Followers

President

zaterdag 9 mei 2009

maart 22,2007- Part 4

Vervolg van 4 juni, 2001, conversatie met God; conclusie van “God: Meer van Wie Ik Ben” hoofdstuk in Illuminaties voor een Nieuwe Era.God: Wel, ten eerste, mijn geliefd kind, is je “alleen-zelf” precies waarom je dit Suzanne -leven hebt met je hele serie gevoelens en wat jij daar mee doet is jouw doel om in het hier te zijn! ‘Nooit’ is een gevoel van het zelf dat je gelijk kunt stellen met zelfzucht of egoïsme. Ik bedoel niet dat een zelf niet zelfzuchtig of egoïstisch kan zijn, maar er is een heel groot verschil tussen het gevoel van ik-zelf(individualiteit) en die karakteristieken.


Wat betreft de beperkingen van mijn krachten daar, voel ik dezelfde verwarring als jij en zoals jij, hoe kon dat ook anders? Dus ik zal alles uit de kast halen. Ik wil hier niet week klinken en ook helemaal niet lijkend op het Alles Dat IS Almachtige Wezen dat jij nog steeds denkt dat ik ben, omdat ik wel krachten heb, natuurlijk, maar ik heb ook beperkingen. Dat is niet als prikkeldraad, laten we zeggen, met strak bepaalde grenzen en exacte beperkingen om overtreders tegen te houden en met aardig hardvochtige effecten.


Waar ik zonder uitzondering naar MOET kijken is naar de ‘wet van vrije wil’ van Schepper die boven alle andere wetten staat. Ik bedoel niet dat de andere wetten zwakker zijn, zoals het gelijke trekt het gelijke aan in de energiestromingen en zoals de principes van manifestatie, maar niets in mijn macht is in staat om de vrije wils keuzen van een van mijn eigen zielsaspecten omver te werpen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat mijn “vader/moeder- regelgever” me veel striktere morele en spirituele richtlijnen gegeven heeft dan welke regel die ook maar op aarde is gegeven en je kunt zien dat de “opperste” energie potentie die aan mij verbonden is niet zonder beperkingen is.


Laat me je een voorbeeld geven. Laten we zeggen dat jij een ster ziet en denkt dat het leuk zou zijn om die ster in een ander melkwegstelsel te zetten. Daar is geen reden voor nodig, alleen een in staat zijn om iets uit te voeren dat jou aanlokt. En die capaciteit heb je niet om een goede reden. Weet jij wat een beschaving zou overkomen die op of dichtbij die ster woonde, die afhankelijk zou zijn van die ster voor zijn warmte, licht, of een geregelde stabiliteit? Nee, dat weet je niet en daarom heb je de macht niet om met hemelse lichamen te spelen.


Ik heb die macht en energie wel om dat te doen omdat ik precies weet wat er zou gebeuren als een ster uit zijn omloop zou gehaald worden en op een andere plek werd gezet. Maar Ik weet niet hoe het leven op kosmische basis in de war gebracht zou worden als de vrije wil uit de universele ervaring gehaald zou worden. Schepper weet dat wel, en alleen Hij/Zij heeft het vermogen om de kracht van de vrije wil te veranderen. En dat Schepper dat deed, zoals je weet, in Zijn/Haar besluit dat de top van de duisteren alle gevangen vrije wil van de zielen moest vrij maken die deze kracht had opgesloten in zijn aangroeiende energie massa.


Ik denk dat je Mijn positie als god van dit universum met meer perspectief begint te zien, lieve kind, alhoewel ik moet toegeven dat het niet makkelijk is voor een menselijk wezen om dit volledig te bevatten.


S: Ik begrijp het nu duidelijker, hoewel. Dank god voor uw geduld met mij en ook voor alle antwoorden.


God: Kind, het is mij een genoegen, een vreugde om met je te communiceren in de zin van dat je absoluut weet dat Ik deze dingen tegen je zeg, het is inderdaad God die op je vragen antwoord geeft, en die je vragen respecteert!

-----------------------------------

Mijn vele vergeefse pogingen om een uitgever te interesseren voor de boeken en later nadat ik de Matthew Books company had opgericht, en vergeefs mijn print orders probeerde uit te voeren, kwamen een hoop gesprekken met God. Hij wil dat deze paar passages hier bij ingesloten worden. S.


