Followers

President

dinsdag 7 maart 2017

Nederlands -- Matthew op 6 mrt 2017Matthew op 6 mrt 2017 
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Alles in jullie wereld roept de verandering van de wacht op, zogezegd. Openlijk en bedekt gaat actie op vele fronten snel, om de Aarde te bevrijden van de elementen die haar beschaving al millennia in slavernij hebben gehouden. En terwijl de vibraties omhoog gaan, zal de polarisatie van filosofieën en ideologieën dooien net als het ijs in de poolgebieden en uiteindelijk zal er eenheid van spirit zijn, wereldwijd. De bestemming van de bevolking van de Aarde zal zijn om vrij te wonen, in vrede, welzijn en blij in harmonie met de Natuur en we eren alle zielen die hun thuislanden verlieten om de gemeenschap te helpen, Aarde’s Gouden Eeuw, de glorieuze wereld die enorm in het continuüm bloeit, in de lineaire tijd.
In de voorbije maanden hebben we jullie interesses gericht op de wereld gebeurtenissen en deden dat verheugd maar wij hebben het voornaamste doel genegeerd, om verlichting te bieden en leiding die van pas zijn voor jullie evolutionaire reis. Talloze e-mails die naar mijn moeder werden gezonden, houden vragen en commentaar in die misvattingen aangeven over ascentie, een zaak die verwarrend is voor zielen die net ontwaken en misschien voor sommigen die bekend zijn met spirituele informatie. Ascentie moet correct worden begrepen en door iedereen antwoord te geven die schreef, beginnen we met deze pas gestuurde e-mail: “Een kennis vertelde me dat ze gechannelde boodschappen las die zeiden dat de Ascentie spoedig gaat gebeuren. Waarom vertelt Matthew hier niet over en hoe moet je je daarop voorbereiden?”
We weten niet op welk gebeuren de andere bronnen wijzen, dus we vertellen je vanaf ons voordelig punt over ascentie. Ten eerste zijn er twee soorten, de planetaire en de persoonlijke, en we beginnen met de eerste. Ongeveer 80 jaren geleden toen Gaia, de ziel die als de planeet het nu belichaamde, wat nu Aarde heet, uitriep om hulp, de stroom van hulp door machtige beschavingen die de ernstig verzwakte planeet stabiliseerden en voorkwam dat ze door de ruimte vloog en dat bepaalde verwoesting ook in staat stelde om los te schokken uit de diepe dichtheid en langzaam begon ze omhoog te gaan. Dat was het begin van de planetaire ascentie locatie-gewijs. (plaats-gewijs)
Laten we even uitweiden om iets te vertellen dat een punt van verwarring kan zijn. Daar dimensie en dichtheid beiden gebruikt worden in de context van ascentie, kan er gedacht worden dat ze verschillende fasen of aspecten van dit proces zijn, in plaats van termen die uitwisselend werden gebruikt. We voegen eraan toe dat dichtheid de meer wetenschappelijke term is omdat ascentie over energie gaat, die niet kan worden gemeten op wijzen die gebruikt worden om dimensies of iets te produceren, zeg: een dode of een stuk land.
Nu dan, de Aarde kruiste over de drempel van de vierde dichtheid in december 2012 en zal doorgaan met ascenderen totdat ze goed in de bovenste vijfde dichtheid zit waar ze origineel vandaan kwam. Maar tijdens de eonen waarop de planeet naar beneden spiraalde in de diepten van de derde dichtheid en daar vastzat, bleef Gaia in de vijfde dichtheid in de status van zielen ontwikkeling zitten.
Dit brengt ons bij de persoonlijke ascentie – een zielen groei in spiritueel en bewust besef, of ontwikkeling; ook dit is een proces, geen gebeuren dat alle mensen gelijkelijk beïnvloedt en tegelijkertijd. Het is zo dat de energie golven die de Aarde tegenkomt gunstige gebeurtenissen geeft waarvan haar mensheid kan voordeel hebben. Maar die sterke uitbarstingen van energie intensiveren alle karakteristieken en gedrag, en omdat alle individuen overeenkomstig reageren met hun positieve of negatieve basische inclinaties, en blijft de planeet met haar evenwichtige ascentie naar hogere astrale lagen gaan.
Wat betreft, indien persoonlijke ascentie begint, was het massale licht dat ongeveer 80 jaar geleden het leven van de Aarde redde, beschikbaar voor al haar bewoners, dus kun je zeggen dat het toen begon ongeveer voor mensen die ontvankelijk waren voor het licht. We zeggen ongeveer, want ascentie, ontwikkeling en vooruitgang, is het doel voor elke ziel in ieder leven.
Iedere ziel heeft haar unieke frequentie, of energiestromer, die bestuurd wordt door haar aanhechtingen – de gedachten, gevoelens en vrije wils-daden van de persoon – naar de vele fasen van groei in iedere dichtheid. Laat me de “vele” fasen veranderen in “onbeperkte” – en omdat ze allen de gelegenheden hebben die ze nodig hebben om terug op het spoor te komen, dan gaan andere zielen in vergelijking virtueel vliegen terug van de derde naar de vierde dichtheid.
