Followers

President

zaterdag 22 augustus 2009

AUGUSTUS 21, 2009

Met de oneindige en eeuwige kracht van ongeconditioneerde liefde en het geChristende Licht zijn we met jullie, met iedereen, op jullie hele
spirituele pad.


(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )


Beëindiging van dualiteit: stappen om de Aarde te bevrijden van duistere invloed; straal je licht uit; verplichting van inentingen tegen Mexicaanse griep; resultaten van angst; specifieke hulp door andere beschavingen1. Een zeer goede dag voor iedereen! Dit is Matthew die jullie begroet met liefde van alle zielen op dit station. Velen van jullie verwelkomen de dagen die ophanden zijn voor wat ze zijn: onmiskenbaar bewijs dat Aarde energieniveaus heeft bereikt waarin alle acties en reacties “zich versnellen” terwijl de dualiteit in de mensheid opkomt en opspringt om zichzelf uit te spelen. Maar grotere aantallen van de bevolking bekijken de gebeurtenissen met verwarring, raken ontmoedigd of worden ronduit bang. Ik heb eerder verwezen naar de bobbels op de weg als Aarde’s progressie doorgaat, maar bobbels en gaten beschrijven beter de ups en downs die alle zielen treffen in deze tijd van Aarde’s versneld tempo naar de vierde dichtheid, waar alleen het beste van de menselijke aard gedijt.


2. De hogere vibraties die rond jullie en binnen jullie zijn produceren stoffelijke en emotionele bijverschijnselen en in vorige boodschappen hebben we suggesties voorgesteld om daar mee om te gaan. Het is wat angst produceert dat grotere aandacht verdient. Mensen die angstig zijn over wat ze denken dat gebeurt en wat er misschien vóór ons ligt, zullen serieuze schokken ervaren bij talrijke aspecten van hun leven in deze laatste fase van de derde dichtheid op de planeet. Als ze wisten dat de eeuwen-oude duistere controle van het leven op Aarde aan het eindigen is, dan zouden ze zich verheugen met de lichtwerkers en lichtstrijders in het hele universum, maar zij herinneren zich hun opgetogenheid niet meer toen ze gekozen waren om te incarneren en deel te nemen aan deze transformatie naar de glorieuze Gouden Eeuw.


3. Maar, maar het tumult in mensen dat veroorzaakt wordt door deze massale vergeetachtigheid tijdens de verandering van het “oude” naar het “nieuwe”, eenvoudig gezegd, werd vooruitgezien door de hoogste universele Raadsleden die zich al lang geleden het meesterplan van de Gouden Eeuw voorstelden en vorm gaven. Het plan hield miljoenen en miljoenen zielen in uit ontwikkelde beschavingen wier essentiële bijstand op, in en boven de Aarde verzekerde dat de Aarde niet alleen de doodsstrijd zou overleven maar naar haar oorspronkelijke zelf zou worden teruggebracht, waar al haar mensen met elkaar en de hele Natuur in harmonie zouden leven.


4. Ook leden van jullie universele familie helpen ontwaakte zielen om makkelijker de vastgeroeste weg te bereizen in deze laatste fasen van de transitie. Jullie die jezelf geopend hebben voor de verlichting en optilling die aangeboden werden door het instromende licht, hoeven de beroering niet te beleven die angstige mensen voor zichzelf manifesteren. Als herinnering dit, de wet van aantrekking is voortdurend in beweging, en deze brengt omstandigheden in overeenstemming met de energie die je in je gedachten en gevoelens projecteert. Als die op één lijn liggen met het ZIJN van je machtige god-en-godinzelf, hebben jullie NIETS te vrezen!


5. Voor mensen die in beslag genomen zijn door ongerustheid over stoffelijke en financiële zekerheid, zal het universum – dat onpersoonlijk is, of neutraal, omdat het energie is - hen genoegen doen door ze van formidabele omstandigheden te voorzien die aan de energiestromers gelijk zijn welke ze zelf uitzenden. Dit gaat om mensen die jullie zeer lief hebben – familie, vrienden, buren, collega’s. Voel medeleven, help waar je kunt, houd van ze en omgeef ze met licht, maar raak niet betrokken in hun drama’s en trauma’s. Dat zal ze geen spat verder helpen en het zal je eigen licht dempen en je spirituele kracht verzwakken.


