Followers

President

vrijdag 17 april 2009

maart 10, 2009

Onderwerpen: Belang van collectief bewustzijn; duistere krachten veranderden het menselijk DNA; tekenen van cel veranderingen; manieren om aanpassing aan veranderingen en hogere frequenties te vergemakkelijken; licht zenden naar duistere zielen; licht zending, liefde zending; DNA herstel van in de war geraakte zielen; Obama’s regering, veranderingen gaan komen; waarheden die naar buiten zullen komen; status van de wereld economie; bewegingen van de “achterban”; branden in Australië; chanten; vierde en vijfde dichtheden
1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew die jullie vertelt wat wij zien in jullie tumultueuze wereld vanuit onze gunstige positie. Aan de ene kant zijn er resultaten van slepende hebzucht, geweld en boosheid en angst over het verlies van controle; maar aan de andere kant is er een groeiend aantal mensen dat wakker wordt voor een hoger spiritueel besef en om Aarde naar lichtere dichtheidsniveaus te stuwen. In een universele context is dit de verzoening van donker en licht – of tussen negatief en positief geladen energiestromingen – naar evenwicht toe, en daar is alles licht. Een meer down to Earth uitleg is dat meer en meer zielzoekers “het licht zien” en hun eigen leven in de hand nemen met hernieuwde kracht van geest.


2. We zien ook teleurstelling door het tempo van progressie naar een absoluut bewijs dat het licht zich niet alleen laat zien, maar dat het licht de overblijfselen van het duister aan het overwinnen is. Zij die een duidelijk afnemen van geweld verwacht hebben zijn onthutst door de voortzetting ervan en in sommige gevallen, zelfs met een versnelling door mensen en regerende regiems. Begrijp alsjeblieft dat dit progressie IS – deze voorvallen komen juist door de hogere vibraties die menselijke karakteristieken en gedragskenmerken vergroten terwijl de karmische ervaring van de derde dichtheid zich snel uitspeelt aan het einde van de dualiteit.3. Wij noemen verslagenheid en teleurstelling vanwege het omgekeerde effect op het collectieve bewustzijn van de bewoners van de Aarde. Langs deze lijn, voelen sommigen bezorgdheid dat de inspanningen van lichtwerkers niet genoeg zijn, dat een groter aantal of een groter percentage van de bevolking van de planeet nodig is om de reformaties te laten verwezenlijken; en doordat duistere activiteiten nog steeds doorgaan, denken deze bezorgde zielen dat er niet genoeg licht wordt gegenereerd om, wat de “kritieke massa” genoemd wordt, te bereiken die de Aarde in staat moet stellen haar bestemming in de vijfde dichtheid te bereiken. Het is niet het aantal of een specifiek percentage van de bevolking die de kritieke

massa uitmaken, maar de mate van het volhouden van het licht, en dit werd al enige tijd geleden bereikt en gepasseerd. Dus in die zin is het niet nodig dat meer mensen “het licht zien” en dat aan het collectieve bewustzijn toevoegen – de Gouden Eeuw, de era van liefde en vrede, bestaat reeds in het continuüm.


4. Dat vermindert echter geen jota aan de kritieke aard van het collectieve bewustzijn! Niet alleen is het ‘t collectieve bewustzijn wat veroorzaakte dat de planeet in de diepe derde dichtheid afdaalde en millennia in de modder liet zitten, maar kortgeleden heeft het haar ook geholpen daar uit te laten stijgen. En daar de Aarde van al haar bewonende levensvormen houdt, wil ze heel graag dat zielen standvastig hun licht uitstralen in het collectieve bewustzijn, daar waar het slapende zielen een “lift” kan aanbieden in het spirituele besef en naar cellulaire veranderingen die ze nodig hebben om stoffelijk de Gouden Eeuw binnen te gaan.