Het is mogelijk dat de grootste oorzaak van verwarring over Ascentie getallen is. (aantallen). Dit universum heeft geen genummerde dichtheden en ook de zielen hebben die niet. Wij gebruiken getallen alleen om Aarde’s positie aan te geven of haar progressie locatie-gewijs en om de evolutionair status of vooruitgang van haar mensheid te laten zien, en de getallen van de laatsten kan werkelijk verschillen, daar Aarde’s locatiegetal het zelfde blijft.
De werkelijkheid is, dat dit universum zuivere energie is die stroomt zonder grenslijn tussen en latere dichtheid van “vorige” stromers en de “eerste” van de volgende hogere dichtheid, maar eerder is er een samengaan van de stromers omdat hun trilling snelheden zo gelijk zijn. Daarom zagen jullie geen dramatische veranderingen op 21 december 2012 of in de dagen en weken die erop volgden, zelfs terwijl de Aarde was begonnen om in de laagste laag rond te gaan van de vierde dichtheid. En ondanks de lange eeuwen waarin de Aarde bezoedeld was in de diepten van de derde dichtheid, stegen sommige zielen – God’s speciale boodschappers, andere afgezanten en visionairen- omhoog tijdens hun met licht gevulde levens.
Nu dan, hoe bereiden jullie je voor op ascentie? Dat is net zo gewoon als leven op goddelijke manieren, of zoals God zei: Wees vriendelijk.”
“Hoe veel meer jaren zal het kosten waarop de Aarde haar bestemming bereikt? Als er een definitief antwoord is, dan kennen wij dat niet. Jullie zullen merken dat de tijd sneller en sneller voorbijgaat terwijl de planeet lichtere en dan nog lichtere lagen ingaat, en op een bepaald punt zullen jullie je realiseren dat je in het tijdloze “afstand-loze” continuüm bent. Op dit moment, lieve broeders en zusters, als je probeert het leven voor te stellen in universeel bestaan, is een serie van gelijktijdige gebeurtenissen, en dat nodigt frustratie uit. Op zielen niveau weten wij dat leven, en als je “buiten de tijd” bent, lineair gesproken, dan zullen jullie je opnieuw verheugen dat je volledig bewust bent om in het continuüm te leven.
“Hoe lang zal het ons kosten en Gaia om door de vierde dimensie te gaan voordat we de vijfde dimensie beleven? Ik vond een boek dat hier overging en dat gaf 2032 als de datum waarop we de vijfde dimensie zouden ingaan.  De ziel Gaia ging nooit uit de vijfde weg, alleen haar planetaire lichaam deed dat, en wij kunnen niet zeggen hoe lang de Aarde door de vierde zullen transitioneren omdat het schatten in de lineaire tijd wat NU in het continuüm is niet met zekerheid kan worden gedaan. En, er is dat betekenisvolle verschil tussen de planetaire en persoonlijke ascentie.
De meester Lichtwerkers of ze over zichzelf nu wel als zodanig aan denken, zitten in het midden tot aan de vierde dichtheid, bewust en spiritueel en in sommige gevallen hoger, de zielen die kwamen uit de meest ontwikkelde werelden om te helpen bij het doen ontwaken van de volkeren van de aarde. Dat geeft iemand van jullie vrijwilligers immuniteit tot de volle serie van menselijke emoties, en episoden van verdriet, teleurstelling, wanhoop of andere gestreste gevoelens brengen jullie status in gevaar. Personen die in staat zijn om boven hun eigen uitdagingen te rijzen en de wereld’s tumult beleven kort de verrukking van de vijfde dimensie en de sensatie van dergelijke lichtheid dat er geen besef is om in een dicht lichaam te zijn.
Wat betreft de datum 2032, we willen ons niet uitlaten over een specifiek kalenderjaar in verbinding met enige fase van Aarde’s reis- van jullie – door het voornoemde probleem om variërende lagen van energie in een lineair tijdsframe te zetten.
“Hoe kan ik de religieuze fanatici in de familie overtuigen dat Armageddon/Apocalypse/Eind Tijd, NIET is wat voor ons ligt?  Ik wil niet dat ze worden overgeslagen als de Ascentie komt!”
We hebben over het ascentie proces gesproken zodat er geen noodzaak is om dat weer te bezoeken, en onze suggestie is van toepassing voor iedereen wier geliefden hun denken hebben afgesloten voor iets dat niet past bij hun opinies over godsdienst of een ander geloofsstelsel. Deel je ideeën en kennis met mensen die geïnteresseerd zijn, maar probeer alsjeblieft iemand die niet ontvankelijk is te laten geloven zoals jij gelooft. Elke ziel heeft aanspraak om in een rustige gang naar verlichting te gaan, en als dat niet verkregen wordt in dit leven, zal het wel in een volgend gebeuren – geen ziel wordt “achtergelaten”- en verschillende overtuigingen veranderen de liefdesbanden niet die zielen verbinden.
