Followers

President

dinsdag 18 oktober 2016

Nederlands -- Matthew Ward --12 Oktober , 2016Matthew Ward --12   Oktober , 2016

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Aarde’s energie van potentieel wemelend van activiteit zoals nooit eerder in jullie opgeschreven geschiedenis omdat krachtige golven van licht krachtsinspanningen stuwen naar resultaten die jullie hartelijk zullen verwelkomen. Deze instroom van licht zal de greep van de Illuminati snel verzwakken op de fragmenten van economie, politieke en media beheersing en heeft vele volgelingen in lagere rangen gemotiveerd om te vertrekken zodat er afstand tussen hen en hun vroegere metgezellen zal zijn als waarheden opduiken over de Illuminati. Degenen aan de top proberen hun vroegere macht te redden maar dat zal niet baten – geen van hun schandelijke zaken zullen slagen. Versnellende vibraties samen met bewijs in gehackte documenten, gelekte informatie, whistleblowers en stevige actie door invloedrijke individuen in regeringen, militaire en spionage krachten, en banken en legale stelsels brengen een eind aan de lange duistere regering van de Illuminati.
Recente internet artikelen stellen dat als Hillary Clinton in de openbaarheid spreekt, mensen een kloon zien, geen mens. Alhoewel de meesten die deze informatie lezen zouden zien dat het een absurde bezoedel tactiek is, het idee dat een mens kan worden gekloond siepelt in het openbare besef. Zodat jullie begrijpen waarom en hoe menselijk klonen gedaan wordt in jullie wereld, vroeg ik mijn moeder om te kopiëren wat Hugo, een ontwikkelde ziel die hier heel bekend mee is, haar 20 jaren geleden vertelde. En ik moet zeggen hij was buitengewoon geduldig toen vragen in haar denken opkwamen als vuurwerk. [Het volgende is een uittreksel ui “Menselijk Klonen” hoofdstuk in Onthullingen voor een Nieuwe Era.The following is an excerpt from the “Human Cloning” chapter in Revelations for a New Era.]
“Hallo Mevrouw Susy! Ik ben blij om in uw gezelschap te zijn op dit moment. Ik begrijp dat u zich het klonen hebt afgevraagd of volwassen mensen dat werd gedaan op Aarde. Inderdaad dat is een feit en dat is al enige tijd gebeurd, zoals Matthew u heeft verteld. Ik zal maar direct beginnen bij het begin van het kloon proces, als ik mag. Dank u.
Menselijk klonen is een proces waarbij het cel materiaal van een levend wezen afgenomen wordt voor het doel om precies het zelfde te maken in een nieuwe entiteit. Het cel materiaal wordt gezet in een steriele buis in iets vloeibaars dat bevorderlijk is voor de groei van dat materiaal in zuiverheid en zonder dat onvolmaaktheden de substantie binnengaan. Nadat het zich verdeelt en onderverdeelt, wordt het materiaal overgebracht naar een groter vat van het laboratorium onder dezelfde steriele condities en temperatuur en licht beheersing.
De embryo vorm wordt snel duidelijk en spoedig wordt de definitieve vorm van een foetus gemakkelijk kenbaar. Als de foetus de fase heeft bereikt van bijna zes maanden van de normale zwangerschap leeftijd, wordt die weer overgebracht naar een bewaar tank waarin die de amniotische vloeistof in de baarmoeder benadert tijdens de zwangerschap. In die vloeistof gaat de foetus normaal door zoals in een baarmoeder. Als de foetus de term ontwikkeling heeft bereikt, wordt die van de vloeistof verwijdert en dan behandeld alsof er een geboorte is gebeurd op normale wijze. Behalve natuurlijk er geen navelstreng is om te behandelen. Een kleine kosmetische operatie verhelpt dan de afwezigheid van die normale verschijning.
Het proces in menselijke verdubbeling neemt geen negen maanden. Die wordt versneld door chemische middelen en ideale omstandigheden door het laboratorium gemaakt. Het eerste proces kan zes en zeven weken duren tot zekerheid van een volmaakt foetale ontwikkeling en nog acht tot tien weken is er nodig voor de volle groei. Daar geen van deze door een natuurlijke geboorte gaat, heeft de normale zwangerschapstijd geen betekenis.
Kloning wordt niet beperkt tot het reproduceren van kinderen die worden toegestaan om normaal te groeien van geboorte tot volwassenheid. Als het gaat om een kloon van een specifieke volwassene, is de periode van ouder worden na het opduiken van het kind naar een volwassene in de eerste jaren, zeg 30 of 35 jaren oud is slechts tussen 350 en 400 dagen. Ongeveer een toegevoegde maand van ouder worden is nodig voor een kloon van een 65 jarig oud individu. Dat is ongeveer de leeftijd waarop de meeste mensen worden gekloond in deze tijd op Aarde.
De substantie die deze snelle veroudering toestaat is nog niet ontdekt voor zulk een doel behalve voor die weinig wetenschappers die bezig zijn met het kloon proces. Een paar individuen op Aarde zijn aangedaan met een chemische onbalans die hun lichaam veroorzaakt om veel sneller te verouderen dan wat dan normaal is. Een 10 jarig oud kind kan de uiterlijke verschijning en organische functie en processen van een heel oud persoon hebben gekregen. Oud met jullie standaard dat is, niet ergens anders. De chemie die deze onbalans veroorzaakt in het zieke stelsel van dat kind is wat bijna tot volmaaktheid wordt gebruikt in het proces van een snel verouderend kind klonen in volwassenen.
