueren maar ook om technologieën vrij te maken die zij lang hadden onderdrukt; om vervuiling te beëindigen en milieu schade te herstellen; en om de diverse vormen van mind controle te sluiten en te stoppen.
Samen met die inspanningen die onderweg zijn, zullen waarheden naar voren komen over de aanwezigheid en hulp van andere beschavingen, over wetten die het leven in dit universum regeren, en het onderling verbonden bewustzijn van alles in het bestaan. Energie stromers in die gebieden en alle andere waar verandering en verlichting nodig zijn vergaren kracht om de Aarde te stuwen naar haar bestemming: Herstel naar haar oorspronkelijke gezondheid en schoonheid met haar mensheid die vredevol, samenwerkt en in harmonie leeft met de gehele Natuur.
Geliefde familie, we begrijpen jullie ongeduld zodat die bestemming vrucht zal dragen. Jullie herinneren je niet dat door je met andere beschavingen te vergelijken, de doorgang van Aarde’s bevolking uit millennia van duistere gevangenschap naar het licht van vrijheid bijna in een oogwenk gebeurt. Hoe wensen wij dat jullie je wereld konden zien vanaf het voordelige punt van ons! Niet alleen zouden jullie je verwonderen over de snelheid en het zicht van voltooiingen maar jullie zouden zien hoe enorm jullie licht bijdraagt aan de progressie van opheffing van jullie gemeenschap.
Nu zullen we doorgaan jullie inzichtvolle vragen te beantwoorden over de ziel: “Toen zielen werden uitgeademd/geboren/geschapen werden door de Schepper, gebeurde dit allemaal tegelijkertijd of is dit bij vlagen/krampachtige tijden met meer tijd en is dit, misschien nog steeds aan het gebeuren?” Antw: Het ingrediënt van elke ziel wat zuiver liefde-licht energie is, kwam tot aanzijn met de eerste uitdrukking van de Schepper van Zichzelf in wat jullie noemen de “big bang”.
De “geboorte” van onafhankelijke, ongeschonden, eeuwige ziel-zelven die begon na die geweldige gelegenheid toen hun “ingrediënt” werd geschapen, is sedert toen steeds gebeurt in jullie concept van de lineaire tijd en, voor zover wij weten, zal dit doorgaan totdat elke ziel in de kosmos zich herinnert en terugkeert naar zijn Begin in de Schepper.
“Heb ik gelijk door te denken dat de Schepper ons in groepen baart van ongeveer 60 zielen, waar van ongeveer 30 die onze familie zielengroep wordt? We gaan meestal door onze gekozen incarnaties heen en spelen verschillende overeengekomen rollen in die groepen maar delen contracten, bij gelegenheid, met zielen van andere zielengroepen, als de noodzaak zich aandient?” Antw: Er is geen stijfheid over het aantal zielen in een of andere groep, of cluster; maar inderdaad kunnen zielen uit een groep contracten delen met degenen in een andere als de noodzaak zich aandient.
Maar, in deze era toen het gehele universum in een versnellingsmode zat en talloze zielen hun voordeel doen met de unieke gelegenheid om geconcentreerde karmische lessen te kiezen zodat ze die in een leven kunnen voltooien eerder dan in diverse of zelfs in veel levens in een derde dichtheid wereld, en met nog een vorm van samenwerking is veel meer heersend. Bijgevoegd om hun eigen gekozen lessen te ervaren, helpen veel zielen anderen bij de hunne.
Tot nu toe was dit gewoon in de opgestapelde zielen groep – die zich kan optellen in duizenden – maar nu delen sterke zielen hun karmische lasten met zwakkere zielen in elke groep overal in het universum. De bedoeling van deze buitengewone bijstand die als voorbeeld dient voor onvoorwaardelijke liefde is om zwakkere zielen te versterken in de Eenheid van Allen.
