Followers

President

zondag 11 september 2011

Matthew Ward, 9 september 2011
 


Status van Illuminati; waarheden die naar buiten komen; ongemakkelijkheid; vibraties, trillingen, de wet van aantrekking; hoe gebed werkt; datums van de Gouden Periode; dichtheid, twee definities van dichtheid; planeet en bevolking; effecten van geluid, woorden


 

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Miljarden en miljarden sterretjes beschrijven heel raak jullie wereld zoals wij die zien, met talloze lichtvonken die uitstralen van lichtwerkers en spiritueel ontwakende zielen. Dit is een schitterende manier voor jullie om zo over je wereld te denken en om die ook zo te visualiseren, om aldus de lagere trillingen op te heffen van degenen die hem helemaal andersom zien (topsy/turvy) omdat ze de veranderingen die gaande zijn, niet zien.

2. De Illuminati begrijpen dit wel en zij gaan helemaal niet goed met de veranderingen om. Het is alsof zij in een achtbaan zitten die eens machtige hoogtes had met weinig dips en nu gaat de rit wiebelige laagtes in. Omdat het maaksel van de duistere hoeden en denken angst is, hebben ze ook angst nodig om zichzelf te onderhouden – het is hun brandstof en ze weten dat die vermindert. In plaats van stil te staan bij angstige gevoelens, zijn veel mensen vastberaden, innovatief en ingenieus terwijl ze omgaan met moeilijke omstandigheden; ze ruilen goederen en diensten, delen bronnen en woonplekken, of krijgen andere soorten hulp. De zorg van de helpers en de dankbaarheid van de ontvangers genereren stralend licht.

3. Wat betreft de Iluminati, vergeleken met hun vroegere ijzeren greep op de wereldeconomie, ze hebben nog maar een jota vermogen over om mee te manoeuvreren. Al hun grote terrorisme pogingen zijn mislukt. Leden en hun volgelingen lopen over, weg van hun rangen. Alhoewel ze nog het vermogen hebben om het weer te manipuleren en om aardbevingen te initiëren, hun bedoelde massale dodenaantal en verwoesting wordt constant verminderd door de bemanningen van ruimteschepen en hun technologie. Het focus op vrede blijft wereldwijd groeien en vermoeide troepen hebben geen wil meer om te vechten. Eisen voor alternatieve energiebronnen, voor olie en nucleaire kracht krijgen steeds meer kracht tot grote ontzetting van de Illuminati die geleidelijk van deze krachtbronnen profiteren. En het ergste voor deze duisteren, hun eeuwige Nemesis (=wrekende gerechtigheid) licht, wordt steeds intenser.

4. Om zich vast te klemmen aan de fragiele overblijfselen van hun vroegere controle, moeten ze zichzelf opnieuw van brandstof voorzien en het rondzaaien van met vrees gevulde informatie is een middel dat hen nog is overgebleven. Ongelukkig genoeg voor de onvoorzichtige mensen hierbij, de Illuminati zijn meesterlijk. Ze hebben nog steeds genoeg controle over de media om te verzekeren dat op de tiende verjaardag van “9/11”(dus van 11 september) jullie zullen worden overspoeld met foto’s van vliegtuigen die de torens raken en andere plaatjes samen met verdrietige verhalen, die allemaal strategisch zijn uitgezocht om emoties van boosheid en wraak omhoog te laten schieten, om het geweld door te laten gaan en dat is voorspelbaar, ze laten rapporten van mogelijke terroristische aanvallen op 11 september circuleren.

5. Jullie kennen het belang van onderscheiding over alle informatie in de voornaamste media. Internet rapportages en telepathische doorgevingen, en wanneer er ook maar een gelegenheid oprijst, waarschuw de mensen voor de bedoeling van wijd verspreidde informatie die op negativiteit is gegrond. Hoe sneller aan angst een eind wordt gemaakt, hoe sneller de recalcitrante Illuminati geen keus meer hebben om te aanvaarden dat de lange era van hun egoïstische systemen over is.