Dit snel verouderend proces heeft ook de toevoeging nodig van diverse sleutel voedingsmiddelen aan het dieet en ideale laboratorium condities van temperatuur en gecontroleerde graden zuurstof en koolstof dioxide. De ongunstige omstandigheid is, dat als de verschijning identiek moet zijn met de originele mens die ongeveer 60 of 65 jaar is, dan moet de gehele kloon verouderd worden tot die identieke verschijning is bereikt. Het kan niet zijn om het verouderen van de organen te stoppen en nog de nodige verschijning te verkrijgen, maar ook als er enige gebreken zijn die horen bij de familie genen. Zelfs als de pas gekloonde mens eerst frisser lijkt en er jonger uitziet dan de originele mens of de voorgaande kloon, dat breekt die sneller af en begint meer ontwikkelde tekenen van veroudering te laten zien, in alle richtingen.
Ik heb in zoverre alleen gesproken met een lichaam van een gekloond individu. De hersenen zijn weer een andere zaak. Dat is het meest ingewikkelde aspect van de groei procedure, in vitro en in het vlees. Het menselijke brein is een computer en de downloadende functie van het oorspronkelijke naar het brein van de kloon werkt precies als jullie computers in dit zelfde soort proces.
Het dupliceren van een oorspronkelijk brein kan met volmaaktheid gedaan worden in een kinder kloon. Opvoeding wordt voortdurend ingevoegd aan de kloon tijdens het verouderings proces van de geboorte af tot aan de volwassenheid en het brein functioneert als normaal zoals je zou verwachten binnen de versnelde leer faculteiten. Omdat het brein zo groot is in vermogen, is de absorptie van de kloon niet alleen gemakkelijk het is het meest interessante voor de mensen die erbij zijn betrokken om zulke reuzen sprongen in leren te zien. We observeren dit vanaf hier en zien dit als het enige aspect van wetenschappelijke aard op jullie planeet die is begonnen verlicht te worden als zo’n functioneel vermogen van het menselijke brein.
Mevrouw, het uitgebreide opvoedingsproces is nodig omdat een abrupte insteek en intelligentie en kennis in een “blanke plaat” een neurologische schok zou maken.
De kloons worden geïnstrueerd vanaf de kindheid door leraren die specifiek getrainde gedragswetenschappers zijn. Dit aspect van het proces is precies wat jullie doen met je kinderen, ze leren om bewust te worden, alert en verantwoordelijke kleine individuen te zijn met persoonlijkheden, vaardigheden, een zin van verantwoordelijkheid en erbij betrokken maniertjes ontwikkelend. De leraren, wier studenten best meer dan de meesten uniek zijn, worden zelf getraind door persoonlijke films van de familie en krijgen andere intieme familie geschiedenis erbij, en dus zijn ze bekend met alle spraak en beweging van het gekloonde individu.
Het is helemaal een andere zaak als een snel geproduceerde volwassen kloon het object is. Een grote reden waarop veroudering kan worden versneld is het vermogen van het brein om informatie te absorberen en functies uit te oefenen of een snellere wijze en meer bevattingssnelheid dan de meeste Aarde mensen zich realiseren. In feite, als dit niet zo was, dan zou het volwassenen klonen niet mogelijk zijn.
In een snel-verouderde kloon, die de integriteit vasthoudt van alle kennis die gewonnen is tijdens het oorspronkelijke leven van het wezen staat op het spel.
De volwassen kloon zijn eerste herinneringsmogelijkheid is in opspraak gebracht in de mate dat de kloon in de war gebracht kan zijn of op dit moment een verlies van woorden heeft totdat de herinnering binnen springt of het eigen denkaspect van de kloon overweldigt de aarzeling en wat er overheen zit, zeg maar. Sedert dit niet erg ongewoon is bij “echte” mensen, wordt dit niet opgemerkt verdacht in gekloonde wezens, maar eerder gezien als alleen een menselijke onvolmaaktheid.
Het downloaden van alle informatie in de hersenen van de originele mens of van de kloon die herplaatst wordt, moet gedaan worden op het moment van de behoefte aan een nieuwe kloon. Dit kan succesvol gedaan worden vanaf de persoon zijn brein naar de eerste kloon. Lichte verslechtering gebeurt er met elke volgende downloadingsprocedure van de weggeworpen kloon naar zijn vervanging. Nee, de oorspronkelijke hersenen kunnen niet worden gebruikt om zijn verslechteringen te misleiden zelfs als dat individu nog levend is, maar dat oorspronkelijke brein kan niet dezelfde opgestapelde kennis hebben als de meest recent gekloonde entiteit. Je kunt zien dat de identieke opslag van de laatste informatie essentieel is als de vervangende kloon wordt geaccepteerd als de echte persoon.