Moeder, ik zie dat de rest van de items op je lange lijst horen bij de persoonlijke ascentie en diverse zijn gelijk. We antwoorden op alles zonder de noodzaak voor je om er enigen te typen en we beginnen met de ontwikkelingsstatus van Aarde’s beschaving. Degenen die aan de lange kant van het spectrum zitten, zijn nog diep in de derde dichtheid, degenen aan de hoge kant naderen de eerste energiestromers van de vijfde. De status van de grote hoeveelheid is midden-naar de hoge derde dichtheid of de lagere vierde, ver ontwikkeld van de vergelijkbare weinige individuen die vast zitten in de diepten van de derde, en als de vibraties verder omhoog gaan, zal de evolutionaire progressie sneller en duidelijker in de bevolking zijn.
Ascentie heeft niets te maken met een stoffelijk lang leven; het heeft alles te maken met hoe dicht iemands besluiten en daden in het leven vastzitten aan het zielencontract.
Nee, ascentie heeft niet nodig dat de persoon zich ervan bewust is. Vele miljoenen ontwikkelen zich zonder dat ze dat weten. Als hun empathie, intuïtieve ontwikkeling, bewuste gedachten en vriendelijkheid passen bij ascentie terwijl ze nog op Aarde zijn, zullen ze een volledig begrip hebben als ze eenmaal in het Nirvana zijn.
Ascentie is tijdens het stoffelijke leven, niet iets dat komt in een felle veeg aan het einde. Dat is net zo met regressie – en alhoewel er niet zoiets is als een “doodsbed omkering die iemands ziel redt” wat ook een persoon doet tijdens de laatste dagen van het lichaam of uren “heeft zin” in zoverre als het binnengaan van het deel van Nirvana dat correspondeert met de energie van iemands gehele leven.
Het overgaan naar het spirit leven is geen “automatische ascentie”. Het leven in Aarde’s spirit wereld is net als een stoffelijk leven waarbij de vrije wil regeert, en Nirvana biedt zo’n brede serie aan van interessante activiteiten en fascinerende reizen dat sommige zielen zich uitleven in dat tijdverdrijf en de schitterende leer gelegenheden van dat rijk die erbij passeren. Er is geen oordeel wat dan ook om dat soort leven te kiezen; maar zielen die minimale pogingen doen om zich op een latere incarnatie voor te bereiden, hebben dan niet het ascentie voordeel in dat leven zoals de anderen hebben die zich verstandig voorbereiden.
Ascentie is geen stoffelijk verlaten van de Aarde om op een planeet van een hogere dichtheid te wonen, het is reizen met de Aarde voor een levenstijd gekozen in het zielencontract. Het is een misvatting dat er twee Aardes zijn – de “nieuwe” naar wie de mensen opstijgen en die leven in liefde en vrede terwijl de mensen die het niet doen op de “oude” blijven tussen geweld, corruptie en hebzucht.
Er is geen “aanvullende tijd” voor ascentie in de context van de vragen van lezers, maar in een andere context is dat er wel. Jij bent geen persoon die een ziel heeft, je bent een onsterfelijke ziel die een ander leven beleeft in een lichaam. Elke incarnatie – er kunnen vele duizenden zijn, zelfs miljoenen in een dergelijke variëteit van vormen, beschavingen en werelden die zo verschillend zijn van wat je kent dat je ze niet eens kunt voorstellen – en dat biedt potentiële groei in spiritueel en bewust besef, de herinnering van wat bekend is op zielen niveau: Jij bent een energie aspect van het Opperste Wezen van dit universum en onontwarbaar verbonden met alles door dit universum heen. Als dat wordt herinnerd in zijn volheid, begrijp je dat altijd al en dat je steeds meer een aspect van het massa bewustzijn bent geweest dat het Opperste Wezen is. Maar dat is niet het einde van je reis – de uiteindelijke bestemming is je kosmische Begin, het zuivere liefde-licht van de Schepper, de alomtegenwoordige, almachtige Eenheid van Alles.
Geliefde familie, het kan schijnen dat het her-ontdekken van kennis van het zielenniveau en het leven zelf meer complex wordt en verwarrend wordt als jullie evolueren. Het is een andersom weg – alles wordt eenvoudiger en helderder. De complexiteiten en verwarringen zijn waar jullie zijn, ze zijn de scheppingen van je gedachten, emoties en besluiten. Voor nu, laat de onvergelijkelijke macht van liefde je verheugd gidsen en met vertrouwen terwijl jullie doorgaan om je licht naar ieder van de Aarde door te stralen.
                                               _____________________________________
LOVE and PEACE
Suzanne Ward
 [OPMERKING van Suzy: Deze boodschap is “op tijd” omdat mijn reisje om familie te bezoeken werd uitgesteld tot mei.]
If this message was forwarded to you or you’re reading it on www.matthewbooks.com and would like to receive future messages directly, sending an email to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com will register your address on the group moderator’s distribution list.]

