Followers

President

vrijdag 17 april 2009

april 9, 2009

Het herkennen en voelen van dankbaarheid voor alle tekenen van vooruitgang, van beweging van de achterban tot aan het internationale toneel, is voor jullie een groot voordeel – het licht van dankbaarheid heeft de verbijsterende gave om de spirit op te tillen...

Onderwerpen: Energie van de derde dichtheid speelt zich uit; het proces van Aarde’s ascentie; eenvoudiger levensstijl is verenigbaar met ontwikkelde technologie; ontwikkeling van de menselijke aard; “tijd” in het continuüm; leven in de Gouden Eeuw; veelvoudige levens voor evenwichtige ervaring; bronnen van informatie van psychics(mediums); samenvatting van inhoud boodschappen1. Dit is Matthew die jullie liefdevolle groeten brengt van alle zielen op dit station. We zien jullie ontsteltenis over gebeurtenissen en beslissingen die schijnbaar onverenigbaar zijn met het voortdurend intensiever worden van het licht op en om jullie planeet. Er is een groeiend bewijs van reformatie in diverse landen over de wereld, maar ook is er het “business as usual” of dezelfde harde lijn in sommige regeringen, en het wemelt nog steeds van wreedheid, moorden en legale onrechtvaardigheden. Lieve Aarde familie, het kan niet anders zijn op dit kruispunt, omdat energiestromers van de derde dichtheid naar buiten zwiepen tot hun laatste snik of kracht terwijl de energie zichzelf uitspeelt.2. Op het wereldtoneel en in persoonlijke levens zien en ervaren jullie de effecten van alles dat in versnelling is plus de uitvergroting van menselijke karakteristieken en gedragingen in actie. De combinatie van universele krachten brengt de grip in het publieke zicht die het duister heeft op sommige mensen terwijl tegelijkertijd een toenemend aantal mensen hun hart en denken openen voor het licht. Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat verlichte zielen vredig samenleven en de overvloed van de Natuur delen in een prachtige wereld. Dit is jullie beloofd – en dat wat reeds IS in het continuüm gaat in jullie lineaire tijd gebeuren.3. Net zoals wij ons verheugen over iedereen die het licht ziet van de Gouden Eeuw “aan het einde van de tunnel”, zien we ook dat anderen zich weer ontmoedigd voelen omdat hervormingen niet sneller komen. Het enorme proces van transformatie van een lage derde dichtheidwereld naar een volledig vierde dichtheidwereld vindt niet snel plaats. Progressie volgt geen directe lijn van startpunt naar bestemming – het is een zeer langdurig zigzaggend proces terwijl de voorstanders van verandering krachtiger worden en de tegenstanders van verandering hun inspanningen vergroten om de status quo vast te houden. In het geval van de Aarde, hebben sommigen uit dit laatst genoemde kamp de invloed herkend van het duister in zichzelf en zijn er van los gekomen terwijl weer anderen nog niet geaccepteerd hebben dat hun weerstand tegen de wereld hervorming nutteloos is, en dus zal het zigzaggende proces doorgaan totdat de laatste flarden overblijfselen van het duister verdwenen zijn en lichtwezens gewonnen hebben.