“Splijt elke ziel zich in een Tweeling Ziel?” Antw:  Het is niet zo dat zielen “zich splijten” en tweeling zielen, of tweeling vlammen zijn zeldzaam. Dit zijn de tegelijkertijd samen-geschapen eerste twee personages in een wortel van de ziel haar lange afkomst, en omdat zij begiftigd zijn met identieke kwaliteiten, zijn hun gevoelens voor elkaar de meeste intense die elke ziel voor een andere ziel kan voelen.
Tweeling zielen in een stoffelijke beschaving worden onweerstaanbar naar elkaar toegetrokken, en terwijl het seksuele aspect sterk is, is het hun intense voelen van het noodzakelijk bij elkaar zijn die alle andere consideraties overweldigt; vaak voert deze hoog emotionele aanhechting tot serieuze onenigheid en de ziel scheidt van hun pad.
(part ways)
In een spirit wereld worden de tweelingen gelijk aangetrokken naar elkaar maar zonder de verstikkende liefde van de stoffelijkheid; en hoe ver ze ook apart zitten in het universum, hun band stelt hen in staat om blij telepathisch te communiceren en ze hebben sublieme gevoelens over een gedeeld begin in zuivere liefde.
“Het klinkt alsof de ‘flexibiliteit van een zielencontract’ betekent dat als mensen hun contracten niet volgen, ze toch nog evolueren. Hoe is dit nu eerlijk voor mensen die leven volgens hun contracten?” Antw: Flexibiliteit behoort niet bij de besliste besluiten die tegengesteld zijn aan contract voorzieningen, maar aan manieren waarbij voorzieningen kunnen worden ervaren.
Zeg, bijvoorbeeld, dat de keuze is om dit leven plotseling te verlaten op een leeftijd van 25 jr bij een auto ongeluk. Vlak voor die leeftijd, skiet die persoon en raakt diep in de sneeuw begraven als er een lawine van de berg af raast; of enkele weken na het vieren van de 25ste verjaardag, doet de persoon een looptocht in de bossen en wordt fataal geraakt door een afgeweken kogel van een jager. Elk van die mogelijkheden zou dezelfde doelstelling dienen als de keuze uit het contract.
Dat is een dramatisch voorbeeld, zeker, maar flexibiliteit voor een voorziening – misschien een baan, een woon locatie, financiële investering of een specifiek gebeuren –  biedt dezelfde karmische lessen en het zelfde groei potentieel aan alle zielen bij de voor de geboorte overeenkomst.
“Matthew zei, dat ‘iemand zich herinnert dat zijn etherische lichaam en leven het Nirvana binnen ging’. Wat gebeurt er met mensen met dementie die hun herinnering verloren?”Antw: Dementie schept lagen van vergeten rond de herinneringsbank van iemand, de bewaarplaats van alle herinneringen door het leven heen. Na de persoonlijke healing in het Nirvana, waar de lagen zachtjes worden verwijderd, wordt alle herinnering hersteld, inclusief de fases van die ‘te hebben verloren”.
“Als een ziel in een klein orb-deel van het Nirvana het licht accepteert, is dat wat Christenen verlossing noemen?” Antw: Nee, minstens niet goed ingelicht. Christelijke leringen over verlossing zijn verwant aan iemand die Goddelijke vergeving wint door berouw te hebben over slecht geleefd te hebben volgens de godsdienstige concepten van zonde en bij de Dag van Oordeel. Een ziel die voldoende licht absorbeert om evolutie opnieuw te belichamen en te beginnen is in overeenstemming met de universele wetten die mensen die met godsdienstige dogma waren ingedompeld heel waarschijnlijk niet eens weten dat dit bestaat.