13 januari 1997


God: Suzanne, jij en ik hebben zo vaak gesproken samen dat ik niet meer alle keren zou kunnen tellen, maar het maakt me ook niet uit. Jij denkt dat je mind games speelt, maar telkens als je een eind in jezelf praat, ben ik me daar bewust van. En ik ben het niet altijd die antwoordt, maar soms wel. Ik vertel je niet wat je moet doen, maar vaak zeg ik je wat ik denk, en dan zeg je: “Gregory [mijn bewaarengel] ben jij dat?” of zeg je “Matthew, ik weet dat jij dat niet bent, omdat je zo niet zou praten.” Nee? God is niet zoals zo velen denken, een dampige essentie zonder gezicht of stem of contact of die alleen “passende” woorden zou gebruiken. Helemaal niet!
Dus, besef ik en ben even bezorgd over jouw zienswijze van de huidige hopeloosheid over het boek. Zoals Matthew je vertelde, heb ik opdracht gegeven tot dit boek en die erna moeten volgen, en is de Raad van het Nirvana mijn toezicht houdende arm. Als ik een bevel geef, dat is tussen haakjes vaak, er is alleen geen boete van me als ze niet worden opgevolgd – maar als ik een order geef voor iets in de mate van belang zoals ik in dit boek stel, GEBEURT dat. Ik weet precies wanneer, maar je zou mijn “tijd” niet begrijpen zelfs als ik mijn best deed om het in woorden uit te leggen die jij begrijpt.
Goed dan, ik doe mijn best. Als de energie van het boek – waarin een vermenging zit van vele energieën – als die energie stroomt op een lijn met de corresponderende sterke en dergelijke bronnen van energie in de universele code voor de tijd van publicatie, voila, daar zal het zijn in naam en met verdienstelijkheid.
Zie je, ik zei al dat je dat niet zou verstaan. Maar het is een facet van de vertaling van energie in Aarde termen en dit raakt iedereen daar. Dit is alles op dit ogenblik. Met een overvloed van licht en liefdevolle energie aan jou en allen waar je van houdt, liefste ziel, dit is God, die weggaat met volledige waardering voor je communicatie, inclusief wat je niet zei.

10 maart 1997


Suzy: Matthew, als je zeker bent dat God met me wilt praten, dan praat ik natuurlijk met Hem. Goede morgen, God.


God: Suzanne, luister alsjeblieft naar je zoon. Hij kan voor mij spreken over de onderwerpen waar je het deze morgen over had. Hij en Ik zouden precies hetzelfde zeggen en jij zou het van mij ook niet willen horen zoals van hem, is het niet? Het is niet zo dat ik het je niet zelf wil zeggen, maar Matthew weet veel meer dan jij wil toeschrijven aan jouw “kleine jongen”. Hier is hij niet iemands “kleine jongen”. Je zou de trotste moeder in de wereld zijn als je hem zou kennen zoals hij in zijn volle ziel is.
Nou, eens even zien wat ik kan zeggen om je te bemoedigen. Je daagt me de laatste tijd aardig uit. Ik houd daar van! Je had me al veel te lang uit je besef verwijderd en verwelkom heel verheugd deze nauwe omgang met je. Weet dat je alleen maar hoeft te zeggen: “God kom even hier en zeg me wat er aan de hand is,”en dan even je gedachten terughouden en me jou het antwoord laten geven dat je zoekt. Je neigt er naar om door mijn antwoord heen te stormen, en dan aan te nemen dat ik niet terug kwam op je vraag.


Oh, ja, de boeken. We zijn weer terug om een herverzekering te moeten hebben, wel Suzy? Wel, zeer geliefde kleine ziel, ik ben mens genoeg zodat ik dat begrijp. Je zit niet te jengelen – je wilt alleen iets heel intens. Natuurlijk ken ik de hele omvang van je gevoelens en geloof me, ze zijn wel gefundeerd omdat dit veel langer sleept dan jij oorspronkelijk had gedacht. Maar, de koers van het eerste boek is rechtdoor, en het is zeker. Stop je energie in het tweede boek


Je argumenteert niet eens in je gedachten, mijn kind, en daar dank ik je voor. Feitelijk doe je het bewonderenswaardig wat betreft geduld en vertrouwen, en daar dank ik je ook voor.


28 april 1997


Suzy: Goede morgen, Matthew en alle Vrienden die bij je zijn.Matthew/Groep: Moeder, we moeten lachen bij je gebed om lichtbescherming met de bredere confirmaties dat God ook welkom is bij deze sessies. Natuurlijk, Hij lacht ook – als wij lachen, doet Hij dat ook. Nu vraag je je af als wij met Hem praten we ook duidelijke boodschappen krijgen. Ja, telkens. Vaker bespreken we de diverse aspecten van meer dienst van ons en Hij spreekt niet noodzakelijk in woorden maar zeker wel in helder antwoorden die met licht en liefde worden ingestroomd.
Matthew: Je hebt een gewone lijst met vragen zie ik. Ja, Moeder, nu spreekt alleen je “kleine jongen” zoals je al dacht daar je mijn meer levende energie voelt. Ik kan dit makkelijk alleen aan omdat de energieverbinding vandaag zo sterk is. Wil je dat God iets zegt over de boeken?