6. Niet alleen zijn hun eens zo sterk verschanste bolwerken verdreven, maar is hen ook verteld dat hun einde onvermijdelijk is. Individuen uit hoog ontwikkelde beschavingen, die in hun natuurlijke vormen verschijnen, (dus kan er geen misvatting zijn over hun identiteit en reden om op de planeet te zijn) hebben hen advies gegeven voor de consequenties als ze doorgaan om te weigeren met de lichtkrachten samen te werken. Toch onderschat niemand in het licht de vasthoudendheid en het vermogen van de Illuminati om nog een tijd langer ravage te veroorzaken. Doordat hebzucht en begeerte naar macht zo diep ingeprent zijn in het donkerste van het duister, zijn ze nog steeds aan het ontkennen dat hun pogingen om het niet op te geven vruchteloos zullen zijn.

7. De instelling van nieuwe systemen om alle mensen te dienen is onderweg; maar veel hiervan zit nog in omhulsels, en dit is met opzet. Psyches van de derde dichtheid hebben een beperkte capaciteit om dramatische verschillen in een felle uitstorting op te nemen, specifiek in samenloop met de vele waarheden die zullen worden onthuld:
 • De opwinding in jullie wereld van vandaag is de worsteling van dualiteit, het licht versus de duisternis in de zielen.
 • Vele duizenden mensen van andere beschavingen, inclusief reptilianen, leven op de planeet, de meeste zijn in het licht, anderen niet.
 • De Schepper Bron is het Opperste Wezen van de kosmos, God is het Opperste Wezen van dit Universum; ander goden of godinnen regeren over andere universums.
 • Het Begin van het eeuwige leven is de totale licht-liefdes energie van Schepper en het doel van iedere ziel door veelvoudige levens heen is om terug te keren naar die pure essentie.
 • Iedere mens is een god of godin, onuitwarbaar en eeuwig verbonden met de Schepper, God en elkaar.
 • Godsdiensten zijn ontwikkeld tot mind-controle van de massa’s, en hemel en hel zitten in Aarde’s een-spirit wereld.
 • Iedere ziel heeft homoseksuele levens als ontwikkelingsstappen naar androgynheid, het evenwicht van vrouwelijke en mannelijke energieën die zielen nodig hebben om zich spiritueel en intellectueel te ontwikkelen.
 • Millennialang hebben Illuminati en hun voorvaderen ieder aspect van leven op Aarde vijandig/ongunstig beïnvloed.
 • Enkele van de meest machtige individuen op de planeet zijn gekloond door de Illuminati, soms tegen de wil van dat individu in; in het geval van dood of vervanging van de levende persoon met de kloon, is de continuïteit van die invloedrijke posities dan behouden.
 • Lineaire tijd bestaat alleen op aarde, de werkelijkheid is dat verleden, heden en toekomst een serie gebeurtenissen is die in het continuüm tegelijkertijd gebeuren.
 • Aarde is een hoog ontwikkelde ziel op een snelle ascentiekoers die de vierde dichtheid nadert en ze zal doorgaan naar haar bestemming in de vijfde.


8. Kun je de reactie voorstellen als je plotseling werd geconfronteerd met al die waarheden en nog meer – zoals de werkelijke daders van “9/11” samen met aanpassingen tot intense veranderingen? Zelfs met gelijkmatig vrijgeven van bewijs en aanpak in de komende maanden, de aanpak van nieuwe stelsels voor zover dat mogelijk is, zal dit een overweldigende uitdaging zijn voor de vele mensen die nog onbewust aan het sluimeren zijn, en jullie kalmerende invloed zal enorm nodig zijn in de maanden die komen. Door gewoon standvastig in het licht te zijn, zal jullie innerlijke wijsheid en spirituele kracht jullie leiden bij al je pogingen tot hulp.