“Ik ken een kind dat past bij wat ik gehoord heb over zielen die ‘slecht worden geboren’ Waarom zou een ziel dit kiezen?” Antw: Er is niet iets zoals een ziel die “slecht wordt geboren” – de samenstelling van elke ziel is zuivere liefde-licht energie Wij kennen dat kind zijn omstandigheden niet, maar we kunnen mogelijkheden opnoemen die bij elk kind kunnen passen waarvan gedacht wordt als met een “chronisch mis-gedrag”
De voor-de-geboorte overeenkomst van de familie kan het gedrag van het kind inhouden als gelegenheden voor de ouders om geduld te leren en andere ouderlijke vaardigheden zoals het accepteren van de beperkte capaciteiten van het kind, het koesteren van zijn of haar vermogens en belangen, en onpartijdige behandeling van familieleden.
Ongemak vanwege een niet vastgestelde stoffelijke conditie kon onder de rebellie van een kind liggen en het kunnen ook nadelige reacties op chemicaliën in voedsel, water of die in medicijnen zitten, en vergif in vaccinaties kunnen een gelijk soort symptomen hebben geproduceerd als autisme.
Als er een voortdurende spanning thuis is, kon een kind antwoorden op de lage vibraties die worden uitgestraald in dat soort atmosfeer. Een entiteit die niet meer in het lichaam zit die zich de dood van zijn stoffelijke leven niet realiseert kon zich hebben vastgehecht aan het kind tijdens een periode van ernstige, stoffelijke, mentale of emotionele stress; als dat zo is kan een ervaren energiewerker de entiteit helpen om zijn status te begrijpen en het verder helpen naar een spirit wereld.
Als er geen huisdier in het huis is, laten we dan deze suggestie geven: Laat het kind een gezelschap dier kiezen en bespreek op de juiste levenstijd de verantwoordelijkheden van het kind om er voor te zorgen. Het is immens hartverwarmend dat velen in jullie wereld, inclusief in de medische wereld, de betekenisvolle voordelen van een menselijk-dierlijke relatie voor mensen van alle leeftijden – dit is een betekenisvolle stap in de vooruitgang van een gemeenschap.
“Indien zielen die doodgeboren worden of sterven als kinderen dat in hun contracten uit-kiezen, kunnen zij zich dit herinneren of wat dan ook over andere levens?” Antw: In het geval van doodgeboren kinderen, verlaten zielen de lichamen in de volle wetenschap dat dit in overeenstemming is met de voor-de-geboorte overeenstemming van de familie, die ontworpen zijn om de behoeften van alle deelnemers te ervaren.

Als baby’s die in hun kindertijd ouder groeien in het Nirvana – en ze worden daar veel sneller ouder dan jullie kalenderjaren voorbijgaan – herinneren zij zich hun keuzes en bedoeling, om van zielen groei gelegenheden aan anderen te voorzien in de voor de geboorte overeenkomsten. En, zoals alle anderen in de spirit wereld, worden zij zich bewust gewaar van zielen-niveau kennis in de mate dat er was herinnerd of ervaren werd in alle andere levens.
Onze boodschap over verloren zielen riep de volgende vragen op: “Is een verloren ziel ook een onafscheidelijk deel van God?” Antw: Dat is zo lang als zij blijft in de laagste deel van een spirit wereld in dit universum. Als er geacht wordt door de Schepper om permanent licht-weigerend te zijn, of “verloren” – en alleen de Schepper kan dit besluiten – wordt de energie van die ziel opnieuw geabsorbeerd in Schepper’s kosmische essentie, waar het haar Begin had.
“Weet een verloren wortel zielen kroost wat er met hen gebeurde?” Antw: Nee. Op het moment waarop hun levenskracht wordt weggetrokken, verliezen zij het vermogen om wat dan ook, om iets te weten. Maar, dat hun energie en de wortel ziel zijn energie opnieuw werden geabsorbeerd door Schepper zit in het kosmische bewustzijn, en daarom in het massa bewustzijn van dit universum; en als dat progeny/kind opnieuw opduikt uit de essentie van Schepper en hun herinneringsveld herwinnen, dan is kennis of wat er met hen gebeurde,  beschikbaar.
