Followers

President

zaterdag 23 februari 2013

HomoseksualiteitUittreksel uit:  ‘Relaties’ van Suzy Wards hoofdstuk in “Matthew, tell me about Heaven”…  


Winny:  Ik hoorde dat veel mensen gedachten hebben gehad bij de boodschap van Matthew door het zinnetje:  “Uiteindelijk zal iedereen weten dat homoseksualiteit een ontwikkelde fase is van spirituele groei waarin vrouwelijke en mannelijk energieën  meer in evenwicht zijn dan in heteroseksuele mensen.”  
Vanuit de hele wereld komt commentaar over meer gegevens, en over:  wat betekent dit? 

Dit schreef Suzy Ward hierover en gaf een hoofdstuk door van een eerder boek:  

“Het onderwerp waar Matthew over sprak ging over de burgerlijke- en door God gegeven- rechten die ontkend werden voor vrouwen en homo koppels.  Dat was waarom hij homoseksualiteit neerlegde in juist dat ene zinnetje, wat hij vond dat nodig was. 

Maar het is begrijpelijk dat zijn korte uitleg tot vragen zou leiden. Ik hecht hieraan het deel vast uit een hoofdstuk van  ‘Matthew, Vertel me Over de Hemel’  dat zijn zinnetje makkelijker te begrijpen maakt. ….” 

Uittreksel van het hoofdstuk  ‘Relaties’ in  Matthew, Vertel me Over de Hemel)

Suzy:  Kunnen homoseksuele partners van hier, hun vereniging in het Nirvana voortzetten, als ze dat willen? 

Matthew:  Ja, moeder, homoseksualiteit wordt op Aarde niet begrepen, en dit is een goede context om dat uit te leggen. Homoseksualiteit is een evolutionaire fase van de spirit, en zelfs meer dan een aspect van het stoffelijke wezen, en dat moet niet meer veroordeeld of geëerd worden dan iedere andere stoffelijke of spirituele fase van ontwikkeling. 

Denk eraan dat we hier te maken hebben met aangroeiende(cumulatieve) zielen, niet van  enkele personages. In ieder zich opbouwende ziel (cumulatieve ziel) zitten misschien zo veel als duizenden levens met ervaringen van mannelijke, vrouwelijke en androgyne wezens van in en uit de stof geïncarneerde lichamen.  Maar, het is het onmiddellijk voorgaande leven dat hier het meest nadrukkelijk de beginfase beïnvloedt.  Als dat Aarde leven homoseksueel was van oriëntatie, zal het hier op dezelfde manier binnengaan. Daar onze lichamen hier niet ontworpen zijn voor seksuele activiteiten, vergezelt slechts het mentale aspect van die oriëntatie de komende ziel.

Het direct hier aan voorafgaande Aardeleven heeft weer een andere inslag op die zaak. De mensen daar die heftig uitvaren tegen homoseksualiteit zijn degenen wier zielen een direct vorig leven hebben beleefd als personage met die richting.

Suzy: Daar snap ik niks van, Matthew. Ik denk dat begrijpen en accepteren veel waarschijnlijker zou zijn.

Matthew: Het is een complexe en verwarrende psychische situatie, moeder. De energie van die personages is nog gebroken door hun direct vooraf gaande levenservaringen.  Tot aan het extreme werden homoseksuelen fysiek gemarteld en zelfs gedood en minstens werden ze kwaadaardig behandeld, zelfs vaak door hun families, in die mate, dat hun psyches ernstig beschadigd werden. Misschien leefden ze met de pijn van ontkenning of van schaamte of met een schuld van bedrog. Welke ervaring ook, hun energie is niet genoeg voor hen geheeld om dezelfde soort traumatische situaties te zien die ze zelf ervoeren en dus voelen ze empathie. Eerder zien ze ook nog wraak gelegenheden.

De cyclus van ervaring gebeurt zo snel dat de pijn van herinneringen die het meest dichtbij ligt, maar verborgen zit voor het bewustzijn, te dichtbij hen zit om te helen en dat zal in volgende levens komen. De pijn die blijft hangen in onderdrukte herinneringen van die zielen, wier heteroseksuele aard buitengewoon vijandige houdingen veroorzaakt jegens homoseksuelen. Die pijnlijke gevoelens komen niet aan de oppervlakte in de vorm van herinneringen van hun homoseksuele levenservaringen, maar in houdingen om die herinneringen te smoren.