6. We suggereren niet dat je je hoofd in het zand moet steken en vermijden te observeren wat er dichtbij je gebeurt of dat je leert van gebeurtenissen op verre plaatsen. We stellen voor – raden zelfs aan! – dat je geduldig en zonder oordeel observeert, terwijl je steeds beseft dat het licht zegevierend is. Door dit te doen zal de vrede in je uitstralen als een groot licht naar iedereen om je heen, en dat is verreweg de meest krachtige zegening die je aan zielen kunt geven waar je om geeft. En dat is zo makkelijk – eenvoudig, jullie zijn ZIJN het licht!
7. Wat jullie zich zien ontwikkelen in de lineaire tijd werd voltooid in het tijdloze continuüm, waar het leven in de Gouden Eeuw reeds realiteit is. We begrijpen dat het niet mogelijk is voor jullie om je het continuüm voor te stellen of het zicht op de wereld transformatie die onderweg is, en we weten dat sommige mensen de acties net zo zorgwekkend zien welke eigenlijk ingewikkelde “danspasjes” zijn om permanent de duistere invloeden te elimineren in alles dat het leven op de planeet beïnvloedt. De muziek en de dansers verschillen van land tot land, maar de triomfboog aan het einde zal hetzelfde zijn voor iedereen.


8. Jullie zijn getuige van het ontvouwen van het proces wiens weergaloze omvang, snelheid en impact jullie wereld schudt om die om te vormen naar een plaats waar liefde, vrede, eerlijkheid en overvloed voor allen en respectvolle samenwerking regeren. Degenen die verantwoordelijk zijn om de weg te wijzen hebben te maken met halsstarrige tegenstanders die al hun macht gebruiken om de hervormingspogingen te weerstaan. Verlichte leiders kunnen struikelen, maar ze zullen snel weer opstaan en hun stuwkracht herwinnen omdat hun visie nooit zal kwijnen, noch zal hun vastberadenheid versagen. Maar zij die tegen hen zijn zullen falen.


9. Nu dan, om over een zaak van wereldbelang te spreken. Op dit moment in het veld van Aarde’s potentiaal, gaat de energie van misbaar over verplichte inentingen tegen de varkensgriep, of het H1 N1 (Mexicaanse griep.w.) zoals het herbenoemd is, voorop de energie van degenen die achter dit plan staan. Het was vrees in het massa bewustzijn die de intentie van de duisteren brandstof gaf om dit terug te zetten in het centrum van de aandacht, en omdat de angst enigszins minder is geworden – ondanks de herrijzing van bang makende media heisa – verminderde het dus ook de waarschijnlijkheid dat er iemand zal worden onderworpen aan vaccinatie. Maar, deze positieve koers kan weer omgedraaid worden als de angst toeneemt, en die mogelijkheid houdt de hoop van de Illuminati levend dat ze dit nog kunnen klaarspelen.


10. Het NIET bezwijken aan de angst voor deze situatie – of van een andere door een duistere bedoeling! – is deel van jullie persoonlijke bescherming. Het andere stuk dat betrekking heeft op verplichte vaccinatie is wat we eerder vermeldden – de technologie van onze universele familie werd gebruikt om alle schadelijke ingrediënten in de vaccinaties te neutraliseren. Maar in geen geval is hun hulp alleen tot dit beperkt! In plaats van dat ik zelf andere manieren vertel over de hulp van jullie ruimtebroeders aan de Aarde en aan jullie, vroeg ik mijn moeder om uittreksels te kopiëren van officiële presentaties die door hun vertegenwoordigers werden gegeven zodat jullie op deze manier kennis krijgen van hun hulp, door hun eigen woorden.
____________________

ICARUS: Icarus, zoals veel andere namen in jullie mythologie, neergedaald uit de werkelijkheid. De mythische Icarus werd zo genoemd vanwege zijn gouden vleugels van was, een symbolische inspiratie die uit onze ruimte vloot kwam. Wij bezitten een prachtige vloot vanwege ver ontwikkelde intelligentie en superieure technologie die ontleend wordt uit het volledige breingebruik, anders dan in jullie huidige beschaving. Dit is niet egoïstisch bedoeld, mevrouw Suzy, alleen feitelijk. Onze kracht voor brandstof, hitte, licht – alles wat we nodig hebben – komt direct uit bronnen die verschaft zijn door God.

