Followers

President

vrijdag 17 april 2009

februari 7, 2009

“Ik wou dat je hier was,” alhoewel ik wens dat het voor jullie om hier te zijn dit een niet te beschrijven inspirerende wereld is; en het is veel meer dan verlichting van een wereld waar jullie je over kunnen verbazen...
Onderwerpen: Beschrijving van hoog ontwikkelde beschaving; collectief bewustzijn, van Aarde en universum; ascentie, van individuen en van de Aarde; levensmissie; licht absorptie; wereld economie reformatie was nodig; technologieën; walvissen; stilstand; redenen voor verschillen in gechannelde informatie1. Goedendag, lieve zielen! Dit is Matthew die jullie liefdevol begroet vanuit een magische wereld buiten jullie melkweg. Gewoonlijk hebben uitnodigingen van beschavingen een bedoeling voor een evaluatie en hulp van mij om hun spirit rijken te helpen bevorderen. Deze zijn het equivalent van het Nirvana van de Aarde, het juiste woord voor de wereld die velen Hemel noemen. Maar, deze uitnodiging was enkel aan mij uitgereikt om hen te bezoeken, dat hoorde nog bij mijn dienstmissie.2. De pracht van deze zielen, hun spirituele helderheid en omgeving is niet te bevatten zelfs niet door sommige andere hoog ontwikkelde beschavingen. Terwijl ze het bestaan van deze zielen misschien wel kennen, hebben ze toch de groei niet bereikt die een frame biedt voor het soort leven in een wereld waar alle zielen compleet afgestemd zijn op de liefdesessentie van de Schepper en God. Dit is het soort wereld dat ik aan het bezoeken ben.3. De zielen hier van wie de individuatie al in de kosmische oudheid begon, besloten uiteindelijk om een onverdeelde collectieve geest en hart te zijn, en zij functioneren eigenlijk als een aantal individuele zielen die samen en allemaal dezelfde bedoelingen en doelen delen. Hun eenheid stelt hen in staat om hun energie als een sterk krachtveld te sturen naar verre afstanden om beschavingen te bereiken die het meest hun hulp nodig hebben. In die zin zou je kunnen zeggen dat de “leider” van deze zielen het Opperste Wezen van dit universum is, want alleen op dat ultieme en oneindige niveau kan vastgesteld worden waar de noodzaak voor licht het grootst is en waar autorisatie wordt gegeven om licht naar de worstelende beschavingen te sturen die zeer veel behoefte hebben aan helende liefde en verlichting.4. Deze zielen konden leven in een verdwijnende staat maar met hun vermogen om elk soort lichaam te kunnen manifesteren willen zij dat dit verenigbaar is met hun ontwikkelingsstation, en zo kozen ze een kenmerkende vorm. Hun lichamen vibreren echter op een dermate hoge frequentie dat de visie van de derde dichtheid hen niet kan ontdekken, en daarom kun je dit een vormloze, of ontlichaamde beschaving noemen. De lichaamsstijl die zij gekozen hebben is een tenger cilindrisch “torso” wat iets op een vorm lijkt maar geen werkelijke vorm is omdat het glinstert met opaalachtige golven die zich samen mengen met de golven van alle andere miljoenen cilinders. Het energetische “bereik” van iedereen – en dat kun je niet merken omdat het niet gemeten kan worden met jullie concept van afstand – varieert alleen maar om de lengte van de tijd te laten zien die iedere ziel in de beschaving heeft gehad en dat is niet een graad van spirituele en intellectuele verwerving welke uniform is bij alle collectieve zielen. Maar die graad van bewustzijn groeit door en wordt groter in bereik, dus zijn groei en verandering inherent in het leven zelfs bij deze hoogte van evolutie.5. De cilinders zijn “opslag silo’s” voor licht en vanuit de halve bovenkant strekken zich gouden draden uit die zich verbinden met “bloesem clusters” in een sprankelend kleurenspel. Deze clusters