9. We weten dat velen van jullie periodes beleven van behoorlijk ongemakkelijk mentaal, emotioneel of stoffelijk ongemak. We haasten ons jullie te verzekeren dat in de meeste gevallen, afhankelijk van je zielen contract, dit natuurlijke reacties zijn voor de hoeveelheid van verschillende trillingen die uit alles straalt wat in jullie wereld aan het gebeuren is. In feite, gebeurt dat in het universum, waar massieve energie fluctuaties gebeuren terwijl het licht strijd met het duister.

10. Doordat Aarde een microkosmos is van het universum en ieder van jullie een microkosmos van de Aarde is, worden jullie ogenblikkelijk beïnvloed door universele gebeurtenissen omdat alles overal onderling is verbonden. Maar jullie worden nog onmetelijk meer beïnvloed door de dichtere energieën op de planeet waar de hoge energieën in conflict zijn met lage vibraties die door duistere individuen worden uitgezonden, door het misbruik van technologie en smart en stoffelijke lijden die dergelijke activiteiten veroorzaken. Dit conflict en jullie onzekere gevoelens zullen verlichting krijgen als het licht doorgaat het duister te overwinnen.

11. En verder, jullie hebben het vermogen om jezelf te helpen wat betreft trillingen. Het is begrijpelijk dat de toestand van de vele miljoenen mensen en dieren buitengewoon bedroevend is voor voelende, zorgende individuen, maar laat alsjeblieft jullie emoties niet in hun trauma’s getrokken worden. De lage vibraties van ellende over iemand anders benauwdheid, hopeloosheid en specifiek vrees breken het evenwicht af die jullie nodig hebben om je licht standvastig te houden en dat breken helpt niemand van die vele miljoenen of jullie zelf.

12. Door de wetten van de stof die het leven in deze wereld regeren, manifesteren lage vibraties meer van zichzelf(hetzelfde). Ze schieten in de universele soep en brengen meer naar jullie terug van de zelfde soort vibraties. Deze zelfde wetten zijn natuurlijk ook van toepassing op de hoge vibraties van medeleven en liefde, en in veel grotere mate omdat het licht in die emoties zo veel krachtiger is dan de negativiteit in lage vibraties.

13. Denk aan een elektrische ventilator, hoe effectiever deze werkt als die op hoogte is opgesteld. Emotionele vibraties werken net zo, met het verschil dat een ventilator aangezet moet worden en dat emoties onmiddellijke antwoorden zijn op gedachten. Gedachten zenden ook vibraties uit, en daarom heft jullie spirit zich meteen omhoog als je een gedachtevorm omkeert van negatief naar positief – je begint dan “vanuit de hoogte” te vibreren.

14. Dat is niet alleen maar een gedachte als een oefening wat jullie kan helpen om meer verlichting te voelen, het is wetenschap. Alles komt van – en is – energie, en die is neutraal, onpartijdig en heeft geen redenerend vermogen. Zonder de capaciteit om verschil te maken tussen “goed” en “kwaad”, volgt energie eenvoudigweg instructies die jullie geven door middel van je gedachten en gevoelens en aldus komt de stoffelijke wet van aantrekking of het gelijke trekt het gelijke aan, binnen. Zend de hoge vibraties van liefde uit en wetenschappelijk oogsten jullie wat je hebt gezaaid.

15. Alhoewel bidden voor jezelf, voor een persoon of voor veel mensen of voor de Aarde zelf misschien de meest algemene manier is waarop jullie je belang en zorgen uitdrukken, gebed wordt niet juist begrepen. Je denkt daarover als een formeel verzoek zoals het Onze Vader of een specifieke aanvraag voor iets goeds dat moet gebeuren voor jezelf of voor anderen of mondelinge dank, zoals zegeningen bij de maaltijd. Dit zijn wel allemaal aspecten van gebed omdat iedere gedachte, gevoel, motief en daad van jullie een gebed is – jullie hele leven is gebed.

