Followers

President

vrijdag 8 april 2011

Hatonn & reaction Suzy: 6 April 2011Steve Beckow in gesprek met Hatonn 

(via Suzy Ward) op 6 april 2011


Hatonn: Wij houden de straling zoveel mogelijk in bedwang.


Denk eraan, de duisteren voeden zich met jullie angst!”  
Met behulp van onze technologische bijstand, kan zij haar gezondheid eerder in maanden dan in eeuwen herstellen zoals jullie dat berekenen als ‘halveringstijd’ van radioactieve elementen. 

Dus kijk vooruit met een positieve houding – onderschat de kracht van jullie gedachten niet, noem het gebeden, voor de Aarde om voluit te stralen, eenvoudig uitgedrukt. Een groot deel moet en ZAL voltooid zijn voor het eind van het volgende jaar.”


6 april 2011 door Steve Beckow:

Naar aanleiding van de zorgen over de beweerde radioactiviteit die Noord-Amerika nadert, vroeg ik Suzy Ward om Hatonn te vragen commentaar te geven over de bedreiging die door de situatie wordt gebracht. Hatonn is een intergalactische vloot commandant die belast is met alle communicatie tussen Aarde en elders.
Matthew Ward (gestorven zoon van Suzy Ward) heeft al eerder commentaar gegeven op de situatie van radioactiviteit in Japan maar de vraag over radioactiviteit die naar Noord-Amerika reist, is nog niet gesteld. Hatonn spreekt hier over problemen in de beredenering van wetenschappers die de radioactieve bedreiging voor Noord-Amerika “bemeten” door technologie die normaal gebruikt wordt om te meten.
Hij wijst erop dat de wetenschappers zich niet bewust zijn van galactische maatregelen om straling in bedwang te houden en hij zegt erbij dat zo gauw de galactische mensen kunnen landen, de overblijvende radioactiviteit zal opgeschoond worden op een behoorlijk snelle manier. Maar bovenal nodigt hij ons uit om niet in angst te gaan en om ons geen zorgen te maken. Ik verwacht niet dat de wetenschappelijke denkers die de kreet ‘serieuze risico’s’ hebben opgeworpen, om onze bronnen te geloven. Maar dat maakt me niet uit. Ik geloof ONZE bronnen en die beheersen mijn gemoedstoestand.
Op een bepaald moment moeten we de brug overgaan van vertrouwen op de galactische mensen. We kunnen niet verwachten dat elke vraag wordt beantwoord, of als die beantwoord wordt dat dit gebeurt met een volledigheid die wij misschien willen, vóordat onthulling en het eerste contact heeft plaatsgehad. Op een bepaald moment moeten we accepteren dat de galacticie volledig voor ons welzijn zorgen zoals dat wordt toegestaan bij natuurlijke wet en dat we onze neiging loslaten om ons onnodig zorgen te maken over onze toekomst.
Ja, er zullen voortdurend Aardeveranderingen zijn en die kan niemand voorkomen, alhoewel de galactische mensen die zoveel mogelijk zullen matigen. Maar er is geen dreigende ramp voor de wereld. En ja, de galacticie doen al het mogelijke, wat ook toegestaan is, om ons welzijn veilig te stellen.
Dus, hier is Hatonn die verzekert ons ervan dat we geen angst moeten hebben voor een radioactieve wolk of -oceaanstromingen, enz. Morgen kan er misschien weer een ander artikel zijn voor een nieuw gevaar. Maar ik denk dat we in de beste handen blijven, wat mogelijk is, binnen de parameters van de natuurlijke wet en het Goddelijke Plan voor deze periode.
Hier is Hatonn. Hallo Steve! Ja, de straling is zorgelijk voor jullie en ook voor ons omdat deze vrees schept. Denk eraan, de duistere mensen voeden zich met jullie angst! We begrijpen dat de situatie nu voor velen van jullie te ernstig lijkt om gecorrigeerd te worden, maar we verzekeren jullie dat dit niet zo is! De ernstigste rapporten die uit de Verenigde Staten komen zijn van instrumenten die niet geperfectioneerd zijn naar onze standaarden en die vermelden hogere niveaus dan de feitelijke.
“Het raakt kant noch wal dat het niveau van straling die over de oceaan geblazen is, eenzelfde niveau heeft als dichtbij de reactoren. En ja, we houden dat zo veel mogelijk in bedwang in samenwerking met de kleine bemanning dichtbij de fabriek. Natuurlijk zouden onze inspanningen effectiever zijn als de technologie van de schepen ter plekke gebruikt konden worden maar huurtroepen die onder duistere controle staan, zijn gewaarschuwd geworden om klaar te staan voor “buitenaardse aanvallen” en wij kunnen geen risico lopen, bij openbare landingen, voor jullie veiligheid of voor de crews van de schepen.
“Ik wil het positieve effect vermelden van deze situatie welke speciaal verdrietig is voor Japan en voor jullie hele wereld. Het bewind van nucleaire macht is voorbij! In de handen van geesten van de derde dichtheid is het altijd gevaarlijk geweest maar heeft dit helemaal geen plaats in hogere dichtheden. Maar het is niet ons recht om jullie fabrieken af te sluiten of om nieuwe bouwsels te voorkomen. Dat is jullie recht. En alleen jullie collectieve eis hiertoe kan dit laten gebeuren. Er zijn al bronnen met vervangende energie, ze werden alleen onderdrukt omdat ze geen geld-makers zijn zoals nucleaire- en fossiele brandstoffen dat zijn. Jullie zullen zien dat deze “verborgen” technologieën tevoorschijn beginnen te komen, en opnieuw: door jullie intentie.
“Nog een factor bij die projecties van angst is dat de wetenschappers zich niet bewust zijn van onze hulp of dat als wij in staat worden gesteld om met tal van mensen op de grond te zijn, dat onze technologie de reactoren en ook nucleaire afval kan dé-materialiseren maar ook lucht, grond en water kan zuiveren. Ook is het niet bekend dat Aarde in frequenties ronddraait (orbiting) waar radioactiviteit wordt gebroken en dat ook haar fenomenale healing mogelijkheden niet herkend worden.
“Met behulp van onze technologische bijstand, kan zij (de Aarde) haar gezondheid, eerder in maanden dan in eeuwen, herstellen zoals jullie dat berekenen als ‘halveringstijd’ van radioactieve elementen. Dus kijk vooruit met een positieve houding – onderschat de kracht van jullie gedachten niet, noem ze gebeden voor de Aarde, om voluit te stralen, eenvoudig uitgedrukt. Een groot deel moet en ZAL voltooid zijn voor het eind van het volgende jaar.”