4. Laten we dit even in een lineair tijdsbeeld zetten. Evolutionaire reizen van vele beschavingen van de derde naar de vierde dichtheid overspannen duizenden, soms honderden duizenden van jullie kalenderjaren. Aarde’s startpunt was maar 70 jaren geleden, en de myriaden veranderingen sedert die tijd die haar stuwen in de vierde dichtheid zal voltooid zijn aan het eind van jullie jaar 2012. Met alles in versnelling, wat inhoudt jullie gevoel van “tijd” die alsmaar sneller gaat, zijn jullie er bijna al! Aarde’s ascentie is van een unieke fenomenale snelheid geweest, ongekend in dit universum!5. En de vierde dichtheid is niet waar ze stopt – haar bestemming is de vijfde dichtheid, en het leven langs die voortgaande reis wordt meer en meer glorieus. Met dit vooruitzicht in gedachten, kan geduld beter komen terwijl de gebeurtenissen zich langzamerhand voltrekken in deze laatste overgangsfasen van overwinning van de kwijnende duisternis. En wat juist steeds het geval is, de verst reikende objecten die bereikt worden gebeuren buiten het publieke zicht. Het herkennen en voelen van dankbaarheid voor alle tekenen van vooruitgang, van beweging van de achterban tot aan het internationale toneel, is voor jullie een groot voordeel – het licht van dankbaarheid heeft de verbijsterende gave om de spirit op te tillen.6. En nu antwoorden op diverse specifieke vragen die we graag willen geven.7. Omdat mensen tuinen aanleggen, kleine coöperatieve boerderijen vormen en er gemeenschapsbanden in sterktet toenemen, hoe kan deze simpeler levenstijl passen bij wat je gezegd hebt over de lang onderdrukte technologie die naar buiten zal komen en dat er nog meer naar hier aangevoerd wordt door ruimtewezens?
Een eenvoudiger levensstijl is de keuze die sommigen maken als ze hun innerlijke stem volgen en anderen ontdekken dat het een uitstekende manier is om met de economische situatie om te gaan. Maar je inlaten met een eenvoudiger, coöperatieve levensstijl is veel meer dan alleen maar een keuze of op voldoening gevende manieren om te gaan met de economie – het is een bewijs dat het licht fundamentele veranderingen oproept in de menselijke natuur.8. De meest basische kwaliteiten die horen bij de ziel, overwinnen nu na een halve eeuw van meedogenloos adverteren wat velen voerde tot aanschaffen, aanschaffen, aanschaffen, terwijl de grote media de toestand verzwegen van miljarden mensen die op naakt bestaansniveau of als slaven leven. Nu is er de snel groeiende nadruk op menselijke hulp om mensen uit hun armoe te halen en om de slavenmarkt te stoppen, terwijl het “meedoen met de buren” zijn stuwkracht aan het verliezen is. De grote media en veel entertainment vormen zijn strategisch ontworpen om geweld te promoten en er tezelfdertijd verdoofdheid tegen te scheppen en om oorlogen te verheerlijken en angst in te prenten voor “aliens” of buitenaardsen. Dat veel- voudige aanvalsdoel mist zijn einddoel nu:: meer en meer mensen roepen een halt toe aan oorlog en andere moorden, vertrouwen de media rapportages niet meer en beginnen te denken dat goede beschavingen dichtbij zijn. Godsdienstige dogma’s maken de weg vrij voor het opduiken van ware spiritualiteit – het bewuste weten dat alle mensen op zielniveau onafscheidelijk van God zijn en van elkaar. Al die veranderingen zijn bewijs van spirituele vernieuwing die de wens inhoudt voor een eenvoudiger leven, en absoluut is er hier naast plaats voor technologie! Terwijl de lineaire tijd door marcheert – en die doet dat op een ongelooflijk snel tempo terwijl jullie collectieve bewustzijn het universele continuüm bereikt – zullen jullie zien dat de hartskeuzen die jullie het liefst zijn, volmaakt verbonden zijn met technologie die zover ontwikkeld is dat je er nauwelijks de snelheid en effectiviteit van kunt