zijn herinneringsbanken die de gecombineerde ervaring, kennis, talenten en andere vermogens bevatten van de collectieve geest, een onmiddellijk toegankelijke bibliotheek van alle gedachtevormen in het universele denken. Gewoonlijk manifesteer ik een lichaam dat in deze beschaving waar mijn dienst gevraagd wordt, of zoals nu, een uitnodiging of een soort vakantie is, past; maar ik ben hier in mijn etherisch lichaam, dat verbonden is als een “aanhangsel”, als het ware, aan een van de meest oude zielen.6. Als zij willen communiceren anders dan met de gebruikelijke telepathie, “spreken” ze in majesteitelijke muzikale tonen van zo’n zachtheid en zuiverheid dat niets op Aarde zich daar mee kan vergelijken. Op dit station en iets lager in spirituele helderheid, worden vibraties van bewustzijn uitgedrukt als magnifieke pastel kleuren en tonen, en deze atmosfeer van vreugde, vredigheid en eenheid gaat veel verder dan gevoelens doen die elk dicht lichaam kan voelen.7. Deze zielen hebben geen patronen van DNA om ouder te worden, ziek of dood te gaan en er is geen reproductie. De bevolking groeit door zielen die op een zelfde spirituele niveau zitten en ze worden tot dit krachtveld aangetrokken door de universele wet van “het gelijke trekt het gelijke aan”, en alle bezoekers die er willen blijven worden welkom geheten. Als zielen verder willen gaan naar andere ervaringen worden ze geëerd voor hun tijd in de beschaving en een liefdevol vaarwel toegewenst met een open uitnodiging om altijd terug te keren.8. Hun thuisland, als je dat zo kunt noemen, is gewoon de ruimte in het universum waarin ze rondzweven. Terwijl ze subtiele beginselen creëren van nieuwe werelden voor zielen met minder bewustzijn om zich in te ontwikkelen en in iedere stoffelijke vorm die ze uitkiezen voor hun groei ervaringen welke ze uitzoeken in hun overeenkomsten van voor hun geboorte, blijft hun vleugelkracht onverminderd.9. De reden voor mij om die zielen en hun magische wereld, wat het voor mij is, op zijn best te beschrijven, is meer dan een ansichtkaart waarop staat: “Ik wou dat je hier was,” alhoewel ik wens dat het voor jullie om hier te zijn dit een niet te beschrijven inspirerende wereld is; en het is veel meer dan verlichting van een wereld waar jullie je over kunnen verbazen. Vanaf het moment dat de Aarde om hulp riep en God direct vele beschavingen toestemming gaf om er op te antwoorden, net zo snel begonnen deze zielen hun intense licht daar naar uit te zenden om het leven van jullie planeet en al haar levensvormen te behouden. Dat ze dat deden en er al bijna zeventig van jullie jaren mee doorgingen laat hun ongeconditioneerde liefde zien voor iedere ziel op Aarde en het belang van God voor ieder van jullie.10. Nu dan, in vereniging met de zielen op mijn gewoonlijke station, spreek ik over het belang van jullie collectieve zelven. Als individuen scheppen jullie je eigen werkelijkheid en de werkelijkheden van alle bewoners op Aarde samen zijn het collectieve bewustzijn, en dat creëert weer de condities die op de planeet bestaan. Daarom zijn jullie gedachten over het leven dat je wilt – de wereld die jullie willen! – zo belangrijk.11. Laat me even wat opnieuw zeggen. Lang geleden vroeg mijn moeder me of ik me ooit ontmoedigd voelde omdat zoveel menselijke gedachten gingen over nooit-eindigende oorlogen, over tirannieke regiems, over buitensporige corruptie en andere afschuwelijke situaties, of dat ze een soort wereld toekomst vreesden die de generaties er na zouden erven. Haar zorg was hoe dit het collectieve bewustzijn en de ascentie van de Aarde beïnvloedde als er zo veel energie gestuurd werd naar wat mensen niet wilden in plaats van wat ze wel willen.