“Indien mensen in de verloren wortel zielen afkomst worden ‘’verlost’ waarmee zullen ze dan opnieuw beginnen? Hoe zullen ze aan anderen uitleggen wat er met hen gebeurde?” Antw: Ze zullen het niet nodig vinden om iets uit te leggen aan een ander. Als hun levens abrupt eindigdt, zullen familie en vrienden die geloven in een leven hierna, aannemen dat dit is waar die zielen zijn. En dus zullen zij opnieuw bewust besef en alle herinneringen winnen  in hun beschaving spirit rijk.
Natuurlijk zullen we blij nog andere vragen beantwoorden die jullie nog hebben over de ziel en wij hopen dat de informatie hierbij en in vorige boodschappen het oneindige belang hebben laten zien van elke ziel en de onafscheidelijkheid van iedereen in de Eenheid van Allen.
Lieve broeders en zusters, terwijl jullie verder gaan met je Aarde reis, weet dat lichtwezens door dit universum jullie standvastigheid in het licht eren en zij omhelzen jullie met onvoorwaardelijke liefde.
      ________________________
LOVE and PEACE            LIEFDE en VREDE  
Suzanne Ward
Matthew’s Message via Suzy Ward, November 20, 2015, Channeled by Suzanne Ward, athttp://www.matthewbooks.com/november-20-2015/

Vertaling: Winny

vrijdag 13 november 2015

Nederlands -- Boodschap van Matthew via Suzy Ward op 19 oktober 2015

Boodschap van Matthew via Suzy Ward op 19 oktober 2015 
                                                                
Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die door veel mensen over de hele wereld worden gesteld. Matthews ziel is contact persoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere Meesters. 
      


Met Liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. De Aarde draait rond in astrale lagen waarin vibraties in een versneld tempo op jullie gemeenschap een impact hebben. Doordat de lineaire tijd verder alles ”vermorzelt” wat in jullie wereld naar herstel wordt geduwd, naar oplossing of tot het laatste moment, en derde dichtheid karmische ervaringen sneller naar voltooiing gaan.
Deze versnelling veroorzaakt dat de Illuminati irrationele wanhopige maatregelen nemen om vast te blijven zitten aan de overblijfselen van controle in New York City en Washington DC. Vaak hebben vingers gewezen naar de Verenigde Staten om zelf-dienende(egoïstische) tussenkomst in zaken van andere landen, en zijn – met rechtvaardiging – alle betekenisvolle federale daden vanaf Dag Een het werk geweest van individuen in de factie van de Illuminati Rockefeller in de regering en militaire krachten in die natie, alles zonder de kennis van de burgerij, die per vergissing dacht dat hun stemmen en stemmingen telden.
Laten wij jullie vertellen wat ontwikkelde beschavingen lang geobserveerd hebben in jullie wereld. Mensen die geregeerd worden in andere corrupte regeringen wisten dat ze gevangenen waren van hun politieke stelsels; maar alleen kortgeleden en slechts enkele burgers van de Verenigde Staten realiseren zich dat ze bedrogen werden te geloven dat ze woonden in “het land van de vrije mensen” en wat hen van generatie tot generatie werd verteld: We moeten onze vijanden bestrijden die onze vrijheden en democratische manier van leven willen vernietigen.
Dus, terwijl jullie wereld zich opwindt over lucht aanvallen op het hospitaal van Dokters Zonder Grenzen in Kunduz, Afghanistan, wat een tragisch tegenhouden van Illuminati gekte is, valt de schuld op de Verenigde Staten via de verkeerde aanname van de Commander-in-Chief die de gewetenloze aanval autoriseerde.
Het feit is, dat achter de schermen president Obama en anderen in invloedrijke posities – voornamelijk mensen in de VS en in China; Israëliërs die Netanyahu’s duistere intenties kennen om WWIII te ontketenen; de Russische president Vladimir Poetin; prins William, de Hertog van Cambridge; en paus Franciscus – die samenwerkten om alle verreikende tentakels van de Rockefellers en Rothschild Illuminati facties uit te roeien.
