Followers

President

donderdag 27 juli 2017

Nederlands -- Matthew Ward, 27 Juli 2017Matthew Ward, 27 Juli 2017


Met liefhebbende groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Velen van jullie hebben voornamelijk hetzelfde aangegeven als deze lezer: “Met zoveel gekte en corruptie in de regeringen van over de hele wereld, is het moeilijk om te zien hoe we onze planeet en haar bewoners naar het Nieuwe Tijdperk dat we voor ogen hebben, kunnen transformeren”. We begrijpen dit gevoel omdat velen van ons onder dergelijke omstandigheden in de ene of de andere beschaving hebben geleefd en we hebben eveneens in de een of andere beschaving geleefd nadat ze hun werelden naar gelukzaligheid, die jullie voorstellingsvermogen ver te boven gaat, hadden getransformeerd. Eens zal dit ook op Aarde het geval zijn.

Millennialang heeft een deken van wreedheid, hypocrisie, bedrog, verraad, hebzucht, zucht naar oorlog, verpaupering en onwetendheid de planeet bedekt. Toen, ongeveer 80 jaar geleden, kwam het licht in zodanige mate dat het de deken terugsloeg en al het lelijke bloot legde. Dat is de tijd waarin het zaad van een diepgaand leerproces op jullie wereld werd gezaaid en wat jullie hebben kunnen zien is de botsing tussen het “onderwijs” en de “studenten” die weerstand hebben tegen de verlichtende nieuwe cursussen.    

Maar betrekkelijk weinig studenten knokken om de oude lessen vast te houden, omdat deze ervoor hebben gezorgd dat zij de controle over de wereld konden behouden en hun verzet tegen het nieuwe zal hun ondergang worden. De meerderheid van degenen die weerstand hebben zijn ondergedompeld in vooroordeel – het onbekende op voorhand veroordelend, eenvoudigweg omdat het anders is dan het bekende – dat van de ene generatie op de andere is overgedragen. Met meer scholing, meer verlichting, zullen zij hypocrisie overwinnen door zich de lessen van een respectvolle liefdevolle aard eigen te maken. Uiteindelijk zullen alle mensen in bewust, spiritueel besef worden verenigd en de lichtwerkers zullen de weg wijzen.

“Ik heb herhaaldelijk, en uit betrouwbare bron, vernomen dat meerdere negatieve ET-facties erop wachten om ons buiten Planeet Aarde gevangen te nemen, waar ze de technologie in handen hebben om onze zielen te verwijderen en voor altijd te kidnappen.” Er zijn negatieve, of duistere, buitenaardse beschavingen, maar die bestaan nergens in de buurt van de Aarde, maar nog veel belangrijker is het volgende: Zielen bestaan uit de liefde-licht-energie van de Schepper, de meest krachtige energie in de kosmos en hoe geavanceerd de technologie ook mag zijn, het zal nooit het vermogen bezitten om een ziel te verwijderen of te kidnappen. Misschien gaven de bronnen van deze informatie hun interpretatie weer van de serie gebeurtenissen in het continuüm dat heeft geleid tot het decreet van de Schepper. Zelfs als dit niet het geval is, zal weten wat werd uitgevaardigd, evenals de reden waarom, jullie helpen inzicht te krijgen in de staat van jullie wereld van vandaag de dag en ik heb mijn moeder gevraagd dat deel van een boek te kopiëren.

[Dit hoofdstuk in Onthullingen van een Nieuw Tijdperk werd overgebracht op 17 Oktober 1995, toen boodschappers in Nirvana werden bekrachtigd door de energie van 100 of meer zielen om te voorkomen dat duistere entiteiten de boodschappen konden corrumperen. Matthew noemde de zielen die hem ondersteunden: Groepsziel.]

Moeder, we begroeten je deze morgen met MONUMENTAAL nieuws! De Schepper heeft uitgevaardigd dat de top van de duistere troepen niet langer gebruik mag maken van haar vrije wil om de vrije wil van welke andere ziel dan ook gevangen te houden! We zouden willen dat je de mate van blijdschap van alle spiritueel betrokken wezens in dit hele universum had meegemaakt toen dit nieuws door de boodschappers van de Schepper werd vrijgegeven! 

We zullen uitleggen waarom dit decreet voor de lichtkrachten een glorieuze overwinning van ongeëvenaarde omvang is. Volgens de wet van de Schepper moet de keuze op basis van vrije wil van ieder lichtwezen in het verleden en in de toekomst altijd worden gehonoreerd. De top van het duister heeft deze wet echter genegeerd en heeft haar vrije wil gebruikt om de vrije wil van iedere ziel die “kwaadaardige” neigingen had, te vangen. Dit zorgde ervoor dat de energie van de duistere troepen steeds verder werd versterkt, wat de gezamenlijke kracht van vrije wil veel groter maakte dan de vrije wil van ieder lichtwezen afzonderlijk. En dat is de reden waarom eonen lang het duister in staat is geweest om in dit hele universum negativiteit te creëren en de vrije wil van individuele lichtwezens heeft dit niet kunnen tegenhouden.  

Overeenkomstig het decreet van de Schepper, heeft God dit misbruik van vrije wil door de duistere troepen in dit universum weggenomen en al haar gevangen zielen bevrijd. Nu de vrije wil van IEDEREEN kan worden gehonoreerd, is de voormalige onevenwichtige strijd tussen het licht en het duister voorbij!

Het meest intense effect op de Aarde is dit: De zuivering om jullie planeet te bevrijden van de massa van opeengestapelde negativiteit kan wat betreft reikwijdte en intensiteit veel minder zijn dan nodig zou zijn geweest voorafgaand aan het decreet. Toen de activiteit van opschoning ongeveer een halve eeuw geleden begon, was intense negativiteit nog steeds aan het opbouwen en was het hele bestaan van jullie planeet in groot gevaar. Het licht dat nodig was om het lichaam van de Aarde te redden was eveneens nodig om de cellulaire opbouw van haar menselijke bewoners te herstructureren; een “opwaardering” van het DNA dat essentieel is voor zowel spirituele helderheid als fysiek kunnen overleven in de hogere dichtheden waar de Aarde op afstevent.   

De herstructurering had in een oogwenk kunnen worden voltooid, maar is nog steeds gaande vanwege de strijd tussen het licht en het duister, waardoor niet alleen de voortvarendheid werd verhinderd, maar het duister bleef de enorme druk van negativiteit, die het bewustzijn van de mens op Aarde op een laag peil houdt, verhogen. Gedurende de afgelopen vijf decennia heeft het licht dat vanaf krachtige buitenaardse bronnen werd uitgezonden, de negativiteit verminderd. Zonder dat omvangrijke inkomende licht zouden de duistere krachten succesvol zijn geweest bij hun intentie om alle zielen op Aarde van hun vrijheid te beroven, maar dankzij de lichtkrachten is dat nu niet eens een mogelijkheid.