S: Hallo, “gewoon jij” lieve! Wat laat je denken dat God iets zou zeggen over de boeken?


God: Ik deed dat lieve. Ik stootte Matthew aan om me er even in te laten. Ik ben hier om te zeggen dat ik blij ben dat je ijverig werkt aan het tweede boek. Deze boeken en de anderen die nog gaan komen zullen vele zielen bemoedigen en verlichten, miljoenen van mijn kinderen, zoals je zult zien.
Wanneer? Wat spoedig betekent? Wil je aanvaarden dat “spoedig” zo dichtbij is als ik je zal vertellen en heb je dan nog moed? Nee? Dan wat vind je dan van het eind van het kalenderjaar?

19 juli 1998

God: Suzy, dit is God, die Matthew aanstoot om me erin te laten. Je bent door mij bij zoveel gelegenheden ontgoocheld geraakt dat ik verbaasd ben dat je me vandaag een tijdje geeft. Waarom ben je dat? Omdat je nog steeds in Me gelooft op dezelfde sterke manier zoals je geloofde dat Sinterklaas echt bestond, welwillend was, vriendelijk, royaal – al die goede attributen die je aan die aardige ouwe man gaf en jaren lang door aan de andere jongens en meisjes. Wel, met Mij, is er een veel diepere en spirituelere relatie, ja, maar nu denk je: Waarom zei Hij me voor de duivel meer dan een jaar geleden dat de boeken gepubliceerd zouden worden aan het einde van het VORIGE jaar?


En zeker hoeven we het er niet meer over te hebben, Suzy, dat jouw gedachten en gevoelens ook voor maar een seconde onbekend voor me zijn! Jij hebt natuurlijke, hartverwarmende zorgen dat Matthews werk ooit zal worden gepubliceerd. Ik liet je daar in de steek, niet? Ik zei het einde van het vorig kalenderjaar, ja. Dat deed Ik en nu zitten we in het volgende kalenderjaar met juli die ons aankijkt. Dus wat kan ik DAAR over zeggen?


Wel, Ik kan zeggen dat het menselijke element dat God is, in jouw openhartige terminologie je belazerd heeft. Oh, God kan toch geen fouten maken? Oh, ho ho ho, niet! Net als jij daarover kunt lachen, kan ik me verheugen in dat we het licht voelen stromen in gelach., en kan ik me op hetzelfde moment realiseren dat je serieus bent en een redelijk antwoord nodig hebt.


Ten eerste vraag ik je me te vergeven. En nu kun je tegen iedereen zeggen waarvan je denkt dat die kan accepteren dat je kletst met God dat Hij zei dat Hij je belazerde en dat Hij vroeg je Hem te vergeven! Doe maar, we kunnen er allebei over lachen als je dat aan mensen vertelt.


Het is niet makkelijk voor jou om het te begrijpen, lieve kind, en misschien begrijp ik het alleen omdat ik ieder en alle levens intens leef, op ieder moment. Suzy, als je eigenlijk alleen maar die “paraplu God” kon zijn, zoals je over mij denkt dan kon je natuurlijk alles zien. Maar misschien zoals mijn andere kinderen die jouw dilemma delen in waarom ik hen in de steek heb gelaten, kun je accepteren dat als ik jou ben en als jij een fout maakt, ik ook een fout maak omdat ik dat niet kan vermijden. Stop dit nu in het perspectief van iedere ziel op Aarde!


Die tijd in jouw dimensie was geen fout, zelfs geen misrekening. Wat ik niet deed was rekening houden met dat de vrije wil een middenstroom kan veranderen zelfs als de stroming zo snel en zeker stroomt dat hij bijna aan het eind van zijn reis komt in de zee – in dit geval, de zee van publicatie. En mijn verzuim is het waarvoor ik je om vergeving vraag.


Wat er gebeurde is dat machtige krachten van duisternis in een zwaai binnen kwamen en heel veel lichtprojecten deden ontsporen, inclusief de manuscripten. Ja, op een tijd die net zo goed is, zal die duisternis verstrooid worden en zullen de boeken het licht van publicatie zien. Dus, zullen we ons pact tot samenwerking opnieuw in vriendschap maken als onze verenigde zelven? Er is blijvende liefde!


2 december 1998


S: Nou Matthew, dat is niet goed genoeg na al die tijd, dus ik zal doen wat jij voorstelde en zien of God een beter voorstel heeft. God, hallo?


God: Hallo, mijn kind.