Die aanval op het hospitaal; explosies bij een vredes rally in Ankara, Turkije; botsingen tussen Israëliërs en Palestijnen; de situatie in Syrië; en de schietpartijen in de Verenigde Staten hebben veroorzaakt dat sommigen dodelijk geweld en andere heersende condities zien in de wereld als “onoplosbare problemen”.
Lieve mensen, geen van de zaken (is onoplosbaar,) van jullie zorg, die ook effecten inhouden van klimaat verandering, gebrek aan schoon water, ontbossing, het bijna uitsterven van sommige dieren, verminderende bijen populaties, wijdverspreide surveillance/ toezicht, onrechtvaardige legale en rechtmatige stelsels, opgelegde vaccinaties, massale verarming en rampzalige vervuiling maar ook de oorlog mentaliteit; kwezelarij, hebzucht en onwetendheid van waarheden is onoplosbaar. (wel oplosbaar, dus. W)
Alles dat in jullie wereld plaats vindt komt vanwege de ascentie van de Aarde in toenemend lichtere energielagen waarin activiteit die op negativiteit is gebaseerd sneller en nadrukkelijk afloopt in zijn energetische koers. Maar, in sommige kringen is dit een gedoemd bewijs dat de “eind tijden” zijn gekomen. We weten dat dit niet jullie geloof is, maar, we denken dat je geniet van wat God mijn moeder jaren geleden vertelde over dat concept:
“De zielen die de bedoeling hebben om een Armageddon te hebben, die zullen dat(krijgen)! Maar voor jullie die geen bedoeling hebben om dat soort ‘toekomst’ te hebben, die ZULLEN DAT NIET HEBBEN! Jullie kunnen in het licht blijven en naar hogere en nog hogere dimensies oprijzen van diepgaandheid, begrip en besef. Er zijn geen strikte regels die zo complex of rigoureus zijn dat jullie en ieder ander niet in staat zijn om zich bij aan te passen. Alles dat nodig is, is om in het licht te leven! Of in eenvoudige termen: WEES VRIENDELIJK.(OF WEES GOED)
En, met dank aan het licht – dezelfde energie als liefde en de meest sterke kracht in de kosmos – jullie wereld wordt overstroomd met vriendelijkheid en met goddelijke werken als meer en meer mensen “het licht zien”. Begroet vreugdevol dit zich ontvouwend bewustzijn dat zich verbindt met kennis van het zielen niveau – dit, geen lichamen die naar de hemelen op gaan,
is persoonlijke ascentie – het afwerpen van alle derde dichtheid’s negatieve karakteristieken en schadelijk gedrag voor het zelf en anderen.
Wat betreft de eerder genoemde zaken van zorg, zeggen we ten eerste, wees nergens angstig over! We kunnen niet te vaak zeggen dat de energie van angst degenen opnieuw brandstof geeft die duistere neigingen hebben en de universele wet van aantrekking werkt voortdurend! (is in constante actie!)
Nu dan, om die zaken te bespreken. Scherpe effecten van klimaatverandering zullen beter worden (ease, is ook gemakkelijker worden) als Aarde dichterbij komt om haar eens-gematigde klimaat wereldwijd te verkrijgen; als het nodig is, zullen bewoners van eiland gebieden op het zee-niveau worden her-verplaatst met voldoende tijd om gevaar te ontwijken. Voortdurende bijstand van jullie universele familie houdt het neutraliseren in van verbeterde schadelijke effecten van giftige elementen in vaccinaties en alle bronnen van vervuiling; gevoegd bij jullie eigen technologieën die opduiken uit de Illuminati onderdrukking, zal jullie familie ontwikkelde technologieën introduceren die omgevingsschade zo snel kan versnellen dat jullie er verbijsterd over zullen zijn. Bijen zullen weer terugkeren en uiteindelijk zal het wildlife terugkomen met voldoende aantallen behalve voor de paar soorten in de Noordpool gebieden die zich niet zullen aanpassen aan die gebieden met rijzende temperaturen. Vredig, betrouwbaar gedrag in jullie gemeenschap zal de noodzaak beëindigen voor surveillance; alle oneerlijke of krenkende nationale wetten, rechtstelsels, regelingen en culturele tradities zullen na verloop van tijd eindigen; en omdat de bronnen van jullie wereld eerlijk zullen worden verdeeld, zal armoede worden verwijderd.