Dit is het universele: het gelijke trekt het gelijke aan, principe. Als de gevoelens die resulteren uit wrede of ongerechte behandeling in een of andere situatie van kortgeleden en die intens zijn, dan trekken gelijksoortige gevoelens naar die ziel. Onderdrukte herinneringen die onderbewust zijn kennen de bron en herinneren zich dat, en dus trekken ze “het gelijke” aan. Maar, de psyche van het huidige leven kan niet bewust weten dat die aantrekking uit gedeelde gevoelens komt en de pijnlijke sensaties van die onderdrukte herinneringen nemen dit dan over.

Het vanaf dat moment verdergaan in het psychische labyrint komt met het proces van het her-bekijken van de levensafdruk, de identificatie van karmische lessen die nog moeten worden geleerd, en die het volgende leven kiezen, en met een progressie in spiritueel besef. 

Suzy: Gaan mensen die in hun directe vorige leven homoseksueel waren, altijd door wat jij beschreef, wat me toe lijkt dat het juist die dingen vereeuwigt of is het meer een niveau verhogen waarbij ieder van ons elkaar accepteert, zoals we zijn.

Matthew: Het punt om “het niveau te verhogen” is zeker deel van het goddelijke plan, omdat gevoelens van vooroordeel en haat en het toedienen van emotionele en stoffelijke wreedheid belemmeringen zijn voor spirituele groei. Maar, zelfs met de versnelling van licht dat naar jullie planeet wordt gestraald om negativiteit dat overvloedig in de mensheid optreedt, te verdrijven, verwacht maar niet dat deze verandering compleet wordt in de volgende generatie. 

Suzy:  Is homoseksualiteit nu meer heersend dan vroeger in de geschiedenis van de Aarde? 

Matthew:  Nee, maar er zijn nu wel meer mensen dan eerder in jullie opgetekende geschiedenis,  dus eenzelfde percentage schept grotere aantallen. In jullie opgetekende geschiedenis zijn goed bekend staande en hogelijk gerespecteerde meesters in een of ander veld, homoseksueel geweest en velen produceerden hun schitterende en inspirerende creaties vanwege/via hun geplaagde denken, betreffende dit aspect van hun natuur. Je kunt zeggen dat zonder dit element van hun personage, ze misschien niet zo gedreven waren om de pracht en schittering te scheppen die ze schiepen.

Suzy: Waarom is homoseksualiteit een noodzakelijke ervaring? 

Matthew: Hoe kun je beter leren om balans te krijgen in die twee extremen van mannelijke en vrouwelijke energie dan op een geïntegreerde basis? Het ideale is androgynheid en dat heeft dan ook niets te maken met de menselijke seksuele aard, maar eerder met twee tegengesteldheden van menselijke seksuele energie attributen. Androgyne zielen zijn veel verder spiritueel ontwikkeld door de mannelijke en vrouwelijk seksuele energiebalans die ze bereikt hebben. 

Net als mannelijke energie niet het gebied is van alleen mannelijke mensen, is vrouwelijke energie niet beperkt tot vrouwelijke mensen. Mannelijke energie is streng, ruw, vaak productief door meedogenloze middelen, altijd nodig om een punt te bewijzen of om succes in een onderneming te krijgen. Vrouwelijke energie is zacht/vriendelijk, maar toch met grotere, een rustige kracht  zoals de fundering. 
Onderlinge verbondenheid, die het ultieme is van bewustzijnsbereiking, is een vrouwelijke energie. 

In relaties waarbij een partner alleen mannelijke energietrekken heeft en de andere alleen vrouwelijke energietrekken, kan de vrouwelijke energiepartner de onbalans van een levenlang niet weerstaan, of het leven zal niet lang zijn. In mijn besef van zo’n relatie, eindigde dit voor hen die in die onbalans zaten in een vroege overgang van de vrouwelijk energieziel. De overlevende had vaak geen idee van zijn of haar betrokkenheid bij de dood van de partner. 

Je zegt: “die persoon – of ‘jij’ – wordt mijn dood nog.” Net als veel van die gewone uitdrukkingen die jullie gebruiken, kan dit een juiste verklaring zijn, maar weinigen begrijpen de waarheid van hun woorden. Er wordt hier geen schuld gelegd bij een van beide partners in zo’n relatie, zoals in vele gevallen is dit niet meer dan karma die wordt vervuld volgens de overeenkomst van voor de geboorte. De oplossing van zulke partnerschappen door scheiding kan ook een overeenstemming zijn met de gekozen lessen van hun overeenkomsten. 