5. Mij werd gevraagd waarom die cellulaire veranderingen nodig zijn en ik denk dat mijn antwoord jullie laat zien waarom jullie hulp bij het scheppen van de glorieuze Eeuw zo’n grote triomf is. De absorptie van licht herstelt het DNA van lichamen in de staat van de cellulaire structuur die er was vóór de verandering van de Aardse mensheid door de duistere krachten die hen wilden “suf houden” intellectueel, spiritueel en stoffelijk. Als er iets een “zonde” kan worden genoemd is het je bemoeien met de groei van een ziel, en door de gewelddadigheid van alle universele wetten, is dat precies wat de duistere krachten deden met een gehele beschaving. In hogere dichtheden zijn cellen kristallijn en hun samenstelling omvat zuiverheid van karakter, spirituele helderheid en een lang stoffelijk leven zonder alle ziekten. Omgekeerd inviteren de cellen van levensvormen van de derde dichtheid de basis karakteristieken en deze horen bij het kwaad evenals een enorm verminderde denkkracht, ernstig verzwakte wil en een veelheid aan stoffelijke, emotionele en mentale ziekten. Levens met die karakteristieken en zwaktes die dominant aanwezig zijn in de lichamen van de mensen en die weerspiegelden in hun gedachten, gevoelens en gedrag, werden opgeslagen in cellulaire herinneringen en doorgegeven van de ene generatie naar de volgende.


6. Het was eeuwen geleden die duivelse verandering van de samenstelling van de mensheid welke veroorzaakte dat de personages van de zielen langzamerhand vanuit licht tot diep in de derde dichtheid naar beneden spiraalden waar de planetaire puppets van de duistere krachten de massa’s makkelijk in onwetendheid konden vasthouden over hun oorsprong in het licht, onwetendheid van hun onbeperkte manifestatie mogelijkheden en onwetendheid wat betreft de onafscheidelijkheid van alle zielen met God en met elkaar. Uit dat niveau van beperkingen omhoog rijzend, waarin de duistere krachten regeerden door hun machtig instrument en brandstof – ANGST! – had een heldhaftige inspanning nodig aan de kant van de zielen die telkens weer incarneerden met de bedoeling om de duistere invloed te overstijgen, maar faalden. De meeste van jullie brachten vele honderden levens door in een cyclus van proberen en mislukken maar deze keer zijn jullie geslaagd er uit te breken! Door het licht te absorberen, claimen jullie weer dat je god en godin zelf bent en nemen jullie je rechtmatige plaats in, in onze universele familie. (Lees: Dr. Pearl: De Reconnectie. Uitg. Petiet.( w.)


7. Sommigen van jullie vragen nu hoe je kunt weten dat je voldoende licht absorbeert voor de cellen zodat ze kunnen veranderen van koolstof naar kristallijn. Ik kan zeggen dat het beste teken daarvan is hoe je gedachten, gevoelens en keuzen zijn: Zijn ze op een lijn goddelijk? Hebben jullie jezelf en anderen vergeven voor echte of denkbeeldige pijn?; Staat je denken open om nieuwe informatie te bekijken?; Oefen je je krachten van onderscheiding en vertrouwen in je intuïtie? Maar cellulaire veranderingen – evenals hogere frequenties die alle mensen beïnvloeden – geven ook signalen af zoals vermoeidheid, hoofdpijnen, nervositeit, stemmingswisselingen, lichaamspijnen en misselijkheid. Maar, daar dit ook symptomen zijn van ziekte, als deze blijven is het altijd raadzaam om een vertrouwde health care professional (een gezondheidsdokter/verzorger) te raadplegen, en we raden ten sterkste aan om liever degenen te raadplegen die holistische therapieën en natuurlijke remedies gebruiken dan iemand die zijn toevlucht neemt tot het voorschrijven van medicijnen. De immuun systemen van jullie lichamen hebben meer dan genoeg giften om mee te worstelen zonder er nog meer chemische producten van de farmacie aan toe te voegen.


8. Om lezers te antwoorden die weten willen of er manieren zijn om het aanpassingproces te verhaasten of te vergemakkelijken, ja zeker: Laat stress los, de basis veroorzaker van ziekte en kwalen(disease and dis-ease). Jullie kunnen dit doen door een negatieve gedachte te vervangen door een positieve en je echt dankbaar te voelen voor de zegeningen in je leven. Ontdek optimistische aspecten in een situatie die je zorgen baart. Vermijd ontmoetingen waarvan je verwacht dat die onplezierig zijn of ontmoet die kalmpjes met je hoofd rechtop en met een glimlach en in zelfvertrouwen. Beoefen geduld en bekijk een situatie vanuit een ander perspectief. Bezoek of bel degene op die je eigenlijk wilt bezoeken “als je tijd hebt”. Neem zes tot acht uren slaap per dag, eet voedsel met voedingswaarde en drink zuiver water, doe oefeningen voor je lichaam en denken. Een variëteit aan andere manieren om stress los te laten zijn ook bekend, maar ook deze aan-denkertjes kunnen nuttig zijn: diepe ademhalingsoefeningen; yoga; wandelen in een park of bos of aan het strand; aromatherapie; steek je handen in de grond van de Aarde om groentes, bloemen of struiken te planten; ga vrijwillig gemeenschapsdiensten doen; adopteer een dier in nood; luister naar kalmerende muziek; kijk naar een komedie of andere luchtige films; lees gedichten of schrijf die van jezelf op; maak je huis in orde; bezoek kunst galerijen en musea – doe dat wat je werkelijk prettig vindt en dat schenkt je een diepe voldoening. Denk er ook aan dat glimlachen het hart en de tijd niet alleen verlicht en niet zelfzuchtig is – het is voor eigen behoud, en zelf-herstel!