voorstellen.9. Ik heb wat commentaren en vragen van lezers gecombineerd en verkort welke een relatie hebben met tijdelijke/wereldlijke situaties. Ons is verteld om in “het nu” te leven, maar als je moet leren van je ervaring, moeten we dan niet het verleden in onze “huidige” gedachten houden, en is het niet praktisch om de toekomst te plannen zodat we preventief kunnen zijn dan maar de stukjes te laten vallen waar ze willen? Als wij verondersteld worden om een betere wereld te visualiseren zodat we die kunnen manifesteren, maar de “Gouden Eeuw” is al geschapen, hoe kan wat wij nu doen dit dan van invloed zijn?10. Daar de cellulaire herinnering die in jullie DNA gebed ligt, geconstrueerd is met het concept van lineaire tijd, is jullie enig referentiekader wat jullie geschiedenis heeft vastgelegd en wat jullie ervaren hebben op datum, wat er in je leven gebeurt en in jullie wereld op dit ogenblik, en het naar voren kijken voor een resultaat van plannen. In een boodschap van kort geleden, spraken we over het veranderen van het DNA om de Aardse mensheid dom en niet wetend te houden en om cellen te programmeren in ouder worden, doodgaan en lineaire tijd was daar onderdeel van. Totdat jullie cellulaire herinnering hersteld is naar zijn oorspronkelijke staat, wat gedaan wordt door licht absorptie, heeft zij geen capaciteit om het universele continuüm te bevatten, waar alles dat ooit was, IS.11. De beste verklaring die we kunnen aanbieden is deze: In het continuüm, is wat jullie zien als het verleden, dit moment en de toekomst eigenlijk een serie gebeurtenissen die jullie scheppen met al je gedachten, gevoelens en daden; en wat “reïncarnatie” genoemd wordt dat zijn veelvoudige levens van de ziel die tegelijkertijd gebeuren. Daarom kunnen sommige mensen een andere leven “herinneren”, waarom ervaringen in andere levens dit leven kan beïnvloeden, en waarom jullie huidige keuzen andere levens kunnen beïnvloeden en dat ook doen.12. Jullie begrepen dit toen je koos deel te nemen in Aarde’s overgang naar de Gouden Eeuw in je meest recente ‘voor de geboorte-overeenkomst’. Het was precies dit begrip wat vele miljarden zielen motiveerde om te vragen te mogen reïncarneren zodat ze aan de sterkte van hun samenstelling konden bijdragen. Zij die uitgekozen werden om deel te zijn van dit meester plan waren er zeker van dat in dit Aardse leven, hun gedachten en gevoelens zouden leiden naar daden die hen zouden helpen de derde dichtheid op de planeet omhoog te brengen en de Gouden Eeuw binnen te leiden.13. Niettemin, in hun grote wijsheid, voorzagen de meesterplanners dat sommige mensen eenmaal geconfronteerd met de moeilijkheden van werkelijke stoffelijke ervaringen zich wel moedig zouden houden aan hun zielcontracten door hun intuïtie, instincten en inspiraties te volgen; en dat andere zouden versagen vanwege het afsluiten van hun denken/geest, wat het wakker maken van hun bewustzijn zou voorkomen die ze in de geest hadden gevoeld en wat ze zouden verwerven als ze in de stof waren geïncarneerd. Daarom hield het meesterplan ook de hulp in van andere beschavingen om op vele manieren de Aardse mensheid bij te staan die instinctief hun ziel contracten volgen om de betere wereld van hun visie te creëren.14. In deze fase van jullie bewustzijn-ontwaken is de lineaire tijd nog stevig op zijn plek, maar hoe jullie die gebruiken, dat kan veranderen. Bijvoorbeeld, het leren van voorbije ervaringen hoeft geen zaak te zijn dat voorin je gedachten wordt bewaard zodat je roekeloze besluiten kunt vermijden, dat kan een automatische reactie zijn die wijzer is dan een eerste reactie op een gelijksoortige situatie. Het altijd volgen van je intuïtie – dit is de directe reactie op een situatie van dat moment – is veel nuttiger voor jullie dan analyseren welke van je