Daar we blij zijn om deze ontwikkeling in technologie op jullie planeet te zien, is het misgebruik die je opgetogenheid neutraliseert bij jullie ontdekking. Machtige mensen worden nu gekloond en zijn al gekloond, al vele jaren, en geen ervan gebeurde met een goede bedoeling. Altijd is dit geweest voor controle bedoelingen. Sommigen van jullie wereld leiders werden vele jaren geleden gekloond en nu zitten ze in de dertigste of meer versies van de oorspronkelijke persoon. De bedoeling om die mensen te klonen is voor de zekerheid van hun lange levenstijd en de handhaving van hun invloed.
Jullie kunnen de abrupte en aanzienlijke verandering in hun verschijning zien naast een levende gezonde en jeugdigheid van sommige wereld leiders zoals je ziet in tv films of foto’s. Gewoonlijk volgt die grote robuustheid en uithoudingsvermogen direct een dag of na een paar dagen van afwezigheid voor het publieke oog na een periode van toenemend bewijs van een ouder wordende verschijning. Jullie wijzen dat toe aan opmerkelijke verschillen aan de korte vakantie van de persoon of een herstel na een uitgeroepen ziekte maar er is bekend dat gewoon een nieuwe kloon de oude heeft vervangen.
Ja, diverse klonen zijn terzelfder tijd geproduceerd, opgevoed zoals ik eerder uitlegde en op diverse plaatsen bewaard op jullie planeet om altijd klaar te staan als het nodig is voor het op dat moment geweten insertie proces. Veel versies van de klonen zijn nodig omdat de kunst van deze wetenschap op Aarde nog niet volmaakt is geworden. De gekloonde volwassen lichamen desintegreren veel sneller dan de zelfde leeftijd lichamen die natuurlijk zijn gegroeid. Dit komt vanwege het versnelde proces van kind tot volwassen lichaam en deels door het gebrek aan vaardigheid in die wetenschappers die de diverse procedures uitvoeren. Aarde’s derde dichtheid atmosfeer is ook een factor.
De gekloonde familieleden van het individu zijn zich natuurlijk gewaar van het bestaan van de kloon of klonen en ze nemen in het opvoedingsproces en aan de “verheimelijking” deel. Als zij weigeren worden ze zelf gekloond, gewoonlijk tegen hun wil en hun klonen gaan verder met publieke functies. In sommige gevallen zijn de oorspronkelijke personen natuurlijk gestorven of zijn ze gedood als dit de bedoeling diende van nog meer machtige mensen. Anderen leven nog of die worden nooit in het openbaar gezien. Alleen de klonen worden in het openbaar gezien.
Om uw denken tot rust te brengen, Madam, vijf landen hebben het kloon proces ontwikkeld met gewoon hetzelfde niveau van succes met de reproducties en een land experimenteert nog met vroegere fasen. Laboratoria zijn ontworpen rond de zelfde functionele basis met weinig variatie in het over alles heen proces. Enige jaren geleden waren er voldoende variaties in procedures zodat verschillen in de kwaliteit van de klonen gemakkelijk waren op te sporen. Het verouderingsproces was het voornaamste verschil in benadering bij de verschillende laboratoria, en er waren consequente verzwakkingen in de maximale maat van stoffelijke stabiliteit en hersen downloadings successen. Met de eventuele acceptabele uitwisseling van technologie zodat alle gebieden van onvolmaaktheid kunnen worden verbeterd, duiken alle huidige klonen op met bijna hetzelfde functionerensvermogen, verschijning en ouder wordende karakteristieken in alle landen waar ze worden gemaakt.
Om nu verder te gaan. Ik zal me richten op de zeer belangrijke zaak van een ziel in een gekloond lichaam. Wat betreft een ziel die wel of niet in deze door de mens gemaakte lichamen zit, is het absoluut zo dat een ziel niet wordt “geboren” in een gekloond mens, maar een ziel kan er wel een binnen gaan. Er is een goede reden voor een ziel om daar binnen te gaan, net als er een goede reden is voor een ziel om dat niet te doen.
Voor een ziel die heeft gewacht om een leven in stoffelijke vorm mee te maken, is het een gelegenheid om dat wel te doen in deze afnemende dagen voordat de grote veranderingen in Gods plan om het bewustzijn te doen omhoog gaan van de planeet en bij ieder van jullie die ontvankelijk is. Maar, elke ziel die deze gekloonde lichamen binnengaat, kent het risico om gevangen te worden door de duistere krachten die de psyche hebben doordrongen van de oorspronkelijke persoon en elke voorlopende kloon. Dit is een specifiek belangrijke consideratie omdat hersen functioneren verslechtert bij elk downloadings proces zoals ik zei, en daarbij verzwakt een ziel’s mentale weerstand om gevangen te worden. En ook, in latere versies van de kloon is de lange levensduur niet lang, dus die lichamen worden niet gezien als het paradijselijke leven dat iemand misschien verwacht van een individu op een zeer invloedrijke positie.