16. Zoals alles in het bestaan, is gebed energie en die volgt de richting die je eraan geeft, maar, het zal niet noodzakelijkerwijs de resulteren produceren die jullie willen. Hoe intens persoonlijk en kostbaar zielenleven voor God ook is, toch wordt ieder ervan geregeerd door universele wetten.

17. Laten we zeggen dat je bidt voor herstel van een geliefde, en daar de ziekte zo ernstig is, ben je bang dat zij zal sterven en je bidt dringend dat ze niet sterft. Twee factoren komen hier nu bij, en hoe belangrijker is het nu dat iemands zielencontract altijd prioriteit krijgt. Daar jij niet weet wat zij in haar contract koos, is het meest gunstige gebed wat voor haar hoogste goed is. Jullie kennen iemands contract niet, zelfs niet dat van jezelf, dus is altijd dat gebed, wat geen beperkingen heeft, het meest zegenend. De andere factor is dat de dringendheid in je gebed je eigen energie afbreekt. Dat verlaagt je trillingsniveau, en doordat jouw gedachten en gevoelens naar de persoon gestuurd worden waar je van houdt, zend je haar dezelfde lage vibraties, net het tegenovergestelde van wat je wilt.

18. De vibraties van liefde en licht zijn identiek omdat ze dezelfde energie zijn die anders wordt uitgedrukt, en alleen voor de eenvoud bij het spreken zeggen we gewoonlijk licht of liefde. Als de zuivere essentie van Schepper Bron is deze energie de meest krachtige bron – ze zijn de hoogste vibraties – in de kosmos, en van natuurlijke omvang, in ons universum. Als jullie met liefde aan iemand denken, zijn jullie gedachten het ‘adres’ naar waar jullie liefdesenergie gezonden wordt, en niet alleen bereikt die deze persoon, die blijft de wereld verder in gaan en raakt leven aan waar dan ook de hoge vibraties van liefde nodig zijn. Het universum handelt dit automatisch af door een voortdurend evenwichtig makende handeling zodat de helende macht van liefde beschikbaar is voor alle ontvankelijke zielen.

19. Liefde is de sleutel tot alles! Houd dit allermeest in je denken vast als degenen die nu nog verborgen zijn achter hun duistere daden, worden geïdentificeerd. Demp je licht niet door op bestraffing voor hen te focussen, maar denk liever aan hen over wat ze zijn, zwakke verbindingen in de keten van Eenheid en zend hen de helende energie die ze nodig hebben om zichzelf op te heffen en de ketting voor alle zielen te versterken.

20. Laten we nu de universele wetten in de context plaatsen van het collectieve bewustzijn, waar hun kracht onmetelijk is. Specifiek in deze laatste fasen van Aarde’s ascentie waarin de snelheid van verandering van het oude naar het nieuwe velen van hun stuk zal brengen, jullie kunnen hun vibraties omhoog brengen door standvastige gedachten over de wereld die jullie willen voor je kinderen en hun kinderen en daarbij machtig veel bijdragen aan het licht dat Aarde’s Gouden Periode inluidt.

21. Diverse “start datums” van die Periode zijn aan de dag gekomen, waarvan ieder claimt de juiste te zijn. Aarde’s ascentie uit de diepe derde dichtheid is een unieke universele onderneming die weergaloos is van omvang en snelheid, en er zijn enkele fases in haar koers die meer gunstig zijn dan andere voor energiegolven. De parameters van het hemelse raam tussen de derde en vierde dichtheid hebben flexibiliteit en de ingang van de planeet naar de vierde dichtheid hoeft niet vast te zitten aan een specifieke datum op jullie kalender.