vroegere ervaringen het meest toepasbaar is op de nieuwe situatie.15. Daar wij degenen zijn die de “Gouden Eeuw” door onze gedachten creëren, etc., en er zoveel verschillende culturen, ideeën en geloven zijn, hoe kun je dan zo zeker zijn dat iedereen tevreden wordt?16. We zijn niet alleen zeker omdat we die wereld vanuit ons voordelige punt kunnen zien, maar we leggen daar ook bezoeken af! Een verdere verzekering is dat we erbij zeggen dat alleen degenen die het licht absorberen stoffelijk kan overleven in de hoge vibraties van de Gouden Eeuw, en die vibraties zijn van liefde, vrede, harmonie en respect voor de hele Natuur. Alhoewel we ons niet voor kunnen stellen dat iemand niet tevreden zou zijn in die idyllische omgeving, stellen we voor dat deze schrijver en degenen die zijn interessen delen gaan lezen over het leven in die wereld. [“Essay on 2012.” 31 december 2007 in Matthew’s Boodschappen van www.matthewbooks.com] (of een vroegere vertaling. Wil je die nog of weer, dan vraag die: winnyd@stralendetoekomst.nl )17.Leg alsjeblieft uit hoe jullie twee verklaringen juist kunnen zijn: “In evenwicht is er alleen maar licht.” En “Evenwicht is de verzoening van licht en duister.” Leg ook alsjeblieft uit wat er bedoeld is met : “Het doel van ieder leven van een ziel is om evenwicht te bereiken en te reïntegreren met God?(reïntegreren = herstellen, hernieuwen.w.)18. God – welke naam iemand ook geeft aan het Opperste Wezen van dit universum – is een deel van de Scheppers gebalanceerde zuivere licht-liefde energie essentie, en iedere geïncarneerde ziel in dit universum is een “persoonlijk”deel van God in een ervarende vorm. Dus komt iedere ziel in een stoffelijk leven met gebalanceerde energie, die volledig besef heeft van haar Begin, en het doel van ieder is om die balans te bewaren als haar “zelf” de leiding volgt van haar ziel niveau. Er valt echter een “sluier” van vergeten tussen het besef van de ziel en de bewuste kennis van het zelf, als het kind zich aanpast aan de verwachtingen van ouders en later, van autoriteiten, collega’s en gemeenschap.
(In de boodschappen van maart 2007 en meerdere staan contacten met God en Wie God is.w.)19. De sluier is een goddelijk ontwerp, zodat ieder stoffelijk leven een vooruitgang in spirituele en intellectuele groei kan bieden die komt door enorm diverse ervaringen in het hele universum. Met de kosmische wet van de vrije wil van de Schepper en het immense spectrum van bewuste keuzes, heeft de ziel iedere keer als zij incarneert onbeperkte gelegenheden om het evenwicht te verkrijgen dat nodig is om te evolueren naar een volgende hogere staat van zijn. Dit evolutie pad is beschikbaar voor iedere geïncarneerde ziel op ieder station in het hele universum. Omdat het collectieve bewustzijn van Aarde’s bewoners millennia lang naar beneden is gespiraald, terwijl generatie na generatie bezweek voor de invloed van het duister, zijn haar volkeren die het licht omarmen op hun weg terug naar de vierde, en dan de vijfde dichtheid.20. Nu dan, alle deelnemers kozen in hun voor de geboorte-overeenkomsten hun respectievelijke rol, die allemaal gebaseerd zijn op ongeconditioneerde liefde voor alle anderen in hun gedeelde leven. Overeenkomsten zijn ontworpen om alle deelnemende zielen te nutte te zijn door openingen op te vullen in hun leven van de derde dichtheid of om niet afgewerkte karmische lessen te voltooien wat leidt naar een gebalanceerde ervaring. Door noodzaak zit de rol van sommige zielen in wat gewoonlijk “duisternis” genoemd wordt omdat dat het omgekeerde schijnt te zijn van licht; maar duisternis is de afwezigheid van licht en daar licht en liefde dezelfde energie zijn, eenvoudig anders uitgedrukt, is duisternis de afwezigheid van liefde. De enige manier om mensen te helen die bekoord/geboeid