Waarom zou een ziel zo’n probleem op zich nemen? De macht van zulk een invloedrijke positie is precies waarom sommige zielen het niet alleen willen, ze willen vurig de kloon binnengaan. Ze doen dat met de bepaling om de genetische structuur te overstijgen, de invloed van de herinnering en de inherente neiging om het negatieve pad te volgen waarop de oorspronkelijke ziel zat. Als een ziel inderdaad heel sterk is, is er de wil om het genetische en morele karakter op te tillen naar het punt dat er een omkeer punt schijnt te zijn in de gezondheid van de “persoon”, zijn houdingen en activiteiten. In dergelijke gevallen is dat omdat de hogere intentie van de sterkere ziel het hogere energie licht aantrekt die in staat stelt om het gekloonde lichaam te doen instromen met stoffelijk uithoudingsvermogen die niet beschikbaar is voor die zielen met minder oplosvermogen en daarom kan de sterkere ziel het lichaam levenskracht geven en een veel langere tijd onderhouden dan een zwakkere ziel dat kan.
Nu denk je hoe kan een lichaam leven zonder een ziel? Het chemische maaksel van een stoffelijk lichaam is zodanig dat het een onafhankelijk functionerende entiteit is. Zijn levenskracht wordt onderhouden door zijn eigen energetische stuwkracht die verkregen wordt uit de elementen en uitwisselingsprocessen van normaal organisch functioneren. Daarom heeft een kloon zonder een ziel dezelfde mobiliteit en denk capaciteit als een normaal lichaam.
Laten we ons richten op wat er niet in een kloon zit zonder een ziel. Ten eerste, emoties zijn niet gegevens die in een natuurlijk geschapen mens zitten. Een ziel-loze kloon moet de verschijning van emoties in overeenstemming met zijn omgeving krijgen, misschien wat er verwacht is van een ‘gewone man’ of misschien een lid van de high society. Het is alleen een overeenstemming met de cirkel waarin de kloon zich beweegt dat hij de verschijning heeft om emoties te hebben.
Maar het meest essentiële gebrek in een kloon is het spirituele aspect die inherent is in een baby die geboren is door het eitje en sperma van zijn ouders. De zielen-levenskracht omvaamt die aspecten van zijn die de band met God zijn – geweten, intuïtie, zin van ’t zelf op een hoger plan dan normaal bewust functioneert. Dus geen van die banden met God noch natuurlijke emoties zitten in het zielloos gekloonde individu. In plaats hiervan is er een mechanisch en mentaal aspect van wat juist is om te doen of te zeggen. Eenmaal een meester is dat vermogen net zo bekwaam als of de “persoon” een leven lang had doorgebracht door wijsheid op te slaan en zich juist te gedragen.
Uw denken zit zo vol vragen, Madam! Nee, niet het produceren wat u noemt “test tube babies” dat is het minst niet van de zelfde aard als het klonen van individuen, en zeker niet de bedoeling.
Suzy: Het spijt me om aan zoveel dingen te denken die ik je wil vragen, Hugo. Daar het publiek weet is dat een schaap net werd gekloond, weet je waarom mensen en massse zich hebben afgevraagd waarom het zelfde niet met mensen kan worden gedaan?
Hugo: Nou Madam, ik zei dat zelfs het klonen van het dier bekend is, er zal geen versterkte informatie bij die bereiking komen. De kunst van het klonen is hier niet volmaakt, en de producten zullen niet verouderen op dezelfde normale wijze zoals natuurlijk ontvangen dieren dat doen. Als dit is gerealiseerd kunnen er misschien niet veel rapporten over zijn. Ook zei ik dat geconcentreerde publiciteit logisch alle denken kan veroorzaken om die bereiking te extrapoleren in de mogelijkheid van menselijk klonen. Dat soort speculatie bestaat daar niet, maar om te voorkomen
dat het grootste deel van de bevolking zulk een feit accepteert als mogelijkheid, nog minder een geldigheid, is de science fiction in boeken en filmen het meesterlijke middel waarbij het menselijke kloon technologie wordt beperkt tot een teneur van absurditeit.
Ik kan u niet vertellen wanneer klonen voor het eerst werd gedaan, maar de technologie zit in het universele denken en is daarom toegankelijk voor hen die tappen uit die uiteindelijke bron van alle kennis.
Suzy: Hugo, keurt God klonen goed?
Hugo: Ik ben verbaasd door uw vraag! Ik heb me dit nooit afgevraagd. Ik veronderstel dat Hij dat niet afkeurt, omdat iets dat iets schept voor het hoger goed van het universum zeker niet als “slecht” kan worden gezien door God. Het zit in het misbruik van dit kloon vermogen, zoals al het andere waarin God zeker zou worden teleurgesteld, denk ik.
Madam Suzy, ik vraag vol respect dat u terugkeert om deze zaak met mij te bespreken op een andere keer. Ik zal direct komen als antwoord op uw vraag of Matthew zal contact met mij leggen, als u wilt. Dank u voor deze dienst en hiermee zeg ik goodbye voor korte tijd.
 De volgende dag: Madame Suzy, dank u om me weer te ontvangen. Ik ben bemoedigd u te vertellen dat klonen niet echt tegen God is. Nee, helemaal niet. Ik heb over deze aanzienlijke gedachte nagedacht sedert u me dat vroeg. Ik heb gepraat met een van de leden van de meester raad wie wijsheid in spirituele
zaken hoger is dan die van iedereen in dit rijk, en hij stemde met me overeen dat klonen niet tegen God’s wensen is, maar alleen het misbruik door individuen van de zelf dienende bedoeling achter de ontwikkeling van hen.