Hoewel het duister echter niet langer de macht heeft over de gemeenschappelijke vrije wil van haar gevangen zielen, kan haar invloed tijdens hun lange gevangenschap niet abrupt worden afgeschud. Via hun gedachten, gevoelens en handelingen – gecombineerd met hetzelfde van alle andere personen met duistere neigingen – genereren ze nog steeds negativiteit. Dit zal geleidelijk aan vervagen totdat de populatie van de aarde alleen nog zielen bevat die in het licht leven.
Totdat de Aarde zichzelf van alle negativiteit heeft bevrijd, zal haar bevrijding via geofysische opschudding door blijven gaan. Vele ongeziene helpers zullen de schade en het dodental beperken – gevoegd bij het krachtige licht dat door hoogontwikkelde beschavingen wordt gestuurd, zal hun geavanceerde technologie de effecten van aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en hevige stormen nivelleren. Onder deze beschavingen, Moeder, zijn die wiens vertegenwoordigers jou hun overtuigende boodschappen voor de mensen van de Aarde hebben gestuurd.
Matthew, jouw nieuws omtrent het decreet van de Schepper en wat dit voor de Aarde betekent valt buiten mijn vermogen dit te uiten! Maar zullen de presentaties door de andere beschavingen nu dezelfde waarde hebben?
Absoluut, Moeder! Decennialang hebben die zielen geholpen leven en adem van de Aarde te redden! Het is op de planeet bijna geheel onbekend dat slechts de interventie van jullie welwillende ruimtefamilie heeft geholpen de Aarde in een stabiele omloopbaan te houden gedurende haar lange worsteling om zich van haar doodsbed op te wekken. Hoewel de zuivering niet zo cataclysmisch hoeft te zijn als eerder gedacht, dienen mensen van de Aarde de voortdurende bereidheid te kennen van die beschavingen om te blijven helpen bij welke maatregel dan ook maar nodig is! Bovendien is hun onschatbare hulp even essentieel als voorheen, omdat het duister de Aardse zielen beschouwt als een prijs die gewonnen of verloren kan worden, en in haar vastberadenheid te winnen, laat ze haar tactische wapens als angst, chaos, leugens, verwarring en geweld toenemen.
Dus absoluut ja, Moeder, die boodschappen hebben nu hetzelfde cruciale belang als voor het decreet van de Schepper. Wetend dat jullie leden zijn van onze universele familie en op de hoogte zijnde van de assistentie die velen de Aarde hebben gegeven is van het grootste belang bij het verheffen van het massabewustzijn, zodat jullie niet ten prooi vallen aan de geslepenheid van het duister! Spiritueel ontwikkelde zielen in dit universum wensen oprecht dat deze voortdurende assistentie bekend raakt, met dankbaarheid en dat jullie vol vreugde je broeders en zusters verwelkomen in de geest van liefhebbende en open samenwerking. Moeder, de boodschappen die jij hebt ontvangen zullen helpen de weg te banen. 
Ja, lieverd, ik begrijp dat nu. Behalve de reductie in drastische zuivering, wat kunnen we verwachten?
Op individueel niveau zal de dualiteit binnen iedere ziel – de persoonlijke karmische keuzes om de voor zielsontwikkeling en re-integratie met God noodzakelijke balans te bereiken – met succes worden opgelost. Lang verborgen waarheden zullen naar buiten komen, zoals dat eenieder van jullie een onafscheidelijk deel is van God en alle andere zielen, en dat telepathische communicatie jullie geboorterecht is.  Deze en vele andere waarheden komen gedurende de volgende paar jaren in steeds grotere mate naar boven naarmate het licht verder intensiveert en de harten en het bewustzijn bereikt. Niet alle zielen zullen ontvankelijk zijn en dat is prima – zij zullen in een ander leven gelegenheid hebben het licht te omarmen.
Vele veranderingen zullen in alle regeringen en op alle niveaus tot stand komen wanneer de corrupte en dictatoriale leiders worden vervangen door personen met wijsheid en spirituele integriteit. Ook dit proces zal verscheidene jaren vergen, omdat er sterke oppositie zal zijn van de huidige leiders en degenen die in hun duistere voetstappen volgen, maar uiteindelijk zal het licht zegevieren met een zodanige intensiteit dat de macht van het duister simpelweg zal ophouden te bestaan.  
Jullie monetaire systemen zullen veranderen. Niet behoefte, maar hebzucht is de basis van handel en de algehele economie op aarde – met die kern van duisternis kunnen deze systemen niet overleven terwijl het licht blijft toenemen. Wanneer eervol handelen is teruggekeerd bij alle soorten goederen- en dienstenuitwisseling, zal hetgeen ten goede komt aan iedereen de nieuwe standaard zijn.
De vele bronnen van mindcontrol, waar jullie wereld door opzet van de duistere meesters mee doordrongen is, zullen, wanneer de mensen “het licht zien”, worden gereduceerd en vervolgens geëlimineerd. Degenen die net uit de greep van de duisternis zijn bevrijd hebben gedurende hun gevangenschap de vaardigheid om bewustzijn te gebruiken verloren; die vaardigheid keert terug en wordt versterkt door de instroom van licht dat hen helpt bij het op een positieve manier gebruiken van hun pas teruggekregen vrije wil.
Kortom, alle maatregelen die waren ontworpen om mensen onwetend, misleid, angstig en ellendig te houden zullen, wanneer het resterende duister in licht is getransmuteerd, ten einde komen. Een transformatie van deze omvang kan niet van de ene dag op de andere plaatsvinden, en we dringen er bij eenieder op Aarde op aan zich te verheugen in het bewustzijn dat tijdens jullie hele opwindende reis naar het Gouden Tijdperk, verlichte zielen vanuit het hele universum jullie liefhebbende en behulpzame reisgenoten zullen zijn.
Dank je, Moeder. In jouw tijdrekening was het ongeveer 22 jaar sinds die afkondiging; in het nu van het continuüm echter heeft het decreet van de Schepper betrekking op jullie verleden, heden en toekomst. Een groot aantal zielen op Aarde bevindt zich in het eerste of tweede fysieke leven sinds de vrije wil is teruggekeerd, een eeuwenlange gevangenschap door het duister maakte hen vatbaar voor de lage trillingen van geweld, misleiding, hebzucht en hypocrisie. Maar de vroegere gevangenen zijn geenszins allemaal daaraan ten prooi gevallen. De meesten van hen willen een vreedzame wereld waar mensen coöperatief en welvarend samenwerken; en sommigen nemen deel aan vredesmarsen en -bewegingen die resulteren in wetgeving voor eerlijke en gelijke behandeling van alle burgers of bescherming van het milieu en het dierenleven.
Voor jullie hebben deze wetten veel te lang op zich laten wachten en ze worden niet overal en op iedereen toegepast, en geweld en vernielzucht zijn niet opgehouden. Zeker, burger- en mensenrechten voor iedereen ter wereld, respectvolle behandeling van dieren, behoud van de Aarde zelf, en vrede en eervolle leiders in alle naties dienen zich nog te manifesteren. Maar voor ons is de snelheid van vooruitgang in een beschaving die zich nog maar 8 decennia geleden in een diepe derde dichtheid bevond, verbazingwekkend – het is uniek in dit universum! En deze verandering in sociaal standpunt kon niet hebben plaatsgevonden zonder het licht – dezelfde energie als LIEFDE – door talloze universele familieleden naar de planeet gestuurd en door lichtwerkers uitgestraald.
Lichtwezens in dit hele universum eren jullie, vrijwilligers, voor de vastberadenheid in je missie om de volkeren te helpen het Gouden Tijdperk van de Aarde te co-creëren.
LIEFDE EN VREDE  
Suzanne Ward
Vertaling: Rob en Marja

donderdag 1 juni 2017

Nederlands -- Matthew Ward, 30 MEI 2017Matthew Ward, 30 MEI 2017
Met de liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Irrationele terroristische handelingen en regeringen die burgerprotesten met geweld neerslaan zijn onvermijdelijk terwijl een derde dichtheidsbeschaving karmische ervaringen voltooid zodat die kan evolueren. Focus je echter niet op de droevige aspecten van zulke gebeurtenissen, maar zend in plaats daarvan jullie licht uit, de missie die je koos om de mensen van de Aarde te helpen spiritueel en bewust wakker te worden om geïnspireerd hun wereld naar het Gouden Tijdperk te transformeren.
Ons werd gevraagd hoe door “alleen maar licht uit te stralen” de Aarde kan helpen, en anderen vroegen zich af hoe licht, dat geabsorbeerd wordt door cellen in het lichaam, groei in spirituele en bewuste gewaarwording bevordert. Heel eenvoudig gesteld, licht is bewustzijn, de informatie in het DNA van de cellen, en DNA is hetgeen alle leven in dit universum ontwerpt. Een paar jaar geleden sprak ik over dit onderwerp en ik vroeg mijn moeder dat gedeelte van het bericht te kopiëren. 
Het is niet alleen het collectieve bewustzijn dat ervoor zorgde dat de planeet diep in de derde dimensie afdaalde en het daar millennia lang vasthield, maar recentelijker heeft het geholpen om daar weer uit op te stijgen. En omdat de Aarde van al haar hier aanwezige levensvormen houdt, is ze erop gebrand om zielen hun licht uit te laten stralen naar het collectieve bewustzijn, waar het slapende zielen een “lift” kan bieden naar spirituele gewaarwording en de cellulaire veranderingen die ze nodig hebben om fysiek naar het Gouden Tijdperk te gaan.
Er werd mij gevraagd waarom deze cellulaire veranderingen noodzakelijk zijn, en ik denk dat mijn antwoord zal aantonen waarom jullie hulp bij het creëren van dat glorieuze Tijdperk zo’n grote triomf is. De absorptie van licht herstelt het lichaams-DNA naar de staat die voorafging aan de wijzigingen door de duistere krachten van de cellulaire structuur van de aardse mensheid om hen “intellectueel, spiritueel en fysiek “omlaag te halen”. Als iets ‘een zonde’ kan worden genoemd, is het de inmenging met de groei van een ziel, en het is een overtreding van de universele wetten, wat nu precies is wat de duistere krachten deden met een hele beschaving. 
In hogere dimensies zijn cellen kristallijn en hun samenstelling omvat zuiverheid van karakter, spirituele helderheid en een lange fysieke levensduur, vrij van alle ziekten. Daartegenover nodigen de koolstofcellen van de derde dimensie-levensvormen de basiskarakteristieken uit die geassocieerd zijn met het kwaad, evenals grotendeels gereduceerde gedachtenkracht, ernstig verzwakte wil en een veelvoud aan fysieke, emotionele en mentale onvolkomenheden. Levens met die karakteristieken en zwakheden die dominant zijn in de lichamen van mensen en die weerspiegelt worden in hun gedachten, gevoelens en gedrag, werden opgeslagen in cellulaire herinneringen en verder gebracht van de ene generatie naar de volgende.
Het was die duivelse wijziging in het ontwerp van de mensheid, eonen geleden, die ervoor zorgde dat de zielenpersonages geleidelijk aan neerwaarts spiraalden van de lichtsferen naar de diepe derde dimensie, waar de planetaire marionetten van de duistere krachten de massa eenvoudig in onwetendheid konden houden omtrent hun oorsprong in het licht, hun onbeperkte potentieel om te manifesteren en het niet afgescheiden zijn van alle zielen van God en elkaar. Bovenkomen uit dat niveau van beperkingen, waar de duistere krachten heersten via hun krachtige hulpmiddel en brandstof – ANGST! – vereiste een heroïsche inspanning van de kant van zielen die steeds weer opnieuw incarneerden met de intentie de duistere invloed te overwinnen, maar faalden. De meesten van jullie spendeerden honderden levens in die probeer/faal cyclus, en deze keer slaagden jullie erin om eruit te breken! Door het licht te absorberen claimen jullie je god- en godinnenzelf weer en nemen jullie je rechtmatige plaats in onze universele familie in. (9 maart, 2009)