12. Ik zei tegen mijn moeder dat het Aarde’s vrije wil is om naar de vijfde dichtheid op te stijgen en niet alleen was haar progressie veilig en vast gesteld, maar in het continuüm was ze daar al aangekomen. En ook zei ik dat wat ik voelde op vluchtige momenten, het niet zo zeer ontmoediging was maar verdriet voor de mensen die hun vrije wil gebruiken om het licht dat hen zou verlichten en opheffen, niet aan te nemen.13. Met dat beetje achtergrond – dat Aarde haar ascentie al is gebeurd – kan ik doorgaan met antwoorden op vragen die behoorlijk wat verwarring laten zien over dit onderwerp: Gebeurt de ascentie in stoffelijke lichamen of door zielen in hun etherische lichamen? Zal ascentie plaats vinden in 2012? Wie of wat beslist over wie met de Aarde zal opstijgen en wie niet? Wat gebeurt er met de mensen die niet met de planeet opstijgen? Betekent ascentie het aan boord genomen worden van ruimteschepen? Gaan we ascenderen omdat de planeet zal worden vernietigd, en als dat zo is, waar gaan we dan naar toe? Zullen er onmiskenbare aanwijzingen zijn dat me laat weten of ik wel of niet met de Aarde ascentie meega? Kan ik opstijgen ook als ik niet weet wat er in mijn zielcontract staat over mijn levensopdracht? Als de Aarde al aan het opstijgen is waarom is er dan nog zo veel meer geweld dan anders, wanneer zal dat eindigen? En er zijn veel vragen die er mee te maken hebben over “licht” waar ik later over zal spreken.14. Mensen die het licht ontvangen zullen in hun stoffelijke lichamen opstijgen samen met de Aarde als zij verder gaat naar de hogere vibraties van de vierde en vijfde dichtheid. De licht absorptie verandert de cellulaire structuur van de op koolstof gebaseerde derde dichtheid, en die kan niet overleven in de intensiteit van licht van de hogere vibraties, naar de kristallijnen structuur die wel kan overleven. Ik wil hier graag aan toevoegen dat mensen die de overgang maken van stoffelijk- naar spirit leven tijdens de reis van de Aarde, en ook de velen die in recente jaren zijn overgegaan, inderdaad ook geschikt zijn geworden in zoverre dat ze genoeg licht hebben; maar in overeenstemming met hun oorspronkelijke of veranderde zielcontracten was hun keuze nu om een leven in spirit te hebben.15. Aarde’s ascentie – het proces van wereld transformatie en spirituele vernieuwing die haar in staat stelt om uit de derde dichtheid omhoog te rijzen en door te gaan naar de Gouden Eeuw – is nu ongeveer zeventig jaren aan de gang en aan het eind van jullie kalenderjaar 2012, zal de duisternis die in millennia jaren sterk was toegenomen, verdwenen zijn met al zijn taaie vormen. Maar dit betekent niet dat er na 2012 geen verdere veranderingen zullen zijn – er zullen echt schitterende veranderingen zijn op verschillende gebieden, inclusief spirituele en intellectuele groei. Het leven is een voortdurend proces van leren, of meer accuraat gesteld, een proces van een je bewust herinneren van de kennis van je ziel.


16. Het besluit over wie er wel of niet ascentie maakt dat is het terrein van ieder individu zelf. Het is geen eigenmachtig besluit – het is een zaak van de energie in het individu en die wordt bepaald door de vrije wil keuzen in het licht of in het duister. De met licht gevulde mensen zullen opstijgen, zoals ik uitlegde, en ik zal zo dadelijk nog spreken over degenen met een duistere neiging.17. Ascentie betekent niet dat je aan boord wordt genomen van ruimteschepen; maar, zelfs nu, is het bezoeken aan vloot bemanningen zeer heilzaam voor zielen met de meeste illuminatie, of verLICHTing.18. Absoluut zal de Aarde NIET worden verwoest! In tegendeel, zij wordt hersteld tot aan haar vroegere gezondheid en op het pad naar haar ascentie, zal haar Eden schoonheid terugkeren.19. Er zijn geen specifieke “onmiskenbare” aanwijzingen dat iemand met de Aarde opstijgt omdat zij net zo uniek als ieder van jullie is. Kort gezegd, een persoonlijke ascentie is de samensmelting van je bewustzijn met je ziel. Herkenbare aspecten zijn het omhoog gaan van je bewustzijn, het sterker worden van je onderscheiding en het vertrouwen in je intuïtie; steeds toenemend bewustzijn van het hoger zelf, de god/godin zelf en ware spiritualiteit; de sensatie van vredigheid die komt door het in verbinding leven met je zielcontract – je voelt dit als je “met de stroom meegaat”, in plaats dat je “tegen de stroom aanbeukt”. Zelf-ontdekking kan komen als een “Aha” beleving die kan worden beschouwd als aanwijzing en die kunnen net zo gevarieerd