Matthew: Moeder, dank u. Als lezers eerst vroegen of Hillary Clinton dood is of levend en als de “persoon” die in het publiek wordt gezien een kloon is, en of zij in het publiek gezien is, een kloon is, een holografisch beeld of een lichaamsdubbel, we vroegen het aan de monitoren van de Aarde en hun antwoorden varieerden. Het is niet moeilijk voor hen om de energie stromingen te ontcijferen rond een persoon, maar de overvloed die rond Hillary rondzweeft bevatte een mengsel van speculatie en feit over die specifieke zaak. Nadat de monitoren duidelijkheid verkregen gaven ze ons het volgende rapport:
Hillary is inderdaad levend maar zij is niet meer in het publiek gezien sedert ze in een auto werd geholpen enige weken geleden. Altijd is een van haar klonen vlakbij – dat is standaard procedure met elk persoon die in jullie gemeenschap is gekloond – maar haar stoffelijke en mentale conditie in die tijd was te gecompromitteerd om informatie te downloaden naar de kloon, haar eerste die werd gebruikt. En dus werd de raad van longontsteking diagnose gegeven om Hillary tijd te geven om voldoende stabiliteit te herwinnen voor de download om door te gaan. Na een korte afwezigheid uit het publieke zicht, verscheen ze weer en ze leek verfrist, jonger en smaller, net als ze diverse jaren geleden deed toen de kloons werden gefabriceerd. Alleen de kloon en de opvolgers ervan zullen van nu af aan in het publiek worden gezien omdat Hillary’s verslechterde gezondheid zo’n gemerkt contrast zou zijn door haar kloon’s levendigheid en hoge energie.
Het is niet bekend of die situatie enig effect zal hebben op de presidentiële campagne. Wat bekend is, energie die om de twee partijen nominee’s gaan is negatief in brand te staan, kun je zeggen, en het is mogelijk dat scenario’s als toevoeging zodat die genoemd zijn in onze augustus boodschap zich zullen ontwikkelen. De positieve energie rond Bernie Sanders is niet zwakker geworden, die leidt hem nog naar het presidentschap.
De onvoorwaardelijke liefde van alle lichtwezens in dit universum vergezelt jullie als jullie je wereld helpt gaan in een lange era van liefde, vrede en welzijn voor iedereen.
                                                                                  __________________________
LOVE and PEACE                                      LIEFDE           en     VREDE
Suzanne Ward