15 opmerkingen:

 1. Are you interested in joining the great illuminati, here is a life transforming opportunity into the world of the rich, powerful and famous inbox us now here
  or contact Illuminati official email on
  Illuminatiofficial@mail-on.us

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo iedereen, ik ben Chloe Raymond, ik ben zo blij om terug te komen naar dit geweldige forum om te testificeren over de hulp die ik van Chester Brian kreeg. Ik was in wanhopige behoefte aan een lening in andere om vrij te zijn van schuld en financiële bondage die door mijn ex man was geplaatst. Het was echt erg dat ik hulp nodig had van vrienden, familie en zelfs mijn bank, maar ik zou mij kunnen helpen omdat mijn credit score erg slecht was. Dus ik bleef surfen met mijn computer en zag een aantal getuigenissen van mensen Chester Brian bijgestaan met een lening, toen besloot ik hem te contacteren op zijn e-mail brianloancompany0@gmail.com, toen kreeg ik een mail van hen en ik deed alles wat werd gevraagd van me. Tot mijn grootste verrassing hebben zij de door mij gevraagde lening op mijn rekening overgemaakt en nu ben ik zo blij mijn schuld te wissen en heb ik ook een bedrijf gestart met het resterende bedrag om voor mezelf en familie te zorgen. Als u een lening nodig hebt, neem dan contact op met de beste lener van alle tijden Chester Brian op zijn email: brianloancompany0@gmail.com