9. Een email die mijn moeder maanden geleden kreeg maar die nu pas onder haar aandacht kwam bevatte een vraag en een uitstekende suggestie. Ten eerste, hoe kan iemand zijn chakra’s openen, in evenwicht brengen en voeden? Alhoewel een ervaren holistische therapeut je kan helpen bij het openen, en in evenwicht brengen van chakra’s, kunnen jullie hetzelfde ook doen, je kunt de chakra’s voeden door alles wat ik net opnoemde over zelf-evaluatie vanaf licht absorptie tot aan nog makkelijker aanpassingen voor cellulaire veranderingen en heersende frequenties.

10. De suggestie voor mij was om iedere keer weer de wonderbare dienstverlening van de door Illuminati beheerste media op te noemen die zich richten op geweld, misdaden, ongelukken met voertuigen, terrorisme, geofysische gebeurtenissen en andere zaken die dood, verdriet, vrees en verwoesting veroorzaken. Door die dagelijkse rapportages begreep de schrijfster waar ze helende liefde van het geChristende licht kon sturen – aan allen die leed hadden en allen die leed veroorzaakten. Alhoewel we bij jullie vaak hebben aangedrongen om licht te sturen naar degenen die in het duister gevangen zaten, ben ik nalatig geweest dit niet in die boodschappen erbij gezegd te hebben en ik dank de schrijfster om me dat te laten herinneren.

11. Ten eerste zeg ik dat wij begrijpen dat het moeilijk is om te vergeven en om ongeconditioneerde liefde te voelen voor mensen die veel anderen schade toebrengen of groot lijden brengen. Jullie herinneren je niet bewust je eigen zielencontract en dus helemaal niet dat van anderen dus kun je niet weten wie er volgens zijn rol zijn spel speelt in de overeenkomsten van voor de geboorte. Deze contracten zijn zuiver met liefde ontworpen om aan alle zielen ten goede te komen in hun gezamenlijke leven; en specifiek nu, waarin allen die incarneerden er voor kozen om wat er ook nodig was te gaan beleven om de derde dichtheid karmische lessen te beëindigen zodat ze kunnen evolueren of anderen helpen te evolueren naar hogere vibraties, verduren velen buitengewone moeilijkheden van het een of andere soort. Omdat jullie dat niet op een bewust niveau kunnen weten wie er wat voor wie doet, bevatten boodschappen van wezens uit hoge licht stations : “Oordeel anderen niet.”


12. Nu dan, er zijn mensen die hun vrije wil gebruiken om pijn en smart te veroorzaken buiten alle overeenkomsten. Alle zielen zijn uit licht geschapen. Zij die onmogelijk hebzuchtig werden en vrees gebruikten om anderen te beheersen werden gevangen in duisternis en verloren hun oorspronkelijke essentie behalve de lichtvonk die hun levensvonk is. Deze zielen zijn wanhopig verwond door de afwezigheid van liefdes-licht en de enige manier om hun wonden te helen is door de leegte opnieuw te vullen met haar oorspronkelijke ingrediënten. En daarom hebben alle spiritueel ontwikkelde bronnen bij jullie er op aan gedrongen om licht te sturen naar die zielen die zo gewond zijn geraakt en verloren zijn in diepten van duisternis. Moeder, stop hier tussenin wat ik je lang geleden vertelde dat jou hielp om dit te doen:


Moeder, je zou een zaklamp aan willen doen om iemand uit de duisternis van onzekerheid en ongerustheid te halen naar een pad waar ze vertrouwen hebben en zich veilig voelen, nietwaar?Deze zielen hebben hun weg verloren en zijn angstig en bevangen. Kijk niet naar hen alsof zij hun daden zijn, maar naar wat jij voor de wereld wilt! Denk aan vriendelijkheid, hulpvaardigheid en gerechtigheid en aan samen delen, denk aan de bevolking van de wereld dat ze in harmonie, vrede en liefde leven en zend dan deze gedachten naar die zielen in duisternis.