zijn als het realiseren van de meest ideale manier om met een verbijsterende situatie of met een moeilijke relatie om te gaan, een inspiratie over een nieuwe richting in het leven of het naar een plek verhuizen die je “roept”, of misschien de oplossing voor een experiment.20. Voel je alsjeblieft niet bezorgd als je je levensopdracht niet kent! Slechts een relatief handjevol mensen op Aarde kent hun zielcontract, en het gewoon volgen van je innerlijke stem – dat zijn zielboodschappen aan je bewustzijn – leiden je heel natuurlijk naar je missie. Als de tijd juist is, en dat zal van persoon tot persoon variëren, zul je weten waar je het meest nodig bent en waar je het meest zinvol dienst kunt verlenen, en je zult vertrouwen houden om die bedoeling te vervullen. Voel alsjeblieft niet dat je iets moet spelen dat jijzelf ziet als een belangrijke rol in de veranderingen die onderweg zijn – ieder van jullie is belangrijk! Je kunt denken dat door je te vergelijken met anderen, je niet genoeg bijdraagt; maar het gewoon ZIJN van die je BENT op zielenniveau, zelfs als je je er niet bewust van bent dat je dat doet, jullie vervullen je missie en stralen licht naar allen uit wier leven jullie aanraken.21. Dat geweld nog steeds een feit van het leven in jullie wereld is, houdt verband met de bestemming van mensen die niet met de Aarde zullen opstijgen. Op dit kritieke ogenblik houdt het collectieve bewustzijn ook elementen in die geassocieerd worden met tentakels van het duister die zich nog steeds rond de planeet verschuilen. Personen die weigeren om afstand te nemen van hun “zware”rollen die eens deel waren van het karmische in evenwicht brengen, werden gevangenen van het duister. Terwijl de Aarde hogere en nog hogere frequenties binnengaat op haar ascentiepad, zullen individuen met duistere neigingen – dat is het niet bewuste, gemene, hebzuchtige en het misbruiken van macht, sommigen in regerende posities maar ook velen die achter de publieke scène de boel beheersen – zij zullen de planeet verlaten. Zonder licht, behalve dan de vonk die de levenskracht van de ziel is, zullen de lichamen van die mensen sterven en hun zielen zullen automatisch naar de hele dichte energieniveaus gaan die corresponderen met hun levensenergie registratie. Op die plekken zal hen een constante straal van licht worden aangeboden en als ze daar op antwoorden, zal het niveau van hun bewustzijn omhoog gaan.22. Nu dan, heel iets anders, maar toch binnen het collectieve bewustzijn, er zijn individuen die “op het hek zitters” kunnen worden genoemd. Hoewel onwetend, aarzelen ze om hun denken te openen voor het hoger bewustzijn die door de hogere frequenties van Aarde’s pad aangeboden worden. Als ze te lang aarzelen, dan zullen ze vastgeroest raken in het enorm beperkte spirituele en intellectuele bewustzijn van de derde dichtheid. Begrijp alsjeblieft dat deze mensen niet “slecht” zijn, om het eenvoudig te zeggen, maar ze kiezen eerder om een gesloten geest te hebben in plaats van een open mind. Zielen uit alle lichtstations zijn met al die individuen bezig om ze op het licht te laten antwoorden en op tijd te laten ontwaken om de Aarde te vergezellen in de Gouden Eeuw.23. Het “laatste examen”, zoals je wilt, is of ze de waarheden kunnen aanvaarden die binnenkort beginnen op te duiken over het duister dat zo lang al jullie wereld “in het duister” heeft gehouden, speciaal de controle over de massa’s door religieus dogma. Individuen die de waarheden niet kunnen aanvaarden – verLICHTing – zullen op het zielenniveau er voor kiezen om stoffelijk de planeet te verlaten. Na een gepaste tijd in het Nirvana, waar ze zullen gaan zien hoe ver ze van hun zielcontract wegliepen waarin ze gekozen hadden te ontwaken, zij zullen de gelegenheid verwelkomen om in een andere derde dichtheid te incarneren en hun lessen hervatten op het niveau waar dat was gebleven.24. Dit brengt ons naar de vele vragen over licht die ik aldus heb gecombineerd: Wat mensen moeten doen zodat het licht hun lichaam kan binnenkomen, hoe kun je weten of je licht absorbeert of niet, hoeveel licht heeft men nodig om met de Aarde op te stijgen. Ik heb een aantal keren in boodschappen hierover gesproken en een bevat een beknopt stuk dat de eenvoud laat zien om licht te accepteren. Ik vroeg mijn moeder om dat op te zoeken en die passage hier te kopiëren.
Uittreksel van de 29 augustus 2008 - boodschap
- Nou richt ik me op een variëteit aan vragen over hoe je het best je kunt voorbereiden op ascentie.