**************

We zenden je ons plaatje. Zoals je ziet, zijn we niet menselijk om te zien, maar alleen op onze natuurlijke woonplek zien we er lang, slank, zilverig en heel erg dun uit, met grote ogen en lange, kwieke vingers. Het maakt ons niet uit, het woord “spin” uit je gedachte, maar het is jouw vergelijking en daarom accepteren we dat.


We kunnen incarneren om precies te lijken op elke vorm die we ons voorstellen of wensen te imiteren, inclusief net zo als jullie. En daarom zijn er zoveel van ons al tussen jullie in en jullie hebben er helemaal geen weet van! Wij helpen bij het schoonmaken door op invloedrijke posities te zitten en zo kunnen we verschil maken in besluiten die het milieu, de vervuiling en industrieën beïnvloeden, en op andere manieren die het negativisme op Aarde kunnen verminderen en daardoor ook vermindering van verwoesting van aardegrond en zeeën.
Wij zijn deel van een macht in Aardse mensen-vermomming die niet openlijk haar aanwezigheid of bedoeling kan uitleggen welke de redding is van jullie planeet! We willen graag gekend worden zoals we van nature zijn en ons niet langer tussen jullie verbergen. Maar het is nu nog niet de tijd, volgens onze boodschappen die we direct van God krijgen, Die alle grote besluiten regelt in dit universum en Zijn eigen tijdschema heeft wat betreft iedereen optimale nut.


Wij zijn gretig ten aanzien van hulp en willen geen enkel aspect overnemen van jullie zelf-bestuur en dat is overeenkomstig de wetten van God en het universum. We zullen alle zelf-bestuur en besluiten eren behalve als deze gericht zijn – zoals zovele dat zijn – op zelf-vernietiging en planetaire verwoesting. Dan zijn we gemachtigd om die krachten technologisch te bestrijden, om te voorkomen wat zo traumatisch vernietigend zou zijn voor planeet en levens.

____________________


LAZARUS: Vanwege ons vermogen en bereidheid om de Aarde te helpen de negativiteit los te laten, vroeg de Raad ons om je informatie te geven voor het boek. Wij zijn in de geest broeders, wij en jullie, en daarom natuurlijk samenwerkenden in Gods dienst. Wij zitten tussen de miljoenen van jullie universele familie wiens voertuigen zo’n vijftig jaren of meer al rond jullie planeet zijn in “actieve dienst” en die de Aarde vrij maken van het negativisme dat bijna haar planetaire lichaam doodde.


Suzy: Hoe maken jullie negativiteit vrij?


LAZARUS: We combineren onze energie met andere entiteiten die ook Aarde’s leven willen beschermen. We kwamen en masse om onze energie in haar longen te blazen, die de lucht zijn, de atmosfeer, om veel vervuiling weg te halen die haar doodden.
We zijn geen strijders, wij zijn meer techneuten. Onze energie heeft geholpen om de planeet te stabiliseren en haar omloop standvastig te houden door gebieden waar andere hemelse lichamen ernstig de omloop stabiliteit zouden kunnen beïnvloeden. Wij brengen in het gareel, of vlakken af, de effecten van wat jullie “natuurlijke rampen”noemen om de wijdverspreide verwoesting te voorkomen die anders zou plaatsvinden. We onttrekken kracht uit de energie die opborrelt onder de oppervlakte en die vulkanische uitbarstingen zou produceren van zo’n grootheid dat hij hele bergen zou opblazen en omgevende steden zou verwoesten. We stabiliseren breuklijnen zodat aardbevingen minder ernstig zullen zijn – ze laten nog steeds energie vrij maar verwoesten geen grote gebieden meer wat ze zouden doen zonder onze verzachtende tussenkomst.


We maken zeeën rustig en temperen de windkrachten zodat jullie niet de omvang van orkanen, cyclonen en tornado’s krijgen en overspoelde kustgebieden die je zou hebben als we dat niet zouden doen. We veranderen de koers van hemelse deeltjes die binnen inslaggebied zijn van de Aarde. We houden een ritme aan de gang die nodig is voor al jullie levenskrachten. Zijn deze voorbeelden duidelijk voor onze deelname aan schoonmaken?