S: God, wilt u me alsjeblieft vertellen wat ik moet doen voor die boeken die u “beval” te publiceren.


God: In orde Suzy, laten we er even over praten. Hier is mijn antwoord op wat je “nu zou moeten doen”. Je zou niet moeten denken in termen van “zou”. Dit woord heeft zeker wel een plek, maar niet als het te vaak wordt gebruikt als leidend, als een richtlijn, een vraag, die iemand weghoudt van een intuïtief gekozen richting en doet switchen in de richting van iemands anders zijn keuze.


Maar jij bent serieus over je werk, lieve dochter en ik heb nooit bedoeld er licht van te maken maar om er licht in en er omheen te zetten. Licht ervan is essentieel, dus ik denk dat Ik de eerste keer goed zat maar nu met een positieve afwijking.


Denk aan een stroom van licht waarin jij de boeken ziet die heten: Matthew, Vertel Me Over de Hemel en Onthullingen Voor Een Nieuwe Era. (vertaalster: ik weet niet hoe de boeken in het Nederlands heten) Zie die lichtstroom gloeien en standvastig naar een helderheid gaan die uitmondt in de stralendheid van de stroom zelf. Dat is alleen nodig als jouw deel om ze te laten printen.


Het universum hanteert dit nu. Geef het alleen een helpende hand en onthoud je van een negatief resultaat. Je kent de kracht van gedachten om je te brengen wat je wilt, dus laat je frustraties en je hulpeloze gevoelens achter je, anders krijg je meer situaties die je die gevoelens te geven .


Natuurlijk kan je dit! Je gelooft in me dus hoe kun je niet in jezelf geloven? Jij weet dat die een en dezelfde zijn!


4 augustus 2002


God: Die gevoelens van frustratie zijn terug, maar dit keer zeg ik je dat ze totaal begrijpelijk zijn. Jou is steeds weer verteld dat je controle hebt over alles dat je leven aanraakt. Wel, net zoals ik mijn beperkingen heb, heeft jouw controle over het drukken zijn beperkingen. Waar je controle over hebt zijn je reacties, en in dit geval zijn jouw reacties gerechtvaardigd.


Bovendien, ze belemmeren de voortgang niet om de gereviseerde edities gedrukt te krijgen. Suzy, lieve kind, ik heb alleen respect en ja, ontzag, dat je buitengewoon geduld, ijver en volharding hebt laten zien en dat meer dan acht jaren, en dat jouw energie in die gevoelens en dienst gestort zijn in de lichtstuwkracht van de boeken.


Alles dat Ik je meer kan vertellen is wat Ik al noemde in de context van alles dat zich op Aarde voordoet in deze tijd van geweldige veranderingen daar, in deze tijd van weergaloze veranderingen door het hele universum. Het duister strijdt machtiger dan ooit tegen alle bronnen van licht en deze boeken met hun cruciale informatie voor mijn kinderen zijn enkele van de grootste schietschijven van aanvallen op Aarde. Deze energie is zo verankerd rond de boeken dat alle licht die gestraald wordt naar de ziel, je inspanningen laten ontsporen maar de ziel niet uitschakelt.


Houd vertrouwen, lieve Suzy! Als mijn wensen niet uitkomen, ga ik door met het “goede gevecht”, en dit moet jij ook doen. Ik doe dit nu op zoveel fronten dat je je dat niet eens kunt voorstellen maar geen moment vergeet ik die boeken! Hoe kan ik dat – doe jij het ook niet! En verder zijn ze mijn waarheid die ik heb voorgeschreven beschikbaar te zijn voor mijn kinderen op Aarde!


Jij hebt veel materiaal voor een derde boek dat georganiseerd en bijgeschaafd moet worden en meer zal nog komen. Werk hier aan en houd je gericht op wat je wilt – de informatie moet “naar buiten”! wetend dat jouw vertrouwen gerechtvaardigd zal worden in dat deze vitale boeken “aan het licht zullen komen”, omdat ik dat heb bevolen!.

6 januari 2003


God: Het is tijd voor anderen om in deze situatie te komen. Ik zeg niet dat het licht te kort schiet bij de boeken, helemaal niet, maar een nieuw soort lichtdienst is nodig. Ja, Suzy, ik bedoel dat wettelijke bijstand nodig is om de vrije wil van degene te verdrijven die deze gebruikt om de beschikbaarheid van de boeken te voorkomen. Je zult naar een advocaat geleid worden die samenwerking met het licht zal manifesteren. Denk eraan, mijn kind, ik werk op wonderlijke manieren en je kunt dit als een er van zien!


-----------------------------


Original Site:
www.mathhewbooks.com
Translator: Winny Dijkstra
Email: winnyd@stralendetoekomst.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3