Leef op goddelijke wijze – er is geen noodzaak voor mij om dit nader uit te leggen, het komt heel natuurlijk naar mensen toe die licht in hun ziel hebben.
Er is geen noodzaak voor esoterische studies, trips naar de Himalaya, wat hoort bij spirituele groepen, om seminars of workshops bij te wonen die hier instructies voor geven, of om rituelen voor gebeden te doen; maar als je je sterk aangetrokken voelt naar iets daarvan en je hebt tijd en geld om je ermee te verbinden, dan volg in ieder geval in die zaken je hart.
Weet dat er geen afscheiding bestaat tussen jou en God of tussen jou en alle andere zielen in dit universum.
Vertrouw op je intuïtie, de boodschappen van je ziel aan je bewustzijn.
Laat de liefde in je ziel uitstralen naar het universum. Liefde, de krachtigste macht in de kosmos, kan op onbeperkte wijzen worden uitgedrukt, maar het moet beginnen met zelf-liefde die zelf-respect, eigenwaarde en zelfvertrouwen omvat.
Leef in harmonie met de Natuur. Stille tijden in alleenheid – meditatie, zoals je wilt – is voedsel voor de ziel. En dat is ook muziek, die inspireert of verzacht, en het licht van een echte glimlach heeft ontelbare rimpel effecten voor het Zelf en voor degenen wier levens je aanraakt.
Vergeef het Zelf en anderen, bekijk een situatie vanuit het perspectief van een ander, koester mooie herinneringen en laat pijnlijke zaken los.
Mensen die voor vrede werken; aan onderhoud van het milieu; humane behandeling van dieren; hulp aan daklozen, hongerigen en zieken; of die in een ander straatje van bijstand zitten, zijn voorbeelden van licht en liefde in actie. Die motivaties komen uit het zielenniveau, en bepleiters en activisten antwoorden op boodschappen van hun ziel. Weet dat jullie god- en godinne-zelven zijn met de macht om te manifesteren wat je zeer sterk wilt!
Niets wat ik zei is nieuw voor velen van jullie omdat we daar eerder en over dergelijke zaken hebben gesproken, maar daar sommige mensen nog steeds vragen naar dit speciale aspect van verlichting en spirituele groei, is herhaling noodzakelijk. En als het een herinnering is voor jullie die dit al beseffen, kan dit ook heilzaam zijn.


___________________________25. Dank je, moeder. Aan de lezer die vroeg of er special voedsel nodig is voor ascentie: nee, dat is er niet. Maar ik zou nalatig zijn als ik niet zou zeggen dat aandacht geven aan wijze richtlijnen om je gezondheid te bewaren raadzaam is, niet alleen voor je stoffelijke lichaam, maar ook voor je emotionele en mentale lichamen, daarmee bereik je balans in mind, lichaam en spirit. Evenwicht is essentieel voor zielen ontwikkeling.26. En hoe blij begroeten we al dit soort vragen! Het verschil er van vergeleken met de heersende onderwerpen van interesse van een jaar geleden is het verbazende bewijs van een omhoog gegaan bewustzijn bij mensen en dus in het collectieve bewustzijn.