Ik vroeg mijn moeder ook om het deel in een van de boeken te kopiëren dat aanvullend inzicht geeft. (Laat in 1995, toen Matthew nog in Nirwana was, werden telepathische lijnen versterkt om inmenging door de duistere krachten in boodschappen van lichtwezens te voorkomen, en het volgende uittreksel uit Illuminations for a New Era werd telepathisch verzonden via wat hij “groepsdenken” noemde.)
     Kun je me iets vertellen over 12-strengen DNA?
Moeder Suzanne, we willen hier graag over praten. Het 12-strengen DNA dat tot nu toe aanwezig is in Aardmensen wordt opnieuw ingesteld om jullie voor te bereiden op het assimileren van het licht dat wordt uitgestraald om jullie spirituele en bewuste verbindingen met hogere dimensionele trillingsfrequenties te verhogen. In de neerwaartse duikeling vanaf het begin van de Schepping werd de oorspronkelijke 30-strengen DNA verminderd totdat het het huidige niveau in de derde dimensie bereikte.
DNA is de lichtsubstantie in het fysieke lichaam op cellulair niveau. Toen fysicaliteit voor het eerst plaatsvond, zo ver terug in de oudheid dat we op dit niveau niet kunnen bevatten wanneer, heerste er volledige conformiteit met de oorspronkelijke bouwmaterialen van de Schepper, zonder vragen of afwijkingen. Alle scheppingsmaterialen waren van licht.
Toen de materialen dichter werden ten behoeve van het manifesteren in vorm in plaats van in alleen licht en gewaarwording, waren er veranderingen nodig in de structuur van de DNA-elementen. Ze werden nauwer in samenstelling, aangezien de meer dichte lichamen en substanties om te bouwen werden gevisualiseerd en gemanifesteerd. Uiteindelijk werd de dichtheid zodanig dat het oorspronkelijke 30-strengen DNA gereduceerd werd tot slechts één streng in de primitiefste levensvorm die mogelijk was om te produceren, iets wat je sub-leven zou kunnen noemen. Jullie kennen deze niet, aangezien op Aardniveau minstens twee strengen vereist zijn.
Afdaling in dichtheid was een lange tijd de focus van het menselijk leven, derhalve werd jullie planeet bevolkt met mensen wiens afnemende aantal DNA-strengen het resultaat was van hun scheppende voornemen. Net zoals het voornemen om leven te produceren met een minimum aan DNA-strengen dat bewerkstelligde, is hetzelfde waar voor de corresponderende toename van strengen wanneer zielen zoeken naar hogere vormen van manifestatie. Dit gebeurt nu op Aarde, aangezien het de intentie is van sommige zielen om te ascenderen in plaats van statisch te blijven.
Moeder, bedankt. Wanneer je bedenkt hoe vaak we zeiden dat licht en liefde dezelfde energie zijn, en dat deze energie de sterkste kracht in de kosmos is, dan weet je dat wanneer het licht ernstig gereduceerd is in menselijke cellen, hetzelfde waar is voor hun vermogen om lief te hebben – en liefde is de sleutel tot zelfontwikkeling en tot het transformeren van werelden.
En nu, lieve familie, weten jullie ook waarom “alleen maar je licht uitzenden” onschatbaar is bij het helpen van de Aarde en al haar levensvormen. Bovendien, door dit te doen veranderen je cellen naar de kristallijnen structuur die DNA-uitbreiding mogelijk maakt, derhalve helpen jullie je eigen evolutionaire status vooruit. Dat betekent niet dat dit jouw hulp zelfdienend maakt –  sterkere beschavingen die zwakkere door de eeuwen heen helpen is hoe levensvormen stappen zetten om hun oorspronkelijk toebedeelde DNA te herkrijgen. Gedurende het ascentie-proces van de Aarde, dat haar naar niveaus van toenemend hoge trillingsfrequenties bracht, ontwierpen sommige zielen die daar incarneerden hun personages’ cellen met vier DNA-strengen, en het aantal zielen dat dit doet neemt toe.         
“Vraag Matthew alsjeblieft of hij ons kan helpen begrijpen hoe de wereldeconomie gereorganiseerd kan worden op een manier die eerlijker en rechtvaardiger is.”  We kunnen slechts algemene informatie bieden aangezien gedetailleerde plannen nog worden geformuleerd, zodat het nieuwe mondiale economische systeem geïnitieerd kan worden met zo weinig mogelijk onderbreking van bank- en investeringsdiensten voor het publiek en de eerlijke herverdeling van geld. Zoals ons is verteld zullen er twee hoofdactiviteiten zijn, elk talloze stappen behelzend nadat de illuminati-tentakels verwijderd zijn.
Eén hoofdactiviteit is het ontmantelen van het Systeem van de Federale Reserve, een bankenconsortium in eigendom van de illuminati dat tezamen met haar inkomsten-vergarende arm de mondiale economieën beïnvloedt, de IRS – inkomstenbelasting die wordt betaald door de burgers van de VS wordt niet gebruikt om hen te dienen, maar gaan in plaats daarvan naar illuminatie-schatkisten. De schulden van dat land en de schulden van alle landen aan het Internationaal Monetair Fonds zullen worden aangepast om leningbedragen die, zoals je zou kunnen zeggen, uit lucht werden gecreëerd te elimineren – de Feds betalen een paar centen voor elke rekening die ze geprint hebben, wat voor valuta ook, en lenen dat geld aan regeringen voor wat er op de rekening staat, plus rente. 
Het nieuwe monetaire systeem zal worden gebaseerd op edele metalen, zodat alle nationale valuta op dezelfde standaard worden afgestemd, waardoor het kopen en verkopen ervan wordt geëlimineerd, iets dat schade toebrengt aan ’s lands economieën wiens monetaire waarden aan inflatie onderhevig zijn. De illuminati hebben handig van valutahandel, alsook van het controleren van aandelenmarkten, het instellen van belastingen en rente geprofiteerd, dus door deze aspecten van de nationale economieën onder wijs en eerlijk bestuur te brengen is onderdeel van de reorganisatie. Schuldenkwijtschelding waar jullie mogelijk van hebben gehoord zal op individuele basis worden toegepast, niet allesomvattend.  
De andere hoofdactiviteit is het bemachtigen van de enorme rijkdommen van de illuminati, rijkdommen die op illegale en immorele wijze zijn verkregen, en deze fondsen te gebruiken om armoede te elimineren. Het geld zal worden verdeeld onder betrouwbare organisaties die zicht hebben op hoe deze het best kunnen worden ingezet voor afvalverwerking, huisvesting, scholing, gezondheidszorg-centra, wegen en bruggen, landbouw en het opstarten van kleine bedrijven – alles dat nodig is om de levensstandaard van de over de hele wereld in wanhoop verkerende armen, significant te verhogen. Tevens zullen de natuurlijke bronnen van alle naties, die nu in handen van de illuminati zijn, worden teruggegeven aan de burgerij.      
Personen met morele en spirituele integriteit, wijsheid en ervaring zullen in staat zijn dit monumentale tweezijdig streven, dat tijd vergt, volledig te implementeren wanneer de illuminati niet meer in beeld zijn. 
“Wat heeft Matthew te zeggen over het verschil tussen overtuigingen en weten?” Overtuigingen worden gevormd wanneer dezelfde informatie door één of meer externe bronnen wordt herhaald – ouders, leeftijdsgenoten, leraren, religieuze leiders, wetenschappers, regeringsfunctionarissen, mainstream media – en wanneer je ontdekt dat informatie niet volledig is of onjuist, verandert je overtuiging dienovereenkomstig. Weten bestaat diep vanbinnen; een constant doordrongen onbetwiste “juistheid” – het samenkomen van waarheid op zielsniveau en je bewustzijn.
Geliefde broeders en zusters, lichtwezens in dit universum eren jullie toegewijde dienst om de Aardefamilie te verheffen en ze steunen jullie met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.