[If you received this message as a forward or are reading it on www.matthewbooks.com and would like to receive future messages directly, an email sent to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com

7 opmerkingen:

 1. Getuigenis over hoe mijn leven was Transformed Lexieloancompany@yahoo.com

  Ik schrijf deze getuigenis, want ben echt dankbaar voor wat Martinez Lexie deed voor mij en mijn familie, toen ik dacht dat er geen hoop meer was hij kwam en mijn familie in leven weer te voelen door het in lening ons lening tegen een zeer lage rente van 2%. Nou ik ben al op zoek naar een lening om mijn schulden te vereffenen voor de afgelopen drie maanden al ontmoette ik Scammed en nam mijn geld totale 6,500usd totdat ik eindelijk ontmoet een God gezonden Lender. Ik had nooit gedacht dat er nog steeds echte lening kredietverstrekkers op het internet, maar tot mijn grote verbazing kreeg ik mijn lening zonder veel tijd te verspillen, dus als je daar op zoek naar een lening van welke aard dan ook voor zakelijke of andere doeleinden zou ik u adviseren om een e-mail de heer Martinez via: (Lexieloancompany@yahoo.com) of via de website van de Vennootschap: http://lexieloans.bravesites.com OR tekst: 18168926958 en vrij zijn van internet oplichting. thanks ... Jenny Hills CA, Verenigde State

  BeantwoordenVerwijderen
 2. EDWARD JONES financiering is de beste plek om een ​​lening te krijgen {Jonesloanfinance@yahoo.com} Tekst +1 (307) 241-3712, God zegene u meneer, ik zal niet stoppen met de wereld over uw goedheid in mijn leven te vertellen, ik ben een alleenstaande moeder met de kinderen te verzorgen. Mijn naam is Emily Thomas en ik ben van Convention Center Drive, Miami Beach, FL. Een paar weken geleden Mijn vriend bezocht me en langs onze discussie ze vertelde me over EDWARD JONES FINANCE, dat ze me kunnen helpen uit mijn financiële situatie, heb ik nooit geloofd want ik heb te besteden zoveel geld aan verschillende lening kredietverstrekkers die niets anders deden dan weg te lopen met mijn geld. Ik heb in een financiële puinhoop voor de pas 7 maanden nu, Zij adviseerde ik het eens proberen, dus ik mailde hem en al uit te leggen over mijn financiële situatie aan hem, hij nam daarom me door de lening proces en gaf me een lening van $ 390,000.00 tegen een zeer lage rente van 2% en vandaag ben ik een trotse ondernemer en kan nu zorg goed voor mijn kinderen, Als je moet contact opnemen met een bedrijf om een ​​bedrag van de lening die u nodig hebt met een lage rente van 2% te krijgen en beter aflossingsschema, neem dan contact op EDWARD JONES FINANCE e-mail: - {} Jonesloanfinance@yahoo.com OR Text +1 (307) 241-3712 of ga naar daar pagina op jonesloans.bravesites.com