   Verwijderen
  2. FINANCIËLE DOORBRAAK

   Het leven is inderdaad GRACE, ik ben Daan Sophia momenteel in Californië, VS. Ik wil graag mijn ervaringen met jullie delen over hoe ik een lening van $ 185.000,00 USD kreeg om mijn bankcheque te wissen en een nieuw bedrijf te starten. Het begon allemaal toen ik mijn huis en bezittingen kwijtraakte vanwege de bankcheque die ik nam om enkele rekeningen en enkele persoonlijke behoeften te compenseren. Ik werd zo wanhopig en begon op alle manieren naar fondsen te zoeken. Gelukkig voor mij hoorde ik een collega van mij over dit bedrijf praten, ik raakte geïnteresseerd hoewel ik bang was om opgelicht te worden, ik werd gedwongen door mijn situatie en had geen andere keus dan advies te vragen aan mijn vriend over ditzelfde bedrijf en kreeg hun contactnummer, intoucheren met hen maakte me echt sceptisch vanwege mijn eerdere ervaring met online geldverstrekkers, weinig wist ik dit heel bedrijf "PROGRESSIVE LOAN INC. was een godsgeschenk voor mij en mijn familie en de hele internetwereld, dit bedrijf is van grote hulp voor mij en enkele van mijn collega's en vandaag ben ik een trotse eigenaar van goed georganiseerde zaken en verantwoordelijkheden worden goed behandeld, allemaal dankzij Josef Lewis van (progresiveloan@yahoo.com). Dus als je echt echt behoefte hebt aan een lening hetzij om uw eigen bedrijf uit te breiden of op te starten of in enige vorm van financiële moeilijkheden, ik adviseer u de heer Josef Lewis van Progressive lening de mogelijkheid van financiële verheffing in uw leven te geven. Email: progresiveloan@yahoo.com OF Bel / Tekst +1 (603) 786-7565 en niet het slachtoffer worden van online zwendel in de naam van het krijgen van een lening. bedankt


   Verwijderen
  3. Welkom bij AVANT LENINGEN, heeft u online een echte lening nodig om uw facturen veilig te stellen? Start een nieuw bedrijf? Heeft u een persoonlijke lening nodig? of zakelijke lening, vraag om een ​​snelle en gemakkelijke lening om een ​​nieuwe financiering van uw projecten te starten tegen een laagste rentetarief van 2%. Hebt u een lening nodig? Heeft de bank of Payday Loan Company uw leningaanvraag afgewezen vanwege uw lage kredietscores of het ontbreken van aanvullende beveiliging? en u hebt dringend behoefte aan deze persoonlijke of zakelijke lening om uw bedrijf opnieuw te financieren, uw rekeningen te betalen, uw slechte kredietproblemen op te lossen, een eigen huis te kopen en te bezitten? etc. NEEM NU CONTACT OP MET VIA EMAIL: {avantloan@yahoo.com}

    Avant Loans is het eerste uitleenplatform dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en machine learning om krediet te waarderen en het leenproces te automatiseren. Avant heeft bewezen goede kredietprestaties te leveren en behield een van de hoogste consumentenbeoordelingen van de branche volgens toonaangevende websites voor consumentenrecensies. Vraag vandaag nog een lening aan en een bedrag naar keuze door ons te bereiken via e-mail: {avantloan@yahoo.com}

    Avant Loans geloven dat iedereen een betere financiële toekomst verdient als ze ernaar streven. We hebben een marktplaats gebouwd die de kosten laag houdt en de kansen hoog houden.