_____________


Ik wil de verzekering geven dat met al dat in-gestroomde licht, geliefde Terra veel van haar vroegere sterkte terug heeft gekregen. Maar we baden haar nog steeds met onze energie en met onze technologie om haar stabiliteit te bewaren omdat niet alle beroering voorbij is door het verwijderen van haar negativiteit, en we zullen in dit geval onze ijver niet verminderen totdat zij volledig in haar vierde dichtheid vibraties zit en doorgaat met haar reis naar de vijfde. Dan zullen we allemaal Hallelujah! roepen – en zal ons werk op Aarde klaar zijn en zullen we terugkeren naar ons thuisland en onze families.

_________________________________


13. PROMETHEUS: Wij zitten tussen die verlichte wezens en zijn de voorvaderen van sommige van jullie eigen menselijke zelf. Wij zijn van een planetair stelsel in een constellatie die Orion wordt genoemd. Er is geen individueel aspect van onze beschaving, maar er is perfecte harmonie in de ritmische beweging van ons aldoor zoeken naar het licht. We hebben ons ontwikkeld tot aan het niet meer nodig hebben van stoffelijke lichamen, en onze ontwikkelingen in intelligentie en spirituele waarheid-kennis heeft ons in staat gesteld om in dunne lagen formaties te materialiseren die de cumulatieve(aangroeiende) zielenessentie en de minds vertegenwoordigen van miljarden zielen.


We begrijpen dat het moeilijk voor jullie is om aan intelligente wezens te denken als vreemde wolkenformaties, toch zien we er zo uit in de nabijheid van de Aarde om de kracht uit te oefenen die nodig is voor maximale bijstand. Wij zijn een van de beschavingen die werken ten behoeve van jullie stoffelijke overleving, wat een van de meest belangrijke aspecten is die jullie “de reiniging” noemen.

***********

Denk er aan dat alleen enkelen zoals jijzelf die helpers uit andere werelden verwachten, iets anders zullen zien dan frequente wolkenformaties in ongewone configuraties. De wolken zullen jullie stratus-cirrus variëteit zijn met “poefjes” waar een energie vortex is die nodig is om de intensiteit van vervuiling te verminderen van chemicaliën en andere vergiffen in jullie grond, water en atmosfeer.

AGNES: Wij willen helpen op individuele manieren in plaats van collectieve. Dat betekent dat ons focus is gericht op zielen zoals individuen, niet op de bevolking van de Aarde als geheel. Andere entiteiten die al aanwezig zijn zullen helpen op de manier van stabiliteit van de omloop en het extra stralen van energie in de atmosfeer om de cellulaire herinnering op te krikken. Wij zijn hiervoor niet nodig. Alhoewel, als dat wel zo is, dan staan we vooraan in die hulplijnen met onze liefde als preventieve werking tegen massieve Aarde veranderingen in de aard van vernietiging van onze broeders.

Ons doel is om ons opnieuw te verbinden met de zielen die uit ons begin kwamen. Alle zielen hier zijn kostbaar zoals God het ziet, dus denigreren we geen ziel of tillen we een andere eigenmachtig op. Het is alsof een familie op Aarde neven en tantes en ooms oproept, en dan zitten ze allemaal onder het dak van de grootouders voor een reünie. Het is een natuurlijke selectie, is het niet zo en zo voelen jullie niet dat het nodig is om iedereen uit te nodigen die misschien daarachter over de weg voorbij gaat? Zo is het ook met onze opdracht en doel. Ja, van God gekregen, op allerlei manieren en altijd.

We zullen niet in onze vorm dichterbij komen omdat de verwelkomende partijen nauwelijks blij zullen zijn om een vreemde in de keuken te zien. Ten eerste zijn we al bij jullie. Ten tweede, sommigen van jullie hebben ons al in straling gezien, herkend door een energie die warm en omhelzend is. De herkenning is niet zoals van een broer naar een andere broer, maar als een soort van verwondering en vriendelijkheid van beleven. Diep, ja, dit is werkelijk broeder naar broeder maar oppervlakkig gezien zoals jullie meestal denken, is er alleen verbazing door sensaties die met grotere erkenning en frequentie zullen gaan komen.