Het is Gaia’s wens en bedoeling dat haar planetaire lichaam wordt hersteld tot haar oorspronkelijke gezondheid en schoonheid en dat Aarde’s mensheid in overvloed zal opbloeien en in harmonie leven met elkaar en de hele Natuur. En zo zal het zijn! Planetaire ascentie – het wereld transformatie proces waarvoor jullie naar de Aarde kwamen om daarbij te helpen – is verzekerd! Persoonlijke ascentie is een keuze die elk persoon zelf maakt, en deel van het verkrijgen van spirituele en bewuste verlichting is het kennen van de ziel die jullie zijn. Bijzonder hartelijk hebben wij allen jullie relevante vragen verwelkomd die ieder persoon stelt en die nu zullen beantwoord worden waarvoor geen ruimte was in vorige boodschappen.
“Hoe ga je ‘naar binnen’ om een vraag te stellen en hoe zal ik weten of het antwoord uit het zielenniveau komt of mijn bewuste gedachte is?” In eenzaamheid en met comfort, visualiseer dan jezelf midden in gouden wit licht, denk of zeg hardop wat je wilt weten, maak je denken rustig en WEES/BEN gewoon. Je kunt willen zien of meditatieve muziek ontspannend is of je afleidt, en het kan dan nuttig zijn om eerst de vraag te stellen die door “ja” of “nee” kan worden beantwoord. Het antwoord kan onmiddellijk komen of een paar momenten kosten en als het komt, kan het een woord, frase of zin zijn, die je kunt horen of een geprint teken of in tickertape/papierstrook manier bewegen; of een of meer mentale beelden; of een sensatie die duidelijk aangeeft “ja” of “nee”.
Als wat je ziet, hoort of sterk voelt lijkt op wat je hebt gedacht, of op hoopte, voordat je “naar binnen ging”, betekent dat niet dat het antwoord je eigen gedachte is; het zou een bevestiging kunnen zijn dat je bewuste gedachte en zielenweten die als intuïtie worden uitgedrukt, nauw zijn verbonden. En wees niet ontmoedigd als er bij de eerste poging niks gebeurt, of zelfs na een paar keer – zoals elk ander waardevol ondernemen, leidt oefening tot verbetering.
“Was het de persoon Jezus of zijn ziel die wist hoe hij over water kon lopen en een paar vissen en stukken brood in voldoende voedsel kom omzetten voor de vele mensen of waren die verhalen bedacht om de eis werkelijk te maken dat hij ’de enige zoon van God is?’ Jezus en zijn ziel waren een en het zelfde wezen, net zoals elke andere ziel-zelf is. Hij wist dat iedereen de ingeboren capaciteit heeft om te manifesteren wat de persoon wil en kan visualiseren; dat is waarom zijn leringen inhielden dat wat hij kon doen, iedere ander kon doen. Hij liep lichtjes boven water bij een gelegenheid toen er noodzaak was dat te doen, en op een keer was er de noodzaak om een kleine hoeveelheid voedsel voldoende om te zetten voor een hongerige menigte. Ik beschreef beide in mijn dagboek.
Een conversatie met mijn moeder spoedig nadat we begonnen te communiceren in 1994, toen ik nog woonde in het Nirvana, beantwoordt een aantal verzoeken over de oorsprong van de ziel en haar relatie met de cumulatieve/opgestapelde ziel, en ik vroeg haar om die stukken te kopiëren.