22. Ook zijn er verschillende opinies over in welke dichtheid jullie nu zitten en dat is geen wonder. Door onze telling van dichtheden om vooruitgang aan te geven, klinkt het alsof een deel van de ruimte tot een abrupt einde komt en dat op dat punt een volgende begint, en dat is niet zo. Er is geen eindige scheidslijn tussen dichtheden – de stroom van energie kan niet scherp gescheiden of in hokjes worden verdeeld. Terwijl Aarde door de “laatste” energie trekt van de derde dichtheid, die samenkomt met de “eerste” stromingen van de vierde, zul je geen dynamisch verschil merken van de een op de andere dag. Er zal geen scherpe afscheidingsceremonie zijn, zogezegd.

23. De verwarring over ‘dichtheid’ is samengesteld omdat het woord twee definities heeft. Een is massa of de plaatsing van een massa, anders dan ‘zonder vlees’ – zonder lichaam of vorm – wat is hoe jullie denken over zielen in spirit (in de geest). Jullie kunnen ons niet zien zelfs als we naast jullie staan omdat ons etherische lichaam op een frequenties trilt die de visie van de derde dichtheid niet kan merken, net zoals jullie de rotorbladen van een ventilator niet kunnen zien als die op zijn hoogste snelheid draait. Maar inderdaad hebben etherische lichamen een graad van massa die weer minder in dichtheid zit als zielen doorgaan spiritueel te evolueren.

24. En dat brengt ons naar de andere betekenis van dichtheid waar de status van een ziel haar spirituele evolutie aanduidt. Aarde’s planetaire massa begon in spiralen naar beneden te gaan vanaf haar niveau van manifestatie in de vijfde dimensie terwijl de negativiteit zich ophoopte in het collectieve bewustzijn van haar oude beschavingen. De afdaling van de planeet ging verder in overeenstemming met de verminderde evolutionaire status van de bewoners terwijl het duister toenam in hun gedachten, motieven en daden en uiteindelijk bereikte de planeet de diepe derde dichtheid in de massa en haar bevolking keerde terug naar die dichtheid in de spirituele status.

25. Maar door de millennia heen waarin Aarde’s lichaam en haar collectieve bewustzijn van haar bevolking in die lage dichtheid was gezakt, bleef Gaia, Aarde’s ziel, zelf in het veel hogere energie niveau waarin haar planetaire lichaam was geschapen. En sommige zielen die op Aarde incarneerden tijdens die millennia – waren God’s boodschappers en enkele visionaire filosofen, wetenschappers en artiesten – dit waren hoog ontwikkelde spirituele en intellectuele zielen.

26. Op dit kritieke moment in Aarde’s ascentie, heeft haar planetaire lichaam de hoge derde dichtheidsplaats bereikt in haar galaxy. Terwijl de lichamen van veel van haar bewoners ook op massale wijze die dichtheid hebben, lichamen van mensen die het licht omhelsd hebben worden veranderd naar de vierde dichtheid op cellulair niveau.

27. In de spirituele evolutie, rangeren de bewoners van de tweede tot de zevende dichtheid en enkelen zijn in dit leven overgegaan naar de eerste dichtheid, door het duister of door de keuzen van hun vrije wil en door hun vasthoudendheid om bewust het licht te weigeren dat constant naar hen toe werd gestraald. Bijna alle lichtwerkers die incarneerden om hun derde dichtheid karmische ervaring te completeren hebben dat succesvol gedaan en ze hebben de vierde dichtheid spiritueel verkregen. De meeste zielen die hun thuislanden in ontwikkelde beschavingen verlieten om Aarde’s minder ontwikkelde zielen bij te staan, hebben hun vijfde, zesde of zevende dichtheid van de spirituele en intellectuele ontwikkelingstatus behouden.

28. Waarom gaat de Aarde stoppen in de vijfde dichtheid in plaats van door te gaan naar nog hogere niveaus? Als zij de vijfde bereikt, waar haar planetaire lichaam oorspronkelijk vandaan komt, zal ze terug in balans zijn en tevreden in die ruimte ronddraaien.