zijn geworden door duistere overredingen is om hun “afwezigheid” met liefde te vullen, het oorspronkelijke ingrediënt van alle zielen. Ik weet dat ik hier afdwaal, maar het is een belangrijk punt.21. Nu weer terug naar de zielen die overeenkwamen om het “duister” te spelen, of zware rollen te spelen zodat andere zielen in hun contract de gelegenheid hebben om een balans te bereiken. Als voorbeeldje dit, als er in een leven een persoon is die een krijger is die een krijger van de vijand martelt en doodt, dan ruilen de twee van plaats in een ander leven om beiden de gelegenheid te geven om wat dat betreft evenwicht te bereiken. En omdat op het zielenniveau, ieder vrijwillig koos beide rollen te spelen in andere levens om de ander te helpen, is er verzoening van licht en duister. Dit heeft niet alleen betrekking op ieder van de miljarden zielen die op de planeet zijn geïncarneerd, maar ook op de ontelbare zielen die door het hele universum leven. Als je ziet dat ieder hemels lichaam ook een ziel is, kun je begrijpen waarom het universum in een constant balanserende beweging is.22. Reïntegratie met God is gewoon een volledig bewuste terugkeer naar onze onafscheidelijke Aanvang in de Eenheid van Alles. Alhoewel beschavingen van de hogere dichtheden dit weten verhindert het derde dichtheidsbewustzijn die kennis en in de plaats hiervan is er een wijdverspreid geloof dat ieder mens afgescheiden is van ieder ander en dat iedereen ver verwijderd is van God. Of er is helemaal geen geloof in God.23. Enkele voorspellingen van een medium over wat er in mijn leven zou gebeuren waren accuraat, maar andere waren dat niet. Waar krijgt een medium zijn/haar informatie vandaan en waarom is er iets waar en iets fout?24. Spiritueel hoog ontwikkelde zielen met psychische helderheid doen geen “voorspellingen” en wat ik vertel of zal vertellen heeft alleen betrekking op de mensen van dat kaliber, omdat velen die deze dienst verlenen niet zo hoog gekwalificeerd zijn. Sommige mensen kunnen wel denken dat ze helder “readen” voor een klant, maar hun vermogen is niet goed ontwikkeld of ze geven een reading in gespannen omstandigheden die helderheid tegenhouden. Weer andere mensen die weten dat ze fraudeurs zijn, geven een reading die gebaseerd is op informatie die ze handig onttrekken aan de klant en die dan opsieren.25. Nu dan, jullie vraag om informatie is de “sleutel”die de psychische “lezer” of psychische tussenpersoon of medium, jullie Akasha records binnen laat gaan – Akasha is informatie over al je levens – die anders veilig “gesloten” is om binnen te gaan, zelfs voor je eigen ziel. Dit is een beveiliging zodat een registratie op een of andere manier nooit kan worden veranderd door een op eigen voordeel bedachte ziel. Door de energie van liefdesverbindingen maar ook door de hulp en opdracht van sommige zielen om hulp te bieden waar dat nodig is, kunnen vele andere ook naar een reading komen: familie of vrienden in de geest, je geleide engel, spirit gidsen of zielen in stoffelijke beschavingen met wie je ooit andere levens deelde. En ook kan het medium informatie ontvangen over jou van zijn of haar eigen specifieke bronnen, en kan in buitengewone gevallen zelfs direct naar het universele denken gaan.. Al die input komt nog bij wat het medium zelf ziet in jouw persoonlijke veld van potentie – de energie van alle gedachten, gevoelens en daden van je leven tot op dat moment. De stuwkracht in de diverse gebieden van je leven op het tijdstip van de lezing geeft mogelijkheden, waarschijn-lijkheden en zekerheden aan; en een helder medium kan onderscheiden wat wat is. Nu dan, jullie keuzes van de vrije wil en je energie focus vervolgens op de reading gaan door met het beïnvloeden van je veld van potentie. En daarom wat op de tijd van de reading