                                               ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________
LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward

Vertaling: Rob & Marja

maandag 24 april 2017

Nederlands -- Matthew, 23 April, 2017Matthew, 23 April, 2017, NL
Met liefhebbende groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Jullie krijgen ontnuchterende retoriek aangaande Noord Korea te horen, en we verzekeren jullie dat er géén oorlog met dat land of enig ander land zal zijn. Jullie kunnen eveneens de mediahype omtrent Rusland’s nieuwe koude oorlog met Europa en de VS negeren – Rusland is één van de “ruggegraat”landen waarvan het doel vrede, economische stabiliteit en milieubescherming is. En de nucleaire rakettesten van Noord Korea vormen geen bedreiging – altijd waakzame bemanningen in jullie hemel zorgen er voor dat raketten  weigeren, zoals ze in de afgelopen jaren al in meer dan een dozijn gevallen hebben gedaan. Handelend volgens de aanbevelingen van collega's op de planeet, heeft één van de bemanningen de recente explosie, seconden na de lancering, van een raket veroorzaakt, als een psychologische terugslag voor het testprogramma en middel waardoor de spierballentaal kon de-escaleren. 
Het energieveld van mogelijkheden van de Aarde  toont dat ontevreden burgers in talloze landen anti-regeringsprotesten zullen initiëren of voortzetten en strijdende terroristengroepen zullen nog een tijdje langer noodzakelijk zijn; communicatielijnen die open zullen gaan zullen de vijandelijkheden tussen alle “vijanden” echter verminderen en uiteindelijk elimineren. Jullie compassie, sympathie en gebeden vloeien op natuurlijke wijze naar de vele millioenen die levensbedreigende ontberingen of andere ernstige moeilijkheden doorstaan, maar raak alsjeblieft niet verwikkeld in het karmische drama dat zichzelf uitspeelt. Jullie volharding in het licht helpt en inspireert de mensen om mede de toekomst te bepalen van de Aarde als vreedzame wereld waar iedereen in de overvloed deelt en in harmonie met de Natuur leeft.
Er werd ons gevraagd of lage trillingen of de woede van demonstranten hun doel niet ondermijnen, en het antwoord is: het doel beslist welke trillingen worden geproduceerd. Zou apartheid geëindigd zijn als de oorspronkelijke bewoners van Zuidafrika hun woede in protesten niet kenbaar hadden gemaakt zodat ze dezelfde civiele en wettelijke vrijheden verkregen als de immigranten die hen regeerden? Zouden vrouwenstemmen via de stemhokjes gehoord zijn als ze in protesten hun woede niet hadden overgebracht vanwege het hen ontzeggen van dezelfde rechten als mannen, waardoor ze daadwerkelijk dezelfde rechten verwierven? Het gebeurt maar zelden dat onrechtvaardigheid wordt gecorrigeerd, totdat de mensen die achtergesteld worden het eisen; woede kan een bondgenoot zijn wanneer actie wordt ondernomen ter ondersteuning van eerlijkheid en billijkheid. Kortom, wanneer er licht is in het doel van demonstranten worden er hoge trillingen geproduceerd; wanneer het doel van een demonstrantengroep is om hun eigen ideologieën op te dringen aan mensen met andere ideologieën, dan worden lage trillingen in overvloed geproduceerd.
“Ik kan mijn woede over iets dat mijn partner, met wie ik al drie jaar samen ben, verscheidene maanden geleden heeft gedaan, niet loslaten. Hij snapt niet hoe diep me dat raakte en hij wordt boos als ik er over wil praten. Ik weet dat woede slechte trillingen heeft en ik wil niet dat dit ons beiden van ascentie afhoudt. Wat kan ik doen?” Ons antwoord is van toepassing op iedereen die met woede over welke situatie dan ook te maken heeft, en eerst zullen we het hierover hebben in de context van een intieme relatie. Wanneer woede een heersende emotie is, zijn de effecten tweeledig: de energie van de woede doordringt de relatie; en de lage trilling van die energie vormt een barriere tussen het licht en het bewustzijn en de cellulaire structuur, waar lichtabsorptie essentieel is voor ascentie. Het wordt tijd om te overwegen of die relatie nog langer het belang van beide personen dient, omdat de karmische vereniging die zij in hun zielscontracten hebben gekozen is voltooid. Tijdens dit ongeëvenaarde tijdperk, met alles in het universum in versnelling, hebben zielen de gelegenheid al hun derde dichtheidskarma in één leven af te wikkelen, in plaats van in vele, en vaak is woede de motivator voor een stel om hun wegen te scheiden, zodat beiden verder kunnen gaan naar een andere gekozen ervaring.
Wanneer woede de relatie tussen ouders en kinderen of broers en zussen betreedt, en in overeenstemming is met hun overeenkomst van vóór de geboorte, geeft het ook groeikansen voor allen; maar nogmaals, dat deel van de overeenkomst voltooien hoeft geen jaren en jaren te duren. Wanneer langlopende verschillen niet opgelost kunnen worden, is de meest wijze koers die je voor jezelf kunt volgen, het volgen van je sterke intuïtieve gevoel – het vertrouwen van je intuïtie is onderdeel van je zielsontwikkeling, en dat is het doel van elke ziel in elk leven. 
Woede als voortvloeisel van een smeulende ontevredenheid kan het signaal zijn dat je ziel je bewustzijn een por geeft om een verandering aan te brengen in het gebied dat de sensatie oproept, wellicht het soort dienstbetrekking of een specifieke baan, een beroepsmatige betrokkenheid, de locatie waar je woont, of een cursus of studie. We hebben het niet over het handelen in een vlaag van woede of het impulsief volgen van een gril, maar juist weloverwogen stappen zetten in de richting die jou in sterke mate roept.
Laat ons jullie vertellen waarom woede zo sterk aanwezig is op deze wereld. De Aarde is een school waar studenten de ongeëvenaarde kracht en vreugde van liefde kunnen leren, evenals de consequenties van angst en woede – woede is een bijprodukt van angst en vaak gaan de twee hand in hand.  Via de Wet van Aantrekking zijn emotionele situaties zelf-bestendigend, en omdat woede en/of angst kunnen leiden tot gewelddadige handelingen of reacties, is het overwinnen van die emoties doorslaggevend in de evolutionaire reis van de ziel. Het is geen klas van hoogbegaafden, en velen moeten het keer op keer overdoen voordat ze kunnen slagen. Met het oog op de unieke kans de resterende karmische lessen tijdens één leven te kunnen voltooien en de uitgebalanceerde ervaring die ze nodig hebben om te evolueren, zijn massa’s zielen specifiek naar de Aarde gegaan voor nog een poging om de woede/angst-les onder ogen te zien.
Jullie hebben tijdperken in de geschiedenis namen gegeven als Ijstijd, Ijzertijd, Bronstijd enzovoort - misschien zou deze periode van planetaire turbulentie het Tijdperk van de Woede kunnen worden genoemd. Terwijl de Aarde naar steeds hogere trillingsniveau's stijgt, zullen mensen die voorheen hun energie hebben besteed aan woede in plaats daarvan hun energie op positieve paden richten die het Gouden Tijdperk van de Aarde zullen manifesteren.
" Mij werd verteld dat de wereld voor ons allemaal een school is om een beter inzicht en begrip te krijgen van kwaad en wat kwaad kan doen en wat we kunnen doen om dit kwaad te overwinnen. Als de Aarde bezig is te veranderen in een plek van Liefde en Licht, waar zullen we dan terecht kunnen om te leren over de effecten van kwaad aangezien we het nodig hebben om te leren over het evenwicht van goed en kwaad?” De Aarde is inderdaad een leerschool, zoals hierboven al werd gezegd, en van de overvloed aan dergelijke leercentra in dit universum staat de Aarde bekend als de beste - dat is de reden waarom zielen zo gedreven zijn om daar een lichaam aan te nemen. Onderdeel van het proces van jullie wereld in het worden van een plek van liefde en licht, is het gedeelte waarin individuen die zich bezighouden met kwaadaardige activiteiten kunnen zien wat het effect van hun daden op anderen is - en in sommige gevallen op de wereld - en zij kunnen leren hun neiging om op een dergelijke manier te handelen te overwinnen. Alleen zij die zich deze les eigen maken zullen met de Aarde opgaan terwijl ze haar ascentiereis vervolgt; degenen die dat niet doen zullen de geestenwereld van een beschaving van diepe derde-dichtheid betreden en in die wereld incarneren voor een nieuwe kans om deze essentiële les te leren. We voegen daaraan nog toe dat God niemand van Zijn kinderen als bbosdoeners beschouwt, maar eerder als "de minder goed functionerende leden van mijn kudde."   
Dit is een goed moment om de opmerkingen van deze lezer te bespreken: "Voor mij is het totaal niet logisch dat we vergeten wat er in ons zielscontract staat. Het zou veel verstandiger zijn als we dit wel zouden weten, zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen en niet steeds dezelfde oude 'karmische lessen' hoeven te herhalen totdat we het begrijpen". Wij voelen dat er niets is wat beter de uitleg van de reden waarom we 'vergeten' weer kan geven dan wat God mijn moeder vertelde toen zij hier vele jaren geleden met Hem over sprak: "Als alles volkomen bekend was, als er niets zou zijn dat een onafhankelijk denken of besluit of activiteit nodig had, zou er dan wel een noodzaak zijn voor ervaringen op verschillende niveaus? Wat zou er dan te leren zijn? Waarom zou het leven zelf dan nodig zijn? We zouden ons dan naar het Einde kunnen spoeden, wat weer een Begin is, en alle levens van alle tijden zouden op dat bepaalde punt van Zijn blijven steken."
"Sommige Channelaars zeggen dat wij verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven, maar we hebben geen controle over nucleaire straling; chemicaliën in meststoffen, pesticiden in voedsel; GMOvoedsel; fracking; olielekken; vernietiging van bossen; verplichte vaccinaties; chemtrails en andere vervuiling in lucht en water en al deze giftige substanties beschadigen onze gezondheid. In welke mate heeft dit invloed op ascentie?" De gifstoffen hebben een schadelijk effect op lichamen op dat van jullie, op dat van de Aarde en op dat van haar dieren, maar ze hebben geen enkel effect op de gestage voortgang van de ascentie van deze planeet of op het pad van ascentie van wie dan ook - het is onmogelijk om invloed te hebben op jullie vooruitgang in spiritueel bewustzijn, mits jullie geloven dat dit wel mogelijk is. Onthoud, wat je gelooft, creëert je realiteit! 
Maar laat ons jullie geruststellen over die situaties die jullie hebben genoemd. Universele familieleden leven temidden van jullie en bemanningen in jullie lhemel neutraliseren of verbeteren de effecten van nucleaire straling en welke vorm van gifstof dan ook en wanneer de bemanningen zich met jullie samen kunnen voegen en hun technologieën ter plekke beter in kunnen zetten, zullen jullie verbaasd en bemoedigd zijn hoe snel lucht, aarde en water tot zuiverheid kunnen worden hersteld.
Lezers die mijn moeder schrijven verwijzen gewoonlijk naar leden van beschavingen die jullie helpen, als ET's, en soms verwijzen wij eveneens op die manier naar hen, omdat het korter is en iedereen snapt wie wij bedoelen. Maar denk alsjeblieft aan hen zoals wij dat doen, als wie zij zijn: leden van onze universele familie. Wij zijn op zielsniveau allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden en in veel gevallen zijn deze helpers jullie voorouders - "familie" is de juiste manier om aan hen te denken.  
Velen van degenen die op deze planeet leven wisten, toen ze zich vrijwillig aanmeldden, dat ze te maken zouden krijgen met fysiek gevaar, financiële problemen, onrechtmatige opsluiting, serieuze gezondheidsproblemen of een handicap, een professionele geloofwaardigheid die in twijfel wordt getrokken, het verlies van geliefden, of uitsluiting door familie en vrienden die nog steeds in onbewustheid sluimeren. Wanneer je jezelf in enige van deze omschrijvingen herkent, weet je dat het leven van een lichtwerker niet een gemakkelijk leven is. Maar toch volg je je hart en je ziel en blijf je de mensen op Aarde helpen ontwaken, zodat deze leden van onze familie op hun evolutionaire pad vooruitgang kunnen boeken, net zoals jij dat hebt gedaan.
Alle lichtwezens in dit universum eren jullie onschatbare dienstbaarheid en steunen jullie met onvoorwaardelijke liefde.  
____________________________
Liefde en Vrede
Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com