27. Ik zei dat Aarde’s Gouden Eeuw in het continuüm is aangekomen. Nu zal ik spreken over het collectieve bewustzijn dat era schept in jullie lineaire tijd, en wat dit betreft denk ik dat het helpt als ik weer over energie spreek. Alles in het bestaan door ons hele universum heen is energie die op de een of andere frequentie fluctueert. Dit betekent niet alleen alles dat voor jullie vast schijnt te zijn, maar ook alle gedachtevormen die hemelse lichamen gecreëerd hebben. Zij vibreren in hun heersende situaties energie in overeenstemming met de dichtheid van de daar wonende zielen en dus de werelden die zij bewonen. Iedere beschaving in dit universum heeft zijn eigen collectieve bewustzijn, en omdat energie wel een richting kan worden gegeven maar niet in een “doos gezet” kan worden, of in gedeelten kan worden afgescheiden, maakt het gecombineerde collectieve bewustzijn ook het universele bewustzijn uit, of de universele mind. Dat is waarom er universele belangstelling is voor wat zielen op Aarde staan te doen en wat ze denken – de energie van jullie gevoelens en gedachten beïnvloeden het universele bewustzijn. Dat verklaart ook waarom lichtende wezens uit veel plaatsen van het universum jullie liefdevol en vurig bijstaan om de vredige, harmonieuze wereld die jullie wensen te helpen manifesteren.28. Nu, terwijl de Aarde doorgaat op haar ascentiepad en levels binnengaat van toenemende hogere frequenties, zal alles dat op een lager niveau vibreert, wegvallen. Alle gedachten, gevoelens en daden die op negativisme of op duisternis zijn gebaseerd zullen stoppen omdat ze niet in de hogere vibraties kunnen bestaan. Het collectieve bewustzijn van de mensen van de Aarde zal gezuiverd worden van alle duister gedachten en wensen, en met licht gevulde zielen kunnen onbelemmerd verder gaan te manifesteren wat er ook zit in hun collectieve gedachten en wensen.29. Mijn laatste uiteenzettingen gaan over het grote aantal vragen in vele minds: in het kort: hoe kan de wereld van vandaag zo dramatisch getransformeerd worden al bij het einde van het jaar 2012? Zonder de vele verzoeken van lezers op te noemen die zeggen dat het jullie onmogelijk lijkt om dat snel te veranderen, of zelfs te veranderen, zeggen wij: Het zijn jullie eigen collectieve met licht gevulde denken en harten die daartoe in staat zijn. Van alle veranderingen die onderweg zijn op jullie thuisland planeet, is de verandering in de aard van Aarde’s mensheid het meest intens. Dus, wijs alsjeblieft al je twijfels af of de glories van de Gouden Eeuw werkelijk mogelijk zijn, en in plaats hiervan: weet dat die era in het continuüm er alreeds IS!30. In een boodschap van kortgeleden beschreef ik het Gouden Eeuw masterplan dat Barack Obama’s verkiezing bevat als president van de Verenigde Staten, als een integraal deel van Aarde’s ascentie en opnieuw wijs ik naar het collectieve bewustzijn. In plaats van bang te zijn dat hij kan worden vermoord, weet dat hij wordt beschermd in het geChristende licht. Ja, ook met andere maatregelen en dit is een goede plaats om lezers te antwoorden die vroegen of er een starship was aan de hemel van Washington.DC op de inauguratiedag. Ja. Dat is er al die tijd geweest sedert de Obama familie arriveerde – het liet zich even zien op 20 januari als bewijs van hun aanwezigheid en de machtige bescherming om de familie heen. Maar, het in je beeld bewaren van de president en zijn familie in gouden licht en bidden voor zijn veiligheid voegt toe aan het collectieve bewustzijn, dus ja, in ieder geval doe dat.31. Ook is het zo dat het buitengewoon zou helpen om je twijfel, teleurstelling of afkeuring op te schorten over wat Obama doet of niet doet, zoals zijn selectie van mensen die zeer nauw met hem moeten samenwerken of om van zijn eerder gestelde bedoeling van werken af te wijken, en geef wat tijd aan acties en resultaten om zich te ontvouwen. Niemand op de planeet anders dan hij heeft het totale bewustzijn van wat in zijn hart of geest zit – zijn redenen, vragen, motieven of zijn zich ontvouwende plannen en doelstellingen – op dit station, weten we dat wel. Velen in beide partijen van het Congres zijn of Illuminati of staan onder hun controle en ze werken eerder om zijn inspanningen te laten mislukken dan ze te ondersteunen. Negatieve gedachten over Obama’s intenties, net zoals de ongerustheid over zijn veiligheid, zoom in het collectieve bewustzijn en help dat “vijandelijke kamp”(hij bedoelt met wakker worden.w.)32. Wat ook duidelijk is in het collectieve bewustzijn zijn de verwachtingen over