een zekerheid leek, kan maar een mogelijkheid zijn geworden of vice versa, waarvan jij denkt als “niet accurate voorspellingen.”26. Persoonlijke informatie meegedeeld door het soort medium dat ik net beschreef, kan heel nuttig zijn voor mensen. Als dat niet zo was, zouden er helemaal geen speciaal begenadigde mensen op Aarde zijn, omdat alles er is voor een doel, en wat ik nu ga zeggen hoort niet bij die bron van informatie. Lezers hebben me steeds weer gevraagd naar herhaaldelijke boodschappen in deze tijd waar er zich zoveel voordoet in jullie wereld en sommigen hebben voorgesteld om wekelijkse updates te geven. Het is belangrijk dat jullie begrijpen waarom dat niet kan zijn.27. De bedoeling van deze boodschappen is altijd geweest om in een universele context uit te leggen wat er gebeurt op Aarde en de reden voor veelvoudige levens, om spirituele leiding aan te bieden en om vluchtige blikken door te geven van de wereld waarvoor je naar de Aarde bent gekomen om die te helpen scheppen. We hebben jullie verteld waarom jullie prachtige, krachtige zielen zijn, over de tegenovergestelde energiekrachten van het licht en het duister en het cruciale belang van licht absorptie en over de wezenlijke manieren waarop leden van jullie universele familie jullie geholpen hebben. We hebben het leven in spirit werelden en in stoffelijke beschavingen beschreven in andere dichtheden dan de derde, waarom er godsdienstige dogma’s werden ontworpen en de kracht van gedachte en de macht van vrees.28. Sommige boodschappen hebben delen bevat van de “Matthew Books” voor een bredere beschikbaarheid van vitale informatie, zoals Gods uitleg van “wie ik ben” en het hele verhaal van NESARA. Alhoewel de boodschappen geen forums zijn voor de politiek of economie van naties, hebben deze onderwerpen zich zover uitgestrekt wat nodig was om hun belang te laten zien in het Gouden Eeuw meesterplan. Door het aanbieden van hoop, optimisme en bemoediging hebben we jullie verzekerd dat er geen nucleaire oorlog zal komen of drastische veranderingen in de land- en zeemassa’s van Aarde en in de overgangsperiode die naar 2012 voert zal er wereldwijd een einde komen aan alles dat schadelijk is, van milieu verwoesting tot aan vaccinaties, van laag frequente golflengtes, onjuiste wetten en alle andere soorten van verderfelijke controles.29. Deze veelomvattende informatie en nog veel meer die in ongeveer 90 boodschappen zijn aangeleverd is tijdloos in haar verlichtende waarde, en veel is alweer herhaald omdat alles onderling gerelateerd is. Dus, wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat “ons werk klaar is”. Maar op deze manier niet: Een van onze eerste doelstellingen is geweest om jullie van jullie afhankelijk zijn af te brengen voor informatie van bronnen buiten je en om jullie te motiveren om naar binnen te gaan – de antwoorden van jou liggen in je ziel. Je verkrijgt die antwoorden door het ontwikkelen van je ingeboren vermogen tot onderscheiding en het vertrouwen op je intuïtie, en wij hebben richtlijnen gegeven om deze wezenlijke fase van zielsontwikkeling te verkrijgen.30. In het kort, het geven van frequente updates is een taak van verslaggevers van heersende gebeurtenissen en dat is nooit onze bedoeling geweest – dit zou ontrouw zijn aan onze opdracht van de bedoeling van spirituele informatie. Op ziel niveau en hopelijk nu ook op een bewust niveau weten jullie dat wij hier voor jullie zijn op de wijzen waarop we allemaal overeenkwamen: Onze liefdevolle, helende energie is met jullie op ieder moment van je leven in je reis van zelf-ontdekking.


____________________________LOVE and PEACE
Suzanne Ward

Original Site:
www.matthewbooks.com
Translator: Winny Dijkstra
Email: winnyd@stralendetoekomst.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3