vertaling: Rob & Marja

maandag 3 april 2017

Nederlands -- Matthew Ward, 2 April, 2017Matthew Ward, 2 April, 2017
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We spreken onze dank uit aan eenieder die zijn/haar waardering heeft uitgesproken over onze uitleg, vanaf deze positie, over ascentie, en we willen jullie de geweldige visie van één onzer lezers niet onthouden:
    "Ascentie is (voor mij) het zijn van de beste versie van jezelf.....wat dat ook maar moge zijn!!! Als je danst; wees de beste danser. Als je zingt, wees de beste zanger. Als je tuiniert, wees de beste tuinier. Als je schildert, wees de beste schilder. Wees de beste versie van jezelf!!! Door het beste uit jezelf te halen, herstel je op die manier je ziel (energie-innerlijke Chi levenskracht) en verhoog je je trillingsfrequentie....Dit kleine lichtje van mij. Ik ga het laten stralen!!!
    "Ik denk dat de belangrijkste inhoud die nog eens benadrukt dient te worden, is: 'Stop antwoorden buiten jezelf te zoeken. Ga naar binnen!!! De antwoorden zijn binnenin je te vinden. Verbind je met je hart, dat een machtig, goddelijk orgaan is."
Inderdaad! We hebben er vaak bij jullie op aangedrongen om naar je intuïtie te luisteren; boodschappen van de ziel aan het bewustzijn, waarin alle waarheid besloten ligt, en in één van de gesprekken van God met mijn moeder vertelde Hij haar: "Het hart is de zetel van de ziel." De ziel bestaat uit energie van liefde en het is het gebied rond het hart waar het gevoel van liefde wordt gevoeld. Het is met een goede reden dat jullie zeggen: "Ik hou van je met heel mijn hart" en dat jullie kleine hartsymbolen toevoegen aan liefdevolle berichtjes en met harten versierde valentijnskaarten sturen naar mensen die je bijzonder dierbaar zijn.
    "Zeer informatief en heel erg bedankt. Wat ik nog niet begrijp is hoe Het Gouden Tijdperk binnen ascentie past. Of is dat niet zo?" O ja, het past er absoluut zeker in. Stel je de ascentie van de Aarde voor als een trein die de aardbol volledig omcirkelt en haar passagiers als zielen die zich allemaal op hun eigen ascentie-reis bevinden. Ongeveer 80 jaar geleden begon deze trein in nagenoeg volkomen duisternis langzaam op gang te komen en iedereen ging aan boord. Door de decennia heen is de trein op stoom gekomen terwijl het steeds opnieuw om de wereld reisde, kinderen gingen aan boord en volwassenen van alle leeftijden verlieten de trein en de Aarde werd steeds lichter en lichter. Deze trein/passagiers-reis zal doorgaan totdat de Aarde helder zal schitteren en de luister van haar Gouden Tijdperk volledig tot bloei is gekomen - dit is de bestemming van de trein. De passagiers die aan boord zijn kunnen kort op het station verblijven, of een eeuw lang of nog langer, maar zij en iedere andere ziel die op de trein meereden terwijl het om de planeet bleef doorstomen zullen hun persoonlijke reis blijven vervolgen om uiteindelijk opnieuw te integreren met het Hoogste Wezen van dit Universum.  
Dit is de beste analogie die we konden bedenken om jullie de relatie te laten zien tussen dit sublieme Tijdperk en planetaire en persoonlijke ascentie, maar het verhaal houdt daar nog niet op. Sommige passagiers maakten spiritueel gezien en qua bewustzijn vooruitgang van de derde dichtheid naar de vierde voordat zij van boord gingen om Nirvana te betreden; weer anderen deden dit niet, maar de treinreis was maar één van de ontelbare kansen om deze mijlpaal te bereiken. De trein zal haar reis in steeds hogere trillingen blijven vervolgen en alle passagiers die dit in hun eigen voordeel gebruiken hebben de mogelijkheid om na een leven in de geestenwereld te beslissen naar de Aarde terug te keren of naar een andere wonderbaarlijke wereld van hun keuze.    
Wat betreft wat jij kunt doen om te helpen je eigen ascentie en die van de Aarde te “versnellen”, kunnen we zeggen: Leef het licht dat je bent, leef vanuit je hart, LIEFDE is de sleutel. Licht en liefde zijn dezelfde energie en vormen de meest machtige kracht in de kosmos; daarom is het voelen van liefde en het zenden van licht één en hetzelfde en vormen ze het hoogtepunt van de hulp bij ascentie. Door vol compassie te zijn, dankbaar, vergevend, gul, vriendelijk en eerlijk, straal je de hoge trilling uit die je leven verlicht en die licht toevoegt aan jullie wereld. Door vertrouwen te hebben in, en optimistisch te zijn over jullie toekomst en die van de Aarde, help je dat wat correspondeert met de energie die wordt gecreëerd en door de Aarde ondergedompeld in gouden wit licht te visualiseren stuur je dat stralende licht in het collectieve bewustzijn, de zogenoemde "universele soep" van waaruit alles in jullie wereld wordt gematerialiseerd.
"Vraag Matthew alsjeblieft of de doop ook effect heeft op het ascentie-proces."  Geen enkele zier. Het creëren van de gemandateerde religieuze rite van de doop is gedaan door de leiders van de kerk en stelt hen in staat meer controle over het gewone volk te krijgen. Dat gezegd hebbende creëert geloof iemands' werkelijkheid, en als die de doop als een vereiste stelt om "naar de hemel te gaan" en dit kan worden vergeleken met ascentie dan, ja, is de realiteit voor die persoon inderdaad dat de doop een essentieel aspect is voor ascentie.   
Hoe graag we ook zouden willen dat de politiek onze geliefde Aardse familie niet langer in zijn greep houdt, doet het dat nog steeds en we willen de vele verzoeken van lezers van over de hele wereld niet negeren om iets over de Presidenten van de VS, Obama en Trump, evenals de Russische President Poetin te zeggen, wiens handelingen een effect hebben dat hun nationale grenzen ver overschrijdt. Onthoud alsjeblieft, terwijl we jullie vragen en opmerkingen beantwoorden, wat we in voorgaande berichten hebben gezegd: Wij zijn apolitiek, beoordelen niemand, en houden onvoorwaardelijk van al onze broeders en zusters op Aarde.
Barack Obama is vandaag de dag met net zo veel licht vervuld als hij dat was toen Gaia zijn ziel heeft uitgekozen om President van de VS te worden op wat het goede moment zou zijn geweest voor een visionair als leider met spirituele en morele integriteit om ervoor te zorgen dat volken op steeds meer verlichte manieren kunnen leven. De timing, jullie jaar 2008, lag in lijn met dat wat de meesterplanners van het Gouden Tijdperk hadden voorzien dat overeen zou komen met de bereidheid van de beschaving tot spiritueel en bewust besef. Echter in een aantal jaren voor de eeuwwisseling waren er zielen, die ermee hadden ingestemd omstandigheden te creëren zodat door de massa gekozen karmische lessen konden worden gecreëerd alvorens men zich bij de lichttroepen kon voegen, die weigerden het laatste deel van hun overeenkomst te eerbiedigen. Doordat ze vielen voor de teugelloze macht en enorme rijkdommen, bleven ze zulke verwoestingen en dergelijk geweld op hun mars naar werelddominatie creëren zodat het een vertraging van 10 jaar heeft opgeleverd in de vooruitgang van het volk naar de status van bewustzijn die was voorzien.    