Dank je.

13. En hoe of je licht moet verzamelen en naar anderen kunt sturen? Dit is net zo eenvoudig als het ontvangen en geven van liefde. LIEFDE is de sleutel tot gezondheid in denken, lichaam en spirit, en je stuurt liefdes-licht energie – de meest machtige kracht in het universum – naar anderen door dit gewoon voor ze te voelen! Moeder geef alsjeblieft die datum van mijn boodschap door die meer uitgebreid over licht absorptie gaat. (Matthew09febr7)

I thank you again.


14. Ja, de kinderen die jullie Indigo of Kristal noemen kwamen met- of hebben al kristallijnen DNA. Alhoewel ze ouders kozen die hun anderszijn koesteren en voeden, is dit verdrietig genoeg niet bij veel van deze speciale kinderen, specifiek de oudere kinderen. Het is bemoedigend te zien dat enkele ouders zijn gestopt hun jonge kinderen medicijnen te geven om onderdanig te worden en weer andere ouders realiseren zich dat het omkeren van hun kinderen naar lusteloze, aangepaste kinderen hen geen goed doet.


15. Een verduidelijking aan de lezer die vragen had over het herstel van DNA van zielen: dit herstel proces heeft alleen betrekking op zielen die beschadigd waren door nucleaire explosies en dat is heel wat anders dan absorptie van licht dat het originele DNA van lichamen herstelt. Dit laatste refereert alleen aan lichamen, zoals stoffelijke dood die veroorzaakt wordt door nucleaire wapens. Het herstel proces is nodig voor zielen zonder lichaam – zij die wonen in een vrije spirit staat of astraal aan het reizen zijn – die zielendelen werden vernietigd in de ruimte en zijn het spoor bijster om te begrijpen wat er gebeurde. Speciaal getrainde zielen moeten al die delen zien te vinden en terugkrijgen en ze reïntegreren zodat de gebroken zielen weer geheeld kunnen worden, met alle delen geheeld van diverse trauma’s die ze verduurden als afgescheiden aspecten en alle vorige levens ervaringen en kennis moeten hersteld worden in de samengestelde ziel. Jullie kunnen je niet voorstellen hoe buitengewoon veel problemen en tijd hierbij nodig is in het zoeken, reïntegreren en helen; maar dat geeft jullie wel een idee van het intense belang van deze onderneming en hoe veel van iedere ziel wordt gehouden en te weten dat Schepper deze enige uitzondering maakte in Zijn wet van dat de vrije wil van alle zielen geëerd moet worden: er zullen geen nucleaire oorlogen meer zijn en spiritueel ontwikkelde beschavingen worden toegestaan hun technologie te gebruiken om iedere poging te voorkomen om er een te beginnen. En daarom hebben we jullie herhaaldelijk en overtuigd verzekerd dat er geen nucleaire oorlog op Aarde zal zijn.


16. Dus is het niet mogelijk dat er een planetair grote vernietiging komt, maar zoals we jullie vertelden, er zullen wel bumps (bobbels, stoten of slagen) langs Aarde’s ascentie pad komen als oude stelsels voor de nieuwe aan de kant gaan. “Verandering van de wacht” binnen regeringen en wat hoort bij de wereld economie dat zijn enorme stoten, en veranderingen van deze grootte komen niet zonder protest van zielen die de status quo willen bewaren. Door jullie hele geschiedenis heen zijn er wanorde en slachtpartijen geweest die hoorden bij revoluties en oorlog na oorlog “uitgevochten voor de vrede” terwijl de feitelijke aanstichters de profijten oogsten van meer land en nog grotere fortuinen. Dit is een andere era, een ongekende tijd op de planeet! Wat in de laatste tientallen jaren gebeurd is, is de totstandbrenging van het meesterplan van de Gouden Eeuw die in zijn laatste fase zit van het veilig stellen van vrede over jullie hele wereld en een voorbereiding van jullie om andere leden te ontmoeten van onze universele familie. (Suzy W:de boodschap van 21 november 2008 legt dit plan uit. Matthew08nov21 )