    U kunt ons ook via onze website bereiken, maar voor direct antwoord vult u het onderstaande aanvraagformulier in en stuurt u ons door naar ons e-mailadres {avantloan@yahoo.com}

   * Voor-en achternaam:
   * Leningbedrag nodig:
   * Leentijd:
   * Doel van de lening:
   * Stad land:
   * Telefoon Nee:
   * Hoe heb je over ons gehoord:

    Echt geïnteresseerd om een ​​lening te krijgen, e-mail ons dan vriendelijk naar {avantloan@yahoo.com} met bovenstaande leningvereiste.

    Hoogachtend,
   Etienne L. Audrey
   Bedrijf: Avant Loans
   Contact: avantloan@yahoo.com

   Verwijderen
 2. Bent u op zoek naar een zakelijke lening, persoonlijke lening e.t.c kunnen we
  Hulp, voor meer details contacteer ons nu voor uw betrouwbare, vertrouwde en dringende lening. CONTACT ons vandaag via whatsapp +2348119020900 of email lapolendersfirm@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Bent u op zoek naar een zakelijke lening, persoonlijke lening e.t.c kunnen we
  Hulp, voor meer details contacteer ons nu voor uw betrouwbare, vertrouwde en dringende lening. CONTACT ons vandaag via whatsapp +2348119020900 of email lapolendersfirm@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Bent u op zoek naar een zakelijke lening? Persoonlijke lening, studentelening, studentelening, studentelening, schuldconsolidatie lening, onbeveiligde leningen, risicokapitaal, enz. Indien ja Neem contact met ons op vandaag op: (ericfinancee@gmail.com veya ericfinancee@outlook.com) en ontvang uw lening
  vandaag.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik voel me zo gezegend en vervuld ... Ik heb terughoudend geweest bij het aanschaffen van deze lege ATM-kaart die ik over online heb gehoord omdat alles te goed lijkt om waar te zijn, maar ik was ervan overtuigd en geschokt toen mijn vriend op mijn plaats van werk de kaart kreeg van America Express Hackers & we hebben het bevestigd als het echt werkt. Waarschijnlijk, de kaart werkte en zonder delay heb ik het ook geprobeerd. Sindsdien ben ik dagelijks teruggetrokken tot $ 10.000 van de kaart en het geld is in mijn eigen rekening. Ik ben blij dat ik het eindelijk heb geprobeerd en deze kaart heeft mijn leven financieel echt veranderd zonder dat ik gevang ben, het is echt en werkt echt en maakte me rijk !! Ben je arm of op zoek naar financiële hulp? In plaats van een lening te krijgen, zal ik u adviseren om deze lege ATM-kaart nu te krijgen! Deze Carmella Raymond burger van Verenigde Staten. Neem nu contact met hen op! E-mail: ( americaexpresscard@hotmail.com ) en ook, kunt u dit celtelefoonnummer of +1 (518) 460-6400 bellen of schrijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Yours Sincerely,
  Mrs. Ceren Kelly
  PergoCF@gmail.com
  PergoCF@qualityservice.com
  PergoCF@cheerful.com

  We look forward to hear from you ASAP

  Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

  BeantwoordenVerwijderen
 7. WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Yours Sincerely,
  Mrs. Ceren Kelly
  PergoCF@gmail.com
  PergoCF@qualityservice.com
  PergoCF@cheerful.com