  BeantwoordenVerwijderen
 3. TESTIMONIE OVER HOE IK MIJN LENING MIRACULOUS VAN REAL LENING TODAY
  Realloanstoday247@yahoo.com


  Hallo Iedereen, ik, Yolanda Mecerceis, een alleenstaande moeder van Dudelange in Luxemburg, wil graag deze grote getuigenis delen over hoe ik mijn lening van REAL LOANS TODAY heb gekregen toen we uit ons huis waren verdreven toen ik mijn rekeningen niet meer kon betalen , Nadat ik door verschillende bedrijven on line ben gekomen en een lening geweigerd door mijn bank en een andere credit union heb ik bezocht. Mijn kinderen werden door de pleegzorg genomen, ik was alleen in de straat. Tot op een dag liep ik schaamteloos in een oude schoolkind die me voornemens heeft om te REAL LOANS TODAY COMPANY. In eerste instantie vertelde ik haar dat ik niet bereid ben om meer risico te vragen om een ​​lening online te vragen, maar ze verzekerde me dat ik zal ontvangen Mijn lening van hen. Op een tweede gedachte, door mijn dakloosheid heb ik een proef gemaakt en de lening aangevraagd. Gelukkig heb ik een lening van $ 50.000,00 ontvangen van {realloanstoday247@yahoo.com}. Ik ben blij dat ik het risico heb genomen en om de lening aangevraagd. Mijn kinderen zijn teruggegeven aan mij en nu heb ik een huis en een eigen bedrijf. Alle dank gaat naar REAL LOANS TODAY COMPANY voor het geven van een betekenis aan mijn leven als ik alle hoop had verloren.

  Heb je een lening dringend nodig? Vriendelijk en snel contact opnemen met REAL LOANS TODAY COMPANY nu voor uw lening via email: (realloanstoday247@yahoo.com) Ik geloof dat andere mensen ook getuigenis geven aan dezelfde zelfde kredietverlener.

  Yolanda Mecerceis.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Goede dag,

  Bent u in een soort financiele leningprobleem? Of heb je een snelle lening nodig om je debet te herstellen en terug te keren naar het bedrijfsleven tegen een lage rentevoet van 2%? Als ja, neem dan contact met ons op via ons email hieronder: exxonmobil191@outlook.com

  Lening aanvraag details hieronder:

  1) Volledige namen: ............
  2) Geslacht: .................
  3) Leeftijd: ........................
  4): .................
  5) Telefoonnummer: ........
  6) Beroep: ..............
  7) Maandelijks inkomen: ......
  8) benodigd leningbedrag: .....
  9) Looptijd: ...............
  10) Doel van de lening: ...........

  Bedankt.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hallo

  Wij zijn een Christelijke Organisatie gevormd om mensen te helpen in hulpbehoeften, zoals financiële hulp. Dus als u door financiële moeilijkheden gaat of u bent in een financieel puinhoop, en u heeft geld nodig om uw eigen bedrijf te starten, of heeft u een lening nodig uw schuld afrekenen of uw rekeningen afrekenen, een fijn bedrijf starten of het moeilijk vinden om een kapitaallening te verkrijgen van lokale banken, contacteer ons vandaag via e-mail mrssandrabrenceloanfunds@yahoo.com voor de bijbel zegt Luke 11:10 Iedereen die vraagt ontvangt; hij die zoekt, vindt; en voor hem die klopt, zal de deur geopend worden. "Laat deze gelegenheid niet doorgeven door, omdat Jezus hetzelfde is, gisteren, vandaag en voor altijd meer. Dit is voor een serieuze geest en God die mensen bevreest.

  Uw naam:
  SEKS;
  LEEFTIJD;
  land
  Leenbedrag:
  Looptijd:
  DOEL VAN DE LENING;
  JE MAANDELIJKE INKOMSTE;
  Geldig Mobiele Telefoonnummer:

  Bedankt voor uw begrip van uw contact als we wachten

  vriendelijke groeten
  Beheer
  E-mail: mrssandrabrenceloanfunds@yahoo.com

  BeantwoordenVerwijderen
 7. When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  BeantwoordenVerwijderen

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3