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )


Winny; wil je UFO’s zien in Japan, dan klik hierop. Diverse filmpjes.


==================================================Suzy Ward over de aardbeving van
7 april 2011 in Japan. 
2011 April 7
Door Steve Beckow
Suzy Ward heeft geantwoord op een email die ik haar stuurde waarin ik haar vroeg naar informatie over de aardbeving van vandaag. Maar ze zette er ook informatie bij over een brief die ik eerder schreef, dus ik moet er een paar woorden van uitleg bijvoegen om iedereen niet in verwarring te brengen .
Suzy’s eerste alinea bevat instructies voor mij over veranderingen die ik moet maken in die voorgaande post (1) en ik geef die veranderingen zoals zij ze neerzet.
Suzy’s tweede en derde alinea gaan over deze huidige beving, hoe die nauw verband houdt met de vorige 9.1 beving, en wat de galactische mensen er wel of niet aan kunnen doen en wat ze er aan doen (“doorgaan om de effecten te slechten”)
Suzy vraagt me om de vragen erbij te zetten waarop ze antwoordt. Hier is mijn email aan haar:
Suzy,
De aardbeving die vandaag gebeurde zit in ieders gedachten. Als Hatonn daar nog wat over wil zeggen, ik ben er zeker van dat mensen zich dat afvragen:
(1) werd die ook veroorzaakt door de technologie van de controle op het weer?
(2) Krijgt dit ook het resultaat van veelomvattend lijden? Als dat zo is, wat wordt verwacht dat er nog gebeurt?
(3) Als het een aanval is van de kliek, wat kunnen de galactische mensen dan nog doen om dit soort aanvallen door de kliek te stoppen?
Daar het aantal doden veel hoger is dan die van 11 september (2001) waarom kunnen de galacticie niet tussenbeide komen om dit te stoppen maar kunnen ze wel een tweede 9/11 stoppen?
Elke hulp om te kunnen begrijpen wat er aan het gebeuren is, wordt zeer gewaardeerd.
Van: “Suzanne Ward” 7 april 2011
Aan: “Steve Beckow”.
Onderwerp: Antwoord Hatonn: We houden zoveel mogelijk de Fukusjima straling in bedwang.
Hi Steve…
Jouw ‘onderwerp’ zin wijst op dat Hatonn zei dat ze de straling in bedwang houden… Dat is niet wat hij zei. Hij zei dat ze de reactors in bedwang houden (mijn opmerking: meltdown, explosie, wat er allemaal nog meer kan gebeuren in hun precaire staat) en dat ze de straling verminderen. Het is genoeg om in de zin van het onderwerp te zetten: “Hatonn’s commentaar op 6 april”..)
De aardbeving van 9,1 bracht heel veel energie in beweging, wat een natuurlijk effect is van elke beving, en de Illuminati hebben er schokken bijgevoegd om de beving te laten doorgaan. Onze ruimtefamilie daar dichtbij zijn steeds bezig om de effecten te slechten.
Hatonn legde eerder uit dat het ontmantelen van de technologieën van Illuminati die onderling zijn verbonden, inhield dat er ook elektriciteit en communicatie diensten zouden verstoord worden maar die hebben we nodig.
Matthew zei in zijn boodschappen dat onze ruimtefamilie is toegestaan om alle soorten 9/11 terrorisme te voorkomen, en dat houdt raketten in met nucleaire koppen, door de schade die de nucleaire explosies gebracht hebben aan ZIELEN in de ruimte; hen is niet toegestaan om door mensen veroorzaakte bevingen of stormen te voorkomen omdat die de negativiteit vrijlaten wat de Aarde nodig heeft om van bevrijd te worden en ook die gebeurtenissen voorzien in gelegenheden voor mensen om de keuzes in hun zielscontracten te vervullen die de 3D ervaring doen eindigen.
Zegeningen….
Suzy
Footnotes

1 opmerking:

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3