  We look forward to hear from you ASAP

  Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Hallo iedereen, ik ben Chloe Raymond, ik ben zo blij om terug te komen naar dit geweldige forum om te testificeren over de hulp die ik van Chester Brian kreeg. Ik was in wanhopige behoefte aan een lening in andere om vrij te zijn van schuld en financiële bondage die door mijn ex man was geplaatst. Het was echt erg dat ik hulp nodig had van vrienden, familie en zelfs mijn bank, maar ik zou mij kunnen helpen omdat mijn credit score erg slecht was. Dus ik bleef surfen met mijn computer en zag een aantal getuigenissen van mensen Chester Brian bijgestaan met een lening, toen besloot ik hem te contacteren op zijn e-mail brianloancompany0@gmail.com, toen kreeg ik een mail van hen en ik deed alles wat werd gevraagd van me. Tot mijn grootste verrassing hebben zij de door mij gevraagde lening op mijn rekening overgemaakt en nu ben ik zo blij mijn schuld te wissen en heb ik ook een bedrijf gestart met het resterende bedrag om voor mezelf en familie te zorgen. Als u een lening nodig hebt, neem dan contact op met de beste lener van alle tijden Chester Brian op zijn email: brianloancompany0@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 9. UPDATE ON LOAN REQUIREMENT

  If you are in need of some financial support and you can pay back the loan at a given period.? *Need 100% financing contact Email : (bdsfn.com@gmail.com )
  (anatiliatextileltd@gmail.com)
  (bdsfn.com@gmail.com)
  What is your situation? *Need 100% financing *Can't verify income *Can't verify employment *Recently self employed *Bankruptcy Collections *Credit issues *Accumulated Bills Settlement * Personal Investment Project or Company Investment Projects e.t.c. Apply for a quick and convenient loan to pay off bills and debts, start a new business or refinance your projects and expand your business in this year 2017 at the cheapest interest rate of %. For more details email
  us today via email:(bdsfn.com@gmail.com)

  For more details :Email : bdsfn.com@gmail.com
  Name :
  Country :
  Phone number :
  Amount Needed as Loan :
  Purpose of Loan :
  Have you applied for loan online before (yes or no)
  Email : bdsfn.com@gmail.com
  Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
  Best Regards.
  Mrs.Emilia FedorcakovaUPDATE ON LOAN REQUIREMENT

  If you are in need of some financial support and you can pay back the loan at a given period.? *Need 100% financing contact Email : (bdsfn.com@gmail.com )
  (anatiliatextileltd@gmail.com)
  (bdsfn.com@gmail.com)
  What is your situation? *Need 100% financing *Can't verify income *Can't verify employment *Recently self employed *Bankruptcy Collections *Credit issues *Accumulated Bills Settlement * Personal Investment Project or Company Investment Projects e.t.c. Apply for a quick and convenient loan to pay off bills and debts, start a new business or refinance your projects and expand your business in this year 2017 at the cheapest interest rate of %. For more details email
  us today via email:(bdsfn.com@gmail.com)

  For more details :Email : bdsfn.com@gmail.com
  Name :
  Country :
  Phone number :
  Amount Needed as Loan :
  Purpose of Loan :
  Have you applied for loan online before (yes or no)
  Email : bdsfn.com@gmail.com
  Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
  Best Regards.
  Mrs.Emilia Fedorcakova

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Wij zijn een particuliere geregistreerde kredietverstrekker, wij verstrekken leningen aan zakenmensen en particulieren tegen een lage rente. Wij bieden Best Year Loan, persoonlijke lening,
  schuldconsolidatielening, durfkapitaal, zakelijke lening, studielening, lening of lening voor elke legitieme reden. voor meer info neem contact op met:
  leostevens420@hotmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Aanbieding voor alle individuen

  U bent op zoek naar een groot bedrag om uw bedrijf nieuw leven in te blazen of u bent op zoek naar een lening om uw huis te kopen.
  We kunnen u deze lening verstrekken.

  E-mail: info@creditfinance-bank.com
  Rolandgadner@outlook.de
  WhatsApp-nummer: +33784505888
  Website: https://creditfinance-bank.com

  BeantwoordenVerwijderen
 12. mijn naam is Nicolas Sandra. Ik ben erg blij vandaag, want ik heb mijn lening van 7000 euro ontvangen van het management van mevrouw Karin Sabine. Je kunt contact opnemen met agent Karin Sabine sabinhelps@gmail.com voor meer informatie over hoe je je lening kunt krijgen, vergeet niet haar vertellen. Ik stel je voor.

  BeantwoordenVerwijderen

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3