Aldus betrad Obama het Witte Huis toen verdeeldheid, hypocrisie, hebzucht, verraad, corruptie, geweld, armoede en oorlog mentaal nog woekerden. Door die pot van de derde dimensie kokende te houden waren de Illuminati in staat om alles wat hij voor zijn land en voor de wereld wilde doen te laten ontsporen of te verzwakken, en sloot hij, vanwege doodsbedreigingen aan zijn familie en belangrijkste aanhangers, compromissen of gaf hij aan hun eisen gehoor. Voor hem is het triest dat hij niet in staat was meer voor zijn land te doen en te helpen tijdens zijn presidentschap een vredige wereld tot stand te brengen, maar zijn motivatie blijft onverminderd sterk om naar deze doelen van de Aardse mensheid, die de toekomstvisie van Gaia vormen, toe te werken.  
Het was niet door voorbeschikking dat Donald Trump president zou worden, en het was geen karmische ervaring die hij in zijn zielscontract heeft gekozen. Het contract bevat wel positieve eigenschappen - intelligentie, gezondheid, rijkdom, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, ondernemerskwaliteiten, charisma - en zijn keuzes om deze eigenschappen in te zetten hebben hem de roem opgeleverd waarnaar hij op zoek was, maar zij hebben de wijsheid en handelswijze die een nationaal leider nodig heeft om te worden gerespecteerd en vertrouwd, niet tot leven gewekt. Zijn beslissing om president te willen worden kwam voort uit zijn ambitie om te slagen in een nieuw soort avontuur, en ironisch genoeg waren het de handlangers uit het Illuminati-kamp van Hillary Clinton die hem in staat hebben gesteld dit te doen. Hun stembedrog in de voorronden elimineerde Senator Bernie Sanders, wiens stemmen van de aanhangers hem in het Witte Huis hadden gebracht en de fout van de handlangers in het manipuleren van het tellen van de stemmen van de presidents-verkiezing bracht Trump de overwinning die in plaats van aan hem, aan Clinton zou hebben moeten toebehoren. Maar weinig mensen weten dit, dus wordt de vinger om de schuldige aan te wijzen officieel op Rusland gericht als zou zij zich hebben ingemengd in het electorale proces van de VS en er wordt gesuggereerd dat dit werd gedaan met medewerking van de Trump-campagne.    
De manier waarop  de uitkomst van de verkiezingen feitelijk tot stand kwam terzijde schuivend, zouden twee universele wetten die voortdurend in beweging zijn wie er ook in het Witte Huis zou zetelen beïnvloeden, en we spreken allereerst over de wet van aantrekking en hoe deze de presidentiele regering heeft beïnvloed. Door te handelen naar de verkiezingsbeloften stellen ze iedereen tevreden die wil dat het land de richting opgaat waar de beleidsvoornemens haar zouden brengen. Het grootste deel van de burgers wil voortbouwen op de vooruitgang die het land heeft geboekt bij civiele, wettelijke en milieuhervormingen. De wet van aantrekking is neutraal – die brengt simpelweg uit het collectieve bewustzijn terug wat overeenkomt met de energie van de gedachten, de gevoelens en handelingen van de mensen, daarbij datgene brengend wat in overeenstemming is met de vraag, om zo maar te zeggen. Omdat het overwicht van de energie gegenereerd wordt door de grotere aantallen van de burgerij, reageert deze onpartijdige wet in een proportioneel grotere mate op hun weerstand dan op de beleidsmaatregelen die de voorkeur hebben van de president en degenen die hem steunen. 
De andere wet heeft betrekking op trillingen, en draagt eveneens bij aan de weerstand tegen de koers van de regering. De neveneffecten van de trillingen behelzen wettelijke aanvechtingen tegen de ‘travel ban executive orders’ (inreisverbod-wetgeving) en het onvermogen om de voorgestelde zorgwetgeving tot stemming te brengen, de intenties waarvan jullie analisten terecht denken dat ze angst en discriminatie zullen voeden, en de rijken respectievelijk zullen bevoordelen. De lage trillingen uitgezonden door deze intenties, tezamen met die van de door de Executive Order teruggedraaide milieuveiligheidsmaatregelen, botsen met de hogere trillingen die op de planeet overheersen. Zoals al het andere wat er bestaat, zijn intenties energieën die op de ene of andere frequentie trillen, en het moment van het “dansen” van de twee tegenovergestelde trillingsniveaus ging in een oogwenk voorbij. Wanneer het daaruit voortvloeiende conflict tussen de niveaus niet door een ommekeer in de huidige koers van het land wordt beëindigd, zal het worden beëindigd wanneer eenheid wordt bereikt in de niveaus van lichtere energie, waar de Aarde naar op weg is..
Nu dan, er is binnen de Trump-regering meer gaande dan alleen die effecten van de universele wetten. Activiteiten van de president en zijn staf zijn gaande om publiekelijk leden van “de cabal”- Illuminati te identificeren en voor het gerecht te brengen – binnen en buiten de regering. Trillingen ondersteunen dit plan dat van mondiaal belang is; reacties echter op wat in alle oprechtheid in talloze gevallen alleen maar Trump’s gebrek aan gezond beoordelingsvermogen kan worden genoemd heeft de vraag opgeroepen of personen wiens hulp noodzakelijk is wel met hem willen werken, en dit heeft het slagen van dit plan in het Aardse energieveld van potentie van “waarschijnlijk” naar “mogelijk” verzwakt . Desalniettemin is dit geen reden tot ontsteltenis  - er is nog steeds kans van slagen via het presidentschap, en als dat niet gebeurt zal het via een andere weg komen. De lange periode van de duistere heerschappij van de Illuminati komt ten einde.
Ambtenaren, politiek analisten en mainstream media binnen de “vrije” pers papegaaien informatie die door de illuminati wordt geuit omtrent Vladimir Poetin, die consequent heeft geweigerd zijn krachten met hen te bundelen. Dat is waarom jullie horen dat hij een sluwe, meedogenloze dictator is die zich mengt in de zaken van andere regeringen en die een bedreiging vormt voor Europa, het “nepnieuws” over Hillary Clinton’s betrokkenheid bij een pedofielen-ring naar buiten heeft gebracht en een cyberspace oorlogsvoering heeft geïnitieerd. Terwijl de handen van Poetin mogelijk niet geheel schoon zijn, is dat profiel – zoals alle andere leugens die door de Illuminati worden verkondigd - verre van juist. Ze weten dat hij één van de belangrijkste spelers is, die inspanningen coördineren om de wereld van hun invloed te verlossen; hun duivelse activiteiten ontmaskeren en hen verantwoordelijk stellen; en hun illegaal verkregen fortuin bemachtigen en deze fondsen gebruiken om een einde te maken aan armoede, milieuschade en terroristengroeperingen.
Dat is zeker een zware opdracht, en de bij deze missie betrokken personen komen uit naties waarvan de geschiedenis, de cultuur, religie, bronnen en ideologieën verschillen. Maar hun doel is hetzelfde – een veiligere, gezondere wereld waar iedereen in haar overvloed deelt – en jullie zullen bewijs zien van hun vooruitgang terwijl het intensiverende licht deze mondiale onderneming versterkt.
We weten dat jullie soms moeilijk je geduld kunnen bewaren wanneer jullie wachten op het zichtbaar worden van bewijs en jullie vragen je af of mensen ooit in liefde en vrede samen kunnen leven. Ja, geliefden, dat kunnen ze en dat zullen ze, en we geven jullie deze bemoediging. 1 Mei is de Mondiale Dag van de Liefde, de 14e viering, gesponsord door de Love Foundation, welke is toegewijd aan het inspireren van onvoorwaardelijke liefde en vrede, wereldwijd. Het lezen van de website www.thelovefoundation.com zal jullie hart verblijden.
Alle lichtwezens in dit universum eren jullie dienstbaarheid aan het licht en steunen jullie met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.
                _________________________________