Obama dat hij een wonderwerker is of onberispelijk in zijn oordeel, en hij kan beide niet zijn. Hij had geen reden om informatie die hem werd gegeven niet te geloven, hij is aan het leren dat er soms iets niet bedoeld niet compleet was en dat er soms iets met opzet was verdraaid. En toen hij eenmaal in dienst was, kreeg hij informatie over situaties die zo enorm geheim zijn dat hij hun bestaan of de uitgebreidheid ervan, eerder niet kende en hij neemt verstandige stappen om er over te leren en alle kankers te elimineren in instituten die op het leven in zijn land nadelig inwerken.33. De Verenigde Staten is niet het enige land dat krioelt van situaties die in vitale nood zijn of die hervormd moeten worden en niet alles kan snel worden gedaan. Jullie wereld zit in een “geboorte” proces zogezegd en iedere natie ervaart de fasen van de draagtijd voor een succesvolle “geboorte”. Maar, omdat de Verenigde Staten gezien wordt als het machtigste economische en militaire land, zijn hoopvolle ogen van de wereld er op gericht. Het licht dat door individuen overal gegenereerd wordt beïnvloedt wat in de States gebeurt en komt gelijktijdig ten goede aan de hele wereld. Alle zielen op Aarde behalve degenen die in duisternis zijn gedompeld, willen hartstochtelijk een einde aan oorlog, tirannie en buitensporige corruptie en hun lichtstromers zullen doorgaan intens toe te nemen totdat de volkeren wereldwijd vrij zijn van duisternis en de condities die eruit gecreëerd worden.34. Wij leven mee met jullie verlangen naar beëindiging van heftige toespraken over vrede in plaats van onderhandelingen met goede wil om die te bereiken, aan een einde van alle geweld en armoede, een eind aan alle lijden en onrechtvaardigheden. Daarom dringen we er bij jullie liefdevol op aan om de gloed van de Gouden Eeuw in gedachten en jullie harten vast te houden en om licht uit te stralen in het collectieve bewustzijn om nog sneller de wereld te manifesteren die jullie willen.35. Nu dan, terug naar de Aarde van nu. De wereld economie zal doorgaan naar onderen te storten totdat zijn wortel oorzaken zichtbaar worden en worden weggehaald of opnieuw geformeerd. Een essentiële stap is het elimineren van de Federal Reserve, een verzameling van particuliere banken en de internationale eigenaren zijn wanhopig aan het manoeuvreren om de waarheid tegen te houden publiek bekend te worden. Het Zwitserse bank systeem dat gelden verborgen heeft die verkregen werden uit illegale onderhandelingen moet worden beëindigd en die fondsen moeten worden teruggewonnen. De Bank van Engeland en het Vaticaan houden ook grote fortuinen vast die aan de volkeren moeten worden teruggegeven. Het Internationale Monetaire Fonds dat de natuurlijke bronnen heeft verkracht van naties in ruil voor sturen van voorschotten aan enkele bodemloze jaszakken, moet uit de beheersing gehaald worden van de multinationale corporatie controle. De pakhuizen van gestolen geld moeten worden geopend en kostbare metalen moeten eens weer de basis worden van nationale en internationale economieën en handel. Een serie van bank regelingen die massieve fraudes hebben aangezet moeten worden geschrapt en nieuwe wetten moeten worden vastgesteld om veilig te zijn tegen een vergelijkbare situatie die zich ooit ergens voordoet. De wereld “illegale” drugsindustrie, wiens graanschuren onnoemelijke fondsen voor een variëteit aan schandelijke activiteiten bezitten, moeten een halt worden toegeroepen. Bewaar in je hart het weten dat dit netwerk van onvoorstelbare hebzucht, corruptie en bedrog onder de Illuminati paraplu, zich aan het ontknopen is.36. We willen dat jullie konden weten hoe enorm we jullie vindingrijkheid eren en jullie vernuftigheid en samenwerkende geest om met de financiële toestanden om te gaan! Maar, we zijn helemaal niet verrast dat jullie de tijdelijke ontberingen zo constructief omzeilen – jullie spirituele kracht is ingeboren, en jullie handelen door inspiratie die je ziel jullie stuurt naar je bewustzijn. Het is waar, jullie hebben het voordeel te weten dat je goed voorbereid binnenkwam door veelvoudige levens met veel uitdagingen mee te maken en ze te overstijgen, maar is het niet bemoedigend en verheffend om diezelfde spirit en motivatie te zien die in mensen aan het opbloeien is die zich niet bewust zijn van de bron van hun voorbereidheid?37. Aan de horizon is het vrijgeven van technologieën lang onderdrukt door corporatie controleurs, en wetenschappers die tot nu toe hun kennis niet konden delen zullen in staat zijn om dat wel te doen. Productie