De ziel is de essentie van het leven omdat die het eerst ontsprong uit de Schepper. Zij is een onverwoestbaar levende entiteit van lichtenergie die een stoffelijk lichaam kan hebben, een etherisch lichaam of astraal lichaam, of het kan als vrije spirit alleen bestaan. Onze zielen, gemanifesteerd door God door Zijn mede-scheppende krachten met de Schepper, zijn expressies van liefde en licht van God en ze bevatten in de microkosmos elke essentie van God. In enig van zijn vormen, is de ziel een onverbrekelijk, onafhankelijk wezen in dezelfde tijd dat het onafscheidelijk bestaan met God en alle andere zielen is.
De ziel is de kracht achter alles dat op Aarde bestaat. Het is de levenskracht van al haar delen die zij schept voor een steeds grotere ervaring. In ieder niveau van ontwikkeling, is ieder zielendeel een onafhankelijk zelf met intelligentie, karakteristieken, keuzes, doelen en alle andere levenselementen die van ieder persoon een uniek wezen maken.
Ieder apart leven van een ziel is haar personage. De som van een ziel haar personages, is de cumulatieve/opgestapelde ziel, en alle kennis die gewonnen wordt door elk personage is beschikbaar voor allen. Dus, terwijl ieder in de cumulatieve ziel opgaat, en de wijsheid brengt van de ervaringen van dat leven, evolueert elk individuele personage net als de cumulatieve ziel dat doet. Ik denk dat de eenvoudigste uitleg van de cumulatieve ziel dit is: Het is de samenstelling van al haar delen beginnend met de eerste (ver)deling van zichzelf in een onafhankelijk leven voor diversiteit in de ervaring.
“Waar wonen cumulatieve zielen?“
Er is geen specifieke woonplaats omdat een cumulatieve ziel geen individuele entiteit is, maar eerder de ondeelbare som van al haar personages waar ze ook wonen, en die groeit omdat iedereen haar levenstijd ervaringen toevoegt aan de steeds veranderende samenstelling. Eigenlijk een betere beschrijving van een cumulatieve ziel dan ik jullie eerst gaf, is dat het een krachtveld is dat afstamt van haar hele essentie van alle aspecten waar ze zijn in het universum.
“Ken je persoonlijk de andere personages in je cumulatieve ziel of heb je alleen toegang tot hun kennis?”
Ik ken degenen die in dit rijk zijn en sommigen van ons zijn vrienden geworden. Sommigen hebben een leven op Aarde en ik weet heel goed wie zij zijn! Sommigen zijn zo ver naar het licht gegaan dat onze energiedichtheden niet meer bij elkaar passen, dus een vergadering is niet mogelijk, en weer anderen zijn terug gegaan ver van het licht af naar lagere dichtheden, en ik ben zeker niet geïnteresseerd om daar naar toe te gaan! Sommigen hebben levens buiten deze galaxy gekozen, waar ik niet vaak naar toe reis, dus die ken ik nauwelijks.
Ieder heeft zijn eigen zielengroei te bewerkstelligen, moeder. Wanneer ook de andere personages hun individuele groei beleven, zijn wij altijd in de familiale band van onze cumulatieve ziel. Maar het is niet nodig dat we elkaar ontmoeten of levens interesses delen of alle details van elkaars levens kennen. Wat we wel delen is de essentiële kennis van ons collectieve bewustzijn, anders zou alle individuele zielenlering verspild worden.
De cumulatieve ziel kan voordeel hebben door haar station naar het licht, alleen door de ontwikkeling van haar personages. Daarom heeft ieder niet alleen de gunst van de cumulatieve ziel haar samengestelde kennis, maar wordt haar voortdurend bemoediging gegeven op zielenniveau om meester te worden van haar gekozen lessen, zodat de cumulatieve ziel zich kan ontwikkelen. Maar, dat is niet egoïstisch – door die zielen ontwikkeling van die ziel, krijgen alle personages van haar ook de gelegenheid om te evolueren. Maar, afhankelijk van de vrije wilskeuzen van ieder, kan het personage naar het licht groeien of terugkeren maar dan om gevangen te worden in basis/laagste energie.