LIEFDE EN VREDE
Suzanne Ward
 Vertaling: Rob & Marja
dinsdag 7 maart 2017

Nederlands -- Matthew op 6 mrt 2017Matthew op 6 mrt 2017 
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Alles in jullie wereld roept de verandering van de wacht op, zogezegd. Openlijk en bedekt gaat actie op vele fronten snel, om de Aarde te bevrijden van de elementen die haar beschaving al millennia in slavernij hebben gehouden. En terwijl de vibraties omhoog gaan, zal de polarisatie van filosofieën en ideologieën dooien net als het ijs in de poolgebieden en uiteindelijk zal er eenheid van spirit zijn, wereldwijd. De bestemming van de bevolking van de Aarde zal zijn om vrij te wonen, in vrede, welzijn en blij in harmonie met de Natuur en we eren alle zielen die hun thuislanden verlieten om de gemeenschap te helpen, Aarde’s Gouden Eeuw, de glorieuze wereld die enorm in het continuüm bloeit, in de lineaire tijd.
In de voorbije maanden hebben we jullie interesses gericht op de wereld gebeurtenissen en deden dat verheugd maar wij hebben het voornaamste doel genegeerd, om verlichting te bieden en leiding die van pas zijn voor jullie evolutionaire reis. Talloze e-mails die naar mijn moeder werden gezonden, houden vragen en commentaar in die misvattingen aangeven over ascentie, een zaak die verwarrend is voor zielen die net ontwaken en misschien voor sommigen die bekend zijn met spirituele informatie. Ascentie moet correct worden begrepen en door iedereen antwoord te geven die schreef, beginnen we met deze pas gestuurde e-mail: “Een kennis vertelde me dat ze gechannelde boodschappen las die zeiden dat de Ascentie spoedig gaat gebeuren. Waarom vertelt Matthew hier niet over en hoe moet je je daarop voorbereiden?”
We weten niet op welk gebeuren de andere bronnen wijzen, dus we vertellen je vanaf ons voordelig punt over ascentie. Ten eerste zijn er twee soorten, de planetaire en de persoonlijke, en we beginnen met de eerste. Ongeveer 80 jaren geleden toen Gaia, de ziel die als de planeet het nu belichaamde, wat nu Aarde heet, uitriep om hulp, de stroom van hulp door machtige beschavingen die de ernstig verzwakte planeet stabiliseerden en voorkwam dat ze door de ruimte vloog en dat bepaalde verwoesting ook in staat stelde om los te schokken uit de diepe dichtheid en langzaam begon ze omhoog te gaan. Dat was het begin van de planetaire ascentie locatie-gewijs. (plaats-gewijs)
Laten we even uitweiden om iets te vertellen dat een punt van verwarring kan zijn. Daar dimensie en dichtheid beiden gebruikt worden in de context van ascentie, kan er gedacht worden dat ze verschillende fasen of aspecten van dit proces zijn, in plaats van termen die uitwisselend werden gebruikt. We voegen eraan toe dat dichtheid de meer wetenschappelijke term is omdat ascentie over energie gaat, die niet kan worden gemeten op wijzen die gebruikt worden om dimensies of iets te produceren, zeg: een dode of een stuk land.
Nu dan, de Aarde kruiste over de drempel van de vierde dichtheid in december 2012 en zal doorgaan met ascenderen totdat ze goed in de bovenste vijfde dichtheid zit waar ze origineel vandaan kwam. Maar tijdens de eonen waarop de planeet naar beneden spiraalde in de diepten van de derde dichtheid en daar vastzat, bleef Gaia in de vijfde dichtheid in de status van zielen ontwikkeling zitten.
Dit brengt ons bij de persoonlijke ascentie – een zielen groei in spiritueel en bewust besef, of ontwikkeling; ook dit is een proces, geen gebeuren dat alle mensen gelijkelijk beïnvloedt en tegelijkertijd. Het is zo dat de energie golven die de Aarde tegenkomt gunstige gebeurtenissen geeft waarvan haar mensheid kan voordeel hebben. Maar die sterke uitbarstingen van energie intensiveren alle karakteristieken en gedrag, en omdat alle individuen overeenkomstig reageren met hun positieve of negatieve basische inclinaties, en blijft de planeet met haar evenwichtige ascentie naar hogere astrale lagen gaan.
Wat betreft, indien persoonlijke ascentie begint, was het massale licht dat ongeveer 80 jaar geleden het leven van de Aarde redde, beschikbaar voor al haar bewoners, dus kun je zeggen dat het toen begon ongeveer voor mensen die ontvankelijk waren voor het licht. We zeggen ongeveer, want ascentie, ontwikkeling en vooruitgang, is het doel voor elke ziel in ieder leven.
Iedere ziel heeft haar unieke frequentie, of energiestromer, die bestuurd wordt door haar aanhechtingen – de gedachten, gevoelens en vrije wils-daden van de persoon – naar de vele fasen van groei in iedere dichtheid. Laat me de “vele” fasen veranderen in “onbeperkte” – en omdat ze allen de gelegenheden hebben die ze nodig hebben om terug op het spoor te komen, dan gaan andere zielen in vergelijking virtueel vliegen terug van de derde naar de vierde dichtheid.
Het is mogelijk dat de grootste oorzaak van verwarring over Ascentie getallen is. (aantallen). Dit universum heeft geen genummerde dichtheden en ook de zielen hebben die niet. Wij gebruiken getallen alleen om Aarde’s positie aan te geven of haar progressie locatie-gewijs en om de evolutionair status of vooruitgang van haar mensheid te laten zien, en de getallen van de laatsten kan werkelijk verschillen, daar Aarde’s locatiegetal het zelfde blijft.
De werkelijkheid is, dat dit universum zuivere energie is die stroomt zonder grenslijn tussen en latere dichtheid van “vorige” stromers en de “eerste” van de volgende hogere dichtheid, maar eerder is er een samengaan van de stromers omdat hun trilling snelheden zo gelijk zijn. Daarom zagen jullie geen dramatische veranderingen op 21 december 2012 of in de dagen en weken die erop volgden, zelfs terwijl de Aarde was begonnen om in de laagste laag rond te gaan van de vierde dichtheid. En ondanks de lange eeuwen waarin de Aarde bezoedeld was in de diepten van de derde dichtheid, stegen sommige zielen – God’s speciale boodschappers, andere afgezanten en visionairen- omhoog tijdens hun met licht gevulde levens.
Nu dan, hoe bereiden jullie je voor op ascentie? Dat is net zo gewoon als leven op goddelijke manieren, of zoals God zei: Wees vriendelijk.”
“Hoe veel meer jaren zal het kosten waarop de Aarde haar bestemming bereikt? Als er een definitief antwoord is, dan kennen wij dat niet. Jullie zullen merken dat de tijd sneller en sneller voorbijgaat terwijl de planeet lichtere en dan nog lichtere lagen ingaat, en op een bepaald punt zullen jullie je realiseren dat je in het tijdloze “afstand-loze” continuüm bent. Op dit moment, lieve broeders en zusters, als je probeert het leven voor te stellen in universeel bestaan, is een serie van gelijktijdige gebeurtenissen, en dat nodigt frustratie uit. Op zielen niveau weten wij dat leven, en als je “buiten de tijd” bent, lineair gesproken, dan zullen jullie je opnieuw verheugen dat je volledig bewust bent om in het continuüm te leven.