17. Omdat de VS president Obama een grote factor is in het meesterplan, praten we over hem. Sommigen zien zijn regering krachtig in nieuwe richtingen gaan, anderen zien dat de zelfde politiek gevolgd wordt als bij de vroegere regering en weer anderen zien het als een handelen op vele fronten zonder goed-gestelde onderwerpen. Aan allen die de besluiten en acties tot dusverre met pessimisme bekijken, zeggen wij: Wacht en zie! Ondanks de formidabele situaties die Obama erfde en de vastberaden oppositie van Illuminati leden van het Congres en zij die handelen vanuit de duistere invloed van die groep, of dat nu gebeurt door omkoping, chantage of doodsbedreigingen aan familie, hij zal zijn visionaire koers blijven volgen om zijn natie en de wereld ten nutte te zijn.


18. Terwijl hij dit doet, zullen jullie veranderingen gaan zien bij de raadgevers die het dichtst bij de president zitten. Net zoals ik mijn moeder vertelde toen ze verbaasd was over zijn aanstellingen en genomineerden voor ambten, met name Hillary Clinton, “Deze zijn nog niet in marmer gezet,” en ik zei dat Obama werkte met de wijsheid van “Houd je vrienden dicht bij je en je vijanden nog dichter bij.” Jullie zullen ook veranderingen in het Congres gaan zien, of een vermindering van oppositie omdat leden zich naar het licht keren of ze zullen het in ongenade verlaten zoals mensen zullen doen uit de vorige regering. Al enkele jaren is er een reusachtige hoeveelheid onderzoek gaande wat uiteindelijk zal leiden naar beschuldigingen van onrecht die lopen van corruptie tot aan misdaden tegen de mensheid. Deze ver reikende inspanning wordt bewerkstelligd met legale middelen die onbetwistbaar bewijs nodig hebben, een essentieel maar langdradig en tijdnemend proces en zoals alle wettelijke zaken, worden progressieve ontwikkelingen niet publiekelijk gerapporteerd.


19. Andere informatie die toenemend naar buiten zal komen houdt bewijs in van situaties die belachelijk werden gemaakt door het denigrerende etiket “conspiracy theory”, of “samenzwerings theorie”, arglistige mind control programma’s en methoden; met opzet verontreinigde vaccins en in laboratoria ontworpen ziekten om de bevolking van de wereld te verminderen; corruptie in “rechtssystemen”; enorme ondergrondse gebieden en wat daarin plaats vindt; de werkelijke bedrijvers van terrorisme en oorlogen; het internationale web van heimelijke samenspanningen die wereld economie en handel, gezondheidzorg, onderwijs en de grote media heeft beheerst; de lange tijd aanwezigheid van buitenaardse wezens en hun vergaderingen met hoofden van regeringen; en de verdeling zaaiende strategie van godsdiensten. De hoeveelheid informatie is ongelooflijk, en dit openbaar maken in één felle bezemstreek zou te veel voor een psyche zijn om mee om te gaan.


20. Terwijl bewijzen naar voren komen zullen de emoties gemengd zijn: schok, ongeloof, opluchting. Tegen mensen die “officiële rapporten” geloven, de onthullingen zullen absoluut schokkend zijn. Heel waarschijnlijk zullen praktische mensen eerst schelden en vele, vele mensen zullen zich opwinden. Dit is begrijpelijk omdat het bijna onmogelijk is de enormiteit, boosaardigheid en verborgenheid van het duister te bevatten die millennia alles heeft beheerst wat het leven op Aarde heeft beïnvloed. Maar voor iedereen die gewacht heeft op de onthulling van lang verborgen waarheden, er zal niet alleen verademing zijn dat die tijd eindelijk is gekomen, er zal ook gejubel zijn en dit zal worden gedeeld door lichtwezens in dit hele universum!