Als een personage gevangen wordt, hoe beïnvloedt dat de energie van de cumulatieve ziel?
De levensenergie registratie die een personage deponeert naar de basis energie plaatsing beïnvloedt haar cumulatieve ziel niet omdat die personage haar unieke energiestroom zijn eigen pad maakt geheel door haar vrije wilskeuzes. De cumulatieve ziel kan haar personages bemoedigen, maar het kan zich nooit bemoeien met haar vrije wilskeuzen. Maar, uit liefde voor al haar personages, kan de cumulatieve ziel goddelijke genade aanvragen om iemand die gevangen werd in basis energie te helpen.
Zijn de individuele zielen zich altijd bewust van alles dat hun cumulatieve ziel weet?
Laat me dat vergelijken met jouw herinnering, moeder. Niets dat je hebt geleerd of ervaren hebt, wordt ooit verloren in je geheugenstelsel, maar je kunt je niet alles herinneren ter zelfde tijd – dat zou overweldigend zijn! Verder, veel van jullie ervaringen waren zo triviaal dat ze irrelevant zouden zijn voor opeenvolgende gebeurtenissen en nooit terugkeren naar je bewuste denken, maar alles zit wel in je geheugenbank. Hetzelfde is zo met de personages van de cumulatieve ziel als zij hun respectievelijke levens beleven.
Het heeft zin. Matthew, met al deze stukken van jouw cumulatieve ziel, wil ik absoluut zeker zijn dat jij mijn ENIGE Matthew bent en niemand anders!
Oh, moeder, absoluut ben ik Matthew, en niemand anders! Elk personage is haar eigen ziel en niemand anders! De cumulatieve ziel is de synthesis/samenstelling van al haar onafhankelijk functionerende ziel-zelven.
Maar het klinkt alsof elke ziel die zichzelf deelt een cumulatieve ziel wordt, dus zou je hetzelfde kunnen doen en ook een worden.
Moeder, ik realiseer me dat in mijn vurigheid om je vragen te beantwoorden, mijn pogingen soms eerder resulteren in verwarring dan in verduidelijking. De termen die ik je gegeven heb voor de diverse aspecten van zielenexpressie – cumulatieve ziel, personages, ziel fragmenten of vonken en dergelijke – zijn alleen bedoeld om de lange reis te laten zien door te streven met veelvoudige levens om terug te keren naar haar begin in de perfecte liefde en licht van de Schepper.
In dit rijk hebben wij hebben wij geen differentiaties nodig van termen, omdat de ziel haar energie registratie in het universum een bewijs is van haar evolutionaire station. Daar iedere ziel zijn eigen ongeschonden zelf is ondanks haar station of het aantal van haar nakomelingen, denken wij over ieder gewoon als “ziel”. En dat is hoe we over ieder van jullie spreken behalve als we proberen om de zielengroei stages uit te leggen door haar onafhankelijke functionerende aspecten, of de onontwarbare en eeuwige verbinding van elke ziel met God en alle andere zielen in het universum.
Dank u moeder, en ja, ik zie dat er opnieuw vragen overblijven over de ziel voor een volgende boodschap. We hopen dat onze antwoorden tot dusver overtuigend zijn geweest: Jullie zijn onbeperkt krachtig, zijn onvoorwaardelijk geliefde goddelijke wezens in de eeuwige Eenheid van Alles.

LOVE and PEACE      LIEFDE  en VREDE
Suzanne Ward[If you are reading this message on my site or it was forwarded to you and you’d like to receive future messages directly, please join the Yahoo group.  In a new email type messagesfrommatthew@yahoogroup.com in the To... line and messagesfrommatthew-subscribe in the Subject line, then just click Send. That registers your email address on the distribution list. This isn’t an interactive group; the administrator will send you only the monthly messages.]

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3