“Hoe lang zal het ons kosten en Gaia om door de vierde dimensie te gaan voordat we de vijfde dimensie beleven? Ik vond een boek dat hier overging en dat gaf 2032 als de datum waarop we de vijfde dimensie zouden ingaan.  De ziel Gaia ging nooit uit de vijfde weg, alleen haar planetaire lichaam deed dat, en wij kunnen niet zeggen hoe lang de Aarde door de vierde zullen transitioneren omdat het schatten in de lineaire tijd wat NU in het continuüm is niet met zekerheid kan worden gedaan. En, er is dat betekenisvolle verschil tussen de planetaire en persoonlijke ascentie.
De meester Lichtwerkers of ze over zichzelf nu wel als zodanig aan denken, zitten in het midden tot aan de vierde dichtheid, bewust en spiritueel en in sommige gevallen hoger, de zielen die kwamen uit de meest ontwikkelde werelden om te helpen bij het doen ontwaken van de volkeren van de aarde. Dat geeft iemand van jullie vrijwilligers immuniteit tot de volle serie van menselijke emoties, en episoden van verdriet, teleurstelling, wanhoop of andere gestreste gevoelens brengen jullie status in gevaar. Personen die in staat zijn om boven hun eigen uitdagingen te rijzen en de wereld’s tumult beleven kort de verrukking van de vijfde dimensie en de sensatie van dergelijke lichtheid dat er geen besef is om in een dicht lichaam te zijn.
Wat betreft de datum 2032, we willen ons niet uitlaten over een specifiek kalenderjaar in verbinding met enige fase van Aarde’s reis- van jullie – door het voornoemde probleem om variërende lagen van energie in een lineair tijdsframe te zetten.
“Hoe kan ik de religieuze fanatici in de familie overtuigen dat Armageddon/Apocalypse/Eind Tijd, NIET is wat voor ons ligt?  Ik wil niet dat ze worden overgeslagen als de Ascentie komt!”
We hebben over het ascentie proces gesproken zodat er geen noodzaak is om dat weer te bezoeken, en onze suggestie is van toepassing voor iedereen wier geliefden hun denken hebben afgesloten voor iets dat niet past bij hun opinies over godsdienst of een ander geloofsstelsel. Deel je ideeën en kennis met mensen die geïnteresseerd zijn, maar probeer alsjeblieft iemand die niet ontvankelijk is te laten geloven zoals jij gelooft. Elke ziel heeft aanspraak om in een rustige gang naar verlichting te gaan, en als dat niet verkregen wordt in dit leven, zal het wel in een volgend gebeuren – geen ziel wordt “achtergelaten”- en verschillende overtuigingen veranderen de liefdesbanden niet die zielen verbinden.
Moeder, ik zie dat de rest van de items op je lange lijst horen bij de persoonlijke ascentie en diverse zijn gelijk. We antwoorden op alles zonder de noodzaak voor je om er enigen te typen en we beginnen met de ontwikkelingsstatus van Aarde’s beschaving. Degenen die aan de lange kant van het spectrum zitten, zijn nog diep in de derde dichtheid, degenen aan de hoge kant naderen de eerste energiestromers van de vijfde. De status van de grote hoeveelheid is midden-naar de hoge derde dichtheid of de lagere vierde, ver ontwikkeld van de vergelijkbare weinige individuen die vast zitten in de diepten van de derde, en als de vibraties verder omhoog gaan, zal de evolutionaire progressie sneller en duidelijker in de bevolking zijn.
Ascentie heeft niets te maken met een stoffelijk lang leven; het heeft alles te maken met hoe dicht iemands besluiten en daden in het leven vastzitten aan het zielencontract.
Nee, ascentie heeft niet nodig dat de persoon zich ervan bewust is. Vele miljoenen ontwikkelen zich zonder dat ze dat weten. Als hun empathie, intuïtieve ontwikkeling, bewuste gedachten en vriendelijkheid passen bij ascentie terwijl ze nog op Aarde zijn, zullen ze een volledig begrip hebben als ze eenmaal in het Nirvana zijn.
Ascentie is tijdens het stoffelijke leven, niet iets dat komt in een felle veeg aan het einde. Dat is net zo met regressie – en alhoewel er niet zoiets is als een “doodsbed omkering die iemands ziel redt” wat ook een persoon doet tijdens de laatste dagen van het lichaam of uren “heeft zin” in zoverre als het binnengaan van het deel van Nirvana dat correspondeert met de energie van iemands gehele leven.
Het overgaan naar het spirit leven is geen “automatische ascentie”. Het leven in Aarde’s spirit wereld is net als een stoffelijk leven waarbij de vrije wil regeert, en Nirvana biedt zo’n brede serie aan van interessante activiteiten en fascinerende reizen dat sommige zielen zich uitleven in dat tijdverdrijf en de schitterende leer gelegenheden van dat rijk die erbij passeren. Er is geen oordeel wat dan ook om dat soort leven te kiezen; maar zielen die minimale pogingen doen om zich op een latere incarnatie voor te bereiden, hebben dan niet het ascentie voordeel in dat leven zoals de anderen hebben die zich verstandig voorbereiden.
Ascentie is geen stoffelijk verlaten van de Aarde om op een planeet van een hogere dichtheid te wonen, het is reizen met de Aarde voor een levenstijd gekozen in het zielencontract. Het is een misvatting dat er twee Aardes zijn – de “nieuwe” naar wie de mensen opstijgen en die leven in liefde en vrede terwijl de mensen die het niet doen op de “oude” blijven tussen geweld, corruptie en hebzucht.
Er is geen “aanvullende tijd” voor ascentie in de context van de vragen van lezers, maar in een andere context is dat er wel. Jij bent geen persoon die een ziel heeft, je bent een onsterfelijke ziel die een ander leven beleeft in een lichaam. Elke incarnatie – er kunnen vele duizenden zijn, zelfs miljoenen in een dergelijke variëteit van vormen, beschavingen en werelden die zo verschillend zijn van wat je kent dat je ze niet eens kunt voorstellen – en dat biedt potentiële groei in spiritueel en bewust besef, de herinnering van wat bekend is op zielen niveau: Jij bent een energie aspect van het Opperste Wezen van dit universum en onontwarbaar verbonden met alles door dit universum heen. Als dat wordt herinnerd in zijn volheid, begrijp je dat altijd al en dat je steeds meer een aspect van het massa bewustzijn bent geweest dat het Opperste Wezen is. Maar dat is niet het einde van je reis – de uiteindelijke bestemming is je kosmische Begin, het zuivere liefde-licht van de Schepper, de alomtegenwoordige, almachtige Eenheid van Alles.
Geliefde familie, het kan schijnen dat het her-ontdekken van kennis van het zielenniveau en het leven zelf meer complex wordt en verwarrend wordt als jullie evolueren. Het is een andersom weg – alles wordt eenvoudiger en helderder. De complexiteiten en verwarringen zijn waar jullie zijn, ze zijn de scheppingen van je gedachten, emoties en besluiten. Voor nu, laat de onvergelijkelijke macht van liefde je verheugd gidsen en met vertrouwen terwijl jullie doorgaan om je licht naar ieder van de Aarde door te stralen.
                                               _____________________________________
LOVE and PEACE
Suzanne Ward
 [OPMERKING van Suzy: Deze boodschap is “op tijd” omdat mijn reisje om familie te bezoeken werd uitgesteld tot mei.]
If this message was forwarded to you or you’re reading it on www.matthewbooks.com and would like to receive future messages directly, sending an email to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com will register your address on the group moderator’s distribution list.]

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3