21. Dit is een wereld transformatie, niet alleen de zuivering van corruptie en bedrog van een natie. Het licht dat de Verenigde Staten schoonmaakt kent geen nationale grenzen – het doordringt ieder land in jullie wereld en onder die huidige aanmoediging, zijn wereldwijd positieve veranderingen onderweg. Tegen de vele lezers die specifiek vragen naar Afrikaanse en Midden Oosten landen, vrede zal langzamer komen in die gebieden omdat er zwaar opgestapeld karma zit dat moet worden getransmuteerd. En ook hebben generaties na generaties haat, vooroordelen en brandend verlangen naar wraak hun kinderen ingeprent en vele bewoners van de Aarde hebben die oriëntatie. Maar wanhoop alsjeblieft niet! Binnen maar een paar jaren heeft ieder land in jullie wereld een eervolle en wijze leider en rechtvaardige wetten; en tirannie, verarming en de ondergeschikte status van vrouwen zullen slechts nog betreurenswaardige hoofdstukken in geschiedenisboeken zijn.

22. En wat betreft de wereld economie, we zouden het heerlijk vinden om jullie te vertellen dat die de bodem heeft bereikt en dat die spoedig omhoog zal gaan naar stabiliteit, maar dat kunnen we nu nog niet zeggen. Net zoals de ogen van de wereld nu gericht staan op de richtlijnen van leiderschap in de Verenigde Staten, zo zijn ze ook gericht op de daden van dat land om hun zinkende economie te verhelpen. Rapportages onthullen niet het hele verhaal van wat gekend wordt, maar iets ter verdediging ervan, de fiscale ramp die de Verenigde Staten is uitgebarsten en alle landen beukt, en er is geen manier waarop ergens economisten accuraat in kunnen schatten hoe ver reikend de inslag van de huidige crisis uiteindelijk zal zijn.


23. Het word “toxic” of “vergiftig” wordt frequent gebruikt om de serieuze wrange financiële onderhandelingen te beschrijven – dat zou toegepast moeten worden op het multinationale economische stelsel omdat dit tot zijn kern toe giftig is. In een vorige boodschap noemde ik verscheiden grote bolwerken van Illuminati overheersing, en alhoewel die foundations ingestort zijn, vechten de duistere denkers op leven en dood om de stukken bijeen te houden. Zo nutteloos als hun manoeuvres zullen zijn, de complete uitroeiing van hun corrupte systemen en invoering van systemen die gebaseerd zijn op gaafheid, eerlijkheid en billijkheid, kan niet in een nacht worden bereikt.


24. Er zullen ‘gepastheden en beginnen’ zijn op de vele fronten die gelijktijdige actie nodig hebben omdat alles een integraal deel is om de economie opnieuw op te bouwen, maar we haasten ons te zeggen dat sommige maatregelen die zullen worden uitgevoerd spoedig nuttig zullen blijken te zijn. In de overgangsperiode, totdat alle volkeren van de Aarde voorspoed hebben, zal de spirit van samen delen en de leiding nemen om omstandigheden om te keren naar een positief resultaat, buitengewoon gaan groeien terwijl meer en meer mensen handelen door inspiraties om buurtschappen en gemeenschappen bijstandprojecten te vormen, te werken aan coöperatieve landbouw, vrijwilligershulp, en uitwisseling van goederen en diensten. Deze zich ontplooiende spirit komt uit de ziel, bewijs dat het licht niet alleen negatieve karakteristieken en gedrag vergroot maar gelijktijdig mensen hun goedheid, genereusheid, vindingrijkheid, coöperatieve geest en sterke wil vergroot om tijdelijke problemen te overstijgen. De “achterban” beweging die zich verspreid zal zich vermengen met nieuwe politiek en met programma’s die beraamd zijn aan de top en die de onderwerpen en doelen van de bevolking en het leiderschap bijeen brengen.


25. Nu dan, om nog enkele vragen te beantwoorden. Ja, films over oorlogshelden of het weerzinwekkend maken van Ets. Vreselijke schepselen zijn meer dan afleidingen van vitale zorgen – ze zijn een invloed van duistere minds die de profijten willen oogsten van oorlogen en het publiek bevreesd willen houden voor de goedwillende (ET)beschavingen waarvan die duisteren weten dat ze al aanwezig zijn. Maar, onderdelen van het veld van amusement gaan heel langzaam al naar metafysische en spirituele rijken en ze planten zaadjes in het denken van de kijkers, boekhandels zijn gevuld met publicaties van dit soort en het internet heeft een overvloed van dit soort materiaal. Maar zoals wij vaak geadviseerd hebben, wees onderscheidend naar welke waarheid waarachtig is in die myriaden bronnen die beschikbaar zijn!