van materialen om gezonde/krachtige maar niet dure gebouwen op te richten en duurzame energie bronnen zullen op gang worden gebracht en zo zal dat ook gebeuren met de enorm vermeerderde productie van voedsel gewassen. Als de huidige stuwkracht van het potentieveld van de Aarde zo snel verder gaat, zullen jullie in een jaar ook technologie van ontwikkelde beschavingen verwelkomen die de giftige vervuiling zal elimineren in jullie wereld en nog andere verbazende herstelmaatregelen zullen uitvoeren.38. Walvissen die stranden doen dat niet omdat ze niet langer meer nodig zijn om licht te verankeren op de planeet, maar omdat de US Navy die testen uitvoert in hun gebied, hun sonar vermogen heeft beschadigd. De invloed van de al vertrokken duistere krachten op hun zwak willende stropoppen op de planeet is nog verantwoordelijk voor proefnemingen voor “nationale veiligheid” en het doden van walvissen voor “wetenschappelijke”doelen. Maar, zelfs als de cetaceans (walvisachtigen), die van alle soorten overal het meest spiritueel en intellectueel ontwikkelde zielen zijn op Aarde, stoffelijk sterven, hebben zij overeengekomen dat hun energie er zal blijven en zal doorgaan om het licht te verankeren dat vanuit verre beschavingen wordt toegezonden.39. Mij is gevraagd naar de stilstand (van de planeet.w.) en de drie dagen van duisternis op de planeet. Door de definitie – een stoppunt of halt houden of stilstaan – stasis of stilstand kan niet gebeuren omdat het universum in een constante beweging is, een in evenwicht zijn, als je wilt, en niets in het universum kan stil blijven staan terwijl de hele rest in die onpeilbare grootsheid in beweging is. Wat betreft de drie dagen in duisternis, vanuit dit vooruitgeschoven punt gezien, kan dat alleen maar gebeuren als de zon plotseling jullie zonnestelsel zou verlaten of dat er een gigantisch hemel lichaam zichzelf daar tussen plaatst zodat het zonnelicht geblokkeerd wordt de Aarde te bereiken.40. Er zijn verschillen in gechannelde informatie om een aantal redenen. Veelal het meest serieus is dat sommige ontvangers zich niet bewust zijn dat ze duistere bronnen bereiken; die bronnen claimen goed bekende hoog geëvolueerde lichtwezens te zijn en geven de ontvangers valse informatie samen met iets dat wel of niet correct is. Nu dan, de variaties in informatie door lichtbronnen. Zielen in spiritueel ontwikkelde stations, of in spirit werelden of in stoffelijke beschavingen, hebben gespecialiseerde gebieden van kennis, net zoals jullie dat hebben, en boodschappen van “specialisten” zijn meer juist gedetailleerd dan uitspraken over het zelfde onderwerp door een “generalist”. Zielen die actief betrokken zijn in een specifiek soort hulp aan de Aarde hebben meer kennis van gebeurtenissen in dat gebied dan zielen die zich er wel van bewust zijn maar er niet deel aan hebben. Het perspectief en de opinie van een bron over dezelfde situatie kunnen verschillen. Als niet alle aspecten van Aarde’s energieveld van potentie door bronnen worden gezien, dan worden niet alle aanwijzingen of mogelijk waarschijnlijke en zekere eventualiteiten bekeken bij de conclusies van een bron. Informatie van zielen op lagere niveaus van licht is niet zo compleet of authentiek als informatie van zielen op hoger ontwikkelde niveaus; maar toch onbedoeld kan informatie van lagere niveau bronnen misleidend zijn. Bronnen sturen informatie door in hun persoonlijke spreek stijlen, dus kan ook semantiek een oorzaak van verwarring zijn. Sommige informatie die jullie misschien a-logisch vinden is eigenlijk feitelijk en in alle gevallen is het mogelijk dat boodschappen niet helder zijn voor lezers en wordt daarom onjuist geïnterpreteerd. We hebben altijd aanbevolen dat jullie onderscheiding moeten hebben over alle informatie uit alle bronnen van je buitenkant en dat je van binnen vraagt naar antwoorden – ze komen naar voren als intuïtie, informatie uit je ziel, en daarin ligt de ware kennis die jullie zoeken.41. Met onze ongeconditioneerde liefde voor jullie allemaal, dringen we aan om niet alleen optimisme te voelen, maar zekerheid te hebben over gebeurtenissen die zich snel zullen ontvouwen om Aarde’s Gouden Eeuw binnen te voeren. En uit een seizoen dat aan de Olympische Spelen refereert zeg ik: “Ga voor het goud!” en weet dat we jullie steeds maar door toejuichen.


_______________________________
LOVE and PEACE
Suzanne Ward

Original Site:
www.matthewbooks.com
Translator Winny Dijkstra
Email:winnyd@stralendetoekomst.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3