Elk evenwicht in een leven is wenselijk. Maar, daar seksuele energie een van de meest essentiële aspecten is van de menselijke psyche, is een evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke energieën waarschijnlijk het meest wenselijk. In dit rijk is er het samensmelten van mannelijke en vrouwelijk energieën, in zo verre neigingen, gevoeligheden en sensitiviteit.  Die ideale staat van gebalanceerde werkelijkheid die eenmaal op Aarde bestond, maar die werd gecorrumpeerd. 

Gedrag dat voortkomt uit perversie van de seksuele energiestroom hebben op Aarde de negativiteit sterk laten toenemen in zulke proporties dat het bijna onvoorstelbaar is. In geen geval is seksuele energie beperkt tot wat jullie gewoonlijk noemen “seks willen” of “seks hebben” . Alhoewel buiten de oorspronkelijke bedoeling van de seksdrang te gaan, wat voortplanting was, een voldoening gevende seksuele relatie brengt harmonie in de levens van liefdevolle maatjes, en ik zal zeker NIET spreken tegen een wederzijdse, plezierige, zegenrijke seksuele vereniging. En verder, het is mogelijk om seksuele energie in andere productieve mogelijkheden(straatjes) te krijgen en velen die nooit liefdevolle kameraden hadden of ze hadden verloren, doen dat ook. Maar ik praat hier niet over het positieve gebruik van deze energie, maar alleen over de buitensporige negativiteit die door perversie van de gehele seksuele energiestroom wordt gecreëerd.

Dit is de wortel van de oorzaak van alles dat jullie denken dat een slecht attribuut is in de menselijke aard. Er is geen misdaad in jullie  burgerlijke, godsdienstige of filosofische standaarden die niet wordt toegewezen aan de worteloorzaak perversie vanuit de seksuele energie. 

Als voorbeeld, Satanische verering die marteling en opoffering inhoudt van menselijk en dierlijk leven en wrede seksuele activiteiten heersen op een schaal die om ongeloof vraagt, maar die is werkelijk. Dit zit gemaskeerd onder het mom van “godsdienst”, en jullie regering herkent dit als zodanig! Jullie verbinden elk van die ongoddelijke praktijken of hun godsdienstige status niet met het geperverteerde gebruik van seksuele energie die het eigenlijk is. 
Het zou je niet moeten verbazen dat moord vaak een seksuele energie is die gericht is door  grof afwijkend gedrag, of dat verkrachting en incest andere voorbeelden zijn. Promiscue seksuele ontmoetingen of obsessie voor seks hebben of rigide weerhouding van natuurlijke drang zijn meer goedaardig, maar nog steeds destructief voor de psyche.

De duistere krachten zitten achter al deze gedragingen die resulteren uit geperverteerde seksuele energie. Het is niet ongewoon voor de meest corrupte activiteiten om tot de laagste of dichtste energie te voeren, en geen ander aspect van de menselijke aard is zo centraal om een mens van God de vervreemden.

Op zielenniveau is er onafscheidelijkheid, maar in het stoffelijke leven, hoe meer corrupt en afwijkend de seksuele energie is, hoe meer de mensen zich met deze activiteiten inlaten, ze van God afstand nemen. Verdrietig voor jullie en de Aarde, deze keuzes van de vrije wil zijn woekerend in jullie beschaving en ver van de gekozen missies in de meeste voor de geboorte overeenkomsten van zielen.

Moeder, hoe het ook gezien wordt door velen op Aarde, een liefdevol homoseksueel partnerschap is GEEN perversie van seksuele energie, en dat brengt ons terug bij je vraag over homoseksuele verenigingen in dit rijk.  Daar er hier geen veroordeling is in de vroegere seksuele oriëntatie, is er kennelijk geen oordeel betreffende welke zielen naar elkaar toe worden aangetrokken als maat. De ervaring hier op elk niveau is ontworpen voor de spirituele ontwikkeling van zielen, en dat houdt alle verenigingen in.
Of het nu heteroseksueel of homoseksueel van aard is, het energieniveau van de ziel en de band waarin alle koppels verbonden zijn, wordt totaal gerespecteerd.  Vertaling: WinnyGeen opmerkingen:

Een reactie posten

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3