29. Nu is er nog meer te zeggen over vibraties of trillingen. De vibratie niveaus van geluid beïnvloeden mentale, emotionele, stoffelijke en spirituele lichamen positief of negatief. Geluid schokt jullie hele energiestelsel. Geluid van een geweerschot, de knalpot van een auto of donder, bijvoorbeeld, heeft een kortlevende invloed, geluid op een avond van rauwe of onwelluidende muziek, bijvoorbeeld, of een dag werken met brullende machines heeft buitengewoon langer blijvende en meer nadelige invloed.

30. Als dat soort geluid onvermijdelijk is, kunnen de effecten ervan wat verbeterd worden met zoveel eenzaamheid en sereenheid als de beïnvloede mensen kunnen hanteren. De zachte, aardige geluiden van melodieuze muziek, het geluid van stromend water en de energetische uitstralingen van bomen zijn buitengewoon herstellend en behulpzaam om het licht weer in balans te brengen.

31. Hierbij gevoegd is nog het geluid van woorden, woorden zelf hebben vibraties. Liefdevolle woorden lief uitgesproken door ouders naar hun kinderen zijn koesterend en helpen hen om evenwicht te verkrijgen. Omgekeerd, niet alleen verwoesten akelige woorden die geschreeuwd worden naar kinderen – naar iedereen! - hun evenwicht en ook het evenwicht van degenen die zelf schreeuwen en als hun gedachten weer terugkomen als herinnering, dan komen die vibraties ook terug. Alhoewel met minder intensheid, zenden ook geschreven woorden vibraties uit, dus kies jullie woorden nauwgezet om degenen te begunstigen aan wie je schrijft en voor jezelf, en selecteer materiaal dat je hart en geest zal opheffen.

32. Het zijn jullie hoge vibraties die je verbinden met verwante geesten en veroorzaken weerzin om tijd met sommige personen door te brengen wier vibraties laag zijn. Als het laatste soort ontmoeting niet kan worden vermeden, houd je gedachten dan positief, dan stelt je dat in staat om in evenwicht te blijven en het licht in evenwicht zal je de vibraties om je heen helpen optillen.

33. We hopen dat onze boodschap jullie vele vragen beantwoordt, je verwarring opheldert en misvattingen rechtzet, maar als we iets hebben vergeten, laat het ons dan weten en we zullen er dan in een latere boodschap over spreken. Jullie begrip over waartoe de zielenevolutie je in staat stelt is onschatbaar voor evolutie!

34. Onze geliefde broeders en zusters, jullie moed, wijsheid en spirituele sterkte vanuit veelvoudige levens overtreft jullie bewuste besef, en deels komt deze herkenning voort uit bescheidenheid die de essentie is van alle lichtwerkers. Jullie zullen dat aspect van jezelf behouden, als jullie jezelf zien zoals wij jullie altijd gezien hebben en als jullie dat doen, zullen we ons allemaal verheugen op de familie reünie.
_______________________
LIEFDE EN VREDE
Suzanne Ward

[Opmerking van Suzy: Ik waardeer alle uitnodigingen om jullie Faceboek vriend te zijn of LinkIn buddy en andere sociale netwerk soorten en ik wilde dat ik tijd had om te chatten of te tweeten (twitteren) maar dat heb ik niet. Daarom zet ik ook geen blog op mijn website zoals sommigen van jullie me hebben voorgesteld of om Matthew’s boodschappen wekelijks te sturen, zoals velen gevraagd hebben (in plaats van maandelijks).

Vertaling: WinnyMATTHEW'S TRANSLATIONS
www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
http://matthewinrussia.blogspot.com/- РОССИЯ/RUSSIAN – NEW
http://matthewenespanol.blogspot.com/- ESPAÑOL
http://livrosmatthew.blogspot.com- PORTUGUÊS (PORTUGAL)
http://www.selvet.dk/forum/forum.asp?FORUM_ID=460– DANMARKS
  
Originals and translations of Galactic Messages available on

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3