En wat bewerkstelligen we hierdoor? Een pad van hereniging. Hand in hand op een diep niveau wandelen we met jullie naar het licht. Dit is op knooppunten waarop jullie op een zielenniveau een soort bekendheid zullen herkennen zonder het uit te leggen, en later met een bewuste herinnering die verwelkomd zal worden, maar ook zal verrassen. Dit zal het “Aha!” zijn van jullie ziel.
_____________________________

MENTA: Wij zijn krachtiger dan veel anderen die ook in hun volle intensiteit helpen, maar hun golflengte is kleiner dan die van ons, dus namen we vrijwillig een tweevoudige taak op ons. We stralen onze eigen energie in en ondersteunen dus ook licht van andere bronnen als het eenmaal in Aarde’s atmosfeer is. Dit is essentieel zodat jullie lichamen de stralen kunnen absorberen op cellulair niveau en zich kunnen aanpassen bij de hogere frequenties die Aarde binnengaat. Dit geeft jullie de gelegenheid om stoffelijk te overleven tijdens haar ascentie proces die sommigen “de verandering” noemen en weer anderen “de reiniging”.

16. Dank je, moeder. Veel andere hoog geëvolueerde vertegenwoordigers spraken over de betrokkenheid van hun beschavingen bij de hele ascentie reis van de Aarde en gaven wijze leiding voor het succesvol navigeren door gevaarlijke tijden heen – onze informatie in talrijke boodschappen hebben het zelfde geboden. [de volledige presentaties van waaruit de uittreksels waren geselecteerd zitten in een herziene editie van “Revelations for a New Era,” weer andere net zulke fascinerende presentaties zitten in Illuminations for a New Era, en Voices of the Universe.]

17. Tot nadat mijn moeders verantwoordelijkheden voor de familie minder worden en ze tijd heeft om emails te lezen en om vragen voor te bereiden, zullen mijn boodschappen sporadisch en kort zijn Maar zoals we zo vaak hebben aangedrongen: verlaat je niet op bronnen van buitenaf voor antwoorden – jullie meest betrouwbare bron is de boodschap die je vanuit je ziel krijgt!

18. Met de oneindige en eeuwige kracht van ongeconditioneerde liefde en het geChristende Licht zijn we met jullie, met iedereen, op jullie hele spirituele pad.
___________________________
LOVE and PEACE
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com

[Bericht van Suzy: Bob en ik zijn zo dankbaar voor jullie gebeden voor zijn herstel – dank jullie! Na een maand in het ziekenhuis werd hij overgebracht naar een herstellingsoord en spoedig zal hij thuis zijn om verder te genezen.

Ik had maar heel weinig computertijd sedert hij ziek werd in mei en de achterstand in mijn post die binnenkwam was toen al enorm. Ik wilde dat ik meer tijd had om dit in te halen maar de werkelijkheid is dat ik niet in staat ben tot lezen en het beantwoorden van de vele emails die ik kreeg in het voorbije jaar.


Publication of Amusing to Profound—My Conversations with Animals was delayed several months due to family circumstances, but at last it is here. You can read about this book and order it on www.matthewbooks.com.

And Then God Said…Then I Said…Then He Said…, illuminating messages that Celestial Bluestar, David of Arcturus and I received from God and many other sources, can be ordered on www.awakenedhearts.com/books2.htm.

Directions to get on the distribution list for these messages are posted at the top of “Matthew’s Messages page on www.matthewbooks.com
Original site:
www.matthewbooks.com
http://mattthewmessages.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

http://matthewbooks.net
• http://matthewfrance.blogspot.com – FRANÇAIS
• http://matthewenespanol.blogspot.com – ESPAÑOL
• http://www.lightworker.it – ITALIANO
• http://matthewsindutch.blogspot.com/ - NEDERLANDS
• http://matthewdeutsche.blogspot.com/ DEUTSCH
• http://livrosmatthew.blogspot.com/ - PORTUGUÊS
• http://mesajedelamattei.blogspot.com/ - ROUMANIAN

By courtesy of Winny Dijkstra
Email: winnyd@stralendetoekomst.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3