26. Wat betreft een pool verschuiving in 2010 – of een ander jaar in jullie kalender – de baan van de Aarde is heel langzaam veranderd en er zullen geen dramatische geologische effecten zijn. Jullie wetenschappers begrijpen niet dat de planeet de ruimte heeft verlaten van waaruit zij gewend waren om naar de hemelen te kijken, en zij zijn in verlegenheid door hun observaties van niet bekende hemelse activiteiten. En denk er alsjeblieft ook aan dat sommige informatie verdraaid is vanwege het gebrek aan universele kennis en weer andere informatie is met opzet vervormd om angst te scheppen.


27. Mensen die niet voldoende licht absorberen om met de Aarde op te stijgen zullen niet en masse vertrekken. De tijd van de stoffelijke dood zal in overeenstemming zijn met de hoeveelheid licht in ieder lichaam, en doodgaan kan een resultaat zijn van een van de huidige oorzaken zoals ziekte, verdrinking, voertuig ongelukken, zelfmoord, branden en aardbevingen. Niemand op jullie wereld kan bewust weten welke zielen vertrokken door onvoldoende licht en welke overgingen in overeenstemming met hun zielcontract.

28. De branden die woedden in Australië hadden een groot reinigend effect door het transmuteren in licht van het diep verschanste negativisme dat veroorzaakt werd door de beestachtige behandeling van inheemse volkeren. De branden produceerden ook een verenigende spirit en genereerden een weelde aan zorgzaamheid, medeleven en hulp tussen de mensen daar, en de zielen die overgingen hadden hun eigen vertrek gekozen in hun overeenkomsten van voor de geboorte.


29. Helpt “chanten” iemands vibraties omhoog gaan? Net zoals al het andere, dit hangt af van intentie en geloven. Als chanten prettig is, gedaan wordt met de bedoeling om het bewustzijn op te tillen naar hogere vibraties en je denkt dat het zal doen, dan zal het dat doen. Als chanten geen prettige ervaring is maar je doet het gewoon om te zien of het dat verklaarde effect heeft, zul je waarschijnlijk niets voelen behalve een mogelijke bevestiging van je twijfel of teleurstelling. Echter, de enige manier waarop iemand zijn vibraties omhoog kunnen gaan en naar nieuwe niveaus kunnen opstijgen is door standvastig in het licht te blijven.


30. Er zit geen duidelijke grens tussen dichtheden, dus zullen er geen dramatische aanwijzingen zijn dat de Aarde de derde dichtheid heeft verlaten en de vierde is binnen gegaan, en dan de vijfde in gaat reizen. Wat jullie wel zullen merken is dat er op haar pad positieve veranderingen zullen zijn in menselijk en in dierlijk gedrag, een opduiken van onderdrukte technologieën en de introductie van nieuwe technologieën; nieuwe energiebronnen en manieren van transport; herstel van het milieu, verbeteringen in gezondheidszorg, onderwijs stelsels, methoden van voedsel productie, bouw materialen, communicatie, werk – werkelijk, ieder facet van het dagelijks leven. En zeker niet in het minst, jullie zullen zij aan zij werken met leden van onze universele familie zo lang als jullie hun hulp nodig hebben en die verwelkomen!


32. Hoe voelt het om in de vierde en vijfde dichtheden te zijn? Sommige mensen op Aarde zijn spiritueel en intellectueel geëvolueerd naar die niveaus, maar ik denk dat de vraagsteller de bewoners van de Aarde bedoelt die de ascentie reis met haar maken. Denk aan iets wat jullie met zo’n overvloedige vreugde vult dat je hart voelt alsof het gloeit net zo als schitterend als de zon zelf – dat geeft je een idee van de pracht van leven op hogere niveaus. Denk eraan dat het hart de “zetel van de ziel” is en het jezelf voorstellen als een gloeiende ster kan je vullen met de sensatie om BEing part, om een deel te zijn, van de hemelse sferen.


32. En nu, namens alle zielen op dit station, zeg ik vaarwel om deze boodschap te beëindigen. Wij zijn eeuwig met een liefhebbende geest met jullie.

______________________

LOVE and PEACE

Suzanne WardSite:
www.matthewbooks.com
Translator: Winny Dijkstra
Email: winnyd@stralendetoekomst.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3